Реферат на тему:

Верхні дихальні шляхи, їх будова і функції

Тема: Верхні дихальні шляхи, їх будова і функції.

Мета: Сформувати в учнів знання про будову і функцію повітроносних
шляхів і легень; навчити школярів розпізнавати органи дихання на
таблицях і вологих препаратах, встановлювати зв’язки будови органу з
його функціями, виховувати бережливе ставлення до свого організму,
спонукати дотримуватись правил особистої гігієни, розвивати пізнавальний
інтерес.

Обладнання: модель гортані, таблиця «Органи дихання», «Гортань і органи
порожнини рота при диханні і ковтанні»

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів.

Пригадайте з курсу ботаніки, що відбувається в процесі дихання рослин.

Із курсу зоології, як дихають хребетні тварини.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності тварини.

Сьогодні на уроці ми дізнаємось про будову органів дихання для людини?

Розкриємо значення правильного дихання в фізичній праці та спорті.

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

V. Сприйняття і первинне осмислення учнями нового матеріалу.

1. Загальна характеристика процесів дихання.

Дихання – це сукупність процесів, внаслідок яких відбувається
поглиблення організмом кисню і виділення з нього вуглекислого газу.
Діяльність будь-якої клітини, тканини, органа пов’язана з витратою
енергії.

Джерелом енергії для організму є розпад і окиснення органічних сполук,
які безперервно відбуваються у клітинах. Окислювальні процеси в
клітинах, внаслідок яких виділяється енергія, називають внутрішнім
диханням. Більшість окислювальних процесів перебігає за наявності кисню,
запаси якого в організмі дуже малі, тому він потребує безперервного його
надходження. Доставку кисню до тканин і винесення вуглекислого газу до
легень називають зовнішнім диханням.

2. Будова і функції органів дихання.

Дихання людини забезпечує дихальна система, що складається з
повітроносних шляхів (носова порожнина, носоглотка, глотка, гортань,
трахея, бронхи) і легень.

– ? ae o ?

?

– ae o $

?

oooioooTHTHTHTHTHTHTHTHOOOOoOOOO

#^#–#¬#A#O#e#I$<(?(E(i(J)”)ooooooooooooooooooooooooeee & а) Носова порожнина – поділяється кістково-хрящовою перегородкою на дві половини – праву і ліву. У кожній з них є три звивисті носові ходи: верхній, середній і нижній. До нижнього носового ходу відкривається носослізині канали. У слизовій оболонці верхнього носового ходу містяться рецептори нюхового аналізатора, які сприймають запахи. Стінки порожнини носа вкриті слизовою оболонкою з миготливим епітелієм. Війки епітелію, рухаючись, затримують і виводять назовні пил і мікроорганізми, які всідають на слизовій оболонці, тим самим виконуючи захисну функцію. Повітря, яке людина вдихає, у носовій порожнині зігрівається або охолоджується кров’ю. Пам’ятайте! Вдихати потрібно через ніс. Проводимо фізкультхвилинку. б) Гортань в) Трахея г) Бронхи д) легені. Осмислення об’єктивних зв’язків і відношень у виучуваному матеріалу і розкриття внутрішньої суті виучуваних явищ. Сутність дихання полягає у використанні клітинами організму кисню і виділенні вуглекислого газу. Початковий етап дихання – обмін газів між кров’ю й атмосферним повітрям – здійснюється в органах дихання. Завдяки великій загальній площі альвеол легень кисень внаслідок дифузії швидко переходить у кров, а вуглекислий газ із крові – в легені. Повітря, що надходить до легень через носову порожнину, зігрівається, зволожується і зневажуються. VІ. Узагальнення і систематизація знань. Учні відповідають на питання. Що таке дихання? Яке значення для організму людини має дихання? Яка будова носової порожнини? І т.д. VІІІ. Підведення підсумків уроку. ХІ. Повідомлення Д/з (дом. завд.) Вивчити § 6 ст. 139-141. Заповнити таблицю. Орган Особливості будови Основні функції

Похожие записи