.

Автобіографія. Географічні назви в ділових паперах

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 3430
Скачать документ

Міністерство освіти та науки України

Запорізький електротехнічний коледж

Самостійна робота

по українській мові

Шифр 13

Виконала:

ст. гр. ДВз – 03 ј

Сокова Ю.В.

Перевірила:

Викладач Шимова Л.Г

Запоріжжя

2003

Автобіографія. Складні випадки керування в службових документах.
Правопис географічний назв в ділових паперах

Автобіографія – це документ, в якому особа повідомляє основні факти своє
біографії.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, в якому зазначається:

— прізвище, ім’я, по батькові;

— дата народження;

— місце народження;

— відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у
яких довелося вчитися);

—відомості про трудову діяльність (коротко, в хронологічній
послідовності назви місць роботи й посад);

— відомості про громадську роботу;

— короткі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина,
діти).

3. Дата написання.

4. Підпис.

Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу.

Приклад написання автобіографії:

Автобіографія

Я, Прокопенко Марина Олександрівна, народилася 29 квітня 1983 року в м.
Києві в родині військовослужбовця.

У 1985 році пішла до першого класу середньої школи № 2 м. Термез
(Узбекистан).

У зв’язку зі вступом батька до військової академії переїхала разом з
родиною до Москви, де з 1986 по 1989 рік навчалася в с/ш № 204.

З 1989 по 1995 рік навчалася в с/ш № 50 М.Києва. 1995 року вступила до
Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова
на музично-педагогічний факультет денної форми навчання, де навчаюсь і
зараз.

Склад сім’ї:

Батько — Прокопенко Олександр Васильович, 1954 року народження,
військовослужбовець; працює в Міністерстві оборони України.

Мати — Прокопенко (Мітіна) Наталія Вікторівна, 1958 року народження,
викладач музики в дитячій музичній школі № 9 м. Києва.

Сестра — Прокопенко Катерина Олександрівна, 1987 року народження,
учениця 2-го класу с/ш № 50 м. Києва.

17 листопада 2003 року Підпис

Під час підготовки тексту документа слід дотримуватися таких правил:

1. Правильно і у певній послідовності розміщувати реквізити документа.

2. Текст викладати від третьої особи. Наприклад: Комісія ухвалила…

Інститут просить… Ректорат клопочеться…

Від першої особи викладаються заяви, автобіографії, доповідні й
пояснювальні записки, накази.

3. Не вживати образних висловів, емоційно забарвлених слів і
синтаксичних конструкцій.

4. Уживати стійкі (стандартизовані) сполучення типу: відповідно до, у
зв’язку з, згідно з метою, потрібний для, в порядку.

5. Уживати синтаксичні конструкції типу: Доводимо до Вашого відома,
що… Нагадуємо Вам, що… Підтверджуємо з вдячністю…

У порядку надання матеріальної допомоги.

У порядку обміну досвідом…

У зв’язку з вказівкою…

Відповідно до попередньої домовленості…

Відповідно до Вашого прохання…

6. Дієприслівникові звороти вживати на початку речення: Враховуючи…

Беручи до уваги… Розглянувши… Вважаючи…

7. Уживати мовні засоби, що відповідають нормам літературної мови і
зрозумілі для широкого кола читачів.

8. Уживати прямий порядок слів у реченнях (підмет передує присудкові;
означення — перед означуваними словами; додатки — після керуючого слова;
вставні слова — на початку речення).

9. Щоб не виявляти гостроти стосунків з партнером, слід замінити активну
форму дієслова на пасивну. Наприклад:

Ви не відповіли на лист-запит… Вами ще не дана відповідь на
лист-запит… Якщо ж важливо вказати на конкретного виконавця, то тоді
треба вживати активну форму. Наприклад: Університет не гарантує…
Комісія підтверджує… Телевізійне агентство повідомляє…

10. Уживати інфінітивні конструкції: Створити комісію… Затвердити
пропозицію… Попередити правління…

11. У розпорядчих документах треба вживати дієслівні конструкції у формі
наказового способу:

Наказую… Пропоную…

12. Використовувати скорочення слів, складноскорочені слова й
абревіатури, які пишуться у справочинстві, за загальними правилами: р-н,
обл., км, напр., канд. філол. наук.

13. Надавати перевагу простим реченням. Використовувати форми
ввічливості за допомогою слів:

Шановний… Високошановний… Вельмишановний… Високоповажний…

Правопис складних прикметників

Разом пишуться прикметники:

1. Утворені від складних іменників, що пишуться разом: лісостеповий,
чорноземний.

2. Утворені від сполучення іменника та узгодженого з ним прикметника:
народногосподарський, східнослов’янський.

3. Утворені від сполучення числівника з іменником: десятиповерховий,
п’ятдесятирічний (але: 125-річний).

4. Утворені від сполучення іменника з дієсловом: деревообробний,
машинобудівний.

5. Утворені від сполучення прислівника з прикметником чи
дієприкметником: важкохворий, вищеназваний.

6. Терміни: складносурядний, геологорозвідувальний.

через дефіс пишуться прикметники:

1. Утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс:
віце-президентський, унтер-офіцерський.

2. Між частинами яких встановлюється сурядний зв’язок (можна поставити
сполучник і): навчально-виховний, південно-східний.

3.Означають різні кольори або відтінки кольорів; якість з додатковим
відтінком: жовто-блакитний ( але: жовтогарячий)

4. Перша частина (основа) закінчується на -ико(-іко):
історико-культурний.

5. Перша частина військова-, воєнно-: військово-морський,
воєнно-стратегічний (але: військовозобов’язаний, військовополонений)

6. Перша складова частина не має прикметникового суфікса, але за змістом
однорідна з другою частиною й приєднується за допомогою сполучних звуків
о, е: м’ясо-молочний, крохмале-патоковий

7. Якщо повторюються ті самі або споріднені слова для підсилення
значення: давній-прадавній, білий-білий.

8. Назви проміжних сторін світу: південно-східний.

Географічні назви в ділових паперах завжди пишуться з великої літери
(Київ, Запоріжжя, Харків)

Географічні назви бувають іменникового або прикметникового типу, що й
визначає характер їхніх граматичних форм.

Зразки відмінювання географічних назв

Н. (місто) Харків (річка) Дніпро

(Лозова, Барвінкове) (Інгулець, Вісла)

Р. Харкова Дніпра

(Лозової, Барвінкового) (Інгульця, Вісли)

Д. Харкову Дніпрові

(Лозовій, Барвінковому) (Інгульцеві, Віслі)

З. Харків Дніпрові

(Лозову, Барвінкове) (Інгулець, Віслу)

Ор. Харковом Дніпром

(Лозовою, Барвінковим) (Інгульцем, Віслою)

М. (у) Харкові …Дніпрі

(Лозовій, Барвінковому) (Інгульці, Віслі)

Кл. Харкове Дніпре

(Лозова, Барвінкове) (Інгульцю, Вісло)

Особливості узгодження географічних та інших назв з означувальним словом
в офіційно-діловому мовленні

В офіційних документах, повідомленнях, військовій та географічній
літературі не узгоджуються з пояснюваною родовою назвою у формі
непрямого відмінка прикладки, що означають назви:

а) міст (м.) — Народився у місті Житомир;

б) станцій (ст.) — Під’їхали до станції Крюків-на-Дніпрі;

в) селищ міського типу (смт) — За селищем міського типу Зіньки;

г) сіл (с.) — Родом із села Муровані Кирилівці;

ґ) висілків — У виселку Грушівка;

д) аулів — Виїхав з аулу Агарак;

е) озер (оз.) — Відпочивав на озері Свитязь;

є) бухт — Корабель вийшов із бухти Золотий Ріг;

ж) застав — Під заставою Тиха;

з) гір (г.) — Зупинилися табором на горі Говерла;

и) рік (р.) — Користувалися водою з річки Сейм.

Це правило поширюється також на назви планет, комет, астероїдів: Ракета
досягла поверхні планети Сатурн; Ведуться спостереження за кометою
Когоутека.

Не узгоджується також перша частина складних географічних назв при
творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких:

а) друга частина є прикметником: Білгород-Дністровський —
Білгород-Дністровського р-ну;

б) друга частина є числівником: Знам’янка Друга — Знам’янкодругий;

в) друга частина є іменником: Біла Церква — Білоцерківський р-н,
Талди-Курган— Талди-Курганський р-н; друга частина є іменником, що
вказує на місце розташування населеного пункту: Калач-на-Дону —
Калачдонському р-ну;

г) перша і друга частини є іменниками: Кзил-Орда — Кзил-Ординська обл.,
Комиш-Зоря — Комиш-Зорянський.

Не узгоджується друга частина складних географічних назв при творенні
прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких обидві частини
є іменниками, а друга вказує на місце розташування населеного пункту:
Яр-під-Зайчиком, але Ярський-під-Зайчиком; Франкфурт-на-Майні, але
Франкфуртський-на-Майні.

Правопис складних слів

Разом пишуться:

Перша частинаСпол. звукСкладне словоприкметник (м’якої групи)

(твердої групи)(Ь)0верхньоволзький, давньоукраїнський, середньовіччя,
синьоокийосліпоглухонімий, важкоатлет, легкокрилий, чорнозем,
білокрівці, західносибірська, південноукраїнський, північнокримський,
східноказахстанська, східнокитайське, південноафриканська (але
Південно-Африканська Республіка)Іменник (після твердого приголосного та
шиплячого)

(після м’якого приголосного, неподовженого)

(після й або м’якого подовженого)роликопідшипник, звіробій, пароплав,
атомохід, дощомір, вужоподібний, мечоносець, грушоподібний (але:
кожум’яка, очевидний, овочесховище)ебурелом, землетрус, працелюб,
працездатний, волелюбний (але: конов’язь, костоправ,
свиноматка)єкраєвид, боєздатний, життєздатний, насіннєсховище,
сміттєзбірникзайменникосаморобний, самопал, самовчитель

Складні слова без сполучного звука

перша основа закінчується на голосний звуквсюдихід, кількаразовий,
радіокомітет, малопотужний, нижчезазначений, загальнодержавний,
важкохворий, новоутворенийперша основа закінчується на приголосний звук;

в абревіатурахБолград, Івангород;

педуніверситет, колгосп, виконком, Нацбанк, профспілковийслова з першою
числівниковою основою одно-, дво-, три-, чотири-одноразовий, двозначний,
двоярусний, триповерховий, чотирикімнатнаслова з першою числівниковою
основою двох-, трьох-, чотирьох-, якщо друга частіша починається з
голосноїдвохактна, трьохамперний чотирьохосьовийчислівники з першою
основою на сто-, сорока-;

кількісний числівник у формі Р. відмінкастовідсотковий, сторіччя,
дев’яностолітній, сорокавідерний, сорокаградусний;

десятитонка, шестиденка, восьмилітній, п’ятиповерховий, семибальний,
десятипроцентныйскладноскорочені слова з першими частинами:

. авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-,
екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-,
макро-, мета-, метео-, мікро-, Mini-, моно-, мото-, нео-, палео-,
псевдо-, рентгена-, соціо-, стерео-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото-
та под.авіаносець, автодром, агропромисловість, біоенергія, велотрек,
водолікування, газорозвідка, геліоцентрична, геологія, гідростанція,
екзосфера, екстраординарний, електроприлад, зоосад, ізографія,
квазіоптика, кінопрокат, космополіт, лжепророк, макроекономіка,
метабіоз, метеорологія, мікропроцес, міліграм, монокристал,
мотоперегони, неоліт, палсологія, псевдоідея, рентгеноскопія,
соціоструктура, стереозвук, телеглядач, термометр, турбогвинтовий,
фонокардіографія, фотолабораторія, цитологіяскладні Іменники, утворені з
трьох і більше основрадіотелемайстер, світозвукопа-норама,
термогідродинаміказ першою основою пів-, напів-, полу-;

але перед іменниками — власними назвами — пів-, псевдо-, лже- пишеться
через дефіспівяйця, півдюжини, півмісяць, півозера, напівфабрикат,
напівсон, напівавтомат, напіврідкий, полукіпок, полумисок, полудень;

пів-Юрмали, пів-Японії, пів-Рівного, пів-Італії, пів-Полтави,
псевдо-Нерон, лже-Касандра (але Лжедмитрій)поєднання дієслова наказового
способу з іменникомшибайголова, зірвиголова, перекотиполе, пройдисвіт,
горицвіт; прізвища Перебійніс, Убийвовк, Непийпиво, Тягнирядно,
Вернигора, Ломикамінь, Крутивус

Через дефіс пишуться

слова, що означають протилежні за змістом поняттяокислювально-відновний,
імпорт-експорт, розтяг-стиск, купівля-продаж, опукло-ввігнутийназви
професій, фахівлікар-онколог, слюсар-Інструментальник,
льотчик-випробувач, режисер-постановникІмена казкових
персонажівЗайчик-Побігайчик, Вовчик-Братик, Лисичка – Сестричканазви
державних посад, військових та наукових званьлорд-мер, лорд-канцлер,
генерал-губернатор, прем’єр-міністр, контр-адмірал, генерал-лейтенант,
штабс-капітан, унтер-офіцер, член – кореспондентскладні іменники з
першою складовою віце-, екс-, лейб-, максі-, міні-, обер-віце-президент,
екс-чемпіон, лейб-медик, максі-спідниця, міні-фабрика, обер-майстерназви
складних одиниць вимірулюдино-день, тонно-кілометр, кіловат-година,
метр-градус (але трудодень)назви нотмі – бемоль, соль-дієз,
фа-бекарназви співочих голосів та музичних інструментівмецо-сопрано,
бас-баритон, балалайка-контрабас, бас-гітараназви спортивного
Інвентарюбайдарка-двійка, тренажер-еспандерназви Істот, комах, рослин,
мікробівзаєць-русак, риба-ангел, клоп-водомір, метелик-адмірал,
брат-і-сестра, льон-довгунець, розрив-трава, сон-трава, чар-зілля,
бактерія-донор, інфузорія-трубачназви проміжних сторін
світупівденно-захід, норд-ост, зюйд-вестназви механізмів, речовин,
процесів, явищ, істот, у яких перша частина виражає прикмету чи
особливість другоїблок-система, дизель-мотор, лот-апарат, стоп-кран,
ракета-носій, крекінг-бензин, крем-брюле, крос-реакція, вакуум-фільтр,
Святвечір. запозичення з інших мовальма-матер, ва-банк, де-факто,
де-юре, ін-фоліо, мас-медіа, тет-а-тет тощо, але: персона нон фата,
альтер его, табула раса, аква вітеІменники, скорочені на приголосний, у
яких наводиться початок і кінець словаін-т (інститут), л-ра
(література), т-во (товариство), д-р (доктор), ф-ка (фабрика), вид-во
(видавництво), б-ка (бібліотека)перша частина складного слова, якщо
наступне складне слово має таку саму складову частинукулько- й
роликопідшипники, радіо- й телеапаратура, тепло- й гідроелектростанції,
кіно- і фотоплівкаскладні прізвища та іменаАнтоненко – Давидович,
Карпенко- Карий, Миклухо-Маклай, Жан-Жак, Марія -Терезаскладні
прикметники, які означають додатковий відтінок якості, відтінки чи
поєднання кольорівкисло-солодкий, гіркувато-солоний, сіро-голубий,
молочно-білий, червоно-зелено-синій, яскраво-червоний, синювата –
блакитний (але: білосніжний, жовтогарячий)утворення з двох чи більше
основ, які не підпорядковані одна одній, а між компонентами цих складних
прикметників можна вставити сполучник іНавчально-виховний ,
партійно-політичний, квадратно-гніздовий, матеріально-технічний,
науково-дослідний, народно-визв6льний, російсько-український,
суспільно-політичний, літературно-художнійназви політичних партій,
течій, об’єднань, групСоціал-демократичний, анархо-синдикалізм,
націонал-радикалізмскладні прикметники, в яких перша частина
закінчується на -ико (-іко)діалектико-матеріалістичний,
історико-культурний, політико-економічний, механіко-математичнийскладні
прикметники з першою частиною військова-, воєнно-військово-морський,
військово-спортивний, воєнно-стратегічний (але: військовополонений,
військовозобов’язаний)складні порядкові числівники з цифровою та
літерною частиною або її закінченням2-мільйонний, 10-тисянний, 8-й,
11-ї, 15-гоСкладні прикметники з цифровими числівниками у першій
частині70-річний, 9-секційний, 25-поверховий, 17-тонний,
35-метровийлітерні абревіатури з належними до них цифрамилітак Ту-144,
бензин А-95, клей КН-3терміни з літерним позначеннямП-подібний, У
-подібний, альфа-розпад, гамма-anapdm, дельта-імпульс, ікс-проміння
(але: дельтаплан, альфаметр, гаммаграфія)літерні позначення класів10-А,
1-Д, 6-Впоєднання слів, що означають приблизністьдоба-друга, година-дві,
рік-півтора, п’ять-сім, не сьогодні-завтраскладні географічні назви та
Іменники відповідного тішуІвано-Франківськ (але іванофранківець),
ку-клукс-клан (але куклукскланівець)

Прикладки

складні прізвища та іменаАнтоненко – Давидович, Карпенко- Карий,
Миклухо-Маклай, Жан-Жак, Марія -Терезаскладні прикметники, які означають
додатковий відтінок якості, відтінки чи поєднання
кольорівкисло-солодкий, гіркувато-солоний, сіро-голубий, молочно-білий,
червоно-зелено-синій, яскраво-червоний, синювата – блакитний (але:
білосніжний, жовтогарячий)утворення з двох чи більше основ, які не
підпорядковані одна одній, а між компонентами цих складних прикметників
можна вставити сполучник іНавчально-виховний , партійно-політичний,
квадратно-гніздовий, матеріально-технічний, науково-дослідний,
народно-визв6льний, російсько-український, суспільно-політичний,
літературно-художнійназви політичних партій, течій, об’єднань,
групСоціал-демократичний, анархо-синдикалізм, націонал-радикалізмскладні
прикметники, в яких перша частина закінчується на -ико
(-іко)діалектико-матеріалістичний, історико-культурний,
політико-економічний, механіко-математичнийскладні прикметники з першою
частиною військова-, воєнно-військово-морський, військово-спортивний,
воєнно-стратегічний (але: військовополонений,
військовозобов’язаний)складні порядкові числівники з цифровою та
літерною частиною або її закінченням2-мільйонний, 10-тисянний, 8-й,
11-ї, 15-гоСкладні прикметники з цифровими числівниками у першій
частині70-річний, 9-секційний, 25-поверховий, 17-тонний,
35-метровийлітерні абревіатури з належними до них цифрамилітак Ту-144,
бензин А-95, клей КН-3терміни з літерним позначеннямП-подібний, У
-подібний, альфа-розпад, гамма-anapdm, дельта-імпульс, ікс-проміння
(але: дельтаплан, альфаметр, гаммаграфія)літерні позначення класів10-А,
1-Д, 6-Впоєднання слів, що означають приблизністьдоба-друга, година-дві,
рік-півтора, п’ять-сім, не сьогодні-завтраскладні географічні назви та
Іменники відповідного тішуІвано-Франківськ (але іванофранківець),
ку-клукс-клан (але куклукскланівець)

Перелік літератури

1. Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. –
К.: АСК, 2001. – 400 с.

2. Коваль А.П. Культура ділового мовлення — К.: Вища шк. , 1974 — С
136—137.

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення — Л .: Світ, 1990 — С. 109.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020