.

Вплив фізичних навантажень різної спрямованості на організм дітей молодшого шкільного віку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 4103
Скачать документ

Реферат на тему:

Вплив фізичних навантажень різної спрямованості на організм дітей
молодшого шкільного віку

Фізичне виховання дітей – це спеціально організований педагогічний
процес, спрямований на формування здорового, фізично досконалого та
підготовленого, активного, спритного, стійкого до дії факторів
зовнішнього і внутрішнього середовища підростаючого покоління [4].

Перехід із дошкільного етапу підготовки до систематичного навчання в
школі пред’являє нові, підвищені вимоги до організму дитини. У зв’язку з
цим підготовка моторики 6-ти річних дітей до навчання в школі –
актуальна педагогічна задача, що потребує вирішення на сучасному етапі
розвитку освіти [1]. За своїм змістом система шкільного фізичного
виховання, спрямована головним чином на формування певного фонду
фізичних навиків і практично не передбачає цілеспрямованих впливів щодо
розвитку фізичних якостей. Сьогодні є нагальна потреба змінити зміст і
методику проведення занять фізичними вправами із дітьми молодшого
шкільного віку.

Було проведено анкетування вчителів та інструкторів фізичної культури,
щодо можливості використання з дітьми молодшого шкільного віку уроків
фізичної культури тренуючої спрямованості. Рівень фізичної
підготовленості визначали за допомогою тестів: стрибок у довжину з
місця, човниковий біг 3х10м, біг 30 м, кидок набивного м’яча з положення
сидячи, нахил тулуба вперед у положенні стоячи [1,2]. Контроль за
функціональним станом здійснювали за допомогою тесту РWC150.

Результати експертної оцінки (табл. 1) та аналіз методичної літератури
[3, 4] дозволили розробити експериментальну програму в якій домінуючими
є засоби і методичні прийоми спрямовані на розвиток фізичних якостей.

Дослідженнями ряду авторів [1,4] доведено, що навчання руховим навикам
не забезпечує належного рівня розвитку фізичних якостей. У зв’язку з цим
особливість запропонованої програми по фізичному вихованню дітей 6 років
полягала в тому, що основна частина кожного уроку фізичної культури
включала комплекс фізичних вправ з акцентом на розвиток фізичних
якостей. Комплекси рухливих ігор підбиралися в залежності від того, яка
фізична якість удосконалювалася на даному уроці (табл. 2).

Кожний комплекс включав не більше 3-5 простих вправ із використанням
елементів українських народних рухливих ігор.

Уроки фізичної культури проводилися відповідно до вимог Державної
програми для середньо-освітніх навчальних закладів три рази в тиждень,
одне із них на відкритому спортивному майданчику [5].

У першому варіанті нашої програми (1-а група) на виховання фізичних
якостей відводили 55 % загальної тривалості заняття. В другому (2-а
група) – 70 %.

Оцінка якості реалізації експериментальної програми проводилася шляхом
реєстрації змін щодо рівня фізичної підготовленості.

Аналіз результатів (табл. 3) свідчить про такі факти:

1) існуюча практика роботи з фізичного виховання в дитячих дошкільних
закладах не забезпечує належного рівня фізичної підготовленості;

2) вірогідно зміни моторики виявлені у дітей 1-ї групи. Найбільші зміни
по закінченні експерименту виявлені у кидку набивного м’яча (хлопчики),
стрибку у довжину з місця (хлопчики і дівчатка) і у човниковому бігу
3х10 м (дівчатка).

На рис. 1 відображена реакція серцево-судинної системи на навантаження
різної фізіологічної спрямованості подана. Як видно з даного рисунку на
уроках фізичної культури спрямованих на розвиток м’язової сили
характерним було наявність чотирьох піків фізичного навантаження з ЧСС
від 145 до 175 уд/хв. Під час уроків на яких здійснювали розвиток
витривалості ЧСС зростала до 180 уд/хв.

Для виявлення проявів адаптаційних реакцій дитячого організму на уроках
фізичної культури з акцентованим розвитком фізичних якостей визначали
рівень фізичної працездатності як на початку, так і в кінці навчального
року. Аналіз отриманих даних (табл. 4) свідчить, що рівень фізичної
працездатності у дітей експериментальної групи на 34% є вищим, ніж у
дітей контрольної групи (PСписок використаних джерел Бальсевич В. К., 3апорожанов Б. А. Физическая активность человека. - Киев: Здоров'я, 1987. – 233 с. Войнар Ю. Профессионализм в сфере физической культуры и его формирование в современных условиях. – С-Пб., 2002. – 200 с. Oe O#Oe&o*t-¬-t.uuuuuuuiiiieiieiiiieeiicUe & dh ?? ???????????Кенеман А. В., Хухлаева Д. В. Теории и методика физического воспитания детей дошкольного возраста.— М.: Просвещение, 1985.— 302 с. Морфофункциональное обоснование физиологических систем организма детей дошкольного возраста / Под ред. М. В. Антроповой, М. М. Кольцовой.— М.: Педагогика, 1983.— 321 с. Поспіх Є., Наварецький Д., Глазирін І. Сучасні акценти Європейських систем фізичного виховання в інтеграційних аспектах якісної підготовки кадрів // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: Зб. наук. праць. – К.: ДНДІФКС, 2005. - №4. – С. 139-144. Типовая программа воспитания обучения в детском саду / Под ред. Р А. Курбатовой, Н. Н. Поддъякова.—М.: Просвещение, 1984.- 100 с. Фролов В. Г., Юрко Г. П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста.—М.: Просвещение, 1983. – 98 с. Рис.1. Зміни показників частоти серцевих скорочень 6-ти річних першокласників експериментальної групи на уроках фізичної культури різної фізіологічної спрямованості. Таблиця 1. Результати анкетного опитування інструкторів дошкільних закладів та вчителів з фізичної культури у середньо-освітніх закладах Запитання % Рівень фізичної підготовленості: низький задовільний високий Низькі програмні вимоги: до фізичних навичок фізичних якостей 62 20 18 34 42 Таблиця 2. Перелік народних рухливих ігор для 6 річних дітей № з/п Формування спеціальних знань, формування рухових навичок і фізичних якостей Зміст навчального матеріалу Методичні рекомендації 1. Вивчаються комплекси гімнастичних рухових вправ, розвивається гнучкість на основі імітаційних рухів з пісенно-речитативним супроводом «Літала сорока», «Горобейко», «Вийшли в поле косарі», «Іваночку, покинь схованочку», «Міст», «Гоп-скок», «Шевчик». На основі цих ігор розробляються комплекси. Приділяється увага якості виконання рухів. Здебільшого використовується в підготовчій частині уроку 2. Швидкісні здібності (з елементами бігу) Витривалість (тривалий біг) М’язова сила Швидкісно-силові якості Спритність Координація рухів «Лисиця і заєць», «Варена рибка», «Лис», «Шикало», «Бузьок» «Квач», «Блоха», «Передай іншому», «Ластівка» «Лисичка», «перетяжка», «петрушка», «Редька», «Дзвіночок» «Вуж», «Журавель», «Вовк і кози», «Лоза» «Мур», «Квочка», «Свічка», «У бобра», «Сірий вовк» «Дрібушка», «Каша», «Кури, «Козачки», «Гори», «Жук» Матеріал для основної частини уроку. До кожної гри визначаються конкретні навчально-виховні завдання (рухові, морально-вольові). Учні залучаються до порівняльного аналізу і самооцінки своїх рухових можливостей, що спонукає їх до фізичного самовдосконалення. Виховні завдання забезпечуються шляхом дотримання учнями «Правил чесної гри»: 1. Перемога ціниться за умови чесної гри; 2. У грі всі рівні; 3. Умій програвати; 4. не радій коли програв товариш; 5. Якщо виграв - радій, але не зазнавайся 6. Навчи іншого того, що вмієш сам. Повторюються правила техніки безпеки, розкривається прикладне значення цих ігор. 3. Увага «Перстень», «Сміхота», «Жмурки», «Фант» Ці ігри у переважній більшості викорис-товуються у заключній частині уроку. Окремі з них можуть біти включені в програму тематичних учнівських свят. Таблиця 3. Зміни показників фізичної підготовленості дітей 6 років (M±m; n=135) Показники Група Хлопчики Дівчатка Початок експерименту Закінчення експерименту Р Початок експерименту Закінчення експерименту Р Стрибок в довжину з місця, см 1-а 2-а К 101,0±4,17 104,8±5,78 105,1±6,76 111,6±2,61 113,9±6,99 111,4±5,08 0,05

0,01

0,05

>0,05 9,1±0,26

6,1±0,06 7,1±0,27 7,3±0,26 7,2±1,11 7,5±0,38 0,01

>0,05 >0,05 118,0±12,91 155,0±11,35 160,2±11,32 223,0±7,86 165,0±6,81
178,0±11,32 0,05 Таблиця 4. Зміни рівня фізичної працездатності дітей 6 років (кгм/хв/кг) Група Стать Початок експерименту M±m Кінець експерименту M±m 1-а х 10,49 ±1,92 17,09±8,26 д 9,67±1,90 13,50±2,98 2-а х 11,11±1,93 14,67±5,66 д 10,12±1,99 12,80±4,69 Контрольна х 8,51±2,11 10,14 ±2,20 д 8,10±0,18 10,17±2,28

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020