.

Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 2629
Скачать документ

8

1. Прочитайте правило перекладу граматичних форм і дайте приклади на
даний засіб перекладу

Опис значення вихідної одиниці застосовується в умовах відсутності
регулярного словникового відповідника, або якщо не збігаються смислові
функції відповідних одиниць у вихідній мові та мові перекладу. Опис має
бути гранично коротким і в ідеалі наближатися за своїми характеристиками
до окремого слова або фразеологічної одиниці таким чином, щоб він міг
використовуватися в тексті без штучної одиниці, створюваної у таких
випадках за допомогою транскрипції, або калькування, коли це з якихось
міркувань недоречно у межах даного тексту.

ПРИКЛАДИ:

to cross the floor of the house – перейти з однієї партії в іншу.

While Mr. Jarrell would not dispute that inside trading accounts for
some of the rise, he thinks that matter like “foothold buying”,. .
accounts for a large and wholly legitimate part of the market movements.
– Хоча Джеррел і згоден з тим, що продаж акцій всередині компанії
сприяє, її зростанню, він також вважає, що поступова скупка акцій з
метою придбання є цілком законною ринковою операцією

Landslide – перемога на виборах з великою перевагою голосів (победа на
выборах с большим перевесом голосов);

brinkmanship – мистецтво тримати мир на грані війни (искусство держать
мир на грани войны);

whistle-stop speech – агітаційний виступ кандидата під час зупинки
поїзда (агитационное выступление кандидата во время остановки поезда);

bull – спекулянт, котрий грає на підвищення біржових цінностей
(спекулянт, играющий на повышение биржевых ценностей);

bear – спекулянт, котрий грає на пониження біржових цінностей
(спекулянт, играющий на понижение биржевых ценностей);

coroner – слідчий, який проводить дізнання у випадку насильницької або
раптової смерті (следователь, производящий дознание в случае
насильственной или скоропостижной смерти);

Floorer – сильний удар, що збиває з ніг або (у переносному змісті)
питання, що (спантеличуюче питання) …, важке завдання (сильный удар,
сшибающий с ног или (в переносном смысле) озадачивающий вопрос, трудная
задача).

Приклад використання описового засобу перекладу у перекладі художньої
літератури:

I used to caddy once in a while… (J. D. Salinger. The Catcher in the
Rye, Ch.4)

Я ей носил палки для гольфа… (пер.Р. Райт-Ковалевой)

Приклад використання випадків описового засобу перекладу при передачі
без еквівалентної лексики на англійську мову:

Борщ – beetroot and cabbage soup;

згарище – site of a recent fire пли charred ruins;

агітпункт – voter education centre;

дружинники – public order volunteers.

2. Прочитайте правило перекладу граматичних форм і дайте приклади на
даний засіб перекладу

Антонімічний переклад застосовується з метою зняття можливого конфлікту
між лексичною і граматичною сполучуваністю мовних одиниць у вихідній
мові та мові перекладу. Антонімічний переклад вживається у випадку
розбіжності логічних характеристик вихідного присудка й умов
маніфестації змісту в мові перекладу.

ПРИКЛАДИ:

Не кладіть трубку! – Hang on, please!;

He ходіть по газонах! – Keep off the grass!;

Стороннім вхід заборонено! – Authorised ‘ personnel only!;

До дверей не притулятися! – Keep dear of the door!

I meant it, too. (ib., 15) – Я й не прикидався.

I’m not kidding, (ib., 18) – Я серйозно вам кажу.

Stradlater didn’t say anything. (J. Salinger, The Catcher in the Rye, 4)
– Стредлейтер промовчав.

Не did not begin to calm down until he had cut the tops off every
camellia bush Mrs. Dubose owned… (H. Lee, To Кill a Mockingbird, II) –
Він трохи оговтався лише тоді, коли позбивав усі верхівки зі всіх
камелій місіс Дюбоз…

They gave me the wrong book, and I didn’t notice it till I got back to
my room. (J. Salinger, The Catcher in the Rye, 3) – Я тільки вдома
помітив, що мені дали не ту книгу.

I didn’t think of it till we went half-way through the park, (ib., 9) –
Згадав я про це, коли ми вже проїхали майже весь парк.

The woman at the other end asked him to hang on. (Stan Barstow. The
Raging Calm) – Жінка на іншому кінці проводу попрохала його не класти
слухавку.

I had myself awakened every morning at six and wrote with perseverance
till hunger forced me to break off and have breakfast. (W. Somerset
Maugham. The Summing up) – Я попросив будити мене о шостій годині ранку
і працював, не відриваючись, поки голод не гнав мене снідати. (Я просил
будить меня в шесть часов утра и работал, не отрываясь, пока голод не
гнал меня завтракать. (У. Сомерсет Моэм. Подводя итоги. Пер. М.Ф.
Лорие))

The adoption of the defensive does not necessarily mean weakness of
inferiority of our troops. – Перехід до оборони не обов’язково означає
слабкість наших сил або перевагу військ супротивника.

The windows of the workshop were closed to keep the cool air in…
(Nevil Shute. A Town Like Alice) – Вікна майстерні були зачинені, щоб
туди не проник розпечене повітря…

3. Прочитайте правило перекладу фразеологізмів і дайте приклади на даний
засіб перекладу, використовуючи двомовні фразеологічні словники

Фразеологічний еквівалент – оптимальне перекладацьке рішення при
перекладі фразеологізмів. Треба намагатися знайти ідентичну
фразеологічну одиницю в мові перекладу. Варто брати до уваги, що число
таких безпосередніх відповідників між українською та англійською мовами
дуже обмежене.

ПРИКЛАДИ:

“You admired my little friend? ” – “She is what the doctor ordered”. –
Вам сподобалась моя подруга? Вона якраз те, що, як кажуть, лікар
приписав.

The game is not worth the candle – гра не варта свічок; as cold as ice –
холодний, як лід; golden mean – золота середина.

Фразеологічний аналог використовується за відсутності безпосередніх
відповідників.

ПРИКЛАДИ:

1. Вище голови не стрибнути. – A man can do no more than he can. Nothing
comes out of the sack but what was in it.

3. Життя прожити – не поле перейти. – Life is not a bed of roses. Life
is not all beer and skittles. Life is not all cakes and ale.

4. Хто платить, той і музику замовляє – He who pays the piper calls the
tune.

7. Свій глаз – алмаз. If you want a thing well done, do it yourself.
Self done is well done.

8. Ситий голодного не зрозуміє. – He whose belly is full believes not
him who is fasting. There is ill talk between a full man and a fasting.
He who is warm thinks all so.

10. Ціль виправдовує методи. – The end justifies the means.

4. Прочитайте правило перекладу метафори і дайте приклади на даний засіб
перекладу

Паралельне іменування метафоричної основи використовується При перекладі
текстів, побудованих на поширеній метафорі, коли міжмовні умови
вимагають заміни або структурного перетворення вихідної метафори, а за
характером переданої інформації вихідний образ необхідно зберегти.

SPARKLER. Honeymoons, family outings, golf and tennis holidays…
sparklingly spectacular*. Discover the Sparkler, favourite of discerning
vacationers of America and Europe. All’s 5-star sparkling, from beach,
accommodations, dining, sports to service, service, service. Sparkler!
Light up your life!

Спаркпер – Діамант найчистішої води. Автор пропонує такий варіант
перекладу: СПАРКЛЕР-ДІАМАНТ НАЙЧИСТІШОЇ ВОДИ. Тут усе сяє і все найвищої
проби: всі умови для медового місяця, сімейного відпочинку, спорту…
Відкрийте для себе діамант СПАРКЛЕРА – його вже відкрили найбільш
проникливі туристи Америки та Європи. П’ятизірковий блиск усюди: від
пляжів, апартаментів, ресторанів, спортивних майданчиків до сервісу,
сервісу, сервісу… СПАРКЛЕР – блискучий діамант.д.одайте блиску до
вашого життя!

На російській мові:

СПАРКЛЕР – БРИЛЛИАНТ ЧИСТЕЙШЕЙ ВОДЫ. Здесь все сияет и все высшей пробы:
все условия для медового месяца, семейного отдыха, спорта… Откройте
для себя бриллиант СПАРКЛЕРА – его уже открыли самые проницательные
туристы Америки и Европы. Пятизвездочный блеск повсюду: от пляжей,
апартаментов, ресторанов, спортивных площадок до сервиса, сервиса,
сервиса… СПАРКЛЕР – сверкающий бриллиант. Придайте блеск вашей жизни!

ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ

Scotland comprises the northern third of the island of Great Britain; it
is bordered on the south by England. The country consists of a mainland
area plus several island groups, including Shetland, Orkney, and the
Hebrides, divided into the Inner Hebrides and Outer Hebrides. Three main
geographical and geological areas make up the mainland: from north to
south, the generally mountainous Highlands, the Central Lowlands and the
hilly Southern Uplands.

The Grampian Mountains are on the whole less rugged than the mountains
of the northwest, being more rounded and grassy with wider plateau
areas. But the area contains Britain’s highest mountains, reaching a
maximum elevation of 1,343 metres at Ben Nevis.

Edinburgh has been the capital of Scotland since 1492 and is the site of
the Scottish Parliament, which was re-established in 1999. The Old and
New Towns of Edinburgh were listed as a UNESCO World Heritage Site in
1995. In the census of 2001 Edinburgh had a total resident population of
448,624.

ПЕРЕКЛАД

Шотландія займає північну третину острова Великої Британії; вона межує з
Англією на півдні. До складу країни входять основна материкова територія
та декілька груп островів, включаючи Шетланд, Окні та Гебридські
острови, які, в свою чергу, поділяються на Внутрішні та Зовнішні
Гебридські острови. Три основні географічні та геологічні області
складають материкову територію: з півночі на південь, у своїй більшості
гориста Верховина, Центральна Низина та схилясте Південне Плоскогір’я.

Гремпінські Гори загалом менш нерівні аніж гори північного заходу,
оскільки мають більш округлені форми та є більш трав’янистими із ширшими
областями плато. Однак ця територія включає в себе найвищі Британські
гори, що сягають своєї найбільшої висоти – 1,343 м – це пік Бен Невіс.

Единбург був столицею Шотландії з 1492 року та являється місцем
засідання Шотландського парламенту, заново заснованого у 1999 р. Стара
та Нова частина Единбурга (Старе та Нове Місто) були внесені до списку
Світової Спадщини ЮНЕСКО у 1995 р. Згідно перепису 2001 року у Единбурзі
проживало на той час 448, 624 чоловіки.

(Текст узято з книги:

Гапонів А.Б., Возна М.О., Лінгвокраїнознавство. Підр. для студентів та
перекладачів вищих навчальних закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. –
464 С)

Використана література

1. Петренко Н.М. Вступ до перекладознавства. – Дніпропетровськ:
Видавництво ДУЕП, 2002. – 140 с.

2. Рецкер Я.И. “Теория перевода и переводческая практика”

3. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории
перевода).М., “Междунар. отношения”, 1975.

4. Галь Н. Слово живое и мертвое.М., “Книга”, 1972, с.51.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020