.

Методичні засади дослідження ринку туристичних послуг (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2473
Скачать документ

Реферат на тему

Методичні засади дослідження ринку туристичних послуг

1. Структурно-логічна схема геопросторового дослідження туристичного
ринку

Дослідження геопросторової організації функціонування ринку туристичних
послуг ґрунтується на положеннях про туризм як явище суспільного життя
та функціонування ринку туристичних послуг як процесу структурного
узгодження в часі та просторі попиту на туристичні блага, послуги та
товари і їх пропозиції.

В основу дослідження покладені три парадигми: системна, яка дозволяє
встановити порядок вирішення проблеми за допомогою системних понять
(схема, компонент, елемент, структура, функція, організація) [2, с. 51];
процесуальна, яка відтворює закономірні, послідовні зміни явища та форм
його організації; хорологічна, яка дозволяє виокремити просторові
зв’язки та взаємодії [1, с. 113-115].

Дослідження ринку туристичних послуг є науково-практичним завданням, яке
основане на певній методології, що поєднує методи, прийоми, техніку,
процедури та операції дослідження в певну ієрархічну систему, метою якої
є пошук найоптимальніших шляхів вирішення поставлених завдань (мал.
2.1).

Мал. 2.1. Співвідношення елементів системи дослідження

Центральним елементом всієї системи методології є метод. Метод
дослідження – це система прийомів збору, обробки, представлення
інформації для планомірного і цілеспрямованого вирішення наукових та
практичних завдань. Сукупність методів і технологій, їх послідовність та
взаємозв’язок складають методику дослідження.

Базовим методом дослідження обраний системно-структурний аналіз, який
дозволяє, на підставі аналізу функціонування елементів системи –
суб’єктів ринкової діяльності, структурувати ринок туристичних послуг,
виявити міжкомпонентні, територіальні та організаційно-управлінські
взаємозв’язки, їх характер, види, форми.

Методика дослідження ринку туристичних послуг повинна відповідати
сутності туризму як суспільного явища з властивою йому
полікомпонентністю, структурованістю, нестрогою ієрархічністю та
поліфункціональністю елементів системи. В методиці повинна бути
відображена багатоаспектність діяльності в сфері туризму відповідно до
специфіки кожної складової індустрії туризму, особливості внутрішньої та
міжнародної торгівлі туристичними послугами, характерні риси
туристичного споживання відповідно до масштабів дослідження. Саме
реалізації зазначеної мети й прислуговує, на нашу думку, обрана система
суспільно-географічних методів дослідження.

Дослідження геопросторової організації ринку туристичних послуг
ґрунтується на застосуванні системи суспільно-географічних методів [3,
с. 47-90], підходів та прийомів, оскільки саме системність методів з
властивою їм одночасністю застосування до різних складових туристичного
ринку, можливістю використання на різних рівнях дослідження та
послідовністю застосування при переході від одного рівня дослідження до
іншого, взаємозв’язком, коли застосування одного з методів є частковим
проявом іншого, більш широкого методу, дає найефективніші результати
(мал. 2.2).

Мал. 2.2. Структурно-логічна схема суспільно-географічного дослідження
туристичного ринку

Покладений в основу дослідження індуктивно-дедуктивний принцип
передбачає створення взаємопов’язаної системи методів, яка ґрунтується
на відповідності частковим об’єктам дослідження, що є компонентами
туристичного ринку, найефективніших методів дослідження їх структур.
Зазначений підхід передбачає наскрізний компонентний просторово-часовий
аналіз емпіричного матеріалу і його подальший синтез з урахуванням дії
світогосподарських законів і закономірностей (мал. 2.3).

Мал. 2.3. Модель реалізації компонентного системно-структурного
просторово-часового аналізу регіонального туристичного ринку

Такий підхід дозволяє, на нашу думку, встановити напрямки, тенденції
розвитку туристичного ринку та визначити певні закономірності його
формування, функціонування та територіальної організації.

Компонентний просторово-часовий аналіз передбачає визначення:

1) характерних ознак розвитку туризму та формування споживчого
регіонального ринку;

2) комплексності, пропорційності розвитку індустрії туризму,
відповідності її територіальної структури структурі попиту, з одного
боку, та туристичній політиці державного та міжнародного регулювання, з
іншого;

3) рівня туристичного споживання та його територіальної диференціації
відповідно до умов ринкового середовища внаслідок просторово-часової
структуризації попиту/пропозиції;

4) форм геопросторової організації туристичного ринку відповідно
масштабам та специфіці діяльності.

Література Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Знання України, 2002. – 358 с. Гуляев В.Г. Контракты, договоры, соглашения и формуляры в туристской деятельности: Учебно-практическое пособие. – М.: ПРИОР, 1998. – 336 с. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. – Минск: Новое знание, 2003. – 496 с. Дурович А.П. Маркетинговые исследования в туризме: Учебное пособие. – Минск: Новое знание, 2002. – 348 с. Дурович А.П. Реклама в туризме: Учебное пособие. – Минск: БГЭУ, 2000. – 192 с. Европейский гостиничный маркетинг: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 224 с. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 256 с. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с. Кириллов А.Г., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме. – СПб.: Издательство СПб. университета, 1996. – 184 с. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с. Менеджмент туризма: Экономика туризма: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с. Менеджмент туризма: Основы менеджмента: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с. Папирян Г.А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: Экономика, 2000. – 207 с. Туризм и гостиничное хозяйство / под. ред. Чудновского А.Д. – М.: ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 400 с. Altkorn J. Marketing w turystyce. – Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 2001. – 204 c. www.world-tourism.org/ruso/ - російська версія сторінки Всесвітньої туристичної організації (ВТО). 20. www.itravel.ru/biblio/ – бібліотека літератури по туризму.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020