.

Загальні методи дослідження туризму (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3171
Скачать документ

Реферат на тему:

Загальні методи дослідження туризму

Загальні методи дослідження туризму співпадають із загальнонауковими
методами дослідження.

Наукове дослідження – це цілеспрямоване вивчення об’єкта чи явища, в
якому використовуються методи науки і яке, розкриваючи закономірності
розвитку даного об’єкта (явища), формує нове знання про нього, пояснює
закони його функціонування і вказує чи передбачає шляхи та форми
використання одержаного знання в інтересах суспільства.

Емпіричне дослідження – спрямоване безпосередньо на об’єкт, що
вивчається і будується на даних спостереження та експерименту. В процесі
емпіричного дослідження встановлюються нові факти, проводиться їх
систематизація та узагальнення.

Теоретичне дослідження пов’язане із вдосконаленням та розвитком
понятійного апарату галузі науки та спрямоване на пізнання об’єктивної
реальності в її зв’язках та закономірностях.

Дослідницька діяльність туристичної діяльності ґрунтується на комплексі
принципів – загальних, базових положень, в яких, на основі пізнання
наукових законів, формулюються вимоги, що забезпечують успіх у
досягненні мети. До провідних принципів дослідження в області туризму
відносять:

Принцип об’єктивності. Він виключає однобічність, суб’єктивізм і
упередженість у підборі та оцінці фактів, вимагає використання таких
методів та процедур, які дозволяють одержати максимально достовірне
знання про предмет дослідження.

Реалізація принципу об’єктивності передбачає:

чітке обґрунтування вихідних позицій;

дотримання логіки та вибраних засобів дослідження;

забезпечення доказовості одержаних висновків і узагальнень.

Вихідна умова доказовості висновків проведеного дослідження – це
достовірність фактів, а також охоплення максимальної кількості факторів,
що входять у сферу педагогічного дослідження.

Принцип врахування неперервних змін, розвитку досліджуваних явищ.
Вказаний принцип обумовлюється діалектичною природою ринкового процесу,
постійним розвитком досліджуваних явищ від одного стану до іншого.

Принцип виділення основних факторів, які визначають кінцевий результат.
Із значної кількості факторів, які впливають на процеси в туристичні
діяльності, необхідно виділити і вибрати головні, визначальні, які й
стануть предметом розгляду.

Принцип єдності історичного та логічного. Він передбачає врахування
історії розвитку об’єкта (процесу), його сучасного стану та перспектив
подальшого розвитку. Реалізація даного принципу ставить перед
дослідником вимогу наступності в пошуковій діяльності, врахування
нагромадженого досвіду та стану розвитку педагогічної теорії.

Принцип концептуальної єдності педагогічних досліджень. Дослідник
повинен пояснювати досліджувані явища, виходячи з єдиних позицій,
розуміння сутності та закономірностей навчально-виховного процесу.

Принцип співвідношення досягнутого рівня з моделлю, метою. Результати
дослідження оцінюються з позицій поставленої мети, ідеалу, перспектив
розвитку туристичного проекту (процесу).

Принцип єдності дослідницького і практичного туристичного процесу.
Дослідження туризму повинно завжди бути вписане в практичний процес
туристичної діяльності, сприяти її вдосконаленню і не впровадженню
негативних результатів.

Принцип поєднання аспектного і цілісного підходів. Багатоплановість
предмету дослідження туристичної галузі робить неможливим його
безпосереднє пізнання як єдиного цілого. Дослідник вимушений
обмежуватись і вивчати лише окремі аспекти. Разом з тим, це передбачає
можливість і необхідність розгляду об’єкту з інших позицій, реальної
оцінки результатів дослідження як часткових, співвіднесення їх з даними,
одержаними при вивченні досліджуваного явища в інших аспектах.

Принцип системного підходу. Процеси чи явища, які відбуваються в
туристичній індустрії, завжди системні. Специфіка системи не
вичерпується особливостями складових елементів, а пов’язана, насамперед,
з характером їх взаємодії між собою. Дослідник ставить за мету вивчити
характер і механізм цих зв’язків та відносин.

При плануванні та проведенні наукового дослідження туризму варто уникати
можливих недоліків, до яких слід віднести:

Низький науковий та методологічний рівень дослідження.

Відсутність глибокого теоретичного та практичного осмислення змін в
туристичній політиці держави на конкретному етапі розвитку суспільства
та на перспективу.

Поверховий, некритичний аналіз історії розвитку досліджуваного питання,
наукової літератури, ринкової практики.

Використання методів, що не забезпечують необхідної об’єктивності й
достовірності одержаних емпіричних даних.

Некоректне застосування статистичних методів обробки результатів
дослідження.

Дублювання тематики досліджень.

Досягнення високого методичного та наукового рівня дослідження туризму
передбачає:

відбір найбільш актуальної проблематики;

конкретне й мотивоване обґрунтування визначення стратегії дослідження,
його мети, завдань і предмета;

спрямованість методики й організації дослідження на розкриття нових
наукових фактів, закономірностей туристичних явищ, пошук шляхів
оптимізації практичної туристичної діяльності;

коректну організацію та поетапність проведення науково-дослідної роботи
на основі системно-структурного підходу та використання адекватних
засобів методологічного аналізу;

визначеність у виборі та застосуванні понятійно-категорійного апарату
дослідження;

прогнозування розвитку туристичних процесів, ринку туристичних послуг
тощо.

Основні етапи проведення дослідження: збір інформації по досліджуваною
явищу, обробка наявної інформації, підбиття підсумків.

Головними інструментами дослідження туризму виступають: літературний
метод (збір і вивчення літературних джерел), аналіз і синтез (розгляд
явища по складових і в цілому), хронологічний метод (розгляд явищ в
часі), статистичний метод (аналіз статистичної інформації),
картографічний метод (застосування картографічного матеріалу для
вивчення туристичних маршрутів і т.п.), графічний метод (зображення
досліджуваних явищ, їх динаміки у вигляді графіків, діаграм), метод
опитування (усне, письмове – анкетування), методи прогнозування та
узагальнення.

Застосування у комплексі усіх вищезгаданих методів дасть змогу
якнайповніше дослідити те чи інше явище туристичної сфери.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020