2

Вступ

Реклама грає в житті людини важливу роль. Вона впровадилася непомітно й
поступово стала невід’ємною частиною нашого життя. Куди б ми не йшли, що
б не робили, реклама постійно з нами. Це плакати, стенди, афіші,
вітрини, календарі і буклети. Панівне місце вона назавжди зайняла на
телебаченні й радіо, у газетах і журналах, а також у мережі Інтернет.

Реклама – складний вид людської діяльності. Вона формується таким чином,
щоб виявляти вплив на підсвідомість людини.

Мова реклами – мова підсвідомості. Пряме звернення до свідомості
споживача працює не тільки в рекламі товарів промислового призначення.

З кожним днем реклама все більше поширюється в засобах масової
інформації. Вона намагається проникнути у всі сфери нашого життя,
відповідно привертаючи до себе увагу.

Завдяки якісним і кількісним змінам в перекладацькій діяльності, а також
науковим розробкам на перший план вийшов інформативний переклад. Всі ці
зміни мають безпосереднє відношення до рекламних текстів, які за своєю
значимістю у світовому інформаційному процесі порівнюються із текстами
новин в засобах масової інформації.

Реклама неодноразово ставала об’єктом лінгвістичного дослідження.
Виконано цілий ряд робіт, присвячених структурним, семантичним,
жанровим, стилістичним і комунікативним особливостям рекламної мови і
тексту: Розенталь Д.Е. «Мова рекламних текстів», 1981; Кафтанджиев Х.
«Тексти друкованої реклами», 1995; Кромптон А. «Майстерня рекламного
тексту», 1998; Медведєва Е.В. «Рекламна комунікація»; Скильский Р.
«Функціональна інтерпретація тексту реклами й модель організації
тексту», 1992; Абрамова Г.О. «Засоби метафоризації в рекламному тексті»,
1980; Гурська Н.А. «До проблематики дослідження мови англійської
реклами», 1984. Ряд робіт виконаний закордонними лінгвістами: Goddard A.
«The Language of Advertising», 1982; Leech G. «English in Advertising»,
1968; Green G. «How to Get People to Do Things with Words. The
Whimperative Question», 1975; Mc Gregor E. «Advertising», 1973;
Bovee C.L., Arens W.F. «Contemporary Advertising», 1989; Cook Guy.
«Stylistics with a Dash of Advertising», 1991.

Що ????ся ???в??й ????у ????х ????х ???в, ? ?? ??і??ня ????і ? ??? в ??
???ї ?????і ??? яв?а, ?е ??ж з ?ля? ? ???і?ь ????? ???тя ?????? ????і ?и
????і. О?ім ??о, ???і ??і??ня ??иві й ?я ???? ????ї ??и ? ??????я ???у
?????о ????у ????х ???в ???о ??я?у, ???а ?????х ????х ???в. У? ? ????ь
????і?ь ??ї ???.

М?а ?єї ??? ?ля?є в ????? ?я?х ???м, ?в’я??х з ????? ????х ???в з ??і???
?? ? ??ї??у ? ???в ????я ?х ???м, а ??ж ??і??? ?????х ????х ???в ? ??і?
???о-?????х ?????? їх п????.

У ???і??? з ?????ю ??ю ??улюю?ся ???? ???ня:

1. Д????ня ???у? ? ????х ?????х ????х ????х ???в.

2. А??з ?????? ????я ?????х ????х ????х ???в.

3. В????я ???о-?????х ?????ей ????у ?????х ??с??? ????х ???в.

П???? ??і??ня є ?????і ????у ?????х ????х ????х ???в.

Об’є?? ??і??ня є ???о-????? ?????і ????у ?????х ????х ????х ???в.

Р??а ???є?ся ? ???, ??о? – ?????? ??і? ? ???о – ??і????о, а ??ж ????в ?
??? ?????? лі????.

1. Теоретичні основи перекладу рекламних текстів

1.1 Загальні характеристики поняття переклад

Як ?е ?????ь у ???, ??і??ня ??вя?? ?????ям ????у ????? ????? ???. О??,
?? ?ж ????? ? ??ля? ?х ??????, ??о ????ся ? ?я?х ???х ?????х ?ня? ????у,
? є ?????? ?я ??о ???у і ля?и в ??? ??і??ня.

Ві??й п???????ь А.Д. Шв??р ???? ????, як «о?о?ря???й і ????й ??? ????ї й
??????ї ?????ї, ?и я?му ? ??? ????о ???ря???? (??к?????) ??і? ????? ???
??рює?ся ????й ??т (????т), ? ??няє ????й в і??у ???у й ?????у ?????;
???, я?й ???????ся ?т???ю ? ???? ???????о ??? ????? ???, ???? ??????й
????ння? ?ж ??а ???, ?ж ??а ????ми й ??а ??ні??в?? ???ія?» [26; 75]. У
??у в????і ????ь із ????? ?в’я?є ?? ?ня?я, як «м?а й ????а ????а» ? «м?а
й ????». Д?е А.Д. Ш?й??м ?ня?я ????у ?є ??? ???ня ?я ????у ????? ??? і
?? в ??й ?б?і ?? ??? ????.

Ві??, ? ??и ???? ???і? ????и ????? ???? ???и, як ?????о і???? й ???і
???і?? ?я???і ??? ?сяч лю?й у ??й ???. З ??????ї ??і???ї ????ії ???а
????ює?ся у ??н??й ???? ??? ? ????а. С??? ??? ???ї і????ї ?? ???х ?ш??ню
?????ї ????ї ?я???і.

С???і ???? ???и ?? ? ??? ?????, ?е й ??я???м я??м ??я ?і??? ?і?????а. П?
??у ??ня ?????х ??в ???у є ? ??? ??’я??ою ??ою, ?е й ???ією я??і ????у.

Б??і ????? ?ня?я ????у ?лю?ю? ????і?ь ????у й ???? ?в’я?? з ?ю ?????у
????ю. «А???н? ????? ???є?ся ????, ?і?нюв?? ? ??і, ?????у й ?????у для
???? ??і??о ??у ?і?у ?и д????і ?? ?? ????у» [5; 12]. У ?’я?у з ?м
А.Д. Шв??р ????: «А?????ь о??є?ся ? ???у ???? ????у, ? ??о ? ???? ????ї
???? ??? ??????о-???????о ?і?у ???. В?а ???? із ??, ? ???я, ??ня?
??????, ???о ??? ?????? ??к?р, ? ???? ???є же?в» [26; 96]. Ц? ??? ??
???и, ? ????і?ь ??о н??ь ?????? ????, і ?ся??ня ??????? ?????? ?в’я?? з
?я?? ???? ?и?у в ?і?і ???. Д?і ?н ????є, ? «т????о ?????м ??а ???и ????,
у я?? ??м з ?д???ням ??????? ??????к ??? ???ю?ся ?і ???ї ?лю??х у ??о
???ь» [25; 273]. Під ?з???ям ??????і ??????? ?ю?ся ? ??і ?????і ?????я
(???я, ? ???ь ?я ??у ????в і ?’я?у ?ж ??) ? ?????а ???я (???я, ? ???є
????ня ??я ? ?????я).

О??, ? ???? ??й ???? ? ??? ????. П?????? ???о ????ся ??? ???? ??? ?я
???? ????х і ??і???х ????х ??і??. У ??? ???у ?ся?є?ся ?????а ??в???і?ь
?ж ??і??м і ?????, ? й ???? ??????? ??т ???и.

П????ні ???и ????у ??і?в ???? ??? В.Н. К?і??в. З??о ?? ???? ??і??ням,
??ія ??ів ???????і ґ????ся ? ????і в ??і ?і?у ??і?? й ????у п’я? ??ів:

1) ??? ??? ??ів;

2) ??? ?????я;

3) ??? ?????ня;

4) ??? ??у ???ії

5) ??? ?? ?????ї.

На ???у із ?х ??ів ? ????ю ???о ?? (???ь ?ів) і ?і?у, ? ???ю? п??м,
???є?ся ????й ?д і????ї. П? ??у ??’я??ою ??ою ???????і В.Н. К?і??в ?а?є
????ня ?????ї ???ї ?????я [14; 61].

У ?’я?у з ?м А.Д. Шв??р, я?й ???? ??і??ня В.Н. К?і???, ????є, ? «п?????й
??? ??? ?? ??е в іє??ії ??ів ??????с?» [25; 85]. О?е, ???т?й ???? ??а
????и як ????, ? ????? ?????і ???ня ?р?????? ?? ? ?????о ????у ?я
?ся??ня ?єї ?? ??і ???л????.

В?? ????и, я?о ???а ????я ???? ? і?ій ??, а ??ж ?є і?і ???і?і ?????і
???????? ?р???а, ? ?????ою ????єю ??а ?а?? ?і?, ???і ?????? у ??т п????
з ??ю ????я ???д?ї ???ї з ?? ???? ????ї, і??е ???, ??о ????о ???? ???у
??????у ???ю ??і??.

П????чі ????х ???в ??аю?ся з і???? ????? ?и ???? ??????о ???і?у ??і??.
З???, ? ?в’я?? з ????? у ????? ??? ??ів і ??й, ?в’я??х з ????ю ???о ???,
???и ??????и ??ая? й ???и ??в, ??ля? одя? ??.

А.Д. Шв??р ??ляє ???і?ь ???? ??????о ???у ?і?у ?????? ??? ?я?м й?о
??а???ії і????? ?????? «з ????ням ?єї ???ї, я? ???е ??т, ? ??о ???є
д?????й і ?????? ????? ?і?у ????о ?????я в і????? ???. П? ??у ?????ся
?????а ????я ????о ?к?у, ??о ???ня ??? ????? ?? ????о-?????, ????і?? ?
і?? ????? ?ж ?????? ??і?? й ?????? ???» [25; 242].

На ???? ?? ???і????? ???и ?аю? ??????и ?и ????і ???в ???и на і?у ??.

1.2 В????я ?ня? ???и? ? ???а

В???м ?я ??ї ??? є ????ня ??і?в ???а та ????а.

Т?мін ???а ?????ся як ???і?ь ???? у ?? ?ів, з я?? ?в’я?? ??і ???ня,
??і??і в ??і??? в??у.

Л??? – ?? з ???? ????х ??, ???ш ??????? ???т ??? ???и.

Ще ??м ???? ??і?м ?я д????ня є ??ін ????а.

С?? ????а ?? ??о ????ся і в ????і «???ня». Дея? ????и ?????ією і ????ою
???ю? ??? ???ня ???ь ?ів, ?е ? і?? ???ь ??. О??, о???м ??м ?д ????ою
???ю?:

а) ?? ?і?, і????ю, ???? ??ю ?о я?ю? її ???ею (???ою, ???, ???????ям,
???ям); б) ??іл ??з???а, я?й ??? ?й ?іст, і????ю.

О??и ? ????х ??? ??? ?іту ??а ??і?? ?а я??: ????? ? ?????й. У ?????? ?
??? ?ді?? ????і??, ????й, ??????? я?? ? ?????? ??? ???. М??л?і?? я?с
????є ????й ???іл ? ???о-????? ????ї – ??и? ??. У ????? я?? ??ляє?ся
???о-?????й ?д’я?с, я?й ???ю? з???я ?ів.

З???я ?ів ???є?ся ? як ???? їх ???ня, а як ???о-???и?а ???а ? ?????
????ї ???и ??. Г??? ?? у ???і? ?ів ? ????м ґ???, ря?м ? ?с??ю ?аю? ?????
?’я?и, ? ????юю?ся ? ??? ?і???і, ????? ? ????ї ???ь.

С????а ????а ??а – ? ?р??? ??а, як є?і?ь ?іх ?? ???ь: ?????х ?? ? ????и
???о ???? ???ня ??????? ??а.

У ?’я?у з ?м ??ня? ?????и ??і?: ???о-?????? ??а, ???, ? ???о-?????й ???т
– ??? ???ня ??????? ??а, ?? ?? – ????? ??о.

За ??м і ?м ? ??? ?? ?? ??і??о ? ??, а ???? ????’я??х ? ??????х ?? ?д
??? ???ь. С????а є?і?ь ??а ???є?ся у ???у ?’я?у ?х ???х ???ій?х ???ь ???
з і?? ? їх ??і??ня ? ??м ?м ??м ???. З???я ??????? ??а ?’є?ую?ся у ?????
є?і?ь ? ??? ????х ?м???? ????в ? ????х ????н? ??і?ій.

Г??, у я? ? ?????м ???м ?’є?ую?ся ??а, ??? ?? ???ні ? ??ій ???. У ???
??? ?? ????і ??? ?????? ?????і ?ів. Н????, ???і?? ???іл ?ів ? ???? ??
?????ся ? ???і?ю ???о-?????х ? ????о-?????х ??к.

1.3 З???а ??????? ????х ???в

П?і?о і?ій ????ї ?с-??а – ??т, ???ів, ?????м, ??????, ???а ????і?є?ся у
??я? ???? ?????о ??а-???. П???, ?ня?я «т??» ???? ? ??и ???ї і????ї
???????ся ? ??? ?я ????ня ???? ????? ?????о ря?, ?е й ???? ?? ?’є??? й
???????, ?і?ю? в ?? ?? ???і ?я ??а-????ї ????, як ві???? ряд у ?? ??і??у
?о ??ві???у ?і??і, а т?? ??о ряд у ??я? ???у. Т?у ?ня?я «р???? ??т»
????я ? ??? ? ????? ря?, ?е й ???ь у ?? ???і?ь ?????????х ?????в: ??і?,
???в, ??ів, ????? ??р я?х ???? ?д ??я ???в ???ї і????ї. Т?е ????ня ?ня?я
«р???? ??т» ????ь ?? ???тя в ???х ???? ?????х ??і??ів, з???, у ??і А??и
Г??р «The Language of Advertіsіng», я? ??: «Т? ??о «??т» (???? ? ???и)
???????ся у ?? ???ш?у ????, ?лю?ю? як ????і ????ня, ?к й ????у ??» [30;
6].

К???ія ??????о «??а-???» ?????о ???а ?я ???ня ????х ???в, ?? ? ???яє
???? ?’є?е ????ня ?и???? ?’є?а, ??е ???і? ?????і ??????ня ??а й ??? в
м??ій ?????ї, а ??ж ???? ??ні? ї??? ????о ?л?у ? ??? ????ю. Б?ь-я?й
???н? ??т ?????ся як ???а ??? в є??? ??о ????-??і??о ?о ??о ?????о
?і??я.

П?яд з ?????і?ю ? і???х ?н? ????? ??? ??ля?ся ??ж ???р??а, ?????
???ю???ь і ?????й ??іб ?і???і, ?о ???????ь. У ??у ????й ??т ???? ???м
??н, ?? ? ?? ??? ??т?і й ???м ??н, ? ?і??ь ?о ?я? ??і?ь ????у ??????ня
??? ??н і ????х ???в у ???й ?????ї. Р?? з ?м, ????, ??о ?м’я??, ? ?? ?т
і? ?? ?о ???? ?о??ь. Т??и ??н ???юю?ся ??я?м ?я в ??і?о ???ю??? ??я?,
в?? ????х ???в ????о ? ??ш ????у ???і ???у, ???у в ?і?ій ??і?ій ??і. На
«п??рю???ь», як ???у ??? ?к?ів ??н і ????х ???в, ??? ?о??р
Ю.В. Ро???ен??й у ??і «Т??я ????». О??а «п????? ?????ь» ???є, ? ?????ня
?? ?? ????е ?я ????? ??? ??в. Р???і ??? ?????ую?ся ???ю???ю ?????ь.
Н????а ???ю???ь ?? ?о і??о ????? ??? ??? в ?? ??яє ????ю ??? «н?’я???»
???и [20; 132].

Н???ю? ? ???? ???? ???, я? ???яю? ???? ???у в ??? ??у ???в ???ї і????ї,
???? ??? ??і?яю?ся ??і???ю ?????ю. Для ??, ?б я?? с??????? цю ??і???
?????ь ??і?? ???в і ????х ?? ????я, ???? ???я ? ??? ???у ???і??ї, я?й
????ь ??і?ш ??о ???и ??і?ь ??ля??? ???я.

Пі???ую? ??й ????л, ??о ????и, ? ????й ??т ???ь у ?? ??й ряд ?????????х
?????в і ?? ????о ???я?й ?и їх ???і??у ?????. Ц? ??? є ???? ?и ????і
???и, ?? ? ????? ???н ?????и, ?, ???аю? ?? ??????, ? ???ся п????и ????й
??т із ??і??ю ??т???ю.

1.4 К?????я ????х ???в

І?ує ??іч ??о?в ???і??ї ????х ???в, ??д я?х ??а ???? ???? ??ня? ???і?цію
???и ? ???? ????:

– ?????а ???а;

– ????а ???а;

– ???а ? ??о;

– ???а в ??? Іnternet.

С?? ?х ??в ???и ???ся б ???? ????у ???у, ???? ?? в?а ???ь ???? ???? ???.
В??е, ????а ???а в ?ою ??у ???є?ся з р??? ??т, ???ів, ????ів, ??і??ї
???и (???и, ???? ?? і т. д.), ????? ?о ??р (???и, ???и, ????и з ??а?ою
і????єю ?о ???т).

Д???? ???а ?ряд з ?????ою є ??і?ш ???? ??м ???и. С???ням ??у є як і??ія
???и, т? і ???? бю??и. С?е ????а ???а ????а ???ю ?я і?? ??в ?к??. Її
??і?а ?? ? ???і?ь є ???ю і ?я ???зі?ої ???и ? ???и ? ??о. Д???? ???а ??,
є й ?де ???ою ???ю ??? у ????х бю???.

З???я ????? ?? ?я ???и д?е ???е. Ді??, ???? ????ня ??е?аю? ??у ????а й
???ю? ?я? ?ю?? ???и ???и. А? ?? ??я? ????? ??? ? ?ю?? ???и ???юю?ся ?
????х ??????? і???ях ?????ця й ????х ????. О?ім ??о, ??? ???а ????х
????ь ? ??? ???и ?????й ???р в ???.

Р??я??и ?ня?я й ??і?, я? є ????и ?я ????я ??? ??і??ня ? з’я???и ???і
??????? р???? ???в ? їх ???і??ю, ?ід ???и ? ????ня ?????? ????у ????х
????х ???в.

2. Д????ня ?????? ????у ?????х ????х ???в

П???д ?з?х ??в ???н?о ???, ???а ?????х ????х ???в, у ???я?і із ?????
????ї ?????, ?и я?? ????? ??в’я??й ???? ????-????і ?????а ??і??, ??и
??і?яє?ся ? ?р?ю, ???и ????, а ?к? я??? ????ю ??????ою ?ря??ні?ю. У ???і
????у ??х ???в ??????і ????ся ????? як ??о ??і, ?????? ????, ?????
?????я? в ?????й ????і й ????стях ?????ня ?? ?в у ???і ?????ї, ?к і ????
???і?????ї ????ї ???.

П?????ві ???о ????ся ?к?и ???? ??? ?я ???? ????х і ??і???х ????х ??і??.
У ??му ???у ?ся?є?ся ?????а ???????ь ?ж ??і??м і п????м, ? й ????
??????? ??т ???и.

2.1 З??и ????у ?к??? ???в

П????чі ????х ???в ??аю?ся з і???? ????? ?и ???? ??????о ???і?у ??і??.
З???, ? ?в’я?? з ????? у ???но? ??? ??ів і ??й, ?в’я??х з ????ю ??? ???,
???и ?????и? ??ая? й ???и ?юд, ??ля? ?я? і т. д.

С???і?і ??ії ??ую? ??ш ??? ????я ? ????у р???? ???в, ??ж і з ??я? ї??го
????і?о? ??? ? ??? ????ю. Т??и ????? ????ня ?ю? ?с?? ??і ???? ??; ??
???і ?ти ???? ????і й ?? ??о ???і?. П? ????і ????х ???в ????а?? ????о
?????и: ?? ???, ??к?р ????а, ??і я??і ??? ??і??, ????і й і??і???і ?????
?? в ?????у ???і ????а й ??? і?их ???ів.

Н????, ???а ?і????ї LUFTHANSA. Є??й ??т у ???і ? ??а ????, я?й ?????я
????и ?і????ї:

What singles out Lufthansa is its dedication to advanced technology.

Tе, ? ??і?яє Лю???у, ? її ????я ? ???х ????ій.

П???д ???в ???и ?? ?????я як ???? ? «а?????». Т?? ?п ????у в????й ??
?а???ю ????і?ю. Да?й ??ід ???є ???о ??ня ?????ем ????, ?о я?й ?? ?е в
??ін?і, ? ??в ???и ??р ????? ?к?у, ??о ??????? ??р ????? ???. П???д
????? ??? ?и ?і? ????ї ??и ?в?? ??, ?з? з ?м, ??о ????й ? ?і?ом.

Для ????я ??и ???а і?? ?????? ??т і?? ??. В?????я ?ів з і?? ?? ???є
????? ??и ???, ?? ?? і ????є ??у й ?? ???ою «ві????о ?о???я» ?ряд з ????
і ????ням. А? і???? ??т ?? ?к? ????и ????я ?????ї, я?о ??а ????і?. У ???
???у ???ня п????? ?????и ?і ??ня ?????х ??в ????у ?я ???? ?м?і???? ???ї
??і??.

В Ук?ї? ????ь ??????в – ????? ???ії. І у ???? ??? ???? ????у ??? ????
??и і її ????я в ??їн??й ??. Це ???є, ? ?і? ??и, я? ? ??і??ій ???є?ся
??з ?і? ????? ??????к ?ів, ? ??їн??й ???є?ся ??з ????ня ?і?у ?кі??х ?ів.
П? ????і ?????х ????х ???в, у ?я?х ???? ?????і ? ????аю? ??т, а ?ю? ??
?м???? ?????.

Як ?е ?????я, ????і?ь ????го ??? ???ть ?д ???о ?є??ня ?іх ?? ????х. Р??
з ?м ?с???и ????ю? ???я?у ???і?ь ?? ?????о ????? ???и – ????? ???, ??
??? ??я? ????? ??? ?юч?а ???? і?я ???є ?? ???е ?і??я, і??е ???, ???є
«п?цю??».

2.2 П???д ?????х ??? ????? ???

Д?лі??и ????й ??т, ? ??? ?? ??? ???? ? 4 ???і ???и:

1) ???;

2) ????к;

3) ???? ????й ??т;

4) ??а-???ня.

П???і?ь у ???у ??а??у ??? ?іх ????х ? є ??’я??ою. Х?а, ?????ь ?????
????а є ??е ??’я??ою. Ная?і?ь ін?х ??? ?????ся ??м ??? (???и) й ???? ?д
?я?х і?? ??????к.

З???? – ?????? ????а ???а ???и. З???о, в ??у ???є?ся ?? ????? ????я ?
???? ????й ????. За ??? ??і??ь, ???о 80% ???в, ????? ????к, ? ??ю? ????
???н? ??т. Ві??, ? ?? ????? ??л?? ?ля?є в ??, ?б ????? ??у ????ї і ????и
і??? ? ??????о ??? ?о ???и. Р???? з???? ???н ???и ???? ????я і ????
????й ????, ? ??? ?????ся в ????у ????? ???.

М?? ???? ? ??? ?? ?ді?? ? ????? ????у, ?е ??? і ????й ????к є ???и ?????
???и. М??ь, ??????ю ???????ю ???а (я? ? ????ся ???о з і?? ????в ???и, ?
?ня?? ??и ?????ої ??и) – ? ?, ? ?н ???? ??і?ь, ????ю ??и, її ????и?у
???? в ??? ???ях. П??? в ?м, ? ??и ?о ???ії, ???? в??і, ??? ??? ??і й
?ся? ??? ?????ь ???в. У ???о ?????ня ?ій ??є?й ??. В????? сл?? у ??ій
???і ?х ???в ? ????о, ?? ? ????й ????к ???? ?ю ???і? ??? ??? ?о ???и в
??? ??? ?? ??є?? ??у й ?я ?? ???? ??и. Т??, н?і? ?я ?? ??? ??? ? ???
??ня?о ????ов??и ????й ????к. Т??? ??л?? є ???а ?і????ї KLM, ????м я?ї є

KLM. The reliable airline.

КЛМ. Н?і?а ?і?і?я.

П??? ???и ??ж ???є ? ??ь ????? ???, ? ???а ????є а?? ???ї ??и
«Advertіsіng as Communіcatіon» – Д???н Д??: «М?а (???и) ??о є ????ю ?
????ю. В?а ?????? ?и???? ???, ??и ? ????о ????. С?ь ??о у ??, ?б ???
???ню ???? ??, ??у ? ??і????і» [29; 133].

Р???? ??т ???є?ся ???? ?????і ??????о ???? як ? д???ою ???в, ?к і ?
????ю ??.

Для ???? ????в ????ї ?я??с? ??т і???? ?? ???ь ??? ???м ?я ????я і?ї
??????о ????, ?м ? ??т ??о ???ся ?н?о ??ю ??? ????а, ???ую? ?????і ??
?????? ???і?. У ?х в???х, ?? ??? ???? є ?????, ????? ?????ся ?????и ?
?і?? ???и, я? ??’я??о ???і ?????и ???і?і ??чні, ?????і й ????і ?????і,
????? ????ня ????? ????ї, ? я? ?ря??? п???ія, п???? в ????? ???.

Д?лі?? ???? ???у ????у А. Лі?? ??інює ???? ????х ???в, як «т??і?ь ? ???у
рі?і», ?? як ???? ???іх ???в – як «т??і?ь, ?в’я?? з ????-???? ???ням»
[16; 231].

2.3 О????? ????у ?к??

«Маю? ??ю ??ю і????? ??????? ??в, ???а ?????? ???й ??? ???в ????? на ?іх
я???х рі?ях», ?? Д??????а. Т.Г. у ????ії «П??ня ??е?я ??а ?к?ів» [9;
26].

І ? ??лю?о ??о. А???я, ????, ???я?я, ?????, ??і ?? ???ів, ?і???я,
????ея, ????а?я і?????х ?? ?є??а й ?????их ?????ів – ?е ? ??? ???т??о в
????х ???х. Т?, ????д, ?????? ?????і ?? ???и ?г???? ??р Д. Д??: «Мова
реклами авжеж дуже навантажена. Головна її мета – привернути нашу увагу
та схилити нас до певного продукту або сервісу. Рекламодавці
використовують мову уже характерним способом: авжеж є вигода у
незвичному застосуванні ексцентричних та дискусійних фраз, так само як й
спілкування з людьми за допомогою простої, спрямованої мови… Привертання
нашої уваги та уявлення та сприяння запам’ятовуванню, можлива, є
найважливішими функціями мови реклами: загальні або модні слова та
короткі, чіткі речення легко повторюються та запам’ятовуються. Також
наші спогади сповнені назвами брендів, салоганами та популярними
висловлюваннями, ритмом та римою, алітерацією, строчками з пісень та
прози та нескінченними повтореннями» [29; 106].

До ??і?ш ???? ??к ????? ??? ? ????????? ??і ??а ???? ??, як ??е ???ня
і?????х ?? ?є??а, ? ??? ???ює ????і?ь ????? ?і?, ????д: ??і??і – see,
buy, fly; ??ї??і – ???, ???, ??й.

Ф???о ж ??лю?а ????ь ????х ???в я?яю? ??ю ????. М???а як ??б ??? ?????ся
?д ???? ??? в ??і ????у ? р???в ??? ??у. У ???іх ?о?х ???? ?ю? ???е
?????я ???в. Н????, у Ч. Ч??? в «Н?? ??х» ???? ???? в ??й ??і ???, я?й
?є ?????? «П?і?ь ?о і??ід??? ???я??і?ь і лю??о, ? ??є?ся в ???х ??я».

М???а ??и ? ?? сю?? ?р???ює?ся в ??? ?і??х. Взя? ?? б ???ля?ї з ??????
?????и. В ??й з ???? ?? ?? ?являю?ся ??лю??? ?????м п??м. Це ?? ???? –
??з ??лющ??о ???о ??. В ???і Epica 1997 ??????й ??? ?????? ????а з ???ою
????? Rover (??? ??ї 200). На ?я??в ???ся ???ця ?????? ?????а з ?і? ??
???? ???т?и: ???у, ????? ??я?? ? ???, ???і в ?ню ??? й ???? ???і із
????? ??і???о ??а. Т??а ??????а ???а ?д ????с. Л?е ?ин і???? ??х – ?
?у??ій ???? ????о ????? ??о – Rover 200. М??а т? ??????ся як ??р, ?
?ілює ????і ???ії ?????ї я??і, ???????о, ?е ? ?????? ???ї ??????.

В??я? з ??????о ??а ???и, ? в ????х ???х ??? ????ує?ся ???ія, ????,
???я?я, ?????, ??і ?? ???ів, ?і???я, ????ея, ?????ія і?????х ?? ?є??а й
ін. П? ????і ????о ?????и ???і?ь ???? ????. Н???? ??о ????є?ся ????, ?и
???а? я?ї ?д ?????а ??і?н ???й ???й ???і?.

Як ?е ????ся ??, ???? р????о ???, ? ??і? ?д ??к?? ?????, ? ??м ???????м
?а???? і ? ??ою, і ? ???и ?с??и. П.М. Т?? ??:»… П????ч ? ???є?ся ?
?????????х ???ів, ??о ? ??ть і?????ії, і ???є ??е ?????ня ? ??? ??????х
???? ?ж ???. П? ????і ???є?ся ? ?? я??ве ?????ня, а ????????? ????ь, у
??у ????, ??о ?????ся і??п???я ?????ня, ? ??я?є ????у….» [22; 54]. У ??у
?’я?у в ????х ???х ? ??е ??е ???? ?????ь ????у ?є?і?? ??і??й.

Я?о ??ля?? ????? ???у, ? ?м ?є?і?і ??і??ї ?? «Buy this», «Discover
that», «Try some today», «Dоn’t forget», «Treat yourself» – ??? ????.
В?и ????ю?ся у ?іх ???? ????? ??? – у ????у, ????у ????? ??? й ??-??і.

Д????ня ??і??? ????х ???в ???є, ? ? ??і?ш ??о в???х в і????і ?є?ів ??а
?д??и ????: Buy, try, ask, get, see, call, feel, taste, watch, smell,
find, listen, drive, let, look, drink, do, discover, start, enjoy.

А??з ??ї??? ????х ???в ???є ????о ?? ж ????ь ??з?? ?є?ів. Т?? ?т
?і?і??е?я ?є?ів ??е. П????? ?????ї ???и, ???ю? ??у ? ????й ???? ???ня в
????х ???х ????х і ????? ?й???ів. П????? ?????ь ????? ?і? (? ??ж ????? й
?я ???в ????? ???и) ??о ??є?ся ? ??і??ім ?????? ????ї ??????? ???: «We,
our» – ?я ????ня ?????ця, «you, your» – ?я ????я ? ???і??о ???я й «they,
their» ?я ?с??ня ? ???? ?????в.

В ?? ??х ??о ?????ую?ся ?о??і й ????і ????? 2ої ??и, ?? ? ?? ???юю?
????й ?іг. Т?? ??м, в а????ій ???і і?? ряд ?є?і?? ??і??й, ????х і ?????
?????в, я? ??? ??о ????ю?ся в ???.

В??? ?? у ???????у ?лю?у, як ??ї???, ?к і ??і??? ????х ???в ???аю?
?????і ?о?????ня. О?і?? ??м з ??????х ?????в ????? ??? є ?? ??????о ???
?о ???и, ?????і к????ї, ? ??? я?х ??я? ?????и й ?????и, ??? ??? ??????е
?????ня. Дея? ??і??и ??? ???ю? ?????и й ?????и ?ю?в?и ???и ????? ??? й
???ють ? ?х ???? ??у. Це ж ????ю? і ?мі ?????і.

Р??? ря?? ???и: «бі??», «д???», «к??», «в?і?і?», «с??», «є??й»,
«у????й», «с?ер», «п??». У? ? ??а є ?г??? ??, ? ?????а ??а в я??у ?о
?я??у ?? ??є?ся в ???я?і з і??и ???и ?єї ж ???? ????ї. О??, в ??ї???у
????? ??? ???і?і ??вня?я, ?? я?о, я?й ?’є? з я?ми і??и ??яє?ся, і я?
????и ??т?я ? ??и, ????ю?ся в ???і ??о.

Р?? з ?м, ?? ?????и й ?????и ????ю? ???? ? ????? ?????ь ????? ????я, я?
???яє ???? я??і й ???? ??????о ????. П? ????і ? і?у ?? ця ?с??? ??’я??а
?????ся.

У ???і ????у ????х ???в ?????и й ?????и ?к????ю?ся ?я ??у ?іля?х ??????
??????о ???? – ??и, ??і?, я??і, ????, ????в, я? ??й ???т ????. До ??і?ш
???? в ?????й ???і ?и????в ????: natural, sensual, innocent, passionate,
romantic, mysterious, etc. До ??ї??? – ??й, ???а, ???, ??лю???, ????й,
???а??, ? ??і? ?д ????х ? ін. Т?? як і в ??ї??ій ???і, ? ??і?ш ???? в
?????й ???і ?????ів ??ля?ся: good, better, best, free, fresh, delicious,
full sure, clean, wonderful, special, fine, big, great, real, easy,
bright, extra, rich, gold.

Ч?? ????ю?ся ?????и, ? ??ую? ? ????ь ??і???ї ??и – genuine, authentic і
original. А?, ???, р?????м ? ???і в ?????й ?к?? ????ся ????? new – ??
??а ???? ????о в ???у ???у ????? ???.

О???? ??и ????ую? ???я?я, я? ?????? в ??а??у ??? ??? ???. Як в??ю?
??і??и, ????? з ???? ??и ?? ???я?я є ?????? ?оя?? ??? ??и??о я?? –
???ля?й із ?а?м ???я?я й ?????и ???яння. Ві????ь ???? ??і?? ??????к ???,
? ???о ??ляю? ?? ??д ???в-?????в, ??? р????ів і ?????ів ??? ???? ??р??
????я. Ці ????я ???яю? ??а???? у ?і???і ???? ??й ?? ???я?я й ?? ????и
???я?я, ? ?? я?х ?????а ??а ??яд? ??і?? ????.

К???ю? ??и, ? ???ля? п???ій ?? ???я?я, ?и ??у ??? і??ую?ся. Р???, ?
??рює ???й ?ас ???я?я, ???і?є у ?і???і ???і??о ???я ??? ???ю?? ?’є?и й
????о як ? «с??є» з ?м’я? ??и, ? є ???? ?????? ??????о ???. У ??у ?? ??х
???? і ?и ????і ????? ??? ?? ???? ?????ся.

Т? ??м, ????я ???? ??у ???я?я є ? ? і?е, як ????ня ?д ????є, ????
???я?я. У ??й ???і ? ?є? ??? із ????я? я???? ???лю??я, я? ??ягаю? ???й і
???ій ?і?і. Ч?? ???я?я ???? ???м я???ї ???ля?ї.

М?? ???лю??я – ? ?????ня ?????? ?? й ????в її ???ня з ??ю ????о ??? ?
???? в ??і??у ?я ??я ??я?у; ????о – ???ь, ?????ю??? ????м. М?а в ??х
???? ???????ся, як і????т ????? ??и.

П? ???у ???лю??і ??о ??л??є?ся ???і?ь лю?? до ??і?? ????в. Н???ю? ? ????
до ???и, лю? ???о ??? ? ???ую? ??і ???? ???и. С?е ?? в Мі????? ???і
????ї ????, я?й ?г в ??? ???х ???ів і ?????? ??в ????і ????? ??н, ?????
???и ????а в ??у, у ?? ??і ?я?м ?????ня ?? в ???ля??? ?лях.

Р?? з ?м, ?? ?? ????? ??м ??м, ? ?є ???і?ь лю?? ?-???у ????и ????ь. І
лю? ?????ую? цю ????? ??? у ??я???м ??і. Ті ?? ??і ??? в ??х ???? ???ь
?я ??, ?б з ї??ю ????ю ?і? ???и в ??у, а в і?? – ?я ??, ?б ?’я??и
?????і?ь ?????о ?????ня ?о ??? ?я ??, ?б ???и ?????ня ??ш ????, ??? ??
????ю.

В?? ??, ?? с?? – ? ?, ? ??о і ?????я, і ??ю??, і ????ня ?????? у ???і
????у. П?д??ляє?ся ??? ???ня? ???і?? ?, ? ?????? ????а лю?? в ??я???м
??і, і ч? ???? ? з??лює?ся в ???? ???х ?а??в. О?? у ???і ?о ???у, ?о
???у ???, ?о ???? ??і?? ?????ї, ??і ????я ?е-?? ??н? ??. О???ня ???і
?????я ? ????? ??????х ????, а ??, як ?? ?????ую?ся. П?????м, р????? і
?м, ?о ???? ???ня ?о ю???у й ??? ????і?ь ???и, ????о ?і? ??і??? ??????
???, ?кі?? ?? ?? с??? і?????м ???ля???о ???.

П????? ??? ??о ???ую?ся ???? ???о ???лю??я, ??м і????о, ??м ??? ??д???.
П???оя? ??? ?? ??? лю?й ??а, ?????и, у ?? ?ля?є ???ля??? ??б, ??????
р?????. У ?я?х ????, ря?є ???? ? ????ї і????ї в ???. І?? ???? ?????ня
?????в, ? ????о ?????ую? ???і?і ???. П?? ??? ?аю? ??і?? ??ля??и у ???і,
? ????о ????ю?ся й ????? у ??яд ????х ?і?.

Ст??? ?????ї ???и, ?ід ????и, ? в ???і ?? ??д?і ??і??? ???и ?аю? ?е ??
??? у ??? ?????х ????х ???в і ??? ???в ????ті. Ві??і?о ? ????и ??і??ої
???ї з ???и ?и ?????? ?яді The Advertising Standard Authority (ASA) ?д
1968 р. ? ??ою «The Trade Description ACT» у ????х ???х ? ?ід ???????и
??а й ???и, я? ??? ??? ????ів в ??у ?? ???? я??і й ?????? ????а?? ????.
Т?у ?????и із ???? ?і??и ????ия? ?? magic і miraculous ?е ??е ????ю?ся в
??і??? ????х ???х [21; 110].

О?????і ??? ?? ??ж ??ня? ?? ?я?х ???ів ?????ня в ???і ???х ???в. У?, ?
???? ? ??и «п?і??? ?????і» і ??я?є як я?? ?ояв ???ги ? ??и – sexism,
male chauvinism – і т. п. ?? ???и ????ю ?я ???? ???і???я ??ців ???и. В
У??? ?????? ??? ?? ??ш ??? в ?????? ???н? ???в, ?? ? ??????о ????я ?
???и ??ш ?я??. А ??, це ???є ??? ????? ?и ????і.

Т?? ??м, ??а ???и ????, ? ?????и й ?????и ????ють ???? ??у ?????ь ?????
????я, я? ???яє ???? я??і й ???? ??????о ????. Т? ??, ?и с???? ?????
?????ня, а в ??у ???у ????і й ????ї, ????о ??ля? ??? ???я?я. П?і?я?я
???е ?? ????м як ???? ?????в, ?к і ???? ??? ?о ???у.

2.4 В????я ????х ?????? ????н? ??а? ?и ????і

В ????? ?????? ???? ??? ???????ся ?????і?і??? ???а, т?? ??і???я ?я
????ня ?ня? ??ї ??и, я? ??а ???? ? ???? ??.

По-??е, ???? з ??і??? ?? ??і?, я? ???аю? ??ії, я? ні?? ? і???и ? У???.
Це ????о ?????????? ????и. У ??? ?сля ????? ??д ? ???ям «???? ???»
з’я??ся ??? ?????х ??. У ?й ?с ??і????? ??? ?я ?????ня ????к?о ???? ?в
????й. Він ?лю?в ??ії, я?х ? ??о ? і???о в ??ї?ь?? ?????, і ?? з’я??ся
????я ?????я ??і???о ??і?????о ?? ???и, ?? ? ?? ?в ????й і???????? ????
з-? ?????? ???сю???? ??і??? ?? у ?єї ???і. Це ???о ?? ????я у ?????ях
?я?м ?????я (????д, ?????і ???), ?????ії і ???і???ї (????д, ?р), а ??ж
?????в (????д, Executive Suite). До ?? ж ? ?????я ????? ????я у ???і ???
?????х ??. О?і ????? ??и ?????ую? ????? ???? ??і?в, і?і ??аю? ??і??у
???у ?ряд з ????ою ?о ??ї??ою, « ????? ????а ???? ???я в??ляє?ся в ?????
???ю ??ї??у ?????у ?????ю… ?о ?????ую?ся ???и, я? ?лю?ю? ??ї??і і ????і
??и (????д, VIP??? ??)» [21; 73]. Ми ??? ????, ????ію??и їх ? ???и
???я?, я? і????є ??а ??з?.

Т????і ???и, ?д ?я???і й ві????: Т????? ??т, ???і ??? (в?????я ???? ?я?х
??? ??и: ?р??ня ???в, ????ня ??лю, ????й т?о); VIPт??м (???? з ??і???о
????я very important person), ??-??? (?????а ?о ????? ???ж ? ??і з ??ю
??????я ? ????м ??м ?о ?лю??я) ??.

Г???? ????: ????ї ???в – Standard (????? ??і? ??р з ????и ???? і ????);
Cottage (??? ???я для ???); Junior Suite (??р з ??ею і ??а ?м???: ???ня
? ???я), Executive Suite; Royal Suite; Premier Suite (???я ?ж ?і? ???
???в ?єї ?т??ії – у ???х ??і?х, ???х. З???о, ?м ?? ??, ?м ??е ??р);
Deluxe (лю?); Super Deluxe (??р-лю?). Ця ????я ???в ???? ? ??і??, ???ї,
??? ?? є ??? Suites; Studio (????й ????й ??р, ?? ?ж ?????й) ??; ??і? ??а
– king size, queen size (у ??й ??? і??? і?? ???іл: ?????е, ???а ???е ?о
????? ??о; king size ????о ???ід? «??х ????у ??у», я?о ? ??а ?к ???и,
queen size ???і?є ?????? ??у); ??у?, ? ??ю?ся: baby-sitting (???и ня?),
butler service (???и д?????), room service (????ня ???в); ?? ??ю??я ???в
– ??????і ??? (reserved rooms – ??? ??юю?ся й ???ю?ся ??я ???тя ? ??лю,
????о ???? у ??? ?с), ?????і ??? (guaranteed rooms – ??? ???ю?ся ? ???у
в ??? й ???ю?ся ? ???? у ?? ?? ????).

С??? ????ня: all inclusive (???а «?е ?лю??», ?ю?ся ? ??і ї? ? ??ї), dine
around (????ня ? ?лю?? у ??і?ь ???и, ???и ?ю? ???і?ь ??ряти в ???
?????), buffet (в ??ї??ій ?? ?й ??ін ?є і?е ???ня, ?? ?єї ????ї ???і
???і?є ?ня?я ????й ?іл, ?? ????ія ???? ????? ??і??ня); ????? (half board
– ???і у ??і?ь ???и ?лю?? ті?? ?і??и ? ???), ??? ??і? (full board –
????ня ?и ?? ? д?ь), є?????й ?і??к (?і?н?, я?й ?лю?є ?? ?о ?й, ????д з
???, ??).

Т????? ???и: ???? ??и (charter «?????? ???); ??? – ??і??? ??, я?? ??є у
???? ???в, ?і????я ???є ?? ? ????ням я?ї-??? ?????ї; Ski-Bus (???с, я?й
??? ? ?????х ???? ?д ?????в ? ????х ??), Shuttle-Bus (??і??? ???с, я?й
????? ??ж?ів ? ???і ????); ???? (transfer «?????я»), ???і ?д ?м ???ю?
???и ??і ?д ????у ? ??лю й ???и; ????и ????іюю?ся ? ???і ? і??і??ь?;
??і?л (terminal «???а ???я, ???); ?і?и з ????ою ?о ????ю ??ю (tickets
with fixed and open date); Ski Pass (?і?и, я? ??ю? ???і?ь ???я ? ?????х
???ях); Т????д (travel card «??а ?я ????к»); ???рії ??ь – ???-??
(business class), ???і?? ?? (economy class).

С??: ??и ? ????н? ????: ??? (?я ???і?ів), ?? (?я ????? ??я), ?а?і
(???і); ??і? (???и у ??, ??о?е ???ня); ???і?о лю?, я? ??аю?ся ??м ??м
??? ???ю?ся ???и ?о ??і??и; ??и? (?????я ? ?? ? ???х ???); ??і? (??ння ?
??ях ? ??і??ій ??і); ?о???? (???я ? ??і??ій ??і з ????х ?р); ??ш (?а в
м’яч ? ????ю ???к, ??а ? ??с) ? ??? і?? ??в ???.

До ??? ??и ?????х ??і?в ? ?д??? ?????я ??х ??і?в ?я ?е і?ую?х ??? ?ня? з
???и їх ?????? ? ??. Мабуть, вважається, що назва звиклих понять на
українській мові надає їм більш високий статус. О.Є. Сафонова відносить
даного роду запозичення до різновиду піджин-інгліш [21; 70].

У цієї групі можна зустріти багато лексичних одиниць, наприклад:
Прайс-лист (замість прейскуранта); шопінг-тур (замість поїздок (турів)
за покупками); таксі-кеби (замість таксі). Мабуть, адресант намагається
створити враження надзвичайності таксі закордоном, його відмінності від
України. Але насправді між ними немає ніякої різниці, до того ж тут
використовується тавтологія: слово cab вже означає таксі; дансинг-клуб
(замість танцювального клуба); скі-тури (замість горнолижних турів);
сервіс (замість обслуговування). Можливо, це пов’язано з тим, що
мешканці нашої страни звикли до того, що обслуговування може бути як
поганим, так й хорошим. А в лексичній одиниці сервіс для свідомості
мешканця України вже закладена сема «високоякісне обслуговування», що
викликає у адресата позитивні асоціації, особливо у комбінації з
позитивними оціночними прикметниками, що в більшій ступені підвищує
статус сервісу, наприклад, чудовий сервіс. Тут, на нашу думку,
відбувається «явне зрушення означуваного [11; 93], бо сервіс також може
бути різним: обстановка в стилі модерн (чому б не сказати: обстановка в
сучасному стилі?); фешенебельні готелі (очевидно, в англійській мові
відповідає лексемі fashіonable); купатися й загоряти топлес (без
верхнього одягу); клініки (замість лікарень); Очевидно, це пов’язане з
тим, що в багатьох жителів України лікарня викликає неприємні асоціації,
пов’язані з невисокою якістю обслуговування й лікування, тому лексична
одиниця клініка має конотативне значення «висококласного, обладнаного
новітніми технологіями лікувального закладу»; сателитна (замість
супутникової) антена або телевізор із сателітом; фригобар (імовірно, це
холодильник-міні-бар); снек-бар (бар, де можна перекусити); лайнери або
мегалайнеры (замість кораблів, теплоходів); меню a la carte (це тип
меню, до якого жителі нашої країни звикли найбільше – за кожне блюдо
платять окремо, тому різниці у виставі жителя України між лексичною
одиницею меню й меню a la carte немає) і т. д.

Т????і ??і?-?і?, я?, як ???в ??із, ???? ??? ???????м ? ??ї???? ?????м
???м. У ??у ???у з????є?ся ???????а (???????а) ???а, ?е їй ??є?ся ?????
?і?: П?аю? ???и (????, я? ????о ??і?? ???и, ?? ? ?? ?????і в ??й ?????
??к, ???? ?? ??аю?ся ? ???ю). В А??ї ???????ся ?р?н Late deals, в А???
Last-Mіnute specіals; Ш?-Т? (??і??о ?????? ?? ?я ????я ??я?х ???в); ?з?
??? ??в: Е???? ??? А?и? й А?ї; К???а Є??а; А??? Г??я і т. д.

В У??? ? Р?ії ?? ??ля?і ???і ?ї??, ?? ? ?? ??? ???е і??ід???х, ?? в
????? ?????? д???і ??о ????ю?ся ??и ??? ??я?ів (???? ??). Т????і ??и
???ляю? ??і??і ???? й ?ю? їм ??і ??и. В??а ?????ь ???????і ???яє ?м ????
їх ? ???и?? ??і???ї. В ?????? ????? ???и??у ???? ??х ??і?в ??є, ?? ?
??ля?і?ю ???ую?ся і??і???і ?ї??, ?? ?? ??і.

О?е, ????????? ???и ???и до ???? ??ї???о ???у, ? ????? ?я? ????х ??і???
?????х ??і?в ?я ????ня ?ня?, що ??? ?? ?д??і в ??ї??? ????і. П?яд із ?м
?????є?ся ????я ?????ня ??і??? ???и ???ь ??? ?я ???я ???м ????м і я??м
«????о ????у», ??????. А? в ?й ? ?с, ??з ????????? я??, ??і?і ?д З??у й
???? ??ки Р?і???у ?????? ???у, з’я?яю?ся «???», ? ??з??і ?? ??і????і ??
???и.

В???и

Пі?я ??і? ?????? ????и ? ????х ????? ???, ???а ?????? ????? ?к?у, ??о
????и, ? ???? ??? ???і ???и ??і ???? ??, ?? ???і ?? ???? ????і ??я ???о
????я їх ?і?у. З?? і ??а ????х ???в ???аю?ся ???ою ??ю – ????и ?????і?ь
? ???. П???но ????й ????й ??т ???н ????? ??у ???а ?о ??? ? ????и ???я
???? ?????? ??р.

Т??, ??і?ою ??ю ??? ???и є ???і?е ?є??ня ???? ????ї і?ї з ?? ???? ?????,
я? ??й і?ї ??і?? ???і?ю?. Це ???єт?я, у ?????і ?єї є?? ??? ??л??? ?????
????я, ? ??ляє ?? ??д і??.

В ????? ??і??ня ????х ???в ?? ?я??і ???? ???о-????? ?????і їх ????у:

Р???? ?к? ???ь у ?? ??й ряд ?????????х ?????в і б?е ????о ???я?й ?и ї???
???іч?? ?????. Я?о ? ????и ?й ?к?р ?и ????і, ?? ? ???ся ????? ????й ??т
із ??і??ю ????істю.

Р???? ??т, у ?? ??ї с????, ??? ? ?ід ?????и ??і?о ??, ? в ??у ???у ?н ??
???? ?і? і ?? ??о ???. П? ????і ????х ???в ? і?і ?? ????о ?????и ???,
????і?і х??????и ???рії й ????а, ???і? ?? й ???? ???, ?я я?ї ??й ??т
?????й.

Я?о ????я, ?я я?ї ?????й т?? ??????о ???? ????і?а, ? ?????і ???ую?ся
?ня??о ???????ою ???ою, я? є ???і?ю ???у ??ю ?? ? ?є ??? ?????ня в
??я???? ?і????.

В?ір ?? ? і??о ?о?? ?о ???у ????у ???? ?д б???х ???ів. Це і ???? ??????
???, і ????я ????а ????ї п???ії, і ?????і ????ії ?????а, ?? ????і?ь ?
??? ?????? ???ії.

У ???х ??і???х й ????? ?ів у ???і ??о ??рюю?ся ?? ??е?, я? ???ю?ся із
??? ???х ?ів й я?яю? ??ю ?????і ?о ?????і ??а ???? ???и ??ї??? ?о і????
?в. Т?, ??м ? ???ів ????я ??х ?ів є й ?????я і????х ???. У ??у ???у ??
??о ???е ?? ?’я?? й ? ?і?? й ??і??? з ?’є?? ???и. Я?? б ? ?? ??у ????
??а, ?? ???і ???і?? ??кт????м ????ї, ? я? ?ря??? ???? ?ві???ня.

З???я ?????а ? ?????и ?і ??ня ?????х ??в ????у ?я ?р??і ??????? ???ї
??і??, ???? ??ня ?????х ??в ????у ? ?????????х ??ій – ????а ??а ??????
????у.

С??к ?????? ?????

1. А??ін В.М С?і??і ? ?и??????? ??????? ??

???и. – М.: М?????? ????я, 1996. – 196 с.

2. К???н М.П. В?? ? ??з???а: ????к ?я ???тів ?????? ??і????й ??х ?????
???ів. – К.: В????й ??р «А???я», 2004. – 368 с.

3. П???ів О.Д., Рі?н В.В., Ш???о Л.Ю. ? ін. С??? ??ї??а ??: Пі???к: За
?д. О.Д. П?ом??а. –2-ге ?д., ???б. – К.: Л?і?, 2001. – 400 с.

4. А??? И.В. Л??ко??я ?????? ?????о я??: У?б. ?я ?-?в и ?к. ???. яз. –
3е ?д., ???б. и ?п. – М.: В??я ??а, 1986. – 295 с.

5. Б????в Л.С. У??и я???й ???? и ???д. – Т??? ?????а., 6 ?п. – М.: В??я
??а, 1969. – 230 с.

6. Б????в Л.С. Я?к и ???д. – М.: Ме?????е ????я, 1975. – 240 с.

7. Б??т Дж., Уэ?с У., М???и С. Р???: ???? и ????. – М.: П??, 2003. –
800 с.

8. В???? Н.В Р??? ?я ??. – М.: ТЕСЕЙ, 2003. – 222 с.

9. Добросклонская. Т.Г. «Вопросы изучения медиа текстов». – М.: 2000.

10. Зазыкин. В.Г. Психология в рекламе. – М.: 1992.

11. К??н В.Б. Вве??е в ??ию ??????. – В???, 2000.

12. К????? Х. Т??ы ???? ???ы. – М.: С??, 1995. – 128 с.

13. К????в В.Н. О?ая ??ия ????. У??? ???е. – М.: МГУ, 1999. – 133 с.

14. Комиссаров В.Н. Слово о переводе. – М.: Международные отношения,
1973.

15. Леонтьева Д.А. Психология смысла. Природа, структура и динамика
смысловой реальности. – М.: 1999.

16. Л??а А. В???е в ??ю ??ию ????. – М.: В??я ??а, 1995. – 256 с.

17. Монтгомери. М. The Media, 1997.

18. М???т В.Л. Т??я и ???? ?????й ?к??. – М.: Е????? ???, 1998. – 397 с.

19. П???а Ю.К., П??н П.Б. Р?л??й ??т, ????а и ?н????. – М.: ?д. Г?????а
2000. – 250 c.

20. Р??????й Ю.В. Т??я ????. – М.: Д????, 1997. – 235 с.

21. С???а О.Е. А?ли??й ????и??? ????т в я???й ???? ?????й Р??и //
Т?????ая и ????ая ?????а. В?.2: Я?к и ????ая ??а: М?????й ???к ???х ???.
В??еж, 2000. С. 68–77.

22. Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения – М.:
Издательство Наследие, 2000.

23. Успенский Б.А. Структурная типология языков. – М., 1965.

24. Христо Кафтанджиев. Тексты печатной рекламы. – М., 1995.

25. Ш??? А.Д. Пе??д и ?????а. – М.: В????, 1973. – 280 с.

26. Ш??? А.Д. Те?ия ????. С??с, ????, ???ы. – М.: Н??, 1988. – 364 с.

27. Чаган, Н.Г. Реклама в социокультурном пространстве: традиция и
современность // Маркетинг в России и за рубежом №2 – М.: 2000.

28. Хаскин Д. О тенденциях развития радиорекламы. – М.: 1983.

29. Dyer G. Advertising as Communication. – L.: Routledge, 1995. –
140 р.

30. Goddard A. The Language of Advertising. London, 1998.

31. Longman dictionary of contemporary English. – Pearson Education,
2005. – 1950 p.

32. Tanaka K. Advertising language: a pragmatic approach to
advertisements in Britain and Japan – London and NY, 1994.

33. Williamson J. Decoding Advertisements. – London, 1978.

Похожие записи