.

Індустрія туризму та її складові. Тематичні парки (Діснейленд в Парижі) (курсова робота)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 8449
Скачать документ

Курсова робота

Індустрія туризму та її складові. Тематичні парки (Діснейленд в Парижі)

План

TOC \o “1-2” \h \z HYPERLINK \l “_Toc28003502” Вступ PAGEREF
_Toc28003502 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc28003503” 1. Індустрія туризму та її складові
PAGEREF _Toc28003503 \h 5

HYPERLINK \l “_Toc28003504” 1.2. Тематичні парки в системі паркової
культури PAGEREF _Toc28003504 \h 6

HYPERLINK \l “_Toc28003505” 1.2. Складові роботи тематичних парків
PAGEREF _Toc28003505 \h 7

HYPERLINK \l “_Toc28003506” 2. Місце тематичних парків в туристичних
подорожах PAGEREF _Toc28003506 \h 15

HYPERLINK \l “_Toc28003507” 2.1. Найвідоміші тематичні парки світу
PAGEREF _Toc28003507 \h 19

HYPERLINK \l “_Toc28003508” 3. Організація роботи “Діснейленда” в
Парижі PAGEREF _Toc28003508 \h 23

HYPERLINK \l “_Toc28003509” 3.1. Місце парку в туристичній індустрії
Франції PAGEREF _Toc28003509 \h 33

HYPERLINK \l “_Toc28003510” 3.2. Перспективи розвитку тематичних
парків на Україні PAGEREF _Toc28003510 \h 33

HYPERLINK \l “_Toc28003511” Висновки PAGEREF _Toc28003511 \h 37

HYPERLINK \l “_Toc28003512” Література PAGEREF _Toc28003512 \h 39

HYPERLINK \l “_Toc28003513” Додатки PAGEREF _Toc28003513 \h 40

Вступ

Зараз у світі йде удосконалювання видової структури туризму. В даний
час популярні традиційні форми організації відпочинку, що передбачають
набір екскурсій і видовищних заходів. Туризм стає більш активним.
Найбільше перспективними видами туризму є конгресовий, бальнеологічний,
спортивно-полювальний, дозвілево-розважальний. Великою популярністю
користується спеціалізований туризм, що об’єднує людей по однорідних
фахових інтересах. Розвивається й індивідуальний туризм, що дозволяє
диференціювати підходи до кожного туриста. Саме до
дозвілево-розважального відноситься розвиток тематичних парків, які все
більше починають приваблювати до себе туристів і стають перспективною
складовою туризму.

Актуальність теми. У теперішній час готельне господарство у всьому світі
стало на індустріальну основу і являє собою галузь економіки, яка
забезпечує значні валютні надходження за рахунок розвитку іноземного і
внутрішнього туризму. Теж саме стосується розвитку підприємств
харчування на основі розвитку туризму в країні. Готельне господарство,
заклади харчування, транспорт, додаткові послуги, торгівля сувенірами –
все це грає провідну роль в організації роботи тематичних парків і
приносить неабиякий прибуток, а тому є актуальним для розгляду в кожній
державі, яка планує зробити свою туристичну галузь прибутковою.

Тільки цього вже достатньо, щоб зрозуміти, наскільки актуальна тема
вивчення роботи в тематичних парках, визначення їх сучасних тенденцій і
майбутніх прогнозів та розширення їх географії створення.

Ще за часів своїх перших прототипів, так звані “культурні парки” перш за
все створювалися з метою відпочину у пристойних умовах. Поступово почали
звертати увагу на настрій і задоволення потреб постояльців. І саме ця
риса є особливістю і основою діяльності найбільших тематичних парків
світу. Сьогодні в умовах нових тенденцій на ринку індустрії гостинності
вони мають унікальну можливість ще більше підняти свій престиж і
репутацію за рахунок поліпшення стандартів обслуговування, які б
відповідали б самим високим сучасним вимогам.

За основну мету цієї роботи автор ставить дослідження роботи сучасних
тематичних парків у межах всього світу, оцінити їх майбутні прогнози і
напрямки розвитку.

Для реалізації цієї мети автор ставить перед собою конкретні завдання
для роботи:

Знайомство з роботою парків взагалі;

Надання загальної характеристики вузької спеціалізації сучасних
тематичних парків;

Визначити основні тенденції розвитку тематичних парків світу;

Вивчення перспектив майбутньої паркової справи для України.

У процесі написання курсової роботи було використано не дуже багато
джерел літератури через те, що цю вузьку тему майже не висвітлюють
вітчизняні і російські автори. Більшість з них являють собою спеціальну
літературу останніх років видання (1997 – 2001), яка надає аналіз
сучасного стану туризму в світі. Для більш ретельного дослідження
тенденцій розвитку тематичних парків у різних країнах, засобів залучення
ними клієнтів і впровадження нових технологій було опрацьовано багато
матеріалу з Інтернету.

Структурно курсова робота складається з вступу, трьох розділів,
висновків, додатків та списку літератури.

1. Індустрія туризму та її складові

Індустрія туризму утворюється з підприємств, що випускають товари і
послуги, без яких не може існувати сучасний туризм. Тематичні парки, які
є з одного боку складовою індустрії туризму, а з другого вбирають в
себе майже всі її складові, відносять до організації своєї роботи майже
всю інфраструктуру туризму:

– підприємства, що надають послуги по розміщенню (готелі, мотелі,
кемпінги, пансіонати, мебльовані кімнати, будинки відпочинку і т.д.), а
також підприємства харчування, що є невід’ємною частиною підприємств, що
надають послуги по розміщенню – ресторани в готелях, столові в
пансіонатах і будинках відпочинку і т.д.;

– туристські фірми, що займаються організацією і продажем туристських
поїздок;

– транспортні організації, що займаються туристськими перевезеннями;

– навчальні заклади по підготуванню і підвищенню кваліфікації
спеціалістів туристської індустрії;

– інформаційні і рекламні служби;

– органи керування туризмом (державні заснування, у функції яких входить
керування розвитком туризму в країні й у регіонах) і науково-дослідні
організації, що займаються збором і опрацюванням статистичних даних по
туризму, упорядкуванням наукових прогнозів і наукових досліджень в
області економіки і соціології туризму;

– підприємства по виробництву товарів туристського попиту;

– підприємства роздрібної торгівлі по продажу товарів туристського
попиту.

Крім цих підприємств, обслуговуванням туристів займаються ще і ті, які
можуть існувати і без них, але при знаходженні в місцях перебування
туристів спектр діяльності їх розширюється. Це:

– таксопарки;

– ресторани;

– кафе;

– підприємства сфери дозвілля (спортклуби, музеї, театри зоопарки,
казино, виставочні і конгрессві зали і т.д.).

1.2. Тематичні парки в системі паркової культури

Безладний туризм знищив уже чимало унікальних куточків природи. Тому
процесом відпочинку як різновидом природокористування треба управляти і
цю роботу треба ретельно організовувати. Зберігання і розвиток природних
територій (парків), що охороняються є одним із пріоритетних напрямків
державної екологічної, рекреаційної і розважальної політики. Цілком або
частково вилучені з господарського використання, вони мають режим
особливої охорони, а на прилягаючих до них ділянках землі і водяного
простору можуть створюватися охоронні зони, округи з регульованим
режимом господарської діяльності, розважальні парки, парки призначені
для лікування та ін. Паркові території відносяться до об’єктів
загальнонаціонального надбання.

Розрізняють такі основні категорії зазначених територій:

– державні природні заповідники, у тому числі біосферні;

– національні парки;

– природні парки;

– державні природні заказники;

– пам’ятники природи;

– дендрологічні парки і ботанічні сади;

– культурно-розважальні парки;

– історико-архітектурні.

Саме до культурно-розважальних відносяться тематичні парки.

Розважальний – рекреаційний туризм – це пересування людей у вільний час
із метою відпочинку, необхідного для відновлення фізичних і емоційних
сил людини. Для багатьох країн світу цей вид туризму є найбільше
поширеним і масовим. Для його розвитку необхідні рекреаційні ресурси.
Рекреаційні ресурси складають найважливішу частину природного потенціалу
регіону. Крім цього, їхня роль у формуванні і розвитку сучасного туризму
в регіоні постійно підвищується.

Рекреаційно–розважальний туризм можна умовно розділити на декілька
типів:

1. Туристсько-оздоровчий тип

2. Пізнавально-туристський тип

Для кожного типу потрібно свій вид рекреаційних ресурсів. Під
рекреаційними ресурсами розуміється складна керована і частково
самокерована система, що складається з ряду взаємозалежних підсистем,
як: відпочиваючі люди, природні і культурні територіальні комплекси,
технічні системи, що обслуговує персонал і органи управління. Оптимальне
сполучення цих характеристик створює необхідну основу для розвитку
рекреаційного туризму.

Рекреаційні заходи першого виду можна назвати пасивними. До них
відносяться сонячні і повітряні ванни. Здійснюються вони на пляжах. Люди
при цьому оголені. Цей вид рекреації пред’являє жорсткі вимоги до
погоди.

Другий вид – активна рекреація: прогулянки, розваги, спортивні ігри,
свята і т.д. До цього виду відносяться тематичні парки.

1.2. Складові роботи тематичних парків

Екскурсія, як складова роботи тематичних парків

Екскурсійна діяльність в тематичних парках передбачає ознайомлення
туристів з тими чи іншими туристичними ресурсами в країні, на прикладі
яких був побудований тематичний парк.

Класифікація і тематика екскурсій

Класифікація – система розподілу тих або інших предметів, явищ
відповідно до їхніх істотних ознак. Класифікація екскурсій в тематичних
парках – це розподіл екскурсій по однорідних групах відповідно до
властивим цим групам ознаками.

По складу учасників екскурсії діляться на екскурсії для: дітей і
школярів; дорослих (студенти, учнівська молодь); міських жителів;
сільських жителів; місцевого населення; приїжджих туристів; інвалідів;
індивідуалів.

В парках проводяться в загалі тематичні екскурсії, але в деяких і
оглядові екскурсії, які торкаються декілька тем.

Хронологічні рамки оглядової екскурсії – від першого згадування в
літописі даного міста до сьогоднішнього дня.

Тематичні екскурсії присвячені події або групі подій, об’єднаних однією
темою. У свою чергу вони підрозділяються на декілька груп, а кожна з цих
груп класифікується на підгрупи. На підставі тієї чи іншої теми і
створюється тематичний парк, тобто ця класифікація відповідає також і
можливій класифікації тематичних парків:

Природознавчі: географічні (географія – наука про Землю); геологічні
(про надра Землі);

Гідрогеологічні (про водні ресурси);

Ландшафтні (сади і парки, мальовничі природні місця).

Екологічні: екологія міста, визначеної місцевості і т.д.; у свою чергу
підгрупи діляться на класи: екологія і людина; екологія водного басейну;
екологія повітряного басейну; екологія тварин і рослинний світ.

Історичні: історико-краєзнавчі; археологічні; етнографічні.

Археологічні: будівництва древніх поселень, городищ, поховань, зброя,
знаряддя праці, посуд, прикраси і т.д.

Етнографічні: побут, культура, народні промисли в їхньому історичному
розвитку.

Мистецтвознавчі: живопис; скульптура; декоративно-прикладне мистецтво;
театрально-музичні екскурсії.

Літературні: літературно-біографічні (по місцях, пов’язаних із життям і

творчістю поета, письменника); історико-літературні (розкривають
визначений історичний етап розвитку літератури); літературно-художні (по
місцях подій, що знайшли відбиток у творах).

Архітектурно-містобудівні: освітлення пам’ятників архітектури визначених
стилів; творчість окремих архітекторів; історична і сучасна забудови
міста.

Виробничі: виробничо-історичні; виробничо-економічні;
виробничо-технічні.

За формою проведення екскурсії підрозділяються на: звичайні; навчальні;
рекламні; екскурсії-лекції; екскурсії-масовки; екскурсії-спектаклі;
екскурсії-прогулянки й ін.

Всі ці форми властиві проведенню екскурсій в тематичних парках, багато з
яких пропонують історичну, політичну, архітектурну, економічну
інформацію і несуть в собі навчальні екскурсії, як для дітей так і для
дорослих.

Рекламні екскурсії – це взагалі частина роботи тематичних парків, які в
самих себе об’єднують не одне підприємство туристичної індустрії, якому
підсвідомо або не підсвідомо робиться реклама.

Екскурсії-прогулянки є найтиповішими для більшості тематичних парків,
так як вони передбачені для відпочинку, розваг, відвідання свят та ін.

В основному туристи пересуваються по парках пішки, для чого
архітектори майбутніх парків повинні гарно продумувати розміщення всіх
об’єктів, щоб забезпечити маневреність великих груп людей, дати
можливість туристам ретельніше оглянути, дослідити об’єкти, уявити себе
учасником подій та ін. Пішохідні маршрути в тематичних парках повинні
бути логічними та послідовними. Довжина маршрутів не повинна
перевищувати 6 км.

Деякі парки застосовують зараз також і транспортне пересування по
місцевості, наприклад, на історичних поїздах, в екіпажах, на пароплавах.

Тематика парків дозволяє організаторам поставити організацію екскурсій
від епізодичних заходів до організації цілих циклів.

Створення і техніка проведення екскурсій в тематичних парках

Організація майбутньої роботи в парку та проведення екскурсій в них
починається з самого планування парку, добору і вивчення майбутніх
екскурсійних об’єктів.

Екскурсійний об’єкт – предмет, що дає уявлення про характерні риси
(особливості) визначеної епохи розвитку товариства, науки, культури,
природи, мистецтва та ін., що викликає інтерес туристів у пізнанні
навколишньої дійсності.

У якості об’єктів в тематичних парках можуть виступати:

– місця, пов’язані з історичними подіями;

природні об’єкти і заповідники;

– будинки і спорудження;

– меморіальні пам’ятники і комплекси;

– твори архітектури і містобудування;

– оригінальні інженерні спорудження;

– об’єкти, пов’язані з життям і діяльністю людей;

– технічні експонати;

– пам’ятники мистецтва;

– археологічні пам’ятники;

народні обряди, звичаї;

сучасні чи майбутні досягнення;

будь – яка тема, що на думку засновників зацікавить туристів.

Зібравши якнайбільше матеріалу про об’єкти в запланованому парку,
створюються дошки (таблички та ін.), де буде розміщуватися інформація
для туристів.

Ця інформація включає: найменування об’єкта/суб’єкта (початкове;
сучасне; “у народі”); події, пов’язані з ним; місцезнаходження
об’єкта/суб’єкта; на чиїй території/де розташований (пам’ятка, будинок,
істота та ін.); опис об’єкта/суб’єкта (дата спорудження, матеріал
виготовлення, стиль, характеристика та ін.); дані про авторів об’єкта;
безпека при його відвіданні; та інша інформація, яку вважають корисною
для ознайомлення з цим об’єктом /суб’єктом.

Розробка маршрутів на терені парків – складний процес, що потребує
визначених умінь і навичок. Саме маршрут є основним елементом
організації обслуговування туристів в парку.

Побудова маршруту визначається: темою парку; місцем розташування
об’єктів.

До розробки маршруту подаються такі вимоги:

організація показу об’єктів і інформація про них в логічній
послідовності; забезпечення зорової основи для розкриття теми;
компактність розташування об’єктів; доступність – наявність підхідних
шляхів і площадок для показу; урахування естетичної цінності
навколишнього ландшафту; наявність закладів відпочинку і харчування .

Більшість маршрутів в тематичних парках будується по тематичному
принципу. Але деякі парки будують свої маршрути на основі історичної
хронології.

В кожному парку обов’язково складається уточнена схема маршруту. Схема
маршруту – шлях проходження туристичних груп, накреслений на окремому
листі, де позначаються: початок маршруту, об’єкти показу, припинення для
їхнього спостереження, кінець маршруту.

Готелі, як складова роботи тематичних парків

Розвиток міжнародного туризму ґрунтується на ефективній комерціалізації
туристських продуктів. Туризм представляє сукупність послуг, що реально
можуть бути випробувані тільки в момент їхнього споживання і які на
відміну від промислових продуктів не можуть відтворюватися систематично.
Успішний продаж туристських продуктів вимагає довірчих взаємин між
клієнтами і продавцем. Тому репутація туроператорів, готелів і
авіакомпаній тут дуже важлива.

Сьогодні готельне господарство стає все більш прибутковою справою, і
будівництво готелів здійснюється переважно з урахуванням комерційних
цілей. Це і сприяло розвитку тематичних парків біля готелів чи розвитку
готельних ланцюгів біля найвідоміших тематичних парків

світу.
Готельний бізнес, туристський бізнес та робота тематичних парків
нерозривно зв’язані поняття. Розвиток туристської індустрії викликав
небачений зріст готельного господарства. У зв’язку з цим багато країн
почали вкладати великі кошти у розвиток цієї галузі економіки,
орієнтуючись на вигідне розташування готелів або створюючи умови чи
послуги, які б більше приваблювали до них клієнтів. Наприклад,
найбільший готель світу в Лас – Вегасі “Ем Джи Ем”, який містить в собі
грандотель та казино і займає територію, на якій розміщується 50005
номерів, арена на 15200 місць побудував біля себе тематичний парк в 13
гек.

Тобто розвиток туризму викликає розширення готельної справи і взагалі
неможливий без цього розвитку, так і використання готельних і
туристських комплексів сьогодні сприяє розвитку іноземного туризму у
свою чергу, а розвиток тематичних парків сприяє розвитку як готельної
справи , так і взагалі туристичної індустрії.

Готельне господарство займає основне місце в роботі тематичних парків.
Туристські потоки в парки безпосередньо залежать від розміру цього
сектора індустрії туризму їх розміщення та якості пропонованих
приміщень.

Наявність готельної індустрії відіграє важливу роль у залученні туристів
до дозвілево-розважальних парків. Успіх маленьких островів, наприклад
Канарських, що приймають більше туристів, чим країни Західної Африки,
разом узяті, заснований на великих можливостях їхньої готельної
індустрії. Розвиток загальновідомого тематичного парку “Діснейленд”
базувався також на розвитку готельної індустрії, як в Каліфорнії, так і
у Франції.

З погляду бізнесу готель є підприємством з виробництва і надання послуг
(готельного продукту) комерційної гостинності, що пропонує свої
зручності і сервіс споживачу-туристу. Іноземний турист – головний
орієнтир паркової роботи.

У цю концепцію роботи готелів біля парків(в тому числі і тематичних)
входить кілька факторів :

місце розташування, від якого залежить зручність доступу до тематичного
парку, привабливість оточення готелю (інфраструктури) для гостя, що
залежить від мети відвідування, якою перш за все є відпочинок і розваги;

засобу обслуговування (зручності) – спальні, ресторани, бари,
рекреаційні зручності, – доступні для клієнтів і диференційовані по
типах, розмірам, ціні;

рівень сервісу, що включає асортимент послуг, наявність різних видів
зручностей, їхній стиль і якість, і сприятливий задоволенню потреб
клієнтів;

імідж – забезпечення сприятливого сприйняття парку, відомого клієнтам.
Імідж парку визначається його місцем розташування, пропонованими
послугами і зручностями(готелі, ресторани), зовнішнім сприйняттям і
внутрішньою атмосферою, кваліфікацією обслуговуючого персоналу і т.п.

ціна – виражає вартість обслуговування.

Існують такі типи туристських готельних підприємств при парках:

• туристсько-екскурсійний готель – забезпечує організацію пізнавального
і розважального туризму;

• курортний готель – забезпечує організацію відпочинку в курортних
центрах;

• мотокемпінг – сезонне підприємство для автотуристів;

• курортний мотель – створюється в курортних центрах, забезпечує
достатньо високий рівень благоустрою.

Заклади харчування

Ресторан – це особливий тип підприємства, у якому організація
виробництва різноманітного асортименту кулінарної продукції складного
готування сполучаться з організацією високого рівня обслуговування
відвідувачів у торгових залах ресторану.

Ресторан – це підприємство, у якому широко практикується виготовлення
страв, закусок по індивідуальному замовленню, а також фірмових і
національних страв, передбачених у меню.

Особливість організації роботи ресторану – це високий клас
обслуговування відвідувачів.

Ресторан є невід’ємною частиною успішної організації роботи в
дозвілево-розважальних парках.

Ресторани в тематичних парках розміщають, як правило, при готелях, у
місцях масового відпочинку чи за тематикою визначених місць. Наприклад,
при тематичному парку “Підводний світ” в Іспанії працює ресторан зі
стравами тільки рибного напрямку. При “Діснейленді” існує ковбойський
трактир, який пропонує асортимент суто ковбойських страв.

У ресторанах при парках треба забезпечувати особливо високий рівень
комфортності за рахунок устаткування зручними і незвичайними меблями,
знову ж таки з урахуванням тематики парку, створення належного
мікроклімату, зокрема шляхом створення відповідного інтер’єру і т.д.
Особливо високий рівень обслуговування – це гарантія створення
позитивного іміджу, як для парку, так і для закладів харчування в ньому,
що обов’язково буде приволікати клієнтів. Багато з цих закладів є
загальновідомими ланцюгами, як наприклад “Макдональдс” чи “Планета
Голівуд”, які розуміють, що постійний потік людей в парках створює
рекламу їхньому іміджу.

При парках в ресторанах можуть замовляти організацію обслуговування
урочистих офіційних прийомів, конференцій, сімейних урочистих подій,
особливих свят і т.п.

У вечірній час у ресторанах пропонують концертно-естрадні вистави.

Бар – підприємство для швидкого обслуговування туристів за стійкою бару,
разом з обслуговуванням за столиками.

В тематичних парках ці підприємства організовують відпочинок
відвідувачів в затишній атмосфері, де можна замовити напої, закуски,
коктейлі, послухати музику, подивитися виставу та ін.

В залежності від асортименту напоїв та закусок бари поділяються на
пивні, винні, коктейль-бари та ін.

Бари по рівню обслуговування та рівню послуг, які вони пропонують
поділяються на три класи – “люкс”, найвищий, перший.

В тематичних парках розповсюдженими є коктейль-бари, в яких пропонують в
широкому асортименті фрукти, кондитерські вироби, спеціальні страви та
ін. Парки розраховані найчастіше на сім’ю, дітей та молодь, тому в них і
створюються найсприятливіші умови для їх відпочинку в коктейль-барах
різної тематики, наприклад під тематику самого парку чи окрему його
частину.

Також користуються попитом у туристів при відвіданні парку експресс-бари
та гріль-бари. Експрес-бари (миттєвого обслуговування) розміщуються
найчастіше в готелях, біля естрад та театрів в парках, тобто місць
найбільшого накопичення людей.

Гріль-бари відрізняються асортиментом страв, які вони пропонують
туристам: курчата на вертелі, риба-гріль, біфштекс, шашлик та ін.

2. Місце тематичних парків в туристичних подорожах

Звичайно завжди вважалося, що «культурно-пізнавальний» туризм – це
поїздка, що передбачає обов’язкове відвідання музеїв, огляд пам’ятників
архітектури й археологічних розкопок. Але останнім часом розвивається ще
одна «розважальна» складова всякої екскурсійної програми, причому
відповідно до одного з останніх досліджень італійського центру
«Sociometrica», саме «розважальні» екскурсії грають усе більш значну
роль у європейській індустрії туризму.

Італійські дослідники проаналізували статистику відвідання резидентами і
нерезидентами основних визначних пам’яток у п’ятьох країнах Європи:
Італії, Франції, Іспанії, Великобританії і Німеччини. Розрахунки
провадилися на основі даних квиткового контролю.

Зрозуміло, цю статистику не можна назвати абсолютно достовірною.
По-перше, співставлялись дані не того самого року (хоча це і не
настільки істотно: у короткостроковій перспективі статистика відвідання
туристських об’єктів змінюється мало). По-друге, і це більш істотно,
було практично неможливо визначити чисельність відвідувачів значних
соборів і музеїв, де відсутні вхідні квитки. У результаті з обстеження
випадають такі визначні пам’ятки, як, наприклад, Британський Музей,
Римський Форум, Собор Святого Петра у Ватикані, Кельнський Собор або
паризький Нотр-Дам. Але, навіть, не зважаючи на це можна побачити, яке
місце сьогодні займають парки в туристичних подорожах.

ІТАЛІЯ (Відвідувачі)

1. Ватиканські музеї, Рим – 3.018.000

Парк Gardaland, Верона – 2.750.000

Колізей, Рим – 2.300.745

Розкопки Помпе – 1.973.550

Галерея Уффіцці, Флоренція – 1. 461. 498

Океанаріум, Генуя – 1. 400. 000

Королевський палац, Казерта – 1. 163. 920

Парк Mirabilandia, Рівна – 1. 000. 000

Парк «Італія в Мініатюрі», Ріміні – 605. 000

10. Парк Aquafan, Річчоне – 490. 000

ІСПАНІЯ (Відвідувачі)

Парк Portaventura, Таррагона – 3.000.000

Прадо, Мадрид – 1.760.226

Океанаріум, Барселона – 1.557.185

Музей Гуггенхайм, Більбао – 1.360.000

Парк Montjuic, Барселона – 1. 355. 296

Парк Imax, Барселона – 1. 124. 208

Собор «Саграда Фаміліа», Барселона – 1. 094. 015

Музей Пікассо, Барселона – 1. 000368

Музей футбольного клубу «Барселона» – 927. 024 1

10. Музей Тіссен, Мадрид – 650. 000

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ (Відвідувачі)

Музей «Мадам Тюссо», Лондон – 2.798.801

Тауер, Лондон – 2.615.170

Alton Towers, Стеффордшайр – 2.702.000

Музей Природної Історії, Лондон – 1.793.400

Chessington World of Adventures, Саррі – 1. 750. 000

Кантерберійський Собор, Кантербері – 1. 613. 000

Музей Природознавства, Лондон – 1. 537. 151

Legoland, Віндзор – 1. 298. 000

Едінбургський Замок, Едінбург – 1. 238. 000

10. Flamingo Land Theme Park, Йоркшайр – 1. 103. 000

НІМЕЧЧИНА(Відвідувачі)

Europa Park, Руст/Шварцвальд – 2.800.000

Парк Phantasiland, Кельн – 2.100.000

Warner Bros. Movie World, Дюссельдорф – 2.100.000

Heide Park, Золтау – 2.000.000

Парк «Острів Квітів», ос. Костанца – 1.600.000

Дрезденська картинна галерея – 1.500.000

Замок Нойшвайнштайн, Швангау – 1.265.000

Німецький Музей, Мюнхен – 1.000.000

Парк Sanssouci, Потсдам – 848.000

Замок Ліндергоф, Гарміш-Партенкірхен – 638.000

По-перше, туристи відвідують ті зпам’ятки, що, загальновизнані в якості
«неперевершених культурних визначних пам’яток». Завдяки давно
сформованій суспільній думці вони обов’язкові для відвідання, навіть
якщо потребують неабияких фізичних і емоційних зусиль і великої витрати
часу.

До цієї категорії можна віднести, наприклад, Ватиканські музеї.

По-друге, охоче відвідуються ті місця, що широко відомі, але на відміну
від перших не потребують великих «інтелектуальних» зусиль (Колізей,
Тауер).

Це місця-символи, подібно, наприклад, до Червоної площі в Москві.

И, нарешті, по-третє, конкуренцію з розважальними парками зможуть
витримати такі культурні визначні пам’ятки, як наприклад, Центр Помпіду
в Парижі, але і вони набувають полуфункціонального характеру.

Тепер вони повинні притягати не тільки художньою експозицією, виставкою
або унікальними архітектурними формами, але і повсякденним, тим, що
робить це місце відвідуваним щодня для зустрічі з друзями, для
відпочинку і спілкуванню.

Мода на ресторани, кафе і магазини в музеях зародилася в США, але зараз
вона достатньо швидко поширюється й у Європі.

У якості прикладів можна призвести ресторан музею Гуггенхайма в Більбао,
що вважається одним із кращих у місті, або ресторан музею Пікассо в
Барселоні, де страви носять назви творів видатного художника.

Вже чимало таких кафе, ресторанів і музичних салонів у музеях Лондона,
Парижа, Амстердама, Берліна.

Але все ж таки з статистики видно, що тематичні парки зараз в Європі
починають займати провідні місця і, навіть, конкурувати з всесвітньо
відомими пам’ятками. Вище названі музеї і заклади зуміли побачити плюси
роботи парків і, скориставшись цим, стати також більш привабливими для
відвідання туристами.

Тематичні парки, як і взагалі туризм схильний сезонності. 66 % туристів
приїжджають в ту чи іншу країну, в залежності від географічного
розташування, у визначенні місяці року. У цей час завантаженість
туристських готелів досягає 100 %. Наприклад, у холодний час року
завантаженість готелів падає і складає в середньому по країнах 60 %.

Шлях подальшого розвитку тематичних парків в країні й удосконалювання їх
роботи залежить від екстенсивних і інтенсивних методів розвитку.
Екстенсивний шлях – подальший розвиток матеріально-технічної бази в
парках. Якість обслуговування туристів знаходиться в прямої залежності
від рівня матеріально-технічної бази. З’являється мережа приватних,
сімейних невеличких готельних підприємств. Матеріально-технічна база
туризму повинна створюватися з урахуванням можливостей задоволення
різноманітних рекреаційних потреб різноманітних груп туристів.

Інтенсивний шлях розвитку тематичних парків в країні передбачає
удосконалення його організаційних напрямків.

Своє дозвілля люди бажають провести по-різному – у залежності від своєї
індивідуальності, рівня прибутку, мотивації подорожей, навіть від таких
чинників, як мода, реклама. Тому знову створювані об’єкти
матеріально-технічної бази тематичних парків повинні забезпечувати всю
розмаїтість рекреаційно – розважальних потреб туристів.

2.1. Найвідоміші тематичні парки світу

В Іспанії знаходиться найбільший у Європі тематичний парк – це “Світ
кіно”, що створений недалеко від Мадрида легендарною компанією “Уорнер
Бразерс”.

Всі віхи кінематографу подані в павільйонах під відкритим небом. Золоте
сторіччя Голівуда і вовкуваті декорації з фільмів про “Бетмена”, салони
Дикого Заходу і герої коміксів. Нові технології і величезні вкладення
допомогли створити незабутню атмосферу світу ілюзій. Передбачається, що
щодня парк буде приймати до 30-ти тисяч аматорів сінематографу.

Новий тематичний парк, Міні-Ізраїль, розбитий на території киббуца
Нахшон, недалеко від Латруна, вважається найбільшим туристичним проектом
в Ізраїлі за останнє десятиліття.

Новий ізраїльський парк розташований на території в 60 дунамів (6
гектар) і його будівництво обійшлося в 20 мільйонів доларів. Доріжки
парку зроблені у формі Зірки Давида і кожний трикутник подає свою
частину країни – Тель-Авів, Хайфа, Єрусалим, Негев, Верхня і Нижня
Галілея. Неможливо було планувати парк відповідно до меж країни, адже
вони не визначені.

Єрусалим з готелем Царя Давида й унікальним будинком ІМКА навпроти
нього. Мініатюрні будинки, у точності відповідають оригіналу, оточені
карликовими рослинами і деревами. А між ними “прогулюються” іграшкові
люди.

Взагалі у світі існує біля 40 парків мініатюр. Найбільше відомі з них –
“Мадуродам” у Голландії, парк мініатюр у Швейцарії, парк “Італія в
мініатюрі” і ін. Ініціатори ізраїльського проекту із самого початку
обмінюються з цими парками ідеями й інформацією.

Оскільки парк ще недобудований, вхідні квитки коштують порівняно
недорого – 25 шекелей (для дорослого і для дитини).

З врахуванням інтересів потенційних відвідувачів, адміністрація
розробила ряд розважальних програм. Дітям нададуть можливість саджати
карликові дерева. Планується створення й історичного антуражу – тут
можна буде зустрітися з відомими ізраїльськими політичними діячами,
наприклад із Теодором Герцлем, Давидом Бен Гуріоном або Голдой Меір (в
акторському виконанні).

Двісті вже існуючих моделей (усього їх є 350) створені 75-а художниками,
70 із який – вихідці з колишнього Радянського Союзу. У багатьох випадках
мініатюрні моделі (зроблені в масштабі 1:25) навіть виграли тому, що
були зменшені й ізольовані від свого звичного оточення.

У моделі Хайфи вже готовий Тель-Авівский променад разом із джерелом води
(у масштабах парку це – Середземне море), Хайфський порт із кораблями,
прекрасні Бахайські сади і дорога, що зв’язує нижню Хайфу з горою
Кармель.

У мініатюрному Єрусалимі відтворене Старе Місто з Західною Стіною, музей
Ізраїлю і стадіон ім. Тедді Колека. На стадіоні гра завжди в повному
розпалі і, крім гравців на полі, можна побачити тисячі болільників на
трибунах, половина з який виражає бурхливу радість, у той час, як інша
половина виражає розчарування. Окрема ділянка парку відведена під дитячі
площадки, ресторан, кафе, інформаційний центр.

Порт Авентура єдиний у своєму роді тематичний парк у Європі розташований
неподалік від теплих сонячних пляжів узбережжя Коста Дорада. Парк
розбитий на п’ять тематичних зон. Тут подана культура колоніальної
Мексики і руїн Майя, екзотика Полінезії – останнього райського кутка
світу, китайської імперії, Дикого Заходу. Парк займає площу більш ніж
сто гектарів. Можна піднятися на борт китайської джонки, полінезійського
катамарана чи середземноморської шхуни та поплавати по великому озеру,
яке омиває берега п’яти мирів чи – проїхати по всьому парку на одному з
двох паровозів, по залізний дорозі довжиною 10 кілометрів. Вистави на
протязі всього дня проходять в 9 театрах і скрізь на вулицях. Можна
кинутися у величезне озеро з вершини вулкана Тутуки Сплаш, спуститися по
бурному потокові на стовбурі дерева або віддатися на волю тропічної бурі
в Тифоні. На території парку є 23 ресторани, що подають національні
страви з п’ятьох світів.

Італія в мініатюрі – це тематичний парк розваг на території 85.000 кв.
метрів, де фантазія не має меж і часу. Велика виставка під відкритим
небом: більш 270 італійських і європейських пам’ятників мистецтва,
відтворених у пропорції від 1:25 до 1:50. Вони оточені квітами і
мініатюрними деревами. Можна подивитися зверху відразу всю експозицію
Італії кишенькового масштабу із спеціального монорельсового поїзду. У
парку є множина атракціонів для дітей самого різноманітного віку. Щодня
проводиться великий ряд розважальних програм. На театральній сцені Площі
Італії, що у свою чергу є реконструкцією флорентійської Площі Святого
Хреста в масштабі 1:4, часто проводяться вистави в національних
костюмах. Тут можна побачити і Венецію в мініатюрі, прокотитися по
Великому Каналі на човнах по справжній воді. Венеція подана 119
палацами, що тільки в 5 разів менше оригіналів. У парку є багато
закладів харчування і зони для пікніка.

Літом 2000-ого року поруч із Річчионе відкрився ще один тематичний парк
під назвою “Ле Навій”. Там можна познайомитися з мешканцями морських
глибин, пройшовши по прозорому підводному тунелю або заглянути в самий
центр нашої планети. Багато світлових і музичних ефектів та ресторанів.

Новий тематичний парк відкрився на території світового Діснейленда, що
знаходиться у Флориді. Він називається “Як стати мільйонером”, і є майже
повною копією телепередачі з однойменною назвою.

Новий парк навряд чи допоможе комусь розбагатіти, тут цілком відсутні
грошові винагороди. Людина, що виграла 1000 доларів, одержує на пам’ять
значок, від 1000 доларів до 32000 бейсбольний кубок, більш 32000 –
сорочку для гри в поло, а щасливчик, якому удасться виграти мільйон,
одержить шкіряну куртку і поїздку в Нью-Йорк із відвіданням місцевої
програми “Як стати мільйонером”.

Історико-тематичний парк “Фараонське село” (Рharaonic village).
Фараонське село – унікальний культурно-історичний парк, розташований у
Каїрі. Своїм виникненням парк зобов’язаний ентузіасту і досліднику
доктору Хассану Рагабу, відомому ще тим, що саме він відновив у наш час
утрачений секрет виготовлення паперу з папірусу. Село розташоване на
острові, що знаходиться в 4 км вище за течією Нілу від центру Каїра.
Острів займає площу 33 акра. Творці села постаралися відтворити образ
житлових і господарських будинків древніх єгиптян. Сотні артистів в
історичних костюмах зображують повсякденне життя в Древньому Єгипті:
сільськогосподарські роботи, процес створення статуй скульпторами, працю
виноробів, церемоніальні ходи при дворі правителя. Все це можна
спостерігати зі спеціального корабля – “плавучої трибуни” – який робить
тур навколо острова. У Селі можна також ознайомитися з “гробницею
фараона Тутанхамона” (природно, усього лише точною копією гробниці, що
знаходиться в Луксорі), причому тут до дрібних деталей відтворений вид
похоронної камери, у якому вона була відкрита англійським археологом
Говардом Картером. Також у Селі можна відвідати музей елліністичної
культури від Олександра Македонського до Клеопатри, музей раннього
християнства в Єгипті і музей ісламського мистецтва й історії.

Тематичні парки «Хо Пар Вілла» і «Місто Династії Танг» для дітей та
дорослих. Місто Династії Танг – це історичний і культурний тематичний
парк, побудований по подобі столиці древньої династії Танг – міста
Чанг-Ан у Китаї. У відвідувачів парку є прекрасна можливість
познайомитися з життям і побутом древнього Китаю, побродити серед
імператорів, наложниць, бандитів і 1200 теракотових воїнів. Все це
зроблено в натуральний розмір.

Парк «Хо Пар Вілла» – це єдиний у світі тематичний парк, присвячений
китайській міфології, тому тут особливо цікаво тим, хто любить читати
історичні романи, хроніки або дивитися різноманітні фільми на китайську
тематику.

3. Організація роботи “Діснейленда” в Парижі

Уолт Дісней розповідав, що якось, сидячи в парку і, клацаючи арахіс, він
дивився на двох своїх маленьких дочок, що катаються на каруселі. У той
момент в нього було натхнення. Він мріяв, що “потрібно винайти щось
схоже на сімейний парк, де б батьки і діти могли веселитися разом”.

Перед тим, як почати займатися новим проектом, Уолт Дісней із своєю
командою оглядали усі парки з атракціонами, щоб зрозуміти, як варто
робити і як не варто: “Наш парк не повинний мати нічого загального з
усіма цими парками, чия концепція не подає ніякого інтересу”. У парку
повинний бути тільки один вхід. Самий парк задуманий як сценарій для
коміксів або як фільм, логічний і динамічний, а його атракціони
унікальні у усьому світі.

Вхідний квиток у Діснейленд дає туристу можливість входити і виходити з
Парку стільки разів, скільки туристу потрібно протягом усього дня (при
виході з Парку, якщо турист побажає повернутися, на руці робиться
оцінка).

Доступ до атракціонів і різноманітних спектаклів необмежений і цілком
безкоштовний (за винятком доступу в тир у Frontierland і в ігровий зал
Discoveryland).

Деякі спектаклі, атракціони, тематичні країни Діснейленда, розваги,
бутики і ресторани можуть бути закриті, змінені або скасовані без
попередніх оповіщень.

Якщо турист не замовив трансфер, можна добратися до Діснейленда на
швидкісному метро RER. У Парижі турист повинен поїхати по лінії RER “A”
у напрямку (direction) “Chessy Marne La Vallee”.

Діснейленд Париж – остання зупинка. Вартість проїзду для дорослого – у
даний час 6 Euro.

Парк Діснейленд – Парк відкритий цілий рік. Влітку, у липні і серпні,
режим роботи 9.00-23.00, в інший час року – 10.00-20.00.

Квиток, що отримує турист, діє на всі атракціони на території парку.
Можна купити квитка на 1 день, на 2 дня, на 3 дня. Знижка
розповсюджується на дітей від 3 до 11 років.

Тематичний парк пропонує увазі публіки атракціони, паради і шоу.
Програма всіх вистав – оновлюється щодня. Програму і карту парку можна
одержати в бюро інформації. Воно знаходиться в двох кроках від входу – у
Сіті-холл на Головній вулиці. Програми пропонуються на шести мовах:
англійській, французькій, німецькій, голландській, іспанській і
італійській. Ще одне бюро інформації знаходиться на Центральній площі.

Тематична організація парку

Турист входить в Діснейленд – і опиняєтесь на американській вулиці
минулого сторіччя. Музика, повітряні кульки, стародавні машини, коні
посеред вулиці.

Щодня в 15.00 на Головній вулиці проходить гранд-парад живих Аладинів,
Русалоньок і інших улюбленців публіки. По вечорах – ті ж персонажі йдуть
у вбраннях з електричних лампочок. Завершується день феєрверком –
феєрією вогню і музики.

Ліворуч від Головної вулиці – Frontierland – Прикордонна земля, світ
вестерна. Привиди з Маєтку фантомів, лиха прогулянка на поїзді по
Великій Горі, що гримить. У Маєток не рекомендується водити вразливих і
нервових дітей. Усього в Прикордонників 10 атракціонів, включаючи
маленький зоопарк. Дорослим дається можливість купити відразу в лавці
ковбойський капелюх із шерифською краваткою, постріляти в тирі,
покататися по озеру на човні, каное або в крайньому випадку на пароплаві
часів Марка Твена. А потім підкріпитися в ковбойському ресторані барбекю
і зайти в салон «Лаки Наггет» подивитися на канкан. Дітей можна на цей
час лишити в Індійському селі Покахонтас.

Далі – Adventureland, Країна пригод. Тут туристів чекає дійсна
американська пригода по імені «Індіана Джонс»: забуте місто, Дикий Захід
і індіанці плюс містика і древні ідоли. Атракціон придумав автор
«Індіани» і «Зоряних війн» Джордж Лукас. По сусідству з Індіаною
знаходиться Робінзон Крузо – його будинок побудований на високому дереві
посеред незаселеного острова. На сусідньому Острові пригод аматорів
гострих відчуттів підстерігають таємничі печери, тунелі і висячі мости.
Вибравшись із підземних лабіринтів, турист потрапляєте в лапи карибських
піратів.

Fantasyland – Країна фантазії. Біля замка Сплячої Красуні живе
вогнедимний Дракон, що може серйозно налякати дітей. Шоу з безневинною
назвою «Білосніжка і сім гномів» теж небезпечно, тому що несе зустріч із
страшною чаклункою в Чорному Лісі. Але в гостях у Піноккіо дітям боятися
нічого. Піноккіо живе навпроти каруселі Ланселота з черговим сюрпризом:
карусельні конячки брикаються і галопують. Далі у списку хазяїв
значиться Пітер Пен. Можна політати на слоні Дамбо. У дальньому кінці
знаходиться Лабіринт Аліси, що заслуговує уваги і потребує кмітливості.

Discoveryland – Країна відкриттів. Не відомо, кому вона доставляє
більше задоволення – дітям або дорослим. Там зібрані найкращі
комп’ютерні ігри, самі приголомшливі відеофільми, самі технічно складні
атракціони. У «Візіонаріумі» – подорож на жюльвернівській машині часу, у
«Містерії Наутілуса» – на субмарині капітана Немо, на «Космічній горі» –
із пушки на Місяць. «Орбітрон» пропонує поуправляти космічним кораблем
на навколоземній орбіті. Якщо турист не хоче відриватися від рідної
планети – можна покататися в майбутньому сторіччі на відповідних
автомобілях. «Зоряний тур» – суперпригода у віртуальній реальності, теж
придумане Джорджем Лукасом, – не для слабо нервових.

Хіт сезону в Країні відкриттів – стереоголографічне кіно «Капітан ІО»,
головну роль у якому грає Майкл Джексон. Ще одне шоу – про Красуню і
Чудовисько – можна побачити в «Відеополісі», не відриваючись від обіду.

Повнометражний мультфільм «Горбань із Нотр-Дама» (по мотивах «Собору
Паризької Богоматері» Гюго) втілений у сюжетах Діснейленда. У парку
з’явився власний Нотр-Дам, а Есмеральда, Квазімодо та інші беруть участь
у парадах, шоу і звичайному житті.

Готелі

Поруч із Діснейлендом знаходяться 6 готелів, кожний з них оформлений в
особливому стилі, а також торговий центр сувенірів, дискотек,
шоу-вестерн “Buffalo Bill’s Wild West Show”, кінотеатр.

Між готелями Діснейленда і парком курсує безкоштовний автобус. У кожній
кімнаті можуть мешкати до 4 чоловік, є 2 великих ліжка (крім готелю
“Cheyenne”, у якому є тільки 1 велике ліжко і 2 розкладних канапи). Діти
до трирічного віку – безкоштовно, можна одержати також дитяче ліжко
безкоштовно, якщо замовити заздалегідь. Всі готелі Діснейленда
пропонують спеціальні комплекси послуг. Кожний комплекс включає нічліг,
сніданок і вхідний квиток у парк із моменту прибуття в готель до моменту
від’їзду. Кімнату в готелі можна одержати не раніше, ніж у 15.00 і в
останній день здати кімнату в 11.00. В усіх готелях є кімната для багажу
– безкоштовно. Таким чином, турист може прибути в готель о 10.00,
залишити багаж, одержати вхідний квиток у Діснейленд і відправлятися
розважатися. Теж саме в останній день – турист здає кімнату в 11.00,
лишає багаж у спеціальній кімнаті і по своєму вхідному квитку може
знаходитися в парку до закриття. Даний порядок діє поза залежністю від
кількості ночей, що турист замовив.

Готель Santa Fe 2** – містечко з чотирьох котеджів у стилі будівництв
індейців-пуебло. 1000 кімнат, всі номера стандартні – чотиримісні з
двома широкими двоспальними ліжками, ванною кімнатою, туалетом,
телефоном, вентилятором. У готелі: ресторан, бар, американський
кінотеатр, дитяча ігрова площадка, безкоштовна камера схову.

Готель Cheyenne 2** – 14 одноповерхових корпусів нагадують одне із
містечок Дикого Заходу. Кафе «Барбекю», бар, велика дитяча площадка,
площадка поні. 1000 кімнат, всі номера стандартні – чотиримісні із
широким двоспальним ліжком для батьків і двоярусним ліжком для дітей. У
номерах: ванна кімната, туалет, вентилятор. У готелі: ресторан,
безкоштовна камера схову, ігрова площадка ( “Американський Форт”, макет
корабля ).

Готель Sequoia Lodge 3*** – в готелі 1025 номерів і сьютів, басейн,
фітнесс-центр, сауна, ресторни. У номерах: TV, ванна, телефон,
кондиціонер, міні-бар. Спортивний комплекс знаходиться в окремому
будинку.

Готель Newport Bay Club 3*** – в готелі 1200 номерів і сьютів,
оформлений у стилі Нової Англії, що передає атмосферу моря, кораблів,
подорожей, витриманих у біло-синіх тонах, що відповідає морській
тематиці готелю. Спортивний комплекс розташований у будинку готелю
включає басейн, закритий і відкритий басейни, джакузі, солярій, піано
бар, 2 ресторани, кімната дитячих ігор, клуб здоров’я, фітнесс-центр,
сауна, солярій. У номерах: TV, ванна, телефон, кондиціонер, міні-бар.

Готель New York 4**** – в готелі 609 номерів і сьютів, оформлення в
стилі Ар-Деко. Будинок 19-го сторіччя. Передає атмосферу Нью-Йорка. 2
ресторани, джазовий клуб, закритий і відкритий басейни, джакузі, клуб
здоров’я, тенісні площадки (за додаткову плату), дитячі площадки,
фітнесс-центр, ковзанка (взимку), бізнес-центр, конференц-зали. У
номерах: TV, ванна, телефон, кондиціонер, міні-бар, фен.

Готель Disneyland 4****Luxe – кращий і самий шикарний готель
Евродіснейленда, розташований прямо перед входом у парк атракціонів.
Оформлений у вікторіанському стилі. У готелі 520 номерів і сьютів, 2
ресторани, 2 бара, закритий басейн, тренажерний зал із сауною і
турецькою лазнею, джакузі, солярій, дитяча площадка, електронні ігри,
ігрові автомати. У номері: TV, ванна, телефон, кондиціонер, міні-бар,
фен.

Інформація щодо всіх готелів:

Ціни включають: проживання в готелі, сніданки, вхідні квитки в парк: (1
ніч – 2 дня входу в парк, 2 ночі – 3 дня входу в парк, 3 ночі – 4 дня
входу в парк) .

Якщо в одному номері мешкають 2-є дорослих і 1 або 2 дитини – дорослий
оплачує відповідно до проживання в кімнаті на 2 чоловіка), і діти
оплачуються по ціні дитини.

У день прибуття термін дії вхідного квитка починається з 10:00 і
закінчується з закриттям парку в останній день прибування туриста.

Ціна всього пакета установлена відповідно до дня прибуття.

Штрафні санкції: Скасування замовлення за 30 днів до прибуття – штраф 45
US$ за одне замовлення. Скасування між 30 і 8 днями – штраф 25% від ціни
+ 10 US$. Скасування між 7 і 1 днем – штраф 75% від ціни + 10 US$.
Скасування в останній день поза залежністю від причини – 100% + 10 US$.

Приїзд

При в’їзді в готель на рецепції туриста зустрічають і одразу видають:

Вхідні квитки в Парк Діснейленд

Купони на замовлені послуги (харчування, спектаклі та ін.)

Гід (інформація про те, як провести час у парку)

Гід “Ласкаво просимо!” : інформація про готель

Гід по Паризькому Парку Діснейленд (план і програми спектаклів)

Ідентифікаційна картка у Діснейленд: вона дає можливість безкоштовно
відвідувати басейн і клуб здоров’я і красоти (якщо в готелі є ці
послуги) у готелі, автостоянку Діснейленда, а також дискотеку Hurricanes
у Діснеївському містечку в період усього перебування туриста.

Надається доступ до телефону і міні бара у кожній кімнаті.

Від’їзд

Турист повинен звільнити свою кімнату до 11 часів ранку в день від’їзду,
лишити свій багаж у камері схову готелю (послуга не надається в ранчо
Ranch Davy Crockett) і насолодиться останнім днем у парку Діснейленд.

Відвідувачі інваліди

В кожному готелі Діснейленда (за винятком Ranch Davy Crockett) є кімнати
спеціально пристосовані для людей із зниженою спроможністю пересування
(не більш 2 чоловік у кімнаті).

З моменту приїзду такого туриста в Парк Діснейленд йому рекомендують
звернутися в Сіті Хол (City Hall) і дізнатися про атракціони найбільше
придатні для нього. На кожному атракціоні є спеціально призначений
доступ для людей із фізичними вадами, розрахований ще на 3 супровідних.
З метою безпеки, три атракціони (Space Mountain – із Землі до Місяця,
Indiana Jones і Храм Небезпеки: униз головою і Поле Пітера Пена) закриті
для відвідання людей із зниженою спроможністю пересування. Є путівник,
складений спеціально з використанням Абетки Брийля для Інвалідів при
вході в Діснейленд у Сіті Холі. У ньому турист знайде всю необхідну
інформацію.

У Парку Діснейленд припускаються також собаки-поводирі за винятком
деяких атракціонів.

Оплата в Євро

Туристу буде простіше, якщо він розплачуватиметься (у бутиках,
ресторанах, і т.д.) кредитними картками Amex, Visa або Mastercard. 1
євро = 6.56 FF.

Обмін грошей

24 години на добу 7 днів на тиждень турист може в готелях Діснейленда.

При вході в Парк Діснейленд і в Сіті Хол

На Пошті вокзалу Marne-La-Vallee/Chessy і також на стійці American
Express у Діснеївському Містечку.

Банкомати

У Парку Діснейленд на Main Street USA, у Adventereland і Discoveryland.

На пошті вокзалу Marne-La-Vallee/Chessy і в кінотеатрах Gaumont
Діснеєвського Містечка.

На нижньому поверсі вокзалу Marne-La-Vallee/Chessy

У Конвенційному центрі готелю Newport Bay Club

Автостоянки

Турист може безкоштовно поставити свою машину на стоянку будь-якого
готелю Діснейленда, у якому мешкає і на стоянку Парку Діснейленд, якщо
він пред’явить свою ідентифікаційну картку Паризького Діснейленда. Якщо
турист не зупинився в жодному з готелей Діснейленда, то автостоянка
йому обійдеться в 7 євро (1 евро = 6.56 FF).

Тварини

По гігієнічним розумінням і з метою безпеки тварини не припускаються на
територію парку Діснейленд і в готелі Діснейленда, за винятком
собак-поводирів. На автостоянці Діснейленда розташований платний Приймач
для тварин. У тварини туриста обов’язково повинна бути оцінка
(татуїровка) і довідка або сертифікат вакцинації від сказу. Персонал не
зобов’язаний гуляти з твариною. Це платна послуга.

Діти – королі в парку Діснейленд

У момент приїзду дитині дається бейдж , який він може з гордістю носити.
Щоб доставити радість дітям в готелях пропонуються різноманітні ігри
як усередині так і на свіжому повітрі. Ігрові кімнати для дітей у всіх
готелях з анімаційною програмою в деякі урочисті дати – Кімнати
відеоігор є в кожному готелі.

Діти до 3 років запрошуються безкоштовно відвідати Парк Діснейленд і
безкоштовно мешкають у кімнаті разом із батьками. У супроводі дорослих
вони можуть кататися на численних атракціонах і дивитися всі спектаклі.
Діти від 3 до 11 років живучи в кімнаті з батьками користуються
спеціальними тарифами. Для цього з ними повинний бути щонайменше 1
дорослий.

Ресторани

В парку 8 ресторанів, шейк-бар: ресторани Planet Hollywood, Rainforest
Cafe і McDonald’s, Ковбойський ресторан барбекю, продаються сладощі на
візках Парку Діснейленд і Диснеївського Містечка, серед вишуканості
стилю “Галереї Мистецтв” туристам пропонується спробувати найкращі
страви кухонь всього світу в Американському ресторані Уолта; ресторан
Блакитна Лагуна, під місячним світлом тропічної ночі пропонує туристам
вишукані рибні страви креольської кухні; трактир Попелюшки – романтичний
трактирчик з казок феї пропонує туристам традиційну французьку кухню;
ресторан Buzz Lightyear’s Pizza Planet пропонує обстановку в стилі “Тoy
Story”.

В усіх готелях є особливі дитячі меню в ресторанах, наприклад, меню для
дітей із приємним подарунком. В усіх ресторанах і барах даються високі
стільці.

Обід із Персонажами Діснея

Ресторан The Lucky Nugget Saloon, розташований у Frontierland, пропонує
пообідати в будь-який день у компанії з Діснеївськими Персонажами у
веселій атмосфері з музикою. У меню пропонуються вишуканий буфет, що
складається із страв Tex Mex на закуску, а також з будь-яких страв на
десерт, які оберуть туристи. Дітям пропонується спеціальне меню: салати,
спагеті, піцца і багато іншого. Час обіду з 12:00 до 15:00 (дорослий:
195 FF, дитина від 3 до 11 років : 95 FF, дитина до 3 років –
безкоштовно).

Опівдня у компанії Персонажів Діснея

Зустріч із Персонажами Діснея в типовому салоні Далекого Заходу.
Пропонується буфет із можливістю вибору фруктових тістечок, оладків,
випічки, шоколадних мусів, морозива, цукерок і холодних і гарячих
напоїв. Щодня з 16:00 до 17:30 (попереднє замовлення обов’язкове).

Театри

На сцені театру Cheparral розвертається надзвичайний спектакль – чудесна
Легенда про Тарзана. На сцені цього ж Театру, у Фронтьєрленд, Міккі і
Мінні з друзями проводять веселі канікули, про які розповідають туристам
у спектаклі “Міккі і Чарівництво Зими”. А на Фестивалі Fantasy Festival
Stage, що називається “Просимо на сцену, будь ласка “, Міккі і Мінні зі
своїми друзями танцюють і співають під мелодії rock and roll.

В часи, коли жили дракони і духи, склалася одна легенда, що розповідає
про великі традиції і доблесті. Вона називається Мулан. Турист може
побачити цей захоплюючий спектакль на сцені Відеополії, у Діскаверіленд,
дія якого розвертається в Древньому Китаї. Турист стане учасником
надзвичайних сцен майстерності китайських акробатів і відкриє для себе
культуру і традиції Древнього Китаю.

В театрі замка турист зможе побачити виставу про ведмедика Вінні, що
розповідає про свої пригоди навколо медяного дерева в компанії своїх
друзів Тигри, Порсіне, Буріке і Кристофа.

В Дісней Вілладж щовечора відбувається свято. Тут турист може
повечеряти, послухати музику і просто весело провести час, адже тут його
чекає більш десятка розвагя. Спектакль “Легенда про Буффала Білла”, дія
якого розвертаються на величезній арені, присвячена пригодам
легендарного Буффало Білла і його наїзників на Дикому заході.

Ціни в Діснейленді.

Ціни (орієнтовані) у високі сезони з 27 березня по 28 вересня і з 20
грудня по 5 січня:

дорослий дитячий

1 день – 35$

2 ден – 70$

3 ден – 100$ 1 день – 25$

2 ден – 50$

3 ден – 75$

У Діснейленді з 12 років дитина вважається дорослою.

У інші дні ціна кожного квитка нижче на 5-7$.

3.1. Місце парку в туристичній індустрії Франції

(Відвідувачі)

1. Парк Euro Disney, Париж – 12.600.000

2. Ейфелева Вежа, Париж – 5.719.773

3. Лувр, Париж – 5.175.000

4. Центр «Жорж Помпіду», Париж – 4.418.000

5. «Місто науки la Villette», Париж – 3. 455. 000

6. Парк Futuroscope, Пуатье – 2. 900. 000

7. Версальский палац, Версаль – 2. 702. 000

8. Парк Aquaboulevard, Париж – 2. 200. 000

9. Парк Asterix, Плайли – 1. 900. 000

10. Парк Marineland, Антіб – 1. 200. 000

Статистичні дані зібрані по всій Європі висвітлюють і ту ситуацію, яка
існує зараз на туристичному ринку Франції. Ці дані говорять самі за
себе, яскраво демонструючи прихильність туристів. Завдякии цим
статистичні даним вже не одна країна все більше інвестує розвиток
дозвілево-паркового туризму.

3.2. Перспективи розвитку тематичних парків на Україні

Країни, які орієнтують свою економіку на розвиток туризму, як однієї з
найприбутковіших галузей, вже звернули свою увагу на створення
тематичних парків.

У Росії, у пригороді Санкт-Пітербурга, в місті Пушкін, також збираються
побудувати Діснейленд. Планується, що в комплекс ввійдуть автодром,
картинг-хол, парк розваг “Пулковський Діснейленд”, водяний розважальний
комплекс, залізничний вокзал, супермаркет, готелі. Будівництво комплексу
входить у програму “300 Санкт-Пітербурга”.

Крім того, через 3 роки в московських Нижніх Мневниках з’явиться дитячий
парк, у якому в масштабі 1:10 будуть подані всі основні святині Ізраїлю
і Палестини. Його вже назвали “Російський Діснейленд”. На його створення
буде потрібно 40-60 млн. доларів, що нададуть ізраїльські і російські
бізнесмени.

Україна планує не відставати від свого сусіда, також вже маючи програму
будівництва тематичного парку в найбільшій рекреаційній зоні країни.

Поки що на Україні не існує жодного тематичного парку, який би
відповідав світовому рівню. В найближчому майбутньому планується
створення першого тематичного парку на території Кримського півострову,
а саме на ялтинській “Галявині казок”. Цей парк буде побудовано на
зразок Діснейленду. Його вирішено розмістити на території ялтинської
“Галявини казок”, де розташовані дитячий парк, унікальний музей казкових
скульптур під відкритим небом, заповідний зоопарк, стародавній ресторан
“Гірський струмок”, упоряджений автокемпінг і інші об’єкти відпочинку і
розваг, що щорічно притягають до себе сотні тисяч туристів.

Відповідно до проекту, будівництво Діснейленда, що включає атракціони
для дітей і дорослих, канатну дорогу, гостинне подвір’я, кемпінг-готель,
розгорнеться на площі 10 га й обійдеться в 10 млн. доларів. По
підрахунках спеціалістів, розважальний центр окупиться протягом
чотирьох років. Ініціатором будівництва виступив директор першого в
Криму приватного зоопарку “Казка” Олег Зубков. Основним розроблювачем і
потенційним інвестором кримського Діснейленда виступила нідерландська
компанія “Мегапарк”, що створює нині парк розваг у Санкт-Петербурзі.
Зацікавленість у цьому проекті проявили й інші російські, німецькі,
голландські й американські фірми.

Приклад туру до Франції із відвіданням тематичного парку “Діснейленд”

День 1 : Париж

Виліт із Києва регулярним рейсом 251 Київ-Париж у 13ч00. Приліт у Париж
в а/п Шарль-де-Голль у 14ч40. Трансфер: аеропорт-готель із
російськомовним супровідним.

День 2 : Париж

08ч50 автобусна оглядова екскурсія “Панорама Парижа” із відвіданням
району Ля Дефранс. 13ч30 Відвідання музею парфумерії “Фрагонар”.

День 3 : Париж

Прогулянка на кораблі по Сені.

День 4 : Париж

13ч00 Відвідання міжнародного центру діамантів “Лорензи”.

День 5 : Париж

Пішохідна екскурсія по Єлисейським полям.

День 6 : Париж/Діснейленд

Трансфер: готель у Парижі – готель у Діснейвілледж (Евродіснейленд).

День 7 : Париж/Діснейленд

Відвідання Евродіснейленду. Відвідання Аквабульвару.

День 8 : Париж/Діснейленд

12ч00 Розрахунок в готелі. 20ч00 Трансфер: готель у Діснейвілледж
(Евродіснейленд) – аеропорт.

День 9 : Париж

Виліт із Парижа регулярним рейсом 254 Париж-Київ в 00ч30. Приліт у Київ
в 06ч15.

Можливі доплати оформлення французької шенгенської візи: 25 років і
більше / до 25 років – 10 – 40 $.

Вартість пакета включає:

авіа переліт регулярними рейсами; трансфери: аеропорт – готель у Парижі
– готель у Діснейвілледж – аеропорт;

проживання в номері з усіма зручностями в готелі обраної категорії (5
ночей у Парижі і 2 ночі в Діснейленді);

харчування – полупансіон (сніданки і вечері);

екскурсійна програма відповідно до приведеного опису;

вхідні квитки в парк розваг “Disneyland-Paris” – на 3 дні;

медичний страховий поліс;

страховка від невиїзду (страхове покриття – $300).

Документи, необхідні для оформлення поїздки

закордонний паспорт, дійсний ще протягом 3-х місяців після поїздки;

копії всіх сторінок українського паспорта (для дітей до 18 років +
оригінал свідоцтва про народження);

одне фото 3х4 або 4х5 (ч/б або кол..) – відповідного віку;

анкетні дані (анкета заповнюється в офісі / дається по запиті);

неповнолітні (до 18 років) надають: оригінал свідоцтва про народження,
нотаріальна згода від батьків на виїзд у країни Шенгенської угоди, у
тому числі у Францію (якщо подорожують без батьків або з одним із
батьків);

довідка з місця роботи або навчання встановленого зразка.

Висновки

Бурне зростання туризму у світі викликало активне розширення пропозиції
туристичних послуг у всіх країнах. Зріст життєвого рівня і конкуренція
туристської пропозиції породжують все більш різноманітні послуги.

Так як, готельне господарство є складовою частиною роботи тематичних
парків, то вже не одна готельна мережа орієнтує свою увагу на зведення
своїх готелів біля місць, які найбільше відвідуються туристами. В
курсовій роботі було розглянуто тенденції росту популярності і
відвідання туристами розважальних парків з чого можна зробити висновки
про їх важливість для туристичної індустрії, а також про важливість їх
складових, тобто готельних, транспортних послуг, послуг закладів
харчування та ін., що і було розглянуто в курсовій роботі. Значне
пожвавлення на ринку готельних послуг спостерігається практично в усіх
країнах Європи. Про вражаюче зростання рентабельності європейських
готелів повідомляють багаточисленні дослідження. Таке ж саме стрімке
збільшення дохідності готельних номерів спостерігається у США. Однією з
головних причин оптимістичної ситуації на європейському туристичному
ринку стало диференціювання послуг, що включало в себе і створення
дозвілево-розважальних парків.

До основних тенденцій розвитку тематичних парків, як складової
індустрії туризму, що набули розвитку за останні десятиліття, належать:

поглиблення спеціалізації готельної та ресторанної пропозиції;

утворення міжнародних готельних та ресторанних ланцюгів;

розвиток мережі готельних підприємств;

упровадження в туристичну індустрію нових комп’ютерних технологій;

нові успішні проекти та ін.

Як показує аналіз існуючої інформації, практично в усіх країнах Європи є
тематичні парки, які належать до всесвітньо відомих фірм, або до більш
дрібних володарів. Саме в Європі і США спостерігається особливо великий
вплив розвитку великої паркової культури. Але поширення великих
тематичних парків не може задовольнити усіх різноманітних вимог туристів
щодо розважального туризму через деяку знеособленість,
стандартизованість обслуговування, що створює підґрунтя для розвитку
малих незалежних парків, які роблять ставки на унікальність і
неповторність. А саме унікальність парків є головним інструментом в їх
роботі.

У боротьбі за клієнта тематичні парки постійно розширюють спектр послуг,
виносячи на ринок нові оригінальні пропозиції.

Враховуючи сучасні тенденції у розвитку міжнародної торгівлі і
туризму, неважко припустити, як вони торкнуться розвитку парків в
кожній країні, яка орієнтується на розвиток туризму.

Але ж скільки у світі людей – стільки і смаків, і кожний з них має
своє право на існування. Тому у майбутньому буде спостерігати розвиток
нових пропозицій у створенні тематичних парків, готельних ланцюгів та
закладів харчування. Спеціалізація готелів буде ставати також більш
ширшою і різноманітнішою.

Особливо на Україні існує багато незадоволених потреб клієнтів у різних
видах тематичних комплексів. Це можуть бути і парки для дітей, і
історико-культурні мініатюри і багато іншого. Новизна послуг є
результатом творчого пошуку і в якійсь мірі комерційною цінністю. Однак
необхідно пам’ятати, що впровадження нових послуг й практична реалізація
нових ідей – завжди ризик, тому вони повинні бути добре прораховані і
продумані.

Якщо над цим ретельно працювати, можна знайти багато способів, щодо
втілення цих ідей: допомогти людині гарно відпочити, отримати душевний
спокій і відновити сили.

Література

Квартальнов В.А Іноземний туризм. – М.: 1999 р.

Богущева В.І. Бари і ресторани. – РнД.: 2001 р.

Париж в кармані. – М.: 2001 р.

Проблеми якості у громадському харчуванні, готельному господарстві і
туризмі. – М.: 1999 р.

Савіна Н.В. Екскурсоведення. – М.: 1998 р.

Крачило М.П. Краєзнавство і туризм. – К.: 1994 р.

Громадське харчування та туристична індустрія. – К.: 2001р.

Сенін В.С. Організація міжнародного туризму. – М.: 2000р.

Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти. – К.: 2000р.

Данильчук В.Ф. Світовий ринок послуг турбізнеса. – М.: 2001р.

Бородіна В.В. Ресторанно-гостинний бізнес. – М.: 2001р.

HYPERLINK “http://www.travel.auto.ru” www.travel.auto.ru ,
HYPERLINK “http://www.europe-park.de” www.europe-park.de , HYPERLINK
“http://www.km.ru” www.km.ru , HYPERLINK “http://www.favourite.ru”
www.favourite.ru , www.france-tour.ru

Додатки

Додаток: План-схема Паризького Діснейленду

1 – Вхід у парк – поїзд у 100 м 25 – Країна
чарівних казок

2 – Готелі

3 – Готель “Діснейленд”

4 – Гостьовий будинок

5 – Маєток привидів

6 – Таємниці Наутілуса

7 – Велика гора , що гримить

8 – Автодром і орбітрон

9 – Космічна гора

10 – Центральна площа

11 – Візіонарій

12 – Чарівне кіно

13 – Відеополіс

14 – Зоряний тур

15 – Замок Сплячої красуні

16 – Хатина Робінзонів

17 – Індіана Джонс і храм небезпеки

18 – Карусель Ланселота

19 – Маленький світ

20 – Піруети Старого млина

21 – Чайні чашки божевільного Капелюшника

22 – Лабіринт

23 – Пірати Карибського моря

24 – Кезій молодший – маленький цирковий паровозик

Додаток: Тематичний парк “Італія в мініатюрі”

“Італійський черевичок в мініатюрі”

Проблеми якості в громадському харчуванні, готельному господарстві та
туризмі. – М.: 1999. – С. 34-35.

Крачило М.П. Туризм і краєзнавство. – К.: 1994. – С. 57.

Савіна Н.В. Екскурсоведення. – М.: 1998. – С. 8-9.

Савіна Н.В. Екскурсоведення. – М.: 1998. – С. 11.

Савіна Н.В. Екскурсоведення. – М.: 1998. – С. 40-41.

Данильчук В.Ф. Світовий ринок послуг турбізнеса. – М.: 2001. – С. 96.

Сенін В.С. Організація іноземного туризму. – М.: 2001. – С. 49.

Бородіна В.В. Ресторанно-гостинний бізнес. – М.: 2001. – С. 81.

Богущева В.І. Бари та ресторани. – РнД.: 2001. – С. 7-8.

Богущева В.І. Бари та ресторани. – РнД.: 2001. – С. 295.

HYPERLINK “http://www.europe-park.de” www.europe-park.de

HYPERLINK “http://www.travel.auto.ru” www.travel.auto.ru

HYPERLINK “http://www.favourite.ru” www.favourite.ru

HYPERLINK “http://www.travel.auto.ru” www.travel.auto.ru

HYPERLINK “http://www.favourite.ru” www.favourite.ru

HYPERLINK “http://www.favourite.ru” www.favourite.ru

Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти. – К.: 2000. – С. 25.

www.france-tour.ru

PAGE

PAGE 10

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020