.

Дієприкметник теперішнього часу активного стану (Particium praesentis activiti) (реферат)

Язык: английский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1573
Скачать документ

Дієприкметник теперішнього часу активного стану

(Particium praesentis activiti)

Дієприкметник теперішнього часу активного стану утворюється шляхом
додавання до іноректної основи дієслів І-ІІ дієвідмін закінчення –hs, а
до основи дієслів ІІІ-IV дієвідмін – закінчення –ens

orna-ns (Gen-ornantis) – прикрашаючий, а, е; прикрашаючи

move-ns (Gen-moventis) – рухаючий, а, е; рухаючи

leg-ens (Gen-legentis) – читаючий, а, е; читаючи

audi-ens (Gen-audientis) – слухаючий, а, е; слухаючи

Дієприкметники теперішнього часу активного стану відмінюються за ІІІ
відміною заголосною групою (Abl.-ind. i, Now. plur -n) – ia, Gen. plur.
–ium)

N. arnans
ornantes (m) ornantia (n)

G. ornatis
ornantium

D. ornanti
ornantibus

Acc. ornantem (m, f), ornans (n) ornantes (m, f)
ornantia

Abl. ornanti (e)
ornantibus

?????†††††††††††††††††††††††††††???????????????

У Abl. – ing дієприкметники мають закінчення –е

якщо вжив-ться як іменники: de absente (про biguy)

в орудному незал-му (Ablatibus absolutus – sole oriente – коли сонце
сходить)

Якщо дієприкметник вживається у значенні прикметника, то Abl – ing має
закінчення –і і do homine sapientita

Узгодження прикметників 3-ї відміни з прикметниками

Прикметники ІІІ відміни узгоджуються з іменниками в роді, числі,
відміннику, н-д: dux fortis – хоробрий воїн, poeta felix, equus celes –
швидкий кінь

Sing

N. dux fortis equus celes
poeta felix

G. ducis fortis equi celeris
poetae felecis

D. duci forti equo celeri
poetae felici

Acc. ducem fortem equum celerem
poetam felicem

Abl. duce forti equo celeri
poeta felici

V. dux fortis eque celes
poeta felix

Plus

N. duces fortes equi celeres
poetae felices

G. ducum fortium egnorum celerium
poetarum felicium

D. ducibus fortibus equis celeribus
poetis felecibus

Acc. duces fortes equos celeras poetas felices

Abl. dicibus fortibus equis celeribus poetis felicibus

V. dutes fortes equi celeres poetae felices

Узгодження прикметників з іменниками IV-V відмін.

У латинській мові є прикметники тільки 3-х відмін. Таким чином,
означенням до іменників IV-V відмін служать прикметники І-ІІІ відмін.

fructus dulcis

res clara

Sing

N. fructus dulcis res clara

G. fructus dulcis rei clarae

D. fructui dulci rei clarae

Acc. fructum dulcem rem claram

Abl. fructu dulci re clara

V. fructus dulcis res clara

N. fructus dulces res clarae

G. fructuum dulcium rerum clararum

D. fructibus dulcibus rebus claris

Acc. fructus dulces res claras

Abl. fructibus dulcibus rebus claris

V. fructus dulces res clarae

Третя відміна іменників

Declinatio tertia

До третьої відміни належать іменники усіх трьох родів, які в Gen. sing.
мають закінчення –is, а в Nom. sing. – різні закінчення:

Чоловічого роду: -о, -or, -os, -er, -es, -ex:

scriptor, oris, m – письменник

rex, regis, m – цар

iudex, -icis, m – суддя

homo, inis, m – людина

Жіночого роду: -as, -x, -io, -go, -do, -s, -us, -es, -is.

lex, legis, f – закон

pax, -ais, f – мир

civitas, -atis, f – держава

ars, -tis, f – мистецтво

regio, -onis, f – область

civis, is, m, f – громадянин, -ка

virbs, is, f – місто

Середнього роду: -ar, -us, -t, -e, -c, -men, -ma, -ur, -l.

nomen, -inis, n – ім’я

tempus, temporis, n – час

mare, -is, n – море

caput, is, n – голова

derma, -atis, n – шкіра

os, ossis, n – кістка

animal, -alis, n – тварина

corpus, -oris, n – тіло

Відмінкові закінчення іменників 3-ї відміни

Singularis

m f n

N. різноманітні

G. -is -is -is

D. -i -i -i

Acc. -em -em =Nom

Abl. -e -e -e(i)

V. =Nom =Nom =Nom

pluralis

m f n

N. -es -e -(i)(a)

G. -m -(i)um -(i)um

D. -i bus -i bus -i bus

Acc. -es -es -(i)(a)

Abl. -i bus -i bus -i bus

V. -es -es -(i)(a)

Третя відміна іменників має три групи:

classis consinas (приголосна)

classis vocalis (голосна)

classis mixta (мішана)

1) До приголосної групи іменників належать нерівноскладові іменники
(нерівноскладовими називаються іменники, які в Nom. і Gen.sing мають
кількість складів) усіх 3-х родів основа яких закінчується на один
приголосний, наприклад:

iudex, icis, m – суддя

nomen, inis, n – ім’я

lex, legis, f –закон

Особливості відмінювання: ім. середнього роду у Nom, Acc і Voc. Plurali
мають закінчення –а, замість –і.

2) До голосної групи належать іменники середнього роду, які в Nom. sing.
мають закінчення –е, -al, -ar:

capitale, -alis, n – крим. злочин.

vectigal, alis, n – податок

exemplear, aris, n – приклад

Особливості відмінювання:

в Abl.sing –i замість –a

в Nom.Acc. i Voc.plur –ia замість –a

в Gen.plur. –ium замість –um

3) До змішаної групи належать іменники чоловічого і жіночого роду:

а) нерівності з основою на 2 або більше приголосних:

pars, -artis, f-частина

umb, -is, f – місто

б) рівноскладові із закінченнями: на –es, -is:

civis, is, f – громадянин, нка

sedes, is, f – житло

Особливості відмінювання: в Gen. plur. –ium, зам. –um

Четверта відміна іменників

(Declinatio guarta)

До четвертої відміни іменників належать іменники чоловічого роду із
закінченням в Nom. sing. –us, та іменники середнього роду із закінченням
в Nom. sing: -u, в Gen. sing. вони мають спільне закінчення –us

Н-д: exercitus, us, m – війська

fructus, us, m – фрукт

spiritus, us, m – дух, спирт

status, us, m – становище

lapsus, us, m – помилка

genu, us, n – поліно

gelu, us, n – мороз

cornu, us, n – річ, фланг

sensus, m – сенс

Як вийняток до IV відміни іменників належать деякі іменники жіночого
роду:

domus, us, f – діти

manus, us, f – рука

acus, us, f – голка

porticus, us, f – колонади, портик

Відмінкові закінчення іменників IV відміни

sing.

plur.

m

n m

n

N. -us

-u -us

-ua

G.

-us

-uum

D. -ui

-u

-ibus

Acc. -um

-u -us

-ua

Abl.

-u

-ibus

V. -us

-u -us

-ua

Н-д:

sing. plur. sing. plur.

N. status status gelu gelua

G. status statuum gelus geluum

D. statui statibus gelu gelibus

Acc. statuum status gelu gel-ua

Abl. statu statibus gelu gel-ibus

V. status status gelu gel-ua

П’ята відміна іменників

(Declinatio quinta)

До пятої відміни іменників належать іменники жіночого роду, які в Nom.
sing. мають закінчення –es, a Gen. sing. –ei:

Наприклад:

res, rei, f – річ, діло

species, ei, f – вид

meridies, ei, f – полудень

dies, ei, mf – день

facies, ei, f – обличчя

spes, ei, f – надія

fides, ei, f – віра

caries, ei, f – каріес

Відмінкові закінчення іменників 5-ї відміни

sing. plur.

N. -es -es

G. -ei -erum

D. -ei -ebus

Acc. -em -es

Abl. -e -ebus

V. -es -es

Н-д:

N. res res

G. rei rerum

D. rei rebus

Acc. rem res

Abl. re rebus

V. res res

Прикметники третьої відміни

Прикметники третьої відміни за кількістю закінчень поділяються на 3
групи:

прикметники, котрі мають закінчення для кожного роду

для чоловічого m-er acer – гострий celer – швидкий

для жіночого f-is acerus – гострий celeris – швидкий

для середнього n-e acre – гострий celere – швидкий

прикметники, які мають 2 закінчення:

для чоловічого і жіночого роду мають закінчення: -is: fortis, bravis

для середнього роду: -е: forte – сильний, breve – короткий

gravis, grave – тяжкий levis, leve – легкий

прикметники, які мають одне спільне закінчення для всіх трьох родів: -s,
-x або –r:

recent –ntis – свіжий, -а, е

felix, -icis – щасливий, -а, -е

par, paris – рівний, -а, -е

sapiens, -entis – розумний, -а, -е

Прикметники третьої відміни відміняються за голосною групою ІІІ-ї
відміни

sing. m f n plur. m f n

N. різноманітні N. -es -es -ia

G. -is G. -ium

D. -i D. -ibus

Acc. -em -em =Nom Acc. -es -es -ia

Abl. -i Abl. -ibus

V. =Nom V. -es -es -ia

sing. sing. sing.

N. acer (m) arcis (f) acre (n)

G. acris acr-is acr-is

D. acri acr-i acr-i

Acc. acrem acr-em acr-e

Abl. acri acr-i acr-i

V. acer acris acre

plur.

N. acr-es (m) arc-es (f) acr-ia (n)

G. acr-ium acr-ium acr-ium

D. acr-ibus acr-ibus acr-ibus

Acc. acr-es acr-es acr-ia

Abl. acr-ibus acr-ibus acr-ibus

V. acr-es acr-es acr-ia

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020