.

Сучасні методики викладання хімії (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 5491
Скачать документ

Реферат на тему:

Сучасні методики викладання хімії

„Хто цікавиться преметом, у того відкриті очі і розум” – цю
педагогічну істину можна закласти в основу пізнання, в основу навчання,
в основу активних та інтерактивних технологій навчання. Сьогодні складно
не погодитися з тим, що студенти-першокурсники, які приходять навчатися
в коледж з різних шкіл, ліцеїв не завжди проявляють інтерес до хімії.
Магічне слово „хімія”, у якому сховано так багато таємного, чарівного,
надприродного, що бентежить розум має зовсім інший зміст для них. Одна з
причин втрати інтересу до предмета – це невідповідність низки прийомів
навчання для нинішніх школярів. Навчально-виховний процес організований
оптимально, якщо учня не виховують, а створють умови для виховання, не
вчать, а створюють умови в яких він вчиться. Очевидно, що організація
таких умов навчання тісно повязана з розвитком віповідної мотивації.
Останнім часом у методиці викладання хімії ( та й інших предметів ) на
формування мотивації звертають дедалі більше уваги. Будь-яка діяльність,
включаючи новчально-пізнавальну стимулюється мотивами, заснована на
потребах. Проблема мотивації зводиться, по суті, до перетворення потреб
на мотиви, до формування пізнавального інтересу – провідного мотиву в
навчанні.

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно
змінили орієнтацію в галузі освіти. Нова освітня філософія визначила
головну стратегію педагогічної діяльності: спрямування
навчально-виховного процесу на формування духовного світу особистості, у
твердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей
та здібностей студента. Розвязання цих актуальних проблем можливе лише
на основі широкого запровадження нових педагогічних технологій
спрямованих на розвиток творчих сил, здібностей та нахилів особистості.
Слід відзначити, що інтерактивне навчання дозволяє розвязати відразу
кілька завдань. Головне – розвиває комунікативні уміння і навички, що
дуже важливо для студентів-першокурсників, сприяє встановленню емоційних
контактів між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, бо учить
працювати в команді, дослухатись до думки кожного. І ще – використання
інтерактиву знімає нервову напругу, дає змогу змінювати форми
діяльності, переключати увагу на вузлові питання.

Інтерактивні технолонії сприяють особистісно зорієтованому,
диференційованому та інтегрованому навчанню, що є головними напрямками
при викладанні хімії.

Основними видами навчальних занять з хімії є лекції різних
видів, семінарські та лабораторні заняття. Практикуються такі види
лекцій:

проблемна лекція-бесіда;

діалогічна лекція з елементами проблемної і пошукової роботи;

лекція-дискусія з елементами проблемної і пошукової роботи;

лекція – рольва гра;

лекція-презентація;

брейн-ринг;

прес-конференція.

Найчастіше використовується на заняттях з хімії такі активні та
інтерактивні форми роботи:

Проблемні завдання і запитання

Повторення теми „Теорія електролітичної дисоціації”:

Які ви знаєте провідники електричного струму? Чим відрізняються
провідники першого роду від провідників другого роду?

Чому розчин цукру у воді є неелектролітом, а кухонної солі –
електролітом?

Яких правил охорони праці слід дотримуватися при роботі з електричним
струмом? Зокрема чому не можна торкатись вологими руками оголених
проводів?

Тема „Нітроген і фосфор”

Проблема: Азот, хто він – друг чи ворог? Чому елементу нітрогену
найбільш не повезло з назвою?

Використовуючи метод мікрофону, цю проблему вирішує кожна
навчальна група. Висловлюються думки:

Азот дійсно не підтримує горіння і дихання, але дихати чистим киснем
людина постійно не зможе – суміш азоту з киснем найбільш сприятлива для
дихання.

Оксиди нітрогену отруйні, особливо кислотні: N2O3, NO2, N2O5. Велику
кількість NO2 викидають в атмосферу металургійні та хімічні комбінати,
але при застосуванні фільтрів та коплексній переробці сировини цього
можна уникнути. Адже оксиди нітрогену – це цінна сировина для добування
нітратної кислоти.

Нітратна кислота хоча й отруйна, але без неї неможливе виробництво
мінеральних добрив, фармацептичних препаратів, синтетичних волокон,
пластмас, вибухових речовин.

Хіба справедливо називати нітроген безжиттєвим? Чим підкормлюють
рослини, коли вносять мінеральні добрива в грунт? Насамперед – сполуками
нітрогену, калію й фосфору. Нітроген входить до складу великої кількості
органічних сполук життєвонеобхідних, таких як амінокислоти, білки.

Тема „Ненасичені вуглеводні”

Проблемні запитання:

Запропонуйте структурну формулу ацетилену.

Назвіть алкіни за аналогією з алкенами.

Запропонуйте типи алкінів.

Проводиться робота в парах на кожен ряд дається маркер і великий
аркуш паперу. Кожна пара виносить тільки одну пропозицію, потім передає
наступній. Останні пари коригують і доповнюють. Аркуш із пропозиціями
вивішується на дошку, виберається представник, який доповідає про думки
іпропозиції студентів.

Тема „Карбон і Силіцій. Оксиди Карбону і Силіцію”

Проблема „Парниковий ефект”

При вивченні властивостей оксидів Карбону і Силіцію студенти
працюють з підручниками і довідниками, виконують завдання своєї групи.

1 група. Фізичні властивості CO, CO2, SiO2.

2 група. Хімічні властивості CO, CO2, SiO2.

3 група. Будова кристалічної градки, тип хімічного звязку CO, CO2, SiO2
„Парниковий ефект”

4 група. Добування CO, CO2, SiO2. Виявлення CO2.

5 група. Застосування CO, CO2, SiO2.

Далі кожна група представляє свій інформаційний блок у вигляді схем,
малюнків, таблиць. Представники 4-ої групи показують демонстраційний
дослід „Добування карбон (IV), оксиду, взаємодія його з водою і розчином
кальцій гідрооксиду”.

За повідомленнями груп студенти складають таблицю.

№ Ознаки для порівняння CO CO2 SiO2

1 Тип хімічного звязку

2 Тип кристалічної градки

3 Фізичні властивості

4 Тип оксиду

5 Хімічні властивості:

а) здатність горіти;

б) взаємодія з водою;

в) взаємодія з основними оксидами

г) взаємодія з розчинами лугів;

д) відновні властивості;

е) специфічні властивості;

6 Способи добування

7 Галузі застосування

Студенти роблять висновки про спільні та відмінні властивості Карбону і
Силіцію, пояснюють, з чим вони повязані (написання есе).

Студенти обговорюють проблему, повязану з „парниковим ефектом” (його
ознаки, можливість протидії).

Один із студентів виступає із цікавинками:

• За один сонячний день 1га лісу поглинає 220 – 280 кг CO2 . Дерева
очищують від вуглекислого газу 45 м3 приземного шару.

• В атмосфері Венери міститься 90 % CO2 , тому на цій планеті дуже
виражений „па•рниковий ефект”

• ГДК ( СО) = 20 мг/м3.

На основі цих повідомлень обговорюєть важлива проблема
Карпатських лісів – найбільшого багатства нашого краю.

Тема „Фуглеводи”

Проблемні запитання:

Чи правильне твердження, що хліб, сир, ковбаса, цукор є штучною їжею?

Який звязок між буряком і тістечком?

Чому хворим на цукровий діабет інсулін вводять у кров, а не дають з
їжею?

Використовується мозковий штурм. Студенти приходять до висновків з
допомогою викладача.

По 1 питанню: направді термін „штучний” застосовують до того, що
одержують переробленням уже готового природного продукту. Одже, це є
правильне твердження.

По 2 питанню: з буряка добувають цукор, який використовують для
готування солодких тістечок.

По 3 питанню: бо потрапляючи в харчовий тракт, він розпався б на
амінокислоти і не міг би виконувати своїх функцій.

Тема „Білки”

Проблемне запитання:

Давні мисливці, не знаючи хімії, змащували наконечники стріл білком, щоб
паралізувати здібич грунтується така дія білка? Використовується метод
мікрофон.

Відповідь: кожному виду організмів притаманний свій вид білків.
Потрапляння чужорідного білка і викликає такий ефект.

Метод „Дисигсов”. Найчастіше використовується при проведенні
нестандартних занять. Студенти отримують однакове завдання. Завдання
поділяється на фрагменти (програми), над якими працює навчальна група.
Вибирається студентами представник групи, який доповідає по відповідній
програмі (див. в четвертому розділі розробки занять).

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Метанол і етанол як
представники насичених одноатомних спиртів;

Вуглеводи глюкоза і сахароза.

На наступному занятті проводиться симінар для індивідуального оцінювання
студентів (див. розділ 4, розробки завдань симінарів з використанням
диференційованого підходу).

„Асоціативне гронування”

Проводить бліц-опитування, яке оформляється у формі „грона”. На початку
вивчення теми „грона росте”, або для перевірки засвоєння занять з метою
корекції. Демонстрація результатів „гронування”:

Алкани – вуглеводні.

Хімія.

Енергетична проблема

Система „Поміч”

Використовується під час використання наукового тексту, заслуховування
реферативних та лекційних повідомлень:

+ – ? !

Це я знаю Це для мене нове Це слід дослідити Є ідея

Інтерактивні вправи

Метод прес

(Тема „Карбон і Силіцій. Оксиди Карбону і силіцію”)

Студенти виконують завдання у складі груп. Потім обговорюють
результати:

Як правильно ставити намет у горах?

Відповідь обгрунтуйте. (Щоб вихід був повернутий до підніжжя гори, для
вільного витікання вуглекислого газу.)

Як виявити наявність вуглекислого газу в колодязях? (За допомогою
запаленої свічки.)

Які метали не можна гасити вуглекислотними вогнегасниками? (Mg, Na,
K,Cs, Al, La тощо.)

4. У чому полягає небезпечність чадного газу?

5. Чому гасіння великої пожежі тонкими струменями води з ручних насосів
посилює пожежу? (C + H2O ? CO + H2)

6. Чому суворо заборонено заводити автомобілі в закритих гаражах?

7. Сформулюйте свою версію походження назви Собачої печери, що
знаходиться поблизу Неаполя в Італії.

Використовується для закріплення нових знань. З цією ж метою
використовується „Коло ідей”.

Закінчити рівняння хімічних реакцій:

Mg + CO2 ? … (MgO + C);

HF + SiO2 ? … (SiF4 + H2O);

C + SiO2 ? … (SiC + CO);

Ca + SiO2 ? … (Ca2Si + CaO);

Na2CO3 + SiO2 ? … (Na2SiO3 + CO2).

На домашнє завдання можна запропонувати:

Придумати асоціації до оксидів Карбону і силіцію.

Вуглекислий газ був відкритий у 1620р. голандським алхіміком Я. – Б. ван
Гельмінтом, який назвав його „лісовим духом.

(Вуглекислий газ утворюється під час спалювання деревного вугілля)

Також підготувати повідомлення на одну із тем „Найбільш
екологічно шкідливі підприємства України”, „Джерела надходження СО і СО2
в тмосферу”, „Перша діпомога при отруєнні чадним газом”.

При вивченні теми „Карбонатна і силікатна кислоти, їх
солі”студенти однієї навчальної групи одержують завдання виконати
цікавийдослід „Підводний сад”

До розбавленого розчину силікатного клею добавити декілька
кристаликів солей. Дослідити швидкість утворення „хімічних водоростей”
різними солями і записати спостереження у таблицю:

Речовина Колір „хімічних водоростей” Швидкість утворення
„хімічних водоростей”

Al2(SO4)3

FeCl3

NaCl

CuCl2

CoCl2

Пояснити причину утворення хімічних водоростей („Метод Прес”).

Т – схема.

При вивченні таких тем як „Мінеральні добрива”, „Спирти”, „Ароматичні
вуглеводні”, „Хімія та екологія” можна пропонувати студентам заповнити
таблицю у формі „Т – схеми” з метою формування своєї думки, особистої
позиції:

Аргументи „за” Аргументи „проти”

Метод „Хімічна естафета”

Здійснити перетворення, вказати умови перебігу процесів і назвати
речовини:

C ? CH4 ? C2H2 ? C6H6 ? C6H5B2 ? C6H5OH

Студенти змінюючи один одного пишуть рівняння реакцій, поянюють
умови перебігу процесів та дають назви речовинам

„Ажурна пилка”

Вправа виконується при вивченні теми „Значення хімії у розвязанні
енергетичної проблеми”, при чому, у кілька етапів. Тому підготовку варто
розпочати напопередньому занятті:

Пояснити суть вправи.

Обєднати студентів „домашні групи”

Дати чітко сформульоване завдання та основний теоретичний матеріал.

Ця технологія може бути використана у тих випадках, коли необхідно
засвоїти велику кількість інформації за короткий проміжок часу. Для
цього викладач:

добирає необхідний для заняття матеріал та готує індивідуальний
інформаційний пакет для кожного студента.

Готує таблички з кольоровими позначками для того, щоб студенти змогли
визначити завдання для групи. Кожен студент входитиме до 2-ох груп –
„домашньої” та „експертної”.

Обєднує студентів „домашні групи” від 3-ох до 6-ти студентів. Студенти
мають знати, хто ще входить в їхню групу. Домашнім групам дати частину
інформації для засвоєння, кожній групі – окремо яку вони мають
опрацювати вдома та опанувати на такому рівні, щоб могли розповісти її
та навчити інши.

Після завершення роботи домашніх груп, студенти розходяться по
„кольорових групах”, девони виступають з експертами з окремої теми
(своєї частини інформації). Наприклад, у першу групу –– „експертну” ––
мають увійти студенти з табличками з червоною позначкою, які працювали у
домашніх групах з табличкою, які працювали у домашніх групах 1, 2, 3.
Друга група складається з осіб, щопрацювали в цих самихс „домашніх
групах” і мають таюлички жовтою позначкою і. т. д. Останній етап –
студенти повертаються „додому” і діляться новою інформацією.

Завдання групам 1, 4.

чому в Україні виникла енергетична проблема?

Які ви знаєте форми енергії?

Дайте коротку характеристику енергетичного потенціалу України.

Подайте інформацію у формі схеми.

Завдання групам 2, 5.

– Світ наповнений енергією. Енергія є практично всюди.

Охарактеризуйте джерела енергії.

Обгрунтуйте їх поділ на відновлювані та невідновлювані.

Завдання групам 3, 6.

Доведіть, що відновлювані джерела енергії можуть стати альтернативними
джерелами енергії.

Наприкінці заняття студенти обовязково мають подати схеми чи
таблиці, які виконали під час роботи.

„Незакінчене речення”

Для актуалізації знань з теми „Хімія та екологія” студентам
пропонується заповнити пропуски в схемі:

Екологія

?

Види забруднень довкілля

? ? ?

? ?

Джерела забруднень довкілля

? ? ? ? ?

Дія токсичних іотруйних речовин на довкілля

(формули)

? ? ? ?

атмосферу

гідросферу

грунт

Живі організми

? ? ? ?

Наслідки забруднень довкілля

? ? ? ?

„Метод проектів”

Можна запропонувати при розгляді узагальнюючої теми „Роль хімії в
житті суспільства”.

Проектування орієнтоване передусім на самостійну діяльність
студентів – індивідуально, парну або групову. Для розвязання конкретної
проблеми вони, з одного боку, повинні виконати велику пошукову роботу, а
з іншого – інтегрувати знання з інших дисциплін. Тут великого значення
набуває робота з матеріалами періодичних видань, додатковою науковою
літературою та індивідуальна робота студентів у системі Інтернет.

Можна запропонувати такі теми студентських проектів

Екологія атмосфери. Автотранспорт і шкідливі викиди в атмосферу. Як їх
позбутися?

Хімія і енергетична проблема. Геліоустановка дає змогу за допомогою
алюмінієвих дзеркал, що відбивають сонячну енергію, добути гарячу воду
водяну пару та електроенергію. Яку конструкцію гелеоустановки ви могли б
запропонувати?

Хімія у повсякденному житті. Запропонуйте хімічні процеси, за допомогою
яких можна усунути накип з поверхні чайника. Складіть відповідні
рівняння реакцій.

При виконанні проектів виконуються хімічні досліди. Наприклад,
„нагромадження шкідливих речовин в легенях під час куріння”.

„Захист проектів” – це теж можна вважати інтерактивною технологіею.
Студентиповинні прозвітувати про виконану роботу, сформувати висновок
щодо досягнення поставленої мети та очікуваних результатів.

„Хімічні розваги”

Головоломка 1

1

Н

2

3

4

5

6

7

1. Російський учений, який синтезував анілін.

2. Продукт, який утворюється під час приєднання води до гомологів
ацетилену.

3. Полімер який називають „органічна платина”.

4. Технічна назва 2-метилбутадієну.

5. Органічний газ, який сприяє швидкому дозріванню овочів та фруктів.

6. Насичений вуглеводень, гомолог пентану.

7. Болотний газ.

Відповіді:

1.Зінін 5. Етилен

2.Кетон 6.Бутан

3.Тефнол 7.Метан

4.Ізопрен

Головоломка 2

2 Е

3

Н

4

З

5

О

6

Л

Порядок сполучення атомів у молекулах.

Німецький хімік, щовперше запропонував структурну формулу бензену
(бензолу).

Насичений вуглеводень.

Продукт перегонки нафти.

Перший гомолог бензену (бензолу)

Тринітротолуол.

Відповіді:

1.Будова 4.Бензин

2.Кекуле 5.Толуол

3.Пентан 6.Тринітротолуол

Хімічний чайнворд

Грають 2-ві команди. Ведучий називає будь-який елемент (наприклад,
Сульфур) і показує його клітинку в таблиці Д. Менделєєва. Представник
однієї з команд, до якої звертається ведучи, повинен назвати хімічний
елемент (Радон), який розпочинається на ту літеру, на яку закінчився
попередній елемент.

Не помилися

Ведучий називає підряд з невеликими паузами елементи. Якщо
елементи належать до металічних, гравці простягають уперед ліву руку,
якщо до неметалічних – праву руку, якщо елемент утворює амфотерні оксиди
і гідроксиди – дві руки. Хто помиляється вибуває з гри.

„Навчальна конференція”

Проводиться з метою встановлення набутих знань з майбутьньою
спеціальністю студентів. Наприклад, для студентів автомобільного
відділення можна запропонувати такі теми реферативних виступів:
„Альтернативні види пального”, „етиловий спирт як наркотик і технічна
сировина”, „полімери на автотранспорті”, „Автотранспорт і захист
довкілля”, „октанові числа бензинів і способи їх підвищення”.

Студенти вибирають теми реферативних виступів можуть запропонувати
інші, над якими будуть працювати місяць – два. Дається пояснення, як
правильно працювати над встановленою темою, перелік деякої літератури.
Перелік дається не повний, щобстуденти самостійно могли працювати з
каталогом в бібліотеці. Вбіблітеці можна зробити виставку літератури на
вказану тему. Перед конференцією підібраний матеріал переглядається
іскладається план виступів. На конференцію запрошуються студенти старших
курсів і викладачі спецдисциплін. Старшокурсники готують питання звязані
з практичним застосуванням відповідних органічних речовин. Арбітри
підводять підсумок. Називаються кращі роботи.

За В. Сухомлинським:”Сильним досвідченим стає педагог який вміє
аналізувати свою працю. Ефективні засвоєння студетами навчальної
інформації півищується в разі усвідомлення ними систематичності в
впровадження фронтальних поточних форм контролю”. Такою формою контролю
в системі особистнісно зорієнтованого навчання є хімічні диктанти.

Відповідно до теми хімічні диктанти поділяються на:

тренувальні;

контрольні

закріплювальні;

систематизаційні.

Їх можна використовувати на таких етапах заняття:

на початку заняття:

для формування певних навичок (наприклад, складання формул речовин за
назвами);

для здійснення оперативного контролю засвоєння студентами навчального
матеріалу;

перед поясненням нового матеріалу з метою актуалізації опорних знань;

після пояснення нового матеріалу з метою його осмислення та
систематизації.

За формою написання хімічні диктанти поділяються на:

вибіркові (графічні);

фразеологічні;

стехіометричні;

формульні;

логічно-ланцюжкові.

Контрольний або систематизаційний диктант може бути запропонований у
кількох варіантах. Оцінивши всіх студентів, можна виставити оцінки в
журнал.

Якщо диктант закріплювальний, тобто виконується після пояснення нової
теми, то студенти самі оцінюють свою роботу. Для цього їх ознайомлюють
із критеріями оцінювання і за допомогою кодоскопу або малюнка на дожці
даються правильні відповіді. Оцінок в цьому разі в журнал не
виставляють. Вибірковий диктант

На вступній лекції з органічної хімії студентам пропонуїться перелік
речовин: метан, купрум (||), сульфат, пропан, вода, камфора, лимонна
кислота, кухонна сіль, водень, крейда, глюкоза, золото, цукор, калій
нітрат, парафін, нафталін, гідроген хлорид, пісок, скипідар, сульфатна
кислота, які вони записують в таблицю за назвами:

Неорганічні речовини Органічні речовини

Фразеологічний

Вставте в тексті пропущені слова:

глюкоза амоніачним розчином аргентум оксиду дає реакцію…, отже в її
молекулі є … група.

Глюкоза є одночасно і … , і … , тобто … .

Уприроді глюкоза, поряд з іншими вуглеводнями утворюється
врезультатіреакції … .

Експериментально доведено що молекули сахарози складаються із
таємнозвязаних залишків молекул … та … .

сахароза входить до складу … ( 16 – 20%) і … (14 – 26%).

наважливіша властивість сахарози – здатність у присутності мінеральних
кислот і за підвищеної температури піддаватися … .

дослідним шляхом доведено що хімічна формула крохмалю … , крохмаль є
… полімером, його ланками є залишки молекул … .

характерною реакцією крохмалю є його взаємодія з … .

Молекули целюлози на відміну від крохмалю мають тільки … будову.

… являє собою волокнисту речовину, нерозчинну ні у воді, ні узвичайних
органічних розчинниках.

одна з найбільш характерних властивостей целюлози – її здатність у
присутності кислот піддаватися … з утворенням … . Аналогічно
крохмалю … целюлози відбувається … .

Стехіометричний диктант

Диктант такого типу виконує контрольну і тренувальну функції.
Студенти пригадують, які знадобляться під час розязання розрахункових
задіч. Наприклад,

Дано:

Формульний диктант

Такі диктанти мають здебільшого тренувальний характер. Наприклад, за
назвами речовин напишіть їх молекулярні формули: метан, етан, етанол,
етин, пропаналь, бутанова кислота, пропан тріол.

Логічно-ланцюжковий

Запропонуйте ряд послідовних перетворень кальцій карбонату в оцетову
кислоту і складіть відповідні рівняння реакцій.

Під час виконання такого диктанту студенти, не просто відтворюють
здобуті знання, а й прогнозують властивості сполук, демострують
розуміння генетичних звязків між класами речовин.

На написання хімічних диктантів відводять до 10хв. Перевірка їх
результатів вимагає мінімальних витрат часу.

Отже, систематичне написання хімічних диктантів сприяє
невимушеному, мимовільному засвоєнню студентами навчальної інформації.

Інтеграція навчання

Суть інтеграцій полягає в обєднанні ідей, наукових теорій, понять,
технологій навчання в процесі скоординованої діяльності викладачів
різних навчальних предметів та навчально-пізнавальної діяльності
студентів. Інтеграція сприяє засвоєнню систематичних знань, підвищенню
рівня практичних умінь та навичок, розширенню діапазону знань.

Інтеграція навчання здійснюється за допомогою внутрішньопредметних,
внутрішньокурсових та міжпредметних звязків.

Наприклад, при повторенні питань курсу хімії неповної середньої
школи, пропонуються студентам такі завдання за варіантами.

Завдання

З наведених нижче формул речовин H2SO4, P2O5, K3PO4, BaSO4, Ba(OH)2,
NaOH, BaO, K2O, S, Na2O, H2O, O2, Na3PO4, SO3, Na2SO4, Ba3(PO4),
складіть схеми 4-ох генетичних рядів, утворених хімічних елементом:

1 варіант – натрієм;

2 варіант – фосфором;

3 варіант – барієм;

4 варіант – сульфуром;

Покажіть стрілками можливі звязки між членами кожного генетичного
ряду. Дайте назву відповідним сполукам, напишіть рівняння реакцій,
укажіть умови їхнього проведення.

Які речовини, чиї формули написані нижче, можуть реагувати одна з одною:

а) CO2, H2O; б) MgO, HNO3;

в) SO3, CO2; г) K2SO4, HCl?

3. Використовуючи схему – проста речовина – оксид – гідроксид – карбонат
– складіть конкретні генетичні ряди для кальцію і карбону, запишіть
відповідні рівняння реакцій.

Внутрішньопредметні звязки здійснюються такими рядами перетворень:

1. C2H6 ? C2H5Br ? C2H5OH ? C2H4 ? C2H2 ? C6

2. крохмаль ? глюкоза ? етанол ? етаналь ? етанова кислота ? цинк
ацетат?

3. метан ? А ? етаналь ? Б ? В ? амінооцтова кислота.

В першому ряді перетворень завдання: складіть рівняння реакцій, дайте
назви утвореним речовинам.

В другому ряді перетворень: складіть ряд перетворень за допомогою
молекулярних формул зазначених речовин і відповідні рівняння реакцій.

В третьому ряді перетворень: напишіть рівняння реакцій, за допомогою
яких можна здійснити такі перетворення, Назвіть речовини А, Б, В.

Виявлення та реалізація міжпредметних звязків сприяє інтеграції
змісту навчання, тобто обєднанню узагальнених знань з різних навчальних
предметів і відповідних їм наук, формуванню систематичних знань
студентів, комплексній реалізації усіх складових виховання особистості,
формуванню загальнонавчальних умінь та навичок студентів ( аналіз,
синтез, діагностування, прогнозування, систематизація, узагальнення,
порівняння, зіставлення, висновки, пропозиції); глибшому і міцнішому
засвоєнню основних наукових понять, ідей і теорій різних галузей науки,
узгодженню діяльності викладачів-предметників, усуненню дублювання та
економії часу викладачів та студентів,

Елементи інтеграції занять з хімії і біології, хімії та екології,
хімії і фізики проводились з таких тем:

Естери і жири (хімія і біологія);

Вуглеводи (хімія і біологія);

Білки (хімія і біологія);

Роль хімії в житті суспільства (хімія і біологія);

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І.
Менделєєва в світлі теорії будови атома (хімія і фізика);

Теорія електролітичної дисоціації (хімія і фізика);

Природні джерела вуглеводнів та їх переробка (хімія і

Перевірка знань студентів проводиться з використанням диференційованого
підходу. З усіх тем використовується завдання тематичного контролю по
рівнях: початковий, середній, достатній і високий. Наприклад, тема
„Узагальнення знань про неорганічні і органічні речовини”

Використана література

“Книга для читання по хімії (частина друга)” Автори: К. Я. Парменов, Л.
М. Сморгонский, Л. А. Цвєтков.

Неорганічні хімія Г.М. Крючкова – Чернобельська.

Загальна хімія М.Л. Глінка.

Посібник з хімії Г.П. Хомченко.

Загальна хімія В.В. Григор’єва. В.М. Cамійленко. А.М. Сич.

Ісаєв С.Г., Жупанець І.А., Павлій О.О. та ін. // Вісн фармації. – 2001.-
№3(27). – с.44-45.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019