.

Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2598
Скачать документ

Реферат з фізкультури

Формування навичок здорового способу життя засобами
фізкультурно-оздоровчої роботи.

Фізичне виховання відіграє значну роль у підготовці всебічно розвиненої
молодої людини, здатної успішно трудитися в різних галузях господарства
і соціально-культурної сфери, захищати Батьківщину.

Термін “фізична культура” має декілька значень. Під ним розуміють
“втілення в самому чоловікові, результаті використання матеріальних і
духовних цінностей, які відносяться до фізичної культури в ширшому
розумінні, та як засвоєні людиною культурні знання, уміння, навички, які
досягнуті на основі використаних засобів фізичного виховання показники
розвитку і т.д.”

В цьому плані фізичну культуру школяра слід дивитися не тільки як
заняття руховими вправами, процедурами, загартування.

Поняття фізична культура включає ще і широкий круг розумінь, які
відносяться до занять про правильний режим раціонального харчування,
дотримування правил гігієни, вироблення корисних звичок.

Враховуючи все вище сказане, вчитель Марія Миколаївна старається
виконувати в своїй роботі: перш за все проводити різні дискусії, диспути
на ці теми. Можна сказати, що фізична культура школяра — це певний
принцип його ставлення до свого здоров’я, до розвитку і збереження
можливостей свого організму. На основі цього принципу будується
повсякденне життя учнів, дякуючи фізичній культурі, він є складовою
частиною загальної культури.

Такі задачі фізичної культури визначено в шкільній навчальній програмі.
В ній ставиться задача виховувати навички культури поведінки, а також
формувати у школярів поняття про те, що турбота людини про своє
здоров’я, фізичний розвиток і підготовленість є не тільки його особистою
справою, але сприяє і вивченню школярами теоретичних знань по фізичній
культурі, фізіології і гігієні. В них зберігаються основні положення при
руховому режимі, а також при особливостях занять фізичними вправами, їх
значення в формуванні життєво важливих рухових навичок у школярів й
підготовки їх до праці і захисту Батьківщини, про правила загартування і
необхідності дотримування правил гігієнічних вимог, про корисні і
шкідливі для здоров’я звички.

Працюючи в школі, вона кожної п’ятниці з учнями 5-А класу веде бесіди
про корисні звички, в чому вони виявляються і т.д. А також про такі
болючі теми сьогодення днів – шкідливі для здоров’я звички. Виходячи з
цих бесід, вчитель робить висновки, що найпершими вихователями,
вчителями дітей є батьки, сім’я. Від рівня їхньої культури залежить
рівень сформованості людяності, духовності, гідності дітей, у яких
закладаються основи умінь і навичок, звичок, виробляються оцінні
судження і певною мірою визначається подальша життєва позиція з огляду
на спосіб життя батьків. Тому актуальним залишається питання про
співпрацю школи і сім’ї щодо фізичного виховання і, зокрема, таких
аспектів, як зміцнення здоров’я.

Поставивши перед собою цю мету — формування навичок здорового способу
життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи, вчителька вирішила, що
насамперед потрібно забезпечити всебічний, гармонійний фізичний розвиток
дітей, створювати передумови для успішного навчання в школі і, що
найперше, вона аналізує стан фізичного виховання. Багато працює над
проблемою забезпечення взаємозв’язку фізичного і розумового виховання
школярів, намагаючись не забувати і про формування у хлопчиків і
дівчаток моральних цінностей.

Принцип всебічного і гармонійного розвитку організму передбачає
забезпечення планомірного і цілеспрямованого розвитку всіх його органів
та систем і фізичних якостей особи.

Правильне виховання великою мірою сприяє повноцінному психологічному
розвиткові дитини та вдосконаленню її рухових функцій.

Організм всебічно розвивається, систематично зазнає дії різноманітних
фізичних навантажень, зокрема фізичних вправ. Відомо, що в організмі
людини є понад 630 м’язів і 230 суглобів. Їх нормальне функціонування
передбачає інтенсивне і систематичне завантаження кожного з них. Однак у
виконанні певної вправи бере участь лише обмежена кількість м’язів і
суглобів. Тому для оптимального фізичного розвитку необхідно
використовувати комплекс різноманітних вправ, які б забезпечували
функціонування всіх м’язів і суглобів.

Тому Марія Миколаївна завжди намагається підбирати різноманітні
комплекси для дітей. Комплекси вправ із скакалками, обручами, м’ячами та
багато інших.

Чим більше м’язів бере участь у виконанні конкретної фізичної вправи,
тим істотніші фізіологічні (в органах) і біохімічні (в клітинах)
зрушення відбуваються в організмі, тим ефективніший їх вплив на
всебічний фізичний розвиток дитини.

Принцип оздоровчої спрямованості фізичної культури полягає в організації
фізичного виховання, і, зокрема занять фізичними вправами, таким чином,
щоб вони сприяли профілактиці захворювань учнів, зміцненню їх здоров’я.
В ході фізичного виховання вона намагається забезпечувати таке поєднання
роз’яснювальної, виховної роботи і різних форм практичних занять
фізичними вправами, при якому фізична культура стає усвідомленим
обов’язком, компонентом режиму для школяра.

Згідно “Положенням про фізичне виховання учнів загальноосвітньої школи”
система занять школярів фізкультурою і спортом включає такі пов’язані
між собою форми:

уроки фізичної культури.

Уроки намагається проводити згідно програми, так, щоб учням були
доступні всі розділи: легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол,
ручний м’яч і т.д.

– фізкультурно-оздоровчі заходи протягом шкільного дня.

Щодо вчителя Марії Миколаївної та його проведення фізкультурно
оздоровчих заходів протягом шкільного дня.

Вона в класах проводить гімнастику перед уроком, підбираючи для учнів
завжди нові та цікаві вправи.

Не забуває про фізкультурні хвилинки, які так необхідні для дітей на
кожному уроці. Важливої роллю та питанням для неї та дітей є ігри й
фізичні вправи на перервах і в режимі продовженого дня. І це не
випадково, адже діти потребують гри. У рухливих іграх, спортивних діях
колективного характеру виховується почуття дружби, готовності до
взаємодопомоги. Коли вона проводить будь-яке свято, гру, веселі старти,
то помічає, що ускладнення завдань викликає у дітей бажання долати
труднощі. Досягнення успіху у складних ситуаціях дає їм позитивні емоції
і розвиває наполегливість.

позакласна спортивно-масова робота (заняття в гуртках фізичної культури
і спортивних секціях, спортивні змагання). Вона веде заняття в гуртку
фізичної культури по гандболу. Старається проводити змагання між
класами. В кінці змагань відповідно підібрати нагородження, вимпели, щоб
пробудити в дітей інтерес до занять фізичними вправами. Щоб діти радісно
чекали наступного заняття, а також її, щоб у них виникали різні питання,
як виконати той чи інший елемент.

позашкільна спортивно-масова робота та фізкультурно-оздоровчі заходи за
місцем проживання (заняття в дитячо-юнацьких спортивних школах,
туристичних гуртках і т.д.).

з пояснень і бесід вчительки школярі розуміють, що позакласна і
позашкільна спортивно-масова робота займає велике значення в їх
фізичному вихованні. Одне з ведучих місць в системі фізичної культури
школярів займає безпосередньо виконання вимог щодо планування проведення
уроків і позакласної роботи з учнями школи. Покращення рівня спортивної
майстерності школярів залежить від систематичного і кваліфікаційного
масового навчання дітей ігровими методами, починаючи з молодших класів.
Це підтверджено науковими дослідженнями і знаходить своє відображення в
практиці.

самостійні заняття учнів фізичними вправами вдома, на пришкільних і
дворових майданчиках, стадіонах та інше.

Перед нею і учнями завжди стоїть такий девіз: Який прекрасний світ
рухів! І вона намагається їм пояснити, що усі ми з заздрістю дивимось на
спортсменів і дивуємось, з якою легкістю вони виконують ті, чи інші
рухи. Але, щоб досягнути цього, тобто високих результатів, ви самі
повинні володіти вмінням виконувати ігрові функції, самостійно
займаючись фізичними вправами.

Систематичні заняття фізкультурою позитивно впливають на розвиток учнів
в школі та сім’ї, спонукають його дотримуватись правильного режиму і
вимог гігієни.

Підсумовуючи свою роботу, Марія Миколаївна вважає, що уроки фізичної
культури є основною формою фізичного виховання учнів. Вони є обов’язкові
для всіх школярів (за винятком тих, хто за станом здоров’я віднесений до
спеціальної медичної групи). Уроки повинні активно сприяти успішному
здійсненню позакласної і позашкільної роботи з фізичного виховання,
формування у учнів інтересу і звички до занять фізичними вправами в
повсякденному житті. Необхідно підвищувати вплив уроків фізкультури на
вдосконалення інших форм фізичного виховання.

Відомо, що навіть при якісному проведення уроків їх безпосередній вплив
на розвиток учнів недостатній. Науковим дослідженням встановлено, що
урок фізкультури забезпечує в середньому лише 11 % гігієнічної норми
рухливої активності школяра. У зв’язку з цим, необхідно збагачувати і
правильно поєднувати різні форми фізичного виховання учнів і
фізкультурно-оздоровчої роботи.

Особливу увагу у школі приділяти оздоровчій роботі з ослабленими дітьми
та хворими. У позаурочний час з ним проводити спеціальні заняття з
лікувальної фізкультури.

Спрямованість навчальної і позакласної роботи з фізичної культури на
масове охоплення учнів систематичними заняттями фізичною культурою і
спортом великою мірою сприяє зміцненню здоров’я вихованців школи,
підвищення рівня їх фізичної і розумової працездатності. Як вже було
вище сказано, гімнастика перед заняттями проводиться в школі за 20 хв.
до початку уроків. Вона сприяє розв’язанню певних виховних і
організаційних завдань. На відміну від ранкової зарядки, для гімнастики
перед заняттями існують деякі обмеження (виконується в шкільній формі).
Проте, все це не знижує їх властивості для розвитку фізичної культури
школярів. Адже не секрет, що для більшості учнів ранкова гімнастика
вдома стала не обов’язковою.

Фізкультхвилинки під час уроків сприяють підвищенню розумової і фізичної
працездатності учнів. Я завжди пригадую собі слова видатного вченого –
педагога К.Д. Ушинського: “Дайте дитині трохи порухатись, і вона знову
подарує вам 10 хвилин уваги, а десять хвилин жвавої уваги, якщо ви
зуміли їх використати, дадуть вам більше, ніж цілий тиждень напівсонних
занять”. Тому вона керується думкою вчених на кожному уроці, особливо на
третьому і наступних 1-2 хв. для проведення фізкультхвилинки. Перед її
початком вона провітрює класну кімнату. Потім під її керівництвом учні
виконують ряд фізичних вправ. Особливу увагу вчитель приділяє тим
вправам, які допомагають запобігти негативному впливу сидячого способу
життя на фізичний розвиток дитини (порушенню постави, деформації будови
тіла), сприяють більшому насиченню організму киснем.

Організоване проведення ігор, змагань та фізичних вправ на великих
перервах є важливим фізкультурно-оздоровчим засобом у режимі шкільного
дня. Відомо, що ефективність відпочинку учнів і підготовки їх до
навчання залежить від того, як вони проводять перерви. Під час великих
вправ вона добирає фізичні вправи у відповідності з віковими
можливостями школярів.

Перерви Марія Миколаївна проводить на свіжому повітрі і взимку. Тут діти
постійно рухаються, і вправи виконують більш інтенсивно. Більшість
фізкультурно-оздоровчих засобів на великих перервах здійснює в ігровій
формі. Особливо використовує засвоєні учнями ігри чи рухові дії.

Її мета в роботі, щоб кожний урок був сюжетом із життя, гра. Саме під
час гри у дітей виникають різноманітні позитивні емоції, які створюють
для нервової системи найкращі умови формування найрізноманітніших
рухових навичок і розвитку фізичних якостей.

Щоб кожна нова тема уроку була сюрпризом для дітей, щоб діти часто
просили повторити ту чи іншу гру чи вправу іще раз. Саме це б дало їм
добру нагоду урізноманітнювати, ускладнювати вже відомі рухи,
вдосконалювати уміння дітей.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020