.

Успіхи України в розробці високих технологій (Конференція з фізики. 7-11 клас) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3034
Скачать документ

Реферат на тему:

Успіхи України в розробці високих технологій (Конференція з фізики. 7-11
клас)

Мета: ознайомити учнів з розвитком і становленням фізичної науки в
Україні, з досягненнями українських учених у розвитку високих
технологій: космонавтики, машинобудування, кібернетики, електроніки,
авіації, медицини, військової техніки; формування особистості, виховання
національної свідомості й патріотизму.

Обладнання: магнітофон, символіка України, портрети вчених-фізиків.

Хід уроку

І. Вступне слово вчителя. Ознайомлення з темою і завданням конференції

Від природи наш український народ дуже допитливий, запальний,
непосидючий. Ми можемо пишатися багатьма видатними людьми нашої країни!
Почесне місце серед них займають фізики. Сьогодні ми починаємо
знайомство з видатними українськими вченими, які українську науку
поставили на службу нації, аби не блукала вона, сліпо ступаючи в сліди
сумних поводирів. А ми з вами з глибин наших душ підняли на поверхню
почуття по ваги за наш народ, за нашу науку.

ІІ. Хід конференції

Ведучий 1. «Учені знають, скільки користі при несла наука людству; вони
знають і те, чого вона могла б досягти зараз, якби на всій земній кулі
за панував мир. Вони не хочуть, щоб коли-небудь про звучали такі слова:
наука нас привела до загибелі від атомних і водневих бомб. Учені знають,
що не можна звинувачувати науку. Вина за тими людьми, які нерозумно
використовують її досягнення» (Фр.Жолію-Кюрі).

Ведучий 2. Отже, в чому, власне кажучи, суть нашої сьогоднішньої
розмови? Фізика? її досягнення? її роль у розвитку науки, техніки,
медицини, народного господарства в Україні? Те, що без фізики неможливе
наше життя, зрозуміло всім і без спеціальної розмови.

Ведучий 3. Але чим ти це доведеш?

Ведучий 2. Чим? Самою фізикою! Так, її історією, людьми, які її
створювали! Люди, які збагачували фізику своїми відкриттями, завжди
викликають у нас захоплення, вражаючи своєю відвагою, сміливістю думки,
безкорисливістю пізнання. Яки ми вони були? Чи знаєте ви? Чи вони просто
увійшли у вашу душу через скупі рядки з підручника: такий-то великий
учений зробив те і те, жив, дослідив, помер?

Ведучий 4. Ми знаємо і пам’ятаємо Ейнштейна, Бора, Планка, Паулі,
Резерфорда, Ціолковського, Корольова, Курчатова. Знаємо, який внесок
зробили вони у світову науку. Але що ми знаємо про розвиток фізики в
Україні? Та й узагалі, що ми знаємо про наших вітчизняних учених, про
їхні досягнення у вивченні фізики? Про це сьогодні й поговоримо.

Учень 1. Україна. XVI століття. В Острозі був заснований навчальний
заклад, у якому викладалися математика й астрономія.

А.Ейнштейн

Учень 2. 1631 рік. Петро Могила об’єднав училище в Києві з училищем
Києво-Печерської лаври. У1635 р. училище перейменували в колегію, що
стала називатися Києво-Могилянською академією. У ній уперше фізика
викладалася як окремий предмет. Професор цієї академії Іван Гизель
вважається першим викладачем фізики й елементів астрономії.

Учень 1. 1673 рік. І.Я.Фальковський, викладач Києво-Могилянської
академії, обладнав один із перших кабінетів фізики.

Учень 2. 1769 рік. З ініціативи ректора Домініка Зеленка при Львівському
університеті була організована перша вітчизняна обсерваторія.

Ведучий 3. Отже, можна сказати, що подальший розвиток фізичної науки в
Україні пов’язаний з університетами та обсерваторіями Харкова, Києва,
Одеси, Львова, Миколаєва.

Ведучий 1. Ішов час, ускладнювався світ, мінялися люди, та й наука
ставила все нові запитання, що стосувалися не лише природи, а й самої
людини. А як же розвивалася вітчизняна фізика в XX столітті?

Ведучий 2. XX століття. Століття, коли світом керують фізики… Як
яскраво воно доводить, що доля світу багато в чому залежить від того,
які люди займаються наукою!

Ведучий 4. Початок XX століття. Людство мріє про міжпланетні польоти.
«Всесвіт належить людині!» — говорив К.Ціолковський. Великий внесок у
розвиток космонавтики зробив український учений Ю.В.Кондратюк.

Учень 3. Ю.Кондратюк — один із піонерів космонавтики, який разом з
К.Ціолковським зробив найбільший внесок у розробку теоретичних основ
космонавтики наприкінці 20-х — на початку 30-х років.

Учень 4. Народився Ю.Кондратюк 21 червня 1897 р. в Полтаві. Справжнє
його прізвище — Олександр Ігнатійович Шаргей. Талант Ю.Кондратюка
розквітнув у роки індустріалізації. Інженер-самоучка, автор десятків
проектів, які значно випереджали час.

Учень 3. 1 донині в транспортних галереях сучасних елеваторів справно
працюють «ковші Кондратюка», прохідники для зведення шахтних стовбурів
успішно застосовують рухому ковзну опалубку — також винахід
Ю.Кондратюка.

Учень 4. Книжку «Завоювання міжпланетних просторів», яку видано в 1929
р. в Новосибірську, назвали довідником конструктора, а самого автора —
«новосибірським Ціолковським».

Учень 3. У 60-ті роки в американській пресі публікувалися висловлювання
одного з керівників місячної програми Дж.Хуболта. За його словами, вибір
траєкторії для посадки на Місяць із проміжної орбіти на спеціальному
модулі для посадки, що відокремлюється від проміжного базового супутника
і повертається до нього, значною мірою був ви значений схемою з книжки
Ю.Кондратюка, що зберігається в бібліотеці Конгресу США.

Учень 4. За життя Ю.Кондратюка його проекти в галузі промислової
енергетики були дуже популярними. Винаходи Кондратюка на крок
випереджали розвиток науки того часу.

Учень 5. Абрам Федорович Йоффе — видатний учений, академік, творець і
керівник школи фізиків, народився 20 жовтня 1880 р. в м. Ромни
Полтавської губернії.

Учень 6. Яків Ілліч Френкель — фізик-теоретик, має праці з електронної
теорії металів, феромагнетизму, кінетичної теорії рідин, ядерної фізики,
електродинаміки, фізики твердого тіла. Народився 10 листопада 1894 р.

Учень 7. Ігор Євгенович Тамм — фізик-теоретик, засновник наукової школи,
академік, має праці з ядерної фізики, теорії випромінювання, фізики
твердого тіла, фізики елементарних частинок, проблем керованого
термоядерного синтезу, один з авторів теорії випромінювання
Черепкова—Вавилова. Народився в 1895 р. в м. Владивостоці.

К.Ціолковський

Ведучий 1. І Френкель, і Йоффе, і Тамм — ці світила фізичної науки
тривалий час працювали в Сімферополі в Кримському університеті,
заснованому в 1918 р. з ініціативи професорів Київського університету.
Вони зробили значний внесок у роз виток і зміцнення фізичної науки в
Україні.

Ведучий 2. Саме тут, у Сімферополі, здобули ос віту відомий у
майбутньому фізик, академік Ігор Васильович Курчатов — творець атомної і
першої у світі водневої бомби, творець першої у світі «іграшки фізиків»
— атомної електростанції.

Учень 5. Лев Данилович Ландау — один із видатних фізиків сучасності,
основоположник теоретичної фізики, член багатьох іноземних академій,
учень Н.Бора, автор праць із квантової електродинаміки, квантової теорії
поля, теорії елементарних частинок, лауреат Нобелівської премії 1962 р.
На родився 22 січня 1908 року в Баку.

Учень 6. Дмитро Дмитрович Іваненко — фізик-теоретик, доктор
фізико-математичних наук, у 1929-1931 pp. — завідувач відділу
Харківського фізико-технічного інституту, має праці з квантової теорії
поля, історії фізики, запропонував протон но-нейтронну модель ядра
атома, розглядаючи нейтрон як елементарну частинку. Народився в 1904 р.
в Полтаві.

Учень 7. Кирило Дмитрович Синельников — видатний фізик-експериментатор
Академії наук України, народився в Павлограді Дніпропетровської області,
закінчив Кримський університет у Сімферополі, учень Резерфорда. К.
Синельников працював над дослідженнями, присвяченими ядерній фізиці,
фізиці й техніці прискорювачів, керованому термоядерному синтезу.
Академія Наук України найдостойнішим діячам у галузі фізики вручає
премію ім. К. Синельникова.

Ю.Гагарін і С.Корольов

Ведучий 1. У 1932 р. Л.Ландау приїжджає працювати до Харкова. Його
призначають завідувачем теоретичного відділу Українського
фізико-технічного інституту. Харків стає центром теоретичної фізики не
лише в Україні, а й у світі.

Ведучий 2. Саме тут, у Харкові, з 1932 по 1937 роки проводилися щорічні
конференції з теоретичної фізики, в роботі яких брали участь такі
видатні фізики як Н.Бор і М.Планк.

Ведучий 1. Саме тут, у Харкові, після відкриття в 1932 р. англійським
ученим Чедвіком нейтрона, Д.Іваненко запропонував протонно-нейтронну
модель ядра атома, про яку зараз знає кожен. У цьому самому році модель
ядра атома Д.Іваненка дістала подальший розвиток у працях Гейзенберга.

Ведучий 2. Саме в Харкові в жовтні 1932 р. К.Синельников разом із
фізиками А.Лейпутським, А.Вальтером, Т.Латишевим здійснює другу у світі
штучну ядерну реакцію з розщеплення ядер Літію, конструює серію лінійних
прискорювачів електронів і протонів, на той час найпотужніших у світі,
будує перші у світі вакуумні прокатні стани і про водить дослідження з
прокатування берилію, цирконію та інших металів.

Ведучий 1. Сюди ж, у Харків, у Фізико-технічний інститут регулярно
приїжджає І.Курчатов. Саме з ініціативи І.Курчатова в 1943 p., відразу ж
після звільнення Харкова, тут була створена Лабораторія № 1 для вивчення
ядерної фізики, яку очолив К.Синельников. Набагато пізніше в Росії була
створена Лабораторія № 2, яку очолив сам І.Курчатов.

Ведучий 2. Отже, у середині XX ст. Україна стає одним із головних
центрів розвитку фізики у світі.

Ведучий 3. XX ст. називають ще століттям електроніки і кібернетики.
Сьогодні навіть звичайне виробництво неможливо уявити без найважливіших
компонентів науково-технічного прогресу.

Ведучий 4. Ставши могутньою продуктивною силою, найважливішим елементом
науково-технічної революції, фізика сьогодні, як ніколи, удосконалює
техніку, розширює межі її застосування.

Ведучий 3. А чи знаєте ви, що саме в Україні ще в 1950 р. був створений
перший у світі комп’ютер — мала електронна лічильно-обчислювальна
машина.

Учень 8. Сергій Олексійович Лебедев — видатний учений-практик, академік,
має багато розробок у галузі енергетики, автор праць з теорії
проектування й експлуатації обчислювальної техніки, електроавтоматики,
засновник наукової школи в галузі дискретної обчислювальної техніки.
Народився 2 листопада 1902 p. y Нижньому Новгороді. Академія Наук
України заснувала премію ім. С.О.Лебедева.

Учень 9. Історія вітчизняної обчислювальної техніки починається в
колишньому монастирському комплексі Феофанія біля Києва. У
двоповерховому будинку, де до революції жили ченці, у 1948 р.
розмістилася лабораторія Інституту електротехніки. Під керівництвом
С.О.Лебедєва тут був створений перший у Європі комп’ютер — мала лічильна
електронно-обчислювальна машина. Правда, малою її можна назвати лише
умовно, вона займала зал площею 60 м2.

Учень 8. До розробки і створення машини вчені приступили наприкінці 1948
p., a першу задачу машина розв’язала 6 листопада 1950 р. У Москві, до
речі, тривалий час відмовлялися визнавати першість Києва, оскільки
офіційний пуск МЕОМ відбувся в грудні 1951 р.

Учень 9. Сергій Лебедев вивів і сформулював основні теоретичні принципи
роботи майбутніх ЕОМ. Створити машину вченому вдалося усього за 2 роки.
Коли почалися випробування, довелося розібрати стелю лабораторії: ЕОМ
була ламповою і від розжарення 6 000 електронних ламп дуже сильно
розігрілося повітря.

Ведучий 3. У той час це була єдина машина-комп’ютер. Вона могла
проводити 50 операцій за 1 с. Така швидкість просто вражала!

Ведучий 4. Повідомлення С.Лебедєва на науковій конференції у ФРН про
створення комп’ютера стало не меншою сенсацією, ніж запуск першого
штучного супутника Землі. Створення цієї машини було поштовхом до
створення в Україні спочатку Республіканського обчислювального центру, а
потім Інституту кібернетики. Цей інститут нині завершує розробку
новітнього українського комп’ютера, який не поступатиметься кращим
світовим аналогам.

Ведучий 1. Незаперечна першість України і в розвитку промисловості та
техніки. Київський інститут електрозварювання ім. Патона — найбільший у
світі науково-дослідний і технічний центр, який розробляє проблеми
з’єднання металів і не металів.

Ведучий 2. Щорічно інститут упроваджує в промисловість близько 100
дослідницьких і конструкторських розробок. Ліцензії на новітні
технології й устаткування, створені в інституті, купують США, Англія,
Японія, Німеччина, Франція. Київський інститут електрозварювання був
заснований у 1934 р. Євгенієм Оскаровичем Патоном. З 1953 р. інститут
очолює його син — Борис Євгенович Патон.

Учень 10. Борис Євгенович Патон — учений у галузі металургії й
технології металів, доктор технічних наук, академік, Президент Академії
наук України. Народився в 1918 p. y Києві.

Ведучий 2. Історія Київського інституту електрозварювання ім. Патона —
це низка винаходів і відкриттів, яка починається з моменту заснування
інституту. Про більшість із них можна сказати — вперше у світі. Про це
ми поговоримо далі.

Учень 10. У 1939-1944 pp. розроблені технології автоматичного зварювання
під флюсом. Завдяки цій технології був виготовлений перший у світі
суцільнозварний танк, що дало можливість за часи Другої світової війни
виробити танків більше, ніж усі інші країни разом узяті. Завдяки цій
технології після війни в найкоротший термін були відновлені нафтові
резервуари.

Учень 11. У1947-1949 pp. розроблена технологія багатодугового
швидкісного зварювання труб великого діаметра.

1952 р. — починаються розробки в галузі електрошлакових технологій,
розроблена установка для контактного зварювання з кільцевим
трансформатором, розроблене дугове зварювання в двооксиді вуглецю СО2,
що дало можливість механізувати виробництво сталевих конструкцій у
суднобудуванні, тонколистових металевих конструкцій в авто мобільній
промисловості тощо.

Учень 10. 1953 р. — уведений у дію найбільший у Європі суцільнозварний
міст ім. Є.О.Патона через Дніпро в Києві. 98 % усіх швів, включаючи
вертикальні, були виконані автоматичним зварюванням під флюсом.

Із середини 60-х років — інститут займається проблемами використання
вибуху для зварювальних технологій. У1963 р. проводяться дослідження зі
зварювання в космічному просторі.

І.Курчатов

Учень 11. 1967 р. — розроблений спосіб «мокрого» механізованого
підвідного зварювання. У1970-1990 pp. ця технологія була удосконалена і
використана для ремонту корпусів суден на плаву, будівництва морських
естакад, портових споруджень і морських бурових платформ, в умовах
космічного вакууму і невагомості виконано зварювання нержавіючих сталей
і титанових сплавів.

1980-1990 pp. — розроблені зварні конструкції, які розгортаються у
відкритому космосі, здійснені зварювання, різання, пайка, напилювання у
відкритому космосі за допомогою універсального електронно-променевого
інструменту.

Ведучий 1. І все це вперше у світі! Створювані Київським інститутом
електрозварювання ім. Патона нові технології, матеріали й устаткування
відіграють вирішальну роль у розвитку машинобудування як в Україні, так
і в усьому світі.

Ведучий 3. Україна займає одне з перших місць у світі в авіаційній
промисловості. Авіаційна промисловість є гордістю України і
загальнонародним надбанням. Харківське державне авіаційне виробниче
підприємство займає в ній одне з провідних місць. 75-річна історія
заводу відзначена пошуками і знахідками, успіхами і невдачами,
досягненнями, які стали етапними в розвитку авіації. Ця багата
традиціями спадщина характеризується безліччю відкриттів в авіаційній
промисловості.

Ведучий 4. Імена і долі багатьох із когорти головних і генеральних
авіаконструкторів А.М.Туполєва, С.В.Ільюшина, АЛ.Мікояна, О.СЯковлева,
П.О.Сухого, О.К.Антонова пов’язані з історією виробництва авіаційної
техніки підприємства.

Учень 12. Олег Костянтинович Антонов — геніальний авіаконструктор,
академік. Під його керівництвом створена серія літаків, у тому числі
транспортні турбогвинтові АН-10, АН-22, який назвали «Антеєм»
(вантажопідйомність 80 т), АН-24 та ін. Народився в с. Троїця
Московської обл. у 1906 р. Діяльність О.КАнтонова пов’язана з
Харківським авіаційним заводом, саме тут він створював свої знамениті
АНи, які є одними з кращих літаків у світі.

Ведучий 4. В останні роки продукцією Харківського авіаційного
підприємства стали літаки, створені в АНТК ім. О.Антонова під
керівництвом генерального конструктора П.В.Балабуєва. У 2001 р. тут був
створений принципово новий, високоеко-номічний варіант транспортного
літака АН-74, АН-74ТК-300.

У серпні 2002 p. AH-74TK-300 успішно закінчив програму літних
сертифікаційних випробовувань.

Ведучий 3. Ще одна новинка серійно освоєна Харківським авіаційним
виробничим підприємством і вже знаходиться в експлуатації — це новий
регіональний пасажирський літак АН-140, розрахований для перевезень 52
пасажирів з максимальним рівнем комфорту на лініях довжиною до 3700 км.
У будівництві літака беруть участь понад 40 підприємств України, на яких
працює близько 93 тис. чоловік. Двигуни для нього виготовлені в
Запоріжжі, шасі — Дніпропетровським «Південмашем», радіолокаційним і
електронним устаткуванням літак оснастили кияни. У програму АН-140
залучені також підприємства Росії й Ірану.

Ведучий 4. У березні 2002 р. експлуатувати літаки АН-140 почали «Одеські
авіалінії», у серпні машини отримала авіакомпанія «Аероміст-Харків»,
планується поставка цих літаків авіакомпаніям з Донецька, Сімферополя,
Дніпропетровська. Літакам АН-140 літати в небі XXI століття!

Ведучий 1. Фізика і медицина… Наука про явища природи і наука про
хвороби людини, їх лікування і попередження. Як вони взаємозалежні! Нині
вони мають багато точок зіткнення, їх контакти увесь час розширюються.
Немає жодної галузі медицини, де б не застосовувалися фізичні прилади
для встановлення захворювань та їх лікування.

Ведучий 2. Наприклад, у діагностиці захворювань широко застосовуються
рентгенівські промені, у хірургії використовуються лазери, на допомогу
хірургу були створені плазмові скальпелі, що працюють як мініатюрні
генератори високотемпературної плазми; «кібернетичні комбайни» — машини,
які підсумовують дані про кров’яний тиск, пульс, склад крові, діяльність
кори головного мозку; прилади, що змушують рухатися кров, коли хірург
оперує на «сухому серці».

Ведучий 1. У1983 р. в Києві на базі клініки грудної хірургії був
створений найсучасніший у світі Інститут серцево-судинної хірургії,
директором якого був призначений М.М.Амосов.

Учень 13. Микола Михайлович Амосов — видатний учений, академік
Національної Академії Наук України, заслужений діяч України, лауреат
трьох Державних премій України. За роки своєї діяльності М.Амосов провів
понад 6 тисяч унікальних операцій на серці, підготував десятки хірургів
— кандидатів і докторів наук, створив наукову школу інституту, лікарі
якого прооперували понад 80 000 хворих. Народився в 1913 р. в с.
Вільхове Вологодської області. Герой України, герой Соціалістичної
Праці, автор багатьох книг і досліджень у галузі кардіохірургії та
штучного інтелекту, основоположник біокібернетики. М.Амосов народився
вдень святого Миколая 6 грудня 1913 р. в родині сільської акушерки. 12
грудня 2002 р. на 90-му році життя М.АМОСОВ пішов із життя.

М.Амосов був великою скромною людиною. У керованій ним клініці
серцево-судинної хірургії довгий час висіло оголошення: «Прошу
подарунків персоналу не робити, крім квітів. Амосов». Усім було відомо,
що тут не беруть ні хабарів, ані подарунків.

Першу хірургічну операцію випускник Архангельського інституту М.Амосов
зробив у 1939 р. Під час війни був провідним хірургом польового шпиталю,
прооперував понад 40 тисяч поранених.

М.Амосов першим став оперувати дітей з природженим пороком серця.
Застосований М.Амосовим апарат штучного кровообігу і штучні клапани
серця зробили революцію в серцево-судинній хірургії.

У 1986 р. М.Амосов — перший у Радянському Союзі — збирався здійснити
пересадку серця. Він вважав, що нашим хірургам така операція цілком під
силу. Головна перешкода — організація донорства і те, що в Україні
прийнятий половинчастий закон. Проте він усе-таки дочекався першої
операції, яку зробив кардіохірург Борис Годуров.

Більшість кардіохірургів України вважають себе учнями М.Амосова, його
поради завжди були важливими для них.

Одне з останніх досягнень кардіологів України — це створення нової
методики: аорто-корональне шунтування на серці, яке працює. Зазвичай у
таких випадках прийнято зупиняти серце і підключати апарат штучного
кровообігу. Після операції за методикою лікарів клініки Амосова пацієнт
уже на третій день може повернутися додому.

Ведучий 2. Завдяки М.Амосову внесок України в розвиток серцево-судинної
хірургії величезний. В інституті проводяться операції, аналогів яким
немає у світі.

До речі, українські вчені працюють над проблемою боротьби з
найстрашнішою хворобою XXI ст. — СНІДом. Усе частіше в пресі з’являють
ся повідомлення про те, що вчені близькі до завершення роботи над цією
проблемою. Будемо споді ватися, що саме Україні належатиме першість у
відкритті лікування СНІДу.

М.Амосов

Ведучий 1. Україна робить гідний внесок у роз виток світової медицини.
Невипадково саме в Україні, в Одесі, з 14 до 17 вересня 2002 р. проходив
Міжнародний симпозіум із пластичної хірургії й онкології. В Одесі
зібралися 60 представників різних хірургічних шкіл і напрямків із країн
СНД, Балтії, Італії, Ізраїлю і, звичайно, України. Цей симпозіум
підтвердив інтеграцію Української естетичної хірургії в міжнародну
хірургію.

Ведучий 3. XX століття… Це і століття створення небезпечних військових
технологій. І як це не парадоксально, але всі новітні досягнення науки в
першу чергу знаходять застосування в розробках зброї масового знищення.

Ведучий 4. Сьогодні фізика, хімія, біологія мають таку потужність, якої
цілком достатньо як для науково-технічної революції, так і для знищення
всього живого на Землі.

Ведучий 3. Для того щоб займатися наукою, розуму і гарячого серця
недостатньо, ще треба мати і велику мужність для того, щоб дотримуватися
високих ідеалів добра і справедливості.

Ведучий 4. Україна змушена була включитися в нелюдські перегони озброєнь
і, звичайно ж, створила такі військові технології, рівних яким немає у
світі.

Учень 14. «Кольчуга» — автоматизована стація пасивної радіотехнічної
розвідки великого радіуса дії. Спроектована і впроваджена у виробництво
ще в 80-ті роки, а потім наприкінці 90-х модернізована зусиллями
українських учених. Станція дає змогу стежити за радіоелектронною
обстановкою на відстані 600 км у глибину території і на 150 км по
фронту. Повітряні об’єкти станція реєструє на відстані до 800 км.

«Кольчуга» здатна виявляти навіть літаки-невидимки, виявляти джерела
радіовипромінювання, класифікувати їх і паралельно видавати рекомендації
для систем ППО.

На сьогодні «Кольчуга» має найбільший радіус дії з усіх аналогічних
систем світу, включаючи й російські. Але все-таки «Кольчуга» — це зброя
не для нападу, а для захисту.

Ведучий 3. «Колективний розум і єдина воля людства можуть і повинні
зупинити згубну тенденцію військової загрози. Ядерну катастрофу можна і
треба відвернути. Це історичний моральний борг перед людством» (зі
звертання до всіх учених світу від 10 квітня 1983 p.).

Ведучий 1. Питання про те, з якою метою будуть використані плоди
науково-технічної революції, стало одним із найактуальніших питань
сучасного життя.

Ведучий 2. Наука і техніка нашого часу дають можливість забезпечити на
Землі достатньо благ, створити матеріальні умови для процвітання
суспільства, для всебічного розвитку особистості.

Ведучий 1. Людство вступило в XXI століття з іще однією загрозою —
міжнародним тероризмом. Трагічні події 11 вересня в Нью-Йорку і
театральному центрі на Дубровці в Москві показали, що тероризм — це
загальний ворог, сильний, небезпечний, жорстокий. Для того щоб
міжнародний тероризм був знищений, необхідні зусилля і єдність усіх
країн світу в боротьбі з ним.

Ведучий 2. Історія науки, у тому числі й фізики, переконливо показує,
що, незважаючи на окремі невдачі, сумніви і розчарування, людство йде
вперед до перемоги розуму і прогресу.

Ведучий 1. Ми віримо у світ, заснований на взаємній довірі. А ще ми
пам’ятаємо про те, що пер ший атомний вибух був погашений руками людини
— канадського вченого Слатіна.

Ведучий 2. Я щасливий, що живу в Україні, у країні, де ідеали учених
збігаються з ідеалами країни, з прагненнями вчених інших країн світу.

Україна хоче і буде жити в співдружності з усіма народами і державами
світу!

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019