Реферат на тему:

Українська діаспора

По світу

Діаспора (від гр. слова діаспора — розсіяння) – розсіяння в різних
країнах народу, вигнаного з батьківщини чужинцями. Вперше поняття
“діаспора” вжите щодо єврейського народу, вигнаного римлянами в I ст. н.
е. з Палестини і розсіяного по теренах Римської імперії. Українська
діаспора утворилася передусім внаслідок сталінських депортацій та
міграцій часів II Світової війни, умовно поділяється на східну (Росія
4,3 млн., Казахстан 900 тис., Молдова 600 тис., Білорусь 300 тис.,
Узбекистан 150 тис., Киргизія 100 тис. жителів українського походження)
і західну (США 2 млн., Канада 800 тис., Бразилія та Аргентина по 400
тис., Австралія і Франція по 40 тис., Велика Британія 30 тис., Німеччина
25 тис. жителів українського походження). Частина українців віддавна
проживає на територіях, які після II Світової війни увійшли в межі
державних кордонів сусідніх з Україною держав (Польща 300 тис., Румунія
100 тис., Словаччина 40 тис. жителів українського походження). Частина
української еміграції віддає перевагу термінові “українці в країнах
поселення”.

Загалом по світу за межами України проживає близько 10 млн. осіб, які є
за походженням українцями.

Зв’язок української діаспори з історичною батьківщиною здійснюється
через товариство «Україна», громадські та культурні організації. Помітну
роль у зміцненні цих зв’язків відіграє часопис «Українська діаспора»,
який видає Національна академія наук України.

У країнах СНД

Найбільшою за чисельністю діаспорою українців є російська. Загальна
чисельність українців у Росії становить 4 379 690 осіб. Найбільше
українців проживає на Кубані (до 47%), у Тюменській області — до 800
тис., у Воронезькій, Брянській, Омській областях, Ставропольському і
Приморському краях. У Молдові проживають 600,4 тис. українців, що
становить 13,8% населення республіки. У Росії є культурна автономія
українців на чолі з Руденком-Десняком (керівництво автономії займає
праволіберальні позиції, а сам Руденко-Десняк у 1995 році балотувався в
Державну думу РФ за списком «Демократичний вибір Росії — Об’єднані
демократи»).

У 1991 році уряд Республіки Молдова ухвалив постанову «Про заходи для
забезпечення розвитку української національної культури в республіці», а
також здійснив ряд кроків для забезпечення мирного розв’язання
придністровського конфлікту, проте питання про українське населення в
Молдові виникає практично на всіх переговорах міждержавного рівня. У
Бєларусі питання про збереження етнічної належності українців-поліщуків
також вирішується на державному рівні.

В далекому зарубіжжі

Українська діаспора в Польщі не така велика і становить близько 300
тис. осіб. Українські діаспори є також у Східній Словаччині і Румунії. У
країнах далекого зарубіжжя українські діаспори існують у Канаді (понад 1
млн. осіб), США, Великобританії і Німеччині, у даний момент українська
громада організовується в Еквадору. Серед найбільших організацій
української діаспори — Український державницький фронт (Великобританія),
Український державницький фронт країн Бенілюксу, Європейський конгрес
українців, Ліга українців і Ліга українок Канади,
українсько-американська організація «Воля».

Політичною організацією, що має найтісніші зв’язки з українською
діаспорою на Заході, є КУН (Конгрес українських націоналістів). Також із
діаспорою мають зв’язки ще кілька менш впливових правонаціоналістичних
партій.

Українська влада покладала особливі надії на українців далекого
зарубіжжя в перші роки становлення української державності. Орієнтація
на діаспору переважно відстоювалася західноукраїнською політичною
елітою, що прийшла до управлінських важелів і практично контролювала
міжнародну діяльність, духовне і культурне життя країни. Однак надії на
значні інвестиції, приплив західних капіталів в українську економіку не
виправдалися через економічну і політичну слабкість української
діаспори. Водночас досить багато здійснено на засоби української
діаспори: відкриті посольства і представництва України, гуманітарна
допомога, особливо навчальною літературою і медикаментами і т. ін.

Державна політика щодо української діаспори

Україна здійснює політику стосовно української діаспори, дотримуючись
принципу недоторканності кордонів і цілісності держав. На жаль, на
сьогодні українська держава не має достатніх фінансових засобів, щоб
задовольнити всі прохання, що надходять від українського населення
зарубіжжя, про повернення в Україну.

Державна політика України спрямована на підтримку української діаспори.
Саме з цією метою 24 вересня 2001 року Указом Президента України
затверджено національну програму «Закордонне українство» на період до
2005 року. Ця програма передбачає підтримку і розвиток зв’язків з
українцями, які проживають за межами України, сприяння збереженню їх
етнічної ідентичності, залучення до участі в процесах, що відбуваються в
Україні, через концентрацію зусиль у цій сфері органів виконавчої влади
України і створених у державі та за її межами громадських організацій
українців.

Серед виписаних у програмі завдань — формування механізмів широкого
залучення потенціалу українців, які проживають за межами України, до
розвитку української держави та інших процесів, що відбуваються в
Україні; сприяння поглибленню співробітництва між створеними в Україні
та за її межами громадськими організаціями українців.

До реалізації програми в установленому порядку залучаються органи
дипломатичної служби України, створені в Україні та за її межами
громадські організації українців, зокрема Українська всесвітня
координаційна рада (далі — УВКР), товариство «Україна — Світ».

Похожие записи

Київський торговельно-економічний університет

Реферат

на тему:

Українська діаспора

Підготувала: студентка К-21

Германюк Ольга

Київ – 2000 Західноукраїнська діаспора

Українські є однією з найчисельніших національних діаспор у багатьох
країнах Америки і Європи. З відомих причин економічні й культурні
зв’язки зарубіжних українців з країною свого походження упродовж
останніх десятиріч фактично припинились. Хоча за останні роки
спостерігається зворотна тенденція.

Відомо, що масова еміграція з українських земель в західні країни має
більш як столітню історію.

США

У США живе близько 1,2 млн. українців і осіб українського походження.
За чисельністю вони тут займають друге місце серед слов’янського
населення (після поляків). Найбільша кількість українців зосереджена в
північно-східних промислових штатах – Пенсільванії, Нью-Йорку та
Нью-Джерсі. Значна кількість американських українців зосереджена також у
штатах Массачусетс, Коннектикут, Огайо, Іллінойс, Мічиган, Мінне сота,
Північна Дакота.

Перші українців з’явились у Північній Америці ще в 17-18 ст. Відомо, що
у Громадянській війні брав участь генерал Василь Турчин – особистий друг
президента А.Лінкольна.

У 1865 р. з Києва прибув сюди Андрій Гончаренко, який видав газету
“Аляска Геральд”. Його вважали одним з перших українських емігрантів у
США.

Масово ж українські емігранти почали селитися в США з 1876 р. Переважно
це були вихідці з закарпатської та галицької Лемківщини і займалия вони
сільським господарством. У 90-х роках 19 ст. відбувалась інтенсивна
еміграція зі Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття. До
першої світової війни в США переїхало близько 0,5 млн. жителів
Австро-Угорської частини України.

Одним з перших українських переселенців з України, які в США одержали
землю і почали займатися сільським господарством, були протестанти із
східних районів України, які втекли від релігійних переслідувань. Вони
осіли в штаті Вірджинії (1892 р.), пізніше (1898 р.) – в Північній
Дакоті. Згодом і в штаті Північна Дакота всі вони створили село, назване
“Україною”.

В 1884 р. у штаті Пенсільванія була збудована перша українська церква.

У 20-х роках у США почали виникати перші організації, що об’єднували
українців.

У 1989 р. у США створили громадянські організації, які надають
матеріальну допомогу Україні, а також підтримують діяльність окремих
громадянських організацій. Серед них “Народний фонд допомоги Україні”,
“Фонд допомоги дітям Чорнобиля”.

Тепер у США за даними соціально-демографічних досліджень українці
становлять близько 0,5% усього населення.

Значну частину становили емігранти із Західної України. За даними
демографічних досліджень українською мовою розмовляють близько 25%
американських українців.

Серед американський українців спостерігається високий процент людей з
вищою освітою. Українську мову викладають у 28 коледжах і університетах.

На початку ХХ ст. (1909 р.) у США нараховувалось 470 тис. українців, у
1914 р. – близько 500 тис.

Тепер майже 90% американських українців живе в містах – 20,6% з них
працює в промисловості, організації фінансів і в торгівлі, 13% — в
армії, 12% — у школах, 11,5% — у закладах охорони здоров’я.

Канада

Канада займає друге місце у світі за чисельністю українців – за
оцінюванням у 1989 р. близько 1 млн. чоловік. За кількістю канадських
українців займає 5 місце. На українців припадає 4% усього населення
Канади.

Перші українські іммігранти були жителі села Небилів Калузького повіту.

Масова імміграція українців в Канаду почалась з 1896 р. За 1891-1914
рр. їх прибуло туди близько 150 тис.

Головні райони населення канадських українців знаходились на півдні,
поблизу кордону зі США.

У Канаді встановлено пам’ятник київському князю Володимиру Маркіяну
Шашкевичу, Тарасу Шевченко, Лесі Українці, В.Стефанику, І.Франку.
Символом української громади в Канаді стала величезна 20-метрова писанка
в Вегревілі.

Українців навчаються майже в 100 університетах Канади і 200 коледжах.
Українська мова викладається в 28 університетах.

Аргентина

В 1897 р. вперше почали прибувати і оселятись в північному районі
Аргентини, емігрували зі Східної Галичини. Збереглися відомості, що 27
серпня 1897 р. прибули в Апостоле (провінцію Місійонес) 12 українських
родин – вихідців з Передкарпаття (Тлумацкього району, Івано-Франківської
обл.).

Загальна кількість аргентинських українців становить близько 220-250
тис. чоловік. Вони переважно розселені в північній провінції, у столиці
та провінції Буенос-Айрес, Місістонес, Чако, Мандола і в основному
займались землеробством.

Бразилія

Перші українські поселення були – родина Миколи Морозова із Золочівщини
на Львівщині (1872 р.).

Основна частина (85%) бразилійських українців живе в штаті Парана.
Українці тут зайняті переважно сільським господарством.

У штаті діє 210 греко-католицьких і 6 православних українських церков.
Українську мову викладають у 4 світських школах, у кількох духовних
коледжах і семінаріях.

Парагвай та Уругвай

Найінтенсивніше імміграційні процеси українського населення в ці країни
припали на перше десятиріччя після першої світової війни.

На сьогодні чисельність українців і осіб українського походження
Парагваю оцінювались в 12 тис. чоловік.

Перші поселенці українців походили приблизно в Парагваї наприкінці 20-х
рр.

Вперше сюди почали прибувати переселенці переважно із Західної Волині
та Західного Полісся, а також зі Східної Галичини.

Польща

Основна частина українського населення живе у Варшаві. 5-10 тис.
українців, близько 3 тис. – у Кракові. У Польщі живе 300-600 тис.
українців.

Румунія

Населення українців становить 250-300 тис. Найбільше українського
населення живе в північній частині країни, поблизу кордону з Україною.
Тут нараховується понад 110 тис. українців і членів змішаних
українсько-румунських сімей. Центрами значного зосередження українців є
Бухарест, Сату-Маре.

Встановлено прямі зв’язки українських громадян Румунії з Україною. З
1990 р. деякі навчальні заклади Львівської та Івано-Франківської області
почали підготовку спеціалістів для українських шкіл в Румунії. Першими
румунськими студентами на Львівщині та Івано-Франківщині стали
відповідно майже 30-40 вихованців ліцеїв з Мармарощини.

Чехія і Словаччина

Більшість українців живе в Словаччині, де вони становлять біля 0,9%
усього населення. Частка українців в Чехії була значно меншою – 0,2%.

Головний район розселення українців є Пряшівщина – заселена українцями
східної області Словаччини.

У 1945 р. в Чехії і Словаччині було 298 українських шкіл, в тому числі
3 гімназії, одна вчительська семінарія.

У 60-х рр. після процесу словакізації українських шкіл, їх залишилось
тільки 57, з них – 7 середніх.

У Празькому, Братиславському університетах працюють кафедри української
мови.

Останніми роками значно почала зростати кількість українців, які
претендують в цих країнах на місце постійного проживання.

Франція

Більшість переселенців зі Східної Галичини. Важливим осередком
українського національно-культурного і наукового життя став Париж. Тут
нараховано 6,5 тис. українців.

Переважно міське населення. В сільському господарстві зайнято близько
15% українців.

Англія

Українські емігранти з’явились в 1893 р. в Манчестері. Найінтенсивніша
була еміграція з України наприкінці 50-х рр. – на початку 60 рр. Зараз в
Англії нараховано близько 35 тис. українців.

Інші країни, до яких емігрували українці в незначних кількостях були:
Іспанія, Данія, Норвегія, Швейцарія, Голландія, Австрія, Сірія, Ліван,
Єгипет, Марокко.

Похожие записи