.

Тематичне планування з фізичної культури у 6 класі (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 9465
Скачать документ

Тематичне планування з фізичної культури у 6 класі

Орієнтовна сітка

розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалу в 6 класі

№ з/п Розділи програми Кількість годин

1 Теоретико-методичні знання на всіх уроках

2 Гімнастика 8

3 Легка атлетика 7

4 Футбол 34

5 Спотритвні ігри (Баскетбол, гандбол, волейбол та інші на вибір 34

6 Лижна або кросова підготовка 6

7 Туризм 4

8 Вправи комплексних тестів оцінювання стану фізичної підготовленості 12

9 Рухливі і народні ігри та забави 4

Всього 105

6 клас

І семестр (50 годин)

Завдання:

Ознайомити з плануванням роботи на перший семестр; руховим режимом
підлітка; правилами безпеки на уроках легкої атлетики, гімнастики,
спортивних ігор (футбол, баскетбол); правилами і методикою розвитку
швидкості й витривалості. Значення занять фізичною культурою та спортом
для підтримання розумової працездатності. Негативний вплив шкідливих
звичок на розумову та фізичну працездатність.

Навчити дотримуватись гігієнічних вимог та техніки безпеки на уроках;
правил виконання домашніх завдань, а також вимог навчальної програми з
розділів:

а). Легка атлетика: знати взаємозв’язок кровообігу і м’язової
діяльності; основні елементи техніки бігу на 60 м (старт, біг по
дистанції, фінішування ) дотримуватись правильного дихання під час бігу,
стрибки з розбігу у довжину способом «зігнувши ноги» та висоту способом
«переступання»; стрибки у довжину з місця; метання на дальність малого
м’яча (150 г) з розбігу;

б). Футбол: технічних та тактичних прийомів гри у футбол; ведення м’яча,
різні поєднання прийомів пересування з технікою володіння м’ячем; удари
зовнішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу і м’ячу, що котиться;
внутрішньою стороною ступні по м’ячу, що летить; удари в русі; удари на
точність; удари по м’ячу середньою частиною лоба без стрибка та у
стрибку; удари на точність; зупинки внутрішньою стороною ступні м’яча,
що летить; зупинки м’яча підошвою, внутрішньою стороною ступі, стегном
та грудьми (для хлопців) у русі;

в). Гімнастика: комбінації акробатичних елементів; лазіння по канату у 2
чи 3 прийоми; виконувати опорні стрибки: хлопці – через низького коня
способами «зігнувши ноги» І «ноги нарізно», дівчата – через низького
козла з настрибуванням в упор присівши і зіскоком вигнувшись та способом
«ноги нарізно»; вправи на рівновагу.

г ). Баскетбол: способи пересування, передачі м’яча двома руками від
грудей; однією рукою від плеча; на відстань 12–15 м двома та однією
рукою від плеча, серійні передачі м’яча на точність попадання у квадрат
на відстані 2,5– 3 м, кидки однією рукою зверху в русі (з двох та одного
кроків) після ведення з лівого та правого боку; двома руками від голови;
однією рукою з місця з відскоком від щита га в кошик, штрафний кидок.

Сприяти розвитку: швидкості, витривалості, сили та гнучкості,
морально-вольових якостей; дисциплінованості, рішучості, сили волі;
засвоєнню знань та умінь з розділів програми

Вимоги:

Знати та вміти: методи розвитку швидкості, витривалості, гнучкості, сили
та вправи на координацію рухів; руховий режим підлітка; правила безпеки
на уроках, виконувати контрольні навчальні нормативи та вимоги, тестові
вправи рівня фізичної підготовленості.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

1. Біг 60 м:

хл. – більше як 11,1 – 11,1 – 10,4 – 9,8 с;

дів. – більше як 11,5 – 11,5– 10,7 – 10,5 с.

2. Метання малого м’яча (150 г) на дальність:

хл. – менше як 22 – 22 – 27 – 32 м;

дів. – менше як 14 – 14 – 17– 20 м.

3. Стрибок у довжину з розбігу способом “зігнувши ноги”:

хл. – менше як 260 – 260 – 290 – 310 см;

дів. – менше як 230 – 230 – 250 – 280 см.

4. Стрибок у висоту способом “переступання”:

хл. – менше як 85 – 85– 90 – 95 см;

дів. – менше як 75 – 75 – 80 – 85 см.

5. Біг на витривалість без урахування часу, м:

хл. – 900 – 1100 – 1300 – 1600 м;

дів. – 700 – 1000 – 1200 – 1500 м.

6. Удари по нерухомому м’ячу (4) на точність в гандбольні ворота з
відстані 7 м:

хл. – 1 або жодного влучення – 2 –3 – 4;

дів. – жодного влучення – 1 –2 – 3-5.

7. Кидки м’яча в кошик (5) однією рукою від плеча, стоячи збоку на
відстані 2 м. від щита, кількість влучень:

хл. – 1 або жодного влучення – 2 –3 – 4;

дів. – жодного влучення – 1 –2 – 3.

9. Комбінація елементів вправ на вибір: а) у висах та упорах; б)
акробатики; в) у рівновазі:

хл. (дів.) – 1– 2– 3 – 4.

10. Підтягування у висі (хл.), у висі лежачи (дів.):

хл. менше як 3 – 3 –4 – 6 р;

дів. менше як 5 – 5 – 10 – 15 р.

№ з/п Тема та її зміст К-ть год Дата Примітка

1. 1. Ознайомити із завданням на І чверть

2. Правила безпеки на уроках легкої атлетики і футболу

3. Повторити організуючі вправи: шикування й перешикування; повороти в
русі

4. Загальнорозвивальні та спеціальні вправи для розвитку швидкості,
спритності: біг з високим підніманням колін; поєднання
“біг–ходьба–прискорення”;

біг стрибками

5. Гра “Виклик номерів”

6. Домашнє завдання: біг з високим підніманням колін

2. 1. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для розвитку швидкості і
витри-валості: біг на передній частиш стопи в спокійному темпі; біг із
прискоренням по прямій лінії; дріботливий біг; біг стрибками

2. Біг 30 м (2 рази), 60 м з середньою швидкістю

3. Повторити стрибок у довжину з розбігу способом “зігнувши ноги”

4. Розвиток витривалості в бігу на 1 000 м (дівч.); 1 500 м (хл.)

5. Домашнє завдання: біг стрибками

3. 1. Ознайомити учнів з дозуванням фізичних вправ

2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для розвитку швидкості і
стрибу-чості: біг на передній частині стопи; дрі-ботливий біг; біг з
високим підніманням колін

3. Повторний біг 4×30 м з інтервалом відпочинку 40 с.

4. Підготовка до складання навчального нормативу з стрибків у довжину з
розбігу

5. Розвиток витривалості в бігу на 1 000 м (дівч.), 1 500 м (хл.)

6. Домашнє завдання: стрибки через скакалку на одній нозі (30)

4. 1. Ознайомити учнів із профілактикою травматизму під час занять з
легкої атлетики

2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для розвитку швидкості:
дрібот-ливий біг; біг стрибками; повторний біг 60 м – 2 рази, з
інтервалом відпочинку 1, 5–2 хв

3. Складання навчального нормативу із стрибків у довжину з розбігу:
менше 260–260–290–310 см (хл.); менше 230–230–250 –280 см (дівч.)

5 1. Закріпити знання учнів з правил розвитку витривалості

2. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості і швидкісно-силових
якостей

3. Повторити високий старт, прискорення 4×15 м

4. Стрибок у висоту способом “переступання” з прямого розбігу складання
навчального нормативу

6. Домашнє завдання: імітація метання з 5 кроків

6 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості і спритності

2. Метання м’ячика на оцінку: хл. – менше як 22 – 22 – 27 – 32 м; дів. –
менше як 14 – 14 – 17– 20 м 3.

Повторний біг для розвитку швидкості 3×30 м, 2×60 м

4. Стрибок у висоту з розбігу, з косого розбігу

5. Домашнє завдання: біг стрибками 5×20 м

7 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості і витривалості

2. Біг 60 м на оцінку: хл. – більше як 11,1 – 11,1 – 10,4 – 9,8 с; дів.
– більше як 11,5 – 11,5– 10,7 – 10,5 с.

3. Закріпити стрибок у висоту, косого розбігу “переступанням”

4. Ігри за вибором дітей

Домашнє завдання: підготуватись до складання комплексного тесту з бігу
30м

8 1. ЗРВ і спеціальні вправи для бігу на довгі дистанції

2. Виконання комплексного тесту з бігу на 30м: 5,6 і менше– 5,7–6,7– 6,0
і менше –6,1–6,7 с.

Ігри за вибором дітей

4. Домашнє завдання: підтягування

9

№ з/п Тема та її зміст К-ть год Дата Примітка

11. 1. Теоретичні відомості з футболу: правила змагань, основні тактичні
дії

2. Загальнорозвивальш і спеціальні

вправи для закріплення техніки пересувань: поєднання “біг–ходьба–біг”;
дріботливий біг з переходом на звичай-ний; ривки 4×10–15 м

3. Розучити удар внутрішньою стороною стопи по м’ячу, що летить, та
зупинку стегном

4. Повторити удар внутрішньою частиною підйому по нерухомому м’ячу

5. Домашнє завдання: зупинка м’яча стегном

12. 1. Ознайомити з гігієнічними вимогами до раціонального харчування

2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для закріплення техніки
пересувань: біг з раптовою зупинкою і поворотами різними способами; біг
змійкою між предметами; пересування приставними і схресними кроками
лівим і правим боком

3. Повторити удар внутрішньою стороною стопи м’яча, що летить, та
зупинку стегном

4. Розучити удар по м’ячу зовнішньою частиною підйому і зупинку
внутрішньою частиною стопи

5. Домашнє завдання: удар зовнішньою стороною підйому

13 1. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для закріплення способів
пересувань: дріботливий біг з переходом на звичайний; ривки 10–15 м; біг
спиною, за сигналом з поворотом на прискорення

2. Розучити ведення м’яча внутрішньою частиною підйому

3. Повторити удар зовнішньою стороною підйому по м’ячу, що котиться

4. Закріпити удар внутрішньою частиною стопи по м’ячу, що летить та
зупинку його стегном

14. 1. Ознайомити з прийомами самоконтролю під час занять фізичними
вправами

2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи на закріплення техніки
пересування: біг зі зміною напряму “змійкою”; біг приставними кроками з
поворотом кругом через кожні два кроки; ривки по 10–15 м

3. Закріпити ведення м’яча внутрішньою частиною підйому

4. Закріпити удар зовнішньою стороною підйому по м’ячу, що котиться та
зупинку внутрішньою стороною стопи

5. Розучити вкидання м’яча з-за бокової лінії

6. Домашнє завдання: діставання в стрибку колінами грудей 15 разів
(хл.); 10 разів (дівч.)

15. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для закріплення техніки пересування: біг
спиною вперед, за сигналом з поворотом на прискорення; пересування
стрибками вліво і вправо; пробігання дистанції 10–15 м з ходу

2. Повторити ведення м’яча внурішньою частиною підйому

3. Закріпити удар по м’ячу, що летить, внутрішньою частиною підйому та
зупинку стегном

4. Повторити вкидання м’яча на дальність.

5. Домашнє завдання: багатоскоки (8ст): 12 м (хл.), 10 м (дівч.)

16. 1. Ознайомити із правилами розвитку витривалості

2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для закріплення техніки

№ з/п Тема та її зміст К-ть год Дата Примітка

пересування: дріботливий біг з переходом на звичайний; ривки 15–20 м;
стрибки через квадрат 60×60, 80×90 см

3. Закріпити техніку ведення м’яча внутрішньою частиною підйому

4. Удосконалення техніки удару по м’ячу, що летить внутрішньою частиною
стопи та зупинки м’яча стегном

5. Закріпити вкидання м’яча на дальність

6. Домашнє завдання: стрибок у довжину з місця: 170 см (хл.), 150 см
(дівч.)

17. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для закріплення техніки пересування
вивчені на попередніх уроках

2. Удосконалення техніки ударів по м’ячу, що котиться зовнішньою
частиною стопи та зупинку внутрішньою частиною стопи

3. Повторити вкидання м’яча на дальність

4. Удосконалення техніки ведення м’яча внутрішньою частиною підйому

5. Жонглювання м’ячем (повторити)

6. Домашнє завдання: стрибки через скакалку 30 с – 60 стрибків

18. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для закріплення техніки пересувань

2. Удосконалення техніки ведення м’яча внутрішньою частиною підйому на
швидкість. (Гра “Виклик номерів”)

3. Повторити удари по м’ячу, що летить внутрішньою частиною стопи та
зупинку його стегном

4. Розучити удар по м’ячу серединою лоба в опорному положенні

5. Домашнє завдання: жонглювання м’ячем: 7–8 ударів (хл.), 5–6 ударів
(дівч.)

19. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для закріплення техніки пересувань

2. Підготовка до складання навчального нормативу з ведення м’яча
внутрішньою частиною підйому на 30 м

№ з/п Тема та її зміст К-ть год Дата Примітка

3. Удосконалення техніки ударів внутрішньою частиною стопи та зупинки
стегном і внутрішньою частиною стопи

4. Жонглювання м’ячем

5. Навчальна гра – міні-футбол (6×6)

6. Домашнє завдання: ведення м’яча

20. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для закріплення способів пересувань

2. Складання навчального нормативу з ведення м’яча 30 м з торканням
м’яча не менше ніж три рази: 6, 4–6, 6–6, 8 с (хл.); 6, 6–6, 8–7, 0 с
(дівч.)

3. Удосконалення техніки ударів по м’ячу вивченими способами та зупинки
м’яча, що летить і котиться

4. Навчальна гра – міні-футбол 6×6

5. Домашнє завдання: біг в повільному темпі: 2 000 м, (хл.); 1 500 м
(дівч.)

21. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для підготовки до складання комплексного
тесту на швидкість: біг з високим підніманням стегна; дріботливий біг;
біг стрибками

2. Змагання на першість класу з бігу на 30 м (комплексний тест)

3. Підготовка до складання комплексного тесту на витривалість: біг 2 000
м (хл.), 1 500м (дівч.)

4. Домашнє завдання: присідання на одній нозі з підтримкою 10 р. (хл.);
8 р. (дівч.)

22. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для підготовки до складання комплексного
тесту на витривалість

2. Змагання на першість класу з бігу на витривалість: 2 400–1 800–1 500
м (хл.); 1 800–1 500–1 000 м (дівч.)

3. Ігри і розваги за вибором дітей

4. Домашнє завдання: підтягування у висі лежачи 25 разів (хл.), 15 разів
(дівч.)

23. 1. Ознайомити учнів з першою допомогою при нещасних випадках і

№ з/п Тема та її зміст К-ть год Дата Примітка

травмах під час туристичних походів: вивихи; забої; переломи; опіки;
отруєння; сонячний удар; транспортування потерпілого; кровотечі.

2. Повторити орієнтування на місцевості під час походу з допомогою
компаса

3. Домашнє завдання: перша медична допомога при нещасних випадках в
поході

№ з/п Тема та її зміст К-ть год Дата Примітка

24. 1. Ознайомити учнів із завданням на ІІ чверть та правилами безпеки
на уроках гімнастики

2. Повторити організуючі вправи: повороти на місці і в русі

3. Навчити ходити стройовим кроком

4. Акробатика: повторити перекид назад, довгий перекид вперед (хл.);
перекид вперед, перекид назад, міст (дівч.)

5. Підтягування у висі (хл.), у висі лежачи (дівч.)

6. Домашнє завдання: підтягування

25 1. Повторити перешикування в русі з колони по одному в колону по
два, чотири і навпаки

2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для розвитку гнучкості і сили

3. Акробатика: повторити стійку на голові з допомогою (хл.), перекид
назад у стійку ноги нарізно (хл.); два перекиди вперед злито, стійку на
лопатках, “міст” (дівч.)

4. Перекладина: (хл.) повторити підйом переворотом в упор махом однієї і
поштовхом другої; вис завісом. Бруси різної висоти (дівч.): підйом
переворотом на нижній жердині, вис присівши, переворотом вперед

5. Опорний стрибок, зігнувши ноги

6. Домашнє завдання: стійка на голові

(хл.), “міст”(дівч.)

26. 1. Навчити ходьбі стройовим кроком

2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для розвитку сили і гнучкості

3. Перекладина (хл.): закріпити підйом переворотом; вис завісом; навчити
підйому з вису завісом в упор верхом – оборот вперед і зіскок назад з
поворотом на 90°

Бруси (дівч.): повторити підйом перево-ротом на нижній жердині; вис
зігнув-шись; вис прогнувшись на нижній жер-дині з опорою ногами до
верхньої жерди-ни і перехід в упор на нижню жердину

№ з/п Тема та її зміст К-ть год Дата Примітка

4. Повторити опорний стрибок ноги нарізно через козла в ширину

5. Повторити акробатичні вправи з уроку 19

6. Домашнє завдання: згинання і розгинання рук в упорі

27. 1. Повторити фігурну ходьбу

2. ЗРВ і пеціальні вправи для розвитку сили, гнучкості і координації
рухів

3. Акробатика: повторити стійку на голові з допомогою (хл.); стійку на
лопатках (хл.) і (дівч.); “міст” (хл.) і (дівч.), перекид назад (хл.) і
(дівч.)

4. Перекладина (хл.) виконання вивчених вправ в комбінації (дивись
вимоги)

Бруси різної висоти (дівч.): складання комбінації вправ

5. Опорний стрибок через коня в ширину ноги нарізно (закріплення)

6. Домашнє завдання: стрибки через скакалку 20 сек

28. 1. Повторити розмикання і змикання в русі

2. ЗРВ і спеціальні вправи дня розвитку сили і гнучкості

3. Акробатика – складання комбінації вправ: перекид вперед – довгий
перекид вперед – перекатом назад стійка на лопатках – перехід в упор
присівши – перекид назад в упор стоячи ноги нарізно – о. с. стрибком
(хл.); рівновага на одній нозі – два перекиди вперед злито – перекат
назад в стійку на лопатках, – “міст” – перекид назад у півпшагат – упор
присівши – перекид назад – основна стійка (діч.)

4. Закріпити комбінацію вправ на перекладині (хл.) брусах (дівч.)

5. Підготуватись до виконання опорних стрибків на оцінку

6. Домашнє завдання: присідання на одній нозі з підтримкою

№ з/п Тема та її зміст К-ть год Дата Примітка

29. 1. Повторити шикування і перешикування на місці, стройовий крок

2. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку сили, координації рухів,
гнучкості

3. Підготуватись до виконання комбінації вправ з акробатики на оцінку

4. Виконати на оцінку опорні стрибки через коня в ширину, зігнувши ноги
і ноги нарізно (хл.); ноги нарізно, в упор присівши – зіскок (дівч.)

5. Повторити вправи на перекладині (хл.), брусах (дівч.)

6. Домашнє завдання: підтягування

30. 1. Повторити повороти в русі

2. ЗРВ і спеціальні вправи на силу і гнучкість

3. Виконати на оцінку комбінації вправ з акробатики

4. Підготуватись до виконання вправ на перекладині (хл.); брусах (дівч.)
на оцінку

5. Смуга перешкод – на розвиток координації рухів, спритності

6. Домашнє завдання: піднімання ніг за голову з положення лежачи на
спині

31. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку сили і гнучкості

2. Виконання вправ на перекладині і брусах (дівч.) на оцінку

3. Повторити опорні стрибки

4. Смуга перешкод

5. Домашнє завдання: піднімання тулуба

32. 1. Повторити розмикання поворотом

2. ЗРВ і спеціальні вправи для підготовки до виконання комплексного
тесту на гнучкість на оцінку

3. Виконання комплексного тесту з гнучкості на оцінку

4. Підготовка до виконання підтягування

5. Смуга перешкод на розвиток спритності, координації рухів

6. Домашнє завдання: підтягування

№ з/п Тема та її зміст К-ть год Дата Примітка

33. 1. ЗРВ і спеціальні вправи 2. Виконання комплексного тесту з
підтягування на оцінку

3. Повторити виконання тесту з гнучкості на оцінку 4. Смуга перешкод.

5. Домашнє завдання: згинання і розгинання рук в упорі

34. 1. Теоретичні відомості з баскетболу: правила змагань; правила
безпеки на уроках з спортивних ігор

2. Повторити способи пересування в стійці баскетболіста

3. Повторити кидки м’яча в корзину з подвійного кроку

4. Ознайомитись з передачею м’яча в трійці, малій вісімці

5. Закріпити ведення м’яча правою рукою кроком і бігом

6. Домашнє завдання: присідання

35. 1. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи

2. Повторити стійку баскетболіста і пересування різними способами в
стійці

3. Закріпити ведення в кроці і під час бігу

4. Повторити кидки в корзину після ведення з двох кроків

5. Закріпити передачу м’яча в трійці, малій вісімці

6. Домашнє завдання: імітація кидка в корзину з двох кроків після
ведення

36. 1. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи

2. Ведення м’яча в швидкому темпі

3. Повторити кидки в корзину з місця, стоячи з боку від щита, однією
рукою від плеча

4. Закріпити кидки в корзину після ведення з двох кроків

5. Навчальна гра

6. Домашнє завдання: кидки в корзину з місця однією рукою від плеча

№ з/п Тема та її зміст К-ть год Дата Примітка

37. 1. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи

2. Виконати на оцінку ведення м’яча з максимальною швидкістю 15м: 3,
4–3, 6–3, 8 с (хл.); 3, 6–3, 8–4, 0 с (дівч.)

3. Підготуватись до виконання навчального нормативу кидків з місця
однією рукою від плеча

4. Навчальна гра

5. Домашнє завдання: діставання в стрибку колінами грудей

38.

1. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи

2. Виконати на оцінку кидки в корзину однією рукою від плеча з місця,
стоячи збоку від щита: (5 кидків) 3–2–1 попадання (хл.); (6 кидків)
3–2–1 попадання (дівч.)

3. Повторити ведення з максимальною швидкістю

4. Навчальна гра

5. Домашнє завдання: стрибок у довжину з місця

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

6 клас

ІІ семестр (55 годин)

Завдання:

Ознайомити учнів із завданням на ІІ семестр, з правилами поведінки на
уроках лижної і кросової підготовки, з профілактикою відморожень.

Навчити пересування ковзанярським ходом; поперемінним чотирикроковим
ходом; переходити з одночасних ходів на поперемінні і навпаки; долати
перешкоди на місцевості кроком, стрибком у кроці, стрибком, наступаючи;
виконувати заслони в гандболі; приймати м’яч зверху у волейболі; знати
розміщення та перехід у волейболі; в’язати вузли, укладати рюкзак,
установлювати намет.

Повторити одночасні ходи; способи підйомів і спусків; передачі і кидки
по воротах в гандболі; верхню і нижню пряму подачу; азимут і рух по
ньому.

Сприяти розвитку витривалості, спритності, швидкісно-силових якостей,
координації рухів.

Формувати звички самостійно займатися вправами.

Закріпити знання учнів про значення фізичних вправ для підтримання
розумової працездатності.

Повідомити учнів про навчальні нормативи та комплексні тестові вправи.

Навчити стрибати у висоту способом “переступанням”.

Закріпити техніку метання м’ячика з 5 кроків з розбігу “з-за спини через
плече”.

&

(

?

1/4

hU ?Kтехніку виконання ударів внутрішньою стороною стопи по м’ячу, що
летить; зовнішньою стороною підйому по м’ячу, що котиться; техніку гри
воротаря; зупиняти м’яч стегном і внутрішньою стороною стопи.

Підготуватись до виконання комплексних тестів і навчальних нормативів.

Сприяти розвитку всіх рухових якостей.

Вимоги:

Вміти пересуватися ковзанярським ходом; долати перешкоди на місцевості
під час кросу; виконувати заслони в гандболі; приймати і передавати м’яч
зверху обома руками; в’язати вузли, укладати рюкзак, установлювати
намет.

Виконати тестові вправи і навчальні нормативи.

Знати значення фізичних вправ для підтримки розумової працездатності:
правила безпеки на уроках зі спортивних ігор і легкої атлетики;
навчальні нормативи, комплексні тести.

Уміти виконувати удари по м’ячу, що летить, вивченими способами.

Уміти зупиняти м’яч, що летить.

Виконати навчальні нормативи і комплексні тести.

Навчальні нормативи:

Човниковий біг: 10,2-10,7-11,2-11,8 с (хл.); 11,0-11,4-11,7 -12,0 с
(дівч.).

Стрибок у довжину з місця: 180–150–125–110 см (хл.); 165–130–120–105 см
(дівч.).

Крос 1 500 м: 8, 00-8, 30-9, 00 –9,30(хл.); 8, 20-8, 50-9, 30- 10,00
(дівч.) або біг на лижах 2 км: 14, 00-14, 30-15, 00-15,30 хв (хл); 14,
40-15, 00-15, 30 -16,00хв (дівч).

Кидки з 7 м у вказану половину воріт (з 4 спроб) 3–2–1– або жодного
влучання або передача на дальність: 16–14–12–менше 12 м (хл.); 14–12–10–
менше 10 м (дівч.).

Жонглювання м’ячем: (хл.) 10 – 8 – 6 – менше 6 разів; (дівч.) 8 – 7 – 5
–менше 5 разів.

Комплексні тести (6): швидкість; витривалість; гнучкість; сила;
спритність; швидкісно-силові.

№ з/п Тема та її зміст К-ть год Дата Примітка

51. 1. Ознайомити учнів із завданням на ІІІ чверть

2. Повторити правила безпеки на уроках лижної підготовки або кросу,
профілактику відморожень, зберігань лижного інвентаря

3. Пересування вивченими ходами в середньому темпі 1, 5 км, слідкуючи за
правильною роботою рук і ніг та диханням

4. Домашнє завдання: почерговий двокроковий хід

1. Повторення техніки спортивної ходьби

2. Навчити долати перешкоди на місцевості кроком і стрибком у кроці

3. Змішане пересування по дистанції:

300+150+200+100+150+60+200

4. Гра за вибором дітей

5. Домашнє завдання: стрибки через скакалку (20 с)

52. 1. Повторити стройові прийоми з лижами і на лижах; пересування до
місця занять

2. Ознайомитись з основами техніки одночасного однокрокового і
безкрокового ходів

3. Рівномірне пересування по дистанції вивченими ходами з середньою
швидкістю

4. Домашнє завдання: одночасний безкроковий хід

1. Навчити долати перешкоди стрибком наступаючи і переступаючи

2. Повторний біг 3×200 м (хл.), 3×100 м (дівч.) з інтервалом відпочинку
1, 5–2 хв

3. Змішане пересування: 300+100+300++100+300

4. Гра за вибором

5. Домашнє завдання: присідання на одній нозі з підтримкою 15разів
(хл.), 10 разів (дівч.)

53 1. Закріпити техніку поперемінного двокрокового ходу

2. Навчити основ техніки ковзанярського ходу

3. Повторити одночасні ходи

4. Рівномірне пересування по дистанції вивченими ходами до 1, 5 км

5 Домашнє завдання: ковзанярський хід

1. Навчити долати перешкоду зістрибуванням

2. Змішане пересування 500+150+400+ +100+300 м 3. Гра “Оса”

4. Домашнє завдання: згинання і розгинання рук в упорі 20 разів (хл.),
10 разів (дівч.)

54

/

55 1. Повторити ковзанярський хід

2. Розучити основи техніки поперемінного чотирикрокового ходу

3. Навчити переходити з поперемінних ходів на одночасні

4. Пересування по місцевості з близькою до максимальної швидкістю
(підготовка до складання навчальних нормативів)

5. Домашнє завдання: перехід з поперемінних ходів на одночасні

1. Контрольне пробігання дистанції 1 км (хл.), 800м (дівч.)

2. Ігри за вибором дітей

3. Домашнє завдання: багатоскоки

56 1. Ознайомити учнів з правилами розвитку витривалості.

2. Закріпити техніку поперемінного чотири крокового ходу.

3. Повторити техніку ковзанярського ходу.

4. Проходження дистанції 1 км. Із змагальною швидкістю (підготовка до
складання навчального нормативу)

57. 1. Проходження дистанції 2 км на оцінку – змагання на першість
класу

2 Підведення підсумків змагань, виставлення оцінок

3. Домашнє завдання: підйоми “пів ялинкою”, “ялинкою”, спуски в основній
стійці

1. Контрольне пробігання дистанції 1 500 м на оцінку – змагання на
першість класу.

2. Підбиття підсумків змагань, виставлення оцінок

3. Ігри за вибором дітей

4. Домашнє завдання: підтягування

58. 1. Повторити основні правила гри у волейбол

2. Повторити способи пересування в стійці волейболіста

3. Передача двома руками зверху на місці

4. Повторити нижню пряму подачу

5. Гра на закріплення стійок і пересувань “день і ніч”

6. Домашнє завдання: з упору стоячи біля стіни, опираючись на пальці,
одночасне і почергове згинання і розгинання рук

59. 1. Повторити ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості,
спритності: прискорення з різних вихідних положень; швидкі стрибки на
одній нозі; стрибки через скакалку; біг “ялинкою”

2. Передача м’яча двома руками зверху в русі

3. Навчити приймати м’яч двома руками зверху і знизу

4. Повторити нижню пряму подачу

5. Домашнє завдання: стрибки через скакалку: (30 с)

60. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку гнучкості і витривалості:
гімнастичними палками; вправи біля гімнастичної стінки; стрибки на одній
і обох ногах на різну висоту; 4–5 серій стрибків без зупинок 1–1,5 хв

2. Закріпити прийом м’яча зверху обома руками і знизу на місці і в русі

3. Повторити нижню пряму і верхню пряму подачі

4. Правила переходу гравців і їх розміщення на площадці

5. Навчальна гра

61. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для закріплення передач м’яча: прийом і
передача м’яча партнеру після одній (двох) передач над собою;
багатократні прийом і передача м’яча над собою на місці і в русі;
поточний прийом і передача м’яча один другому

2. Нижня і верхня прямі подачі

3. Повторити розміщення гравців і перехід під час гри

4. Навчальна гра за спрощеними правилами

62. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку гнучкості:

– махи ногами в перед-назад;

–випади, шпагати;

– ривки руками в різних площинах, обертальні рухи руками.

2. Повторити передачу м’яча двома руками зверху на місці.

3. Удосконалення техніки виконання нижньої і верхньої прямої подачі.

4. Повторити прийом м’яча знизу обома руками на місці і після
переміщення.

5. Рухлива гра «Повітряний міст».

6. Домашнє завдання: передача м’яча двома руками.

63. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для закріплення техніки передачі м’яча:

– передача м’яча після підкидування його над собою;

– передача м’яча в парах (м’яч накидає партнер змінюючи висоту і
відстань);

– багаторазові передачі м’яча об стінку.

2. Нижня і верхня пряма подача на точність попадання.

3. Удосконалення техніки прийому м’яча знизу обома руками.

4. Гра «Чий відскок дальший».

5. Домашнє завдання: почергове згинання і розгинання рук в упорі стоячи
біля стіни на пальцях.

64. 1. Гігієнічні вимоги до раціонального харчування.

2. ЗРВ і спеціальні вправи для закріплення техніки прийому і передачі
м’яча зверху обома руками:

– прийом і передача м’яча партнеру після двох, трьох передач над собою;

– багаторазові прийом і передача м’яча над собою на місці;

– поточний прийом і передача м’яча один одному.

3. Удосконалення техніки виконання нижньої і верхньої подачі. Гра «Точна
подача».

4.Навчальна гра.

5. Домашнє завдання: стрибки через скакалку. (30-40 сек.)

65. 1. Розміщення і перехід гравців.

2. ЗРВ і спеціальні вправи для закріплення техніки прийому і передачі
м’яча знизу обома руками:

– прийом і передача м’яча який відстрибнув від підлоги двома руками
знизу;

– жонглювання м’ячем (поперемінні удари по м’ячу на висоту 2-3 м.);

Прийом і передача м’яча об стінку двома руками знизу

3. Повторити передачу м’яча двома руками зверху об стінку.

4. Верхня і нижня пряма подача.

5. навчальна гра.

6. Домашнє завдання: жонглювання м’ячем.

66. 1. Правила розвитку витривалості:

– стрибки на одній і обох ногах на різну висоту;

– серія стрибків впродовж 15 сек.

– стрибки через скакалку (1-1,5 хв).

2. Виконання на оцінку передачі м’яча двома руками зверху (оцінюється
техніка виконання).

3. Нижня і верхня пряма подача на точність.

4. Передача і прийом м’яча знизу обома руками.

5. Навчальна гра.

6. Домашнє завдання: стрибки через скакалку (1-1,5 хв).

67. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку спритності:

– стрибки з підкидного мостика з імітацією передачі м’яча зверху обома
руками.

– багаторазові перекиди вперед, назад;

– стрибки через різні предмети прилади з поворотом на 90, 180, 270
градусів.

2. Повторити передачу м’яча зверху обома руками.

3. Виконати на оцінку прийом і передачу м’яча знизу обома руками.

4. Навчальна гра.

5. Домашнє завдання: діставання в стрибку різних предметів.

68. 1. Дозування фізичних навантажень.

2. Виконати човниковий біг на оцінку: 10,2-10,7-11,2-11,8 с (хл.);

11,0-11,4-11,7 -12,0 с (дівч.).

3. Підготуватись до виконання комплексного зі стрибків у довжину з
місця.

4. Ігри за вибором учнів.

5. Домашнє завдання: стрибок у довжину з місця.

69. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку стрибучості.

2. Виконати на оцінку стрибок у довжину з місця: 180–150–125–110 см
(хл.); 165–130–120–105 см (дівч.).

70. 1. Повторити основні правила гри у гандбол, техніку безпеки на
уроках 2. Повторити ведення м’яча із зміною швидкості, висоти відскоку і
напрямку

3. Закріпити передачу м’яча однією рукою від плеча на місці і в русі

4. Навчити виконувати кидок на воротах “хльостом” з опорного положення

5. Гра воротаря

6. Домашнє завдання: багатократні стрибки через скакалку (1,5 хв)

71. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку сили, швидкості: ривки
10–15 м; біг спиною вперед, за сигналом з поворотом на прискорення;
згинання і розгин рук в

упорі на пальцях (до відказу)

2. Закріплення передачі м’яча однією рукою від плеча на дальність з
місця 3. Поглиблене розучування кидка на воротах “хльостом”

4. Ознайомити з системою захисту: 6:0, 5:1, 4:2, 3:3

72. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку спритності, координації
рухів

2. Навчити виконувати фінт передачею

3. Ознайомити учнів із заслонами (передній, внутрішній, зовнішній)

4. Повторити передачі м’яча однією рукою від плеча на дальність

5. Удосконалення техніки кидка по воротах “хльостом” з місця

6. Домашнє завдання: підтягування

73. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку сили:

– присідання на одній і двох ногах;

– вправи з набивними м’ячами 1, 2 кг.

– згинання і розгинання рук в упорі від підлоги.

2. Передача і ловіння м’яча на місці в парах, трійках.

3. Закріпити техніку виконання кидка по воротах «хльостом» з місця з
опорного положення.

4. Рухлива гра «Бездолений заєць»

5. Домашнє завдання: підтягування у висі.

74. 1. Теоретичні відомості: дозування фізичних навантажень

2. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості:

– прискорення за сигналом під час бігу;

– біг з різних вихідних положень на 10, 20, 30 м.

– гра «ловіння парами».

3. Навчити ловити та обробляти м’яч на максимальній швидкості.

4. Закріпити техніку передачі м’яча на дальність.

5. Техніка виконання вільного кидка з 9 м.

6. Домашнє завдання: піднімання тулуба з положення лежачи на спині (40
разів за 1 хв.)

75. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку гнучкості:

– рухи руками в різних напрямках і з різних положень.

– пружинні нахили вперед назад, вліво, вправо.

2. Кидки м’яча «хльостом» у вказану половину воріт підготовка до
складання навчального нормативу.

3. Кидки м’яча на дальність.

4. Тактика нападу. Швидкий прорив.

5. Навчальна гра.

Домашнє завдання: вправи з гімнастичною палицею

76. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку гнучкості, витривалості 2.
Виконати на оцінку передачу м’яча на дальність однією рукою від плеча:
16–14–12 – менше 12 м. (хл.); 14–12–10 – менше 10 м (дівч)

3. Підготуватись до виконання кидка по воротах на оцінку

4. Ознайомлення з системою нападу “швидкий прорив”

5. Навчальна гра за спрощеними правилами

77. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості і спритності.

2. Виконання кидків по воротах з 7 м на оцінку (4 кидки у вказану
половину воріт): 3–2–1– жодного влучання (хл.); 3–2–1– жодного влучання
(дівч)

3. Система нападу “позиційний напад”

4. Навчальна гра за спрощеними правилами

78. 1. Ознайомити з фізіолого-гігієнічним обґрунтуванням розвитку
основних фізичних якостей, профілактикою травматизму

2. ЗРВ і спеціальні вправи футболіста

3. Удосконалювати техніку удару зовнішньою стороною підйому

4. Повторити вкидання м’яча із-за бокової лінії

5. Ігрові вправи 5×5; навчальна гра

6.. Домашнє завдання: діставання в стрибку різних предметів

79. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку спритності і швидкості

2. Удосконалювати удар по м’ячу, що летить, внутрішньою частиною стопи

3. Закріпити навички зупинки м’яча стегном та внутрішньою частиною стопи

4. Зустрічна естафета з веденням м’яча

5. Ігрові вправи 4×4; навчальна гра

6. Домашнє завдання: зупинка м’яча стегном

80.

1. Закріпити знання з самоконтролю під час занять фізичними вправами

2. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку витривалості, координації рухів

3. Повторити удар серединою лоба з місця і в стрибку

4. Удосконалювати навички ударів по м’ячу, що котиться або летить,
вивченими способами

5. Ведення м’яча по колу внутрішньою частиною стопи

6. Ігрові вправи 6×5, 5×4

7. Домашнє завдання: удар по м’ячу, що летить, серединою підйому

81. 1. Закріпити знання з правил розвитку витривалості.

2. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку рухомості суглобів і гнучкості

3. Виконання ударів по м’ячу на точність попадання вивченими способами

4. Закріпити техніку зупинки м’яча, що летить, стегном і внутрішньою
частиною стопи

5. Ігрові вправи 5×3, 6×4

6. Домашнє завдання: присідання на одній нозі

82. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку сили і швидкісно-силових
якостей

2. Закріплення навиків ведення м’яча внутрішньою частиною підйому зі
збільшенням швидкості і числа торкань м’яча на певному відрізку ведення

3. Виконання штрафних ударів з 11 м на точність у вказану частину воріт

4. Вдосконалювати техніку гри воротаря

5. Ігрові вправи 6×6. Навчальна гра

6. Домашнє завдання: стрибки через скакалку (1 хв.)

83. 1. Фізіологічне обґрунтування розвитку основних фізичних якостей.

2. ЗРВ і спеціальні вправи в парах і групах.

3. Біг з максимальною швидкістю до 50 м. (3-4 рази).

4. Біг 10, 20, 30 м. з різних вихідних положень.

5. Стрибки з імітацією удару головою.

6. Ведення м’яча зі зміною швидкості руху.

7. Групові тактичні дії у нападі.

8. Домашнє завдання: підтягування

84. 1. ЗРВ і спеціальні вправи в парах і групах.

2. Біг з максимальною швидкістю до 50 м. (3-4 рази).

3. Рухливі ігри та естафети з м’ячем.

4. Стрибки з імітацією удару головою.

5. Ведення м’яча зі зміною напрямку руху.

6. Групові тактичні дії в захисті.

7. Домашнє завдання: ведення м’яча з обведенням перешкод.

85. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості.

– прискорення за сигналом під час бігу;

– біг з різних вихідних положень на 10, 20, 30 м.

– гра «ловіння парами».

2. Удари по м’ячу головою на точність у стрибку

3. Удари по м’ячу вивченими способами на місці і в русі.

4. Повторити зупинку м’яча стегном, грудьми.

5. Ведення м’яча з збільшенням швидкості руху.

6. Ігрові вправи 4х4.

7. Домашнє завдання: ведення м’яча з максимальною швидкістю.

86. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку спритності.

2. Удосконалення техніки ударів вивченими способами по м’ячу що
котиться, летить.

3. Закріпити техніку зупинки м’яча, що летить, стегном, грудьми,
внутрішньою стороною стопи.

4. Ведення м’яча збільшуючи швидкість руху.

5. Жонглювання м’ячем.

6. Ігрові вправи 3х3.

7. Домашнє завдання: зупинка м’яча грудьми.

87. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку витривалості.

2. Відволікаючі дії «відходом», «ударом», «зупинкою» в умовах ігрових
вправ.

3. Ведення м’яча збільшуючи швидкість.

4. Жонглювання м’ячем.

5. Вкидання м’яча з місця, з розбігу на дальність.

6. Ігрові дії 5х5.

7. Домашнє завдання: вкидання м’яча.

88. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку сили.

2. Вдосконалення вивчених прийомів відбирання м’яча спереду, збоку,
ззаду.

3. Відволік альні дії «відходом», «ударом», «зупинкою» в умовах ігрових
вправ.

4. Тактика нападу: індивідуальні дії «відкривання для прийому м’яча».

5. Жонглювання м’ячем.

6. Ігрові вправи в «квадраті».

7. Домашнє завдання: жонглювання

м’ячем.

89. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку гнучкості.

2. Вдосконалення вивчених прийомів відбирання м’яча, атакуючи суперника
спереду, ззаду, збоку.

3. Вдосконалення техніки вкидання м’яча з місця і розбігу.

4. Ведення м’яча з максимальною швидкістю.

5. Тактика нападу: вміння раціонально використовувати вивчені технічні
прийоми.

6. Жонглювання м’ячем.

7. Ігрові вправи в «квадраті».

8. Домашнє завдання: удари по м’ячу що відскочив від стіни 8-10 м.
вивченими способами

90. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкісно-силових якостей.

2. Відволікаючі дії «ударом», ногою з «прибиранням» м’яча під себе.

3. Тактика нападу: створення чисельної переваги на окремій ділянці поля.

4. Жонглювання м’ячем.

5. Навчальна гра.

6. Домашнє завдання: ведення м’яча на швидкість.

91. 1. Різні поєднання прийомів техніки пересування з технікою
володіння м’ячем.

2. Тактика воротаря: уміння вибрати місце у штрафному майданчику під час
ловіння м’яча на виході.

3. Удари на точність вивченими способами.

4. Жонглювання м’ячем-підготовка до складання навчального нормативу.

5. Навчальна гра.

6. Домашнє завдання: удари на точність з 11 метрів.

92. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості.

2. Жонглювання м’ячем без повторення однією ногою чи частиною тулуба
складання навчального нормативу.

3. Відволік альні дії «зупинкою» під час ведення з наступанням і без
наступання на м’яч підошвою.

4. Навчальна гра.

5. Домашнє завдання: фінт «зупинкою» під час ведення з наступанням на
м’яч.

93. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку витривалості.

2. Віднімання м’яча ударом і зупинкою ногою в широкому випаді.

3. Жонглювання м’ячем – на оцінку.

4. Навчальна гра.

5. Домашнє завдання: повільний біг 8-10 хв.

94. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості.

2. Техніка гри воротаря: кидки м’яча рукою, ловіння, відбивання,
переведення м’яча.

3. Удари на точність і дальність.

4. Навчальна гра.

5. Домашнє завдання: біг з високим підніманням стегна.

95. 1. Краєзнавство.

2. Підготовка до переправи одним із способів. (по колоді, навісна
переправа).

3. Повторити в’язання вузлів на швидкість.

4. Топографічні знаки.

96. 1. Ознайомити з технічними етапами: розпалювання багаття,
подолання завалів, хащову, чагарників, встановлення намету.

2. Повторити топографічні знаки, орієнтування за компасом, за небесними
світилами, місцевими предметами.

3. Закріпити техніку проходження етапів туристичного багатоборства:

– рух по жердинах (умовне болото)

– траверс схилу;

– спускання по схилу спортивним способом;

– навісна переправа;

Підйом по схилу.

97. 1. Закріпити знання учнів з вимог до харчування

2. ЗРВ і спеціальні вправи для бігу на короткі дистанції

3. Виконання комплексного тесту з бігу на 30 м на оцінку: 5,2–6,7 с
(хл.); 5,4––7,0 с (дівч.)

4. Підготовка до бігу на витривалість: 2 000 м (хл.); 1 500 м (дівч.)

5. Домашнє завдання: повільний біг (10 хв.)

98. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для бігу на довгі дистанції

2. Виконання комплексного тесту з бігу на витривалість: 2 400–1 500 м
(хл.); 1 800– 1 000 м (дівч.)

З. Ігри за вибором дітей

4. Домашнє завдання: підтягування

99. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку гнучкості

2. Виконання комплексного тесту

з гнучкості на оцінку: +12,0 – +5,0 см (хл.); +16,0 – +7,0 см (дівч.)

3. Повторити підтягування у висі

4. Ігри за вибором дітей

5. Домашнє завдання: підтягування

100. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку сили

2. Виконання комплексного тесту з підтягування на оцінку: 7–2 рази
(хл.), 17–5 разів (дівч.)

3. Повторити човниковий біг

4. Домашнє завдання: біг зі зміною напряму

101. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для спритності

2. Виконання комплексного тесту зі спритності на оцінку: 10,2–11,2 с
(хл.); 11,0–11,7 с (дівч.)

3. Повторити стрибок у довжину з місця

4. Ігри за вибором дітей

5. Домашнє завдання: стрибок з місця

102. 1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкісно-силових якостей

2. Виконання комплексного тесту зі стрибків у довжину з місця на оцінку:
180–125 см (хл.); 165–120 см (дівч.)

2. Підсумки за чверть, виставлення оцінок за тести, чверть, рік

4. Домашнє завдання на канікули: за індивідуальними планами

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020