.

Плавання: способом кроль, батерфляй, на спині, брас (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 9467
Скачать документ

Реферат на тему:

Плавання: способом кроль, батерфляй, на спині, брас

Техніка плавання способом кроль на грудях

Характерною особливістю плавання способом кроль на грудях є те, що
плавець переміщується в воді з відносно рівномірною поступальною
швидкістю при порівняно стійкому положенні тулуба. Кроль на грудях
успішно застосовується при навчанні плаванню, бо техніка рухів цього
способу найбільш природна для людини, оскільки подібна до навичок ходьби
і бігу.

Положення тіла. Тулуб плавця перебуває в горизонтальному положенні. При
плаванні на довгі дистанції кут атаки досягає 4-8(, а при плаванні на
короткі дистанції зменшується до 0-3(. Величина кута атаки залежить від
швидкості плавання, сили і частоти рухів ногами і руками, положення
голови, а також положення тулуба.

Голова занурена до лінії брів або середини чола. Це створює найкращу
обтічність. Піднімання голови спричиняється до прогину тулуба в попереку
й зростання опору рухові. Надмірне занурення голови супроводжується
опусканням плечей, внаслідок чого погіршуються умови для роботи рук і
дихання, а також зростає опір рухові.

Плаваючи кролем на грудях, спортсмен по черзі повертається праворуч і
ліворуч навколо повздовжньої осі. Коливання тулуба зумовлені
особливостями рухів рук і техніки дихання. Поворот тулуба вбік допомагає
виходу руки з води, полегшує її рух у повітрі, а також сприяє найбільш
економному диханню.

Рухи ніг. Для досягнення плавцем високого спортивно-технічного
результату велике значення має робота ногами. При плаванні кролем на
грудях ноги рухаються по черзі у вертикальній площині. Основним є рух
згори донизу. Рухи виконуються енергійно і допомагають пересуватися
плавцю. Рух знизу догори є підготовчим. Ноги плавця повністю випрямлені
в кульшових і колінних суглобах, пальці відтягнуті і з(єднані
досередини. Плавець починає виконувати рухи переміщенням однієї ноги
вгору, другої ( вниз. Коли відстань між п(ятками досягає 35-45 см, ноги
починають рухатися в протилежному напрямку (назустріч одна до другої).

У нижньому положенні нога повністю випрямлена. Під час виконання
підготовчого руху більшу частину шляху вгору нога залишається прямою, не
зігнутою в колінному суглобі. Лише в останній третині руху вона трохи
згинається в колінному суглобі так, щоб стопа вийшла на поверхню води.

Рух ноги згори донизу починається з енергійного опускання стегна вже
тоді, коли нога продовжує згинатися в колінному суглобі й стопа
рухається вгору. Найважливіша частина руху ноги згори донизу ( її
інтенсивне розгинання в колінному суглобі. Завершення його збігається з
початком чергового підготовчого руху ( поступовим підніманням стегна.

Ноги при плаванні кролем рухаються з невеликим розмахом, амплітуда якого
залежить від швидкості пересування. При невеликій швидкості плавання
ноги майже не показуються на поверхні води і тільки трохи згинаються в
колінах. Чим більша швидкість, тим більше згинаються ноги у колінних
суглобах і стопи більше піднімаються над водною поверхнею перед рухом
донизу.

Рухи рук . У способі кроль на грудях рухи рук складають основну силу
тяги, сприяючи просуванню тіла плавця, гребковими поверхнями при цьому
є кисті і передпліччя.

Весь цикл рухів руками можна поділити на такі фази: вхід руки у воду й
захват, основна частина гребка, вихід руки з води, рух руки над водою.

Рука входить у воду біля поперечної лінії тіла чи між нею і лінією
плечей, причому спочатку занурюється кисть, потім передпліччя і нарешті
плече.

У момент занурення кисті у воду рука зігнута в ліктьовому суглобі.
Тільки-но кисть поринула у воду, рука майже цілком випрямляється.

Після вкладання руки у воду настає фаза захвату, коли вона займає
положення, найвигідніше для гребка. Плавець виводить руку вперед униз,
трохи опускає кисть, згинаючи її в променево-зап(ястному суглобі,
піднімає лікоть і надає передпліччю вихідного положення для гребка.

Основна частина гребка виконується зі згинанням та розгинанням руки в
ліктьовому суглобі. Спочатку кисть виводиться під середню лінію тіла й
рухається вздовж неї. Рука згинається в лікті. Потім відбувається
основна частина гребка, це найефективніша для просування частина руху
назад із зростаючою швидкістю. Кисть проходить під повздовжньою віссю
тіла. При русі руки повинно бути поступове розгинання
променево-зап(ястного суглоба таким чином, щоб долоня весь час
перебувала у площині, перпендикулярній поверхні води.

Основна частина гребка завершується інтенсивним рухом передпліччя й
кисті вгору-назад.

Після закінчення гребка рука швидко виймається з води, а також швидко,
але м(яко проноситься вперед ( у вихідне положення. При вийманні руки з
води першим виходить з води плече, потім передпліччя і кисть. У момент
пронесення руки над водою м(язи кисті і передпліччя розслаблені. Під час
пронесення руки над водою у вихідне положення не рекомендується високо
піднімати лікоть над водою. Інакше надмірно збільшиться поворот тулуба,
особливо у плавців з недостатньо рухливими плечовими суглобами.

Дихання. У плаванні кролем на грудях техніка дихання тісно пов(язана з
темпом і ритмом рухів руками. Дихання є однобічне і двобічне. Переважно
плавець робить один вдих і один видих на кожен цикл рухів руками. Але
зустрічаються й інші варіанти: вдих і видих на три рухи руками (вдих при
русі по повітрю правої руки, довгий видих при гребку лівою і правою
руками і знову вдих при русі лівої руки по повітрю); вдих і видих на
чотири і більше гребків руками.

Дихання здійснюється поворотом голови вбік з одночасним поворотом
плечового поясу. При цьому для вдиху голову повертають в той момент,
коли рука, у бік якої відбувається цей рух, закінчує гребок. Потім
голову опускають вниз. Короткочасний вдих відбувається через рот, видих
( у воду, через ніс і рот одночасно. Поворот голови не повинен збивати
ритм рухів рук і ніг.

Узгодження рухів ніг і рук сприяє створенню обтічності тіла,
найраціональнішому диханню, ефективному переміщенню вперед. Ноги
працюють швидше, ніж руки. За один цикл рухів руками плавець може
зробити два, три, чотири і навіть шість циклів рухів ногами. Найбільш
розповсюдженим є шестиударне узгодження, коли виконується три цикли
рухів ногами. Інакше ( шість ударів ногами зверху-вниз на один цикл
рухів руками. Чотириударний і двоударний кроль використовується в
основному при плаванні на довгі дистанції.

Багато плавців добре володіють всіма варіантами координації рухів рук і
ніг, використовують різні варіанти техніки в залежності від дистанції і
тактичних міркувань. Часто плавці-стаєри, які використовують двоударний
кроль, збільшують темп роботи ніг впродовж декількох метрів після
виконання поворотів або переходять на частішу роботу ногами під час
прискорення і при фінішуванні.

При узгодженні рухів ногами і руками необхідно старатися, щоб найбільш
активні рухи ногами зверху-вниз, які просувають вперед тіло плавця,
припадало би на той момент рухів руками, коли в них падає сила тяги. В
цьому випадку плавець пливе більш рівномірно, а значить, витрачає менше
зусиль на переборення опору.

Техніка плавання способом кроль на спині

Техніка плавання способом кроль на спині нагадує техніку плавання
способом кроль на грудях.

Кроль на спині значно поступається за швидкістю кролю на грудях.

У програму змагань введені дистанції 50, 100 і 200 м, які пропливають
цим способом, а також один з етапів комбінованої естафети 4х100 м і
другий відрізок комплексного плавання на 100, 200 і 400 м.

Кроль на спині має і певне прикладне значення при буксируванні
предметів. Широко використовують цей спосіб і в процесі початкового
навчання плаванню. Це пояснюється двома причинами: по-перше, поперемінні
рухи рук і ніг природні для людини, а по-друге, виконуючи рухи на спині,
новачок, на відміну від інших способів плавання, може довільно дихати.

Руки і ноги виконують рухи поперемінно, підготовчі рухи рук відбуваються
під водою, на цикл рухів рук припадає шість рухів ніг.

Положення тулуба і голови. Плавець знаходиться на поверхні води майже
горизонтально. Кут атаки при повільному плаванні досягає 9-13(, а при
плаванні з максимальною швидкістю зменшується до 5-8(. Рівень води
проходить приблизно біля мочок вух. Голова злегка припіднята, лице
знаходиться над водою і зберігає постійне положення. Тіло плавця
витягнуте, але не напружене. Коливання навколо осі мінімальні. При
плаванні на спині тіло плавця трохи повертається в сторону руки, яка
виконує гребок. Цей поворот створює посилений гребок, так як працюють
м(язи тулуба. І навпаки, полегшує витягування протилежної руки з води.
Звичайно, поворот тулуба не повинен бути дуже великим. При повільному
плаванні він досягає 30-40(, а при збільшенні швидкості до максимальної
( зменшується до 20-25(.

Рух ніг. Схема рухів ніг та сама, що й у кролі на грудях. Ноги в
колінних суглобах згинаються трохи більше, ніж при плаванні кролем на
грудях. Коефіцієнт корисної дії роботи ногами по відношенню до роботи
руками вищий, ніж при плаванні кролем на грудях. Відстань між п(ятками
однієї ноги до пальців другої ( 45-60 см. Основні рухи виконуються не
згори донизу, а навпаки ( знизу догори. Від поверхні води нога
опускається вниз, спочатку практично не згинаючись. У другій половині
руху вона поступово згинається в колінному суглобі.

Плавця пересуває вперед сила, яка утворюється від руху ніг знизу догори,
як і в способі кроль на грудях, рух стегна вгору на початковій стадії
збігається із закінченням руху гомілки і стопи донизу. Від моменту руху
гомілки і стопи догори швидкість руху стегна уповільнюється, потім вона
зупиняється біля водної поверхні, а рух ноги догори завершується, коли
стопа «відкидає» воду вгору-назад.

Рух рук. Гребкові рухи руками при плаванні способом кроль на спині
виконуються почергово в напрямку спереду-вниз-назад. Найбільш ефективні
вони тоді, коли в першій частині гребка рука в ліктьовому суглобі
згинається, а в другій розгинається.

Темп рухів руками залежить від довжини дистанції, на якій виступає
плавець. Весь цикл можна умовно поділити на чотири фази: вкладання руки
у воду і наплив, гребок, закінчення гребка і виймання руки з води,
пронесення її по повітрю. У кінці пронесення руки швидкість її руху
зростає.

Плаваючи на спині, спортсмен занурює руку у воду на лінії плеча або
трохи ближче до середньої лінії тіла. Глибина занурення кисті досягає
10-15 см. Кисть повернута назовні, донизу мізинцем, який першим
торкається води, після чого занурюється вся рука. Далі вона згинається в
променево-зап(ястному суглобі, долоня захоплює воду, після чого рука
починає згинатися в суглобі.

Основна частина гребка, як і в способі кроль на грудях, виконується з
послідовним згинанням і розгинанням ліктя. Найбільше ліктьовий суглоб
згинається в середній частині гребка, коли кисть і лікоть перебувають на
одному рівні й рухаються паралельно лінії тіла. При цьому кисть
максимально наближається до поверхні води. Завершальна частина гребка (
розгинання в ліктьовому суглобі і швидкий рух кисті
назад-вниз-всередину.

При закінченні гребка руку виносять з води, не затримуючи кисті біля
стегна. Для цього повертають кисть долонею до стегна чи донизу. З води
рука виноситься випрямленою догори великим пальцем або тильним боком
долоні. У такому стані, максимально розслабленою, її проносять у
повітрі. Одночасно кисть плавно повертається долонею назовні і в момент
занурення спрямована мізинцем у воду.

Гребок руками виконується по черзі: коли одна рука входить у воду, друга
завершує гребок. Тільки в такому разі можна досягти безперервного
просування вперед.

Дихання. Обличчя плавця весь час залишається над водяною поверхнею,
дихання при плаванні кролем на спині здійснюється простіше й природніше,
ніж в інших способах. Вдих і видих припадають на повний цикл рухів рук.
Вдих відбувається через рот, коли одна рука перебуває над водою, а друга
виконує гребок; видих, що відбувається через рот і ніс, узгоджується з
протилежним рухом рук.

Узгодження рухів рук і ніг. Також, як і при плаванні кролем на грудях,
найпоширенішим варіантом і тут є шестиударна координація (на два гребки
руками виконують шість рухів ногами). Також використовують і
чотириударний кроль.

Техніка плавання способом батерфляй (дельфін)

AA2

4

I

Спосіб плавання батерфляй за своїми швидкісними можливостями займає
друге місце після кролю. Найпоширенішим різновидом способу батерфляй, що
застосовується на змаганнях, є дельфін. Він застосовується в змаганнях
на 50, 100, 200 м, на одному з етапів комбінованої естафети 4х100 м, а
також на відрізку 25, 50 чи 100 м комплексного плавання на 100, 200 і
400 м. Техніка плавання цим способом дуже змінюється залежно від
швидкості. Є кілька варіантів техніки. Оскільки в спортивному плаванні
нас найбільше цікавить швидкість просування плавця, то ми й розглянемо
найрезультативніший варіант техніки.

Положення тіла. Під час плавання цим способом тіло зазнає істотних
коливань у вертикальній площині (внаслідок хвилеподібних рухів тулуба і
піднімання голови для вдиху). Кут атаки коливається в значних межах. Так
в момент пронесення рук над водою він досягає 20(, а при занурюванні їх
у воду може мати і від(ємне значення. Проте такі значні коливання кута
атаки не повинні приводити до великого зміщення плечей вниз.

У момент занурення рук у воду плечовий пояс слідом за ними й головою
певною мірою теж занурюється, а таз трохи піднімається до поверхні. При
виконанні основної частини гребкового руху плечовий пояс набуває
крайнього верхнього положення над водою. Такі ритмічні коливання тіла
сприяють підвищенню ефективності роботи рук і ніг, полегшують дихання.

Рухи ніг і тулуба. Рухи ногами нагадують рухи хвостового плавця
дельфіна. Ноги виконують одночасні й симетричні рухи згори донизу і
знизу догори. На відміну від інших способів плавання, в дельфіні
ефективній роботі ніг сприяють хвилеподібні рухи тулуба. Рух згори
донизу починається з послідовного розгинання ніг у колінних і згинання в
кульшових суглобах. Водночас тулуб трохи прогинається в попереку. Після
цього стопи й гомілки опускаються вниз, а таз поступово наближається до
поверхні води. Завершуються рухи ніг цілковитим випрямленням у колінних
суглобах, підніманням тазу і стегон до поверхні води. У крайньому
нижньому положенні ноги значно зігнуті.

Підготовчі рухи ніг догори починаються з розгинання у кульшових суглобах
з одночасним опусканням тазу і згинанням тулуба в попереку. Спочатку
випрямлені ноги рухаються догори, а потім поступово згинаються в
колінних суглобах. При цьому стопи розвертаються і розводяться в бік.
Істотним згинанням ніг у колінних суглобах завершується підготовчий рух,
а також значним опусканням тазу і згинанням тулуба в попереку. Треба
пам(ятати, що амплітуда, ритм і темп рухів ногами повинні по можливості
бути сталими. Кожен наступний удар їх повинен бути схожий на попередній
формою і силою. Це створить сталий динамічний момент тяги і забезпечить
постійну швидкість руху плавця.

Просування плавця вперед відбувається завдяки руху зверху-вниз, а рух
знизу-вгору є ніби підготовчим. Тепер прагнуть збільшити темп рухів, а
це, в свою чергу, веде до того, що амплітуда рухів ногами трохи
скорочується. Це виправдано тим, що зменшується опір води, який виникає
у зв(язку із збільшенням медіанного перетину тіла після закінчення рухів
ніг униз. Стопа має бути максимально розслаблена, що дає можливість
ефективно виконувати робочі й підготовчі рухи.

Рухи руками. Для зручності опису весь цикл рухів руками можна умовно
поділити на такі фази: занурення рук у воду і захват, основна частина
гребка, вихід рук з води, рухи рук над водою.

Руки занурюються у воду трохи ширше ширини плечей у такій послідовності:
кисть, передпліччя, плече. У цей момент вони розслаблені, лікті
спрямовані догори, долоні ( донизу. Обличчя опущене у воду.

При зануренні кисті трохи згинаються ( починається захват води, що
супроводжується згинанням рук у ліктьових суглобах, причому останні
піднімаються ще й трохи більше. Наприкінці захвату рука ще сильніше
згинається в променево-зап(ястному суглобі так, щоб кисті перебували під
якнайбільшим кутом до напрямку руху. Піднятий лікоть дає можливість
вивести передпліччя у вигідне для гребка положення.

В основній частині гребка руки й далі згинаються в ліктьових суглобах,
кисті розташовані перпендикулярно до напрямку руху плавця.

У момент гребка лікті рухаються назад і вбік, кисті ( назад, приблизно
на ширині плечей чи ближче до вертикальної площини, що проходить через
повздовжню вісь тіла. У другій половині гребка, після того як
передпліччя набули вертикального положення, руки, продовжуючи рухатися
назад, поступово випрямляються в ліктьових суглобах. Основна частина
гребка закінчується біля стегон майже повним випрямленням рук.

Правильно закінчивши основну частину гребка, плавець легко й природно
виносить з води руки в такій послідовності: плечі, передпліччя, кисті.

Далі руки проносяться над водою через сторони майже прямі. У момент
виймання рук з води долоні повернуті вверх-назад. Під час проносу руки
повертаються так, щоб до моменту вкладання їх у воду долоні були
повернуті вниз. Проносити руки над водою треба швидко. Інерція цього
руху створюється під час виймання рук з води і на самому початку їх руху
над нею. У другій половині цього руху руки повинні бути максимально
розслаблені.

Дихання. Техніка дихання тісно пов(язана з рухами рук і тулуба. Вдих
виконують, коли плечовий пояс перебуває в найвищому положенні, тобто
наприкінці основної частини гребка руками. У цей момент голова
піднімається над поверхнею води й починається вдих, що закінчується,
поки рука пройде першу половину шляху у повітрі. Після цього голова
швидко опускається донизу й починається видих. Вдих виконується через
рот, а видих ( через рот і ніс. Щоб вдихнути повітря, не обов(язково
підводити голову вперед-угору, її можна повертати вбік (як при плаванні
кролем на грудях).

Узгодження рухів руками і ногами. Найраціональнішим варіантом узгодження
рухів є так званий двоударний дельфін: на один акт дихання припадають
два повних рухи ногами. Така координація забезпечує рівномірне
просування плавця.

Узгодження рухів рук і ніг у дельфіні проходить так. У момент занурення
рук і початку захвату відбувається перший робочий рух ніг (
хлистоподібний удар згори вниз. Тим часом обличчя перебуває у воді і
плавець робить видих. Закінчення удару ногами збігається з кінцевою
фазою захвату руками води. У момент, коли руки виконують першу половину
основної частини гребка, ноги здійснюють підготовчий рух для другого
удару. Останній збігається з другою половиною основної частини гребка.
Завершується удар ногами в момент закінчення основної частини гребка.
Вихід рук з води та пронесення їх у повітрі супроводжується підготовчим
рухом ніг для чергового удару. Цикл завершується виведенням ніг у крайнє
положення й зануренням рук у воду. Після цього починається черговий цикл
рухів.

Техніка плавання способом брас на грудях

Плавання способом брас є складним в технічному виконанні.

Характерною особливістю техніки є те, що плавець пересувається вперед за
рахунок чергування симетричних і послідовних рухів руками і ногами.
Виконання підготовчих рухів руками (виведення їх вперед) під водою і
ногами (згинання в кульшових і колінних суглобах) періодичне і значно
збільшує лицьовий переріз тіла, в зв(язку з чим брас є найменш швидкий з
усіх спортивних способів плавання. Однак це здавна відомий і популярний
спосіб, що має найбільш практичне значення. Він загалом найпоширеніший,
оскільки ним можна долати великі відстані. Саме брас найбільш зручний
для плавання в одязі, а також транспортування на воді різних предметів.

Плавання брасом входить до програми змагань на дистанції 50, 100 і 200м,
один з етапів комбінованої естафети і чверть дистанції в комплексному
плаванні.

Положення тулуба і голови. При плаванні способом брас на грудях кут
атаки коливається в значних межах. Величина його залежить від положення
голови, форми рухів ногами і руками, від узгодження цих рухів між собою,
від способу підтягування і розведення ніг та рук тощо, а також від
індивідуальних особливостей будови тіла плавця. Під час вдиху, коли
голова піднята і рот знаходиться над водою, кут атаки 8-12(, при
опусканні голови у воду він зменшується до 3-5(. Збільшенню кута атаки
до 15-17( сприяє підтягування ніг у вихідне положення перед поштовхом.
Після поштовху, коли тіло приймає майже горизонтальне положення, кут
атаки може зменшитись до нуля.

Положення тіла близьке до горизонтального, голова спрямована обличчям
уперед-вниз. Наприкінці гребка руками плечовий пояс трохи піднімається,
а в завершальній частині поштовху ногами опускається.

Рухи ногами. Ноги при плаванні брасом працюють одночасно й симетрично.
Розрізняють дві фази: підготовчу (підтягування) і робочу (поштовх). Між
ними є пауза, тривалість якої зумовлена темпом рухів.

У вихідному положенні ноги повністю випрямлені в кульшових, колінних і
гомілкових суглобах і з(єднані. Підтягування починається з одночасного
згинання ніг у кульшових і колінних суглобах. Донизу опускаються стегна,
коліна плавно розводяться в сторони, стопи рухаються біля самої поверхні
води, наближаючись до тулуба і водночас повертаючись у бік. Коли
закінчуються підготовчі рухи, стопи розвертаються носками вбік, п(ятками
всередину, не піднімаючись над водною поверхнею. Між стегнами і тулубом
кут становить 120-140(, між стегнами і гомілками ( 40-50(. Саме таке
положення ніг наприкінці підтягування забезпечує високу ефективність
наступного робочого руху-поштовху.

Рух-поштовх починається прискореним розгинанням ніг у кульшових і
колінних суглобах. Швидкість руху стоп назад збільшується, а ноги
поступово наближаються одна до одної аж поки не з(єднаються. Більшу
частину шляху стопи рухаються назад біля поверхні води, потім трохи
опускаються. Основну роботу виконують внутрішні поверхні стоп і гомілки.
Закінчуються робочі рухи цілковитим випрямленням ніг.

Найбільш ефективно робочий рух виконується, коли розгинання ніг у
кульшових суглобах трохи випереджують їх у колінних суглобах. При такій
послідовності розгинання ніг подовжується початкова частина гребка, коли
гомілки рухаються назад, зберігають положення, близьке до вертикального,
що збільшує силу гребка. Але при надмірному запізненні розгинання ніг в
колінних суглобах ступні можуть підніматися настільки, що можуть
приблизитися близько до поверхні води. Тоді переміщення ступнів створить
ямки, в які буде всмоктуватися повітря. Це зменшить опору гомілок на
воду і знизить силу гребка. Тому послідовність розгинання ніг в
кульшових суглобах залежить від кута атаки тулуба плавця (тобто від
глибини занурення тазу). Показником запізнення початку розгинання ніг у
колінних суглобах є збирання поверхні води в зоні переміщуваних
ступнів.

Рухи руками. Плаваючи брасом, спортсмен працює обома руками одночасно й
симетрично. Рухи руками як у робочій, так і в підготовчій фазі
здійснюються у воді. Підготовчі рухи руками мають зустрічний напрям і до
певної міри заважають плавцеві рухатися вперед.

У вихідному положенні руки випрямлені вперед, з(єднані й повернуті
долонями донизу. Робочі рухи починаються з розвертання кистей долонями
донизу і назовні. При цьому вони трохи згинаються в променево-зап(ястних
суглобах так, щоб кисті були перпендикулярні напрямкові руху плавця.
Далі швидкість руху рук зростає, вони згинаються в ліктьових суглобах і
продовжують рухатися донизу-назад. Гребок завершується приблизно на
рівні плечей швидким рухом кистей назад-усередину.

Підготовчий рух починається поворотом долонь усередину, згинанням рук у
ліктьових суглобах одночасно з рухом кистей угору-вперед. Розгинаючи
руки у ліктьових суглобах, поступово виводять їх уперед для чергового
робочого руху.

Дихання. Одночасно із закінченням гребка руками плавець піднімає голову
вгору, робить вдих, так щоб рот виявився над поверхнею води. Виводять
руки вперед, голова опускається у воду, і після невеликої паузи
починається видих ( одночасно через рот і ніс.

Узгодження рухів руками і ногами. Гребковий рух руками плавець починає з
вихідного положення. У цей момент ноги повністю випрямлені. Під час
основної частини гребка голова опущена, тіло перебуває в горизонтальному
положенні. Коли руки виконають трохи більше, ніж дві третини робочого
руху, плавець починає підготовчі рухи ногами, згинаючи їх у колінних і
кульшових суглобах. Для вдиху голову наприкінці гребка трохи піднімають.
У цей момент ноги виконують підготовчі рухи. Вдих закінчують одночасно
із завершенням гребка руками. Підтягування ніг здійснюється одночасно з
виведенням рук у вихідне положення для чергового гребка руками. У другій
третині підготовчих рухів руками починається поштовх ногами, що
закінчується в момент остаточного випрямлення рук.

PAGE

PAGE 7

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020