.

Мова і нація

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 25984
Скачать документ

В??ь ІВАНИШИН,

Я??? РАДЕВИЧ-ВИННИЦЬКИЙ

МОВА І НАЦІЯ

Т?и ?о мi?е i ?? ??

в ?цi????у вi????i

У???

В??ня ????, ????е

Д???ч

В???? ??а

«ВІДРОДЖЕННЯ»

1994

Вiд ???iв

У ?i ?p???о ??????ь?? ??у 1991 p?у ? ???? заб??и ?? ? з-пiд ?????ї ??ни
??i??и дp??о ???я «Мови i ?цiї», ?и ????и ???? ?ч ???у ???у. В? ????и
?зп?я??ня ???ням «??? ? ?pє?м ??є ???ую?? ???я» ????нi ??ip?? ???, ?
дp????я ?з ???у «??i?» (?м?pтi?? це?уpи). В???чi ??а, ?еp?нi вiд
??кp???ї ??и ? Л?i??i, ????? ??ю?лися.

Дя??? Б?у, ??? i?оpiї ???? ? ???я. Ч??i ?p??и ?? ??? дp??о ???я. Пp?е і
?? ?я??ся ?????о. Т?у нев??і з’я??ся ??є? ????е ??є в??ня. А? ? ?????ня
темою, ? ??? ? ?ижку ?? ? ???о.

П????? ?ім ?????? ????, ???? і ??? ????е ???я «М?и і на?ї». С?дi?є??, ?
???м ???ля?ся й ???нi ???я н?? ?иж?, ??як пp?? ??ї???о ?цi????о Вiдp???я
?p??є.

П???? ? ????? ???я

О???? ??? ?о ??ї??у ?? з’я??ся ??д 300 ???. У? ?й ?? с???ь ?о ?, як
????я ?ш ??д ? ??ї ??. В???ся, ? ??ї?і ?ю? ? ??? ??? піс?ь, ?ж ??-я?й
і?? ??д у ?і?, ?е й ??і?? ??? ?о ??. На ??, ???? ? ??ово-??ля?? ??ь ?о
??ї??у ?? ???і? ??? м?? ? ????.

А ???а в ??х ???х ?????ся ??ия?. С??енням ??о є ?ля ?????? ??і. Її ????
???я ?к??? ? ??я ???м, я?й ? ?як ? ?????и ?и ??ред? ???я, ? ??? ???м
????.

К??а ??? ??е ???????ся як ???? у ??? і ??х. У ?с??о ??? ?о?? ?????і?ь ?ю
у ?’яз? із ??????ям «З??у ?о ?? в У???», ????? ??їні??ї (??????ї) ? ????
??у ??е??, ??е? ?д ??я?м ??? д???ої ?????і, ? ? ???? о??? ??р ?і????
????у ????і?ь в У???.

Ще ?? ???а ?????ня ???ю – ? ????? ??? ??????о ???ві?м??я ??ї?ів, ї?є
???ння ??? і ??е ???и ?ою і??ію, ????, ????і?ь, ?ю?м ? я?х є ??а ??.

Н?і???е ???????я, ???я ??я? ???е ??е ??д ???в ?і? ???и? ?з ????я ????у
ме?????і. Не ??а ????? із ?????? ????? ??? ??, ?????м ?????ям її ???я?
на ??? ??????й ? ??????? ??ій.

Н?? ???? ?????? ?? ??в із ?? ??ю, і????о ??? ?і?? ?? ? ??е. Т?у й тя???я
? ???о ???я, я? ?? ?????ся ?? в ??у, ????ється ? ?ів ??т?ів
?????о-??????? ?ря??ння. Дея? з ?х, ??к, ??аю?, ? ??і ???? в У??? в?
??’я?? ?о ? ??з ? ? ??, ???? «???? ?ог?? – ? ????м ???і?». А ??, ?і?о,
???? ??у?ів ? ????ь.

П????и ж ??ї??? ??, ??о ??? ??ї??? ?????? і?ї, ?? ? ?ю?. В?и ????юю?, ?
???? ? ?????ь ??ї??? ?? – ? ???? ? ??ав??ь ??ї??? ??ї.

Ми ?ж ????ює? ?? ??е у цій ???? і ??і?є??, ? і ?, ????, ???я ??ї ??? ля?
???кою у ???у ???у ??ї??? ?????і.

П???? ? ???? ???я

Із ???? ?????ям ??є?ся ?с у кi?i XX ??i?я. Змiнює?ся ?лi??а ??а ?i?,
вi??я? у ???я ????а ????i ????, ??у ?? ??i?? ?, ? ????ь ???т?м ???? i як
?? ?????ь ? ???i???? ??, ?о ???в ?? ? ??б??я ???? i пi??яв i?? ? «?i??о
??????.

Нi????i ? ?iфi??нi ?вiлi?цiєю, лю? ?i? ??наю? ?ря??о ??? ??х ?нi??
??нiв, ??кiв ??ї ?льт?и i ????тi, ?з я?х ???а ?????ня лю?? ? бi???а ??
??? ???нi?ю, а ?????i?ь i???ня – вi??нi?ю.

О???? ???ю? ??? ?вiр’я ???цiї ? ??iї ?о i???нi i ?i???нi, ???нi i
????нi, ???вi i вi??лi ???. «Неi???нi» ?аю? iс????и, «????нi» ??уваю?
???нi?ь, «вi??лi» ? ????й ?я i??iї вi?i?к ?? ????яю?, а i?дi ??ганяю?
«?????. І в ??? ??у вi????ся н????а ?ля ? ???и. П???о, ? ? у ?iх ??дiв
?? ?я?яє?ся ????о i з ????ю силою.

Ч???й ?з, пi?я ??i??? ?р? i ??т, пi?i?є?ся з ?лiн ?р? Р?i-У???. Фi??о
???????й, ? ???у я??????й, ????? ???????й, ????о ?ев??? – вiн ?i???ся ?
??н ?i?, ?б «у ??дiв ??нiм ?лi» ??у ????и ? ?? ?iт: «Ще ? ??? У???!»

«Ще ? ??? i ? ??!»

Бо ?? ?? ??. О?е, ??й ?ш ?х, ?? ?? пi?я, ?? i??iя, ?? є?i?ь i ?нi?ь.

Ж?е ?? ?? – i з ?? ?шi ?язi i ????, ?шi ?сь???и i ??i, ?шi ????? i ???i
???цi.

Ж?е ?? ?? – i з ?? 15-мi???а дi???.

Ж?е ?? ?? – i ?ш ??с ??и? у ?????? ?рi ??дiв.

Бо ?? ?? – ? ?? ?лiгiя, ?? ???а, ?? ??вш?а, ?? ?дiя, ?? ????.

Бо ?? ?? – ? ?, ??ї?i, – ???, ???, ???вит? ??д, ? ?ся?лi?я? ?? ? ?р??
Днi?а i Днi??, ?м, ? ?? ???а i???????х ??дiв, ? ?????я ?п бi?ї лю??.

Бо ?? ?? – ? ?? пi?я, а ??д, ??? ?є ?? пi?ю, ? ???й ??? ????ков?е ?о i??
???м.

О?ж, ? ?? ?янi?ся в лю?вi ? рi?? ??, ? ?? ??? ?д її ??ю, а ??ю?о ?я ?ї,
?в??о, ???люй?? у її ????ня й i??iю, ??рю?о, ????? її.

Пi??ня ?? – ? пi??ня н??у, ?? є??, ?? ?шi, ?? ??кiв ? i????х ?яхiв – ???
??, ?м ??д цi??й ?я i?? ??дiв. А?е ???, як i ??мi лю?, ?являю? i??? i
??? л?е ? ??, ?о я?яє ??ю ?об?тi?ь – ??рi?у й ?????. Г?i ??????и ? ???
i?? ??, ?о ? ?є ??? ?м ? ??. А хi? ??? рi?? ??, ???а ? н? ? є ?я?м ???
??ї гi??тi?

П??i??м ? ?дi?? ???ям ??вя?? ?? ?иж?, я? ??? ??? 15-т?я?? ???м у 1990
?цi. Ми ?тi? ???и в нiй я??а бi?? в ?????iшiй ??i: ? ?? ?? ? ??кi ???.

П?? ?цi???ня в У??нi ?цi???о-???и ???я?, ???у ? тi?? ??д ?раї?iв, ? ???,
а в ???х ?гi?? ?вi? ????. П? ? ??ою мi?ю ?i??ь ш??i?ь, з я?ю ?зi??? ?а
????i ???я «М?и i ?цiї», ? кi?кi?ь ????ь ? її ????я. Це й ???? ?с ???
??? ???.

В?а ??є? ????а ? ???к ??i? «Лi???? ? ??у ??iлiв i????? ??к??. П??? в ?х
??i?х пi???а ?м ????. В?с?о ????и i ????ня, ??овл?i ?i?? в ?лi??iй
???iї, ??i вi???я пi?я ?уг?о ???я ???.

О?н iз ????нi?х ??ї??? ??? ????тi ??, ? ??хi?i?ь ?е??я ??ї??? ?? в XIX
??i?i ?????? ???ою ??вi?? ??д, а в XX ??i?i – ???ичн? i???? ? ?? як ?я?
???? ?шi, ????i ?цi??ь?ї ????, ?йi??нi?ї ??? ?цiї, її ???а, ?? «За ?????
?? ?? ? ???? ???цiї» (Юрiй Ш???в. У???ь? ?? в ??iй ???нi ??ця?? с?лi?я
(1900–1941). С?н i ???. – С??нiс?, 1987. – С. 260–262).

Це ???, як є ???ю ?, ? лю?? ? ?мi?є ??о ??я, ?? ?? ? ??е ?лi?, i ?? ?о
??? лi? ? ???у ???. На ??, i ?нi?i ??и в У??нi ? ??кi вiд ??а??х. У????а
?? i ?нi ???? ???цiї, ? ?? тер?iв ? ????о ? ??х???ь у її бiк.

«Вiк ??и й ????iї» ??iм ? ????, а, ???и, ????в ???д ??ї??? ?? i з ?ю ???
??, ? ро?? ??д ?ш ??ї??? ? ?? ? ???фi?ою ???ю. У?вi???я ???? й ????iя ??
вi????ь ? нiяк ? ??, ? ?? ?я??? неякi?? ???м на ??у ?в i ????
????????i?ь. У? ? ? ?? ?????? i ???ю???, а й ?я?? ????и «?iлю??? у ??я»
з са????ою ??i??i?ю i ????вi?ю.

Як ? ? ???и ?, ? ??? ??ї?iв ??ї?я?, – ?х ???, ?цi???? ????, ????i?ь ?цiї
? ? як, – я?о, ? ?? я??тi?i? ?в’я?? з рi?ою ??ю ???. Я?о й ?, ? м?у ???
? з я?ї? лi??????iї – ?на??i ? ??х ?в, а ?б ?сiй цiєї ?? ???в ?? «я» i
?з???я в i??у ??дi.

З ?ля? ? ? i ?цi???о-?’є???й, i ??i?о-????й, i ??????, i мi???й i ??-я?й
i?? пi?iд ??ї?я ? ??ї ?? ? ?? ? ?люч?и ??????? ?????. Це ?? ??, ??
i???ню ??ї ??, ?? i ?цiї, ??????е ????а. К??а «М?а i ?цiя» ???? з ??ю
???iя? цiй ????i.

П???? ? ???о ???я

Ш???й ???! Я?о Ви ?я? ? р? цю ???, ?а??, Ви лю?? ? ???а. О?? В?а
?цi???i?ь ?? ?? ?а ?ря???я: ????е i ??т??. З??? вiд ??о Ви ???е ?т?и її
?о з ???ням вi???е.

Та ??д ?м, як ???и ?, ????е ????? ?д та?? ???я?:

– Ч?у ??є ??? ?лiгiї, ж??ї i???iї, ??цi я?х ? ???и б ? ?? з чi??х мi?ь
???? ??, ??а?

– Ч?у ????нiшi ?лi?? рi?? ?сiв i ?? ????и ?с ? м?нi ???? (??? П???iх, Г?
Юлiй Ц??, К?л В???, Й?? С?лiн…)?

– Ч?у ??а Є?????? Вi????я ???ся з «Бо?с???ї ??дiї» Д?? Алiг’єрi – ???о
??у, ????? ?е ? i???цi???ою ?iцi?ою ???ю, а ??ю ??дною ??ю i?лi?iв?

– Ч?у ??i є????кi ???iї ???и ?? ?я ?ор???я, ?ля???ня ?цi???? ?в, ? ???и
???ю ??ї, ?цi???? ?????

– Ч?у в ????iй бi???i ???iв ?я? ???сiя, завою??я, ???iя ?ю? ? ?? ???ня
рi?? ?? мi???о ????я?

– Ч?у ???и ? ??хi?е в ?вiй ???i І??? ??рес?и ???є???? ?? (i??), ? б?а
???ю ??д ?i ?сячi ?кiв, а не дiя? ?i?о з ????о-????? «?к ?е i????
???ся»?

– Ч?у ??? ???л: «К?и я ?люся ??ю ??ю, ? ?? ?ї ?ля?ся, а ??е ????

– Ч?у ?i ?цi???i ?? ???ю?ся з ???? ? рi?у ?? i на ї?iх ???? ?пис?i
лi?вi??нi ??а?

– Ч?у ?якi ?шi ?сi? ??аю? ? ??i?е ?я ?? гов??и, ? ??є ??ї??? ??, а є м?а
???сi??а, ????, ????а, ???ь?, ????????, ??i??а тощо?

– Ч?у ??i??и с?????ї Г?цiї, ???аю? ??д ? ???? ??и ???? ???, ???? ???сiм
?о ?о?i?i?ь ???у ??i i ???

– Ч?у ? ?i??ням ??? «И?е?ия» (1.01.91), ???? ??я в ?цi???? ?с??i?х, ?якi
????ь тi?? ?в?? ??? ?рi?? ?цiй?

– Ч?у лю??, ? ???ляє ?сi??ою ??ю, – ?сiя?н, лю??, ? р???яє ??сь?ю, –
?ляк, а лю?на, ? ??о?яє ??ї??ою, – «?цi??i?»?

– Чи ??? «?й ??о ???е i??е, ? ?? в нiм ?? ????ся» (П. Т??а)?

– Чи ???i ?????i?ь ?i? є ???м ? ?я? ???? лю??а, а рi?а ?? – ?реш??ю в
???? ??ис??i й ?цiї? І ?? ?к ? ??аю? я??i, ?е?, ????i, i?лi?i ? ??i i??
?р?iв?

– Чи дi?? ?? i??о ???у пi?я? ??т? (i «вел?») ??ї ??, як ?????и, ?тi?я?,
а ? й ??? ?бор?я? i?i ???

– Ч?у вi??й ??????к С. Г???, ?я?н, ??? ??ї??у ?? ? в К?вi, а в ?????х?
(«У???», 1990, №33, с. 15).

– Ч?у ??? ?? ?? ? ???ння ????

Т?? «???» ??а ?? б ???и? ? ? ?? ?ся?к. О?? ????о й ????х, ?б ????, ??i??
?ж?ви? є ??i ???я ?я ??я ?цiї i ?я ??єдiя???i лю??, ??i?? ???о ???аю? ??
у ??и ????i – у ?лi?ку, ???i?, ????…

Р??i?я ????? ?я?i?ь ??ь. Т?у в ??й ??цi ? ???и ?бi ? ?? ви?i??и
?????нiшi ???? i???ня ? ??цi???ня ?? в ??i??вi i ?? ???м ?й ??хi??
?????й мiнi?м, я?й ??i?? ?я ????ня ???о ?i??я? – ?с?? ??ь ?о ??, а ? ???
?? ????? вi???? ?о ?ї. Т?у ??? ??i?ю?ся, ? з ???ою ??ою ??? ????i й
????i i тi ??i?, якi ???ю? ????ї ??? ??и. Їх ????? ???iс?, я? ? ????ся
??? ? мiнi??, ??? ?? ??є? – ?я ????ня тiєї ??, з я?ї ??а ???i?о ??i??? i
????? ???нi ??i ? ?мi?i ????, ? з ?? що??о ??? лю?? ??я.

П?? ???я ??? ????о ??? ????х ре??iй, у ?? ??i ? ???м, вi??iв i ??? ??iв,
? якi ??? ?? ?я?i ???м.

К??а ?е «??ює». Її ?????ую? у ??х i в ???, в ????х ТУМу iм. Т. Ш?че?а
«П??i?», її ?????ую? у ???х, ?? ???рює?ся ? ?сi??ях ????? ?’єд??
???iв-????кiв, ? її ??рi??и ???я?ся вi?о??, ???яю?ся ????i ?ен? ??.

Що ж ? ????ь ??чiв, ? в?и ??я?ся ???сiм ? ????тi ???, ???щiв iз ????ям
???, ???во ? ?ж?и У???, ? ??i?? ????i ???у ?я?х пит?ь i вi????i
iлю????о-?я?ю???? ??рi?у.

Д?i?? ??дiв ??ую?ся ??, що в ??цi ??є ?сил?ь ? ???iв ????у-?нiнi?у, ?? в
нiй ?цi?о ?я?i ї?i т????я. І??ся ?о ??нi???у ??цiю ?? («М?а є ????вi?й
?сiб лю???о ?i???ня» – В. І. Л?iн) ? ?о ?’я?к ?? з ?с??ям («М?а є
?????ня дi?нi?ь ???, «????а… дi?? ?i?мi?? – К. М?? i Ф. Енг??).

Не ????ю? нi ????i ц? ????, нi, ?м бi??, ? i??ую? i?н дiячiв ко?нi????
??, м??о, ??е, вi????, ? ???i?i ??и ???лю?? як ???i, ?к i ????вi?i
??i-за ?ся? й бi?? лiт ? ?я? вi??х наш? ???? ???лю??.

О? як, ????д, ??в А??iй А???н, вi??й як Авг??н Б???? (354–430 ?. н.е.):
«Те ?б’є??? ???е, ? i?? в ?с, ??о ?, ? ???м ????? i ???о-?’є??? ???ь ?
??є?ся ?м, ?в’я?є?ся ???и ?и???и ??и ?i???ня з ??, з я?? у ?ї ?й ??м
?i??й. А? ?кi?? лю?? ? ??а б ????? ?дi??о ?i???ня з лю??ю, я?о б ?? мiж
??ю ? ???ля? i ??м ??м ? п????и ?? ?нiй ?? ???я i ??и, ? ? ?б’є???-???е
???о ??i?? ??а?? ???? ???и, ??о ???и ???и, якi ???ь ???и, ?к ?б лю?, якi
? ??? вi?у?? ?шi ?? ???, ??????ь ?я в?????я мiж ??ю ???? ?o?н ???ям, як
? ??????».

А С??н Н?? Б???в (XII ?.) ???: «І ???й ?iй ?х, ?о ?? ?оя, ?я є в ???
??мi ???, i ?сь ??м ?iй – у ??? ??i ?оє?, i ?е ??о ??– в ??? ??вi ???,
???i?? i ?????».

Т?? ??м, ????ня ?о ???i?ь ??нi???? ??цiї ?? ? ?’я?к з м???ям ??о ??и
??????, i ??? ???? – ???? б ?ь?о-???? ????, ? i йому цi ??и ?? вi?мi.
Р?? iз ?м ? ?? б ?i??ням, ? ???iчнi ??и i?? ??? ???м ??? ?вi?мi ?о ? ??
вi?аю? ???? ??м iз б???х, ???у ? ??? i ? ?йо?гi????м.

І ? ?кi??ня – ???? i?? ????ь. Н?е ???я ? є пi????м ? ????iєю. Т?у ? ???
вi????ь вiд ??и ??нi?? ?з, ??к, ???ую? ????я ??чiв, ??ою мi?ю ???ює?
деякi ??i?, т????ня ???х ???м, ?? ?i??є? кi?кi?ь ??цiй.

В??

Н?iя – ? ???а ??а ??нi?цiї ??i???, я? ???р ???? лю??о ? ?я? ???у. С?е в
?цiї, ???сiм ???нiй, ??рюю?ся ??и ?я ???о ????я ??є?х ?л i ?????й ???ї
лю??. Чи ??а уяв?и ?бi, на???д, Д??, Л???о да Вi?i, Г?i??дi, В?дi ?з
i?лiйc?? ?цiї ? i?лi??у ?цiю ?з ?х?

Н?iя, як i ??-я? i?а ?i??? лю?й, ? ?? нi ?орм???ь, нi i???и б? ?i???ня
її ??iв, ?з ????ня ?? i????ї ?м’ятi, ???ь ????тi, ?моу?i???ня, ?з
i???i?цiї – вi??тя ??????i ? цiєї ?i???. Унi????? ?со?м ?i???я ??? ??о є
??. В?а ????? є?i?ь, ??цi??а?я i ???? ?цi????о ??нi?у в ?????? ? ????
?мi?х.

М?нi ???? є ?????и в ??-я?? ??i??вi. О???о ??? ?? вi??аю?ся в ?лi?нi??
????ях, ? ???i?ю?ся з ???i??и, ?цi??о-?лi???и, ?цi????и, ?лiгi?о-???i??и
i????и ?цiй, на????й, ???.

XIX–XX ??i?я – ??а ???? ?????я i ?мо?вi???ня ??дiв. Н?i?я i??iя ?i??ь, ?
??????нi, ????i ???? ???и, ?????тi, с???i??, ?? лю?? не ??? ?? ?рi?нi ?з
????я ??? пи??. М?о ?? – ?? з ???? ? ?? ??i??? ??нає?ся ???? ??дiв за ??
??а.

О? ?е ?а ??i?я ???ся ?i?? ???? ? ?? в У??нi. П?тя?м ?х сi??я? ??х ?сяч
?iв ?? к?и ?i?? ?гi?е ??е i ?? ????нi ?щi ?д ??ю ??ою ни?ю. Не ??? ?? ?
нiй ??? ??i??iв, а тi, ? ??, ? ??е ??ю?? ??о. Не ?ви?, ? ??о ???а ??
?р’я??, ? ? ?i її дiля?и ??нiю?, ? ???? мi?я? ?? ? тi?? ????а, ?е й
??ф????а.

Ч?о тi?? ? ??????и ???лi ??ї ??! І ?iцi?о ???ня? (??и П?? I, Ва?є???
???яр, Ем??й ??, ?лi?? мi???? П??i), i ?????и ?i?ую?ю ? ????ою нi?я?, i
???и дi??т? ?сi??? ?, вi??i?о, ????ї ??, i ???и в ??? ??о, i ?iню?? як
«????», «????» ? ?вi? «??у???», i пi?????? її пiд i?у ?? з ??ю ?????я їх
??тя в iм’я ?i??о ?????о ??? лю??а, i ?о?авля? її «????й ??вi? ??я?
??нiм ???м, – а ?? ?? ??. «Не ??? ?? ??!» Не ???. Т?у ? ? в ?й бiк ??ь
вi?и i??iї, ? ?? ?ря??? дiя ?’є??? ??нiв ???? лю??а. П??п ?cпi???
??????ся ??i?? р???? ?? ??iв, ??? лю??а – ????м ?цiй i нар????.

О?? ??i?нi ??? дiю? ? ?мi ??ю, а ??з ??? лю?й. М???є ???? ?м, ?о ???й
?вi??? ?’є?и?? хiд i??iї й ??нi??? вi??i?о ? ??о ?ою дiя?нi?ь. Це ????ся
як о??? лю?й ? їх ??, ?к i ?цiй у цi??.

Б???а ? ??ї??у ??, ? ???i? ??? ??? ???? ????у й ???? ор?нi?цi?е ????ня у
??ядi Т????а ??ї??? ?? iм. Т. Ш???а (ТУМ) «Просвi?», ????а ? тi?? дiєю
??рi?iх, ?цi???? ?оц?iв, а є ?я?м ?????i??х ???цiй.

До ??i ? ?вi рi?? ?? ?и???и ??i ?сяч лю?й, ?????х i?єю ?цi????о вi????я.
О??, ??и ?е ???я ?????ся ??вi ??ї??? мо?, ? ??н ??, ? i як ???? ??х ???.
Свi?? ????, цi??ря??? ??я ???ую? ??ь, якi ?? б ?дi?? ?????м ?я цiєї
дiя???i i ??? вi? в її ?цi?нi?ь.

М?ою ?????? ?з є ?????ня ???? ?? ??чiв, ???сiм ??iв ТУМ, з ???? ???о
?i??яду, з рi???i??и ???я?, ? ??каю? ? ???у ??тi в ??i??вi, зi ???ням
рi?? ?? в ??єдiя???i ??? й ???ї лю??.

А??и ?i?? ??? ??у ?з, ?б у ????, ???????у ??ядi ?о?? я?мо? бi?? ???? ?я
??я ?цiї ? її вi????я ??их ???м i ????и їх ??.

С??? ж ?: «Пi??? i??у – i ?? ?ря?є ??.

I. Лі???д

П????, ? ???нi?ь ?сiян ? ???є ??i?я ??? ??чi, ???а й ? ???к ??iляцiї
(1897 ?? ?? 55 ?н., 1959 ?? – 114 ?н., 1989 ?? – 145 ?н.), ?дi як ??ї?iв
????ся ??е ?i??, ?i?? ??. (…). За ??iття ??? ??ї???о ????я в ??нi (Р?iї
– СРСР) ????ся ??е ????ну. Не з??ю ?е ?сiв П?ея????ї ??и, ?? ??ї?iв ??
??? бi??, нiж ?сiян.

В. Р??к

«?а У??? ??? ???? ? ??, ? ?д ???ою ?? ??ї??а ?? – ??? ?? ???? ???».

М. Г???в

Як ? ?к ???я, ? ? ???вi??? ????я ??ї??? ??, ???я ??и її, Сол?нi?н ????я
ц?i?о-????, ?вi? бi?? – ???? ??? ????о-???? ген?? ? ??????й ????

П. К????

1. Лi???д (?????о) – ? ?i??, цi??ря??? ???я ??? ?? як ???? ??? ??? –
????тi, ?цiї. Лi???д ?ря??є?ся в ?р? ??у ??и ???? ??и ???ня. Кi??ою ??ю
лi???? є ? ???д, ?б? фi??е ????я ?в?? ???, а ???д – лi?i?цiя ??о ??? як
???ї ????о-i????ї ?i???, ?нар????я ???.

2. Лi???д є ?????ю ???ї ?н?i??i?цiї ? ?????цiї: ?з ??о ????а ??? ???м
i????ї пам’ятi, ?нi??о i?нi??, ?цi???? ??????тi, а ?з ??о, ??ю ??ою, ?
?? вi???ь ??iляцiя – ????ня ??? ??? i??. О? ?? ?нев?ю?чi нi?? ? ??вали
?о ??хi?i?ь ???я ?? ??в??? ??дiв.

3. Лi???д ?в i ?є мi?е ???но в ?iх ?лi?нi?? ????ях, ????цi???? ????, ?
??аю?ся i???и ?нi??о i ?????х ??дiв. Ф?? лi???? ??? бути ????? ?
?мi????и, вi???? ? за???????, ??к ? ? мiняє нi ?тi, нi кi??? ?? лi????.

У ????нiй І?iї ?сiї ??i??? ?в ? ?? ?дiї ?бр??ь iз ??? ??; у К??, ?б ??я?
?ч ???? ???, ??а ?? ???и i?? з iє??iфi??о ???, i ?о ? ?? ки???? ??, ? ?в
у ??i ????х ??iв.

В ????iй i????? ????и К???iї ?? iз ??? ??дiв ??? Ф??о сто???я ?????? ??.
Бу? ????? ????и цю ?? в ??? i ??х, ??i??? ?ю ???, ???и i ??и, ???и С??у
Б?у, ?????ь, ???ля? в ???й ?с, н??а?? ??????и i???, в??? рi?i ???фi?i
??и, у ?? ??i ??о К???iя.

4. У ????у ?iтi ????ь, ? к????? ?? – ??i?ш ??? iз є?????х ?в, я? ? є
?iцi?ою ??ю ????? ???и. У????у ж ??, ?сiїв я?ї бi??, нiж ?сiїв ?iх ?в
І??iї (??i???ї, г?iсi???, к?????ї, ????ї) ??м ?я?х, ? ???ю ?ич?ю ? з
?н’ю???? мi???ь ? ??и ? ??и.

5. Лi???д ?? ??ї??? ?? ?є ??у i??iю, ??i?и я?ї ря?iю? пi???м, по??ою,
?????, ?ц?i??? ???лю?чiв ? ??о ??тi ???? i ??’ю ї??ї ?ртви – ??? ???.
Т????ь ?? ???х ??iн ? ?i?дiв цiєї i?орiї.

6. Лi???д ??з ???? ?? ??ю ???ою (Цер?ою)

– 1690 р. С?? ????? ?????? Ц??и ??? «кі??ія ??я ??? С. П???о?, П. М??и,
К. С?????о?, І. Г?я????о, Л. Ба????, А. Р??????? ? і?і, ???? ? н?
«??ля??о и ???у, ? ??ю ??? и ?е??, ? и ?????.

– 1720 р. У?з П?? І ?о ???? ????и в М???iї ??-якi ??и, ?iм ????х, якi
??хi?о «?я ???о ????ня з ????сi???и, з ??? ж ????? ???и ??вля?…, ??
нiя?ї рi??i i ???? ?рi?я в ?х ? бул?.

– 1753 р. У?з ?о ???? ???а?я ??ї??ою ??ю в К??-М??я??iй ???iї.

– 1769 р. З???а С??у Р?i??ої ?????? Ц??и ? ????ня ? ?????ня ??ї???о
«Б??ря».

– 1784 р. П????ня ????ня у К??-М??я??ій ???ії ? ????у ??.

– 1786 р. К???? ????? С. М????? ???в, ?и в ?іх ???х дя? ? ?я?ники ???
???и і ???и ?уж? Б?у «????, ??????ъ ??і??? ???ю». Те ж ?? ?? ???? і в
??? У???.

– 1789 р. Р??ря??ня Е??цi?? ?мiсiї П????о ??у ?о ???тя ???х (??їн??х)
????х ?iл ? ???ня з ?iх i?? ?iл ???ї ??.

– 1808 р. З???я Р???о і???? Л?і???о ?і????у, ? ?? ?????х я?? (??????у і
?????кому) ??а ????в ?????я ??ї??ою ??ю.

– 1817 р. П???? ?о ???ання в ??? З?i?? У?аї? ?? ???ою ??ю.

– 1862 р. З???я ??ї??? ?дi??х ?iл – ???атн?, ?я ???ня ????.

– 1863 р. Ц??ляр мiнi?? ?у?i?iх ??в П. В??? ?о ???? ???? пi????, лi????
?я н???? ???я ? ??? ?лiгiй?? ?i?у ??ї??ою ??ю, я?ї «? бы?, ?т и ?? ?
?ж?». Ц?? ж ?? ????? ?iз i ?ш??ня в ?сi??iй i??iї ?вi??? ??? «М??.

– 1864 р. С??т ?о ????у ??у: ???ня ?є ??а??? ?? ?сi??ою ??ю.

– 1876 р. У?з О????а II (Е??? ??) ?о ???? ??у ? i??iї ?дь-я?х ??? i ???
«???сi??? ?рi?я?, ???? ????ня ??i???х т?рiв i ?ре??iв, ?iм i????х ????iв
? ??iв ????ї лi????, в я?х «? ????и ??? вi???ь вiд ???нов???? ?сi???о
?????. З???я?? ??ж ??i?i ???и й ???я ? ????ня ??тiв ? ?т ??ї??ою мо?ю.

Е??? ??, як i ??? i??, ?в т???. О???о, вi?? ????лi, ? ??я?, i боя??
????у. П??я?я т??? ??ів «з ??? ?? ?? ???а??? і ????м, а з ???о – ?є?і?ю
???я? ???ля?ся ????? ???е?» (С. Ш???).

М???і? Г???и ??і?? ?? 1876 ?? ?о ???? ??ї??? ??. Б?о за ?: Р?ія ?я??
?є?о ?????и ??????? ??? «С??» – «?я ??????ня в Г?и?? ??ї?????? ??я?у
і??. (В. Мія????).

М???і?в ???????и ?я ???? з ??ї??? у Г???і і ???? ??ні?и. Т?, М. З?є????
???? «?р??і?ся з ??ї?я?-????? ?я ??, ?б ???? ??ї??? ?х, я?й ? д? ??ою
????м ?ля??.

– 1881 р. З???а ????ня у ?р??х ??? ? ?го???я ????х ???i?й ??ї??ою ??ю.
М. К?том?? у ??? «М????? ??? («В??? Е???, 1881, №1) ??в, ? з ????ю ????х
???і?й ??ї??ою ??ю «??? ?ж ????? ?ширює?ся ????і?ь ? ???… я?? ??? ????я
? ??????. Н?? ??? ??й?? ?я? у ??? ??, ????х ???.

– 1884 р. З???а ??ї??? ?????х ??? у ?iх губ?нiях М???iї.

– 1892 р. З???а ?????и ??и з ????? ?? ? ??ї??у.

–1895 р. Г??? ???i?я у ???х ??у ????? ???? ??ї??ою ??ю ?иж? для ?тя??
??ння, «?? б ? ??ю ?і?у ?? уя?я?? ? ?????? (????ер???)».

Ві??, ? в Р?ії ???в ??? не ??????ь у ???у ?ся?. Що ж ? ???? ?раї??? ??,
? ?ни ??? ???????ся. Ц???? ??м «ві?но ?г ????? і ? ???? ??і?о ????в ???і
????и ??? (П. Стеб???й).

– 1908 р. У??м С??у Р?i??? i??iї ??ї????? ???? i ?вi?я дiя?нi?ь ?о???
?i??ою, ? «?? ????и ??i?и, ? ?г??ю? ???вi i ???i».

– 1914 р. З???а в ????iй ?сi??ою ?мiєю Г???i й ? Б???i ????ня ??, ??т i
???iв ??ї??ою ??ю, ???м ????? «П??i?», ?нi?я ? У????у Ц?кву.

Б????? – ????? Г???и, ??ят? ?????и ????и, ???? ?ою ???с??ію ?????? і
«?ли??ля??», ? ???? ?р??? ??? ??ї?ів, я?х ?? ???? ????я?. С? ?н ?????ся
??ї ?о?а?: «С??а Г???а і Ле?і??а – ??о ???і?? ???а є??ї ???ї Р?ії; ? ?х
??ях ??е? ????я ??? ?? росі??е, ?? ї?я ??????я ?є ?? о???а ? ????? ???х.
Я ?? ?т ???? ро???у ??, ??н і ?ря??.

Б?о ?????? ??и ????? ?? ?я ???ів, ? ?і ??ї??і ??и м?и ?? пе???? ? ????у
?? ??а??я, а ?я ???у їх ?? ??? ???о.

К?и ?????? ???а у 1914 ?? ?х??и Л?ів, ??? ???а ???у ????а ? ??і??и Н????
????? і?? Т. Ш???а – і ?? ?? ???а. З??? ? ?? ?агу ?й ??, ? ????а ????а
???с??ія в Г???і і ? Б???і ????ла ?ю ??ї?ь? ??у, ????і ?к?? ??, ??к ?? ?
??? ????х, ????х, є????х і??туцій. В???у ??а, ? ??? ??яд, ??й?? лю?в ?
У???!

А ?ч у ??, ? «У????? ?х є ?я Р?ії ??ш ?????м, ?ж ?і і?і ?????і ??, ?я?
???, як ??? ??? «К??я??» у 1914 ??.

– 1924 р. З?? П???? ???лiки ?о ????я ?и??я ??ї??? ?? в ?мiнi????? ???х,
?дi, ??i. Для ?рi?я?я: у 1922/23 ?????у ?цi в Г???i ?? 2532 ??ї??і ??и,
в 1929/30–їх ????? 749.

– 1938 р. П???? «П? ??’я??е ???ня ?сi??? ?? в ?цi???? ???лi?х СРСР».

– 1958 р. П??е?я ?о ???ня ??? ?? «? ???ям ?нiв i ??кi?. О?і?? по???у
1938 ?? ? б?о ??і??, ? ? ?? ??а ?????и ?сi??у ?? в У??нi ?еба ?? ???и
??’я??о, а ??ї??у – ?о як ???. «Можна ?? ?????ь ?д ??-я?ї ?ви, ?е ???а
?д ???ьк? – ??і?? (Є. С??тюк).

– 60-тi – 80-тi р.:

– С?i?i??? П??а: кi?кi?ь ??ї??? ?iл ?енш??ь iз 152 ? 29.

– С?i?i??? Ч??????а: кi?кi?ь ??ї??? ?iл ????? iз 300 ? 20, а з 200 ?сяч
?нi?? ??їнцiв ??и ???и ?? ??ї?я? (???ми) ?? 40 ?сяч. До ??о ?????я і ?й
??, ? ??ї?і ?я?ся ?????? ? ??ї ???????, ?б ? ?? ??????и ? СРСР.

– С?i?i??? Р??iя: ???о ??ї??i ??и i лi?ї, ????? У????у ??о-????? Ц??у,
?з ?м???? ?i??а ????о ?????? ? ??у ???. З 840 тисяч ??ї?iв у 1979 ?цi
???и ?ою ?нi?у ????нi?ь ?? 159 ?сяч. Крiм ?цi????тi «??ї??», ????? ?яд
????? ? i?i «?iцi?i ?цi????тi»: «гу??, «???, «???.

– С?i?i???й Р?я??? Союз: кi?кi?ь ?х, ?о ??? ??ї??у м?у рi?ою, ? цi ?и
?ся?лi?я з????ь ? 10 мi??нiв ?iб.

В???к: ? ???i?, ? ?пi?лi?, ? ?цi?i? – ?ля ?н????о ??? ????: лi???д,
???д, а ??? – i ???д.

«Е??? ? ?? ?і??я ?з ????: ??ї??, я?о ?н ? ????ся ?ч ??и ?д пе???ня, ??в
???? на???ч ??й ????» (Л. Кі?іс).

7. Лi???д ??з ????ня ???у й ???? ?ви

Н. К???н у ??н?? ? ??ї??? ???и ????, ? в?а «??? ?????ю мовою, ? Р?і??ою,
? П??ькою». Це ?е ??, ? ???и «?????ю» і????у, ? ?? ? ?????, ? і????, ?о
?????у, ? ?? ? ??і??а, ? ????. Т?і ????и мо?? ??? ? ??? ?? ? ??і????
???і??? ????, до я?х і ???в ?й і???.

«?и ?є? ??е ??о ???и, ? ?п? ?е ??є ???сi??? ??, а є ???е ма??сi??е
?рi?я, як є бi????, ?бi??е ? i?i, ?дi?i їм ?рi?я», – ??в В. Бєлi???. Х?а
?, ? ??ї??а ?? ? є ???ям ???ьк?, ?????о ???? ?? ????и І. С?????й,
А. Шля??, П. Ш???, Ф. Мі??? ? і?і ?????? європ??? ??і.

«М?е ?? ??є ?й ??, ? лю?, ??ля? ??д ??ю ?? i ? ж ??, ? тi?? ?ве??ю?
вi?i?i?ь ?рiч – ???ю?ся ???и ?рi?я ??ю», – ??ю??я М. Г???, ви??люю? ??iв
у ?цi???i ?????и ??н «М?ь» ?р???ою ??ю.

К?и ?к ?iню?? ?? ?? «?i?чi» ????о ???, ? ?? ??а ??? вiд «тiєї i???
?сi??? лю??, ?ли???-?вiнi?а, ?гi??а i ??тi??а, я?м є ???й ?сi???
бюp??т?» (В. Л?iн). Чи ???? ???и ?? ? у????? ??ях ???кi, ???кi, ????i
бю???и? І ? ??? ??? вiд ?х ???нiлi ? ??ї??? ??? зай?-????i?

«П???а ?? У??? ??а ????м ???и i ??i??, – ??в у ???? ??i?i М. К????в. «Вы
???? с?ь?? ?и ?-????и?» – д?????? ?ою ???i?ь «?сс?я??? ????? ?дя??? У???
в 30-i ?? в ??? ? ?i?м, вiдi??? в ??ї?ь?х ?лян, ??i ?м ??м ????ь, ?е ?
зi ?i?, а вiд ??????х ?лод?? ?к.

Іє??и ????? ?????? Ц??и, ??о ????? ??и ??б ?????и ??їн?? ?? в ????і?і,
?????? ??ю?х, ? ця ?? ????на ?я ??? Б?? і ?аг?і ???? Б??і. П???и ??я
??ї?????х ????і? ??? ?????ь ?р?свя???я ???. Ві?ю?, ? «?я? ??? ? Б??,
?тю?и ?як ? ??? ????и, ? і ?я? ?? від Б?а. Чи ? ??, ? ?? ???и ??? ??? і
??рю, ?ж Б??і?

І ????, і ????і ??ї??? лю?я? ???ю?? ?? ?о ??????іс? ??їн??ї ??, її
??????ь ?я ?і???ня у «??х ???» – ??і, ????і, ????, ??ьк?ій ???, ???
????у ??і. Це ????ня ??о у ?х ??м із ?????в ????ї ?і???і. На ?? ?????
???о ????и в ???ій ????? ??х ???? ро??в і ???в.

Р?і??а ???я ????? і ??і??и? ???? ????ю? ????і ?? ??ів, не???? ???
??ї??ою ??ю і т. п. Це ??а ???? і в ??? ?????? ????иків ??я М. Б??к?а,
В. Т??я??, і в ??? ??арн? ????? ?? ???? А. Мі?і? ? ???? Є. Р?ов??ї.

І ?нi ??а ???, ? ??ї??а ?? в ?рi?я?i з ?сi??ою бiд?, ??????а, ?вi?
«?????? (В. Лоб????й). Що ж, я?? ?ля ??? в ??у є, i ??е вi??, ?? в ?шiй
?вi ??? ?iв i ??зiв ???о-??i??о, вiй???-?????о, ?iцi?о-дi??? ? ?д.
????у.

З ??о ???у ????й дiяч євp???? ?цi????о ?? В. Ж?????й ? ?? 80 ?кiв ??
??в, ?ю? ? ??i ??ї?iв: «Це ?? ?цi???а ??, а ?сi??а – ? ва? ?цi???а ??;
я?о ?? ?? ??? й ???, ?м вiд ??о ?i ??о, ?i ???о; ? ?си? ???и ?? ?? ?кою
ж ???ю, ???? ?ю ??i?у й ???i?у ????, ?? мож?вi?ь ???я вiд ?тя?? ??а i ?
? ?i????у ???ю ??ю i ????а? ??ї до??? ? i??е i ? бi??, нiж ? ????? ????
з ?? нi?iв ?о ???? – з б?у i?лi?i?.

Т?, ?о ??? ??ї??у ?? ???????ою в ??вня?і з ????ою, ??о б ??а??, ? ??в
??о ?? О. П??н: «?? ??і?ь, ???? і ????я ? ?-????и ? ?я?юв??ь; ?????? ??
у ?с ??ім ? і??… лі?? ?? ??е ???ю?ся ??ю ??ю, я?ї ????і ??и ??о ??ві і
?ім ???». Д??о ? ??о, ?, ??юю? у Р?ь?? і???? ?и Л?і???у ?і???е?, ???
????ї І. З???к ???? ????ен??? ???, а ???? П. Л?ій – ????? і ????у ????ю
???ю (??їн??ю) ??ю ? ? ??д??я ???? ?????о ??а.

Я?о ????а ?? з ????ї ??лю?и ??а ??ою ???ею, ? ?? б т?ою ? ??и ??ї??ій
??? Н?? ??? ??, ? ??о ? ???ся ??ям р?і??? ???

А ??, як ??р ???, ?????????тi ?в, ?й ? В. Ж?????й ????: «А? ?вi? i????и
i??iю i ?пe?я?, нi? ?е ???ся ?з ??? i нi? ?пi? ?сi??? ?? ? ???рiї ??дя?
??рi?ю ???i?ь i?????? ???р? Нi?гiсi?? цi ?пi? ? ?в?я?, ?iм ??? i??и, ?
пi??ою ????ою ??а ???? в ??ю ??????нi? ?i??.

Т?у ? вi?е ?м, ?о, ?ю? ? ??i ??ї??у ??, ?нi ?-?????и ???яє: ?б?й ??р ?
???? ???и. М?ляв, я?и ?? ?? «???якi?ою», ? i ?? ???а б с?i ??? в ?вiтi,
??i, ??тi, ? ???и?вi i т.д. Т? ?воря? ??мi?, ???, ?вi??и ? ?дi?а
?вiнi??? i ?нк???а ???.

Мiж i??, ця ??i? у ???у ?сi???у ???нi ?мi?ь ??? «????? я?? ??? (????, ?я
«?ти? и ю??») ??ї??е с?? «??». Чи ??з ???лi?ю ??? ???? ?мi?ь «???????ая
??ия» ??? «??ия», ? ??, ? ?-?сi??и «я?? – це ? тi?? «??», а й «???й
м’я??й ??н у ????i ??»? З??ою, шук?и в ї?iй ????вiй ??дi?i ?гi?, як i в
ї??? ????i ? ??ї??? ?? ?????? ?рядн?тi, – с??а ?зн?i?а. Н??? ??? ??:

М? ???х ? іс?є в ?і?,

Є ?? ??? я??.

(А. Б??як)

8. Лi???д ??з ????ня ?? н????ою

П???i ????? ????и ??ї??у ?? дi???ою вi?i?ю ????ї ??. Т?, ??-???ц??
??є??? Л??а ?? А. А??ч ?????в, ? в Г???і є ?? ?? ??д – ????й і ? ???
??ря? ????м ????м. О??, ?? ??о-?????й ми???? М. Л???? ?????? ?????и в
??? Г???и ???ня ??ї??ою мо?ю, вiд ?лякiв ? ?? ????о i ??рi???о цi?ря
??тi? ?н?и: Л???? сiє ???т мiж ???ми i??iї Г???гiв (?е ?дi цi?в?и «???
??дi?), ? ??ї??а ?? є «по??ю ?????ї». П???й ??ій С???і ?д ??? ?ля?в
??м???в М. Л????у ???я? ???ов? ?і??х ?????в ??ою ??ю, з ?м ?????, ? ??
??і, ? ????я.

У Р?iї ?ж ?? ???? ?м?, ? ??ї??а ?? – дi??т ????ї. Т? ???, ??ик?д, вi??й
?????ь нi???? ????ня Н. Г?ч. З??м ?т ???рiє??а??: ?раї??а ?? – ? ?рi?я
?сi???, зi???е ????? ????.

Щ? ??????? ? «?рi?я», яке ??? ?????? мi?е ??д ??’я??? ?в, бу? ????а н?а
??iя, ? її ??? пi???и i ???кi i ?сi??i ??ї???: ??ї??у ?? ?цi?о ????
??рi??i нi?i, ?сi?а ??? Ф?? С?дi?, ?????й 1847 ?? ?????м Г???и.

Ще в ??ця? ?? ??? ??і?я ?я? ???? ??і ?? ????о ??????, ? іс???я ???в (??о
«у???і» ?? ????? ? ???и) – ? ?яв «??????ї і?риг? ??ів і ????ів.

Ця ??i??о-????а ??iя i ?нi ?iє ?? ? ?? бi???дi??? ????м ? ??? ??а Г??i?,
?е й ???? ??????i-д????вi А. С??нi??.

9. Лi???д ??з ????ня ?? ?а????ою

У ???нi ???? ??i?я з’я??? «??дi??а ??iя», ? я?ю ???рiю Киє? i ?и??? ?
??о ??? С????о Н??i??’я ? ???-?????? ??? ??ля? «?лик???, ??i ?? ????
???нi, а ???? ?????ся ? пi?iч, ??о ? ??? ???? Р?iї. «Е?i?? ???», ? ????я
??м ??м у С?е??? Н??i??’ї, ??? ?в за???? ?хi?я? з ?с?? К??т – ?????. З
???у ?дi?? ???фi?цiй i??iї Т. Ш???о ?????о ??в ?о ?сi??? ????iв, я?м
нi?-? У??? ???? i в ?ну??:

Що ?? тi?? ???и

Т??ам ? ??

Та ?ля?м…

Х?а ?сi??? ???iк Н. П??iн ?в вi??й з «??i?? ??т??i ? ?????? ???? («С???
Б???? и Е?о?»), ?? «??iя» ???? ??i???? пi???у в ?а?ях М. К??? i фi??гi?у
– в ??ях ???i? А. С??є???о. О??нiй ?? її мо?фi??в: «?л???? ??ля? К???у ?
? кi?я XV ??i?я, а ?ло?сi??е «?pi?я» ? ????ням ? ?? ????, а ??ць?-????е.

П?аяк ??ї??а ?? ? Н??i?я?инi ?я???, ??м ??м, «???ою», ? ?? ? ?є «i?????
??? ? i???ня в цiй ???i У???. Це т????я ??о ??м iз ?ер??пiв ? тi?? ?????
??ї???ь?? ???ня. I ?? ???i?ь ? цiл??? не????i?ь ?вiнi??н? ???цiї
П??i?-К???-С?о????о ? в ???? ??i?i ????, а ???е – ????? i ??????о д??и
????и М. Ма????, В. А??ов?, ???i? А. К????, А. Ш???в, В. Я?ч, ця «??iя»
й ??нi ???нює м?? ? од?? «????я ?сi??ої ?????i i вi??ня?ї i??iї». П????к
??????-???i???? ??у А. С??нi?н у ???у ???i «???у?? Р?iю» ?????я ? ??, ?
????в i???ня ??ї??? ?? ?вi? ?м, ?i?и, ? П??i?м-С??є???, ?? ?? ?iй ???к–
у ра?нi К??т. На ?? ??у, ? ?е ??iм ???о ?т ?? «??щено ????? ??ї??у ????у
??» ? «???у вi???и ?????iв вiд ?сi??? мо?».

А ?? ?к, ? i ?т ??а: «В?у У??? з У??? – ??!» (Е. Д?ч). Бо я? ?? ??
Украї? ?з ??ї??? ??? Це ??е ?аю? тi, ? ????ю? ???ю, ?б ????? ?р?.

10. Лi???д ??з «????я» i ??i??ня

В???ня у ????у ? ??????ня ??ї??? ?? ????ося ? в ???ій Р?ії. «Д?? ???а
??? ?о ?с?? і ??ї ??ї??? ??, – ?? ? ???я? ???і?ів, ? ????а ??х ?ів, ?
п??ую? я?? ????і ????я…» (І. О?є?о). У п’є?х ????ося ???ня ??ї??? ?? ??
?????и-?ля??. Д???? ??ї??і ???, ??ол?і ???ою, ??а ?? ??? ????? ?????,
«є??ою». О?? ????й ??? ? ????у ??ї??? ?? ???я в К?ї? Р?.

О?ією з ?? XIX ??і?я ?? ????ня ?о ??тя ???в у є?? ????лю??у на?ю з
????лю??ою ??ю. За ????е ?і??я ?єї ??и у ??я ?я?? ????і ?льш??и. У ї?ій
??і??ї ???с ???і ??в ??я? «я?????о і??, ??? ? ??в ?? ??? і??е, ?ж із
???в ???» (А. К?ю). На ???? ?в ?? ??????и М?а. А? ???? «?ля ??ії – у
??і?і ????і» (А. Камю), ? ? ?? М?и ?? ????? ?? з ?в, ???у ? ??, ??? я?ї
???ня?? ?і і?і ?? в ???????й Р?ії.

У????а ?? ?? ????? в ??рi ?лi??, ? ?о???я ?????т «??тя ??. «З???» ?? її,
вi?i?ую? з ?ї ????i, ???i?i ??? i ????юю? її ? «?i? й ????у ?пiю ?сi???
??» (С. К???ськ?) зi ?i?? ?о?ї ? ???? ??i?вi?у.

Д???цiї ?в пi??? ????, ф???а, г???? i ???? ???а. К?и ???и «?лi?», а ?
«????, «?т??, а ? «?i??, «вiд ?я ??д??я», а ? «з ?я ?род??я», ? ? ?е
?????? як i???с??я (Л. К??ев?).

З??? ? ?? ??у ?, ? ????ся ? ??-я? ??а, с???, «д???, «??», «??, а ?? ????
? ??????і ???і, я? ?ю? ?????о-???і?? ?і?: «У???», «Киї??а Р??, «???,
«З??і?? Сі?, «??а ??», «??ї??а ??я». Не ??ня? ?? ?и?? і ??а ??
«??ціо??з?ія», «??іля?я», «?????я» ??. В???ям ?ів ???? ві??і?і і???ії.
«П?? ??ою ???ія «К??іс?» ????а ??? ?ів ? ?і ???и: ??а, я?х ? ???и, –
??а, я?х ???? (Ю. Ш???в). В??і?к ??ї ?літ?и ?? ?? «????? ? ????о ????,
як ??? – ? ??iв, а ???с – ? ???тiв ??iв» (О. П?????).

У ????і ? ??ї??? ?? ????? і ?т ? ???? ???: ? у 1905 ?? П. Стеб???й ??в,
? ?н??ю «??ю?ю?ся ?? ??а, як «??к», «????, «У???», «??ї???», «Сі?,
«З??і?я».

Я?о в П??i, Р??iї, Ч??????i, У???i ??ї??у ?? ??? ?? ??нi – ?я?м ?я?? ??
???н ? її ???ня, ? в СРСР – i ??нi, i ????и: ????ям у ??рi?ю с????. За
????ю ???, вi??? у ??ц?i як вiвi??iя (??рi??я), на???? ???и ??ї??у ??
?пiєю ?сi???, а ?кi?? ?пiя ??е гi?а ? ??i?л, то ?я ?? ?? ??i?а, ?м бi??,
? ??i?л – ? ??х ???, ?м ? ?ше ??а, а й ??а ???????ь. «Я ???й ? ??? ??ко
? ?, ?о ? ?????? Л??» (В. Мая??ьк?).

«З???я» ?в ???? ? ??вi? ??? ???–???а, ? ???о ?? вi????ня в ?ї???у ????i
шi??сят? ?кiв:

Г???а ?? ??:

– Ти ?? мi? «П?є?»,

Я ?є? к Бє???.

Х? вiн ??ь мi? ??т:

є в ?с ?? iлi ?т?

У?нi ????и «??? ??, ???а з???й у ????? вi?i ???iк I. Бi?дiд, ?у??
??????, а ??и ?вi? ?пi??? ???i?цiю:

С???у ?к: н?? пi??а,

в ??х у ?? ???я, бi?а,

а ?тiм ??? – ??! ??!

Ч?а ???ь ?нi, як рi?а…

І ???єш ?ю ??

в ?ою – ???, ????у…

(П. Т??а).

З ??м «????» ???? ?????ь як ??, а ?? ??я?? ? ???рiї ?? ?о й цi?? ??ня??
iз ?ї. Не ??а ж ?о ?якi ?сi??о-??ї??i ???? ?????о ?воря?, ? ?? ??ю? ????
?сi??? ?iв ?… ?сi??i. Ці ???ки ???ю? «??ль??? ??ї??? ?к??», ? «?????ь з
????у ? ?? ????ів, а й ????і ????я» (С. К?????й).

Ві??й і ??й ??: ???? ??ї??а ?? – ??????а, ? її ???и ??????ь?ю. Ч??й ??р!

11. Лi???д ??з ????я ? ?сiїв ??

За ??тю «О ??г????м ???? ?????? языка…» М. Д????? ?? ?i??? з ??? ???а
К????о ?i????у. У 1880 ?? ? ?????і?і?ь ?в ?іль??й з ??? в К????у ?????у
???і ? ???ї П. Г???а ???? ??ї??? ???г П. Ж????. П???д ??ї??ою ??ю ?? ???
???я з Є???iї ?в наслi?? ?я М. Л?????? ?????я п?? ???ю??. У?з 1876 ??
??в’я??в «??ня? як ???? ????, ?б в У??нi ????? ???iв-????сiв, а ???сiв
по??? ? П??????, К????ї i О?????ї ???. Ті?? з К??ь?ї ??? у 1876 ?? ??
???о 8 ????в.

Не ???? ???, я?о ???і ??им, ?? ????я ? ??ї??? ?? і її ??їв у П??і. «Лю?
?я?? ??р?и ?-??ї???у. Ще й ???, к?и ??ь ??е ???? ?-??ї???у, ?я?? ?? як
??ї?я, – ? ???я ???» (А. Ві??з).

Н?бi?ш ??е уя??ня ?о ????я ? ??ї??? ???? ? «мi?я? ?є ??вi? ?????? ?????а
мiнi??вi ??рi?iх ??в Р?iї (1914 рiк):

«1. П????и ? ??? ???iв, по ????тi, тi?? ????сiв.

2. На ??? i????iв i ????iв ???? ??? ?и???и ??ю?о ????сiв.

3. Уся?? ???я, ??? ?я?в ???i?ь ? ??ї??о?, ???о ?i?ня?. (…)

7….? ?лi є??iй с??? ??є?їв ?ня??о ????сiв, ??о? ???х, ??гi??; ?я?я?
???тiш? ?? ? ?я??кiв, ????х ??ї?фi???м; ??хi??? нагля?чiв ? ???и ?????
??ю?о ????сiв.

8. З???и ???? ??у ? ?мi?рiї i ???и ????и ??ю?о ????сiв, ??аю? i??; ?????
???? ?є ?? тi?? з ????сiв; ? ?мi?рiї ??а ?я?? i вик?i?? ?х ??ї??а, ?
?i???я в ?х.

9. Н??i?о ?????и ?якi ??? в К?вi, Х??нi, Пол?вi, К?е????i ? iн. з ??ю
???? ??и у???iв; у ???х ????? ???i?ь ????сiв з ??ї?я? i ?я?ювати, ?
???сi??а ?? ????? ?я?м ??нi?цiї ?сi??? в ??лi ч?и…

…????ь, ?? є?? ? ?????ь до ??ї???о ру? – ??ля? їх iз сi???х мi????й, ?
??рю?? ??х мi??? i ???? ???i??у ????ю є????. (…).

12. У??лi ? рi?i ??? ? ??с?? лю?й, ??i ??-??, ?? б i в ???? ??ло?, ??
??нi?ь iз ??ї?ь?м ????м».

У ???і??ій У??? ????и ???ій ?? ??’я?к ??? ????? ?і?н? ??? ?є?у «????ію»
?о ???о ?і??є?а: я?ю ??ю ?н ?????ся в ???і, ? ?? ?о ??????я ?? в ????ій
??, ? ?я?яє ???і?ь Р?ії і ???і ? ??? ???ь??. У ??????й ???ії ?в ?п?: «Въ
???ъ ???іи ??? ?????ся ????ни?? ???? ? ?????мъ ????.

П?i?а, тi?? бi?ш ???? ?лi?? ?????ь i в пi?iшi, «??в??i», ??. П?ши?, х?
пi?я?в ???м ре??iям ??ця?х ?кiв, ?? ????i ??ї??? ??, лi????, i??iї. Не
??, ? й ?нi, ????д, у Ві???ому ????у ???о-?????у ??рi ???? ????i з 26
?i??i??iв ??ї??ою ??ю ??дiю? тi?? шi?? («К???а i ??я», 1991, 29 ??я).

12. Лi???д ??з ?вi?

Чия ?вi?, ?? й ??. П? цю ??у i??у ??е ??и й ????? ?ю ?i ??? ??їн??? ???
? ?iх ?? ???т??? ???х i в ?i ??. «Кі??ою ??ю ??? ?іх іно??ів, ? ???аю? у
??х ??ї ????, ?????, ???о ?? ????я», – ??в, ?-п???, у 1870 ?? мі??р ???
Р?ії Д. Т???. С?е ??з ?вi? ?ов ???? ??ям ??у ? ?шiй ?вi.

«Н?? ???н ???я, ??д ?? ?и?ся; я?о ? ? ?? ?? ?? і ???в ???я ? ??й ?? – ?н
??е ?и?ся ? ??й – і ?? ???і?ь ??? з ???ю ???», – ??в ? ???у 60-их ??в
???? ??і?я М. К????в. Р?і??і ????і і ї?і ????и в У??? ????о ? у?і??ю?? ?
?о ??в до ?х ?ів К????? і ?о ??в ??я ?х. І ??? ?е ?я ??, ?б ??ї?і «????
з ???ю», ??о ? ????ю ???????ї ???.

Н?і? ?? із ????в ???? ??? Р?ії ?????в, ? ???? ??ї??? ??, «??? ???юю?
????я ??д ?????? ????я ???? ??ь шля?м ???я ???і?м ?я ?лян ???ям ??, ???є
????ню ????? ???? ?? ??я». З?р?є? ??у ??? ? ??о «?????»: ? ???у XX ??і?я
??д ??ї?ів 87 ??отків ?? ??????, а в XVII ??і?і ??м??? ?? ??е ?і.

К??ь ???? Д?и ????, ?б ?в??я ?я і???ів у ??і ?????ь ї?і? рі??и ???:
????ю, ????ю, ????ою, ????ою, ????ою, ??н??ю і на?? – «? ?і? (!) –
є????ю. «А? ??ї?ям і ? ?іх ? ??і? ????? (М. Г?????). Се?д ??? ???? Д?и
???? і ?, ? «??ї??і ?ля? ?? ? ??я? ??ї??? ???. Н?і, ??е ??з ?в’я??о ??в,
????оф??к К???, ???т Р???і? К?м, ????, ? ??ї?і ????? ? ???ую? ??ї???
??и. А ?б ? ???и, ????і К???а ????? ???? ??ї??у ??у в С??т??і.

П. С??е ??в, ? «????я ??д?? і ??ї ??и з ??????ою ??ю ????ня ?? б ???ю і
??м ? ?????ю ????ю ??і?? ?л ????я». «Н???ня» ж ? ???? ???е?? ? ??????.
В?о ??о, ? «?????ь ??ї?ів ?? ????? в ???я?і з і??и ????, ? ??ля? Р?і??у
У???, – ? ??????й ??і?к ?си????? ???? ????о ???» (С. Сі???о). Т?у
«????я» ??? ????ся на????? ??и, ? ? ????? ?яд ???і?в у ??й ???й ??? –
????? і ?рес????ям. Т?, ?? ???р П. Зі?в ?д 1905 ? 1912 ?? ??? 12 ????х
???ій, ?і??в 32 дир???в ? 972 ???ів, а 822 ???ів «???? ? і?? ?іл. К?и
1905 ?? 1400 ????в Киї???о ?і????у ??? ???ю з ???ю ???? в ?і????і 4 к???
?р????и з ??ї??ою ??ю ????ня, ?к?р ???ів, ? ?і???? – ? «????де???
і????я» і в й?о ?і?х ? ?? ?? ??? ??, к?м ?????.

Ч?????? ???? І. Сі???? ??рю?в ??у: ??ї??а і ????а м?и ??-? ??я?ся ????о
(??чно), ?е ?і?ю?ся ??м (????і?о). І???ня ?????х ?в є ??іш, я?ї ???а ?
???ь. О?е, ??ї??у ?? ??а ?????.

О?і?? ???о ?????у ?ж ??? ????і ??? ? ??є, ? в ?дя??і ?? ??ї??у ?? ???
«???лі???» ? ?????, ?б ? ?? ????? ?????, а й ??ї?ям ?? ???ся ???і?ою.

«Та ?ь я ??д ?? ???????й ??ї??. Як ???и ?? в ?м ??в у ????у ??у, а ??м у
???ьк? і???т, ?к і ?? я ????????, – ?? ???й ??і?? Во???р К????.

На ????iй П??ею В??i, П?iссi й Х???i у мi???? ?с ? б?о ??? ??ї??? ??и. У
Г?и?нi вi??? ????у ??ї??у ??у м?? ?? ? ??и, ? в ?сел??у ??тi ??? мiнi?м
25% ??ї?iв i ?? ?? ????? 40 ??рi??о за?i??? ?яв ??кiв. Щ? вi??? ???? ??у
(?и ???лi) ????о ?? ?? ??ськ? сi?й ? ??.

У вi??? лi????й (???? ?? ? ??) ?у???о-?????? ?рi? кi?кi?ь дi?й, ? ????ь
в ??ї??? ???, ????о ??????. Ц? ??? ???жу??я ? ? ??? ??у СРСР. Я?о в
1985–1986 ?????у ?цi ??ї??ою ??ю ????ь 48,2% дi?й ???лi?, ? в 1990–1991
р?i ??? ??х дi?й ????? ? 47,9%. За п’я? ?кiв «?????» ?ирi? ?????у
?сi?????х ?нiв ????в ??i? ??ї??ом??? ?????у в 2,7 ??.

К?и ????и, ? ??ї?i ???ю? н?i ??е 73% ????я У???, ? ??а т?тя ??ї??а ???
????? м????i ????я рi?ою ??ю. Ж??ї у????? ??и ??є в К??, ? ???ає ?????
??? ?сяч ??ї?ів. У ?о???у ????? ? ???, ?ж ??ян в У??? в ці??. О?? ?
??с?? «З??? ?о ???» ??’я??? ????м є ?? ????а ??, а ??ї??а, як і
????????а, ??????я «? ??ння?. З?????и ? «??ння» ????? ??є, ?? ? ??ї??а
м?а у ?і??х ??а??х ??? ві??ня, є ??? ?? ?? ????? – ? ??р ?ж ??ї??ою і
??????р??ю.

Уя?? ?? ???е ????я ? ??й??ї ??и і ????? ??! Як ? це ????и ? ????і
??????, ??й??й ?яд ? і?і ??с?? ?? «???я???о ????я»! У???і ж ???ь. М?ляв,
? ? ?? – в ??х ?????. Д? Б?е ????? і ? ?й ?з. М?е, й ???і «?о ??? – ?й
???»?

Н?? ?о ??е ?? ??ї??? ?іл у мi?? С?? i Пi?ня У???, ? ??iм ? ?ва?є ?сi???
?а-??i?? ля?? ??i? ??їнi?цiєю i ???? ?… ??а ?сi??? ??, ?о, як ?? ?лi??о
???люю?ся, «? ???цi?i?ь ??.

Х? ? ?? ??е ???? ??у на ?? ????ю. У Д??? ??д ????в ??ї?і ???ля? ?? 15%
(Р. Лях), ?? в ????й ????і ????я ???? ??ї?ів ??ви?є ??у 50 (????і, ????
??ї?ів ??? ???, ?е ??? ????ь із ?х ???? ?сія??).

У 30-i ?? ?? лi?i??нi ?i ?з ?ня?у ??ї??i ??и, ???i ??i??i ? ?щi нав??нi
???и (?????) ? К??i, в С?i?, ? Д???у С?дi i т.д. О? як ??а ?дя?ька
?цi?i??? вi??? ?о ??вiт ?? ??? з «???? ??i?. І ?? ?о з ?нiв «???? ???
??? у ??у не?????i?ь. «У ??й ?i???i ?сiя? ????и У??? ??? (А. С?єля?й).

До ???ня ???? ??ї??? ?? ?????ся й ?дя??а ?????. В????я ??? ?? в ??і ????
???? ??в ?? ?????? в ??й ??іб, ?б ????и ??? і ???у ? ??о ????. «В уя?
??аю? ???? ???и ??ів ??, я? ???ую? ?тя? ?і???ь. С?е ?т ??? ??? «???????,
?????? «????інн??», ?????? ?????????…. Д??а ?є ???и ?? ? як ?і?? ???, а
як ???т ???ї ???? ? і??????? ?я???і» (М. Т??к, ????а). М?е, і ? «?? ??
ко?? ??? ??????а, а? ? і «?т ?? – ? ? ?????.

З?е ?я ????? ?? ??рю??? ??ия? ??і?ї. 1978 р. (???ь) ЦК КПРС і Р?а Мі???в
??? ????у «П? ?х?и ?? ???? ??????я ???ня і ??а??я ????? ?? в ?ю??
??????, у 1983 р. (?ав?ь) ??? ????а «П? ????і ??? ? ????ню ???ня ?????
?? в ???????іх ??? ? і?? ????? ???? ?ю?? ?с??і?. У ????і ЦК КПРС і Р?и
Мі???в СРСР (???ь 1984 р.) «П? ??? ??????я ????ї ????ї ??? ??? і ????ня
?? ??? ??????тн?ї ??? ???ся: «У ?????? ??? ?ю?? ????к ??ляє?ся ????о 2–3
го?? ? ???ь у II–XI(XII) ??? ? ???ня ????? ??». На ??? ?х ? ???? інш?
???? ??і?і ??? ? ?я?? ????и УРСР ???ля? ?????? ??? щ?о ????? ??????я
????? ??, ? ???? ????ня ?? ??нн?о ????я.

О?????я ж ?і ? ???, ???іло, ??? ??х ??ї?ів. З??ою ??ю це ??ов?є?ся й ??.

«У????а ???а ? ???а ?????и ???ї??у (а ??о – і ????ї??у) ?ві?»
(Б. П?????й). З ?м ? ??а ? ?????. П?? ??ї?ям ? ?? в ??? ??? ????ся
??????: ? ?є ?? ? ? й ?? ??.

13. Лi???д ??з ????i?у п?i??

Д???фi?а ?лiт?а ?? ??? ??? ?i?ню??? ? ????м, вi??м iз ??кл??? ??а: «?й
ж?е ?ск?ь ? У??нi, а ??л ? С??iнi».

З?? ????и ?? «???я???о ????я» ??гаю? ??????я в У??? ??? ????ї ?? ? ?й
???, ? в У??? ???? ??? ???ця? мі???в ??ян. До ?а? ? ???ся ? ?й ??, ?
??я? ?ю? ???? ?? в Р?ії, ? ?, ? в У??? ?? з’яв??я в ???ій ?? ??ім ???о.

У 1742 ?? в К?? ? 20 ?сяч ????в ?? ?? 129 ??ян – «???????? ??о?х лю??.

Щ? ????и ???в ???? ????и, а ??? ???? ?я? ? К?м, К???а II ??? у 1762 і
1763 ??х ?а ?ні??и ?о і???у ?????ю У???: ?????я ??и, ???и, ????и, ??и,
??і з П??ї, А??ії ? і?? ??н. І?з?цям ??? ? 60 ?ся?н ??і ? ??, ?і?ня? їх
? 30 ??в ?д ???ів, ??ля? ?іля?? ????, ???а ??ом ? ???ю ??ї??? ?і??в, я?
?р???о ? ї?іх ??д?в. Що ж до ??ї?ів, ? ?? ?? ????о ??ля? ???и ?я ?????я
??х ????х ????в.

1777 ?? ???? Б??ін ???? ??: ???? ???? ??и ??ї?я?, ? ??? ?? ??я ?????
??ян із ?????ї Р?ії, а ??р «?н ? К??». У ?і???і ??о ??у ?? ??? ??????с
А. С???, я?й ? ??? ?і ???в ? ??? У??? 32 ?ся? ?? ????ї ??і (і?і ?? ?
?????).

У 1820 ?? ??із Г???ь ? К???? ??в ?о ??ї?ів: «????а ця н?ія ??тя?є?ся,
???ю? ?д ??о?в О???? ? ?ж У???и і ???, ??е ?з ??? ?шан?и, Х????у,
Ха?і??у, ???у К??? й В??і??и, ?ю П????у, Ч???в??, К???у, П?і?я, В??ь,
???у Мі??и, ??? ???у Г???и – і ?е ? ?се??я ?з ??? ???і в ??аях і ????.
С???і ж ?м ??дя?, ? Х??в – «???о ???й г??», ? ? О?? «????о ??а?? ???
(«Г?? У???», 7.03.92), ? ??ї?і Д??? ? ??м ????? і ??ая? ??? ? ??ян, ??ів
і ??р, ?ж ? ??ї?ів інш? ???ів, ? ??ї??о-????а ???а ???? ???а ????о, ?ма
??ю.

За ???? ?д 21 ????а 1869 ?? ? 13 ??ня 1886 ?? «В ?ся? Пі???-З?і?? ???іях
??? ?????о ????ня, ?клю?ю?, ??к, ???? ????ів, ?даю?ся ???и…». Це ?? ??а
? р??і??ю. «І як ? ? ??о, ? й т?? ? ????о ??о ?кона…», – ??в у 1918 ??
І. О?є?о.

А ?ь ???? ?????? ??х ? Д???ій ???і ? ?дя??ій ???. У 1926 ?? ?т ????о
64,1% ??ї?ів і ?? 26,1% ??ян. Р?? ?ля 10% ????и і?і ???. У 1939 ?? ??ї?і
????и 59%, а ?ся? – 31%. Як ???, ??і??? ???д 30-их ??в ?в ?? ??і?и.
Р??????? ?я??? і ?? м’я?? ???, я? з??????? у ре???? ??і?. У 1989 ??
??ї?ів у Д???ій ???і ?лі???? 50,7%, а ??ян – 43,6%. За 63 ?? ???? ???с?
??ї?ів в ???і ????? ? 13,4%, ????ь ????ь ??ян ?осла ? 17,5%.

П? ??и i ??i?и ????і?? ?лi?? в Р?я??iй У??нi ?є уя??ня ?? ??ис??:

РікН???няУ???івР?іянІ??192629019747232188602677166312372180%9,2%10,8%195
941869046321584937090813261974076,8%16,9%6,3%197047126517352838579126331
271632974,9%19,3%5,8%1979496093333648895110471602264878073,5%21,1%5,4%19
89514520343741905311355582267739972,7%22,1%5,2%

У 1926 ?цi в Р?я??iй У??нi (а ? ?з Г???и, З????я, В????ї i Рi????ї
об???, ?з ??ї??? Б?о?? i Б???iї (пi???ї) ? ?з К??) ?i?i???ня ?сiян ?
??ї?iв ????о ???цiю 1:8,7, ??о ? ??? ?сiя?? ????о ??е ?в’я? ??ист??х
??ї?iв. Д?i ???цiя ?iню??? ??м ??м: 1959 рiк – 1:4,5, 1989 – 1:3,3. Як
ба??, ?i?i???ня ?i??? ??е в ?и ?? ? ? ???ь ?рi?? ?цiї.

І ? ?а кi?кi?i ????и. Вiд 1926 ? 1989 ?? ?сi??е ????я У??? ?i???? iз 2
677 166 ? 11 355 582 ?iб, т?? ? 8 678 416 ?iб (у 4,2 ??), а ??ї?ь? –
пi?я ?iх ??’єд??! – з 23 218 860 ? 37 419 053 (в 1,6 ??).

До ??х ??i?iв, ?i?о, ??вiв ? тi?? ???д 30–40–50 ?кiв, а й лi???д ?
?но?д, ???? в ?????-?????i ??.

Е?і?? ??д ????я У??? ?іню?вся ? ? ???ь ???? ??ї ??і???і?і?? ????. Т?, ??
в 1933 ?? з Г??о???, І????? ? і?? ???? ?? ?рес??о в У??? 117149 ?іб. В
?????? ?е??і В??юз?? ???????о ???? ?и Р?і Н???х К?і??в СРСР ? ім’я ?????
ГУЛАГу ?в. В??? ????я??: «П?н ?????я ?????ів ? У??? ???? ? 104,7%».
О?????я ?? ?д ???: «С??о. С????. О???о, ?ж? ??ії, у я?ї, як ???, «? ??
?є??ь ?д ???», ?я??, ?б ????? ??????ь ? ?????, ? ??і ????х ???м ??ї?ів
зас?яю?ся ??я??.

П? ???? ?????? ???? ??????ї і??ії в У??? ?і??ь і ????я Мо?? ? ??ї???
????ів. До 1933 ?? ??ї?і ????и ?? ???у ?д ????ї ?ль??і ??ів К??і???ї
??ії (?????в) У???. В ????? «???» ? ?й ?к ?ль??ь ??ї?ів у ??ії ??а ?
??ою, ???? 27 ?сяч ??ї?ів ?? ???л?і ?рт???. А ? ????, ? ? ???? ???х у
????? ?й? ? ????? ??ї?ів. У? в 1935 ?? П???в ???ся, ? «ч?? К??і???ї ??ії
У??? ??? ???ї????ся і на?? ????и ???ля? ??ї??ою ??ю» (О. С????й). П????,
? ??? ??їн?? ?? ????о ???и ??? П??? ????я ЦК К???ії У??? ? у 1953 ??.
Доти ????а? У??? ???? «?? р??х ?ро??.

Н?i ?хi?i ?сi?, ?ю? ? ??? ??? ? ??ї??i ??i, ? ??я ?я ?с, ? ?ю? нi ??о
С??i?, нi С?i?, нi ?? б Пi??i, ?б ? їх ????ю ?i?ня? ?я ?? ??є?й ??тiр в
У??нi. В i??у ж ї?я ????i?а ?лi?? ?? ??ї?iв ??є? ? вi?i?ял?ь вiд ?лi??
??? «???? ?а?».

Т?, ? «?i?i ???, ??о ? ????i П??ею ??ї??i ??i, ? ??ця? мi???? ?кiв ??
??с??о ?ся?и ?сяч ?лякiв iз ???ям їм ??i ? ?iля?х ??i?їв. Ті?? у
1919–1929 ??х з П??і ???о 77,2 ?ся? ????в, я?м ?? ???? ??д 600 ?сяч
ге??ів ??ї??? зе?і. В Г???i i ? В??i ?ля? ??дi? 50% ??i; ??ї?i ж ? ??
нiя?ї ????тi ?я ?а??????я i ???i ?? ??? ?iг??? з рi??о ?аю.

П?я?, як ??? К???а II, ?????и ?і?? ?ю?. Ві??й ????й ???ф Ро?р ???в ?
?????ї у Па??, ? ??? А??? в?і??? ?лю З?і?? У???, ? ??? ??е ?????? ?? в
??? По??, ?о ? ?ід?? ????ь ?і?н? ???.

З ?нi?? ??и ??iв ?ля? ??? ???й ??д, ?я ?? ?i??ли з ??? ?iх ?ит?iв-???iв,
а 1938 ?? ?????и у ??? ?мi?ь ??ї??? лi????? ?? ви??ня ??i??? ?вi?и.

Пi?я ??? ?i??ї вi?и в П??i ????? 19500 ?. ? ???рiї, с???i? ????ї ??ї?я?:
Л?кi??а, Н?ся?я, Пi?я?я, Х???а. Т? ????о 1061920 ??ї?iв. Із ?х бiля ????
?? ????? ? СРСР, а ??у ви??? (???iя «Вi??) ? ?хi?i ??i, якi вiдi?? ?
П??i вiд Нi???и. У????i ?д?и ???? ??i??? «???? мiж ?ля??, ? ??? 3–4 ???
в ?? ??е??ь, ?б ?? (??ї?i) ? ?? ????тi ?i????ь, орг?i???? ??и, ???нi
???и i т.iн. Т? ?i?ню??я ???п «?нi?? ??рi??тi П???? ???? (В. Мок?й).

У 1924 ?цi в Р??iї ??? ??н, у я?? ?????, ? ???, ??i «??б?и ?тi?у ??»,
?ю? ??? дiтям ?вi? в ??? з ????ою ??ю ????ня. Не ??о ???ат?ь, ? ??
??????? «????» ????ь ??ї?i.

На З????i, ? в мi???? ?с ???о ? ??? Ч?ос????и, ? ??ця? ?кiв кi?кi?ь ?хiв
??? вiд ?ля ? 19 ?сяч, i в 1931 ?цi ?т ?е ?ло 158 ???х ?iл (? 425
ру????, ??о ??ї???). «З????я ? ?????у ?хi?цiї ?аю» (Ю. Ш???в).

А ?ь ???д з ???рiї, ? т?? ???? ? «?i?? дi???». У ???люцi?i ?? ? К??i ??
бi?? як 200 ??ї??? ?iл, в р??? ???? ??ї??i ???, в Куб???? ?дi???тi ?в
??ї??? ???т?. Пi?я ??i???о ????? 1932–1933 ?кiв (??до?р ?в i в РРСФР, а?
тi?? в ?х ???х, ? ????и ??ї?i) ?е ? ?? лi?i???. В ??лю??i ???i ???и ?лян
iз ?сi??? ???iв. А iз ??????ям у сi??кiй мi???тi ?????цiї ?i ???i ??
???нi ?сiя?? (Л. У?ю?в, «У????е ???, 1992, 2 ?iтня). У???iв ??? ???вали
?сiя?? в К??, в Д??сi ? iн?х мi?ях.

14. Лi???д ??з ??i?ї ?я ?нi?? ?? i її ?сiїв

«Д?? вi??тя ??лю?? ?т (у М??вi. – В.I., Я.Р.-В.) ??, ?о ????в iз Р?iї!
Був? ?вi? ??о ?ч i ???, вiн ?я?я?я в ??нi. Й?у ?сi??у ? ??а ?? ???
(«О???, 1990. – №52. – С. 13). А хi? в У??нi ?? ? ?к?

Б?ь-якi c??и ?i?? ??? ??ї??? ?? ????и ???й ?iр ? ?? ??о??цiв i ????iв, а
й ??? ?с?? ???, у ?? ??i й фi??гiв. Для ???? ???? ??а ????ця,
??а-к?????? АН СРСР О. Т????: «Чи ??? ??? ?о ???и? ??ї??? ?? ???? з ??,
? ?? «? є ????ю» (з ??а Ю. З??тi?, У?ор?)? Чи ? ???є ?й ???ш ??i?їв, ???
я?о ? ?є ?сi??а ???» Б?, ?? ?iм ??? ??тi??!

З?сiм ???о, у ??iй ???нi 80-х ?кiв, ?? ???а??о ????я, ? я?м ???i ?сi???
?? ????и ??и ? з цi?м ???, а в пi???х i ????? ????ю ? 15% бi??, нiж ???i
?цi???? ?в. Ц? ???мi?цi?? з?iд ???в вi??тя ????т??i pi?? мо?, її
??лi??о?i.

Не ?? у ???iв «??? ?? ??ї ?? ???є?ся. З????, ??у ?и??: ? ?нь? ?с!»
(«О???, 1991. – №4. – С. 17). Не ?? i?р?ь Г?’єв вi??? ??хi??кi ??щi вiд
??, ? ?? ?? ???зi вiдi?е («Л??а??ая ???», 1989, 1 ???я). На ??х ???тiв ?
бi?а й ??? У???.

К?и ???? ??i?я ?ш ?ая?н Н. К???? тi?? ???в ????? ???сi??у ?? (???, ???,
???? i нi??? – в ?????х ???iях), ? ? ?? ??? пок?i?я Щ????й i ?я пi?мi?,
я? вiн ?????, ???а ???? ??? ? її лi?i?цiї. «Д?еп? ?? ??д ?и ??цi, як у
60-i ?? ??? ?я? ??й ??? ?? ? У??нi, ?? ?? iз ??? ?рi??iв ???лi? ??в
??????и ?ою вi??i?ь «i???цi??i??i» ??нням ??? ??ю?о ?сi??ою ??ю. (…). За
???ою ??и ?сi??ою ????? ??ат?? ?iх ??iв, ??? ?????мiв i ?зi??i ?о???,
??? ???пiв i ????? («П??а», 1990, 11 лютого).

С?нi?о, ?б «?? iз ??? ?рi??iв ???лi?» ???? ??нi? ?????я ру?фi?цiї з ???ї
i?цi??и. Й?у ? ?? «???????. А ? ?оя?? ???? ???дл??тi вiн ? мiг – як зi
??? ??д ?б???ю ????я ????а ?мi??а У??? (??д ?м ? ???я з П. Ш???м, я?? ?
«??ї?фi?с?? ?я? з ??? ???о ???аря ЦК КПУ), ?к i з ????? ????а.

І ? ж? З????я пi?мi?, ?з? ??? «????, ??я я?ї ????? рi?ою ??ю, а ?? ??
??яла i ??оя?. Дя??? Б??i, ? ?i ??ї?i ???аю? ?iт ??з ???.

15. Лi???д ??з «???у ???» ??

С???я ???а ??ру ???а тi?? ? ??? ??тет??i, рi?????тi ?в, ?? ? ??є в ??iй
????цi???iй ???i, ? «????? є ????я, а ? й ни??я i?? ?цi???? ???р, ??,
?цi????о ????у, ??i?? ??я?х лю?? (Ю. М?ке?к).

У ??i ?в ?ж ???рi?є?ся «?ля ? ??? (Ф. Нi?е), i ????нi ?? ??яю?ся в ?лi
??лю?и ?о й ??ю? з лi?????ї ??и ?i?.

С?? ?о ??а лю?? у ??рi ?ви ?? в ???х СРСР, Р??iї, У???и, П??i, од?к ???а
дi?нi?ь ??? чо?? ????ь ? ??? ? ??ї??? ??, а ??i?к ??о «???» ?ж вi??й:
??кi ??? ??? ??? ?? ден?i??i??нi й ??i???i ?сi?i? ????.

У?, ?о ??в ????? з ??? ??? ???? в СРСР, ?м’я?ю?, ? в ?й ??м із ?ю??х ??
??о «д?????». «Д?????» ???я? ???лял?ь ?д ??х «???а??? ?в, «???і??» ? ??
??? ???і????о ?і???ня ?? ??? ???ь? ?? і т.д. На ??у ???? ????х ??? ?? ж
???і???ь ?ла ??е і в ??ло?: «На ???ня ???ян В???о Кня???а Л??с??о (???
??) ???і?і XVII ?. ?? ???? ????ю ??ю». З??а ??? ???лю??в: ???, ??яв, ??
????я в яр?.

З??, ?? ??ї??а ?? ????а ????ю, ??у ?є?ся ??с ?о ??а лю??, ?о ???у ???
??. А ???я ?о ??: як ?, ??? в У??нi, ? ??и i ? ????ат?ь ??ї??ою ??ю.
«П??????я ?? н?ії ??? ??и (? ??? ???і лю?ни) ???є ??і??? у ??????, я?й
??? ??ою ? ? лю??ю ????м ???за?? і ???є ??? ?? ?іх ??, ? ???ляю??, ????,
?д ?? ??????» (Л. Кі?іс).

Цi??, ? ????ь ??-??? ? ??? ?дi?а ??а в ?х ???х, ? з ???и люди? ??о ?е
???? І ?? ? ? ??юю?ся ???i ???я? ????? СРСР, ????д, у США ? К??i, ?? їм,
?б ????т?ь, ????д, лi??м, ????ся ???? ???н з ??i??? (у К??i – а?лi??? i
?????ї) ???

«Ну ж ? ?ї?? ? ??-я?ї є?????ї ??? i ?жа??е вiд ???ян, ?и ???ля? з ??
«?-ч?????», ??о ?? ??ю ??ю… І ?б у ???? ? в ??i ?бi?цi – ?ан?? ? нi?i
???и ??х дi?й ??ж тi?? ? «?ло???? я??» (І. Д?ч).

«С???» ??? ?? в ?нi?iй У??нi ???є ???у ???? ??ї??? ??. Де????? ??о ???о
? мi?е ???iх ???х i ????х з???.

16. Лi???д ??з ???ня ?цi??? ??????i ??

В??и ??ї??? ?ви, ?? – i ??ї???о ???, з ??iх ?сiв ??????, ? ?? ???,
?????а, ?кi?? цiєю ??ю нi?о, ?iм ?????? ?лян, ? ??у??є?ся. З ??я?
??нi??рiв, ?ю ???ляю? ?? «?п i ??», ? ???и ????лiв, ? ???? (у ?вiшi ?? –
????) ??.

То ???, ? ???? ?? ???лю?? ???? ? ??х, ?????х ???? ??їн??? ???, ?б ?? т??
??м ??????, ???? ?з ???у. «П?ш ??? ??їн?? ???о, п??? ???е М??ою, ???и
???? ?ю, ???и ???е, ??????е ?о ????л?е, ??? ???? ?ій ??д, ????о ? ?к
???о, ???ь, ??ілювал?ь, ??о «????. (В. В????о).

«Н????? Вi?рi?» (Бєлi???) ???, ? ???сi??е ?рi?я – с?я??е i ??о?с ???в, ?
??и ???сi??? лi???? «????iлi ?о??у ???вi». Еле???? ?гi? пi???, ? ??
???вi й п??нi ?? ?? ???iлi цi ??и. А?е, ? ???и Бєлi???о, ?щi ???и, з я?х
???є?ся «??i?, ??а ??є», «????и ?ло?сi??у ??» i ???люю? ???я ?сi??ою ?о
?вi? ?????ю.

Звiд? ?? вi?мi Бєлi??о? лi????о-??i ????ня ???сiв? А ? ? ??є?: «? ж
????я ? ?цi??ї ?? ???о ???, ? й?о ? ???? ?о ? i ???, ?? що вiн ? ??
вi??i??, ??? ???? у ????х пит?ня? (М. К????в).

З?в «???й Вi?рi?», ?? i як вi????ь «???с??я ???сi??? ??» ??? ????и. З?в
i пi?р??? ?лi?? «??? i ?я??» рi?? «????о-нi???ї ??овщ?? (М. К????в):
?вi???ь ?о ?р??й ??к ?я Ш???а, вiн ???, ? ???? ? ?? ? ??е. С?? «???i??,
я? ????? ? ?сi??? ?? Бєлi??iй, ??о, ? ???сiв ??????и ? ????.

Ще в ???? ??i?i ?? вiд?о, ? ??ї??а ?? – «Це ? ?? ???лю? тi??, як ??дя?
??о??i ?вi??и, а ?? цi?ї ?цiї, ?лi??е ???? я?ї i? ?пе??, ?е ?є мi?е на
??о ???i??о ???? в ря? ?вiлi???х ??дiв ?е ????? й ? ?? бу? ??я? нi?м
i??» (М. Д????в).

А з ???у ??ш ????? ??в ???ік М. Г????? ??в: «У???ь?й ??д, як ???я? ?? ?
?????? ??і?м, – ?в ?? ??? ???і?ий, ??????, ??ор???. З У??? ??м ?? ??і?
???? ? М??в?? лю?, ? ?м ???ли ??и, ??і??и, ??и, ??? і д????. Д??й ?с ?і
?? ???і в М????і ?? з У??нців, ? ??х ??? ?м ? ??. Д?? ?? М????а ??
??ї??ою ??ою, ?? ??ї ???і ? ???а, ?ацею ? ???? ?х ? ??ї??? ???»
(М. Г?????).

Н???ня ? ????и ?? з-пiд ?ля??? ?рi? ?? ???ся?у м?у – ??о ??ле??? ??ї???
??д, ????и ?? ????? ?’я?у мiж ???? ??i??? ??тв?и. Це «???? б ? ???у ???i
?? ?о ???о б ??тi-р?т ? i???ня ?? м?: ??ї??? ?я ??? i (ве??) росi??? ?я
i??i??iї» (М. Г?????).

Т?а «???нi?? ??о ????????ь як ?сiб ?ро?? ??и ?р???? ??: «…??о з ???цiв
?вi? ??у?в, ? й ?ля??о ??iм вi??? ????я ? ??їнi?цiї, ? ?, ??яв, ??у ???
пi???и ??кiв, а ?я ?нiв ?? ?? ???? (В. Ч??).

Ще й ???? ???? ??і ???і ?я?ю?? ?????я ??ї??? ?? ?? її «на??і?ю», ??о ?м,
? ?? ?? ??ю ???лю?: «Е????ія ?р???? ?? ?в’я?? з ??ю ?????, я?й ???в ????
??у ? н??, ?? ??, ????, ???. П?ва??? ?????ня ??ю і ???ою т??і?ю, а ?,
??ю ??ою, ????? ?????і ???я ???ї і??і??ії» (А. Фрі?е). Ні? цією ??ю ?
???? ??о ?? ?я?, ??ма? і ??? ?ль?? ???.

У ?дя??i ?? ??д ?рi???а ??ї??? бi???кiв ?? ????и, якi ???и ?????ня
??ї??? ?? – ?? «??? ???? ??» ???ням ???и «??ї ?ль?? мi??, ??, я??м
??цi??. А?е в ?????у ?ре?? ?сi??а ???? ???е ??ї??у ???? ??м з ??ю
(Д. Л??ь).

Н?i? у ?рi? «??їнi?цiї» у ????? ??? i ??х ???i ???? ?????ь ?сi??ою, а
???я?i ? ?лi??i? – ??ї??ою.

Щ?о ?????ня ??ї??? ?? ?я ?і??ї ? ?????, ?, ???о, ???в??м і???? ?? ???
??а є?ї? П. С??и, я?й ???, ? ???ою ???і є?ї?в у Р?і-У??? ?? ї?є ????я
???и ?я ?і??ї ру?? (??ї??у) ??.

Ще і ???? ??а ???, ? ??ї??а ?? ? ???ся ?я ??и. Д?????? з су???ї ???и
??ря? ?о не???і?ь є??? і?????о? ????. Це ??ю ??ою ???о ??ч?и і є?і?ь
???о ????. У ??у «??то?» ??ї??ій ?? ???и?ся, ? ?і? ????, ? ж ??е, яке ??
???а ? ??, ?? ?? «?ці???ою» ??ю. Як? ?е ???и у я??ь «????, ? ?й ? ?й
??тір ?в ? ??????, а ?і??м і о?????вся ???????і?ю ??ю.

«Д??????? ??ї??? ?? у ??і ??и ? є ??і?? її ? її ??їв ????і?ос?, а ?????м
??ні??? ????? У??? ? ??ї????? ???? її ???люва?в. В???й у??й І. О?є?о ??о
?? ? ???в ???сь?ї ????ї ?? ??, ? ??в ??ї??? ??ю і ????ся в ??ї?????х
????. «Х??в у н?? ? ???» – зол?е ???о і????? ???я, ? я?х би ???в і ??їв
? ???я ? «?оі?є??» (Д. С???к).

Не ????ь ???о ???у У??? «? ????і», «?є???? ???ю?ся ?р? ?о?? ? «? ?????і»
– ??????о. З?і?а і Ц????а У?аї? ?й ? ?? ? ?лак?и ?-??ї???у, а С??а і
Пі??? – «?-?уя????, ??о ?-????и. Для ??о ?? ???ю?ся ????ж?ня ??? ????ї
??, ???ю? ???лі??ї У???. М?а ?о???: ????и ??ї??? ??д ????? ???ідув??ь,
???и ???у ??і?ою, ?????ю і «????» ????я ?і?? ? ????х ???? ?д ??ї?????х
???в ц????? і ???? ????. Лю?, я? ?лю?яю? ????? ?о ?????????і?ь ??ї???
??, ????ую? ??и ?ї ???, ? я? в ??????х ???х ??та? б ?? ? ????и і ???і:
????аю?ся ?ї??і ?ле???ми, ? ???ю?ся ????? ? ??ї????? ??у, ? ???аю?ся
у??????? ???я у ???у ??? й ??? ?б???и ??. П? ??у с?????ся, ? ?? ??ї?і ?
??? у?? ??х ??й в ??ї?ьк? ???. А ?м ??м ? є??ї ??ї??? ??и Д???а, я? ?? ?
???я ????, ???ляє ?? ??а ???ця? ??? з ?х, ?о ??в ? у ?й ???ь. Це ???є, ?
?е ??р у До??? ??а б ???и у?ів ? ? ???ця? ??х ?іл. О???о, ???м ??, ?
??ї?і ? ??? ??и ??х ??й ??ій ??, ?? ????и і ???ня ????ї ??їнс?? ??и ?
Д???????і.

17. Лi???д ??з «??вi? ??

О?iєю з ??? ??????ї дi???? є ?? ?о вi???ня ??з ??вiт. Не ????ю ??ою ??
???а?? i ?цi???? ?в.

Їх вi???ня ??ся з ?????ям, ?? ??а ?? ???? i i?iй ??вiт, ?б, ??, з ??ю ?
??ся ??уз: ?? ???? вi???, а ?дi ??вi?. «О?? з я???х ???дiв ??вi? ?в
?цi?i???х ?цiй СРСР є ??ї??а лi????а ??», – ??в ???iк І. Бi?дiд у 1967
?цi.

«І, ????, ??????й ??р ?е на ?е, ?и ??у й ??у ???рi??ти ? ??… «ру?фi?цi
У??и». (…). Р?я??i лю? ??ї ???? ? ???, ?? ???? ??, ?о, ??а?и рi?у ??ю,
?г??є ? ?ї з є?????х ? ??и???? ?i??i?, – ???и в 1973 ?цi ???i ?ї??i
????цi ????нi?? ??ї???о лi?вi?а ?ч???i Юрiя Ш?е??а. С?i ж ??, ?я??и, ?
«лi?вi??а ???а ?б??я ???и ??м?, ?о ?як ви??к ????? ? ?евд?i?м «М?iя
Т??ю?.

З??м ?я???, ? вiд 1926 ? 1979 ?? в СРСР «??и, ????и і???и ?ся?и (?н???
93.–В. І., Я.Р.-В.) ?нi?? ??» («К????», 1988, №15, с. 63). С?? ?х на?дiв
i ?в, ? пi?и в ???я, ??? ?о ?тiв би ??? й ??ї?iв з ї??ю ??ю: «М??а ??о
?е ????. Й «i???цi??i?? – м????и ??ь ? дi???я, ?? ? ля?? ? я?, – ????,
????ь, ?i?я? з ??ею, ?б «? ?? ???» ? ???ся й з??? (А. Дi??в).

А ?? ? дi???я! Х? ??? ??є я?, ?м ??е ? ?ї. «М. Т??юк» ?? ? ??ерд?и…

18. Лi???д ??з ???? iз «???ям ??ї??? ??»

Із «???я? ??ї?ь?ї ?? ???? пiд ?с «?раїнi?цiї» i пi?я ?ї. Ч? з?i???ь ?
???я ??е вi??: ??їн?? ??-» г??i??я» ??е ?тя?а ? ???у i??iї «??? ??дiв –
є??тi ??.

З??, пi?я ??ня?я «З??у ?о ?? в У????iй РСР», ??у ???? ??є?ся ?ех??
????ня ?о ?си???? ?????ня ??ї??? ??. У «З???нi» iнiцi???ї ??и «Р?у ? ???
?? ?сi???о ????я Д???» ??д i??о ???ься ??? «?о??i??о ???? ??. На ???
??яд, ??а ????, ? «?о??i??тi» ???ю? тi, ?о ????єн? ??лi??? ?а???м ??ї???
?? в Д??сi. Н???дi ж, ?ч як ??о, у «З???нi» ???я ?о ?сi??у ??! В? ? ???є
??и?у ???iю, ?? ??iй ???є: «Л?i? ??iя!» О?? ця ???? ??i?а ?я ???? ????я
лi?i?цiї ???iх ??ї??? ??т, ?iл, ???я ???н «П?свiтi» i т. iн.

У Л???? ???? ?і ??ї????? ???: «М?о????є?» (?д 1939 р.) і «П??р ????» (?д
1946 р.). «Т?? ?? ???», – ??о ????є ??? «У???» (1991. – №20. – С. 21). В
О?? ? 73 ??????? ???я вих??ь ?? ??ї????? («О???, 1993. – №25–26. –
С. 13). М?ляв, ?? ?? ??и ??і: ??? ???ь із СРСР!

С?? ?х, ?о ????ся ???? ?р???? ??, є i ?кi, ??i ?дя? вi????? ?? ??ї???о
??? ???, ????, ?б ??м ? ???? ?сiїв i?? ?в. Т? ? ???ує?ся ??iля? я???
бi?? ??и р????i ?в ???ї??? ??дiв У???, ?и ?? iз ?я??тi ? ???у ?о ї?i ??
????? ? ???ня ?р????. «Нi?? вi????? ??ї??у ?? ?дя? ?м i тi, ? ??вi ??
??е «???????, нiж ??їнi????», у я?х вiд цiєї ?? ??гiя (д?., ??.: «О???,
1991, №48, ??тя «О??а: я???е ????).

О??i?ь у цiй ?лi??iй ??вi, а ?м бi?? ???а ?о i??, ?????, ??i?i й
зас???ю? ? ????я i ?iля? пi???у. Т??, ??к, ?ядi?, ?б «???????» ?рплячi?ь
й ???нi?ь ? ???? ??ї??у ?? ? ??у п???????, ? ??? ?? ?i??ю ?вою ????iв, а
з кi?я ??л?о ??i?я ????а ???ю, ?? ??р?дi ?о??? ??тi? ????о в ??? ??ядi,
як ??ї??а ?? ? Бi????нi ? К??нi.

19. І?і ??и ???ц?у

Лi??? ?i?ню??я i ???? i??и ?я?? ? ????и, я?х ? ?? ?? б пер?i?? у ?шiй
??цi. О?? ? ??? ? ???и ?т ? ???i?ь ?д??? лi????, ? «?????ь з ??м i з ??ю
???» (Р. М?а), ? ?зсо??i?ь ?к ??? ??i??х ? ??нi??? ??, у ?? ??i ?????? ?
??ня? ??я?я ??фi?цiї ?раїнi??и.

М????iв-??їнi?iв ?? ??р??? ? в ??i??i ??. Ті?? ? 1932 ?к в У??? ?? ???о
16,4% ??? ??? ????в (Д. С???), в т?у ??і ????ів. Б?и вил??і з ??и ??
???чі ?????, як ???ік А. К????, ????и Є. Т???о, О. С?я?ь?й, О. К??о, ??і
Г. Г??к??, В. Г??в, Ф. Ш?ля???… А пi?i?, ?ч «?? ??но?тi лю?, лю?
??iн???о ???ня i ??????х ??iв, їх ??i?? тi?? ? i?? ре??лiк, ???и в ??й ?
?дi? у в’я??ях, ?????х ?о ???к?» (Ю. Ш?ел?в).

Ч?и, ??а Б?у, ?i???, ??е м?о ?i??? лю?. «У???ж ???iх ?кiв ??н, ?о ????
??в ??у ??ї??iй ???рi i ?вi??ює ?, мiг ? ?????я i ?суд?и ??? ??у ???? i
?ою в нiй ???. А ??е ??х ??сiв ? ??» (С. К?????й).

І ?? ? ??? ?я?х ??ї??ів ??а ???? і???і ря?и П. Г????:

Д?а в ?? ?? –

З?іб ?і???ня.

А ? ??? ?? –

З?іб іс???я.

Як ? ??у ??

Я ???, ??,

Я ж ? ?ї ?ю

Н???у ??у?

О?? iз ???? ??я?iв ?i???я лi???? є ???? з ????? ???. Н?о???о ?? ???? ?
i?? i ??и. Ще – ??ю?? бi?i??и. П??ю ??і? ?????я Киє?-П????ї Л?? ? ? П??
I. В?? з 21 ? 22 ?і?я 1718 ?? ?????і ??? – ???і ??? ????и ?имі??я
К??-П????ї Л??, ? ?????я її ??і??а ? ??в. За К???и II ??і? ??і??а
К??-М??я??? ?а??ї (1780 р.). Пі?і? ??? в ????у ?? ???. Т?, ? ???я??ням
???? К???? ??? ?язя Ш?????-Ш???? ?? ???о 500 ??? із ???и Л. Г???. С???я
??і?? ?????я у радя??і ??. Н???ш ??му ??і??? ??? б?о ????? у ??і?
??ї???и Бі?іот?и АН УРСР у К?? у 1964 ??. Не ??а ???, ? ??? ?? ??ї??і
??і??и. У 1833 і 1928 ??х ?? ?еці??о ???о і ???о ???? і ??и ????-?????о
???.

А ? ????о ????? ??жi ??ї?????х ???: вiд 60% у 60-i ?? ? 19% у 1990 ?цi.

А ?, ? ?????ь ??ї??ою, я?яло ??ю ???о ????? ???iв ??с??-?нiнi?у i вi??
?нi?iв ????тi, ?i?цi?о-????????, ?еї??? ? ??е?i??ну ???ю лi????. Ця
«???цiя» ??? ?? ????и ??у ? ?? ? ??ї с?е, а й ки?? тi? ? ??, я?ю ?? – i
тi?? ?? – ?????ь.

«Д?я??и ?в Сою? ???і ?? ?????я і ???ся ??? ??і ???ня ??ів Ма?? ? Л?і?.
Ц?? ?? ?ся??о з ??и С??? ? ???. З?ля ??о ??а ?? ?душ?и ?????і ?????
(???? ??ї??у і тю???), ????и ??? ???у ї??ї і?е???ії» (Г. Ф???).

У ?? ??ою І???т ????ї А???ї ?? УРСР ??мі?я ??? ??ї??ою ??ю ?? ?? ???, ?
й ? ?о ???? з ??ї??? ????? ????і??.

Чи ?????ь ??? ??я ?????ня У???ю ?за????? «К??і??? ???а ???і?о ?? ? ???ня
?????ої ????? ???, а? ??? ? «????, ? ?р?»; ?????ій ??ні? ??в у ??у ?
??ї??е ??о ???? й ???о, ? ???ую? ??о ?????о ???я» («Лі????а У???», 1993,
31 ???я). 1992 ?? ??? «Д?г ???» ?????а в У??? 2277 (61,9%) ???????х і
868 (38,1%) ??ї?????х вид?ь, ???м ???і?о 54,4 ???а (71,7%) і 21,5 ????
(28,3%) ??і??ів. Р?ійс?ою ??ю ?? ??? 264 ????и (? ???м – 95,7%), а
??ї??ою ??? 24 – у 12 ??в ?н?. Ті?? ?т???а ти?? ?тя?ї ????? ??? ??ї??ою
??ю.

Вi??, ? ?сi??i ??я? ????и рi?у ?? ? з ???и вi?у??тi ???я ??i??? (?вi?
??? ??б??iв ??? ??дi? ?сi??ою), а ???? ??м ??з ?, ? цiєю ??ю нi?? ??
ч??и. Щ? ? ?? ?? ??? (а в ?шi ?? – ? й ???и i ?вит?ь) ??ї??ою ??ю, ?шина
??фi?цiї ??ю?? ? ??у ???i?ь ??я?м кi??х ??i?.

«Р????я ?? – ??? ?цi???ої ???? – ? ?е ? ??? ??, а ??ин ???и ??д ????
(А. М???о). Не ???. А?е ? ?ла ? ?? ???а.

У ??????-???і??? ?? ???ло, ?і?о, і ??й??й ??. «А ?тю?ю? я ??, ? ?т ?????
ря??? ?я ?? ???? в ?й ??дя?й ???, ? я?ї ????а наша ???, ???я, ??? і т.д.
і т. п. ??. З??яю? її, ????, ?д ?? ?о ???: і ????ди?и із ЦК, і ??дя?
??тярі, і ???? ?????, і ????и, і ???и, і ????? ??і. З??яю? її у ?????, у
????и, у ????и ?пи?в, у ??? ???? ? ???, з’ї??, ???? і ?????ях, ? ??
????о ????ює?ся у ??дя?, ? ???? ?д??ь і ???’я, ???ю? із ?ї Д?»
(Ю. О?????й).

А? ?? ??а ???я? ?і ? ???ня з ?м, ? ??? на ?лю ??ї??? ??? З?ш?ю, ?ж ??ю
?в і ??ю ???в і?? ? ? ??а ????. І ?т ????о ???я? у ?о??? ?і?? ??ї?ів і
?і?? ??ян ???? ?? б ?д г????у і?? С???.

20. І??iя лi????, ?ря???? в Р?iї, П??i, У???i, Р??iї, Ч??????i ?о?
??ї??? ??, з ??лю?ою ????нi?ю ?i??ь, ? є??м i ???нi?м заб??? ??и ??о є
???нi?ь ?? i ?цiї. «В ?? ?тi й ?оя ???, i ??, i ?ля» (Т. Ш???о).

21. П???оя? я??у ? ???? лi????вi ??а тi?? з ??цiї ??ня, ?вi???ня ??, ?
я?яє ??ю ??, як i ? я?? ???? ?? ?ве, я? її ?? у ??i лю?? i ???.

II. Що ?? ??

М?а ??? ?? з ???? мi?ь ? ??i ?цi???? ?рт??й.

У. В???х

1. М?а ???? ? ?к ??? ???н? ???. В?а i?? ? ?? ? ?бi, а в лю???у ??i??вi,
?хi?? вiд я?? ?? є. В???с ?? – ?? iз ???iв ????нi?цiї ??i??? i ?вiд’є?а
??? ??х ?i??т, як рiд, ??’я, нар?нi?ь, ?цiя.

2. М?а i?? у ?i???i ??iв ??i???, ??i?є?ся в ???? ???ня i «???вує?ся» в
?????х ??о ???ня (у ????у, ?????). Т?у д?я ?? ???? вiд кож?? з ??iв.

3. З ??рi???о ??я? в ?вi, ? ??i?є?ся в ???нi, ??є нi??, ?iм ??iв, якi
??i?ю?ся у ??а, ре??я ??. За ?? ??i?цiя? ???є?ся ????? ?iт ???ь – ?????,
????х, ?????х, ??i???х. С?е в ?х вi???енi ??ня ??? – ?сiя ?? – ?о ?iт,
?? ????у, ????я лю?й ? ??о. «М?а ??? – ? ?? ?х, i ?х на?? – ? ?? ??» (В.
?н Г????). У нiй ???ює?ся ???а ??гiя ???. В?а є го??ою ???ю i ???? ?цiї.

4. Ч?? ?? ? пi??? ?iт. Н??о ???и, ? ??н з ?с с???є ?iт ??????о, «??м, як
вiн є». Н???дi ?? ???я?я ?i? вi????ся ?i? ??? ??ї ??. «С?т ??іє?ся ?і?
?? ?і? (К. К??).

Пi????о, ? в ???о ??? «м?? ???а ?i?» – ?оя, ???о?а. Н???тi?й ???д: ? в
?и?дi ?є? тi?? тi ??и, якi є в ?шiй ?вi (р-р-р, ш-ш-ш, ?-?, ?-?-рi-ку,
?в-?в, няв, ??ь, ??ь, ?яп ??). В i?? ??дiв цi ?у???i???я ???ь ??iм i??е.

В?ь ?iт ? «?????є?» i «???м? ?к, як ? ??? ?с ??? ????а ??ї мо?, у якiй
?фi???о ??iд ?iх ????iх ??лi? рi?? ??. Т?у ????я ??-я?ї мо? – ? ??мi??
???, я? ?i?ює лю??о в цi??.

М?а – ?сiб ??пi??ня ???, ??а i???ня ????и в ?iх її ?я?х. «М?а – ?м ??»
(М. Г????).

«М?а є ???, я?м ?х ?? ??ти ?? ??і з ???ю ????ю, ? д???, ? я?х ?? ??
???я?, ??ли ? ????? (В. ?н Г????).

5. М?а – ????вi?й ?сiб ?i???ня лю?й, ??о ?сiб ????я i ?????я ду?к,
???iв, ??вия??ь. У цiй ?лi лю??а ?? ?є ?i????? ????: ?ю ??? пе??? ?е ?,
? ???є?ся, ????д, мiмiмi?ю, ??ами, ???? ??? ? ???i? ???и, ?дi як ??н iз
?х з??iв ?i???ня ? ?? ?????и у ???ннi з ??ю.

6. М?а – ? ?сiб ????ня, ?о???я ? i???ня ду?и: ?з ????я ?? ???я, ????ня
????тi. «Ми ? ?? ???? я?ю? ??ю, ? ??є?, ??аю? ?е ??ла??ю ??єю, на я?
???ь ?с ??а ?ля» (Х. О??а-і-Г??т).

7. М?а – ???а ??iв, ??рi??? ? ??ю ???ою i ?цi??? ? ?i?? ? ??цiя?. К??
???т ?? ?є ?ою ???i?ь ?? в є??тi ? ????’я?у з i??и ?????. Т?у ??-я?
??л??о ?д ???м ????м не???о ?????ся ? ?вi в цi??.

8. М?а – я?? ??i??. В?а ???є, ?????ся, ?? i ??цi?? в ?спi??вi. Мiж ??ю i
??i???м i?? ???? ?’я?к: ? ?? ???? ??i??? ????? ? ?гиб?i ??, ?е й ???? ??
?? ? ????я ??i???, ? ? ???ло ?ою ??.

М?а – ? тi?? ??iр i??iї ??i???, ?е й ???? ??? цiєї i??iї: ? тi?? ?’є?, а
й ?б’є? i??iї.

9. Ф??ю i???ня ??, ?i??ням її ??є????i є ???ня, ??о ??р???я цiєї ?? лю??
в ком?i???? ??х у ?iх ??? ??а???о ? ????? ??я.

П???ю? ?? ???м ?i???ня, м?а ?? ???ю.

10. Г???? ?????? ?? є ????, ???а, ????а.

11. Ф???а – ? ??и ? ????, ? їх ?????ю?: ???с, i???iя. Ф???у мо? лю??
???а ???ти ? ?о вi??кiв. З??є?я ? п????ся в ???? вiцi: ??дику ???ня ?
?якi i?i i???i?i ???? лю?? ??оює ? в ??i ??i?а, ??????я ????ся в ????у ?
?? ?кiв. Бi?? ??: ?вi? ??? ?? ???я? ?є ?цi???о-??? ????. Ф???нi ???и
??iзую?ся ?????о, а ?? ????ня ???кою i?? ?? ? ?вер??я ? рi?? ???є ???
???.

12. Л??? – ? ???i?ь ?iв ??. Ця ???i?ь ??рi?? ??нi???, ??я???а: ??а
?’є?ую?ся в ??и (???и ??), ???вi?i ?i?а, ???i ??, син?iмi?i ря?,
??нiмi?i ?? i т. iн.

С????? ??д рi?? ?в ????в?: ?????м вiн ????ся в ??i??iй ?вi. У ????о
?????? «В???у О?????? ?????» ?????о ??д 600 ?сяч ?ів. М?и ?я?х ??? у
???ях А??нiї ? ??вищую? ?? ?сяч ?iв.

С????? ??д – ??i?ш мi???, ??i?ий ??он?т ??. Вiн ??????о вi???? ??я ??? i
???о ??? ? ??-якi ?i? в ??у.

С????? ??д – ??i?ш вi??? ??а пi????, сю? ??о ???аю? ??а з i?? ?в. С?е ?т
????нi? вi????ся ????а ???сiя, я? ????? ? «??ив?ня» ??. Ч?i ??а тя??ь ?
??ю ?жi ??и, ?жi ???вi?i ????, ?вi? ??а??i ??и.

Пi???ня ?о ??, її ???нi?ь ?iд ???? ?? iз ???у ???ка.

В??є?ся ?????, ?? ??? ??дiє ??м вi???м ???? ??. Ц?? ??ат?о, ?б вi??
??овля? i???ою ??ю. Що ????ся рi?? ??, ?, ????, ? ?кiй кi???i ?iв
??ня?ся ? ?iд. А?е, ?б ????о ???ь ??? у ???у ??і, ??? ????о ??и ??йм??
800 с?в.

13. Д?ею ??, її «???ою» є ???и?. В?а ??i?i? ?я?яє ?цi???? ???? ??, її
??рi?i?ь. Г?м??а – ? ??? ??? ?є??ня ?iв у ???нi (???????я, ???я, ??т),
їх ?iню???i, ? ????? ????и ?о? ?є??ня.

На вi?i? вiд ????, ????а ???????ся бi??ю ?????вi?ю ?я ??мо?? ??вiв. О??
????я ?????ї ??? бi?ш ?ля? вi????ся ? ?вi, нiж ?он???я в ?? ??х ?iв.

Г????? ?рiй ?? ????о ??у?? ? п’я??ят-?вя??о вi??кiв, ?б ?? ?о?мi?м.
Г??т?ою рi?? ??, я?а рiч, ??а о??дi?? ????о.

14. М?а – ???е ??я?я ?цi?i?цiї, ??о ?????ня бi??i?? i??и в ?цi??у, у ??а
???о ??i???. М?а ?? ??ть у ?о??i лю??.

15. М?а – ? ????? ?д ?цiї, я?й ?є?? ??? з ????, ????є ???? i ????? ??я
?цiї у вi??тi.

III. Н?? ?о ??

1. Не ?є??я, ? в бi???i лю?й уя??ня ?о ?? ? ??у ?о ?ї ?в’я?нi зi с?гад?и
?о ??и ?? в ??i, якi ???я? ???i?ь хi? ? ?я ???? вi?i??iв.

Ч?? ? ??? лю?й ????о ??ля?ся ? ?х ??? i їх ??є ?, ? ? ??i?? ?е? ?к ??о
???нi ??лядаю?ся ??i ????.

2. Мiж ?м ??i ???? ?ю? ???й ?хiд у ?цi??у, ???i?у, ?лi??у, ??о?-??i?у,
?????гi?у ? i?i ??и ??i??го ??я. Звi?и – ????е ?ач?ня ?? i, як ??i?к,
цi? ??а ?? ?о ?ї.

3. В i???? ??i??? ??а ??г??ся ??ля?ти фе??н ?? з ??i???i?i?х ???.

4. К??, ???нi у ???ня ??, ? ???? ?с ??и?ю ???аю?ся ??i??? ?вi???и у
??ядi ??у?iв ???о-??i??о ????, ?iц??я ?цi???о i ?цi????о ??, пi???ня
???? i ????тi ???, ?го ?вi??? рi?я, мат?i???о ????у.

5. В???ям ?? ????ся ??? лi?вi??а, а ??ж цi? ??а i?????лi??? ??, ? ???и ?
??у мо????? з i??и ???и.

6. Лi?вi??а, ??о ??????, ?в?є ?? з ??я? її ????ня, ?з??у i ??цi???ня в
??i??вi.

7. З???е ?????? ???, ? ?? ?? ???i, як ?? ?????, як ?в’я?? з по????и
я???, якi ?ваю? ??, як ?? ???аю?ся, ???дiю? ??.

8. Ч???е ?????? ????? ?ою ??у ? ???нi я?ї? ???ї ?? ? ??и ??i??? ?в:
??їнi??а, ??i??а, ??i??а i т. iн.

9. І???? ?????? ??? ?? з ??я? їх ?хо??ня ? ????.

10. О??? ?????? з’я??є ??? ?? ? її ??цi???ня ? ??о? ??i?у ??.

11. Т????е ?????? ?є ? ?? ???е ???ення ?????х ???м.

12. П???? ?????? ?ря??? ? в?i??я ????? ??? ??i???, ?в’я??х з ?????ням
??.

13. В??i?? ??а ?о ?? ????ся ???о вiд ??, якi ???вi ч??? ?? ? в я?? ???i
??аю?ся:

– ???? – ??а ?о ???у с??? ??;

– ????а – ??а ?о ???ня ??? ???ь;

– ?????iя – ??а ?о ??н??? ??д ??;

– ???т??iя – ??а ?о ???и ???ня ??х ?iв;

– ????iя – ??а ?о ??? ? ????нi ??и ?iв;

– ????с – ??а ?о ?????i?ь ?iв, ????луч?ня ? ???я;

– ??i??а – ??а ?о ??i ?? ? їх ??цi???ня.

14. К?? з ?х ?ук, у ?ою ??у, ?дiляє?ся ? ??i нау?. Т? ?? ??и ?????? їх.
О??и?? ??м ????м: ?????iя ?дiляє?ся ? ???i??iю, ??сi??iю, ?и??гiю,
?????фiю ??.

15. М?а – ??i?? ????, ???а???? ???н, ?? п?’я?? з ??ю кi?кi?ю ????? я?щ,
??? ??i??? ? ???ї лю??, ? її ???ня ?? в ??х лi????и ? ?? ?? нi ????м, нi
???нiм: ??i?е ?????ня ??, ???? ?? ???я ?о ?к ??i пор?i?i, ???i ??.

16. У XX ?. ???о ?????? ?????? цi? сiм’я i?????лi??? ??:

– ?цi?i?вi??а – ??а п? ??цi???ня ?? в ??i??вi;

– ???i?вi??а – ??а ?о ????’я?к ?? з ??i?ою дiял?i?ю лю??;

– ???i?вi??а – ??а, що ????? ?ою ??у ? ???нi лю?й з вi???ня? у ??iцi;

– ??лi?вi??а – ??а ?о ?цi??? ???i? ?в;

– i??лi?вi??а – ??а ?о ?i???ня в ??????у ?iтi;

– лi?????фiя – ??а ?о ???? ??i??я ?в ? дi??тiв;

– ??лi?вi??а – ??а ?о ??? ?i???ня, ? ви????ую?ся ?ряд з ??ю (??и, мiмi?,
?кан?i?а ????…);

– i???на лi?вi??а – ??а, ? ??? ?? з ??ю ?????ня її ?я ??? ??о?-??i??о
??ре?…

17. О?? i ?й ??лiк ? ???? кi???i ??, ? ??аю?ся ???ням ??. Т?? б ??? сю?
кi????у, ?мi??у, ??iю ??нi?цiї, ??iю i???цiї ??, ? ?жучи ?е ?о ?кi
????нi ????i лiн?i??и, як фi??фiя, ?гi?, ????iя, ??????, лiт???????о.

18. І?ї, ???, ?вi? цiлi ???цiї ?????? ???яю? ???й ??в ? ???? на???о
???ня ???i. Т?, ?????i?, ??????? ???м ?????? лi?вi?? Ф. ? С?сю?м, ???
??? ? тi?? в ?ног?фiю та лi????????, ?е й у фi??фiю, ?лi???мiю, ?????.

Н??? ?? ?????? в ??нi??? ??? ??i?юю? ? ?лi фi?? в ???ни?х ???.

19. Як ?? пi????и ??ч, ???ня ??, ?? ?о ?ї ? ???є?ся ?д???ням ???i??о
i???у ?во??цiв. В?о ????ся ????и ?ття ????о ?вiлi???? ??i???.

Н?iя ? ?? ?????? ? мi?е ??д ????х ??дiв, ? ?аю? ?о ?ою ??, її ????,
??цi???ня ? ??и ?о ?ї.

20. Н?? ?о ?? ? п??? б?и ??ою ?я ??и ?, ?м бi??, тi?? ?я ???цiв. Її
?????я – ?? ??ою ?я ???, ?? ???е?я i ?? ??????. Ц? i??? ?ви?а вi??i??
??а ???а ??я.

За ??i??ня ?? ???i ???я лю? з ??? ??i?ям, iз ??ем, ??i?м ???ям ??а рi??у
?р??i i ???ю ? i?? ??дiв.

IV. Ф??ії ??

1. Ж?? ??i???, ? я?? б рi?i ???? ?? ? ?????ь, ? м?е i???и ?з ??. Це
????ся ?iх ??дiв, ?iх ?рiв i ???кiв ??i??? i ??? ???ї лю??.

2. О????ю? ???и ??i???, ?? ???є цi? ??у ??цiй, ??є? ???? ?я ??о ??i???,
???х ?? i ??? лю??.

3. К??i???а ??цiя. С?ь її в ??, ? ?? ??рис??є?ся ?я i???цi??о ?’я?у мiж
???и ??i???. Ця ??цiя є ?????о ???ою як ?я ??iл??а, ?к i ?я ??ї ??: ??,
я?ю не ?i?ую?ся, ?? ???ю; ??д, я?й ???є ?ою ??, ???.

С????ня – ? ??? ?????я о?ієї з ??і?ш ??іх і ??????х ??і??х ???, а ??
???и лю?? в і?ій лю??. Це ? ??? ?????і??, а ????? ?оц?.

«Лю?? ?є ???і?ь ?i????я з ?бi ?дi??и, ?? ? в ??? с?нi бi?? ?чу?є ??
лю??ю» (І. К?т). Є й i?? бiк ??о ???у: ??i?? ??iш ? ?iтi – ? «??iш
лю???о ?i???ня» (А. ? С?т-Е?ю?рi).

Спi???ня – ????вi? ??цiя ??. Їй ?к ? i??е пi??я???i ?i i?i ??цiї.

На ?я? ???у лю??о ???? ??? ??бiв ?мi? i???цiєю: т????? ?г?лi?цiя, ???i?
??и, ??и ?????о ??i??а ??. О?? ?? ????є ???и чi?? мi?е.

Усi ????i ???i ???и є ?хi??и вiд ??, ?з ?ї їх ? ??а ?? б нi ??рю??, нi
???и, нi ??????а?.

У вi???нi ? i?? ??бiв ?i???ня ?? ?є ?i????? ????: ?ю ??а пе???? ?
i???цiю, ?сiя? я?ї ?? є, ?е н?i? ?i ??м ?? ? ????i ?мi?? мо?.

Для ???i??о ??цi???ня ?? i її ???? ?? ???а ????????ь у ?iх ??? ??нi?цiї
– у ??i, ??iцi, ?????i, дi?в? ????х, ?вiтi, ???рi i т.д., а ? ?? в ??тi
? ???iй лi???рi.

4. Е????? ??цiя. В?а ?ля?є в ??, ? ?? є ?i????? ???м ????я ??рi??? ?i?
iн?вi?. В?а ?є ???i?ь ?????и ?у?i?є, ?б’є??? в ??i?є, ?’є???, ???? ?я
???я?я. «Г??и – i я ?? ???», – ?????? ???i ?ти??тi. К?? лю?? – це цi?й
?????й ?iт, ?????? у її ?i???i, у ?ер? i????, ??iй, ?лi. А? ?й ?iт ???й
вiд i?? лю?й, i тi?? ?? ?є ???i?ь ?зк?? ?? ?я i??. Ч? ????i? ??дiєш ??ю,
?м ???i?, ??i?, я??вi? по??ш ??д лю?? як ???тi?ь.

Те ж ?? ??а ???и i ?о ??д, ?цiю.

5. І???i?цi?а ??цiя. М?а є ???м ?i???ня. Це ???. А?, д??о, – тi?? ?я ?х,
?о її ??. Для ?х, ?о її ? ??, ?? є ???м ?з’є??ня, ???цiї, вi?????я ??х
вiд ??х. Спi????я ? ????ю я?ї? ?? ??? ?? ?сiї цiєї ??. Тi?? ?я н? ?? є
???м i???i?цiї, ?????я в ??х ??? ?i???. Ця i???i?цiя ?являє?ся i в ????,
i в ?????? ?мi?х. Ми вi?у?є? ?ою ?i?нi?ь i з ??, ? ж?и ??в? ? ?с i ????
пi?я ?с, i з ??, ? ??? ??? вiд ?с, в i?? ?аях.

У XVIII ??і?і ???й ????й ??? Й.Г. Г??р (?? ?н ????? ??ї???у ???? ???
????є, ??аю? в У??? ???ню Е??у) ????? ? ????о ?і? ?ня?я ?????: лю?, щ?
????о ?????ь, ?ю? ? ?? їс? і ??, ?е й ??жати ? я?ї? ?і???. «Б?и лю??ю –
???є ????ся ?? як ??», – ???? Г??? І. Б??н. О??, ?б «??в???, ????о
?і????ь, ???у ?к, ?б ?і???ня ? пот???? ???, ?? ??е і??????. Т?е ?і???ня
??????ся, ??одно, ??ою ??ю.

Ще ????нi ??и ???о ?вi??юв?и, ? ?? ?? як ???i?ю?й ?сiб. Афi? за??я?
С??у, ? нi?? ? ???ь ????? ?лi??? є??тi – «є??тi ??i i є??тi ??» (Г???).

М?а ?є?? лю?й бi??, нiж ???а, ??i?а, ?лiгi?о-???i?а ????нi?ь, бi??, нiж
i??iя ??? (її ? ?i ?аю?), а i?дi ?вi? бi??, нiж ?нi?е ????ня. Вче?й i
????? А. К?м??й, ?????i М?? В??к i Н???а К???а, ?? Юрiй К?н (О. Б???т),
вi???? дiяч i ?? В??ь В???? (??рi??? ???я? Вi???м ?н Г???г), ?лi??? дiяч
В’я??? Л????й, ???г-??вi??? С?iя Р??а ? баг?о iн?х – ? ?? в ?бi нi ????
??ї??? ??i, ?е ??ї??а ?? ?о?о ?є??а їх з ??м ???м i ?? ???i?ю.

К?? iз ?с ?є ?iй «????, ??? «????, у я?? вi????о всi ????и ?шо? Я –
?цi?а??-?нi?i, ?цi??i, ????i, ???i, вi?вi.

Т?у ? i???? цiєї ??цiї ??, ?б ? ???? ?жл??тi ?? ??м ?я ??х.

6. Г????i?а ??цiя. М?а є ?с?? пi??ня ?i?. Лю??, ? вiдмi? вiд ???и,
?????ся ? тi?? i??i???? ??i?м, ?е й усiм ?м, ? ?ся?и її ?????и ? су???и,
??о ??i??м ??i?м. В?а ?є ?а ?? ?м’я?: ??і?у і ???у. П?? ??ує?ся ? ???о?х
??іях ???? і??і?, ????ня ??? ?????ся ? ???у ?? ??я – ??, ?? ????т?я і
??е ????ня лю??, ? с???ь ?о їх ??? ??мозв’я?к. Лю?? нi?? ? ??а ???ти
пi??ня ?i? «з ?ля». Д?вiд ??i??? ????? i ?фi???о в ?вi, в її ????,
????i, ???iцi, а ? ?я??тi ??? ??ж – у де?лi???? ??ядi – у ???х. Пi?аю?
??, лю?? пi?? ?iт, ???у ?iт у ???i ?? цiєї ??? ?i???.

«М?i ?єї ?? ???ю? ?жi ?? ?i?» (Л. Вi????н).

К?? ?? є ?????ю ???ою ?i?, i ?? ????я я?ї? iз ?х ?i?ює уя??ня лю??а ?о
?iт, ??? ?? ??iд.

Г????i?а ??цiя ?? ?ля?є ? тi?? в ??ляцiї, ?????i д?вi? ??i???. М?а є
???м ?с??я, фо?ою i???ня ??и. О?е, у пi??нi ???, ?нi? ? вiд??о, ?? є
??’я??? ?н??м. Фі??? ??ря? ?о ????? ?????і?ь, ??????ь, ??і?у ???ювані?ь
?? ???? ???ів і ?????в ???ня. Р?ь ??и i ?? в пi??нi ?i? ???є ?????я
??лю: ??а у ??iй ??i ???є?ся в ??? ?вi??го i ???? у виглядi ?i??ь, ?з
я?х ??? ????я б.

7. М????? ??цiя. В?а ?ля?є в ??, ? ?? є ???м ????ня ??и – лю?? ???ь у
??? ???. Є ???ня ????е (???о-??є?) i ????? (понятi?е). С?о лю??е ???ня,
?нятi?е, – ? ????ня ?ня?я?, якi ????i ???и i якi ? мо?и б ?з ?iв i??а?.
Крiм ??, у ???i ???ня цi ?ня?я зi??ляю?ся, ?????яються, ?є?ую?ся,
????ю?ся, ?рi?юю?ся ?що, ?я ?? в ?вi i?ую? ??i??i ???. Т?у ???и – ???є
????и ??? ??рi??.

В?лiв «?мiню??ся ???? ???? ??мi? ??i?о. Я?и лю? ?мiню??ся ?з????? ???и,
? ?? ??? ??мi? б ?? ??? i ? ?? б нiя?х ??т ?и ??дав?нi i???цiї. Н???дi
лю? ?мiнюю?ся ???и ???я?, в я?х ????нi ??и. І ???т ???ня ? ?вж? ????о
?????є ?й ??? ?д. Т? бi??, ? ???? (???) ? ??е ???о ????є їх. Н??? ??ря?:
?о я?о ??є, ?й я?о ???люється. А? й ????о: ??о з ??, я?ї ? ???.

З????, ? ???я вi????ся у ??? ??? ??, ??i??? тiєї, я? ? ??ра? ???, ??о
рi??. О?е, ?м ??? ???ня ?є ?цi???у ??iфi?, я? ????? ?цi???? ????? ??.
Н???ня ????и лю?й на????? ?в і ???и ? є?? ?? ???? ?? б н???? ??, ?о я?й
??? ??в Г.В.Ф. Г??ь: «К?и ?і ?сля? ????, ???ь ??о ? ????. І ?в ?цiю
Г. Б?х: ?о ??? ?х – ??? ??о, а ?о ???няє ??о – ???няє ?х, ? ?? ??з??i.

8. Е???? ??цiя. М?а є ??я?ям i ???? ма?рi?? ????я ????? цi???й. В?а –
?????? ??т?и. Ф???р, ???я лi????, ??р, пi?я ?? – ?е ? ?є пi??? ??????, ?
?? – ???? ??? ?ль??, її ?бi?я, її х?м.

У ??? ???нi ?? ???є, в о????, ??цiю ?i???ня, ??нi?цiї. У ??ж??у ??i ???е
??н??ня ?? – ??????ня, ???гi?а ??цiя. А ?е ? ??могою ??? ??зiв ????? ??у
вi????ся ?т «?i???ня» ??я з ???м, ????.

У ????? ??i, ???? ?????, ??о ?о??i?є?ся вi???ня вiд ???х ??, ?????х
?анд?тiв. С?е цi вi???ня ??я? ??т ???iм, ???аю? ?? ?нр. То? ??хi?ою
?????ю лi????? ????i є ????е ???i?я ??ою но?ою – ?б ??и ? вi???и, вiд ??
i я?ю мi?ю ????i вi???ня.

Клю?м ? ???? ????и ??у, ?? i??о-?????о ???i?у є ?? ???. Що ??е ??? ??, ?
??i? ????ю?ся ??д ?? ???и ??у. М?а ?є по??? ???у, ?вi? ??? ??о – ? «??й
?iр ???т?» (Г. Глi?).

С???є ???i?я ??ю ?е вiд лi????? ?? ? ?? ????ї лi????.

Крiм ??, ?вi ???вi ??? ??нiї, ??????i. Це, а ??ж ????а ??нi?цiя мо??о
??рi?у в ???i ?i???ня ?? ?? ???? ????? ????, ? ??ир?нi? ?оя?яє?ся ?и
???я?i ?????? ? ??ж??о, ???а ?????, ???ня.

В???ня вi??тя ??и ?? – ??? ?я?? ????ого ????я.

9. К?????? ??цiя. М?а – ?сiй ????. К???а ???о ??? ?фi???а у ?? ?вi.
Пi??ня ???, ?? ????, ?? ?????тi i??и ???? ?? ?? ??р??м («??????) i
????м, ??i??. Для ????? пi??ня ??? ??хi?е ?ання ?? ??. У ??у ???у ??
???є ??цiю ??? ?’я?у мiж ????. П???ю? ?ою ?? в ?iтi, ? ????? ??? ????,
її ???ня, ???ую? ?i?? ????. Зга??о, я? ??ення ? Є??у ???и ???лi ??ї???о
?? К??я, вi???и ?i?вi цi?й ???к ??i???ї i ??тю?ї ?льт?и, а з ?ю – i ?ш
??д. Т? ? ????ю ?? вi????ся «?????я» ???? цi???й, ???????я їх i??и ???,
??я? чому ?? ???i?ь ?? ??нi?ою ?с??ю ????тi i?? ??дiв, а i???ня ??? на??
з мал?i??? у ?iтi ??у ?? ???? ?i??ї ?вiлi?цiї.

К?????? ??цiя ?? ??i?о i ???о ?оя?яє?ся ???сiм у ??i??вi ?сiїв цiєї ??:
??з ?ву вi????ся ????я ??ою лю??ю к???и ??о ??? i ???? ???? цi???й вiд
??лi?я ? ??лi?я. Ч? ??i?, ?????i? ??цi?? в ??i??вi ??, ?м ?дi?i?й ?й
???? ?’я?к ??лi?, ?м ???а ду??i?ь ???о ????? з ?х. І ???и: ?якi ??i у??и
??ую? ?й ?’я?к, ?i?юю? ???? ???. А ?? ?рот?а ? ?????i?ь ??ї ?? – це ????
?p??а ? рi?у ????.

К?????? ??цiя ?? ??iз??ся й ? ???тi??у рi?i. Лю??, пi?аю? ?? ??о ???,
???ає?ся ? ??? ?????ї ????тi ?цiї, з ??м ?? її ?сiєм i ?вi? ???м. Це ??о
i ??’я?к ??о?, i ???? – ?дi?? ???? ???о?, а ? ?? де???а?? ??i???. Не ??
????я ??i?ом ?й, ?о зi ???, ?я ??? ? ??лi?к ?вi???а i??? ?? i ???? ??ї
?цiї ?о ?вi? ?i?? ?i?є?ся її ?м i вi??? вiд ?ї ??х дi?й. Т?а лю?? ???є
цi?i?ь i ??? ??д ??х, ? ?а??? ?? ???тi й ?я i?? – хi? як ??? ?? ? ??я?я
?i???я ??х i?е?сiв. М?а – ?? ???. А «?? ?тip ???є, ?? Б? ??є, ?? дi?
??ю?ся, в ?? ? ??аю?. Ч?i лю? пp??яю?, i ??є ?о? ? ?iй ??i ?зкон?нiй
???? ??» (Т. Ш???о).

10. Н?i???а ??цiя. Це ??цiя ????я. М?нi ???i, ???сiм ??а, ???ь ???и
???тiв, ???iв, я???, кi????, ??к ??. У? пi?а? лю??ю ???є ?ою ??у i тi??
?к i?? в ?i??стi. Ц? ??? ???ється лi??лi?цiєю, «о???ня? ?i?.

У ??? ?фi???о ? тi?? ??iї дi???i, ????о пi??i лю??ю, ?е й ????i уя??ня,
i???нi, уя?i ?т??i ??. Т?, гi???к? уя?? ?iт ????у, ????ї лi???ри i??
тi?? ??я? ?вi. А? ?? ??в ? ?? ??дi?у, ? ?ш ??iб ??я i?дi ? ???, нiж ??в
?а??? ?i?.

«О???и ім’я – ???ь ?????ь у ??????, ? ?????у ??і ??а і ?м ??м ???
????і?? (І. М??в).

За ????ю ?ів ???? ?і? ????ую?ся у ???? ?і???і, ?????ся ?зу?? ??є?я ?і?.

Н?i????и ???я? (???и ? ???и ???????я?), як ??ї?ю, ???а ?я ???i?ь. М?а є
???ою, «?i??» ????о ?i?. З??мi?, ? ??а ?? я?яє собою ??рi?у ???у дi???i
(????д, у ?с ?? ??о «?i?, а в ?кi??кiй – кi?? деся?iв ?iв ? ????я ??о
я??; ?-рi??у ??о ?????нi в рiз?х ??х ?нi й тi ж ????и ?i? i т. iн.). І
?? ?и?о, ?? з ?х ? i?? ??? i?ую? у ?вi ??кi ??а??, ???, ?????i дiля?и.
Ная?i?ь ??х ???? у ?вi ??? ??д ???? ? ?iт ??? ??а, ???є ?цi???у цiлi?iс?
???? ????. Н???i? ? ??ляється з «???т???» ?ва?, якi ? ?? ????тi
лi??лi??? ??i ??и пi??ня i дiя???i лю??, лi??лi??нi «?е????» ???. І??ся
???сiм ?о ??у ??и, ??i?, ?????а, ?цi??о-???i?? вi??? ??.

Т?у ???ю?? цi ???, пi?i?? ??? рi?? ?? ? рi?я ?в, ? ????ую? ?????i? ??у,
????, ?????о, – ??’я?к ? тi?? i ? ?i?? ????цiв.

А? ????? ????а ?? ?????ся і в ?????ій ??і, ??? у ?д??й ??ра??. На ??у
М. Ря??а, ??ї??ою ??ю у ??і ??о «???????» ?ї??? ?кет?? і ???я??, ??ям і
??????? ???». З ??о ?я? «???я???» ???и ??я? ????, ? ??ї??а ????ра
«?з’я??», ??, як ???, ???ня ???рів і по?й у ??ій ??? ? ????я ????м ?
??і???м ????? і ???і у ??? ?і?у??і ?? ??? ??о ???ю?ся ???и.

Н?? ???ь ??, ?? ???ь ??д. І ??н, ?о ?вi??в ?? ????ю ???, – ? я?? ????,
??ар? вiн ? ???в ?, – ???н вi???и ?? вi??i???м ? ?лю ??, ?? її ???м.

11. Лі????? ??а ??і?яє ??ж і?і ???ї ??.

Ф???, ?о ????????ю???, ???я – ????я ? ?? ??и, «??о??? по??і??о ?і?????а
? ???я?я і????ї.

В?ю???? ???я – ????я ?? ?? ?і?????а: ???ня, ????ня, ?ра?, ????ня ??.

М?і?о-???? ???я. «С?? ?ю? в???? ??у ?д ??м ??ям, ??у ?гіч?, ? ????? ???и
і ?ач?ю ??ю ??? в ї??? ???і» (М. Б?дяєв).

М?і?а ???я ?? ?оя?яє?ся, ???а, у ??, ? ??а ??? ????и уяв??я, ??? ????в,
і??, я? ? і?ую? ???і. Лю? ??? ? ?? у ?і? ???? ??й, а й у ????? ?і?, в
я?? ???е ? і???? не ?ю? ?ж ??ю ??? ?ж. Хі? ? ?іто????ня лю?й, ? їх
о?є??ію в ????? ? ?ю? ??? ?? ??а, як ???, ??, водя?к, ????р ? ?д.? Та й
?? ????ь ?????ся ???ю, ???і?ю, ?? її ?аг??и ???о ???и. Во? ?? ??ш ??о
????ою, ???? і ??є? ??ш ???є?ю. С?? ??ляє ???? з ??у я?щ, ?? ????є лю??
???і?? ??м і ????м. У ??у ?????ся ??ерія ?????ня ??????о у ??е.

Мі??? ???я ?? ?ля?є у ?? лю?й у ???і?ь ? ????ю ??а ????и бо?я??ня, ???и
???х, по?я? ? ??? ???т ? ??у, ???яю? їх ??й ??. Це ?я?яє?ся в ????і
?????и ??и ?х ????в, я? не???о ?б???? ?д ???? ???, у ??, ? ????е ??о ??
????и ???у, ?щ?тя, ???и ??у. У ???ав??у Є??і ?в ??? ????ня ??я?х ???н з
і??? ???в, ?б ????и ? ?х ????. У ????у Є??і є ??? ??? ??и ? ?я?х і ???
їх ? ???у ??л. Чим?о ?я?в ???о-????ї ???ї ?? є в ??аях, ?ря?х і ???іях
??ї?????ї ?і???.

Д??????а ???я – ?????е ????я ? ????ю ?? ??ї ????, ??о???ї ??????і. Так,
? ??цях ??? ??????? П?? ??? ???? ? ??? і??і??ія ???о, з ???? ???ля?
?-????, ???ю? в ??й ??іб і ?? ?авл?ня ? ???я ????ї ?? ? їх ??ій ??і, і
?ою ???і?ь ?????? ???тям. Ви??м ??ї ж ??ції є й Ш????е «?ію, ? ? ??» ??
???ня ????? ??.

12. Ми ??лi?? ????нiшi ??цiї ??, ?вi???ня я?х ??є? ??в? ? ?ав??я ? ??,
???у i ???у її ???ня, ? її ?????ня.

«??а ?є в ?іх ??? ????о ??я як ??? ??, і я?о ?? п??і???и цю ?о??у, ?
???і?ь ?? ??е ? ??ш ????ю. Т?, ?о ? ???? ??і?? ???вув?и ??? ??в ??д ??
??ня, ?є ??і?о ??і??у??, як ??? ??? б ? ф?? ??ня, ?? б ?? ? ?? ???і»
(Л. В????р).

М?а – я?? ????. Її ??цiї ???аю? ? i????о, ?? ?оя?яю?ся у ???дiї.
Вi??нi?ь ? ???о? ?ко???ня я?ї? iз ?х ??? ???є ? ?? в цi??, а це, ??ю
??ою, вi????ся ? ?лi ???.

V. В?є??я ?в

1. Ж?? ?? ? i?? i????о: ?? ????ю? і ???дiю? мiж ??ю. Н?бi?ш по???м ??м i
?????м цiєї ???дiї є ?????я ????в ??єї ?? ? і??.

2. З???ую?ся ??а, ?????i ??лi ? ????, ?????i ????цiї i ?вi? ?у?.

Т?, ????а ?? ????? з ??ї??? ??а ??, х?а, ??х, ???а, ????, по???ы, ????а,
?мо???й; ? ???м ??ї??? ?? ?? П????а ??я? ??? ???ти С????а, О???? і т. п.

З????ня ??? ???ь ?????ся п????о з за????ям ????? ??ій. «У???і ???? з ??ю
(у М???и?. – В. І., Я.Р.-В.) ?ою ??? ????, і ??в ї?ій ???я ? М??і ? ???
??і. Він ???я ? ???і, ? ?лю??і, ? ??і, ? ?і?х, ? ???, ? ??аях, на ??ра??
і ??? ? ??й ?????й ??» (І. О?є?о).

3. У ?рi? ?????я ?цi???? ?i???i з’я?яє?ся ???я ??iстю ???? ?ою ?? вiд
i???? ??вiв. Т?? ??? ??о ?? ???? ??, ??цi, ???, якi тися?? i ?вi? ?ся??и
?сяч ???? ??рi?i ??а зi ?оїх ?в. Вiд?о, з я?м ???м ???вi ?сi??i ?????и
????и ??и «???????? ??д З???», ??и i????? з?мi??я ?сi??? ??.

В ??ї??iй ?вi є ???о ?ся? вi??кiв ????? ? ????ням ?iв. Оцiню??ся ??
?-рi??у. Д???? ????я, ? ??ї??у ?? ?сi??i ??а ???ую?, а i???нi – ??i?ю?.
В?я?к ???я хi? ?я ?х ????? ?iв, якi ???ля? в ??їн?? ?? ??з ?сi??у.

У ??? ??ї???ї ?? ??? ?????и ????? ??і???ю, ???? ?? ?д і????х ?????.
Н????, ????а?? ???? «???? ? «???», «ко?? – ? «?і??, «???» – ? «????,
«????» – ? «????» і т.ін. З????, ? ?ді?і і?ці??и ?? ??? ????і як
????і???, а і????и ?????і в ??ш ???? ?і?т ?о й ??, ? ?? «? ???, ?
????ія». А ?ь В. Д?ь, я?й ??о ?? ???в «???ти?» ? ????е ?м «?????», «?э?
? «???», «???? ? «??лю» і «?????, ?????в і в ?дя??? ?с ????ь ? ?лик?о
?????о ??і?а.

4. З????ня – ? ???? я?? в ??i ?в, ?? ???? ?вi? н?бi?ш ????? iз ?х.

5. Н?????, ??????? є ??й ?ан, ?? ???? ?нiєї ?? ?тi?яют?я ?е???и i??, ??
?? ?? ?? ?с ?????ся в «тiнi» i?? ??. Т?i ?? ???є ??нi?ь ? ??????, ?кi?о
??i?ючи ?, ? ????е i?ою ??ю. У ?кiй ???iї «?i???ю ?я?я??я я?? ?оя, а ?
?? ??» (Є. Вi?iш).

6. О??i?а ???дiя ?? ????и ? ??, ? ?? пер????ся ? дi??т i??, бi?ш ?????,
а ??? – ?аг?i ?????я в нiй.

7. Свi??ням ????тi ??ї ?????и ?я ??ї??? ?? є i???ня ?к ???о су??а –
?????? ?мiшi ??ї??? ? ?сi??? ?в, ????? гi???? «дi???», я?м ????ує?ся ???
???а ????я У???.

Н??о ???и, ? лю? ??? ?з??яю? ????. В?и ?м ??ж і ??ють. А ? ????? ?
і??????о-??л?? ?????, ????? і ??????? ?????і, ??? ?ю ? ?? ???, а й
?????? ?іє??ів ???і. Це ?є ???? ?я?м «??е?к?» ??????, ? ? Пі?? У??? ??
я??ь ??й, ?е, ?і?о, ? ??ї??? на?д. «У ???ій Н???ії, ????я к??ї ???ся в
?? К???и II (???ік, ??? ?дя?ь?й, ?г ? ??и ??е ??и і??ію. – В. І.,
Я.Р.-В.), ????ся н?е ??ч? ???ння. (…). І ? ??є?, що у ?х ???? в ???? –
??їн?ь, ??я?н, ?????, – ?і ?? ???? ? я?ї? ??ї ?ільн?и, у я?ї є??й ??
(Н. М???. Н?????е ???? в к???? ??х ???в ???ия. – «К???с?, 1988, №8,
с. 57). Т? ???ня ?? ???а ???: ?й «?? ???? ????я з ?????о ????у і?????
????и, ?е та? ????я н??????.

8. О??i?а ???дiя ?в ???няє ??? ??ю ?цi???? ??рi??тi, ?? ???? б?и ?????
?цiо???? ?i?????ня, ?i??я?, ????, ??в??i.

П?аяк ?ж ?????ою ??ю і ?????ою ?і???ю і?? ?????й ????? ?’я?к, ? ??а
??іля?я ?рич?яє ????ії в ??????у ????????.

9. О?р?? «П??і?», ??а лю??, якiй ? ???а доля ??ї??? ?? й ??ї??? ?цiї,
???і ???о ?вi??ю?? ???мi??тi ???дiї ?в i ?, ? ???? ? ?ою ?? в цiй ??i –
? ???? ? ???? ??о ???, ?? ????, ?? ???i?ь, ?? ???я с?? ??дiв ?i?.

VI. П??? ??

1. П??? ?? – ? її ????т у мi??i????у ? мi????? ?i???нi. Вiн за??? вiд
???? ???iв, ?мi?ю?м ??д я?х є i?????i?ь ??, ??о ????ання її як ?сiя
???i?ї ? ????вi?ї i???цiї.

В??? ???ж ???? ??і??? ?? ?я?ює?ся, ???а, ?м, ? ??з ??? 75% ???? ????ї
?і? ?ук??ся ?єю ??ю, ??о із ??? ?ся? ???? ??? ?о ?? 760 ??дя? ??і??ою.

2. П??? ?? ? ????є у ?ямiй ????тi вiд кi???i лю?й, ? ?ю ????ую?ся.
К????ю ??ю, ????д, ???ляє бi?? мi?я?а ??ян, ?е ?? ? ?од?ь ? ??а
?????нi?х. Д??о ? ??? ???ж ?? ?????ся мiлiт??ю ?т?ою її ?сiїв. І?дi ???ж
?? ?є ? ????й ????, а ??????ся її ??цi???ням в ?нiй iз ??. Т?, у ??цi ?е
?кi?? ??i? ???? ???ж у ?iтi ?є i?лi??а ??.

П??? ?в ??о ?в’я??й з їх ????? ?????ням: ???? в І?ії, ??? і ?р????в’я??а
?? в Є?о?, ???? – у ???х ???????о ?і?.

Вi???ня ?? вiд ??цiй, ? ??ю? їй ????, ????д, вiд ?лi ????ї ??, ??? її
????т i ?е?? ?iр ?????ю в ?ї ????? ???тiв.

3. П????? ??? ?? ?вi? ??вi ??, я?о ?? ?????ую?ся ???м рi?? ?????ня i ??
??дов?а ??? кi?кi?ь ???? i???цiї. За ???д ?? ???и ???.

4. П??? ?? – ???? ?i?а. В i??iї вi?? ??? ???iв пi???ня i ?дi?я ?в.
З??мi?, ? ? ???? ? вiд ??ї ??, а вiд ??i??? – ?сiя ??, ?? мi?я ? ?лi в
????лю???у ???сi.

5. Є ?а ???и ?????и ??? ?????тi ?я ??ї ??. П??й – ??з ??i?ий ???? ??i???
? ?я? ????. Д??й – ?я?м ??? i?? ?в ?лi???и, вi????и, ???i??и ????.
Н????, у ??кi??кiй І??iї ?? ?iцi?о ??ро?нi ?i ??, ?iм ??i???ї (i????ї).
З??мi?, ? ??? ?ях ?? ?и??и тi?? ? ?????о ?пi?.

6. «М? з ??лю??и ????? ? іс?є. М?? ??ри? ?о ????і?ь, я? ?є ??? ????
????» (В. ?н Г????). Не ?іх ???и ?ою ??у ?? – ?іх ????и і?і.

7. «М?а ??є ??х ????ь ? ??я? я??? ??м ??рi?iм я??ям, а ??, ? її ?сiї є
бi?ш ?????и, ?????и, ?????и, пi??є???? (А. М?тi?). Наскi?? ?i ???i ?? ??
????нi ???лям ??ї??? ??, ??ч ?i?????й до???о.

8. П??? ?? ????ь ? ?? ???? ?????я її ???? ??ям, ?е й ??ия? ?????у ???.
Т?, ???т ??і??? ?? ???о ????ь ??ь ??я?ів ??о? ???. На ?лю А??ї ???? ?а
??я?и, ? я?яє со?ю ??у ??тю її ??????о ???.

9. Д?? ?о ???ж ?? ??о ??? – ?я?й ??’я?к ???о з ?с, ?б ?? ? ?в пi??? ???:

Де ?? ??? В ???нi

Об вi? б’є?ся! Вi??и!

А? ?мi?нi ? ??i,

Вiд ???а й ????и ?нi,

М??? її ??i ??.

(Д. П?л??)

10. П? ????і?ь ??ї??? ?? в ???? ?і??ь, ????д, ?? ??и: ?? ви???????ь як
???? у В???у Л????? ?я???і (ця «???» ?? ?? ?іль?ю ?я ??їн?в і ????в); як
??? ?? М?????о ?я???а; ????и ?и д?? ????х ???в ?і????ь ?? ? ???ю, ? ???ю
(??ї??ою), ?єю ж ??ю ??и????і ?? ?????я з ????? ????и.

11. П? ????, ?е ????е ????я ???? ??ї??? ?? у ?? ?і с???ь кіл?і?ь ??? ?
?н?ів ??ї?????, я? з’я?яю?ся в ???? ???х ?і?. Ц? ??? ????? ? ?? із
?????ям ?????? ????? ??ї??? ?????? ???и, ????м ???і?, ??и, ???? ??ї??о?
???.

VII. Ук?ї??а ?? ??д і?? ?в ?і?

А ??? ?, ? ? ?? в тiй ?вi?

І. Ф??о

1. У ?iтi ?лi?є?ся ??д 5,5 ?сяч ?в.

2. Бi?шi?ь iз ?х ?в ? ?ють ??ї ????тi i ??авн?о ???у, ?? ??????ся ????
кi?кi?ь ??iв.

3. У??н?? ?? ???? ? ?i???в’я??? пi??? ??’я??? гi?и i???????ї сiм’ї ?в.
Ок?мi ??i??и ??аю? її ?нiєю з ????? ?в Є??и.

4. Н????ю ? ??ї??? ?? із с????в’я??? ?в є ?????, із ?в???лов’я??? –
???????а, із ?????в’я??? – ???? (??????а). Б???? ? ?ї є ??ж р?i??а ?
???? ??. «Лi?вi??? ???i?ь ? ?сi?iх ??дiв – ?????ко? i ????? ? р? ???
??iд ?вi? ?????? i???ня й ??о ? ???i?? ?ль??? i ?лi??? ??iй ??ї???о ???»
(М. Гру????).

5. М? ?? і ?? і??е ????ня: «М?? ???і?ь ??’я??? ???в п???а і?ю ??’я???
??????, ? ????а ??х ???в ? ???? ? ??’є?а?я У?аї? з Р?ією…», – ??
В. Ж????. Н???? ж ? ?й ?? Х?????? «????» ?ж??а ???? ????ї ???и, а ? ?в?
????і?ь. Як ???, Х?????й ??в до??? ??и ????ї ??а?ії і в ???х, ??о ???х
?о й ??ім ??х: у Ш??ї, С?????, К??, Т????. А ? ???ь ? ??и ??а ????і?ь,
?? ? А?????? ми?м 1667 ?? У??? ?? р???а ??іл і ???? ?ж П??ею ? Р?ією?

6. У????а ?? ???? ? ??????? ?в, її пи??i?ь ?лiч? ??д ?ся? ?кiв.

7. Т???i?о ??ї??а ?? ???? ? ????? си????х ?в, у я?х ????нi ???ня ?iв
???ю?ся в ????у ??сiя? (?кi??ня?), i, ??м ??м, ??о є ??ат?? ???i??, ?
???ую? ?я ????я ??х ?????х ???ь ????х ?iв.

8. І???нi ??i??и ??i?о пi???юю? ????нi?ь i ???? ????о ??їн??ї ??, ???тi?
зi??ляю? її з i?лi??ою.

9. З??????нiй пi???тi ??? ??? ???ю мi?ю ??яю? ????i ??ли??i ??ї??? ??.

10. У????а ?? є рi?ою ?я 50 мi??нiв лю?й, ? ???аю? ? ?iх ?????х ?i?,
????о у ?i????? ?гi??.

11. На ??, ? ?i ?нi?i ??ї?i ???? ?? ??кiв: ?вi? в У??нi ??д сiм мi??нiв
??ї?iв рi?ою ???и ?сi??у ?? (? ??? ???? 1989 ??).

12. З????, ? ? ???і?? ?? бі?? ????ь із ?х ?????я ? ?д?ї ??. У ??й і??ії
?? ????? ???. «У????? з ????ня і ??о??? з в???ня і?елі?? ???є ????? ?
??ї???о ???, – ??та??в у 1918 ?? М. З??. А ?? в У??? ?? ?е ??зд із
??????і?ю ???ою – ???ою, ? ??ї??ою ??ю ?гов?я? і ля?и, і ???и, і ?і і?і
лю??? ??о ??ні??о ???? (??? Ля?к ?д ?с ?????я М. Г??чова у Д??? ?я?в, ?,
я?и ?д ??ї??? ?? ??о ?л?е ???и, ? ?н ? ????в ?єю ??ю. Й?о ????? О??н ?
??? ??????? у Л??і ?ер?в, ? ? ба?? ???і ?ж «???ою» і «????» – ???е, ?и
?? ??).

13. Х? як ??о, ???? ??i?ю? рi?у ?? тi ??їнцi, ? ??? ??? вiд У??? i ??о
?ї?? з ?ї. Т?, ? ???і? ??ми, у США ?? ??е ???ю? ??ї??ою ??ю 34 ????в
???ян ??ї???о ????ня, у К??і – 35, а в А???ії – 43 ????.

14. Ф?? ?i??ь, ? лю??, я? свi?? вi????ь вiд ?? ??ї ?цiї, нi?? ? ?? ????о
????ь ? i?? ?в, у ?? ??i й ? тiєї, ? я? ????. Я?о ? ?де ?гiд? ?я ?ї, ?
ця лю?? ?лю?и ???е ? ??ю ?? ?о й ?????я ? рi??.

15. Тi, ? вi????ь вiд рi?ої ??, ??о ???няю?ся ? ??, ?б їх ??i??? i?i, у
?? ??i – ?????? i?? ??дiв.

16. З???я рi?? ?? ???ює?ся й ?м, ? ?сiї «?ес??? ??» ??i??? ? ??аю? ?
??i?е ???и мо? ?рi??о ????я ? ??????я ?ю. Мiж ?м ??? i ????? ??дiв ???i
?? ???? ???? i ?я?я?ся в ??у ??у ??з ????я ? ??.

17. У???i ?дiю?, ? ?????рi??а ?сi??а ?? ??ою зi ??’я??? ?в ?бу? ???у
мi????ї. Б?о б ?? ??е, я?и ?сiя? ?-????у ??я? ????вi ? пi???ню ????
??ї??? ?? – ?? б ? У??нi.

VIII. П????? ???? ?в

В????? ?? ?????ь як ?і??а. Це ?? ?? ?? ??? ???а, ? ся?? б ??, з ??єю ??ю
?я ?іх. Г??? ? ? ?????ь.

І. Б??н

Ми, ????, ? уя?яє? ?бi, ??i?? ??н iз ?с вi??i???й ? ?, я?ю ?? ?? ?????о,
?й у ???еч? ?лiй ?зi.

Ю. Ш???в

1. П??ня ??????тi ??? цi??? лю?й. Т??у??? ?? ?-рiз??: i як «?? з ??i??х
???ь б?тя» (В???) – ????я ? ???ю (?вi???е ?????i?я), i як ??й ?р – зi??я
Свя?? Д?а ? ???лiв i ????я ?? ????i ???i??? рi??и ???.

2. О??i ??и ?ю? ??о ? ??нi?ь, i ?? ?? ???? ??? ??зiв ?????тi ??? з ?х.

Б????нi?ь ??рює ?р’є? мiж ????, ? i?дi мi?iшi ? д???i ???и, – ?? ???? як
??ор ?????ня, вi???ня. М?? ???iти ????iв, якi ?тi? ???вити лю??о,
лi?i???и цi ?р’є?. Т? ???а те?iя ??тя ?в, якою ???о ?????я ?лi?? ? ???ня
?iх ?в ??я ?нiєї.

3. Н???? ??д ?м, як ????? ? ???ня ??їн??ї ?? і її ??їв – ??ї???о ?ля??а
? і??і??ії, – Й. Д???і? (С??н) ? XVI з’ї?і ВКП(б) ???в: «У ??? ?ре??
???і?у в ?і??? ????, ?? ???і? ????ся і ?і?е в ??т, ?????і мо? ???? ???і
???я в ?? ?і?? ??, я?, ????, ? ?? ? ??????ю, ? ні???ю, а ??? ???.

4. В?о й ???i ?? б ????, я?и ?i лю? ?i? ?зм?ля? ?нiєю ??ю. Уявi? ?бi,
якi ?? б ??? у ?i???вi, ? ????тi, у ??i, у ???х ???ї i???цiї ??.

А ?? б ?я ???и «??я лю??? ? ????я, ?и?ю?? ? ?р??у ??у, ?б ?i лю? ??
????? ???у ?i?, ???, ???и, ?? о???? ??iр ?? ? одн??? ????. Як ?????ь ?
?????о ?я?, ??тя, ???тiв ????ня i т. iн.!

5. Для «??нi?цiї ??я», ??, д???? й ?нiєї ?? – я?о пiд «??я? ??мi? ?i
???и: ? ?л?? ї?и й ????ь. Я?о ??д ???и ? ??у, ?? цi ???и ?аю? єди?? i
??????и, ? нi?? ????ся, ? вiн вi??ляє?ся вiд рi?? ??.

6. О???нi?ь ?? б ? тi?? ???ю, ?е й ???ою, я?и ?? ??к??и ?i???i ? ???фi?i
??и, ?о?мi?, ??я, вi????, ????, iс???а ????, а ?я З?ля – гi????ю ???ою.

Бо ж ?вi? ????i С??и ??и ?ся?и ?? рi???iв ?i?, вi??х ?кi??вi? Н?i?
i???вi з Аля?и ?м’я?? ???у ??i??гiю ??їнiв? І як ?????и ???цям ??i??о
?я? ?i е?цiї є?????х лi?кiв, ?в’я?нi зi ?i?ю ?? ? ??у, а лi? ? ?iнь, ??
?кi я?? їм ? вi?мi?. А ?? ?дi? i??iю ???о з ?р?iв, ?? пi?i, ???и, мi?,
???iї? Н?? ? ?е ??а вi???и, ?б по???я ??? з «???ь ??я»?

7. Я?о ?е й ??? ?яхiв ????я мi???х ?р’єрiв, ? ? нiяк ? в ?????тi, ?? ?
?сiб ??ю???о ?i???ня ?в’я?є?ся ?? ??? з ??дiв. Це ??? ?? ви???и ?цi???i
???щi, ???iю i?? ??дiв, ?ад?ня ??х у ?вiнi?, а i?? – у ?iх «?????о
?цi??i??. Н??? у ????у ?iтi ??а стi?? ?? ?о лi?вi???й i??i?i?, ????цiю
????? ?в, а ???и ???ю? ???, ?рямов?i ? ??? ??х ?в. У 1975 ?цi ? ???а
?вi? Ф??iя.

8. Бi?ш ????и, людя?? ?? ??? ?????и ?я ??ю???о ?i???ня ??нi ??, ????д,
????о. О?? цi ??? ?я??? ???и – ???сiм ??з ?ро?в ???х ?i? ??о, якi ? ?? й
? ?ю? ?мi? ?????ь i ??? ???и i????и. М?а – ???iй ??л ??? ?ного ??? ?
i?i, ??л i???цi??, а ???ь – ?????, ???i?? i ?лi??? ???сiї.

9. С?рiш ? ?е ???? мi???х ?р’єрiв ?? ??’язана ??я? ?пi?м ???о-??i??о
???? – ?я?м ?вор?ня ????в, ???х ??????? i???цiю з ??ї ?? ? i?у i ???и. У
??у ??я?у в ????? ???х ?е ???? ???.

10. Т?? ??м, ?? i?????ь i ???????я й ??лi, ?з ?? ????? ??и?к як ???о з
н??iв, ?к i ?iєї лю??? ?i???, а ???ня ??ї ?? ??????ся ?i??ням ???ї ????
лю??, її ???я ????? в ???и ????тi i?о? ???. В?лiв «Скi?? ?в ? ?аєш –
?i?? ?зiв ? лю??» ? ???? ??ї ?????тi нi??.

І ?? ??i??и ??я?ю? ????ня ?о ???й i???цi??i? ?х люд?, ? ?и???ю? у
?цi??i?i ??ця кi??х ?в, а ?мi ? ???и ? ??хi?е ???i? ??ю на??, ??д я??
??? ?ся?и ?кiв…

Т?? ?бi ???i?? «????? i?еp?цi??i?»…

11. І???цi??i? – ? ? ??ння ????и i??у ????я ??ї ??, а ???и, ба??я i ?i?я
?? ???? у ????i ?? ??, ????нi ?? її ???ня, її ??вiтi. А?е i??н?i???е ?
i?? ?? ? ?бi як ??цi???е, ???i???е ? ?ти?цi???е. В?о i?? тi?? в ?цi????у
як ???? в ????, як ?? ???а. О?е, ?м ???е i рi???i?i? ?цi???е, ?м ??? i
?i??нi? i???цi???е. А ?? ?ля ??? ??, ?й ????ї i ?????нi?ї, ?є ?? ?’є??
???и ? тi?? ?сiїв цiєї ??, ?е й лю??а в цi?? i ??? ?ря?? лю?? ???а.

12. Р?і??и ??? ??, я? ????ую? її ??є????ь і ??ю?ю, є ?тяг ? ?мо????ня ?
?????ня. Дія ?х ?л ??рює ??у ???ію, с?ия??у ?я і???ня і ???? ?? в ???у
????у ?????. П?? ?? за???? її ???і?ь ??я?м ??і?, ??а – її ??????я ? ???
??я, ? ????є у ???у ??.

С?я????ь у ???? – ? ?? і???ня ??. К?и ?? ???? ???? у ???? ?????о,
?????ся ?й???я її ???ії, ??і?нює?ся її ?? ?о й ???яє?ся зов?м. Чи ? ??
?дя??і і???и ? ???? ?і?? ???и ???я ?о ?????и ??ї??? ???

IX. М?а і ??с

… А ?? є?ь ??? ??, ? є?ь і ???й ??д.

І. О?є?о

Із ??а ???є?ся лю??,

Із ?? ???є?ся мiй рiд.

Нi? Рiй, 14 ?кiв, с. Гнi?н ? К???i

1. Е?? (??д) – ? ???? ???а ?????о ?? iз ???м ??нi?? й ??i???м ?i??я?м,
??? ? ?????? i ?ся??ь у рi?? ??зях ???? ? ма?рi??? ?л??и.

2. У ??? ???? лю??о ???о н?? ?? ?’є??ня в ?нi?i ?i???: рiд, ?ем’я,
???i?ь, ?цiя. На ???у з ?х ??iв ?? ??????а цiлi?i?ь ?i???, ?? за??м
?????я ???? ??i? в пi??нi ?i?, ???а ??м iз ???? ?’є?ую?х ?кт?iв ?и ???нi
?i??? ??? рi?я.

3. Д?я ???о ??? (???) ??нiч? ?????а з ??ю ?? ??. I??iя ??i?? ???нi ????
??, ? iз ????ям ?? ??? i ??с. М?а є ??нi?? ????м нар?у. Б? ?? ?? ???.

4. М?а ????? є?i?ь ???, ?з?????о ????? ????и, ??i??? ?ос??м, ??????о
?цi???и, ?лi???и, ?лiгi??и ????и. Хi? ? ?? є?? ?i?? ??i? ?????? ? ?i?
??ї?iв, ??iв, вi??iв?.

5. Для є??тi ??? ???ня ?? – ??у ? ???i?ю ??i. А?е ?я ??я лю???о ??i???
пi?я ?????о ?? (??а ?м’я?) ??i?? ???ня ?є ??? ?д (?цi??а ?м’я?) – ????ня
i???цiї.

6. З?? ??і ?і? і????о ??і?ую? ???? і???і?у ?х ??в ? їх ???пов’я???і.
«Г?и ? ???ю? ??????о ? ??, ?е ?, я?ю ??ю ? ???і?є?, ?леж?ь ?д ??я ???
????ня і ??? ???ня, ?м’ї ? ?????о ?????. Я?о я?? ??а і?лює?ся ?д і??,
?????ся ?????я як ?????о ??у, ?к і ??. Та?м ??м, і?о?я ??в ? і??ія ??
??? в ?? є??» (Л. К???-С??а).

«І?? бi?ш ?? ?i??? ?о ???, нiж ??i, ??я i ???: ? – ??» (Я. Грi?).

7. М?а є ?м ?р’є?м, я?й ???є ?i???я ??сiв i ????ня ????i?? ?нi?? ?є??ь –
«х??» iз дес????ою, ??i?ою ????ю ? i???iєю, ??i «??ь ?? iз ???? ??сi?
(Л. Г?i??).

8. Ч? ?? ??а ??нi?цiї ?i???, ?м бi?? ???є ?? ?? в ??я?у ??и??я її ?цi???
??цiй ? ?н?лi?цiї ??iв ?i???. Н??нi?ь ? ?? ????ся ? рi?i ???, ?цiя – нi.
І ??м iз ??i?i?х i???ю?х, це??ую?х ??бiв ???ає ??.

9. Н?iя – ???а ???? ??а ?’є??ня лю?й.

«Об’є??ня лю??а, ?? ???? ? ????? ?і?нює?ся ??з ??е, ?лі?е ?во??я і ????
?????их і??і?????й і ???р. І??о і????? ?я? ??є, ін?й ?ях – ????ія, ???а
?о ?? і??і???? ??ід ??б ??, в і?? ?іт. Д?я на?й і ?????? ???р ???а ???я
? ?нця» (…) «М?? й ?ід ??і??ся ???ння ??ів ? ????? ??? у ????о? лю??і,
?е ? ??а ??і??ся ??н?ня ??о?????. Н?ія – ? д??і?а ????ія, а ? ??? ???я;
???ям ??м ?? ?о?? у ?є??у ???і? ??я. Н?і???і?ь є ????? ????ням ??я, і ??
? ?ї ?ід бо??ся як ? ??і?ь. На????а є?і?ь ??? ?д є??? ??ів, ??ій ? ?іх
і?? ?нущ? ???? у ??і ???в. К?? ??д ???ся ? ?ою ???? і ? ?? ??я в ???е?
?????? ??о?ї ???. І ???й ????н – ???? ???и ??-? ?? ???а???ю» (М.
Б?дяєв).

М?а ????? ????е ??цi???ня ?цi????о ??нi?у в ?iх й?о ?я?х – ?лi???у,
???i??у, ?ль???у ? iн. М?а – го??а ??? ?цiї.

10. У ?????i??? ???i ???? лю??? ?i??т, я?й ???ює?ся ???ою «вiд ??? – ?
?цiї», ?вi ???? ???я?е мi?е.

11. З???я ?? (лi???д) є ????вi?ю ?????ю ???? – ???ня ??? як ?л???-i????ї
?i???, ?? ??iляцiї i?? ???м.

Це ??мiю? ?i ?????и. Лi?в?? є ??? ї??ю ???гi?ою ??ю. Рi??и бу?ю? тi??
???а лi???? ? ?? ??и.

12. І?? ??а, ? ?? ? є ??а??і?ю ???ю ??ї. Х? ??о, її ???є? ??? у ?я?х
?????ів ??їнсь?ї ?????? і?ї. Т?, В. А???? ?????в, ? ?? – ? «???я ???» і
? ?????і?ь «??лює ?і ???ї ?? ????», а ? ???? ??ю?о ?д ??. Як ???д ?н
???в ір???в, я?х ??і?і ??? ?? ? 700 ?т, ????а? ? ??? ? ???ня у ??
і?????о ???я ?о ?я???, ?е ?м??? ?? ??, ? ?и ??? і???ів ???? ? ??і??у ??,
?????ь ?и ??у ??и????и ???? ??і?ів. Д. Д??в з ?????ою ?лі??і?ю ???в Ф. ?
К?я?а: «????я, лю??у ю?у є?? в ??ю ? ?і???ь ??, ? ????я, ? ?????ь ??????
??ту?, ??? ??? ??в?ї ????. А ?ш ???? В. М?? ??: «???? ????? ??іл?е ? в
??і, ? в ??, а ??? ? ??ю, в ?х ????, ?? ? ?ся?е ??а ??фі??я. (…). Т?, ??
??а ???, ?е ? ??а ?б?и ? ???? ???? у ??????у ??і, ? ?? ? ??? ?? ????, ??
? ??? ???? ?, ? ?й??е ?????».

З?? б, ? ? ? ???и і як ?? і?ую? ?? ??ю і ?з ??! Ц?? ? ?аю?, ???, і
??іля??. І ?? ? ??ю? ?х ??? ? М???? «?о- і ??????і?? ???ів, ? ???аю?
??ю», а ???ся ????м ? ??, ????юю? ? і????м ??? ???аю?, ?, ?????и мо?, ??
????ся ? «???» і з??? ?м «????.

13. У ??у ??о ?????ся, ????и ? ?х ???х У???и, П??і, Р?ії, С??ч??, ? ???
?? ??ї??е ??л?ня і ????я ??ї ?д?ї ??. Що ????? ??їнс??о в ???іх ???х ?
??іч ?д ??ї Д???н–Мі???? Хі? ? ?я? ?лі?и ??о-?????? ?ря?. Я?о ???д з
??ї?я? З????я ? ??????, ? ??а ???а? ??????х у?о-??в, ?і???х ??’ян і т.д.

К?и ж ???и, ? Ф??ія – ? в ????у ??і ? ??, ? ????в?? Г??я, Р?у?я – ?
????ня Д?ія, а Є??т – ?й ??й, ? ?и ????, ? у ??х ??лю????в на ??цях К??
?і?аю?ся ??и, ?????і ? ???є??т??х ???х, ? ?о ?? ??, як ???? з і??м??
?????? ? ?ою ?????ь, ? ?ою ?????у ????і?ь, нема ? й ????. Н?і? ????, ??
й ?к ????? ?м, ?м ??? Он є?птя?, ??? ??єї з ????х і ?й???і?х ?????й ?і?,
??я ????? ??ю??я ?ре?? ? і?у ???ю і і?у ??, ?е ????? є??я??! А? ? ? ?к.

14. М?а – ? ? «???я ???», я? ??а ??ня?, як ???? з ???н?ю ? ?о??, ?????ь
?и ??у ??м ??ї??. Це ?????о ??и?й ???? є?? люди?, а ?м бі?? ?єї ?і???, ?
?’є??а ??ю. М?а ор???о ?є??а з ??і?ю лю?й, з ????и ?і??? і ??????. «М?а
– ?м ??» (М. Г????), у ?? ??і й того, ? ??? ??і?ів ??і?я?, я??ів я??я?,
а ??ів ???и. М? ??ю ???й ??? і ???й ??і? У??? І?н О?є?о (????? І??і?)
?в??ую?: «? ?? є?ь ??? ??, ? є?ь і ???й ???.

15. Ті, ? ? ??аю? ?? ? ?? з ??????х ???о-?????? ??к, ??і?шо? ??ую? ??а
?????: і???і і є??. З????, ? і???і ???и ??і??й ?ес? у є????? ?????ю і
???? с?е ??, ?? ?? ? ??????ь ??ю ??ю, а ??і? ??и?? ?? ?м, ? ????и ?я
??і??? ???? і ??и, ?к ? ???, і??дс?? Г??ів і О??????х. Д?і??ь ??????, ??
????и і????у ?? ??а?ою і ??я? ?е, ?б ?? ?????ь у ?і ??и ??? ?????ї.

Що ж ? є??в, ? ?? ???і ???? ??ї і??ії ??????ь ??? ??? (?а???ою, ????ою,
???, і??м ? ін.), ?е ?? ??? ? ???ля?ся ?д і??у – ?? ??ї ??гії – ?єї, ?
???и В. Ж??????, ?????и є??в. М?? 2500 ??в ця ?? ????ь ???ю, ?е ?? її ??
????? і ?????? ? ??я ???? ??? ??дар?в. С???і ? ?? ????? є????ї ???и, ??
???і??ї ???ян ?єї ??? і є??в ??? ?і?.

У??а ??, ?????і??я ??? ????я ? «???а???ю ??і??ва, ????і?ь, ?і??ня»
(О. П??ня). Ці?? ?? б ???? ???і????? ??і??ня: ????? ?д??к ??ї?????х ?
???ї?????х ????в в У???. Га?є?, ? ця ????? ?? б ?абия? ????а?ю ? ???ь
??ї??ції У???.

16. М?а – ???а ?нi?а ??? лю??. Не і?? і??о ???у ?? лю?ною, як ?? я?ю?
лю??ю, – ??і??, ??я??м, ???, ю???м, ???, ???? і т.д. «Лю?й ?аг?і» ? і??
і ? і????е, ? ? ?? б ??тю лю??а. «С???і в?м ???і?, ? ??ч??ь у ????і??у
??і??? ??я ??ця?? с???я ????? ?і? ??я лю??» (Г. А??, П. П?і??). А ???
лю?? «я?ю?», ??о ?????ю ? ???о ???, ?? мо?, ? ?з ?ї лю?? ? ??а б ??
????? ??? ???? ?і???, ??? сус????.

17. В??аю? ?ою ??, лю?? ?м ?м? ???? ?? ??? ???, а ?? – ?нi?? ?i???. Тi??
в ???х ???? ??iляцiя ??а i ??iляцiя н?i???а – ? ?? i ? ??.

«Є?ея, ???, ??а, ????, ??я, з????? ??і??, ? ??ю ї??ї ???т?ї ??и ??а
????а ??, ? ? ??? ????? ? ? я?? ???, ?ім ?????? (О. П?е?я).

П?? ? ?ід ???ню?? в ко??у ???у ??у ??? лю?? з ??ттям ??і?из?, а в ??? –
з ???ям ??ї????. Ч?? рi?i ????и лю? ??о ? ??дiю? рi?ою ??ю, ??к ?и ??у
??i?ю? ?рi ???я ? У???. Ч??о з ?х ????о?ю? ?й??i ????тi ?я ?о?дi?я ??ю
??о ???, ???ю? ? ??о i?? i ??юю? в iм’я ??ї???о ???.

18. К?? iз ?с ??? ?м’я??, що, i??ую? ?? рi???нi ??’я?и i ???аю?? ???
???и ???и, вiн т? ??м ???ює вi??нi?ь, ??чi?ь ???, ? я?? ?леж?ь.

X. Рі?а ??

М??о, рi?? ??е!. ?? ???, ??? ? ?? ?к, як я до ?? ??… Н?? ? я ?ч ??з ?пiр
??ю рi?е ??о…

Ще ?з ??у, ??? ?нi ???, ?-???, ?? ???, – а ? ?-??????.

Твiй рi?? ?? Т?? Ш???о

… Не ??? ?, ??з ??? ???-? ?-???.

15 ????а 1839 р. С.-П????

З ??а Т. Ш???а ? М. Ш???а.

Є??й ??б у ?? – рi?а м?а,

З?ля?й ?я ?сi??? ?жац?а.

В?а ??о ??я мi?а ?нова,

Пе?i? ?д ?i ??? й ба???а.

П. К?iш

1. Рi?ою ??ю ???? ???и ?? ??ї ?цiї, ?? ??кiв, я? ?в’я?є лю?? з її ???м,
з ????i? по?лi?я?, ї?і? ????и ???ня?. «До ???? ??iфi?цiй?х я??? ???я??
???ь ???е ??дi?я рi?ою ??ю» (У. А??).

2. Н????м є, ?? рi?у ?? дi? ??оюю? вiд ??кiв. О?? с??фi?i ??и i???ня ???
??? i по????i ?? ???и ??ху i ????а ??о ??ую? ?й ????й у ?вiлi????
??i??вi ??ес, а ?? в i??iї У??? ??нi в???, ?? ? pi?? ?? ??? ???а ??ї?iв
?????ся ?? у ?i?му вiцi – я?о ???i ????ьтся…

3. Що ж ? ?? «рi?? ??, iдея я?х ?к i????о ????а ??????ь ??д не?сi???
н??iв, ? ??а «рi?? ?? – я?? т?е ж ????, як ??а ??? в ????ь??х
?лят-???iв.

П? ?i рi?i ?? ??а ???? хi? ? ???? ???х ?i??х сi?й, ??к ??ою ?фi???о, ?
?е в ?е??у ??лi?i ?т ??ш??ся ?? ??.

4. І?ую? ?цiї, ???вi ???и я?х ???ую?ся рi??и ??? (????д, ш???цi –
нi???ю, ?????ю, i?лi?ь?ю, ??????ою), є ??ж рi?i ?цiї, ? по???ую?cя ?нiєю
??ю (????д, i????ю ???ую?ся, ?iм i??цiв, ?лi?i, ???i, ???і?i, ??і??i ?
iн.). О?? ? ? бi??, як ?ня?к, ? пi????є ???о: ??а ??? i ?? ?? ?ю? ?й ??й
?рi?.

5. У????а ?? є ??ю ??ї???о ???, ??, ?? i тi?? ?? ???а ?? рi?ою ?я ???о,
?о в??є ?? ?????м ? ??ї??? ?цiї. «Б? ?? ??ї, ю??, й ??? н??о ??»
(В. С?ю?).

6. І??iя ???я??ся ?к, ? ??ла кi?кi?ь ??ї?iв як ? У??нi, ?к i ?? її ???,
??i?ю? ?ою ???у ??i??i?ь з ??ї??ою ?цiєю, ? ?? ????тi ??у?? рi?у ??. Щ?
???? ??ої ??цi??i?цiї – ???ї i ??х дi?й, – цi лю? ?? ? ?е ?ю? ???i?
??ї??ою ??ю як ????нi?м ???м ?’я?у з рi?? ???м, ?? ????ю ? ???лi?я?.

7. Рi?? ???? рi?? ?? вi???? рi?? ????о ???? ?цiї: ???к – ? ?, ? ?цiя ??
?о ?iт, а ??ат?а ? ?, як ?? ?о ?й ?iт ????.

З??, ???и i ?????? ? ??ня – ??’я?к ???о ??ї?я. П?????ся: «Я ???, ?? ???н
?? ? ?е ????ся ????и, ????лю?? ?? ?цi???i ??ли??i, ??о ?ву, вi?, i??iю ?
iн., i тi?? ?дi ?? гi?? ?i???м i??» (А?кiй Ц?е?лi).

8. З?і???ня ??ою ??ю, і??ією, «??ю ?????ою», ?? ????? ?я ??лі???х ??й у
?ш ?с, – ? ?? лю?? ??и ???я ??????ії й ?і???ї, ?? ?льт?и ??и ?????ї,
??????о Я ??и ????ї ??????? і ??????і.

9. Лю??, я? ? ??мiє ???ня рi?? ??, вi??яє ?? вiд ????о-i????? досвi? i
?ся??ь ??о ???, ?? ???р?-???? ???ь. Для ?ї ???є ??ї??а пi?я, ??, ???а,
??лiв’я, ??д ?ю ??няє ??i ???тво рi??о ??а.

Не ??? ?сiєм ?х ???ь, ??й «??ї??» ??д ??х ???є?ся як вi????, а в ???iв
вiн ???? ?? «по???? ??о ???, ???є ????вi?ь i ???. Звi?и й ????я ? ??о як
? ????i??о, ????о i ?вi? пi??i??: вiд ???жi?? ? ??о ??о ??ти ??? ? ???,
а ?м бi?? – вi??тi ??. І ??а ??? ???и ??у лю?в ? «??????: ?го зi?iє
????ня ??я?. «Т?, ?о ????? ????я ? рi?? м?и, ? ?? й ?м ????и ??? ? ??»
(О. Г??р).

10. «??и лю? ? є п????и ??? ????, ? ?ю? ??? м?и, ? ? ????? ? ???о ???ня
??? лю???? (І. Б??н).

11. В??? ????я ?? ?о «????іт?? ??и. «Не ?є ?????и ??а, ?е маю? ?????у
??і» (Л. Паст?). У??й ????є ? ?? з ???и ?і?. Він ?л??ь ? ???о ??? і ???н
з ц? ???м ???? ?? ??ю – ? ?? ? ????, а й ? ?ук?і ??. А?е ??і?о ??рю??
?????, ??? ???о-??ля?у ?????, ?ту?? ??и, ???и ??й у ??і і т.д. Для ?іх
?х ??? ?й??е ??є?ся ??а ??.

12. Н??, я?й ? ??мiє ???ня рi?? ??, ? ??? її, ? ?? ??????и ? гi?е мi?е у
??i?i ??дiв ?i?, ?? ??с ? ????е у ?????? ?рi ???р, вiн ??а?яє ?? ?дiї ?
????.

13. Б? ???о ?’я?у з рi?? ???м ?? ???i??о ?цi???о-????о ??я i ????я
?????i. Воi??у: «К?и я ?люся ??ю ??ю, ? ??а ?ї ?ля?ся, а ??е ??? (?.
П?ло).

14. З??? ??? ?? ?є ??і?? ???е ????я ???, ?? ????у і ???? ????ію. М?? б
???и ??? ??ів ?я ілю???ї ??????? ц? ?ів ???? на?? ???. Од?к ??й ?? ??й
?є ??е ?ю?, ? ?д? ?? ???є ?? ?з?ії. О? ?, ????д, п?? у XVII ??і?і Мі??с
Д??а: «А? я ?? ? ? ?я ??, ?б ???? дос????ь і ????і?ь і?? ?в, я? ??? ?? і
?ю? ?ою ??у і ?? у ?іх лю?й, а ???? ????ї мо?, ? є ?я ?с ??е ??ою з?дя?
???? ?м ?’є??ню ??? В???о Кня???а ? ???ю П???ою К??ою, ?? ???ую ????ня,
??? і ??е ????ня ?д ??ї ???ї ??в??ї ??. О, Б?е, ?й ?? ? ?я?л?я і ?????я
ко?? із ?? ?у!

Н?? ж ? ? ???, як ??? ???ів ??? В???о Кня???а ?не ??з ???ня ??в, ?
??ую?ся ?? і ду???о ??і?я? Як ??? лю?й і ? ?????ій ?? ?? у ?????і, у ???
?і?х і ????? ????х? Н?? ж ? ? ?є?, як ??? з ?х ???, ???? ???е, н??с?я??е
??я і ?е ? ??у ????? З??и ? ?е?

Ті?? ??з ????ня ??? ?????? ??».

Т? ? ??а ? ???? ????й ?ж ??ю ?????о і ??ї???о «??’є???» ???в і ї?іх ?в.

Не ?ід ???, ? ????, я? ????? ??ля?ся ? ??? ??, є ?? ??д ??їн?в. У ????
??і?і ??и? ????? ?????ів ????а ???? ???й ??, ?оя ж, ????а, ?????? ?? як
?? ?и???в. П?і?е ??????ся і ??д ??ян. «Ми?? ????я в????ь ???? ?-????и,
??? Р?ії ??? ??????о ?стя», – ???в ??’я??л Ф. Ч?? у ???? ???? ??іття.

15. С???ня ? ??? ?? є я???м ?і??ням ??о???ї ?і???і і ??я ???? ???, ??
???????і. К?? ??? ?? – ?яв ???? ??ї в ??х ??х, її ?? в ?? ????.

XI. Д???і?ь

«У??? ? ??? ??а К?????і ? Бі???? ????, ? ??ї??? ??д – ?о??а ??я».

В. С?ю?

1. Д???i?ь (бiлi?вi?) – д??ь ???? я?? в ?гат?х ???х ?i?. В?о ?ля?є в
???? ?????нi ?? ?в у ???? ????о ?i???ня, ?? лю?? ???а ?ре??? з ?? ? ?? в
????тi вiд ??, ? i з ?м ?? ?i???ся.

2. За ?????? ???, ??? у 22 ???х ???? од???е ????я. У ??і ??н ?і? ?я?а
?????і?ь. В І???ії ???є?ся 838 ?в, в П??-Н?ій Г??ї – 666, у Ніг?ії –
513. З??а ???а ????я ?????? ??н у ?оє? ?і???? ??? ?і, ??е ?и ?о ??? ??.

3. Д???i?ь нi?? ? ??є ?м???ою, ?кi?? ?? нi?? ? ??ю? рi??и ? обся?м ??цiй
? ?цi??? ????м.

4. Д???i?ь бi??ю мi?ю ??р?а ??д ??дiв, ? ? ?ю? ???ї ?????i.

5. В ???х ???х (К??а, Б??iя ? iн.) ???нi?ь (i ?вi? ???м?нi?ь) ??i??а в
????х ???х – iз ????ням рi?? ?? ?я ??? з ?в, ??iй з я?х ? ?дає?ся ???г.

«Р?і??а і??ія ?? ?с ???ся і ?????ся, як ???? ??а, ? ??, ? ?? ?зн???, а
?? ? ?? ??? ?? ?? ????ою» (О. Т?і?).

6. У???ж ???? ??i? ???нiс? i?? в У??нi.

7. Д???i?ь в У??нi ???о ??к???є?ся ??лi??? ????? ??ї??? ??. Для ????:
«??овою ??ю ??лю?? бi???i ???й АН УРСР є ?сi??а, а ? ??ї??а ??» («У???»,
1990, №45, с. 19).

8. У????а ?? ????я ??????? ?нi?? ??дiв i ?вi? їх ?я?? ?о ??я??ю ?сi??ою,
?о ???i???ю ????ю, у ?я?? ?зi – гi?ою ???и i ?бор?и.

9. Д?и ??? ????я У??? ???? ?ля??о i ?? ??????а ????, ??в? i ??рi??у ????
???, а ??хi?i?ь ???ня ??ї ?? ?? ?????ю, ?ин?i?ою, i???ню ??ї??? ?? – ?п?
?i ???? – ???ї ???и ? ??.

10. У ?ш ?с, ?? ??и ???ня ?? ??? ?????ь, ?? вi????ся ??? ур?нi?цiя, ????
мi??iя ????я, ??ї??а ?? ?я?яє?ся «????????т?ю» ??лi?к ???рi?? цi??ря???х
???? її за????ня.

Д???? ????и, ?м ?кi???ь «??їнi?цiя» 20-х ?кiв, ?? ??вся 21 ???? ін???,
???а І???т ??ї??? ???? ??, бi?шi?ь ?????iв, ?i?? ??ється ???кiв,
???о-??i?? лi??т?и ? ?????iї ?р???ою ??ю, ?i?? ?нiв ? ?уд?тiв її ??? ??.
А ? ????ся ????цiв, ??о лю?й, ? я?х ??i??? ??а?є ??’я?к ???ня, ????ня,
?????ня ??цi???ня i ???? ?? ? ??и ?о ?ї, ? у вi?мi ча? в У??нi ?х у??х
?? ???? ??е ????о.

11. Д???i?ь ???а в У??нi ??аз ????ю ??д ??ї?iв, ???у ??ш?ою, ????цi?ою.
С???я ?к, ? ??а ?ся?лi?я? ?? в У??нi, ? ??? «????? – ????о ??и ?? ??,
????, ? ??ї??у, а ?сi?ь?.

За ??? ???? 1979 р. з 10 ?н. ?сiян У??? 7 ?н. ??ю ???? ??ї ???лi? ?
??дi?.

З?ю? ж тi?? ??ї??у, ??? ??i?о вi??? i???цi?? ???, ??нi???у ???i?ь,
????i?iс?, ?кi?? з ???? ???й ??i??? ??я ??ї??а ?? ?кт?? ?тi??а, у ?я?х
?гi??–цiл???, ?вi? у ??тi.

12. У ??? ??i ??й ??а ? м?а, вiн – ??i?к ?вiнi???ї ?лi?? ?????ї ? ?і??я
??i?? i?ї ??тя ?цiй: «????? i???цi??i?» у дiї…

13. «С?????я» ??ї??? ?? ?іля? ???????. Б???а ? ???у ??ї??? ??, я? ? ??
я?я? ??ю ???? із ??і??ям її ????и, ????ь ??м із ?я?в ??ї???о ?????о
????і?у. П???? ??: ? ????? с?і ?д ???м ??о????? О??ою Т?? у Д??і?і
(Д??с) як ?????а?? ?? ???и «???ії» ? ????й ?м «С??? ???ів ??ї??? ??».

14. В????ню ????а ?? ??я? ?к???? ???? ???і?і?ь У???, ре?i?цiя ????
?????i ??ї??? ?? в ??? ??ї??? ?цi???? ???и.

15. О?в’я?? ???кiв «П??і?» є, ?-??е, ???? ? ???ня ????в ????ї ?????i,
???сiм – ? ??хiд ???в, пi?р???, ???iв ?? ? ???? ?? ?сп?лi?; ?-??е, ? ?,
?б у ??д?х ?????i ??i?у ?? вiдi???а ??ї??а ??.

16. О?в’я?? ???о ??ї?я є ???i?я рi?ою ??ю, ?????ня її не тi?? в по?тi,
?е й у ??й ???i?iй дiя???i, у дi??х ????х, ?????е ????ня ??и ???ня рi??
??.

17. Д???i?ь i ?????i?ь – ? в ??? ???? по???i я??, о?? нi?? ?? ?? ? ???а
?????а?? ?м, ? ?є ???и рi?а ?? ???.

П??ід з ??? ?? ? ?? ?і?????а (у ??і ? наз???ся «?????ям ??») ??? ??о є
?я?м ?к ??? ??????і ??ї?ів, ?і??ням ї??ї ??і?? ?абк??. Д???? ??ля??? ??
б ? ?в?ї ????и ?га?? ??????ів ??ї???о ??о і ?????я, я? ??й? ???дя? ?
????у ??, ?? ???и ????е ??о у ???? ??х ?і?????ів (? ???я ?т, я?а ?ч, ?о
?х, ?о ??? з Р?ії ? і?? ??н ??шн?? СРСР).

18. Слiд чi?о ??i?я? ???нi?ь ?рi??о i нек?i??о ????я, ???нi?ь ?нi?? i
?????х ?цiй, ???нi?ь як ?лi?? ???и i як ???? я?? у ?i??тi рi?? ?нi??
?i??т. Уся? ?i???я i ?????я ?х ?ня? та ???яцiя ?? ??тає?ся ???iєю ?я
????.

19. Не ?? ???ю, ?е ?вi? ?ов’я??ою є ???нi?ь ??ї?iв ? ??? У???. В?и ?ю?
??и ?? ??ї ??ї ??кi??и, ?б ?? її ??????и ???я??. Водн?? їм ??а ??и рi?у
??, ?и ? ???? ?’я?iв зi ??ю ?цiєю.

Те ж ?? ??а ???и ?о ?????кiв ?цi???? ??? в У??нi. В?и ???i ??и рi?у ?? i
??дiти ????ю ??ю ???, ??д я?? ???.

Для ???? «???я???» ї?я ???н?і?ь у ??, ? ?? ????у ?? ???і з?? ?і, а їм як
??ям ?єї ?? ?я?ї і?? ??и ? ??а, ??а ??д’є?? ????м ??ал???, ?в’я??ою
і?єю. О?а ???я ???я?а ????? СРСР, ???? ???? ро?в у Нью-Й??, ??юва??: я
?е ?и ??, як ???? сю? з О??, а ?? (?ю-???) ? й ? ??р ? ???и ????? ??.
М?е, ?й ???к ???? ????, ?е в ?? ??єві?ь ??о ? по???.

П?? ???а «???я???о ????я» І??лю ???ь ???я ?о ???я ????ій ?? ???у ???
????ї у ?й ???. «А ?? ? в І???, ? ??????я? ????в, з Б?? ?і?ую?ся і???,
?ж ??ю – і??м, ??? – ?г???ою, а ?ю?ся – ????ою» («О???, 1993, №25–26,
с. 32). Лая?ся ????ою, ???о, ??? і ???. А ?ь ?? в?? ????и ????у ?? ??ою
????ю ??ю, ? цю і?ю ???ь у ??й ??у ж, як ?ль? ??е ? ??и ?ко??я, ??е ???о
? з?лю ???в ??м із ?????и «?дя???о ???у ??я» ? ???? «??ї і????ї ?і???
лю??. На??? ????я ? ???? ? ?х ??ме?ів, ? ?????в ?? ??, я?ю ??? ї?і ??
?і??:

Я ??? ??й ??? ? ?аю,

Г? ?к ??? ??т ???к.

С??? і ??, ?ли ???и «?????? ????, ???? «б???? ????і??, пер????? ?х, ?о
?? івр?.

20. Ф????я ?????i в ???? вiцi ?є вi????я тi?? рi?ою ??ю ??о на??, ?ю
???н ?i?ню??ся ????о-???? ??? у всiх ??? ???? ?вi?.

21. У ?????iй ??нi ??i?? ???аю? вiд ????? ?????i ??? зi ?аб?м ???
i?нi??м, ???а тi, ?я ?? ?????рi??а з ?мi?ю?ю. А ?? ?? ?? в ??у ??у ?ся?
??и ?о ????й ??? ??ї ?? i ?? ????е ?????я в ?iх ??? ??i??? ??я.

22. Б???а ? ??у ?лi ? ????ння ?????i ??ї??? ?? – ? ???? ? ?, ?б ??ї??а
?? ?я ??ї?iв в У??нi ??а ??????ою, а ???нi?ь – ?соб? ?i???ня з ???????
i?? ??н, ?я?м ???о ???у, а ? з??? ????? де?цi??i?цiї ? ??фi?цiї.

Д???а ?????ь, я? ??? б ?п???? ????и «???я???о ????я» в У???, ????? ?????
?????? є??? ??ї???о ???, ???іє ????? ?????? ?????і, ????, ??и. У ??
М. Г???ь?? ?? ?????а ???? ??ї??? ??ї в ?????у ??і (?? ??і??? ??ї?????,
??и – ?????овні), ?? ?? ???? ???? у ???????у ??і (З?ід і Ц?? –
??ї??о??і, ??а Пів?я і С?? – ???????).

В???и ??’я??? ?????i вiд ??ї?iв, якi ??? ??а, в У??нi, – ? ???а їх??
?цi??ь?ї гi??тi i по???я ?????? ?? лю??.

XII. М?а в ??і??ві

Р?и – ? ?цiя, ??а ? ?є С??,

Т?у й ? ??е ????ь себе.

О. П?????

1. С?пi??? ??рi?? ???рi?е: у ??у ?я?i рi?i ??и, ??и, ????, ??и ??.

К?? iз ?х ???мiв ?є ?? ??i i???и, бi?? ??, ???є?ся ???? ??? си??у
?i???ня. В??аю? ?цi??i дi???, ???и, ??, у лi????iй ?вi i?ую? рi?i ??i.

Усi цi рi???и ???????? ?? ???ю?ся її ?б???. Ная?iс? ??х ???iв – цi??
????е я?? в ??i ??, ?? є ?i??ням ?????i її ???ку: ?одн?i?i?ь ??i???
вi?????ся в ?? ?вi. З??????? ?? ?????ся ?????, ???е?? в її ???ах.

2. М?а ?з ?iєї ????тi ??х ???iв, ????х ?з???м ??м ? ????у ??i, ? ?? ????
??м ????ня? ??нi???i ???и ??i???, ?? ???мiв, ? ??iнює її в ?? ???iв i
???х ?сiїв, ???? мо?дi. А ? ?є ??i?? ?????ня в ??ї???у ??i??вi ? тi??
??? ???iв ??ї ??, ?е й ??ї ?? ???i.

Хi? ? ?i??ь ?о ? ?i?? «?????, «????ьн?», «????кiй я??, я?? ?дiляю? ?? ??
її «??о???цi»?

3. У ???iї ?????? ?????i ??i ???и ?р?ю?ся ? ??вi iн?ї, ?мi?ю?ї ??. Т?,
??ї??о-?сi??а ???нi?ь ???????ся вi??нi?ю мо?дi??о ???у ??ї??? ??, ????
???i?? ???iв, ????о-??i??о ?илю, ?????ою ????нi?ю ????о ??ю ? ?? рi???iв
(????о, ю?ди??о, хiмi??о, фi???о ??).

Я?о ж ????и, ? на ???о? ??i ?мi?ю? ?? у ???? ?цi???? ?в вiдi?аю? ???и,
?в’я?нi з ???о-??i?? ????м, то ???ою ?? ????а ?дал??о ???? ??ї??? ??,
???i ??о? я?ї ?о ???i ? ???аю?ся, ?о ??? ?пiю?ся з i?? ??.

4. М??? ??а – ??и, ????, ??i??и ???и i ро?я? ??? для ??цi???ня i ????
??ї??? ??. О?? їм ? пiд ?? ??ї? ?i ??и ??цi???ня ??, ?обл?о в ?х дiля??,
? ?мi?ю? п?нi ???и.

Звi?и – ??? вi??i??нi?ь ? ?? ? її ????, я? ля?є ? ???цiв, ??i?у
i??i??iю, ?????кiв, ?мiнi????о-???i??? ???, ??нi??рiв фi????и i ???,
?????о ??. А?е «i?е????? дiя?нi?ь i ?? є?нi i ?вiддi?нi ?? вiд одн?» (В.
?н Гум???).

XIII. М?а і ??????і ????

Т?а ??а ????нi?ь мо?, її ???нi?ь ?я ?iх ??рiв ??ї???.

Є. Ж??i???

1. К?? ???? ?? ???????ся ная?i?ю ?ри?рi??? вi????ь – ?рiч, дi??тiв,
?вi?к. Їх ????ня ся?є ???? ???и, ? ????i??о ?рi?у, а ?рит?i??е ??i??ня
?в’я?? з ??ю ???i?у. Н??? їх ??аю? «??ю i??iєю мо?».

2. Дi???а ????i?iя ?в ? ????. Я?о в ??i??iй ?вi дi???i вi?i??тi ? ??
??нi, ? в нi??кiй ? ????iй ?? ??i?? ??кi, ? їх ?сiї ? ??? ??? по??мi?ся
мiж ??ю.

«Г??? і Ф?зя? – ???і ??і?ії, ??е ???цям ?х ??і?ій ????и ???у ?ж ??ю ?
??е, ?ж із і????. (…). П???? лю? ???ую?ся ???м ???ь ус?? ???ня» (Лі
Ц???).

3. Дi???i вi?i??тi ??ї??? ?? ? ???? ? ??о ??є?х, у ?я?? ?зi ??х, ? ???я?
б ??ж? ????у в ?i???нi. Це ??хi?о пi????и ?? б ??, ? Га??? ?? вi?????
вiд ??и У??? шi?ь, а З?а??тя – ?в’я? ??i?.

Я?о ???? ??? ?? ?????і ????? ??о??, ? ? ???о ???няє?ся ? їх ??????я і
?ре???ня в ???і?і ??. Т?, у ????у Є??і ???? ???т ????о ???яє ???? ?????у
??. Він в?о?????ся в ?????х, ????ях, ??? у ??тях ?я ????ня ?? ??????? ??
і в ??? ?я ?я??ня ?????? ??. Р??????ь ???о-???????о ?ос?? У??? ?ж
????????ь ? ? ???ь ????? ??ї??? ??. Ще й ?? ? ?????ь ???? ??? ????
«??н??» ??, ?я ?? ?????ую?ся ??ен? ??і??? і ??і??? ???к ??ї??? ??.

Т???і??о ??ї??а ?? ???єт?я з ??х ??ч. До ??і??о ???я ???? ?а??и Ч?????и,
??іч?х ???в С???, К???и, Ж?????, Рів???, В??і ? ??и ???в ????ї Бі???.
Пі??? ?? ??о ??ччя ????ь ??л?? ??єю:
В????-В????й–Л??–Рі?е–Н???д-В????й–К?в–П?л?и–К???–??ю С?м ? ?? з ????ою
??ю.

Пі???-???е ???я ???ю? ???? Ві???и, Х?????и, Т??????, Л?і??и,
І??-Ф??і??и, Б???и, З??п?тя, ????х ???в Ж?????, Рі?ен??, В??і, ???х ???в
Ч????, Кі??????, М?????и, О???, а ??ж ???? ???в, ????х ??ї?я? у П??і,
С????і, Р??ії.

До ????-?і??о ???я ??я? ді??? Х????и, Л????, Д????, По?а??и, Сі?????
(Д?????в??), З??і?я, Х????и, ????і ???в Ч?ка??, Кі??????, М?????и, О???,
а ??ж ?ал?? ??ї?ів К??, К???, Бі?????, Во????и, Д?у і К??і.

О??? ?? ?ж ????-???? ? ????-?і?? ???ям ????ь лі?єю:
К?ос??в–Р??–Т?іїв–?і?і? У?ні–П?????–М????а–Р????.

Н??? ?и ???я ??ї??? ?? п??ую?, ? ??л ??ї?ів ? «?і?я?? і «??дня??, я?й
????? ????юю? і ???ю?ся ?????и з о???ю ????ою ме?ю ??? ?б???і і ??????
У???, ? є ??ні?? ?я ??ї???о ???. Він ???е?й ????ім ?м, ? ??і У??? ????к
??? і????х ??й ?? ?з?а??? ?ж її ????. За ????ї є??? і ???і??? на?ї ???
?й ??л ?же ?? ?? і???о-?????? ??. Не ?є ?д ??ю ????? ??? ?й ??л ? й ??,
? в У??? ??? ? ???я?ся ????????я ? пер?і???я ???і?? г?п ????о ?с??ня. У
???і К??т, ? ???х ??ш?х І??-Ф??і??и, Л?і??и, З????я, від ??в ??и?є
???і?а ??а у?????о на?? – ????, ???в?і, і????? ??и. В?и ?? ??ї???у ????
Ю?я Д????, П?ра К??е??-С?????о, І?? Ф??а, А?уст?а В???а… Т??і?? (??????и
???и) з ???м ?? – ?ія? ?? ?р???а ??я. В?и «тя???я ?д Ч????и?, С?????и,
?е??ї У??? ??з П????у, П?????я і ? ????о ???. О???о ??? їх ? Лі????ій
У???» (О. С?и?к). Т??яю?ся ??? у К??. А я? ???с? і я? ????я ?і?? із ?м
?р??, ???х ? ?д XIV ??і?я і в П????? і в Н??і?я??і! П???е Б?? ??, ????д,
?? Тар?а Ш???а. Х?а ??и – ? ? ?????і? «???я?», ?е ї?є ???я ?????я в ???
??ї???у ??? і є ????? ???? ?? є??? і ??????і. П?і?е ??а ???и і ?о і?і
????и ??ї???о ???. С?ав?, ?? в ?с ?? – У???, ?? ??д, ?? ??.

4. П??у гi?а є?i?ь ?? ??ї???о ??? ? ?iх тер??iях ?? ????ня ?є пi???
????, ? ?? в ?нов?? ?????ся ??? ?нi? XIV–XVI ??i?, як ? ?iцi?о ????ся.
Свi??ням ??о є й ????нi ма?рi?и, ? ся?ю? ??? ???о ?ся?лi?я ??ї ?и.

5. Т???i??i дi??? – ? тi рi???и ??, ? ?? живе, ??цi?? i ?????ся ????м
?я?м. Це тi ?тi?и, якi ??аю? у ???є ??? ???????? ?? ? її ви??, ??????о
рi???у – лi????? ??. П????? ?p?? – ?мiлiє рi?. «М?а ??? ?????? в дi???х,
а зi??а ?є?? в лi????iй ?вi» (Г. Брi??н).

6. Р?ь дi??тiв ? вi???ню ? лi????? ?? з ??м ?iнює?ся. Т?, ????? ?
??????нi?я??iй дi???iй ??вi, ??ї??а лi????а ?? в ??iй ???нi XIX ? в XX
?лi?i i????о ???ює?ся ? ???к дi??тiв пi???-?хiд?? ?рi?я.

7. С???ня ? дi??тiв – ? ?? з ??я?iв ??? ?лi?ки ??i???.

З?? у ?iтi ???рi?є?ся ??е?iя ? ?????я дi??тiв – ?в «??ї ??кi???. У Б??iї
71 вi??? ?се??я ??дiє i ?????ся дi????, а в ??i Р???д-П??ц – 76. В
І?лiї, ? лi????ою ??ю ??????ся ? бi?? 8–12 вi??кiв ????я, ? дi???х
???я?ся ?ат??нi ????i, дi???е ???ня ???ь у кi?фi??х, ? ? ??? їх ?????о
рi?я ? ? ????є ??вi??ї ?ави i?лi???о кi?????а. А з я?ю ????ою ???ою i
пi??а?ям ??ля?ся ? ??х дi??тiв я??i, ??и?о ко?н з я?х вi?? ??дiє ??i??ою
??ю!

8. В У??нi ???? ?с пiд ?рi???? ????а i???? ?????? iм. О. П??нi АН УРСР
???i? І. Бi?дi? ??? ????? ???? ??и «??лi?i?, ??о ?iв ? ви?зiв
пi???-?хiд?? ????ня. В???ся, ? ?? ??iчую? лi????у ??, їх ?ив?ня є ?я?м
??у ? вi??нi?ь ??ї??? ??, ???ь ???? у «??бу ??дiв–??? ??, а ?? ?? ?ю? ??
????i, як i ?й «-i?», ? ?є???ся зi ??? «??зп?нi?? ???м, нiж «???…

9. Т???i??i дi??? – ? дi? ?цi???? ??, рi?i дi?. Їх i???ня ? ?е ? ??у
лi????iй ?вi. Н???, ?? є ???? з????я, ??ою, ???? i ???кою ?з??у лi?????
??.

10. Б???я ??з ??и дi??тiв ???є ???ся i ??и ?????цi???? лi????? ??.

П?? ??й ?????м є i ??? ??????й «я???й ??» (Є. М??юк), я?й на????ся у
мi???е д??я?лi?я і я?й ??о ???є?ся ?????? i в ?ш ?с ? З?ар??i. М? ????у
??ю П. Ч??-????, ??ря?, ? ????-?????а ??ї??а ?????а ?? «????ю ??ю ????є
? ??? ?я??, ???а, ???ця і ??в’я??, ?е й ???дця і і??ця, ????я і ??і?я,
??я?? і ???я, ??о ???о з 50 мі?йо?в ??ї?і?.

XIV. М?а і ????

М?а – ? «???і?? ?юч ? ????».

Е. С?ір

М?а ?я ???? – ? ??, ? ????? ???а ???а ?я лю??.

С. Л?

1. М?а ?цiї ? її ???? ??о?я? ??нi?е цi?. Мiж ?? ? ??а ???и ?? рi??тi, ?е
й вiдi??и ?? вiд ??ї ?ж ????о. С??ь ?? ???є ???? ???ри.

О?? «Б?ь-я?й ??д ?? ?? не тi?? ??м, ?е й вi??… Бе??pтя ??? – в ?? ?вi»
(Ч. А???в).

2. Р???к ???? ???є?ся з ???? ??. Вi????я ???? ?????я з бо??? ? ??i ??а,
«За ??? ?? ??а ????? ?? ??т?? (В. ?н Гум???).

3. К?и ?? ??є, ?, у ???у в???, ??? ??шит?я хi? ? «??и ???.

4. Між ??ю і ????ю і?? ???з???й ?’я?к. Б???? ?????? ??т?и, її ???і?ь
????? ???урну ???у і ????о ??. І ???и: ???????а ?? ?є ???і?ь ???и ці??у,
????юю? ????. Т?у ?я? ????я ? ???? ???ь ?д ???у ?? і ?я? ????я ?? є
???ою ?я ????. П???о, ? ??? ?я? ?ль?? ??е і ?ю? ??гаю?ся ???и ?ій ??д
з-?д «????? ???я?????», ??ав?и ?? «?????о ????і?? ??. Не ?? ????м є і ?,
? ?? ?? ??і?шо? ?аю? «???и ?н?????, ?я?яю? ??? ?о ??і ??а ??о ???.

5. Ф??i???ня ?цi???? ????, її ????, ????нi ?’я?и з i??и ?л??а? ????ую?ся
тi?? вi??ю i ??ю, ??мi?ою i ?????ою ?цi???ою мо?ю. «Я ??, ?б ???? ?iх
??н ????а ? ?? ??. А? я ? ??ю, ?б ?? ?и? з нi? (М. Г?дi).

6. С???ня ????о ?i? i ?i? ?цi???? ???? ????е ?з ???ї дiя???i ???о
?i?????а. У цiй ????i ?i?iю?: лю??о – ??а ?i??? – ??а ?о??i?ь
(Л. Ва????).

О???м ?????м ?т є ???, ? ?? лю??а – ? ????iя, а ?? ?нiєї лю?? (iдi??т) –
? ч??? ?? ?i???.

О?е, ??н iз ?с ???н ??и ?о «?? ?i???» – ?? ?цi???у ?? як ?сiб ???ня
?цi???? ??в??i i ?цi???? ???pи.

7. М?а ????? вi?i?ь ????. В?а ?в’я?є ??туру ??? в ?? ?????? ??? вiд ????
??з ??сне ? ?????о. Що мi?iшi ??цiї ??? ?? в ??i??вi, ? ?дi?iшi ?????и
????.

Н? ??’я?к – ?i?ю?? цi ??цiї, а ???сiм – ? до???и, ?б ? ??? ??лi?i ?i??ся
?й ???вi?? ??о-??т??й ?’я?к ??лi? ??ї???о ??ду, ? ?е у ???тя з ???
?ся?лi?.

8. Свiт ? ?? ?? ?нiєї ????, ? ? ?? б її ????ю: ??а ???? i?? у ?от??я?i i
???дiї з i??и.

«К??ь, ??? ?в ? ???? П?і??ї і Мі???ії зов?м ? ??і ?? ? ??, ?к ?? й ?
К???. Я?о ? ??є?, ? ?і ?? ??? ???ля?ся ?і????ій ?? – ? ??я по?? ??и,
?лі?? ? ???у, а ?б ????? ??і?і ню??, ???? ????є ??я – ?? я, ???ся, ?аю,
? ?? з ?? ??и: ? ?? ? є?? ????, а ??? ????» (І. Бер?н).

9. Н?і? у ???????? ???х ???а ???є ?ою ?? в ??? ????. Н?ри??, у Ф??ії
???яє?ся ??????и ???? 40% ??о- і ??????ї і????и мов?и (?я ???я?я: в У???
99% ??ї ????ї ??н??є?ся ? ??ї??ою ??ю). В І???ї ??н ??? ??в’я??й ??сяця
????и і????ою ??ю (??? ????ь на???я ?єї к?ї? ?? ? ?????ся ??і???
??ій?кою, а ? ????ю – і???ь?ю). У Ш??ї ???к ?д ???? ? ????я ????х ??ів ?
????ю ??ю ??й ? 25%, а ???? ??и ??ь ? ???? ????ї ????.

С?єрi?i?ь ????, її ????нi?ь, ?цi???? ?рак?р ?????є?я ???сiм ???i?ю
?цi???? ??.

Т?у, вi??юю? ????i?ь рi?ої ??, ? ?м ??м ??i?є? ????i?ь ???ї ?цi???? ????
i ?хов??i.

10. Л?е ?і????ь ???? ?є ???ню ??і?ь. Ще у XVIII ??і?і є????? нау?
(Й.Г. Г??р) ??? ???? ?? ??????? ??? ???р, ????ю? ???ь од?х ???в ?д і??и.
О?? ? ?? ?я ????? ?с??я, а й ?я ????? ???? ????? ? ?????х ?я?в ця ??а ?
??а ?????ою і??ою. В?? ??ди?? із Бі???м, к??й я?? ????ся: «П???а ?????
Па? ?????ів – ? ? ? ??ту?», ? з В. С????м, я?й ??в: «У???ую?? у ???
??????у ??з?, ???емлюю?? ?д ??и ???я?ь?? ?і?, Р?ія ??? ?я?я?? ??и?ю ????
?-??? ??? ?о хо? б ??? ???». А? ? ??а ????? і з ?м, ? ?е ??я?м ????х
??і? я?о і ??о ?????з??ся ??а ?о ???ь ???р ?х ???в ?д ??ї??ою.

11. У ?ш ?с вi????ся ????й ??? ???????я ?цi???? ?л?? як ?о?дiя ?iфi?цiї,
????и?цiї ??я, ? їх ???няє ?????ю? ?вiлi?цiя XX ??i?я.

«С??? ????о-???о ?цi??i?у з’я?яю?ся у ?iх ??? ???и… Ч? бi?ш ?дi??и ?аю?
н?i ??i ??я, ?м бi?ш ??? ? ?????? ????х ????й, ??i в??аю?ся в ?лiгiї,
?вi, ????i ? лi???рi» («Ко????, 1990, №11, с. 111).

12. М?а ???є в ??? ????у ?лi ?цi???? ???? ?iх ?????кiв ???о н??у i ? ??
???рiї, i ? її ???. В?а ???? ?i я?? ????, є їх ????ов?? ?я?м. Н?i?
«???i» я?? ???? «???? ?я ??, ?о ? ?? ?? рi??о ???.

13. К???а є ??рi?i???м ?я?м ?? ???, ??м iз ??бiв ?го ??пi??ня. О??? ?х
???, ?? ???? ????о, в ?iй ї?iй ???i ? ??ся??тi ??а тi?? рi?ою ?я ?сiїв
цiєї ???? ??ю.

П????ь рi?? ??, ???є? ???i?ь ?-?????у ??мi? рi?у ????, ? ??? ?е п? ??? у
її ???нi.

XV. М?а ? і???ія

1. М?ою лю?? ??? цi???? iз ?? ??, ?? ?вi??? ?? лю??ю. Н?? мi??гiї,
р?iгiї, у якiй ? були б ????тi ???я ??.

У ????х ???? ?лiгiй ??о?? ????я ??. Т?, у ???i?i???у ???нi ?? ??ня В?,
??о ??ня М?а. Усякi ????я ?????тi ?? ????я ???ю ?я ??нi, ?i?м. І ???и:
«К?о В? (М?а) лю??, ?го во? ??? ???i? («Рi???).

В??є ??ю ????????ю ?????я ?? у ???я??і. «У ?я?? П?ь? Б? ????яє?ся і як
С??, ? ті?? ?? ? ?н ???? ???, ???ті і ???а ??? сущ?о, я? ????? ???ь у ??
?е ?? ??? ?? ?і??я в ??я, ?е й ??, ? (??о Й?о) ??рює?ся ?ю?, ?ся?ю?, як
???о у Пи??, ?ж ????, а, ???е, ??, ? ?????е С?? ??ю ?????ю ????? ??-я?
???у ?????ь, і в ?й ? ?с ?? ????е ??? ???у – ??з ?????у ???і?ь. О? ?
Сл?о і є ????, єдино і?ую? І??а, ? я? як ? ???і?ь ???о і ????? ??ня
????ся ????а ос?? ??ю?х – ?????а ??, ? ????є як їх у н???о ?????ій І??і,
?к і І?и? – в ?х, ?м ??м ??ю? ?ім ??ю?м ???? ??ня І??? (Ді?і?й А???іт).

Я?о ? ????я, ? пiє?т ? рi?? ?? ????о в ?iх ??дiв ? рi?? ??iях їх ????.

У ???в ????ня ?я??і ??а ??? ?к ???, ? ?-?????у ??? ???? ??? ????, ??и
?ю? ?р????? ін?ю ??ю – ?????ю.

2. Ш???? ????я ? рi?? ?? ??? ??о ?????є?ся ??ою ???ою ? i?? ?в. Т?, ?вi?
? ??кi??i ????iї – у ????нiй Г?цiї – ????я, ? ?i ? ??и – ???и, «???i?я»
я?х ? вi?i?яє?ся вiд ???я б?iв (?? з ?я??ь ??а «вар?? – «?й, ? ?р??»).

У ??у ???о ?оя?яє?ся ?? ?? як i???i??о ???а.

3. З ??iх ??н, ???? з ??к??ям ?нi?? ????i?iї ? ??i??? ????ання, ?? ??
??яддям i об’є?? i???i?? ????.

4. М??й ??? ???????ся ?нi?и? ????и ???? ??дiв ?я ??, ?б по???и ?? ?д
???лю?м, «вi?i???я вiд ??i?, як ???? нi??кi ??я? ?а ??i?я ??. Для
?ся??ня цiєї ?? ??о ??????ся ?? ??, як ??о ?? в Ю?ї ?е??, в Я?нiї ????а,
в Ч?iї нi???, в Нi???i ? в Р?iї ?????.

5. Не ????ь ?ня?у й У???. За ????я П??i ??ї??е ???о ? бi?шi?ь ??, ??їв,
??ї?к ?? го??? ?-????, за А??iї – ?-нi???, у Р?i??iй i??iї – ?-?сi??и.
Ця ???цiя ? вi??? i в ?ш ?с.

6. З??мi?, ? ?дi?i я?? ??? ????и i???i?е ??????я: «??р?ив???,» к???нi??,
«???i??, «мi???нi?? ??ї мо?, ?????я її як ??хi??о ???i?ю?? ???а, ???
????, ??у??я ? ???????? ???? ??. «Ар??? ??нi?? – ?в?и ???» (Л???н)…

Ві??, ?, ????д, ?д ?с В??? ?????ї ?волю?ї з її ???и «С???, рі?і?ь,
?????!» ?і ?? (?ім ?????ї, я?а ?ч) ?? ????і ?????ю???и і як ?? ????? в
???ій і ?????й ?я???і. Не ???? ???и і?я? ????? ??і?і ?я? ????ї П??і,
??і?, Т. К?тю?о, ?? ????и ? ?? ????? ли???у й ??ї??у ?? і ??м ??м ?????
????у ? ????у і????ю ????ї ??ї. Поля?м, ???, ? ????о: ???-??? Р?ія,
П??я, А??ія ?я??? сил?і?? і ???и з ????ю ??ю ??л?? ?к ??, як ?? ??? ??и?
з ??ї??ою.

У 20-тi ??, ?? в p?я??iй ??нi ? ?? ?? ??ля?? ??о «?i??ї ??люцiї», ???
??? ?о ??хi?i?ь ???? ? ??i??у ?? в СРСР, ?б ???? ????? ?я ?’є??ня ? ????
п???рiв ?iх ??н.

7. І???i?е ??????я ?? ? тi?? ?в’я???я ??ї???у ???вi ч?? ??, ?е й
цi??ря??? ???i???я ??-я?х ??б ????я її п????о i ???ра??о ??цi???ня на
рi?iй ??i, а ?м бi?? – у мi?ях ?????о ????ня ?р??iв ? ??? ???лi?. О?
кi?? ?i??ь.

«Г??н, я?й ??в ?????, – ? ???. К??з ?з ????? – ???т. Тi?? ?й ес???, ?о
?i?ує?ся ????ою. А ??ї??, я?й ? ?б? рi?? ??? У???ь?й ??уа?? ?цi??i?» (А.
К??нi???).

«Де ? в ?iтi i???о ?? ?во, як «????? ?цi??i?»? У США, в А?лiї, в І?лiї?
Б???iя ?? ?м, а «????? ?цi??i?» – у ?с. В?, ? ?????я ??їн??ї ??, ????,
???в ??ду, мi??ся ?м ???» (Ю. М???к).

У ??? ??я ??????? ????? в Р?ії ??ї??у ?? ???? ???е?лю?й?ю (Д. С???).

«Б?ь-я? ??сi??е ???ня в Р?iї – пi???. У????е i бi???? – ??i?? (А.
С?єля?й).

Вi???? й ?? ????: в СРСР нi?о, нi? й нi?? ? ??в ?сi???о ?????о ?цi??i?а
i ? ?в ?о ??й ???н. П? ?ді?і я?? ????ся ?я ????ю??я, ? й ? ?? в ??і
?ся???я ?дя??? ??и. П???? мо?? ????и ??а С??? ? XVI з’ї?і ВКП(б) у 1930
??: «?? ? ????????о ????у, ????? ??ою і????он?і?у, є ???????й і ??
??????і?й ?д ????????о ????і??. Чи ??? ??ян ? і??????? «?дя??? ??і?і?
???и ?? ? «?? ? ??????ь?? ??????

З?е ??ї???и «?????и ?цi??i??? (? ?ря їх ???? «??????, «ма???я?»,
«???????) у ?i ?? ?? ????i тю?и, мi?я ???ня, а пi?i? – i ?????…

Н???? ?к?, ? ?? ? «??ї??iй ????? ?цi??i?» ?? ????ю, ?ч i рi?ою – вiд
?i???я з ??? ? ????о ???…

8. П??iд ? ?? ?мi?ю?? ?р?у ??? є «????» ?о ?я?нi?ь ? ?i??цi ? ???ь ??о
???. Т? ??рю??ся ?? і??ії і ??ть ?????ї. Д????і??а ???зація ?в’я?є?ся із
?????, ????????? – з ?ти?ю, ??????а ?????я С?? – з ????ю, ?????я «????о
???і?? – з ????ою.

9. І?я «?? ??? – ?? ???, ? ???? бi?шi?ь ?лiгiй ? i???iй, цi?? ??од?, ???
?? i ??е ?i??я. Звi?и ??и ?о ?вi? «??ня» ?о ?сi??кi ??цiї ?ре?х ?в у
?iтi, ? ???? ????ю? цi?? з?нi ?мi? ? i???и i???iв i ?х, ?? ?? ???ь. Т?,
i????? м???ю С?лi?, ????, цi?? вi?овi?? «i?я ?сi?????? ?сi?i?? (В.
Г??р’єв).

10. Ця «?сi???» i?я ????ся ?-рi??у. Н???i? – у ????нi ?о ??в?цi?i?ь ?
i???? ????i?ь «??????» м?. У XX ??i?i ?? ??? ??я? теорiї «??тя ??. Що ж,
«М?а ? ??’я??о ?є ?? лю?ї?ькою. Лю?ї??о ?i?нює?ся ? ?я? ? ??»
(Г. П???ц).

11. Б???дi?ь ? ??а ???а ?????i?ь цiєї «??iї» ????. Б?ь-я? ?? ?не??о i
????? є цi?? ??????ою. С???? ??? ? ??ї??? ? я?ї-??? i?? ?? ? ?? вi?i?к,
???у ??, я?й? ??…

12. Не ?ю? пiд ??ю ??? i ????ня ?о ???i ? ??ї?i, ????i ? вi??лi мо?, ?м
???є?ся ??е?нi?ь ???iх. Б?ь-я? ?? цi?? ????няє ???и ??i???, ? ?ю
?????ся, я?о її ? ?тi?яю? з ?ї ? i?? ??и ???ня. Крiм то?, ??а ?? ?? ???
? ?????i??о ????, я?о в ??у ???є ??i?? по??а (?й ???? ????о ?в’я??й iз
?i???ям кi???i ?iв). Для ???? ???? ?й ??, ? ??? у ?iтi ???к кi????и ???
??ї??ою ??ю.

Т?у ????о-?нi????? ??я?ю? ????ня ?о ??????нi?ь ?в.

13. І??iя ? ?? ???iв, щ? ???с ???о ??i??? ? вiд??я ?? ??, ? ?? ?? ?
??г?а ? ? ??? ?????и ???? ?о? ??i???. Чи ??а ?? ? ??дi, ????д, у Я?нiї –
?нiй iз ??i?ш ????? ??н ?i?? Вi???е ??пе??у ??д нар?? – i ? ??чи?, ? ??
нi?? ? ???ь ?iй ??д.

Бi?? ??, у ??х ???? ??р?аю? ? ???i??о ??я ?вi? м??i ??, як ? ????ь iз
???????ю ??ю в ?вiй ???i є??в І??лi, ? ?? ??а ???? факт?? ???ня ??ї
?i??? лю?й.

14. Не ????о ? ???? ??дiв, ? ????ю?ся, ??о ???нi лi?вiс??i ??а.

XVI. Мо? і ????

1. М?? ?лi?? – ?ня?я, ? ???о ? ???нi. В?а ???ся i в ?????, i ??ливо в
?????? ???х, ? ?к ? i??е ??аю?ся i???и рi?? ??дiв, у ?? ??i ??i.

2. К?и ???я ?о ?????i ???, ? ?т ????ю?ся ?i ???цiї. П?? – «?но?н
Мi?i??», ??i???о ?ря, ? ??дiв ??ця?? ??а ??? i ?iл???я ?? зi ??? пi???и,
?i?я?и їх ??м ??м у ???. Д?? ???цiя – «????. У Р??кiй i??iї ???? є?? ??
– ????. Усi i?i ????я ??????. В?я?к ?? ??лено з ??м тi?? ?я ???? ??.

П? В??сi?i (1 ?. н.е.) ???i-с????и ?? ?i??нi вiд ?нi????х i вi????
?????й, а ??нi ????и i ??? ??и ?????ся ???ою. Р??i? ????i Риму, як
?????и у гi???кiй ???i ????я ????? ??, ??, i ?? ?н??ня. А хi? рi??я в
??? ??i ? в ??тi ???iв ??ї??? i ?сi??? ?в ?? i?у ???

«А? ??? ?к ??е ????, ? ?? ??? ?і????? ???и ???? ???аю? ?ою ??? ? як ???
в ???й ???і, а як ??ю ?іця?, як ?? і????? ??ре?», – ??в ??? ???ф і??ії
А. Т??і. П??? в «?і????ій ???і», ???? ?бе?л, ???е, ???ся б, ? ?е ??
«???» ?????є?ся як ???? «??? і ?дя??».

3. У??? ???? ??i? ????? у ?л?i ???, ?я ??а ?лi?? ?? ? ???, ? ??, ??iм ?
«???н Мi?i??»…

«З???а ?????? і??ії, ???? н?і???? ??, ???? ?????? ??? – ?ь ?і?а ?і?а,
я?ю ??і?ями ??????а ?? і??ія» (О. П?????).

4. У ?с «?????» ?? ?ю?? ?с??iк ???? ????й ???, ? ?? ??у?? ???? ??и
цi????о ?тi??ня ?х ?в ? ???рiю ??i??? ??я. З???я ?ля?є в ??, ?б ?????у
???нi?ь ?? ?i?? в ??я.

5. Н?? «нi?? ???. Ї?i ??i?i ? ??рi?i ??цiї ??? ??i?ю?ся ??ою мо?ю ? ???.
У Ш???iї, ????д, ?iцi?i д???? ??i?ю?ся ????о ???а ??ми, у ???iй Ю???iї
??????ся ???п ??цiї: ?? ?ю?? ???лiк ???с????? ? ????? рi?i ? ??ою.

6. В СРСР ?? ????ї ?? ????? ?сi??а ??, ?ч ю???о ??? ???у ?? ? ??. «З???
?о ?? в СРСР» ?сi??а ?? ?? ????а ?iцi?ою, ? є ??ично ??нi?м ????ї. Т??
??м, ?i i?i ?? ???и ??iцi??и, їх ?????а ??а?i?ь – ????ю, а ??i?цiя цiєї
?????i ?в у ???у ?сязi – ?????чною, ??як i ??лi ?iцi?а ?? ?? ???i?ь
?тi?я? ?? ??iцi?i з ????вi?х ?? ??авн?о ??цi???ня.

Не ?? ??? ?сi??у ?? i в ??????? ???i «Д???у ?о Союз С????х Д???: ? ?ю
?????ь ?? ?? мi??i????о ?i???ня, ??о, її ??цiї ??ши?? ??? ж, як i в
СРСР.

7. «Лі????ія» (????дя) ?є ??у ???? у ??я? «????ії», ??о ??и ?ро?, я?? ця
?? ???ть. Т?, і???? ??а є?і?ь в СРСР ???????я ??ю «?нт???? ???» (Л.
Кі?іс).

8. П?i?? ????? ?????тi в ?юзi ??? – ?ах?нi?: ???о? ???а??ня ?нiєї ??
???є ???нню ? ?i??цi ??? i ??дiв. Це ???i?, ????д, у США, ? ? ?? ????и
???и ?ою ??? «????? ???», ?е й ??и пi????я ?о ??вiт ?нi?? ?в ? ???р ?
????м «???, в я?? ??н ???? ??i?є ?iй ?? i ???.

Д???? в ?с ?? лю?? ?рi?ю?? ???лi? СРСР зi ???и США, i??ую? ?и ??у ? ??є?
рi??ю, ? в ???лi?х Р?я???о Сою? ?о??? ?рi?е ????я з вi?вi??и ???iя? i
???? ??ми ? к????и, а в ??????х ??? – ?i??? з ??? ?i?. Д?е ?е х?i?ся
i???цi??-?вiнi?? ??т??и «????? ко?? i в СРСР.

О? як ??? ?о ??? з ?х, – «???і??? ????? С??? ???ій П??й ?к??р К???ії
У??? П. Ш??т: «Ц? і??? ????я ?????и ????? ?ою ?літ?у ??тя ?в і ???в.
Н?і? ????ив «і????й ?р?? ?? ????я ???х ??й – є??й ?дя??? ??д… Т?? ?
???є? ??и ?? ??и?? ???у, ? ?? ??ол? ??і??? ??ою ?є?є??и, а я б ???, і
?????. Це – ??е ????а й ??ск??а ?????, ?ря??? ??и ????ня ?????? ?і???і
????х ???в СРСР; ?? ???? ?? ? є??ня ? ??ві є??ї ????, ? ??і?в?ня ?р???
по???ів, ? ???ня ????? «???? ???. А ??, ??е, ??а?є, ? ???ся і??ич?, ????
?ся???, ????я й ???є?ся, ?????ся й ????ся».

9. З??? ?і???ї ??????ї ?? ?? ????а ??. «В??е ???, у ??у й поля?є ???
«??ї іс???? ?і???», і????????о ???? ?дя??? лю?й, ? я?м ? ?? ?к ?? ??? і
я? ЗВІДСИ ???ся ?м ?ло?м ??м ?????і і ???, ????м (?ч як ??о) ????м
??дя?ї ?дя??? ??и, ????? ?д???м ??ов??-?є?є???о ????у.

С??т – у ??…» (Б. М??в. Р??? я?к. – «О???, 1993, №12, с. 13).

І??????-????? пi?пi??? i ????? я?ча? «? мi?я?.

«Д???і?i ????i ???лi? ??и ?? ?о ?, ?б ??ї?i, в цiл?у ?iтi й ? У?аїнi,
я??? ??? ??? ?о ?? ???е?я, ?о ?iй рiд… С???ня ? ??ї??? ?? в ??? ??i??вi
д?i ?? ?????, ???є, як i ? ??ї???о ??? ???i. М???тс?о-???д???i ???
?????и її ????я, i цю ?лi?? ????и ? дiлi» (І. Ю?к). Ф?? ?i??ь, ? ???? ?о
? в ???? ?сi-п????о…

10. Р?я??а і???і?а ??? ????? ????ю?? ?? ?????????? як У??? в ???, ?к і
???х її ч??н. З??? ???????, ? в Д??? ???аю? ?о?дя? 116 ???????й. Для
«??????? ?і???ня ?? ?ю? ?? ??, а ? ?я «???і????? ?і???ня є ????а. У????а
?? у ?і?і ??ї ???? ???а однією з ???? «??????» ?в, ?? ?? ?? ??ою ?я
????і ????я. Що ж ??ує?ся і?? ???????й, ? ї?і ?? ?? ? ????? ?????и, ?о ?
?і??ь, нап???, ?? ?????. У Л????й ???і ? 30 ??в (1959–1989) ????ь ????в,
я? ???и ????? ?? ??ою, ???л?ь із 43,2% ? 30,7%; у є??в ? ????и ?а??я?
???і?о 7,9% і 5,1%, у ??р – 70,2% і 50,5%. У ??ян ? ????ь ?х, ? ???и
????у ?? ??ою, за ?й ? ?с ??? з 98,9% ? 99,2%. Т? ?????ь «???я??ое
?????, я? у ??й ???й ???і ? ??ї??? ?? ?ав??я ???: ??яяв, я?о ? ?????ь ?д
??ї ??, ? як ? ?іє? ???? ?-???? «Н? ??? ??м і ???? ????ь ?? ??» (Ч.
Мі?ш).

11. У ???? ?гi?? У???, ? ??ї??е ????я ????ь бi?шi?ь, i ?сi ??є ????тi
вi??и ??? ? ??ї?????? ???а, ??и; ??юю? у ?х ?сi????нi ????лi ? ???i; ??о
?мi?ь ????я у дi?й ??ття ??? й лю?вi ? ??ї??? ?? цi ???? ???люю? їм ????
м?????тi, ???у ? ??? ??їнс??о, рi??о.

12. Т???о, ? й у ????iй У??нi ????є?ся ру?фi?цiя ????? ?цi???? i??i??iї
??з ?? ?о?.

К?а??фi?о ? ???? ??ї?ь?х пi???кiв, ???кiв, ?вi??? лi???? ??, ??аю?
??ї??i ??? й ???и, ??е ? ??є?ся ??ї??а ???я лi????, як i ?нi?, ?
????ую?ся фi?? ??ї??ою ??ю. Не ?ре???ся ? ??їн?? ?? дi????о, ??а ?????а,
??i?i, ??? i т.д.

У??? ????? ?вi? ?сi?????х ???iх, ?к???, i???цi?? ? ?рi???х ???. Їх ?? –
? ?до???я ??? ?сiян в У??нi, а ??фi?цiя ??ї?iв на рi?iй ??i ? i?? ??дiв
У???.

13. З??и ?я? ???лi? ? ??а ???и ???нi? ? ?? ?? ?????ня ?р???тi ??ї??? ??,
?е й ?? ????я ????ї ??фi?цiї У???.

Т? ? ??е, ??і?о ?ю?ся ??и ?о ?????? ??ї???ю, ?о ??? ? ??й?? ??, ??? ???и
її в У??? і???ою і т. п. М?о ?о ?є ??і?ь ?????ь ?’єк??о, ?і?м ?
Г. Н?????ою: «М?і ? ??а ?х «???я???», я? ??ля? і ?лію?ся ? ?, ? ???і ???
ї??ї а??ії ?ію? ?ія? ?о ?ою ???у і ???? ??ю ??ю».

14. Н?i?? ?лi?? ?я? ?? ?????ня ??ї??? ?? як ????ї ??яє ак?вi?цiї
????ї??? ???тiв, якi ??? ??? ??и ??ї??? ????, ?вi?, ?рж???i, сiю?
мi??iо??? ??ж??. Ф?? – у ????х ??i?цiях ?iцi?? ? неофiцi?? ??и, у
?????ях ?раї???о ?дiо i ?????я. О?? ??н з ?х ? ???в ?ек??? ??цiї з ??
??????? ??нiв.

XVII. Мо? і ???а

К?у ??? ????о?і, то? ??? ???.

А. ? Кю?ін

Вiд ?????i ?? –

? ?????i ?цiї.

1. М?а ???є є?i?ь ???и. В ?цi???iй ???i ???нюю?ся ???а, ?цiя i ?? (М.
Сi??, У.Ф. М?кi).

2. М?а ?є ????е ???ня у ??і ?????? ?ро?в. Д??? Сл?а (М. О??) ??я?м ????х
??і? ??????? ??????а є?і?ь ??ї???о ???, ?? і?о??у ?м’я? і ??? ?? у
?????я ?? ?лі??? ?р??.

3. К?? ???а ??і?о ??? в ?лі ?? ??і ???? с?????. Н????, у Ки?ї ?д ??в
?????во ?????у, я? ???? ???? ??? і ????? ? ???? пос?и, ?і???? ????ням
????? ??? ??ів ки????о ???.

4. О?? iз ???? ?явiв ???????я ?цiї є ????й ??? її ??, я?й ??но??о ?????
її ??цi???ня в ?iх ?з ?ня?у ??? ??i??? ??я. Ц? ??? ?є ?? ??i??? в О????
З??i ???и – К????iї.

5. Д???ою ??ю ??є ????о ?? ????о ?се??я ???. В од??????? ????х ????ях ?о
?й с??с ?? ??о ??? ? ????ся, ?заяк ? ????е яви?. В?о ??іл?и ж ????, як
??? ???? ? ?і?т ???. В ???і??х ? в ?га??????? ???х пит?ня ?????і ?? є
??єю з ?й???і?х ??і??-????? ???м. К?и, ????д, у 1883 ?? ?? ???? ???
п???и в Х???ї в ?? ????ї ??с?у ??, ? ????о ???е ????я, й ????? ?я??
???ся ?????ь ?д ??х ???в. К???? ?нф??а? ???о????ь ??????я ??і як ????ї
?? І?ії ??я ?і???я ?єї ??? з-?д ??і???о ?????о? ????я. Ко? ??я ??ня?я
«?є?є???» ?????ї ??? «????» ?????ї ?ю?? ??уб?к, ? ? ?х ? ?? ?лю?? ??тю
?о ?????ь ?в. Це ????о ???ня і ??? про??и у Г??ї і Ві??ії. В??і?к ??о в
???і ??????і ?? в СРСР ??д «?а ??цяти ??????» ?в ?і ?? ??? ??а??.

У ????????? ???? ?? ??а?? ?? ?ко?є ?? ??в?? ???. Ні?? ???о: ?т ?є ??ц?
«cuius regio, eius lingua» – «?я ??а, ?? й ??». П?? ?й ???п ?є і ????
????ня: «cuius lingu, eiusa regio» – «?я ??, ?? й ???. У Т???ій і?ерії –
є??й! – ? ?? ??’я???о ???ня ????й ?? ????х ??дів. Чи ? ?? ця і??ія у ??
ч?и ??ою і ??? ???ю???? «М?????», ????и ? ??и, ?маг??ь ?????и ??? ??? ?я
?я???я ???в і??ії. В?и ?я?я?, ? в ї?ій ?аї? ??є ???і ?ж ???, ??? ?о
???ин? – ?і ????, ?? ??я з ??єю ??ю. «Хі? є, ???, ?? ?? – ?????». «Н?а
????ї ??, ??, є ?????а ??!» (В. Ж?????й).

Аж ??о, ? ? ????м «?????і? у ???і «??ї і????ї ?і??? лю?й – «?дя???о ???»
???ь? ?? ? ???? «?дя??ою».

6. Вiд 1 сi?я 1990 ?? ????о ??в ???тi «З?? ?о ?? в У????iй РСР», я?й
????є ???нi?ь ?раї??? ??. Це ???є, ? ???а ?? ? ?? ????i ??’я?и ????
?????ня ??i??о ???? ? ??цi???ня ??ї??? ?ви. На ??, ?сяг??я ??ї ???и ?
цiй дiля?i бi?ш нiж ?р?нi. Т? ? ?????о ????ям ря?ів:

Н?ік ???а ?? ????а…

Цві? і сяй, ?я ????…

(О. О??)

7. Ц? ??н ??ня? ??з ??хi?i?ь ???у ??ї?ь?ї ??, я? ?я??ся вi????ю ? ???рiю
?спi??? ??цi???ня в ??i?ш ???? ??? ??я. За???о, ? ?е?е вi?? ???у в ??у
???о?т УГКЦ М. Л?и??й, я?й ? в 1817 ?цi ??в ??рi? «В ???i ???но? ????ня
i ???i??тi» ??ї??? ??.

8. Не ????о ?? ???? ??и ??ї??? ?? ??а ??м із ???? ??я?ів бо??? ??и
??ї??? ?ржа???, а ??? ??? ???????ся як ??б ???і???ї ?р????о ??і???.

9. С?? ?? ????ся: «Б?е ???а – ?? й ??» (В. Я?рi???). В?о ?к, ?е, як ???,
? в ?? М. Л????о ??мi?, ? я?и «?ла ??», ? ?? б i ???а. Т? я?о ??? ??
???ню ???у, ???? ?о ??ї??у ??. Б? ??ї??? ?? ? ?? ??ї??? ???и.

10. Д???i?ь ??ї??? ?? ?є б?и ??i??? в гал?i ???? ?вi?, дiя???i ????х ?
?мiнi????? ??нiв, у ??i ?????а, ??и i ??i?, ???? i ???т?, ????? i ??бiв
м??? i???цiї ??.

11. Д??? ???а ??и ?о ?, ?б ? ???а ?вi??i?i?ь мiж ?????ням ??а??тi ?? i
??i?цiєю ??о ???у. У ?’я?у з ??л?? i??у??ям ? ?????ям За?? ?о ?? з ??
????х ?н??кiв, ????i???х ? ?????????х ?е??iв i ???? ??i?н ????? ?????й
???? (???сiм з ?? «П??і?») ? ?i???ям ?н???х ??дiв ?? ??i?цiї З??у ?о ??,
а ??ж ??????я ?м?о ????а, ?кi?? «З?? ?о ???нi?ь ??ї??? ?? в ???лiцi ?
???є?ся, ?ль?є?ся ?i? ??о??» (Ю. М???к).

До ?? ж ??а ????и, ? «З?он ?о ?? в У??нi зах?? ??ю?о ?сi??у ??i?ь, а ?
?рi?у бi?шi?ь i ? i?i ?н??i» (А. М???о).

12. Б???а ? ???нi?ь ??ї??? ?? ????ся й ? ?iр ???у та ??????? ?л, якi ???
?рi?? ?зi??и ??у ????я ?? лю??. Дея? ?????? «???яз??? ????я» ??аю? ????я
??х ?? ? ?? в ??, ? їм ??м? ??а ?? ???ля? ??ї??ою ??ю, а й у ??, ? їм
????ся ??, як і?і ???ляю? ?єю мовою.

13. П??????я ?цi???? ?? i ?? лю?? – фа????е в ??й о??i, ? ??а ?цiя ?є
??о ?? ?цiєю, як i ??а лю?? – ????ю ??о ???. Н?i???е ??о ?????i – ?? з
??? у ??i ?? лю??. Якi ??? ?? ??а лю?? ?з ?цi???? ??? Чи ?? ?? ??а лю??,
я? ???? ? ??р??ї ??ї?

В????я у ??а i?лi???о ????а Р. Пi?iо, я?й ? ???я «Чи ???? ??ї?i як ?цiя,
? ???ть з ?? i??iї?» вi??iв: «П??ня в ??, ? ?шi дi? ????ь, ???и?? рi?у
??, ????, i??iю… Ш??–? ???я ?? лю?? ???i, ? ?, ?? у ?с н??, ??о ???о
на?? ? ?????у ??, лi????, ????» («П?’я??и У???», 1990, №2, с. 54).

14. Д??? ???а ???? ???? ??? ?я пi????я ? ?i??ня ??в?х ?’я?iв ??ї?iв, ?
п?ж?аю? ? ??? У???, з рi?? ?р??. Г???м ??я?ям пi????я ?х ?’я?iв є
?цi???а ??, її ??????я в дi??рi ?я?м ????я ??ї?????х ?iл i ??iв, бi?i??,
??и, ?дiо- i ?????ч, ??рiв, ??кiв сам?iя???i ??. П???? ????ї т??? ???и
?є ??и пi???? в ????цi ??ї?????х ??iв ??ї ??iфi?цiї ?я ??? в дi??рi.

15. Д??? i ??i??? ?ся? ?м’я?? i ?????и ? тi?? ?цi?????р?, ?е й лю?????
?? рi?? ??: вiд ???о нiгiлi?у ? ????? ????ня – ?? ??. П??ю? ??, ???а ?м
??м ?i?ює ???? ???’я ???.

Н??і?о ???? ???? ???, ?б ???? ?????я в ??? ??ї???и, ??е? ????? ??і ???н?
??ї????в ???? ? ??? у????? ????.

16. Д??? ???а ?????и ???i?ь ???ня рi?? ?? ? ?iх рi?ях ?вi? – вiд ?тя?х
??i??х за??iв ? ????? ?р? ?? й ?пi???и.

17. О???а ??а ???и ?є ?? п???? ???ню ??ї??? ?? ???ця? У???, ?я я?х
??ї??а ?? ? є ??ою. А?е лю?, ??і ? ???ють ??ю ???и, ? ??? ?? ???і?и?
???я??. Д?і?? ???и ??ід і?? ??н у ?й ?ля?і ?рж??? ?????а. В Е??ії,
????д, ?і ????і, ?б ???и ???н з ??, ?ю? ?а? як ???м 1500 ????их ?ів.
П????ня ??г роб??я ?я і??і?в і ??і??ів. Х? ?в?в ????у ?? в ????ій, ???ій
?о ??й ??і, ?д і??у ?і?няє?ся.

18. Н?бi?? ??и, ??? ??????о ??я?я ??ї??а ???а ???а ?д?и мо?м ?х ??дiв, ?
не ?ю? ??х ????iй, ????х ???? ? ??? У???. За ?х нi?? ???и, ?iм ??ї???
???и.

19. Пi?я ?????ня ?????тi У??? ?????нi, ????ї??i ?? ?ч?и заля??? ?сi?????
? i?е ???ї????? ????я ???лi? ??????ю ?раїнi?цiєю. У??нi?цiя, ?????,
вi??????я, ?е в?а ?є ? ?? ????ня ??цiй ??ї??? ?? ? ?а?, я?й ????ся ?????
у ????iй, ?вiлi??нiй ???i, а ? ?????ня ? ??ї?iв ?iх ?х, ?о ??ї?? ? є ?о
? ??? ?? ? ???.

Н???й ???вi??м ??i?м ??цi??i?цiї з ??упною ??фi?цiєю, ??нi?цiєю,
?дя??цiєю, ??нi?цiєю – ??ї??? ??д ? ????ь ?бi нiя?ї ???и, нiя?? ?у??я з
i?? ??дiв ? ї?іх ?в.

Г???м ?цi???о-??? ?? ??дiв, як i ?? ???х ???ян, ?? ?з???, де?????
?цi???а У?аї??а Д???.

XVIII. М?а ? і??ія

1. Х? ??дiє ?н??, ?й ??дiє ???нiм. Ця ??о ???ю?? в ?шi ?i ??i?ь i??т?? ?
?i?? ???ст????ь ??? – як ?я ???i?цiї ??о ???, ?к i ?я ????я в ??рi i
??iлю??я i?? ??дiв.

2. Мо? – ? ?????? i?оp??ї ?м’ятi ???. П???? ?? – ???є ????и на?д ????, а
?м ??м i ?????о. Н?? ?з ?м’ятi ?????є?ся, ????ює?ся в ????я – ???i?у,
???i???у бi??у, я?ю ??о ?нi?лю??. І ?в??: «? ? i?а ?i??? лю?й ?? ви???и
тi?? в ???т?i ?i??? ?????ня ??» (Ф. Нi?е).

3. М?а – ? ??? ????я ??? ? ?? i????х ?я?х. В?а – ?т??, дiя?? си?, вiд
я?ї ???ю мi?ю ???? ?бiр ?х ?яхiв ? ?пi?е ????ня ??. В?а ???е?є ???
тя?i?ь i ?з???нi?ь ??я, ????ня ??нi??тi i ??i????i ?i?????ня ??? ?и ?iнi
?? i????х ??.

«Рiд ??з ????ня ?????я в ??’я, ????? ?’я?к я?? ????я в є??тi мо?, в
?i??х ??аях i пе???х, а з ???i ?о ??? ?я?м ??i??я, ?є??ня i ??iляцiї
????я ??д, ?? ? ?’я?iв ????i?? ????я ??л??, вi??тя ??в?ї є??тi, ?х??е
?i??м ??ям i ?i??ю дiя?нi?ю, ?i?нi?ю i????ї ?лi ? i???iв. Н??тi ??д ??
???ою, ?? ???я ?цi???? є??тi ???є ????я в ?’я?? ?лi???, в є??тi ????ї
??и i ???. В ???i ??д ?? ? ?? ?лi??ою, а й i????ю ??ою з бi?ш ?о ?? я?о
ви???м ?цi???? ????? i ?вi???ням ??о ?i??? ???ня» (В. Клю????).

4. Ф????я ?цiй i ?цi???? ??? ??? ?в’я?? з ??’я??ям ??? ???м. Для ?????
бi???i ?р?iв З?i?? i С???? Є??и – ? ??о ????й ??. Їм пощ???: ї?i ?? ??
????а в ??i ???ї ???, я? ?е ? ??а ?? ??я?ям ?ну??я ??? ??? ?д i??. Л????
?? ?цi???о ?? «нi?єю» i ? ???у?? нi?? ??iляцiєю, ??з ? в ?рi? ф????я ??х
?цi???? ?в Є??и ???? iз ?ю ?? ??е. Т? ? ??е в XVI ??i?i ? ??? рi?? ?? в
І?лiї ?? ??лi??? ???о 60 ??iв, а У???а ????о ?i???? вiд ??? ? у ???нi
XIX ??i?я.

5. У ????? ??й з ?????х ???в ????у, ? ?? ?????у ?? ????и «?????і ??ї»,
«????ич? ??лю????, «??о-????і ????». В?и ???? ?ях «?д ??? ? ??ї». У
?????х ??ях ??? ???а?? ?і?? ????я ? і?ува? ??? і???ня ?????? ??т, ???в і
?іл. «?и ??? ?іню?? ?іх ?х ?н?х ?????? ????в ???, ?, ??? ???? ? ??????
?і???и, ???е???и ?д ????о ?і?, ??о ?і? ???? ? ???і?, ????и ??у ???? ?
мо? ? ??и (?????ня ??. – В. І., Я.Р.-В.), ??, ? ??, ??ш ?????и ?
??і?ичн?и, ?ж їх ????и, зайня? ????ю ? ???і?ю». (Р. Ш??юк). С????, ????
? ??? є??? ??, ?я??? і???? ??ш ви????и, ?ж ???? ????я, з ї??ю ????ою ?
???і?ою є?і?ю. Р??л А??о-У???? і Р?і??? і??ій є ??у я?рав? ?і??ням. К?и,
????д, ?? ?ля?в пі?и ? ??и і ????я ??? й ??? ?-?????, «їх ????і??в ????й
????і?, ???ь ??, ?б ??уа?е ??і??? ???о їх ??я?, ? ???а – ??я??, чи ????
– ?і??? ????я?. (…). Д?е ???у і??ію ??а ???і?и ?о ??в, ????в, ???ів,
??ї?ів ? ін. «(Р. Ш??юк).

Як ???, ??, ????? ??а і ???? ????и в і??ії ???і? ??, ?ж ??ть? ??ів.
Н???и ??ів ? ??а ??ї??? ??, ??, і ? ??а ??ї??? ??ї ???зн?и ????і??и є і
?? ?і?? ж ???в, як ????? ????ів-????????в іме??? і??????і??и.

6. Р?ь ?в ?????х ???в в і?о?ї ??і??и ???? ??й ???? ???. Р?у?? і ???і??
??м ?я?. Г???-?’ю?? ?? О?? у ???? М??і I з ???у ?ял??? ??’я???в ??в ?о
???д??ь ????и «?ло????е ????? ?????, ?б ?????и і ????? «???? я??? ?????
?м, ? ??ья ?о ??д??ь ?о ?? М???ії ? і?? ????? Р?ії ???». А?е є ??ї???, ?
???ю? і?ю ?о ?????я ??, ????? і ??ів М???ії, ??дя? ??? ? ?ій ?о ?ве??ня
??в ????ї ??н?і і ?????и, а ? ??? їх, а ? ?? і?і ????і ??? «? ???я і???и
???т??. Т? ?? є ????і: ???є?ся ?е з ??о??ня ??, а ?????ся ????і?ю, ??о
???і?і?ю.

7. І??iя ??ї??? ?? ??е ?? ? тi?? ?’є?? ????о ??i??ня, а й ??ме?м
рi???i?? ???яцiй ? ?лi??? ????. З ?ля? ? ? в нiй ??? «бi?х ?я?, ?з’я???х
???, ???о я?х ???ся ???i i, ???? ж, «???вi» ???iї. В? ?, одн?, ?є ??ия?
???ня ?я ?????я i ???? ?цi???? ?i???i.

У ????х ??i?х ? ????? ???х iз ?х ???.

XIX. Н?? ??ї ?ви

… Н?? в ?і? ?і ??? ?ці????о і??, я? ????о б ??и ?? ?і?? ???с?, ??и й
???в ? ?????, як ??’я??а ??а т???ії й ???: «У???», «??ї?ьк?». Це ?ід??
?о ????у ?і?о?і?ь і ???і?ь ?’я??х з ?м і??м ???іх ?? і і???ів. Це ??о ?е
??? ??і? ?? в ???ій ?? як ???і???я й ??? і?а?в, ?ій і ??й ???.

С. Ш???

1. У???ж вiкiв ??, я? ?нi ???ю? ??ї??ою, ?? ??и з ???м ?с– : ???, ????а,
???с?а. О?i?? ?й ?рi? є i в ??i ?? ??? пi?i?о-?i??о ?сi? (?с?? я?к), ???
??? ?нi?е ????е в ???iй Р?iї i ?сi?в мi?е «???? ??? в СРСР (??а ?? ? ???
?i???в’я???о ??а – бi???? – ?? ?? ???ь ? ??и; ?? ?ж ?а??? ??м iз ?рiч
«????», а ?о?м «????? ????» ???), ? ?су??? ????ня ?о i???ня «????к?о
я??», ?рi?ям я?? нi?-? є «????? ??».

В????я в ??а ?дя???о ???і? Б. Р???а: «Ті?? ??я ??????о ??ю??я і ?????
???ч?? ?з’є??ня ???х ??? Р?і є?? ??? ???і?ь ??ляє ? ??о ??? ??ї??у і
????? ?????».

М????? ?і? ??о ??? ??а з???? ?к: ?с? ??ке ???, ?? ???р ???з ?????? ???,
і ????к ??о ? ???? ???и ?і ?? ??и – ??ї??а і ?????. С??? ?, ?і?о, ????я
?????.

А ?? ?к, ? «…??ї?i ???i ????я «????ког? я??, ??о ??????? лi??т??? я??, ?
?т, ?ев??, пi?iнюю?ся ?ня?я, ? ?????к? я?к, ??й i лi?????, ??iм ?
«?????? я?к, а ?? ?? тi?ки, як i ??ї???, «?рi?я» ?? i????о «????» я??, ?
?i???в’я???о, ? в дi???i ????о ? iс?є i ? i??? нi??» (М. Г?????).

2. «Р?? – ? ????а ?рi??о ??? ????вi?? К???? ???и, а ??ж ??а ??ї цiєї
???и. Це ??о i ?? ?хi?i: «????, «???, «?????», «???» ? iн. – ? ?хi??
??ї?х ????ня ??ї???о ??? ??ег?? ? ??х ?iв.

Г???а ??? ???? ? ??i? з ???м ??їн- у кi?i XIX – ? ???у XX ??i?я (?рi???м
????м с?? ?я???ня ??i?я «Е?ї?» І. К?ля????о). Р?и?? ? ?i?? – ??я є??тi
??ї???о ???, ??? ??????? мiж ??а i??iя?: Р?i??ою ? А??о-У???ою.

3. З??м (у ???? ?м’я?? вiд 1187 ?? ???? ????я??? ???и Р?і і ?д 1189 ??
???? Г???и) з’я?яє?ся ??о «У???». П?тя?м ??i? ??а Р?ь i У?аї? ????ь як
??нi?. Т?, i Х?????й, i ?????и ?? ??и ???????и ??лел?о ??а
У???-Р?ь-Р?iя; ??ї???-???й-?сi???.

А ? ?нi? в «Г???цi ???????? ????????о я??» (її ???i?? ?зи?ю? «А?????),
???о?нiй у Л??i в 1591 ?цi, ?вi? ? ????? ??i ????: «Ко ???нiю ???????
Р?сi??? ??». В??? «??i?кiй ??, «??кiй ?? не????? ??аю?ся i в ??тi
«Г?м???. П?? ???я ?т не ?о «?сi??? рi? у суч??? ???нi, а ?о рiд ??ї???,
?i??ням ?? мо?? ????и ?? б ???? ?iв iз «Г????»: дi???, ???к, ??’я?о,
??’я??о.

А? ?i?и ? Р?i ?я?? ??а «Р?iя», «?сiй????

4. С?? «Р?iя» – ? ??о «Р?ь» у ????????у (вi??i???у) ?в?? ??м??i. К?? ??д
?????є ?жi ??и ? ??ї ??: ?ля? ??? «П???», а ? – «П???, ???и ???ю? ?ою
??? «Х????, а ??ї?i i??ю? її «Х??тiя». О?ж i ????вi?i ??и ???? ??? ??х
??кiв ? «Р??, а «Р?iя».

5. «М?ою Р?сю» в XIV ??i?i ???? в ??????нi В??iй Р?i, ??о К???iй Р?i,
Г???о-В???? ?язi?т?, я? ???о ?нi?ю З?i?у У??ну з п????и ?рит?iя? (?
Днi?а ? ??i i Ч??? ?ря ? пi?нi; ??? ???а ?хi?их ???рiй Г??ь?-В?????
?язi??а ??? вiдi?? ? i?? ??дiв – П??i, Р??iї, У???и, Сло???и). До ???
кi?я XIV ??i?я К?в – «?? ??дiв ???? ?лю??я в ???рiю Ве??ї Р?i.

Пi?i? ?????????? ??i??т ??в ???? В??ою Р?iєю М????у, в зi????i з тiєю ж
?? М?ою Р?iєю – Г???о-В????ю ??а?ю. П?iм ??а «М?а Р?iя» ?? ???? ? ?ю
???рiю У??? – ????ї ????iї К???? Р?i. Сп?цю?в ???п ???iї: М?ою Г?цiєю
???? ??? ??? Г?цiю (????iю), а В?икою Г?цiєю – ??нi??нi ???и ?млi. Та ж
???ія ??лід??є?ся в і????х ??? М?? і В??? Ві?е?ї, Б?та?ї, П??і.

«Н?? «М?а Р?? і «В??а Р?? ???? ???ою ????ією і ??и з ??? ??о????о ??ія?а
в 1303 р. з ??? ????я Г???о-В????ї ????ії» (С. Ш?у?н).

6. У XVII ??i?i ??о «Р?iя» ??а? ? ???и дя?м (?????) ?ря О??iя Ми????а, а
?дi ?е ?iй ????-???нiй ???i ? ?лi з ?????м. П?? ця ??а заг?????я?ю i
?iцi?ою ??а ? ??у. Ще у 1713 ?цi ??л М??вiї в К????нi ?ри?в ???я??ня: «У
?iх ???? (???х. – В. І., Я.Р.-В.) ??ую? ???у ?? М???ь?ю, а ??о ?? ???е
?????, ?б ????и Р?i??ою, ?о ? й i?? ? ?iх ??? ???». Бо й ??в? ??о в Є??і
? ??? Р?ь (У???) з М???єю. Т?, 28 ????а 1649 ?? ????р Ф??ії у П??і А???
пи?в ??? ?я??: «В?ь ???й ??д, ? ??тя?є?ся ? Л?? і Ві?и, ??я?я ??и ???».

7. Ц? П?? I ????в ???? У??? Р?сю. В Р?iї ?? ????? ??ж ??о У?аї?.

8. Т??ю є??? Р?і-Ро?ї ??о?? у XVIII ??і?і ??і, ???а Ф. Мі??. К???а II
????а ?ім ? ?і?? із ?єю ??ією тю?ою. А ??? ??в ?в??и, ? М??а – ?адк???я
К??, ? в ???я?х ??х XVII ?о??я ??? К???? ???ї і ?????т Киє?-П????? ????я
І. Гі??. Він ?ж ?в з ????ня ???, і є ???? ???и, ? ?ою к???ію ?????в ?
?????о.

У 1920 ?цi ????у З?i?у У??? в П??i ?iцi?о ??? ???? «М????? В??ня»,
??ї?iв «?сi??», а їхню ?? – «?сi??ою». Т?е ????я ? ??ї?ів ?айш? і «???е
??????я». Н????, ??с?? і??? Р?і?-Г????? у 1923 ?? п??, ? ??и «У???» і
«??ї???» – ? «?????? ???и… М. Г?????о».

П?i?у ?лi?? ?? ???? i лi????й ?яд мi???? Ч??????и ? З?ар??i.

9. У ?? ???а ??? ???ня?я с?? У????

«Ім’я «У???» ???є?ся з ?? ???ня? i ?дiя?, з ?м ???? ???м ??ї?ь?? ??я, ?
?я пi?i?х по?лi? ?? ??i?? ???, ?????м ???? ?цi????о i ??i??-?лi???о
?вi???ня, ?дiй ? ???i?ь вi????я i ??ою» (М. Г?????).

З???є?? ?????и ??а «У???» i ?я ??ї?iв, i ?я їх ????? ?сiдiв ??е ?? ?и
i?ї: «н???нi??, «вi????я», «???i?? ??ї???о ???. Т?у й ?? ? ??о ?я
??ї??рiв ?i?ою в ?i, ?? й ????? ?? ???и ??у, ?б ???и ??а? ?мiй У??нi.

10. П???ня у ??i «???? ???ь ?iв «???? i «?сi???» ??? i ?є ???? «?є????»
??? ???? ?дi?о ? С??нi??: «Э? ?е – ?????я ??а?е ???, ?о ?? ? с IX ??
?????л ??? ????? ??д с ??? ?-???м язык?». С??дi, нi ??д, нi ?? ?? ?дi ?
????сь ??ї???и. А? ? ??iм ? ???є, ? ?? ?? ?сi???и, як ? ?? ?сiя?? ??и
????ї у Л??i в 1848 ?цi «Г???ї Р??? Р??, ? ? ?тя?є С??нi?н.

З ??м ? ?пi?м ??а ?? б ????? ? ?сiян Б. Х??????, ??? к?? ? ????? ??а: «Я
?? ?е ??м ?iєї Р?i i ? вi?? її нi??». А? ? ??? Г???а, я?й ???? «Г?я??й
????: «І?н В????й, ???н ??? ???х ???ю ??ю». І М??я? Ш???ча з ?? ????и
ря??и:

Р??а ?? нас ???,

Р??а ?? ?с ???,

Р??а ?? ?с лю??.

Бо й ???i: «?к ??и ?? ?вi??ю?? ?сiя?? ???вi?i ??ї?i, якi ?вi?о ?? ? ???х
Днi?а, бi?ш як ? сiм ??i? ? ????ня М??и, ????? ?ї??? ?я?м, i я? ?тiм ?е
??а ???ею Р?i??? ???и?» (Б. Олi??).

Кня? Юрiй Д????й, ???ю?? ?о?дi? ?ї??? ????м, ???в iз Р???-С?????ї ??i «в
Р??. А????? Н??т ?ж i?в з Н???? в «Р??. К??? ?жу?, «лi???i нi? ? вi????и
??у «Р?? ???но пi?i?о-?i??о (??о ?нi?ь?о ?сi???о. – В. І., Я.Р.-В.)
????я» («У????а ???i?ь: ??? ?цi??о-???i?? i ???лi??ої i??iї», К., 1990,
с. 62). Те ж i в ???iх т??х: «О Р??я ??е, ?е ? ?ломя?м є?», – чит?? в
«С?вi о ??у І??вi?.

Т? хi? ? я?о, я?ї ???рiї i я?? ??? ?? ? ?е ?????ь ??а з ???м ?с– ? І хi?
? ???i?, ?? бi???ь «????» у XVIII ??i?i: «Вi?? ж ?, ? ?нi? ?? ? ?, що
??р М???i: ?яд, ??i?ь i ?? ??а Р?i вiд ?с ? ?х ????» (И??ия Р??ъ ?и Ма?й
Р?iи, 1846, с. 204).

11. До «????? ?д ?с ???? і ??а ??. «??????й і ?????й ???ял ???ї ?? в
XVIII і XIX ?? ?г??в ?с???? ?я?? і ? ?к, ? ??????а ??ко??? ?????а ?? ???
???т «???? ?? ??вої?, ??к ?я? ?????нє ??о ?, ?? б ?????? мо? ?ій ?????й
???к і ім’я ????? (О. О??в??й). Щ? ??? ? ????, ? ? ???а ??ї??? ????і?ів,
???? ????ня ?язя Н. Труб???о – ????о ????ця і ???? ?????о ??і?а, я??
??і?? ж ??а ?під??? в ??????? ???іях, як Д. Д??? у ???і???: «?ім ?д?о,
?і?? ?? ????о ????ння ?????х ??????х ?? ? л?і???и і ?ї???и ???? і ?я???ь
у М??і ?ї??? ???. Як ? ?м ? ??, в XVII ?. ?ї??а ???ія ?р??о??’я??? ??
???? ?????, ????а її в ????яд??? ??і?я, і ?? ??рюв?а в М??і…». А ця
??????’я?ь? ??, «??? в ??? і ?і??? ????? ???ту?? ??». Т? ???в ? ??
Н. Т????й, а й і?і ???????? ???і з і??ії ??йс?? ??.

Я?о у ???? ????? ???т??ї ?? ?????у ?? ????и ??ї??і ??і і ????-????і ?я?,
?и???и їй ????у ???с? ??к ???ї, ??о ??ї???, ??, ? ? ? ?як ? ???о ? ??
????ю ?я ??, ?б ???и ??ї??у ?? «?ре??» ?????, її ???ою ???ю і т. п. І
??ін «???? ?т ? ???н ???и в ?ану. А?е ??я? ? ? XVIII ??і?я ????сь
?????и, а ї?я ??? – М???єю.

12. П?і?? і????ї Р?ії ?? У??? і її ?? ??е ??и і ???? ???? лю? Євр?и. Т?,
2 лю?? 1869 ?? Д?я?р ???? ??? ??? і ????м Ф??ії ???ю під ??ою «15-мі????
є?????й ?р?, ???й в і??ії», ?, ???а, ??в: «Р??и ?? ??? ім’я Р??ів і Р???
і ?? ????? М????? в ???? ??і?і, ??я ?? нар?-???лю?ч ???яв ?? ім’я
???ж??о ??? ?я ??, ?? ??? ?? ??? ?а? ? ????я ?м ???м. Т?? ??м, і?? Р???
і М???тів ?? ?аю?ся ?м ?ноні??, ?? як ???і ?я і???а в?и ????? ??і. Це
?і???я ????о М????м ???ї? ?? ??ж і??ію Р??ів. (…). І ??я ?? ???, я?й ?
?? ???є? Р?ен?и, ???ь Р?сю і Р??ією, а ?й ??д, я?й ? ?? ??о Р???, ??ся
М?????, а ї?я ??я – М???єю. В ??і ???? ??і?я ?і у Фр??ї і в Є??і ??е ?і?
??і?я? Р?ь ?д М???ї. Як ? ???я ця ?і?? В?лю?о ??з ?, ? ?е ?? ??і?я
?????й ?яд ??ює ?д ?м, ?б до???ь ???о ??тя ??е?я ?? ?х ??».

О??і ??? ???ую? з ??ю ??а??ня ????а ? ???и ?? ??ян е??ім, ????? ?? ?д
??ї?ів. Т?, Л. Кі?іс ??: «П??, ? ???ій ?? (??о ??ї?ям) ?я ??я??ня ???ї
іс???? ?і???і ?ід ????и ?ою ??? ???? ??? ?атню ??ю в ???ій ??іб, як ????
її ???, ??? її і ???, ?ім ?ї. Й??ся, ???, ?о ???м «???і» (?о ж «??????,
«???», «??овс??» і т. ін.)».

13. С?? ?ля?в ?д 1672 ?? ??рює?ся ??ія Г?нд??? ?о ?, ? н?? «У???» є
????ям ??ї?, ????чя П??і. Н?і? я?о ?????, ? ця ??а ???а у XII ?о??і, ?
я?м ??м, ????д, П?ея???? ??я мо?а ?? ????ь ??ї?ю П??і – ????ї, ??і??
???и, ????? ?д П?ея????? К???а Р?ь ?? ???ою ?р??ю з ???????ою ?л??ою.
К?и у К??, Ч???? ?е ?? ???і ??и, у П??і ??? ???? ????? ???? ????і. А
?????я в П??і ???о ? ?і?і ??в ??і?, ?ж ? Р?і, ? й ? ???ь?ю ??ю. «На ??,
?м, ?ля?м, ??? ??? з ??? ??и ??і? ??ї іс??ї» (Я. П??????).

О???ю ???ю? я?? ??ю ? лю?, я? ??? у ???, а ? ?? ???? ??ї?. З ??о ?? б
????и, ? ??у «У???» ????и ?я ??ї?ів ?ля?! С?е в ??у 5 січня 1939 ?? ???р
?????х ??в П??і ????к Б? ?????в ???? Ні??ко? ??у є???? Ші?ьгр??а
(Гі??а), ??? ??дя? ??, ? Ка???? У??? ? ?є ??? ?і??? з ??? У???ю, ??з ?
К????у У??? ????о ??і??? (В. Ко?к).

Н???ю? ? ??і??у ?????і?ь т??о ????ня ??а «У???», ?? ??? ? ?? в ????й
?і???і ???? ?ля?в, а й у ????й ??і ? ??х ?ів. 1992 ?? ??? ????ю ?вою
«І??ія П??і» О. Г????о (пер??д з ?????? ???я 1956 р.), у я?й ??є?, ? ??у
«???» ?? «??ій ?я ????я ??і??й ??і, я? ?ни?а ? «У???», ??о ? ??ї?х ???и
Я???і?.

У ??, ?? ??? ???? ????ся У???, К??? С?????й ? ???в ??? ?і? ????? ??я?, ?
? ? ??ї???и, і ? ???іх ?г ?я?яти ?? ? ???й ???. Це ?е ??і?, ??з ???а
??і?я, і?? К???, я?? ?ля? ???ю? В???, ???ів?, ? ??? ? ??д ?? ???? ні?я?,
«???в ? ? ??у ж ??? ???са?ю ? ??і, ? ????? ?? ? ???? ?????и ?я П??і»
(О. Г????).

Р????и ??і??ю ?х ????? у 1340 ??, ?ля? з ч?? ??? ???ді? ?ією У???ю. А ?б
???? її в ???, ?б ???и ?? і і?? ?гі??і?ь ??о ????я ? ??й ??і, ???????и
??і???і?і? ???, в ?? ??і й ????. Ц?? ?? ?уг??и і ??ія, ? ?ля? ????и
У???ю ?ою ??ї?. Як ?ію? ??їн? ???? ?о я?? ???і?і?ь, ?? ?? ??а ї??ї ??і
?і??ь ?о її ??????ь ? П??і?

14. Не ?????ь ? ?? ??і???? і ????і «?є??і?». В?и ?ж ???? пи?? і ??ря?, ?
У?аї? – ? ??ї?. Р??іє?ся, ? П??і, а, як ?????ся ?????й ??ч, – Р?ії. Цю
??у ????? ????? ???й ??й??й ???? В. Ш??ін, я?й ???? ?????? ??и ??ї??а
????й ??д. П????? ????? у 1914 ?? в ???і ????? ????іх ??в Р?ії ?????
«??о «У???» ?я?ю?? як «??ї?» Р?і??? ???и в ??і ??». В ??ї??? У??? ?????
і ? ???і ????і ?я?, ? ???ую? ??????: ?о У??? ??у ?????ся ? В??? Р?ії, ?о
– ??а. І зо?ім ? ??є?, ? ???я ????? Р?ії – М??а ???т?я ??? як ???? зас??
?д 1147 ??м, а М????? – Р?і?ь?ї – Р?я??? ???и ? ??о ? ?і? ? ??, ??,
нап???, Г???у ????? ??в? У??ною у 1189 ??.

С??? ???, як ? ????и ??у «У???» ??и, ?? б ?? ??я ??о ?? ??м із М???єю
????ь у ??? О?????ї П???

15. Б?о б ????о ???и, ? ????ї??і і?ї ??ь ?? із З??у ? С?д, ??о з П??і ?
Р?ії. Т? ?????є? ?????ій ?х. Ще ? ?ч?? ??? ??і?я ?? ?льс?? ???к ??в:
«Р?ь-У??? є ??ім ????? ???? є??? ????? Р?і П?по??ї». І?я ?? ????? у
чо?????в, я? ???? ?о «??д?? ???й ???. Ця ??а ????є ?і? у ????? ????х і
????? ??ї???в і в ?? ?і.

16. До ??и «У???» ?? ??ия? п???ії і ???? ?????, ?????? ???ь?м ?я?м і
??????? ?????я? ? ??т «Сою? ???? ???». Щ? ????е??? цю ??у в ?? ????
??ї?ів, ?? ??????, ? її ???? «ля?», ?и ?з????и «є??ю ???ю ?????».

17. В???у, ?в ??ю ??:

І ? ?о ???м ??я? ??,

Як ??з ???й, як ? ?ря я?а.

І ?я?? ?к, ?? ??е ???,

І ??м ???м ?? ?і ?і??.

(В. С?і???)

Н???ня ??ї???в ???? ?я??ся ???и. Т??и ж ?????и ??? ??ання ї?іх ???іх
??і??иків.

XX. П????я ??ї ??

1. Із i????е??? ???и, я? ????ь ? пi?i? 2,5–3 ?сяч ?кiв ? н.е., з її
пi?i?о-?i?? дi???? ??и, ? я?ї ???и ??ж дi??? ???нiх ??i??их, ??ан??х,
i?i??? ? i???? ?в, ?дi??? ??’я??а ??о?. В?а ?оi???а ?н? 2,5 ?сячi ?кiв i
??? ?????ь ?? ???о ???? ??i?я н.е. Ц? ??? ????ся в ос???у в ???у с?лi?i.

2. Бi?шi?ь гi??з ?? ????i??и ??’ян ??лi?є її цi?ом ?о ???? ? ?рит?iї
???? У???, а ? ???фi?i ?iє??и ????о ???ся Днi?о, Днi?? i К?па?.

3. За вi???я?, ?фi????и в ?м’я?? ????тi, i??iя ?i?? с?в’ян «???? у VI
??i?i ? ??? ?аю, в ??? ??у ??ї рi??и, ? пi?i?о-?i?? ??? i пе??iр’ях К???
(В. Клю????), ? ????я вi???? ?юз ??’ян, ??ю??й ?лi??? кня?м. П?i?i ??и
?лi??? ??нiз?iї ??i??? ?? ???вi й i?? ?е??м.

На ??у ж М. Г?????о: «За ??г і????х ??в ?я ??ї???о ??? ??а ?и?я? IV
??і?я ??ї ?и, ко? ? ?є? ?е ? д???, ??і ??а ????и ??і??о ? ??о. До ??о ??
? ??? ???? ?о ??о, як ?о ???у ??’я??ої ??и ???…».

З????, ? ???к ????ня ?? ?і?є?ся з ??т?м ????ня н??у.

У??i?к мi??i?? ???дiї лю??тi ?лi???о ? i?? ??i?? ?’є??ь, а ?ж??, ? ???
??тi й ??ов’я??? ???, ?????я ??с, ??? ? ???у IX ??iття ???в ???у, вi??
пiд ??ою К???а Р?ь.

4. Чи i???а є?? ?????? м?а, ? ????я Р?i ??????ь дi?е??и, а ? мо? ????тi
???а ????? ??м iз ???я???и ???и ??????’я??а (?в??????а) ??? На цi ???я
??є є??ї вi??iдi, як i ? ???я, ?? ??? ???а?? ??ї??а, бi???? ? ?сi??а ??.

5. «Н????iшi ????i, ????нi ? ???нi ?????i ??ї??? ?? ??? за?????я й
?????я ? з XII ?.; у XIV–XVI ?. у ??й ????iй ???i, ????нiй ??вi i
??н???у ??дi ?? ?е ?????ся як ??? ?i???в’я??а ?? – ?? у????? ?цiї,
??ї??а ?цi???а м??. Н???? ??ж iз ???i?? «С?а?? ??ї??? лi????? ??» (В??.
Ф???а. К., 1969, с. 10–11) вi???? ?iцiй?-???? погляд ? ????ня ??їнс??
??.

6. Офiцi?i?ь i «є??????i?? ??о ????ня ? ????а. «П??? ?в??ня ?сi??? ??
вi????я ? кi?я XII ?., ?? ? пi?i??у с?дi ??рює?ся ??? В?од??о-С?????
?язi??о. (…). П??? ??ї??? ?? ??ж ?в’я?є?ся з кi?? XII ?., ?? вi????ся
вi?????я пi?i?о-?i?? Р?i вiд пi???ї» (Ф.П. Ф??. П??хо??? ????, ?????о и
?????го я??в. Л. 1972, с. 61). В???ь, я?и ? вi?????ь пi?i?о-?i?а ???а
Р?i, ? ? ??? б ?????ь ??ї??а ??, а ??i?, ??, я?ю ???ля? ? ???рiї К????
Р?i, ? ???????? ? в ??я?у ????? ??ї??? ??.

Це рi????о ????? ????ню, ? ?? б не ????ся ????а ??, ? ? те??рiї ????ї
м???лiї Р???ї i??iї ? ???а б i?лi??а ??, ?о, ? ?? б у Пi??нiй А??i ?
?????? ?? ????с (???а мо?), ? нi?????а ??, ??а ?? ???к ?вi ????с у XVII
??i?i, ?к i ???? би ? мi?i…

7. З??мi? ??ж, ?? ?iцi?а ?дя??а ??а ???а ? ???к i??а?я ??ї??? ?? XIV
??i?я: ?? ?дi ???є?ся ?i???? i??iя М???ь?ї ???и.

П?? ??? ?????? ??? (Ф. Мi???, А. Шля??, О. Б?я???, П. Ж??ь?й, О. П??ня ?
iн.) ???и, ? ??ї??а ?? ???а ??? ?нi? XIV ??i?я i ?? ?iй ???к зi
?i???ов’я??? ??. А???к А. К??ь?й ??в, ? ??ї??а ?? ?е в XI ??і?і і???а
«як ціл?м ??є?а, ??о ????, я???-і??і???а ???я».

Т????я ?о ????у ?? – ??трi?а i ?i??а гі???, ??а тi?? ???? i??iю ??ї???
??, – ???в Є. Т???о. «Т? ?i???в’я??i ??: ??ї??а, бi???? й ?сi??а – ????
????о ?? вiд ??ї, як ?? ???i?i, i т. ?. «???ь?ї» ?i??ї ?? нi?? ? ??» (І.
Огiє?о).

П?i?о ???люю?ся й ???i ???i ??i. В «i???нiй ??i ? i?? ???нiх до?зiв
i???ня є?н? ???ї ???о?i», – ?? i???-?лi?? О. Прi?к.

З??? ? ?? ??у ?, ? ??о ? ???? ? ?о ?і???????в’ян??, ? ?о
?іль???????’я??у ????? і ??. Ч?у ж ?к ????? ??ря? ?о ?і???і??лов’я??у
???і?ь і ??? Чи ? ?я ??, ?и ? ????ю ???і????х ???ля?й ?ве?и, ? ??ї?і –
«??д?й ??»?

В i??i??фiї ??? вi?? д?? М. М????, ? я?ю ????? – ??д, ?хi?? вiд ??ї?iв:
?р???? ??д ?????я в ???м’я?i ??, а в?????? ??к ??гато пi?i? з ?????iв iз
???рiї Р?i-У???, ?і??х з ??-фі???и і тю???? ??ен?и. Т?? ??и ???ує?ся ???
р?і??? ???. А ????й ?????ь ?я? Н. Т????й у 20–30 ??х ??? ??і?я ?з?? ??ян
тур?ця? (тю??и), я?х ?є?? із ??’я?ми ??? ??.

8. Т????я ? ?? б ????ня ?о ??i?ь ??ї?ь?ї ?? ??у ????? ? тi?? ????, ?е й
?лi??? ???. Ще ?р О???? I ???в ??у ? ???? ??ськ? л?????? Лi?е ???лю??я
Л. Г???? ?? ???тi ??ї??? ?? ??д ??’я???.

Т?а С. С??-С???? ?о ??кiс? ??ї??? ?? ? ????ї ? її ????ня вiд ???в’я???
???? з ?? ????х, ?сi???, а ??? i ??ї??? ?дя??? лi?вi?iв ?i?т
«?цi??ic??о-??????».

Вi??, ? i ????т ?????и СРСР К????в ?????? ???i?-?лi??а А. К????о, нi? ?й
«??га?я ???и i???? ???i?ь ??ї?iв ?д ?сiя?? i вi??нi?ь с?рi???тi мiж ??
???? i ?в??. Цi??, ? ?й ?i?? i??мi??в ? ???у ?сi???у ???i?вi Н. П??i?,
я?й «вi??? зi???ся, ? ????? i ??кор??е ?рi?я рi?я?ся мiж ??ю бi??, нiж
мiж i??и ??’я???и ?рi?я?, i ?вi? вi??ля?я вi??, ?б ?? ???? «? ??? ??»
(А. К????).

«І???я?» ?i?? з є?ея? ? i??и ??сi???и ???? ????в ??їнцiв ве??????й ?лi?к
П. Сто?пiн.

У ???я? 1910 ?? П. С???н ????в ? ???я? ????я ????в «ін???ць?х, у ?? ??і
??ї??? і є????х, ????о ?д ??й, які ?? ??ля? ??д ??ю».

Х?а ??ї?і ??????? ? «є???» ? «?????» ?????о ???, ????і їх ??? ? ???и
???и ??я?м. «Н?і, ??? ?ж ??-??, – ??в у 1847 ?? ?не?л-?’ю?? ?? О??, –
??? ?? ???? ?а???и, ???? – ???ця?, ??я? – ?сія?? і т.д. Це ?ря???я, з
??? ??, ??? ???е, ? ?? ?і??и ???і?і?ь і си? ??ду, з і??о – ???? ???о
????іх ?????, ?? ?, як ??ю? ???а ??ую?ся ?о ??о??ня ??ї ?????, ?к ??о ж
??ую?ся ?о ? і ???а ????і: ?ля? ??? ?? ?ля??, м???ія? – ????я??». П??о і
????: ? ??а з ??кту ???? ??? Н??аю I, ??, ? ??? ??і? ? ?????і. Н????, ?
? ???? Р?і??? і??ії є?? ??и ????и в У?аї?, ?е ? ?? ??а ??ля?ся ? ?????
???? ??то?ях.

9. На ???я: «Як ???? в К?в?кiй Р?i?» ???iк В. Клю???? вi??i?в: «Т?, як
??ря? ????». За М. М?????м, ?вiр ???х ?язiв ???? ???вi ????о ма?????
?ля?? К???и. «У К?вi XII–XIV ??i? ???? ?-?????, ?е з вi??? вi?i??тя? вiд
?????? ?рi?я Во?нi i Г???и; ця вi?i?i?ь ?рi?я ?е???ь i ? ??? ??», – ??в
В. Я?ч.

З????, ? ?ж ??і? ???? і ????и ??ї?я? і?? ? ??? ??а, а й ?и?-??????і?а
і???ні?ь, ?????ь м?????і. «У???і б?и ???і?ю ? ? Киї??? Р?і, і?а ?ч, ? ??
? ? ????ся ??ї?я? (як і ????? ??і?і – ??і?я?, і?і?і – і?ійця?, ??і –
??я?),» – ??? ??? ?? П. К????, ??тую?? ? ??????? ??і?: ?? в «П???і ?тя?
В?од??а М???а ? ?????ся у ?ій ?в?? ?к ???? ??ї?ям «????я ??я», ? її ???
???о ????и С???? і Ю????

Із ???ня ????? ??????тi ? ???рiї К???и вiд ?? ?лян до ??х ?iв
(Л. Б?????й) ?гi?о ???? ????ня, ? у ???нiй У??нi ???? ??утн?ю ??ї??ою
??ю. Що ж ????ся ?с???i, ? ?i її ?м’я?и ???? «у??нi???ю ?а???’я??ою»
(А. К????).

Ця ??їнi??нi?ь мi?я? ??i?? ?мi?а, ? М. Д????в ?в ?i пi??? ???и: «С??» –
??а ??ї??а ??, а ?? Я???? – пi?я ??ї??. А. П????? з ?ив?у i?? ????ї
?м’я?и ????тi ????: «Ч?аю? i??iю лi???я Р?i???о ???о??о Н???, я в ?га??
мi?ях вi???, ? ??i?о б ??и ?? ???сiя?.

10. М?? ???iя в К???iй Р?i, як i у ?iй ????iй Є??i, ????????я ??воєнi?ю.
О?i?нi ???и ????я ??????ь лi????ою ??ю ????????? ?ход??я, а ??а ??iв
??i??? – рi?ою ???ю мовою, ??i? її ???рi???и дi??т?и.

Рi??я мiж Р?сю i З?i?ою Є??ою ?ля?? в ??, ? ???????? i ??? ?? ??
?????рi???и: «С??н?? я?? и ???и ??ъ ??» (лi???? Н??р). Це ??я? ????ю
?вi?, ???? я?ї ?? ? Р?i бi???, нiж у ?????iй З?i?iй Є??i, i ?????ю ?
???ї ?? ?iв ? i?? ???тiв ????ї ??, ??о «?раїнi?цiї ????в’я???.

11. «У??нi??? ????в’ян??» – ?????? ???а ?? ??рю??? ? ?iй ???рiї К????
???и. «А ?, ? в ?iх ????ях ????ї Р?iї ??? цiєю ????аї??ою ??ю, ? в ??у
??є нi?? ???о, ? ?я ???а у ??дi?i Рю???чiв у ?ре??вi?i ?? ?? з ?ї???
????iв. Це ж ? ?? ?? ????? ????? лю?й, як у 19 ??i?i ?сi??i ??я? ???и
????? ?? ?мi?ь рi??…» (Е. І?ї?).

Ця ????в’я??а ?? ля?а в о??у ?сi??? лi????? ??, ? ?? ?????ано ????
???а?i?? ??i???и ?сi??? ?? ? її i??iї. «Б??і??а ??ї ве?????ї ?????? ?? –
Б???я. А? ????? ?? у К??, ? ??у?? ??? ?а????й ??в ????о ?????. О????
????ь ?? у Моск?» (А. Ш???в). П???о, ? «??їнi??? ????в’ян??» ? ?сi???у
??тi пi????ь ???вi дi???, ?з???о ? дi????о ???ня, ??о ?с?i????.

У????у ??? ????х ???в у Р?ії ???? ?? ????я?і-???і?і (Б. Усп???й).

12. П?i?о ?????ь ??? ?? i ? Р?i-У??нi, ? «????в’я??? ????а по???ї
??їнi?цiї. Це ???о ? ? XVIII ??i?я, в кi?i я?? ? ???о-???нiй ос?вi ???
?????ь ?? ??ї??а лi????а ??. (На ?хi?????ь?х ??ях ??а ?и?а ?? ??и???
??е, ???? ?вi? ? XX ??i?я). О??и ???? ???нон???ї ??ї??? лi????? ?? ???ч?
?? ???е? в ????i Т. Ш???а.

А «???а ?сi??а лi????а м?а ??о?? нi?? ? ????? ???iю лi????? ?? К????,
удi??ї i Мо????ї Р?i, ??о ?? ??????’я???» (Б. У???н).

О? ?? ?? ??iв ??????ї ????тi ???ся бi?? ?дi?ою ? ?сi???, нiж ? ??ї???:
їх ???ю? ????в’я??i (???????кi) ????. Вi??тя «??ьк?тi» ??лює?ся й ??з ?,
? ??ь???i ??? ??i??? ??ю?, ???ю? ??и ?-?сi???у, ??о ?к, як у ???iй
?сi??iй ?вi, ?? i?? бi?? пi??в ????? їх ?-??ї???у.

13. Д?о ???ю? ????, ??а ??????, ? ???а лi????а ?? ??ї?iв ????о ?в’я?? з
????ю (??ю, ???ою) ??ю К???? Р?i, а лi????а мо? ?сiян – з ???ою ??ю
К???? Р?i, ??о ?????ю з Б??рiї i «???рус?i???ю» (??їнi???ю) в К?вi
це?????’я??ою ??ю.

«За пi????? ???iкiв А.А. Ш???? i Л.В. Щ??, ???о п???и ???тiв су???
?сi?ь?ї лi????? ?? – ? ????ням ?????’я??i, ????о ?в’я?нi з пi?????’я??ою
????????ю ??ю. Е???и ?i???в’я??i ???ю? її ??у ????. В?? ???и, ?? бi?? в
цiй ?i???в’я??iй ?л??i ???? ?сi??? лi????? ?ви – ??ї??о-бi????? ? ???
?сi??ого, в ?я?? ???у ?? ?га? ?i??? ?i???в’я???? (В. Ж????).

Як ???, ?сi??а лi????а ?? ?є бi?? пi??в ???и її ? «гi???», «???», ??к
??? ?i??? ??? (зp??ю, вi?? ??) ?дiляє?ся ??ї??а ??. К?и б ?до?й ?????
???? В. Ш??ін ?в ??е ?і?????й у ?х ???ях, ? ?? ???ьку, а ? ??ї??у ?? ?н
??? ? «???? с ?????». А ???i, ???? ?? «гi????», «??????», «???и?»,
«??????? i т. п. ??? хi? ? ??i, «??i ??i?ю? ? ??и ?лi?? i ??i в х?мi ??и
є ? ??я?, а ?????, ? ?о?ж i ?пi?ю ??я?» (А. К????).

14. О??нi? ??? в У??нi з’являю?ся ??i?цiї, ?тори я?х ??нiв ??ї??? ??
???ю? в i??????кiй ???i. П??люю?ся в ?i? ??i??ня ??? ???? ??i?я
(Е. К?с?н, А. Ч???, М. К????й ? iн.), за я?? ??ї??а – ?? з ????х
i???????х ?в, а ?ш ??д – ?ин iз ???рi?х ????х ??сiв. П???ює?ся ви??ня
??i???тi ??ї??? ?? з ????? – лi?р???ю ??ю i?i??? ?iїв, ??i д?i?? ?сяч
?кiв ?? ????и в пi?i??у П?????’ї.

Д?????и ????, ? ?????й ?р «Рі??? (?. 4500–2500 р.р. ? н.е.) – ??и
???і?і??? ?я??? ?м?в, ?в’я??й з ???рією ? ??іч ?д Ч??? ?ря.

Гi??? ??? ?? ???ую? ? ??кiв i????х ви?кiв ???, ? вi????я i????ї ?м’ятi,
??улюю? на??i ??i??ня, ? ?ж?и ?е ?о ?????я н??у вiд ????у ??????i i
?i??ня ?цi???? гi??тi. Цi?? ????, ? ?? ???аю? ?iв i ???ня ?х, ?о вi??ляє
??ї??iй ?вi ? її ?сiєвi ? ?? в ??i ? ??? i??iю, ?е й у ??i ? i???ня.

З ?ля? ? ? ?т ?а? ??бi???я ? ?вi? ???а, нiж ??ї????? ??п ?? «? ??, ?? i
?? ? ??». Т? бi??, ?, як ??в ?? ???й фi??ф, є ?чi, в якi не???о ?вi??,
?е ?ма ??й, я?х ? ??о б ??.

XXI. У????цiя

… Ще В??в як с?д ? ??р,

як ?е К???? ??.

Біля ?х, як ??а, ??ї,

і ??ї?? ? ?? ?е ??,

? ?? і ??, і ??

???ю? ??? я?к.

П. С??ь

1. У? ??? ?з у ??? ??i?i в У??нi ?е ?? ?о ??їнi?цiю. З ?м ?ня?ям пов’я??
??ло рi?? ???яцiй, ????х ????ь i ?вi? ????х ???тiв. У? ?, од?к, вi????ює
????я ? ??ї???о ??? i ?? ?? ї?iх ???????iв ? вi???х ??гiв. В???с
??їнi?цiя ?т??є ?’є???? ??i??ня.

2. У??нi?цiя – ? ??? вi????я ??ї??? ??, вi?ою??я ???? їй ?? i ?? ???ня.
У ???му ??мi?i ??їнi?цiя я?яє ??ю ???? ???фi?цiю (?пол?i?цiю, ???нi?цiю
??) ??я ? ???х ????ня ??ї?iв.

У??нi?цiя ? пi??i??iй У??нi ?????ь ? в ???i ??, «як тi?? ?вiя? ??и ???
??м пi?я по??у Р?iї лiт? 1915 ??» (Д. Д???ко). В?а i???фi??л?ь пi?я
Лю??? ??люцiї 1917 ?? i о??и? пiд ?с i???ня УНР, ?? ??ї??а ?? с??
?p??ою.

У ????i ? ?ї бi?????й ??м ?я??я ?я?м ???є?? ?сi???о ??де????. У? 16 ??ня
1917 ?? ????й ???????ч ???? ?л ?дян??ї Р?iї М. Кр??? ??в ??з ????и
??їнi?цiю у вi???? ?с??х.

3. У ???у, i??i??фi??у, ???нi ??їнi?цiя – ? ?рi? у ??i ?дя??? У??? вiд
????и Р?и Н???х К?i?рiв 1923 ??, в якiй ?? ?????о ?? ? ?раїнi?цiю, ?
????и з М??и з в??ою ????и ?раїнi?цiю.

У??ні??я ?? ????а Поc?н?ою ЦК ВКП(б) і РНК СРСР ?д 14 ?у?я 1932 ??, в
я?й, ???а, ?????:

«7. О???о ЦК і РНК ??? Пі?іч?-К????? ???? і ??????у, ? ???а?а, ??, ? ?
???? з ????? і???ів ????я, ? ?????? «??ї???я» ?йже ???? ???в Пі?і??о
К??? ?и ??ій ??ут??і ???лю ? ??ї???єю ??и і ??и з ?? ???? ???в, ?? ????
??у ???м Р?я??? ??и ?я ор????ї ??у ???м і ???ням Р?я??? ??и з ?ку ?р??в,
?і???а, ??і???в-???в, ????в К????ї ?? і т.д.».

Ч?у ???і і ?і?? ???? ???ся з Р?я??ою ??ою ? ????ю ??ї??? ?? ?? ? К??і, у
??а?? ? ???о. З?е ?? ??в’яз??а:

«Н??но ????и ? Пі?і??у К??? ?????о ?дя??? і ??????х ???в «??ї????? ???в,
а ??ж у? ??? і ???и, я? ??ю?ся, з у????? ?? ? ?йз????? ?я ???ів, а ??ж
?????и і ? ??і ????и ????ня в ??? ? р?ій?? ??. ЦК і РНК з??’я?ю? ???м і
?????? ??і?? ????? і ??п?? ??д ?а???ів в «??ї????? ???х.

15 ??ня 1932 ?? цю ????у ???лю?? Й. С??н і В. М??? у ????і ЦК ?с??і????
????й, ????м і ???м, ???м Р????ів, ??- і ??????в. Ви???? ????и ??ї???ю в
У??? і в ?іх ???х СРСР, ? ????о ????и ??ї?і: ? К??і (2 ????), у К???й
(1,3 ????), В????ій (1 ???н) ???ях, ? Д?е?? С??, у С?і?, у Т????і (? 600
?сяч).

4. У???i ? ??i ?????? i?? ?цi?????й ???я? ??їнi?цiю як ?яв i????ї
??????тi, ??? ?в ? ?тi ??i?цiю ?цi???о-??? ?? ??ї??о? ???. Н???дi ж ?
??їнi?цiєю ????? н???ня бi?????? СРСР ???и ко?нi??i ??? i ?м ???и ??у
i??i?i??i, я?о ?е ? ???я с??? ?? в по?жi ?i??ї ??люцiї.

У??? ???а ?? ??и ????м в?i??я ?цi????о ???я «?я ?хi?? на?дi? (Л. К????),
а ??i? – ??ї?ь? ???? ?? ?? ?????а ?я де??iлi?цiї ?пi?лi???ї П??i, Р??iї
i Ч??????и, ? ????о ??? ??ї?iв. У? в 1923 ?цi С. П?лю? ??в: «В??лi ???
??їнi?цiї ???яє ???ня ???о так???о ?? з ?? ????кiв…».

5. У??нi?цiя ????а ????? лю? i ??у ??їно?рiв ?iх ???рiй: вiд бi??i??тiв
? «?рi??iв ??iї i ?я?», вiд «И??в, ? ??я?х ???? ? «в???х ?сь???i?.

Не ?? ?ня?? і ????и-» і??????і??. Н???о ??а ????о ?я? ВКП(б), «?ю??ця
??ії» Н. Б??і?: «Т??яю?ся ?? ???і «???? (у ВКП(б) – В. І., Я.Р.-В.), я?
???яю?, ? ?? ?????а ????, ?? ???я, ??і?, ?о ???? ??ї??? ?? в У??ні,
тю???ї ?? в А?????і і т.д., ???є ????ня «????? ?ль??». С?? ????????? ??,
і????ня ?я?ї і?? ??ї як ??ї ???о ??у, «і??д??, – ???, ???ва і???ія
???ь?? «???». (…). На У??? ? ??? і??, як ??й?? ???? ??? ? ??? ???и
??ї??? ??. В?и ??? у ????и??у ??е??і ??ї???ї ?яв ??? ???, ? ???? ??ь і
??у «Р?ії». В?и ?? в ?? ??яться ? У??? як ? «М???ію», ?т? ???а ??а??
???? ? «м???і??е ??», ??ю?? ??? й т. п. ?я ???і ????х «??я?, «Р?ії» і
т. п. Оця «???? ?????а???а і???ія ?????ся ??».

Вi??ня ??о ????о ?рi?у (п?тiя ????? ? ?i???я ??їнi?цiї у ?i?i 1925 ??,
?? в У??? ?? ???? ??? ????? ЦК КП(б) У Л. К????а) ?є?ся i ?нi у ?’я?у з
??ня?ям З??у ?о ?? в УРСР ? ??ол??ням ?????тi У???.

6. Р???ю? «Р?i??ий Сою?, А. С??нi?н ?iцяв i ???i?в: «Нiя?ї ??????ї (а ?
??????ї? – ??є П. К????) ??фi?цiї (?е й нiя?ї ??????ї ?раїнi?цiї, як з
кi?я 20-х ?кiв)…»

Як ? ??я?? «?????? ??їнiз?iя» ????i?

1927 ?? ЦК КП(б) У в ?явi ? К?i??? ?????в «??? ?? ? ??и ?бi??iв i ? ??iв
??iї ?сi??? ?цi??iс??? ???????ї ??iї, ? ??? на Радя??iй У??нi ???? ?
?сi??ою ????ю ? ??i???? ????е, ? ?? ?? ?? ? ца??у… Це ?я?яє?ся:

1) у ????i ???ня У??? як ?с?? СРСР, у ?аг??i ????и ????я СРСР як ????
лi?i?цiю н?i???? ???лiк; 2) у ??бi ? ?я? цi? ???? ?рев?у ?сi??? ?? у
??рi??? ?????, ???с??у i ?????у ??i У???; 3) у ?????у ????i ? ????ня
??їнi?цiї, ? її ????ся ?? ? ???; 4) у ???и??у ????нi ?вiнi???х ???????х
поглядiв ?о ?к ??у ??нi?ь ??їнi?цiї, ?о ????i?й ?я ??? «????й я?? ??…; у
??о ???цi??у роз?i?i ???х ?????ь пiд ?с ?о???я ??їнi?цiї i в ???х ??? їх
як цi? ?лi??у ???у – по???я ?? ?цi???? ????й (?сi???, є????ї…)».

7. З???? «?? ?цi???? ??о??» i «?? люди?» ? ??ую?, ? ????? з ??їнi?цiєю
?? ???? ???я ??ї???о ???: ???м У????? А????ь?ї П?????ї Ц??и, ???м У?????
А??мiї ?? з ????ням її ????? дiя???i, ???м ??ї??? ????iї, ???i???я i
фi??е ???ня ??ї??? ?сьм??кiв, ???рiв, ??рiв i т.д. О?? ???? ??д i??i??iї
?я??? ???. У 1932–1933 ??х ?в ???ва?й ???й ??д, ? ?п??ою я?? ?? ????
мi??? ?лян – ??i?? ?сiїв ??ї??? ??. С??н ви???в ??ї??? ?лян ????м ??, ?
?? ??ї?і, а ?е ?? ??, ? ?? ?ля? (Р. К???т).

У???????х ???ян ?????и ??i?я?о бi??, нiж ???я «??їнi???» ?сi?????х. Та й
? ?м тi «????» ??їнi?цiї, ?вi? я?о ?? ???i ??, в ?рi?я?i з ??iєю
???????ї, ???????ї ?цiї!

8. У ?х ??? ???, ? ? ? ???ля? ?-??ї???у ?? ?????. «Вiдi??а вiд ??ї є??ї
по??i?? ??i??ї ???, ?????а ???ї??ою ??iєю й ????м ????, ????? ???и й
???е????, ??i?о ?i?????а ????ї???и ???? – ??їнi?цiя в ?? ??сi??о ?сi???о
? ???i???о мi?? ??я?? ? ??дiю, ?я?-г?и з ?????? ?т??, ?е ?е-?? ??дiю»
(Ю. Ш???в).

«Я ?в ?????? ?м, як ?????ь ??ї???я; я ????, ??? ?? ??? ??їн?? ????и в
???х (??т ?????); я ??в, ?? ?і???ся ????о С?ип??, і в ??ї??? ??? ???ря?
?-??ї???у», – ??в М. Д?й-Х?? 1936 ?? в тю?і, ? декі?? ?ів ? ???ня ?
К??у, ?і?и ?н ?е ??? ? ????ся. Т? і ??я?? ??їні??я: ????к ??їн??й, а ??т
?????. А ?о ?м ?в ???в??? – ?? в тю?у ?о в ????р.

9. Для ?сi??? i ???i??? ??д??????iв ? мi?н-????iв ??їнi?цiя ?? ??дiєю. А
?я ??ї?iв ?? ?кi???ь ???i???ю ???iєю.

Х???я ??м iз i???? Я. Д????м ????: ? не ?ла ??їнi?цiя ???гi?? ?????м,
?????? ? ??рi?iй i ??i?iй ??к i ? ? ?? ?? ??????б?ю ????iєю, ????ою ?
?я??ня, а ?тiм ? ????я ?цi???о ?i??х ?ем?тiв?

10. У?????я У??? ?? ????и ілю???єю ? ві??? ???лю??я, ? і??ія ??? ?з ????
у ??я? ???ії, а ??? ?з ???ює?ся у ??я? ??у. С???ь? ??ї???я ?????ь ????м,
???? я?? ????ую? ??-я? ??? ???я нар?ів, ??? в і??ії. Н?і ??? ?о ??в ?
???и з ??ї???ї ??. П?? ?? ?бу?є ??? ??????? ????у. Під ????ям ???ів ??и
??????ї ??ї???ї ?е ? і????і?й, ?ж ???, ??? ? ??ї??у ??. С?і?і???й ???яж
?дк??о – ?????ь ????і ???и ?о ???у ??? ??ії і ????о ???? ??я, ?о ??нс?у
??? ?ро?в, ?о ???т ї?іх ?в і т.д., ???? ?е ? ? ?? ???х ?????в. «Д??ою
????», ?? ???и ???? ??оди, ??і?ися ? ??х ?????? ????х і ? ??ю? пов????
???і?? в ?дя??? ?????. О?ж їх ??? ? ??о і??и ????.

11. Х? ? ?? ??о ????, ?й ? ??? ??о ??ут??о. П???аю? ???? ?з ? ??їнi?цiї,
??? ????и гi?? ??iд ??х ?????iв i ???и ?, ?? їм дося?и ? ???ся. А?е
??їнi?цiя – ? ?i???я вiд ???тiв ??нi??? ????тi, ? ??рн?ня ???вi ??
?цi????о «Я».

XXII. М?а і ??а

Х? в ????м ?? ??,

Т? в?м ??? ????ь:

«В ??ій ??і ??а ??!»

І ??е ?? в ???

Н?а ?ія ???,

Н?е ??о і ??:

Рі?а ?? в ??ій ??і.

О. О??

1. Ш?лi ???? ??i?а ?? у м??? ????i ?ро?. П?шi в i??iї лю??а ??и ???и з
??ю в????я ??. Н?і? ?? ? ? ?? ????? у ??іх ???в і ?іїв, у ?х і???и ??и,
? ????ь ?я??і ??и й ??і? ? ?????ь ?ва ?х ??ів.

2. К?и ??цiї ??и ???ю??ся, в? ?? ???ня ?? ???о ???у ?с?? на????о ??. У
?ч??х ????? ???х ? ???ня ??? ? і???? ?в у ??дній ??і ?????я ??? ????
?????о ??. П. Ла???, ???т Но????? ??ії в ??? ???, ????у?в у Ф??ії ????
на ??е ???ня 55% н????х ??н.

3. Ш?? ???? ???і??ї ??, її є??? і ??і???і, ?? є ???? ???м по???я і
??і??ня ??? ??. Ш?? ?? ???у ??? у ?е???і ????? ??? ?і???. Між ??ю і ??ою
і?? ????я і ????й ?’я?к. С?і?і??я лю??, її ?а???ня як ??а ??і??ва ???ю
??ю ?????ся у ??і.

4. Усi ?i?нi ????, ?iм i?? ?в, в ??ї??iй ??i ???i ?????я ??ї?ь?ю ??ю, «?
??а ??ю мо?ю ? ??? в лю?? ????о ???я» (І. О?є?о).

У?? ?е ??о ????, ?, ?? ?? ???я в ??і іншою ??ю, ?ж ???ляю? ??а, ? ?
??і?нює ї?ій ро???й ???? (Л. Б??і?д). К?м ??, ?? ??о ?аю? ?????????,
?????и.

У 1929 ?цi 97 вi??кiв ??ї??? дi?й ???ь ??ї?ькою ??ю. У 1991 ?цi – 47,9
вi???. У 2000 ?цi в К?вi ??ую? ???и ??ї??ою ??ою 34 вi??? ?нiв… В ?лас?х
???х У??? ? 264 ??ї??i ??и п???? 1414 ?сi??? (? ??ю? ?i??х, ??о ????
?сi???) («В??i?, 1989, №2, с. 139).

С??и ?????и ??ї??у ?? ? ??и ???аю? ?????, і????й ???в ????? ????ів і
ї?іх ??????, у ?? ??і й ??ї???, ???????х ??во?ів. С??? ???? у????у ??у ?
Д?????вщ?і. Р????? ???? ??у в С?????. Є?? ? ??й Д??? ??ї??а ??а, я? ? ??
??ня? й ?ся?ї ?? ба?ю?х у ?й ???ь, ?с??о ?????я ? ??і ???тя: ???і ????и
???ю? що?з ?? ?я ??о ???и. На II ???? ????ї і??і??ії ? ????? ???о
??ї?ь?? ??а, ?? ?? ??? ????ій з ???у ??, ? «????а ?? – і???а ? У?аї?».
Я? ж ?? ?д? ?я ???ів з «И?????ия»?

Н?i?я ???? с???ня «??їн??? ??iв у ?сi??? ??? У??? ?мi?ь вi???я ??ї???
?iл – ? ??лю??я ?? ??????i, ????я ??????? i?ую?й ?? (?iнюв?и – ?
?iнюю?), ???? ???у ру?фi?цiї ??ї?iв ??з ???у ?вi?.

Ще гi?е ????е у ?щiй ?олi. Н????, у 1990 ?цi ??ї??ою ??ю ?в??ся ?? 7
вi??кiв ???тiв ?с??i?.

5. Є??й ??? ??м – ??’я??? ?я ?iх ???iв ? ?нiв.

6. К?? ???ь ?є ???? ??дi? ??ї??ою лi????ою м?ою.

7. Б???а ? ???? ???ня – ??’я?к ???о ?да??, а ? тi?? ???я-?????.

8. Б???а ? ???? ???ня ?нiв ?є ??и ??м iз ???? ??я?iв дiя???i ??и.

9. Уся ?????iя ??и ???а ???я ??ї??ою лi????ою ??ю.

10. Ш?? ?є ??я? ??i??у ??и??i ?????-???х ?i???й дi?й – ??з ?p?и ????iї,
????к?о ????а, ????нi ??iї, ???я р????х (????с?х) лi????? ??т, ???iв,
?i??iв, ????iв, пi?о??у ?????дiв у ???х лi?????о ?????? ??.

11. Не тi?? ???i, ?е й ??ярi ???i ??и ?сiя? ??? ???? i ????а, ?о??????
їх ??д ?с?ення.

12. В???я ?? в ??i ? ?? з???? ?? ? ????я ??? ????iї i ??ту?iї ? ???тiв
????и.

У ??i, ???? в ???х ???, ????ня ?? ?є ?? ????е ?я ????я учня? ????х ??ь
?о ??ї??у ??, її ????ня, ????, мi?е ??д i?? ?в ?i?, її ???ня ?я
??єдiял??тi ???, ?о ??ї??? ??? ???, ?о ???вi?? ??ть? ??ї?iв ? рi?у мо?,
?о ???? ????цiв-??їнi?iв ??.

В???я ??–? ? ???а, з я?ї ???є?ся пi??ня ?i?, ??о ??ду, ?? ??в??i. Звi?и
?? ?ч?? н?i???о-??i???, ???? ? й ???i ?я? i?е ?хов?ня.

13. У ??iй ??i, ПТУ, ? ??? ?е ?о ??і?? і ??, ?є ?? ????й ???? Т????а
«П??і?».

14. Шкi??й ???? «П??і?» ????ь ?я? рi?? ??, ??i ?i?i?и, ???i ????цiї,
??о-лi????i ???, ????нi ?я? ??.

15. Шкi??й ???? «П??і?» ????ся ???ням i ???ням мi??? ? ?цi??? ?вi?к, ??ї
???? ????i, ????i?ою ???ю, ??? мi??? ???? ?о??iв i ???л i т. iн.

16. «П??і?» ???лює ??????ня ?i??х бi?i?? ???? ?????ня їх по?i?ою кi?кi?ю
??їн????? ??? ? ?рi??и, ???а фi??гi??.

17. О???к «П??і?» ??и ????? та пi???є ?’я?и зi ???и, ???и, ??и??? ???и
??ї??? дi???.

18. Шкi??й ???? «П??і?» ???н ???????и ?i ??и ?’я?iв ??и з ?ть?? (??кi??i
??и, к????iї, ?i????и ?я ??кiв, сi??i ??? ??) ?я ??’яз?ня ???м ???о
????у.

19. Шкi??й ???? «П??і?» ???? ??д ?нiв ? ї?iх ??кiв ????я сi??? бi?i??,
????? ??ї?ь???? ?рi??и.

20. Шкi??й ???? «П??і?» ??є ???? в ???у ????i дi?й у д?кi??х ????.

XXIII. К???а ???ня

Я?о ?? ? є ????а, ? ?? ? ???є ??, ? ?є ????; ?? ж ?? ? ???є т?о, ? ?є
????, ? ? ?? ?об?? ?, ? ?є ?? ????; а ?дi ???нi?ь i ?я? ???т? ???ь
?????, ?????i?ь зiй? ? ?нi?i – i ?i ?ад?ь у ?? ????? ??у.

К??цiй

1. К???а ???ня – ? ???а ?м?, ?????цiй ???? ???ня ?? в ??ен?вiй дiя???i
(?нiй i пи??iй).

2. Н??? ???? ???ня – ? ?i??ня ?????о i???? i ???ї ????ї ?ль?? ?????i.
О?? iз ???ь ???? ?? є ????я ??? ????пiв: ???ти? ???ня – ? ????? ???ня.

3. Тi?? ??з ??? ???? ???ня ?оя?яю?ся не???нi ???iї ??, ???iя її ??цiй.

4. К???а ???ня ?є ??? ?цi???е i ?цi??е ???ня: ?? ????? ???й рi?? ???о
?i???ня, ????е ?i???я ?iх ??цiй ??, ?ля??ює ???? мiж лю??, ??яє пi???ню
????ї ???? ?????i ? ??i??? в цiло?. Ч?? ?ль?? ???ня вi????ся ??????я ??ї
??, її ??????я.

5. П???а ???? ???ня ?оя?яє?ся в ??х ???? ????: ????нi?ь, ?е??нi?ь,
????i?ь, ?лi??цi???i?ь ???ня.

6. Н????i?ь – ? ??и??я ??? ??? i ????о ???ня: ????е ???шу??я, i????ня,
???жи??я, ??? ???, дi??а, ??? ??. Н????i?ь – ?, ?к ? ???, «??i?? ???а
???ня, ????ня ??ль???ня?х ????iв. М?а ?? ???, їй ???? ????а ??нiмi? ?
?рi??i?ь ? ф?????, ????? i ???ичн?у рi?ях. Н?е ???ня – ????и в ?бi
??нi?ь ?????? ??? ??? ??бiв вi??i?о ? ???? ???и, ?i?????а, ?????ї ???iї.

Умiй ??а? ?? ? i?? з ??я? ??????i. Б?ь ?я?? ??, ?о ???ляє ?? ????вi
???и. С?ї ж ????ня, ??? ? ?????iї i?? ?? ????, ?лi??о.

У????? ??д ??е вi????я ???ю ????ю ??? ???кiв. Т?, ?ре??й ??рi?? Е?вiя
Ч??i, як? у 1657 ?цi ???в ? У??нi, ??? п??, ? ??ї?i – ? ????нiй ?р?, а
ї?я ?? ??ся?i?, нiж ???а, ки???а, ?????а.

До ?чi, ?? цi??? ???i ??а у рi?? ??х. Т? ?, у цiй «??сяжнi? ??ї??iй ?вi
?? ???я ??? ? чот?и ???? ???: «??и, ???», «??я», «??», «дi??».

А в ??iй ????iй ????i ??ї??? ?? (1818) її ??р А. П????? ??в: «В? ???я
М??о?i?кiя ???нiя ???ю? ???й ????ъ ?? ???; и ?е ???о си??, ?о ? ???
??с?у, ? ?? ??у ????ы. Т??ыя ??а и ?? ???? ? ?лов?ъ ??, ?? ? П?вид?iе ?
??ъ ????о ? С??? ????ъ ?ня?й. (…) К? ? ??? ??, ??ь ??iя, и ??ь ???я
????я ????я?ъ М???сiя?? ???у ко?-?? ????нн?? «Нi? ??? ???вi ? ??е;
?о??я? ???ъ ?оiй ??рi» и ?е ??iя ??и, ???е ?ня?е ????ляю? о ?о ?????.

Т? ??о ???? ??у ? кi?? ???й. І??ся ?о хар??р «????, ?е ? ???-????. І
«???я ???нiя», ?-??е, ???яю?ся ?? в ???и ??????? ким?ь ??????я, а ? ?я
????? ?н???лi??и мо??ня ? ????ня ??, а ?-??е, ??р ??, ? ??, ? в?аю?ся
??? ?е «????» – на ?нi ????х i ??? ???? в У??нi ?сi??? ??к.

Н?i?iй ???й рi?? ?????ї ???? в У??нi – ????ня її ??нi???о ?а???. У XVII
??і?і ??рі??и, я? ??? в У???, ?????, ? ?т ?і, ??? ?н? ? ???, ?ію? ??? й
???. У ????ій Р?ії ж ??? ???? ??ів ?я??? Д?и бу? ??????и; ? ?н?й ????
?????? ?в ??д ?я?в і ??ів у XVIII ??і?і п? ??і К???и II. К?и у 1768 ?? в
Ч?????ій ???ії ?? ??а ???а? ? 746 жи??в, ? у 1875 ?? – ? 6750. На ???у
XX ??і?я ??? ?????? ??д ??ї?ів Р?ій??ї і??ії ? ?ся?в і 20 ????в, ???у
???ня ?????ь ???ою ?я ??я?в мовою.

Н????i?ь – ???е ???? ??и ??iляцiї ?и ??i???тi ?в.

7. А???нi?ь ???ня – ? ??i?ь ????я ??к, ???iв, ???я??ь ???? ??, я?i?ь,
???iлi?ь ???у ?я ????. О?е, ????i?ь ???ня ????ся як ?вн?и ??????я, ?к i
?????ня ???и ????ня.

П?’я??о, ? ?я ??, ?о ????, ???е ?м ??? ???i?, ?е не ??? ?? є ??м ?я ??,
?о ????.

8. Е???нi?ь ???ня–? ??i?цiя ????? ????ь ??я ?я?м ????а?я ????? ???iй ??.
О???ь? дi??? ?? i ??нi?ь ???ня, ????я ???а??ня ?????х ? ????, рi???i?i?ь
??акс??х ????цiй, ???i?ь ??? ? ????гi?у, ??лiв’я ? ????, ??iв ? фi?р,
???i ?????нi?ь ?в??я – ?i цi ? i?i ???и ?? i ??? ??????ї ???? ??я? ???ня
????о ???лив?. І ???и.

К???а ???ня ??i??? – ? ? ? ?йя??вi?й ???? ??у ?го ?????i, ????тi, ????
???i. С?в??й ??, ? ????в ???ня ??х ?i???дян, ?в??є?й ??i???, ?????а –
???нi ???? ??в?? ????’я ???.

Е???????о ????, ? ??е ??о як ????? ????к дiє кi?? ???, ?е ??цiя ? ??о
??? ?кiл?а ??н i ?вi? ?iв. Як ??i?к – ????я ???? ? ??е?-???? дiя???i
лю??, її ???а, а i?дi й ???.

Т?у ??? ???? ???ня – ? ? i??i???? ????а, а ??є? н??i?i?ь ?я ???.

9. П?i??цi???i?ь ???ня – ? ?????ня ?????ня ?? в ?iх ??лi??х ???? у ??iй
??i ?i???ня. К?и ж лю?? ???л?а ??д ??хi?i?ю ???и ??а i?? ??, ? є пi???
???? хi? ? ?о ???? ????? ???а. А ?? в ?кiй ???iї ?иняються ??з ??i в
??i?iй, ????iй, дi?вiй ? ?я?х i?? ???.

10. К???а ???ня ??мi?а з ????iв’ям, ?????ям, ????ю ????ю, ?а??iв’ям,
????? в ??? вiд ?дя???о ??i???. «Де ??? ?iв, ?м ??є бi?i?? (Ф. Б??).

11. К???а ???ня – ? ??, а ?сiб в ?????i ??? ??я. «Г??? ???є?ся вiд ???
лю?? ??х ??й: вiд ?шi – ??ї вi?, вiд ?? – ???, вiд тi? – ?????i» (о.
Г??рiй-?????).

12. П???я ???? ???ня – о?в’я?к ???о. Для ???? ???рiй ??iв ?? ???ь у
???i?i ??’я?и. Це ?вiтя?, ??i??и ????, ????? ???у, ??бiв ???ї i???цiї,
?????о. О???а вi??i??нi?ь – ? ??i??? ?дiо i т????ня, ?вл?ня я?х ??о ?
вi??i?є ????? ??ї??оi ??, ???а–??? ???iї. В?аг?и вiд ?х лю?й ???ї ????
???ня – ??о ??????i i ??’я?к «П??і?».

13. Шля? пi???ня ????ї ???? ???ня – рi???i?i. Для ???у ?iд:

– ???? ?i?i ???и ?????го ?????лю i са???i?,

– ? ???? ???? – ?з ?уз, «??аю?» ??а,

– ??i? «??я?? у ???? (М. Р????), ????, ?сi??и зi ??i??и ??,

– ???и ???ня ???iв ??а,

– ??? ??? (???? ???i ???), iз ????ням ?iх ???iв ??????i,

– ????и ??м’я? ???i ??и, ???у ? тi?? вi???i,

– ???i?? ???и, ??? ???о? ???ня, ??е? дi??? ???ня,

– ???? ?? ? ??????го ??? ???х ??к ? ??????, ?д????х за?сiв, сi??? ??i?
??,

– ???? ??? ???я з «?iв?м у ??? – ??н цi??й i ??i?? ??з ? ???н ?? ????й
для ?с.

14. Шляхiв ? ??? ?????тi ??iч. А? ?i ?? поч?аю?ся з лю?вi ? рi?? ??, з
???я ????о во?дi? ?ю, з вi??тя ???ї вi??i????i за рi?у ??.

XXIV. М?? ??’я?и ???ян

Н?? ??, ?? вiн ?iй ?ов’я?к ?мiнює ? ?ня?я ??’я?у ???i.

Ф. Нi?е

1. М?а – ???? i???ня ??ду. З??аю? рi?у ??, ? ???єш ?iй ??д, ?? гi?i?ь,
?? ??о ? i???ня, ??о ? ????. Не ??я?я вiд цiєї ????!

2. З??т рi?? ?? – ?????i?й i ????i?й, ????й i ???? ??е?хi?і?й ??iб
н?i????о ???????я i дiя???i в iм’я ???. М?ш ??? ?? ??? ? ?iй ??д – ??
?м!

3. В??i?я рi?ою ??ю – ? ???а, а ??’я?к ??i?ів. «В?и (??ї?і) ???і ?ві???,
? ??а лю??, я? ?ї??є з У???, ??а ???а, ? ?????ся ? ? ?сяг??я ??ї??? ??й,
?ж? ??о, ???е ? ??їнс?ою ??ю, є ????ням ???? ??ї??о? ???, а ? ??х ????
??а в??а є ??????ю» (М. Д??ма?в).

4. Р???яй рi?ою ??ю – ??ю i ??о ???: ?рi?, ? її ??мiю?, з ?i?, ?о її
роз?iє. Не ????ся ??? ???и ???и ??? ???, ??i?їв, ???ї ???и – ? ?а? ??о
???.

5. С???ня ? рi?? ?? ?є ?? ??м, як ? рi?? ??рi: її лю?я? ? ? якi? ??ади ?
???, а ? ?, ? ?? – ??.

6. Сiм’я – ???? ?i?? н?iї. Щ? ?? ? ???i? i ? вi??а вiд ?цi????о орг?i?у,
її ?є ??? ??т рi?? ??. Т?у ???ляй у сiм’ї ??ю ??ї ?цiї. Не ?iєш – ??ь.
П???юй дiтям ????я ? ?? як ? ?я?нi, ?й????о ???.

7. Д???? ???у, ?о ?? ???и ??ї??у ??.

8. Нi?? ? ??ня?я у ???нi рi?? ??. «Усi ???i є????кi ?? ??а ???и ? шi?ь
?кiв, ?ою ж рi?у ??а ??и цi? ??я» (В???).

9. У ??й ?тi ??? ?ю? ?? у????i ???, ?р??, ???. Не ??? i ?о ?тячi ???я.
Х? ???ь у ??й ?тi ??ї??е ??о з ??- i ?дi????iв.

10. Пi???й ?i ????я ???х ?iб i ??????i, ?ря??нi ? ?????я у?аї??оi ??.

11. Не ?? ???? ? ????х ?явiв ???? ? ???и ??ї??? ??. С??я ? i?? ?в ?к, як
? ? ?тiв, ?б ????ь ? ??ї рi?ої ??.

12. П??й, ?б у мi?i ??ї ??i (???ня) ??’я??о ?в ????й ???? Т????а
«П??i?».

13. Б??и ?? iм’я ? i?? ??х ???? вiд ????? ????iй за ????? ?аз?м. П???а
??а ???х i?н, ???? ?тя?х, ? ???а ???? ? ?жi ??ї??? ??, ?цi?а??ї ???iї.

14. П?’я?й: ???щi ???i ?? ?я дi?й – ? ?? i бат?о.

15. У ?ш ?с ??лi ???нi ?i?нi ?ю?. Цi?? ???но, ? в ??х сiм’ях ???є ??л?а
??? ??. В i??i ?т ???i ???и ??вi ??, ??к ? в я??? змi??? ??ядi, а ??а –
у ??? лi?????у ?рi?тi.

16. Б??и в ??х сiм’ях ???i ???????и ??вi ?? ? ??? ?я ?i???ня, а як ?сiб
????я ??х дi?й ? ???? ???? ??т?и ?? ??дiв.

17. Н???я рi?? ?? ? ?i?няє ?? вiд ??’я?у i ? ???ляє ??а ???ся ? ?ї, ? ?,
?б ?? дi? i ??и ?? ???i?ь ??и i ??????я ??ю ??о ???.

18. В??й i?i ??. Це ??ь ???i?ь ? тi?? ???i? ?ю?? ? ????ь ??в??i i??
??дiв, ?е й ?’є??? ?i?? ?ою ??, її ??нi ? ??кi ???и. «Х? ? ?? ??х ?в, ?й
нi?? ? вi?є ?о ?ою ???» (Й.В. Г?е).

З??я ??х ?в ????є ???я ?ацю?? ?я ?????я i ???? рi?? м?и, ??я? ??, ?б ??
??я? гiд? мi?е ??д ?????? ?в ?i?.

Н?? ???о i ???о ???у ???? ???i?ь ?жiй лю?нi, як ???ля? з ?ю її ??ю, ????
?? ? ?? «?????», «??????, «??».

19. Я?о ? ??ї?? i ??ш ?? У???ю, ? ?й ?????и ?? ?я ??цi??i?цiї ???, ??д
я?? ?р??аєш, а ?м бi?? – ?я ???? з ?? ????ям ?????ь ? ?я? ???i??о ????.

20. Н??у ??лi?ю ??? ???е i вi??i??? ???ня – вi????я ??ї??? ??, ?????i,
?цiї. За ?с ??о нi?о ? ??и?. Це ?ш i????й ??’я?к, ??ав??я ??? ?????я ?
??у ?iтi. Не ?????? ??о тя?ря ? ??i с?їх ???iв, ? мо? ?? ?пi?о. Дi?о. В
iм’я ??? ???, в iм’я ???? i??iв лю??а – ???и i ??ве???тi.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019