.

Умовні речення. Порівняльні речення (латинська мова) (реферат)

Язык: английский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2070
Скачать документ

Коломийський коледж права і бізнесу

Тема:

Умовні речення.

Порівняльні речення

1999

Умовні речення

Підрядне умовне речення виражає умову здійснення дії головного речення;
воно називається протасис (гр. protasis — попередник), а головне —
аподосие (гр. apodosis — наступник).

Підрядні умовні речення вводяться сполучниками si — якщо, якщо б, якби;
nisi, nі — якщо не, якби не.

Nisi складається із умовного сполучника sі і заперечення, причому
заперечення відноситься до умови загалом. Якщо ж треба висловити
заперечення до окремого слова, то ставиться si non.

У латинській мові є три види умовних речень: реальний (modus realis),
можливий (modus potentialis) і нереальний – (modus irrealis)

Реальний вид (modus realis)

Мodus realis—це тип умовних речень, в яких вказується, що дія головного
речення здійснюється, якщо умова у підрядному реченні реальна або
здійснима. В умовних реченнях такого типу ставиться inducativus всіх
часів, крім цього, у головному реченні може стояти імператив або інша
форма присудка, яка вживається в головному реченні. Приклади: Si vales,
bene est, ego valeo.—Якщо ти здоровий, то і я добре себе почуваю.
Naturam si sequemur ducem numquam aberrabimus.— Якщо будемо слідувати за
вказівкою природи, ніколи не помилимося. Homo miser est, nisi virtutem
colit.—Людина є нещасною, якщо не вшановує доблесті. Si id dixisti,
erravisti.—Якщо ти це сказав,— помилився.

Pergratum mihi feceris, si de amicitia disputaveris, quid sentias
(Сіс.).— Ти зробиш мені велику приємність, якщо скажеш про дружбу те, що
думаєш.

Можливий вид (modus potentialis)

В modus potentialis головне і підрядне речення вказують на дію, яка за
певних умов може або могла б здійснитися.

У головному і підрядному реченнях вживається conintivus praesentis або
реrfecti. Conintivus praesentis виражає можливу дію недоконаного виду,
conintivus реrfecti — доконаного виду. Приклади: Si velim Hannibalis
proelia omnia describere dies me deficiat.— Якщо б я хотів описати всі
битви Ганнібала, не вистачило б мені дня.

Міnus saepe pecces, si scias, quod nescias.— Ти часто менше помилявся б,
якщо б знав те, чого не знаєш. Quis hoc credat, nisi sit pro teste
vetustas? — Хто в це повірить, якщо свідком не буде старовина?

Si hoc dixeris, erraveris.— Якщо б ти (був) це сказав, ти б помилився.
Dies me defecerit, si omnes imperatores enumerare voluerim.— Не
вистачило б мені дня, якщо б я захотів перерахувати всіх полководців.

У головному реченні modus potentialis іноді ставиться indicativus при
coniunctivus у підрядному реченні і дуже рідко в підрядному —
indicativus при coninctivus в головному реченні. Наприклад: Dic mihi, si
fias tu ieo, qualis eris? — Скажи мені, якщо б ти став левом, який ти
будеш (як виглядатимеш)? Меmoria minuitur, nisi eam exerceas.— Пам’ять
слабне, якщо її не вправляти. Sі quid habes certius , velim scire.—
Якщо ти знаєш щось точніше, то я хотів би теж знати.

Нереальний вид (modus irrealis)

Мdus irrealis вказує на дію, неможливу до здійснення в теперішності або
в минулому. В головному і підрядному реченнях ставиться coniunctivus
imperfecti або plusquamperfecti.

Сoniunctivus imperfecti виражає дію, неможливу до здійснення в
теперішності, coniunctiivus plusquamperfecti — неможливу або недійсну
дію в минулому. Приклади: Si hoc diceres, errares.— Якщо б ти це
говорив, ти помилявся б. Меdici, si omnibus morbis mederi possent,
felicissimi essent hominum.— Якщо б лікарі могли лікувати всі хвороби,
вони були б найщасливішими з (усіх) людей. Si pro patria morendum esset,
faceremus.— Якщо треба було б померти за батьківщину, ми це зробили б.
Si ibi te scissem, ad te ipse venissem.— Якщо б я (був) знав, що ти там
є, я (був) би сам прийшов до тебе. Si Conon non advenisset, Agesialaus
Asiam regi eripuissem.— Якщо б Конон не прибув, Агезілай вирвав би у
царя Азію. Si venisses ad exercitum, a tribunis militaribus visus esses
(Сіс.) — Якщо б ти прийшов до війська, тебе побачили б військові
трибуни.

У головному реченні modus irrealis іноді зустрічаємо indicativus
imperfecti або perfecti. Це буває тоді, коли присудок в головному
реченні виражений дієсловами зі значенням «можу», «повинен» або описовою
активною чи пасивною дієвідміною. При перфекті у таких випадках стоять
слова раеnе, рrоре (майже, ледве не) і т. ін.

Індикатив в modus irrealis може означати дію, яка була близькою до
здійснення.

Приклади: Deleri totus exercitus potuit, si fugientes persecuti victores
essent… (Liv.) — Усе військо могло бути знищене, якщо б переможці
переслідували втікачів.

Роns sublicius iter paene hostibus dedit, nisi unus vir fuisset,
Horatius Cocles.— Міст на стовпах майже проклав ворогові шлях, якби не
знайшлася одна людина, Горацій Коклес. Нasdrubal Carales perventurus
erat, ni Manlius eum populatione continuisset (Liv.)— Гаcдрубал мав
намір дійти до Карал, якщо б Манлій не стримав його від спустошення. Sі
verum respondere velles, Cato, haec erant dicenda.— Якщо б, Катоне, ти
хотів відповісти правдиво, то треба було б сказати таке.

Підрядні речення зі сполучниками dит, тоdо, dиттоdо

До умовних речень примикають так звані умовно-бажальні речення.
Вони вводяться сполучниками dum, modo, dummodo — тільки б, лише б і dum
ne, modo ne, dum modo ne — тільки б не, лише б не. Ці речення виражають
бажання, пов’язане з деяким застереженням.

У підрядних реченнях з названими сполучниками ставиться coniunctivus
згідно з consecutio temporum. Але, якщо треба підкреслити
нездійсненність висловленого побажання, то ставиться coniunctivus
imperfecti i plusquamperfecti — також після головних часів. Приклади:
Маnent ingenia senibus, modo permaneat studium et industria (Cic.) — У
стариків залишаються здібності, тільки б (щоб тільки) залишалась
пристрасть і працелюбність. Саligula … subinde iactabat: oderint dum
metuant (Suet.).— Калігула часто повторював: нехай ненавидять, лише б
(щоб тільки) боялись. Omnia postposui, dummodo magistri praecepta
pararem.— Я все відклав, щоб тільки виконати настанови наставника.
Mediocritas placet Peripateticis et recte placet, modo ne laudarent
iracundiam.— Періпатетикам подобається поміркованість, і вірно, тільки б
вони не схвалювали гнів. Summas laudes merent Athenienses, dummodo ne
tam leves fuissent.—Афіняни заслуговують найбільшої похвали, тільки б не
були такими легковажними.

Порівняльні речення

Порівняльні речення вводяться: а) сполучниками: ut (uti)—як, sicut
(sicuti) — так як, velut — неначе, quasi — немовби, tamquam si —
начебто, tamaquam, ut si — так якби, velut si — неначебто, ac si — якби,
немовби та ін.; б) прислівниками: quam — як, quantum — скільки, quooties
— скільки разів, quot—скільки і т. п.;

в) порівняльними займенниками: qualis — який, quantus — який великий
тощо.

У головних реченнях звичайно вживаються слова ita, sic, tam — так, item
— також, itidem — там само, similiter — подібно, tantum — стільки,
tantopere — так дуже, tam diu — так довго, tot. — стільки, totidem —
стільки ж та ін.

У порівняльних реченнях ставиться indicativus для означення дійсної дії,
дійсного порівняння. Приклади: Ut sementem feceris, ita metes.— Що
посієш, те й пожнеш. Plerique tales amicos habere volunt, quales ipsi
esse non possunt.— Багато людей хоче мати таких друзів, якими самі не
можуть бути. Tantum scimus, quantum memoria tenemus.—Стільки знаємо,
скільки пам’ятаємо. Miltiades cum totidem navibus, atque erat profectus,
Athenas rediit.—Мільтіад повернувся в Афіни з такою ж кількістю
кораблів, як відправився. Antipater fuit scriptor, ut temporibus illis,
luculentus.— Антіпатр був, як на ті часи, прекрасним письменником.

Порівняльні речення зі сполучниками quasi, tamquam, tamquam si, velut
si, ac si є умовно-порівняльними і в них завжди вживається coniunctivus;
часи згідно з consecutio temporum. Приклади: Quid ego his testibus utor,
quasi res dubia aut obscura sit.— Що ж я користуюся цими свідками,
немовби справа була сумнівна і неясна. Antonius Plancum sic contemnit
tamquam si illi aqua et igni interdictum sit.— Aнтоній так нехтує
Планком, начебто його було позбавлено (йому було відмовлено) води і
вогню. Sequani absentis Ariovisti crudelitatem, velut si praesens
adesset, horrebat.— Секванці боялися жорстокості відсутнього Аріовіста,
неначебто він був присутній. Deleta est Ausonum gens, perinde ac si
internecivo bello certasset.— Рід дзвонів знищений, немовби боровся у
смертоносній війнію

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020