.

Родина хвойні

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 7258
Скачать документ

2

П?н

1. З???а ????и??а

2. Р??а ???і

3. К????і

В????? ?????

1. З???а ?????т?а

Х??і (Coniferophyta, Coniferopsida, Coniferales) — ?????і? і ???и???
???і ?????і ???и. Це ??і?іл, ?? ? ряд ??і? Streptophyta ???а З??і ???и.
За ??і?ім ??я?м – ? ??? і ?? ??? ??і?в: ?д ????? ??н (1 м) ? ?????х ??в
(???я – 100 м).

Л??и (?оя, ?і?и і ???? ??а ??у) ?ю? ??яд ??к. Г?? ? ?????у ???? ???і ?о
????, ?о ???ю? ?о?і ????і ??и. Н???а ??а ???в ? ?????і ї?іх ???ів (??
???л?і у ??у ???) ????ую? ??е ?в? ????ня ??????я ?л?и ???.

У ?? ? ???? ???х є ??? ????в, я? ???ю?ся ??я?? ???, ?? ????і ??ою ???ю –
???ю. П? ????? ???? ? ?? ???? ??? з’я?яют?я ??? ???ї ???, я? ?тя?є ?ну.

Х????ою о???істю ????і ???х є ??і??ий ??. Гі?и ?х ??? ??і?ю?ся ??ця?,
???у ??? ??рює?ся ?? ???. За ????ю ?х ??? ??а ?????и ?к ???и. Х??і ?ю?
?? ?о д? ?? ???в (??? ????і ?о ????і ? ??оч?і, ??? ?и ??у ??і?ю?ся ?
?????). У ????і ???х ??? ?????і, ?е у ?я?х ??в ?? ??аю? ???о (???а).

До ???х ???? ??а, я??, я?ця, ???а, ?я, я???, ?с, ??, ???с, ???я.

2. Р??а ???і

Рід ?лю?є ?ля 100 ??в ?????? ??в і ????ів. В ????і ?? ????в т??, ??? ?о
????????, ??и ??к??і?а. У ???у ?? ?? ?? ???ю з ???о ?і????ю ?і?ою, ??и
?аю? ???? ?о ???????. Г???ня ????е. Х?ї?и в ??? ? 2, 3 ?о 5, ??е ?д 1 ?
8 ?.

С?? ????

Д??о ???ю 25-40 м. і ????м ??? 1 м. Ж?е ? 350 (600) ??в. Х?я ??а, ????
із ?іря?? ????? ??и, ???ою 4-9 ? (?е ??ж?ь ?д ?? ???) і ???ю ? 2 ?, ???а
?і??? ??і?? ? ??ні, ???, ?лю?. З??у: ??о-???, ??у: ????-??? ?д ????о
???у. Х?я ?? 2-3 (8) ??в. Н?і?я ??і?є ??? ???н?о ?? ??я ?і??я. Ш?? ????і
а? ?дя? по 2-3 ?., ??????- яй???і, ???о ?????і, ???ою 3-7 ?., ?а??? 2-4
?. Р???аю?ся ??и в ???і-?іт?. Для ????, ?? ??? ???о ????о ?? ?є 4-15 ?.,
???я. П????? щ?і?о, ?е ???? ?к ?? ??з 3-4 р?и. С?? ???? ?? ?і??ю?? ???,
?о ? ?і??ь ??? ??а. С?в?р ???? ?д ??ів. Щ?о ?????ї: ??о ???яє?ся ??ш
???????и і ш??????? ????. До ?дю??і і ??г?? ???в ? ????а. П??а ???- і
????і?а.

С?? ????

Д??о ???ю 25-30 м., і ????м 70-90 (110) ?. Ж?е 250 (350) ??в. К?? у ????
?? ??а, ??????; у ???у ?? – ??? ??????. Х?я ??а, ???ою 10-18 ?., і ???ю
? 2,5 ?. Ж?е ?оя 3-5 ?ків. Ц?? ??а ???? у ???. Н?і?я ??і?є ? ??ій ?к.
Ш?? ?дя?. П???є ????ня ? ??? ???е. П??а ????і?а, ???і?а, ?і??ю?? і
???і?а. П??а ???є?л?а.

С?? ???а

Гі??а ??а ??о ??рює ? ???х ??? ?с? ???і ? 3 ??ів ???ю, ??е ? ??і?і
лю??ю.

С?? Б??а

Д??о ???ю 18-25 м, і в ???? 50-70 ?. Ж?е ? 120 р. К?? ????ї ???и, ????а,
а у ??? ??в ????????, ?і??а. С??у? ??о ????о ??и??і, ??о р???? і ????і.
Х??а ??а, ???ою 2-4 ?., і ???ю ? 1,5 ?., ????, ???а. П????? ??а Б??а із
5-7 ??в ??ч? і ря?о. Ш?? ???, ?дя?, ? 2-3 (7) ?., ??????-???і, ??? ???і.
К???а ???а ??а. П??а ???- і ????і?а, ??ш ??????а ?ж ??а ????. Ш??????
???, ?е в 40-50 ??в ?? ???яє?ся.

С?? В???ва

Д??о ???ю 30-35 (50) ??ів і ????м 120-150 ?. Ж?е 220-270 р. Ця ??? ????
із Пі?іч?ї А??? у 1705 р., В????м. К?? ???-??????, ??а. П??и ??і, ?????.
С???и ?я?. В??о ???і ?д ??ів. К?а на ???х ? 30 ??в ??а, у ????? ?? –
?????а, а у ???у – ?? ?в?і?ю. Х?я ???а, ??иною 6-11 ?., і ???ю ? 0,5 ?.,
у ??? ? 5 ?. Ж?е ?оя 2-3 ??. С?? В???? ?і? у ???. Ш?? ???аю? ??? ????го
??. П????? з 15-25 ??в (в ????? ?д ?? ??у ???). В???і ?? ???юю?ся ??з
2-5 ??в. Ши?и ?ся?, ??и ???і. П??а ?? ????а ? ?дю??і і ????і ???. Д??
????? ??? ??? і ??? ???? ?????я, ? ???? ???а ?????, м?е ???????
?????і?ь. П???є ??г?о ???я. С???????ва ? ?і?а.

С?? ???а ????а (?? ?????)

Д??о ???ю ? 35 м., і ???р ? 180 ?. Д??? ? 500 ??в. Ст??р у ????нях –
??????, ?я?й, ???і???, а ? ????х – ?і???, ??? ????? у ??ій ???і. К??
??а, я????, ?о ???о-?????, ???. Гі?и ???о ?ря?у ???я? ?д ???? ?д ?я?м
??м. Ц?? у ???. Ш?? ?я??оя?. П?????я ??? в 25-30 ??в. Н???? в 80-180
??в. Р?????ся ? ????ю ???ів і ??ів. Дана ??? ? ????а ? ?дю??і і в????
???в. М??о- і ????і?а, ??о?о ??????а. П??о ????? ?????я.

С?? ???а ????а (?? ?????)

Д??о ???ю 30-35 (60) м., і ????м ? 2 м. Ж?е 400-700 ??в. К?? ????ї ???и,
???-?????а, ??? ???а. С???и ?я? ???? ?і??і, ?г?о ???а ?д ??ів. П??и ?
???, ???. Х?я ??е ? 5 ?? у ??? ???. Д??? 7-15 (20) ?., і ???ю ? 1 мм.
Н?і?? ??-??. Мі?я? 65% ?рів. У??й ??і ?и ??. К???а ???а – ????а. П??а
???? ???а. Н???? в 20 ??в ??? ?ся?є ?? 3 ??и. М?????а, ??????а.

С?? ???а є????? (?? є?????й)

Д??о ???ю 20-27 м., і ді???м 100-130 ?. Ж?е 500-600 (1000) ??в. С???
?я?й, ??????? ?д ??ів. К?а в ?л??? ???, ??м ?? ???ю і ?і?н??ою. К?? у
????і ??а, ?????а, а ??м ?????? і ???-?????а. Х?я ? 5 ??, ??и ??і?? ?
??ях ?г?ів, ?я??оя?. К???а ???а ???, ???а, ??? ? ?м’я??? ???х ?? ???аю?
???о в ??ю. П??а ?????а, ??е ????. В???? до ????і ???, ??? ??????а.

3. К????і

К??? (Cupressus L.) – ?д ??о???х ??в і ????ів ????а к????? з ??????ю ?о
?????ю ??ою.

Н?і ??? ?? ????в – ?? ??ь?о ????ня; ???? їх ??е ????і ???и ????ю?ся ?е в
????й ???ії.

Д??а ?о ????и, ???і ?і??и ????и ???и, ?????? ? ??зі й ??????и ????? в 4
ря?; у ???о ??? ??а ??? ??? ?? ??і?а, ??? ж ?? ???а ??? ???? ? ???; ?
???й ???і ?с? ???? ????а ??я? ???а, і?? ??о об????.

К?я?і ?о ????і ?????і ???чі ?і?и ???ю?ся ? ???я, ????о ????и, в ??х ??в
??????, в і?? – ??????и ?????и, ??????и ????; ??а з ???к з 3-5 ?????и.
Жі?? ?і?и ???і в ?ц??я – ш??, у я?х ??, ? ??, ??? ?ісся з ???ою ??ою в
???у ??у, ?к ? ??? ?і?а (??а) ???є?ся зі ???я, ????о ?і?а ???? ??????и
??я?. Ш?? ??і?ю? ? ??? ?к, ?аю? ?ля??и ?о я???і??и, а ??и ???ю? ??у ???х
??????х ??в’я??? ??ів, ?????? ?????? ? ???ї ??и; ? ??? ?с? ????? ??ш-??
?????й ???. На ??ій ???і ??и ????є ??? ряд ???я. Т?? ?лю??е ???я ???ит?я
?д ???м ???. З??? ??і??? із ??а ?м’я?ля?, ?і?а з 3-4.

К???и ???ь у ????у ?і?? пі?і?? ???і, ???? в С??????’ї, у С??і, Гі??ях, ?
??? К?аю й в А??? ?д Г???? ? О???.

К???и ???ю?ся в ??х і ??? як ?????і ???и, як ?? ?о??, ????? ?я ?х ??й
??????ся ???с ?????? (Cupressus sempervirens L.). Н???? ??ір ????
????і??о (Cupressus macrocarpa ) ???яє ?????и ?? ??? як ?мн?? ???у.

Х?ю й ??? ?я?х ??в, ????д, ???с ??????й (Cupressus lusitanica Mill.),
????аю? ?я ????я ?????? ??а, ? ????ь ?????ня в ?????ії, ???ю? ????????и,
??????м, ???????и, ? ???ю? й і??и ????и ?????я?.

Ч?? ??? ?? ???я? ??о ????аю?ся в ???? й ????ії, ? ?б?? ??? ??? ?????.

Д???а ????в м’я? й ??а (за ?ня?? ???? ??????, ? ???є ???ю й ??ою,
??????ою ???ною), ??х ??я?є ??х. В????є?ся в ?????і, ???????, ?я ?????ня
м??в, ?і?? ???в, у ?? ??і, ??о?ій ??? (??и, ???, і??і ??и). Ви??й ?і?
??и в ???? ????? її ??у ??он??ь, із ?єї ???и ??? є??я? ??? ????и ?? із
??о ???, а ????? ??о в???????ся ?и ??????і ??й. П??? ?????? ??? ?і ??? ?
?????х ???.

П??? ??о-??? ??я ???? ??????о із д??іх ??в ?е ???и ???ою ??, а ?? ? ???
??о ?????я в ????? ?і?? ? ???рях. Ц? ???с ?в ??вя??й у ??ів і ??ян ??м,
????о П???. К????і ??? ??и в ???? ????; ?? ?????ся в ?? ?ло? ???у; ?
м??? ???? ??? ????? ???я.

Д??????й ?? О??й у ??? ???у «М?????» ???є ???у ?о К???, ю??, ? ???? ??в
???? ?? в ???, ?б ??о ???? ?о ??о ?ю??ця, ??я, я?? ?н ????м ????? ?
?лю??і.

Із ???? ???я??а ???і? ???? ??ня?ся, із ???у ??? ?н ?? ???? ???о ??я. У
Бі?ії ???с ?????є?ся ??д ??в, ? ???ь у ????у ??. По ?я?х ????нях, ???с –
? ??? ??р, з я?? ?в ????й Н?в ???.

Дея? ?? ?? ???с:

К??? ????? (Cupressus arizonica Greene) – ?????е ??? ? 21 м ???ю, ?????
??? ??? ? ?20……?25C

К??? ?????? (Cupressus sempervirens L.) – ????ій? ??? ? 30 м ???ю, ?? ?
2000 ??в.

К??? ????і?? (Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon)

К??? ???? (Cupressus funebris Endl.). Р??? ??о ?с??ю? ? ???рях у К??? і
Я??ї. Дея? ??і ???я? цю ???у ? ?? Chamaecyparis ? ??ою Chamaecyparis
funebris (Endl.) Franco.

К??? ??і??? (Cupressus corneyana Нort. ex Carriere)

К??? ??????й (Cupressus lusitanica Mill.) Д??о ? 30-40 м ???ю й ?????ю
??ою, ??? ????? ???ь ???я й ґ??у, ???е ? ???.

К??? ?????? (Cupressus torulosa D.Don)

К??? ?????? Cupressus sempervirens В??е ?????е ??? ???? ??и. К??и ?і?і,
?о? ?о ??и ???, ????о-???? ???у.

І?і ??: І?? ??то ??в к???а, з я?х ?ж ???ю? ????? м??, ????д, C.
lusitanica.

Т????е ?????ня: ????? ??о ??? ????я ?? ????м, а ? Т??і ???р ??????ся як,
? ??? ??б. З???в??ся ?и ???, ря?ій ???у?ії й ?????у ??????ю. У ????ій
?д??і ??и ???и ?я ???ю??я ??? ???и.

В???т?а ?????

1. В???й В.А. Б???а / У??? ???е. – Р??в-?-Д?у: Ф??с, 1996

2. www.uk.wikipedia.org

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019