Реферат на тему:

Лексико-семантичні особливості евфемізмів з зоонімними компонентами

З точки зору семантики в основі утворення евфемізмів лежить елевація
найменування порівняно з поняттям. Мовець ніби посилює позитивний ефект,
тобто створює невідповідність між найменуванням і поняттям, в результаті
чого найменування стає в оціночному відношенні вищим, ніж поняття.
Похідна природа найменування – основна властивість евфемії – в
психологічному плані виражається у встановленні асоціативних зв’язків
між денотатом, пряме позначення котрого табуюється (direct denotatum), і
денотатом, з яким створюється асоціація (associative denotatum).
Наявність же останнього – обов’язкова умова евфемії [2].

Позитивні асоціації мовців, пов’язані з найменуваннями тварин,
спричинили до появи значної кількості евфемізованих одиниць з
зоологічними компонентами. Позитивний прагматичний ефект досягається за
рахунок імплікаціоналу первинних значень найменувань тварин, що викликає
позитивні, нейтральні чи гумористичні асоціації. Однак, специфічною
особливістю англійської лексики є наявність евфемістичних субститутів
для заміни найменувань самих тварин в силу табу та забобонів, що
збереглися до наших днів. В Англії та Шотландії, наприклад, рибальство
оточене багатьма повір’ями, що викликало словесні заборони. До слів,
вимова яких заборонена серед рибалок Північної Шотландії, відносяться
salmon (лосось), hare (заєць), rabbit (кріль), rat (щур), pig (свиня),
porpoise (морська свиня) та ін. [1, 26]. Деякі із згаданих вище одиниць,
як буде продемонстровано нижче, самі служать компонентами багатьох
евфемістичних словосполучень, отже в даному випадку спостерігаємо явище
евфемістичного парадоксу.

Аналіз словників евфемізмів Холдера, Роусона та Бертрам дозволив виявити
близько 250 евфемізмів з зоологічними компонентами, які умовно можна
поділити на три лексико-семантичні групи: фізіологія та характер людини
(геніталії, хвороби, гомосексуалізм та ін.), кримінальна діяльність
людини (поліція, борделі, ув’язнення, проституція та ін.) та суспільна
діяльність людини (політика, дискримінація, релігія). У процентному
співвідношенні розподіл евфемізмів з зоологічними компонентами у вище
згаданих лексико-семантичних групах виглядає таким чином: фізіологія та
характер людини – 59% від загальної вибірки, кримінальна діяльність
людини – 32%, суспільна діяльність людини – 9%.

Серед евфемізмів першої групи кількісно виділяються евфемізми реалій
статевого життя. Поняття статевих зв’язків евфемізуються
словосполученнями на зразок to alley cat (жити безладним статевим життям
з багатьма статевими партнерами), to cattle, to get your muttons
(заст.) (вступати в статевий зв’язок), to get the whole hog (вступати в
статеві відносини одразу після знайомства), to make (cast) sheep’s eyes
at (виявляти інтерес до протилежної статі), to play the goat (бути
неперебірливим в статевих зв’язках), the birds and the bees (інформація
про секс), to skin off all dead horses (одружитися зі своїм статевим
партнером), monkey business (статевий зв’язок), to horse, to be foxy
(бути статево привабливим), stag (порнографічний). Центрами синонімічної
атракції є чоловічі та жіночі статеві органи: bird, mouse-hole, micky
(вагіна), bird’s nest (волосяний покрив на жіночих статевих органах),
duckys (жіночі груди), rooster, cock, serpent, snake (пеніс), elephant
and castle (анус), donkey (сідниці).

Слід зауважити, що серед евфемізмів з зоологічними компонентами є велика
кількість однокомпонентних одиниць, що як несуть самостійне семантичне
навантаження, так і входять в склад евфемістичних фразеологізмів,
переважна більшість з яких є дієслівними. Лексема serpent, наприклад, є
складовою евфемістичного словосполучення to be stung by a serpent –
стати вагітною, незаконно народжена дитина евфемізується елевативною
сполукою love bird (евфемізм bird є омонімічним і має 5 самостійних
значень), лексема goat (мужчина, що веде безладне статеве життя) є
компонентом сполуки to play the goat (див. вище). Чоловіча звичка
описувати вагітність жінки стандартними англійськими назвами свійських
та інших домашніх тварин проявляється і ряді евфемізованих сполук на
зразок: in calf, in foal, in pig, in pup, що викликають скоріше
гумористичні, аніж елевативні асоціації.

Великою кількістю евфемізмів з зоологічними компонентами відзначається
група лексем для позначення гомосексуалізму та мастурбації. В
словосполученнях семантичного ряду мастурбації спостерігаються
компоненти з номінацією морських тварин: to launch the catfish, to pet
the penguin, to club the seal, to coax the turtle out of the shell, to
wax the dolphin, to tease the tortoise, to snuff the snail, to scare the
puff fish, to leech the catfish. Номінації тварин в даному випадку є
метафорами для позначення жіночих чи чоловічих статевих органів.
Виділяються також евфемістичні сполуки з елементами домашніх тварин чи
гризунів: to give the naked mole rat a noogie, to wring the rooster, to
dowse the trouser mouse, to stuff the five-fingered turkey, to tickle
the chicken, to cack the rat, to soothe the squealing pig, to choke your
chicken; рептилій: to pistol-whip the python, to wax the salamander, to
goose the cobra, to groom the komodo dragon, to wrangle the invertebrate
serpent; а також інших тварин: to smother the monkey, to squeeze Tweety
Bird, to scold the squirrel, to wag the worm, to retch the echidna, to
flog your donkey. Словосполучення, що завуальовують поняття
мастурбації, є дієслівними і не беруть участі в подальшому
словотворенні, отже можуть вважатися сталими фразеологічними одиницями.

Гомосексуалізм як негативне явище статевого життя представлений
евфемізмами bird-circuit (турне по барах, де збираються геї), bitch,
fishy (гомосексуаліст), bull(-dyke) (лесбіянка, що бере на себе чоловічу
роль), chicken (молодь, що приваблює гомосексуалістів), chicken-hawk
(старий гомосексуаліст, що полюбляє молодих хлопчиків), fish
(гетеросексуальна жінка на мові лесбіянок), fishwife (дружина
гомосексуаліста), goose girl (лесбіянка).

Доцільно зауважити, що евфемізми з зоологічними компонентами для
завуалювання неприйнятних у суспільстві прямих номінацій, пов’язаних з
фізіологічними процесами тварин, дуже прозоро асоціюються з денотатом
завдяки першому елементу: dog dirt, dog do, dog litter, dog waste
(фекалії пса), horse apples, horse feathers, horse chestnuts, horse
manure, horse puppy, horseradish (кал коня), chicken, chicken _ _ _ _,
chicken stuffing, CS (курячий послід):

The Dog Control Committee of the Carl Schutz Park Association has
organized to try to solve the “dog dirt” problem in their park.

(New York Times, 2/I/76)[130, 5]

Асоціації з денотатом у евфемістичних сполуках для позначення
фізіологічних процесів людини деколи взагалі відсутні: Bombay oyster
(проносне), pony (процес дефекації), а інколи є
метафорично-імплікативними: tummy bug (понос), to ride the red horse
(мати менструацію), to step on a frog (випустити гази) та ін.
Розвільнення шлунку в англійській мові евфемізується сполуками to feed a
dog, to feed a horse, to feed a parrot, to feed a goldfish, to kill a
snake (австрал.), to shoot a lion, to shoot a dog (ам.), to take your
snake for a gallop, to go/see a rabbit, to wring the rattlesnake, to see
a man about a dog, to chase a rabbit.

z

T (сифіліс). Поняття алкоголізму є одним з найчисельніших семантичних
генераторів евфемізмів, що вплинуло певним чином на наявність великої
кількості евфемізмів з тваринними компонентами, наприклад: bar-fly,
drog-hound, malt-worm (алкоголік); foxed half-foxed, cocked (заст.),
cock-eyed, elephant’s trunk (рим.сленг) (п’яний); to catch a fox
(заст.), to cop an elephant’s, over the bat, to whip the cat (бути
п’яним). Психічні розлади людини евфемізуються наступними номінантами:
ape, cuckoo (божевільний), snake pit, squirrel tank (психіатрична
лікарня), squirrel (психіатр), a few feathers short of a whole duck,
doesn’t have all his dogs on the leash (не сповна розуму) та ін.

Не зважаючи на велику кількість евфемізмів задля уникнення прямої
номінації понять смерті та старіння, словники подають тільки декілька
евфемізмів даної семантичної групи, які включають зоологічні компоненти:
mutton dressed as lamb (принизливий опис старої жінки, що любить
одягатися в стилі молодої дівчини), no (spring) chicken (стара) [191,
3], diet of worms, worm-food, food for worms (труп), die in a horse’s
nightcap, ride the mare (померти через повішання).

В лексико-семантичній групі евфемізмів кримінальної діяльності людини
найбільша кількість евфемістичних сполук з зоологічними компонентами
спостерігається серед номінацій понять, пов’язаних з поліцією.
Спричинене це тим фактом, що поліція та її представники часто
гумористично асоціюються в свідомості мовців з тваринами. Найчастіше
евфемізується поняття “полісмен”, яке в американському та британському
варіантах англійської мови має різноманітні лексичні відтінки. В
американському варіанті англійської мови найпоширенішим евфемізмом для
номінації полісмена є лексема bear. Напевне, це спричинене тим, що мовці
асоціюють як і полісменів, так і ведмедів, з загрозою та насиллям [23,
4]. Лексема bear є джерелом багатьох деривацій: bear-bait (машина, що
перевищує швидкість і буде зупинена офіцером поліції); bear-cage
(поліцейська дільниця); bear in the air (поліцейський вертоліт на
чергуванні); bear food (будь-який вид транспорту, що перевищує
швидкість); bear bite (штраф за перевищення швидкості); bear trap
(поліцейський радар, номінація не є логічною, бо поліцейські ставлять
пастки, а не пастки ставляться на них); the bears are crawling (поліція
переміщається з однієї частини траси на іншу); state bear (державний
поліцейський); little bears (місцева поліція); lady bear, mama bear,
woolly bear (жінка-поліцейський); local bear (поліцейський, прикріплений
до невеликого загону); polar bear, smokey bear (звичайний поліцейський).
Синонімами до евфемізму bear є лексеми frog, bull (звичайний
поліцейський), grasshopper (парковий поліцейський), bluebird, harness
bull (поліцейський в уніформі), hawk (заст.) (поліцейський, що
спостерігає і захоплює свої жертви), pig (офіцер поліції), fly
(поліцейський в цивільному одязі), ferret (поліцейський-нишпорка).
Інформатор поліції евфемізується метафоричними евфемізмами canary та
stool pigeon, поліцейський вертоліт, що спостерігає за рухом транспорту
– bird in the air, жінка-поліцейський – smokey beaver, влаштовувати
підслуховуючі пристрої — to bug (через розмір, колір та форму
пристрою).

Велика кількість евфемізмів з зоологічними компонентами спостерігається
в тематичній групі субститутів прямої номінації борделів та проституції.
Принцип елевативної природи асоціативного денотата тут не завжди
спрацьовує, особливо це виявляється в евфемізмах-архаїзмах, що з часом
набули негативно-вульгарної конотації. Характерною особливістю
евфемізмів даної групи є вживання субститута терміну “повія” як
компонента деривативних евфемістичних сполук зі значенням “бордель”: bat
– bat house, bird – bird cage, cat – cat house, chick – chicken ranch.
Евфемізми goat house (бордель) та goat milker (повія) є похідними
сполуками від однокомпонентного субституту goat (див. вище), однак на
відміну від сучасного евфемізму snake ranch (бордель), що є похідним від
snake (пеніс), вони обидва вважаються застарілими. Для групи евфемізмів
з зоологічними компонентами для завуалювання понять, пов’язаних з
проституцією, характерні й інші номінанти-архаїзми: bitch, fish
(сучасний евфемізм означає клієнта проститутки, а не саму повію),
guinea-hen, ladybird, pole-cat. Решта евфемізмів даної групи в сучасній
англійській мові є загально вживаними (fruit fly, goose, hobby-horse,
tree-rat, alley-cat) або їх узус обмежується лише певним колом осіб
(sand rat – дешева повія на жаргоні британської індійської армії, sea
gull – проститутка, що подорожує з моряками американського флоту від
порту до порту).

Лексико-семантична група евфемізмів кримінальної діяльності людини
представлена, хоча і не в значній кількості, деякими іншими тематичними
групами. Для евфемізмів понять ув’язнення та злочинів характерним є
наявність в складі лексеми “пташиного” елемента: yardbird (в’язень),
canary, canary-bird (небезпечний в’язень), birdcage (камера), bird
(ув’язнення), hummingbird (електричний стілець), Newgate bird (злодій),
to pigeon (грабувати), to fly the blue pigeon (красти свинець), cold
turkey (ефект раптової конфіскації нелегальних наркотиків), snowbird
(наркоман). Нелегальне зберігання та вживання наркотичних речовин
евфемізується також деякими іншими сполуками з зоологічними
компонентами: to blow horse (вживати заборонені наркотики), bee (доза
наркотиків), horse (героїн), horsed (під впливом наркотиків), mule, yak
(людина, що зберігає велику кількість наркотиків), the monkey
(наркотична залежність).

Аналіз евфемізмів для субституції понять суспільної діяльності людини
привів до виявлення незначної кількості сполук з зоологічними
компонентами, які відносяться до тематичних груп расової дискримінації,
політики та релігії. В кін. 18 – поч. 19ст. в лексиконі работоргівців
були поширені евфемізми-сленгізми із елементом black: blackbird
(чорношкірий раб), black cattle, black pigs, black sheep (раби),
blackbirder (рабовласник), blackbird pie, blackbird trade, blickbirding
(торгівля рабами); в сучасній англійській мові для заміни лексеми “негр”
інколи вживаються евфемізми tiger, black cat, rabbit та rooster. В
політичному слензі існує омонімічний евфемізм lame duck, що означає
бізнес, який занепадає, або урядову особу, що не спромоглася забезпечити
собі повторні вибори. Релігійні табу відобразилися в евфемізмах з
зоологічними компонентами для заміни понять потойбічних сил: Lord of the
flies, old mahoon, old serpent (диявол), Holy Cow, Holy cats, Holy
snakes (Боже мій!) та ін.

Проаналізувавши лексико-семантичні групи евфемізмів фізіології та
характеру людини, суспільної та кримінальної діяльності людини, що
містять зоологічні компоненти, доходимо до висновку, що вище згадані
групи евфемізованих сполук можуть розглядатися в системі англійської
евфемії як окремі мікро-системи з характерними тільки їм особливостями
омонімії та синонімії, а зоологічні компоненти в назві евфемістичних
субститутів, викликаючи в свідомості мовців позитивні асоціації,
сприяють досягненню бажаного прагматичного ефекту.

Література:

А.В.Александров. О терминах “табу и эвфемизмы”. — Іноземна філологія,
Львів 1966, №8, ст. 25-32.

Кацев А.М. Языковые табу и эвфемия. Учебное пособие по спецкурсу. – Л.,
1988. – 80ст.

Bertram A. NTC’s Dictionary of Euphemisms. – NTC Publishing Group, 1998.
– 314p.

Holder R.W. A Dictionary of Euphemisms. – Oxford University Press,
Oxford – New York, 1995. – 474p.

Rawson H. Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk. – Crown
Publishers, Inc., New York, 1995. – 464p.

Похожие записи