Реферат на тему:

Урок з німецької мови: Погода

Тема: Погода.

Мета: 1). Вчити переказувати текст, дотримуючись відповідної інтонації
(навчальна мета). 2). Розвивати вміння вживати нові лексичні одиниці в
різних контекстах (розвиваюча мета).

Обладнання: роздатковий матеріал, підручник.

І. 1). Привітання вчителя, вільна бесіда про погоду, про настрій учнів.

II. 1). Переказ тексту (завдання виконується трьома учнями). Зауваження
вчителя.

2). Перевірка володіння новою лексикою – переклад з української на
німецьку.

3). Учні самостійно пояснюють додаткову лексику з даної теми.

4).Самоконтроль – учні складають по два речення на переклад з
використанням нових ЛО і обмінюються ними.

5). Ще декілька учнів переказують текст.

6). Письмо – потрібно змінити останній абзац тексту, описавши погоду.

7). Читання діалогу і його драматизація.

8). Усне виконання вправ на граматику, практика ставлення запитань,
коротких відповідей.

ІІІ. 1). Підсумок заняття.

2). Оцінка роботи учнів.

3). Повідомлення домашнього завдання.

Особисті враження: під час заняття були гармонійно поєднані традиційні
та творчі методи роботи, що плідно відобразились на ефективності уроку.

Конспект уроку у 5 класі.

Підтема: Погода.

Мета: Розвивати вміння спілкування німецькою мовою за темою «Wetter»,
навички діалогічного мовлення. Тренувати в аудіюванні за темою.

Обладнання: Підручник, картки з завданнями, текст для аудіювання.

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Ziel l. Повідомлення теми та мети уроку.

L: Heute werden wir weiter vom Wetter sprechen. Ihr werdet lernen zu
zweit davon zu sprechen.

Mundgymnastik 2. Мовна розминка.

На дошці написане завдання.

Was kann man nicht vom Wetter sagen? Es ist…

a) regnerisch c) wechselhaft e) nasskalt

b) unfreundlich d) gekuehlt

Loesung: d.

L: Antwortet auf diese Frage! Erklaert, was kann man nicht vom Wetter
sagen und warum?

Sch1. Gekuehlt kann man nicht vom Wetter sagen. Man kann kuehl sagen. Es
ist kuehl L: Jetzt kennt ihr schon viele neue Woerter und
Wortverbindungen vom Wetter. Wer schrei??????????????????????????

Дошка розділена на дві частини. Спочатку два учні пишуть слова на дошці.
Потім наступні два учні доповнюють їх.

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Kontrolle der Haus l. Контроль домашнього завдання. Hoert aufmerksam die
Wetterhervorsage, die ihr zu Hause geschrieben habt. Wessei aufgaebe
Wetterhervorsage wird genauer?

Учні слухають прогнози та обговорюють їх.

Sch1. Katjas Wetterhervorsage ist fast genau. Aber heute ist es nicht
wolkig.

Wiederholung der Lexik 2. Повторення вивченої лексики.

1) Учні називають антоніми до слів впр. 2 (стор. 30).

L: Nennt Antonyme zu den Woertern aus der Uebung 2, Seite 30! Gebraucht
die untax angegebenen Woerter!

Sch1. Hell — dunkel.

Sch2: Immer — zeitweise.

2) Учитель роздає картки з завданням.

Welche Adjektive passen am besten? Waehlt aus den unten angegebenen
Adjektiven!

1. Herbst, Regen 8 °С:___________und________________________________.

2. Sommer, 35 °С, Sonne:___________und_____________________________.

3. Winter, Schnee, -8 °С:__________________________________________.

4. Herbst, Nebel, 9 °С:___________und________________________________.

5. Fruehling, Sonne, 20 °С:___________und______________________________.

trocken, warm, kuehl, nass, heiss, kalt, feucht

Sprechen 3. Розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення.

1) Монологічне мовлення.

L: Ihr habt die Wetterhervorsagen gut gestellt. Aber koennt ihr jetzt
ueber das gestrige Wetter in unserer Region und sogar in der ganzen
Ukraine erzaehlen? (Ueb. 3, S. 30). Один з учнів починає розповідати,
інші доповнюють або уточнюють його розповідь.

2) Ділогічне мовлення з опорою на зразок діалогу.

L: Arbeitet zu zweit! Ergaenzt den Dialog «Ein Telefongespraech» in der
Uebung 4, Seite 30 und lest ihn danach!

a) Учні читають у парах доповнені діалоги.

L: Bildet jetzt einen aehnlichen Dialog ueber das Wetter in
verschiedenen Orten der Ukraine!

b) Учні розмовляють про погоду за допомогою складених діалогів.

L: Man kann in seiner Sprache neutrale und gesprochene Form gebrauchen.
Lest und merkt euch den Unterschied in den Gespraechsformeln fuer die
Wetterbeschreibung, in der Uebung 5, Seite 30! Sagt, welche von diesen
Formeln den ukrainischen aehnlich sind!

c) Учні читають таблицю і говорять про відмінності у розмовних формах,
знаходять подібність з українською мовою.

Sch1 Alle neutralen Formen sind den ukrainischen aehnlich. Viele
gesprochene Formen sind nicht ahnlich. Ukrainisch sagt man nicht
Sauwetter «свиняча погода», sondern «собача (кепська) погода» oder
Mistwetter «навозна погода», sondern «мерзосвітна погода».

L: Gebraucht die Gespraechsformeln aus der Uebung 6 und bildet
Minidialoge nach

dem Muster!

Sch1 Herrliches Wetter heute, nicht?

Sch2: Ja, tolles Wetter.

Seh3. Verdammt kalt heute!

Sch4: Ja, Hundewetter!

Hoerverstehen 4. Подання діалогічного тексту для аудіювання.

L: Jetzt werdet ihr einen Dialog von den Jahreszeiten hoeren. Danach
sollt ihr schriftlich

auf die Fragen antworten, die an der Tafel geschrieben sind.

На дошці написані німецькі імена дівчат (Maria, Ulrike, Birgit) i
питання:

Welche Jahreszeiten haben diese Maedchen gern?

Warum haben sie gern diese Jahreszeiten?

Wer mag den Winter nicht und warum?

JAHRESZEITEN

Maria: Schaut mal zum Fenster hinaus. Eine Maerchenlandschaft. Und das
Wetter wie bestellt.

Ulrike: Es sieht nach Schnee aus.

M: Macht nichts. Der Winter ist ueberhaupt meine Lieblings]ahreszeit.

17: Winter? Ich vertrage keine Kaelte. Der Sommer ist die beste
Jahreszeit. Das ist die Zeit des Reisens und des Urlaubs. Man kann in
der Sonne liegen und Boot fahren.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Hausaufgabe 1. Домашнє завдання.

L: Ihr habt heute viele Dialoge vom Wetter gebildet. Es ist nicht schwer
fuer euch einen Dialog zum Thema «Das Wetter» zu schreiben. Uebung 8,
Seite 31.

Zusammen- 2. Підведення підсумків уроку.

fassung F: ihr habt heute gut gearbeitet. Ich bin mit euch sehr
zufrieden. Ich hoffe, ihr koennt

leicht zum Thema «Das Wetter» sprechen.

Похожие записи