.

Органи багатоклітинних тваринних організмів. Онтогенез і філогенез тваринних організмів. Розвиток життя на землі. Система тваринного світу. Найпростіш

Язык: украинский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
0 9447
Скачать документ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З БІОЛОГІЇ

на тему:

Органи багатоклітинних тваринних організмів. Онтогенез і філогенез
тваринних організмів. Розвиток життя на землі. Система тваринного світу.
Найпростіші: загальна характеристика, анатомія тіла. Класифікація.
Живлення, дихання, розмноження найпростіших. Саркодові. Основні
представники. Особливості будови і функції

ПЛАН

1.Органи багатоклітинних тваринних організмів.

2.Онтогенез і філогенез тваринних організмів.

3.Розвиток життя на землі. Система тваринного світу.

4.Найпростіші: загальна характеристика, анатомія тіла. Класифікація.

5.Живлення, дихання, розмноження найпростіших.

6.Саркодові. Основні представники. Особливості будови і функції органів.

***

1. Органи багатоклітинних тваринних організмів

Багатоклітинні тварини утворюють саму численну групу живих організмів
планети, яка нараховує більше 1,5 млн нині живучих видів. Багатоклітинні
тварини відбулися від одноклітинних організмів – протіст, однак зазнали
істотні перетворення, зв’язані з ускладненням організації.

Однією з найважливіших характерних рис багатоклітинних тварин є
морфологічне і функціональне розходження кліток тіла. Клітки
спеціалізуються на виконанні визначених функцій, утворюючи тканини.
Різні тканини поєднуються в органи, органи – у системи органів. Для
здійснення взаємозв’язку між ними і координації їх роботи служать
регуляторні системи – нервова, ендокринна й імунна.

В організмах багатоклітинних тварин існує внутрітранспортна циркуляторна
система, яка поставляє віддаленим від поверхні тіла тканинам і органам
необхідні речовини – рідка тканина кров. Багатоклітинні тварини
одержують інформацію про зміни в навколишньому середовищі і реагують на
них за допомогою нервової системи й органів почуттів. Багатоклітинні
тварини розмножуються статевим розмноженням. Розвиток організму
багатоклітинної тварини з однієї клітки – зиготи – привело до виникнення
в ході еволюції складного процесу індивідуального розвитку – онтогенезу.
Подібність початкових стадій онтогенезу у всіх типів тварин свідчить про
спільність їхнього походження з протіст.

По ознаці чи відсутності наявності внутрішнього кістяка тварини
підрозділяються на дві груп – безхребетні і хребетні. Виділяють також
первичнороті (первинний рот організму на стадії гаструли – бластопор –
залишається ротом у дорослого організму) і другоряднороті (первинний рот
зародка перетворюється в анальний отвір, а відкритий рот закладається
вдруге у виді ектодермальної кишені). До вторинноротих відносяться типи
Голкошкірі і Хордові. Виділяють також дві групи тварин по симетрії тіла:
променисті, або радіальносиметричні (Губки і Кишковосмугасті) і
двосторонньо-симетричні.

Усі багатоклітинні тварини також підрозділяються на двошарові і
тришарові. Двошарові не мають мезодерми, а тільки ендо- і ектодерму. До
них відносяться два типи – Губки і Кишковосмугасті.

Губки – найбільш примітивні багатоклітинні тварини. У губок є
диференціація кліток, але немає чи майже немає координації між клітками,
необхідної для організації їх у тканині. Губки не мають нервової
системи. Ток води, необхідний для постачання організму живильними
речовинами і киснем, здійснюється за допомогою хоаноцитів, чи
воротничкових кліток.

Кишковосмугасті – переважно морські, радіально-симетричні,
вільноплаваючі, сидячі чи прикріплені тварини, що нараховують близько 10
тис. видів. Кишково смугасті мають дуже примітивні риси будови:

– двошаровий тип будови: найбільше примітивно влаштовані гідроідні
поліпи по своїй організації подібні з гаструлою – зародковою стадією
багатоклітинних тварин

– радіальна симетрія тіла: сформована в зв’язку з прикріпленим чи
малорухомим способом життя у водяному середовищі

– відсутність дійсних тканин (у всіх кишковосмугасті, крім коралових
поліпів), багато процесів протікають ще на клітинному рівні

– дифузійний (розсіяний) тип будівлі нервової системи, що забезпечує
відносно повільне здійснення тільки простих рефлексів

дифузійний тип подиху і виділення

змішаний тип травлення: воно починається в кишковій порожнині (як у
більшості багатоклітинних тварин), а закінчується внутрікліткового (як у
протист)

– наявність (поряд з половим) безстатевого розмноження (брунькування),
не властивого переважній більшості багатоклітинних тварин.

Деякі кишковосмугасті існують у двох життєвих формах: прикріпленого до
субстрату поліпа і вільно плаває планктонної медузи. Ці форми чергуються
один з одним. Чергування форм супроводжується зміною способів
розмноження (медузи – полове, поліпи – безстатеве). Завдяки наявності
медузоїдного покоління і їхніх личинок відбувається розселення. Обитание
поліпів у дна, а медуз у товщі води знижує внутріводяну конкуренцію за
їжу, місце мешкання.

2.Онтогенез і філогенез тваринних організмів

Онтогенезом називають сукупність процесів, що протікають в організмі, з
моменту утворення зиготи до смерті. Його підрозділяють на два етапи:
ембріональний і постембріональний.

Ембріональним вважають період зародкового розвитку з моменту утворення
зиготи до виходу з яйцевих оболонок чи народження, у процесі зародкового
розвитку ембріон проходить стадії ділення, гаструляція, первинного
органогенезу і подальшого диференціювання органів і тканин.

Ділення. Діленням називають процес утворення багатоклітинного
одношарового зародку — бластули.

Для ділення характерно: 1) розподіл кліток шляхом мітозу зі збереженням
диплоїдного набору хромосом; 2) дуже короткий мітотичний цикл; 3)
бластомери не диференційовані, і в них не використовується спадкоємна
інформація; 4) бластомери не ростуть і надалі стають все менше; 5)
цитоплазма зиготи не перемішується і не переміщається.

Перша борозна ділення проходить у меридіональній площині, що з’єднує
обидва полюси — вегетативний і анімальний, – і поділяє зиготу на дві
однакові клітки. Це стадія двох бластомерів.

Друга борозна також мерідиональна, але перпендикулярна першій. Вона
розділяє обидва бластомера, що виникли в результаті першого розподілу,
надвоє — утворяться чотири подібних бластомери.

Наступна, третя, борозна ділення — широтна. Вона пролягає трохи вище
екватора і поділяє всі чотири бластомери відразу на сімох кліток. Надалі
борозни ділення чергуються.

В міру збільшення числа кліток розподіл їх стає неодночасним. Бластомери
все далі і далі відходять від центра зародку, утворюють порожнину.
Наприкінці ділення зародок приймає форму пухирця зі стінкою, утвореної
одним шаром кліток, що тісно прилягають друг до друга. Внутрішня
порожнина зародка, що спочатку з’єднувалася із зовнішнім середовищем
через щілини між бластомерами, у результаті їх щільного змикання стає
зовсім ізольованою. Ця порожнина зветься первинною порожниною тіла —
бластоцеля. Завершується ділення утворенням одношарового
багатоклітинного зародка — бластули.

Первинний органогенез. Після завершення гаструляції в зародка утвориться
комплекс осьових органів: нервова трубка, хорда, кишкова трубка.
Починаючи з плоских хробаків в еволюції тваринного світу наступило
велике ускладнення: у зародку закладається третій зародковий листок —
мезодерма. У хордових це відбувається шляхом отшнуровивания від
ентодерми мезодермальних кишень, що вростають між першим і другої
зародковими листками, формуючи вторинну порожнину тіла.

Подальше диференціювання кліток зародка приводить до виникнення
численних похідних зародише-вих листків-органів і тканин.

Постембріональний період розвитку. У момент народження чи виходу
організму з яйцевих оболонок закінчується ембріональний і починається
постембріональний період розвитку.

Філогенез (від грец. phylon – плем’я, рід, вид і HYPERLINK
“http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/009/318.htm” …генез ),
філогенія, історичний розвиток організмів. Термін введений нім.
еволюціоністом Е.Геккелем у 1866. Процес філогенезу і його
закономірності вивчає філогенетика. Основною задачею при вивченні
філогенезу є реконструкція еволюційних перетворень тварин, рослин,
мікроорганізмів, установлення на цій основі їх походження і родинних
зв’язків між таксонами, до яких відносяться вивчені організми.

Для цієї мети Е. Геккель розробив метод «потрійного паралелізму», що
дозволяє шляхом зіставлення даних трьох наук – морфології, ембріології і
палеонтології – відновити хід історичного розвитку досліджуваної
систематичної групи. Залучення даних ембріології для реконструкції
еволюційних перетворень організмів зажадало вивчення співвідношення між
їх індивідуальним і історичним розвитком і уточнення поняття Ф.

Англійський еволюціоніст У. Гарстанг у 1922 сформулював представлення
про філогенез як про послідовність онтогенезів у наступних один за одним
поколіннях, зв’язаних співвідношенням: батьки – діти – онуки. Ця ідея
була розвинута І. І. Шмальгаузеном, що вважав, що філогенез являє собою
«історичний ряд відомих (відібраних) онтогенезів». Трактування
філогенезу як історичної послідовності онтогенезів, які пройшли контроль
природного добору, дозволяє установити процес розвитку будь-якої
систематичної групи. Це залежить від вибору ознак, по яких
установлюється наступність форм, від наявності даних палеонтології і від
задач дослідження. Вивчення історичних змін ознак, характерних для даної
систематичної групи, дозволяє реконструювати філогенез цієї групи, однак
нерівномірність темпів еволюції ознак і неминучість екстраполяції
результатів вивчення обмеженого числа ознак на філогенез цілісного
організму, а потім на філогенез таксона, знижує точність реконструкції
філогенезу і часто веде до помилок. Тому для цілей реконструкції
філогенезу усе ширше залучаються дані цілого ряду біологічних наук,
наприклад молекулярної біології, біохімії, генетики, біогеографії,
екології й ін.

  Філогенез різних груп тварин вивчений украй нерівномірно. Це
обумовлено як різною кількістю палеонтологічних і ембріологічних даних,
так і історично сформованим напрямком вивчення тієї чи інший
таксономічної групи. Палеонтологам відомо менш 3% від передбачуваного
числа сучасних видів (близько 4,5 млн.).

Найбільше повно вивчений філогенез хребетних тваринних і вищих рослин,
що обумовлено відносною молодістю цих таксонів і наявністю
палеонтологічних даних. Для деяких груп хребетних, наприклад гомінид,
хоботних і ряду ін., філогенетичні зв’язки встановлені з точністю до
родів і видів. Серед безхребетних тварин докладно вивчений філогенез
деяких груп молюсків, плеченогих (брахіоподи) і членистоногих. Однак
родинні зв’язки між типами тваринного світу, так само як філогенетичні
зв’язки таксонів більш низького рангу, наприклад загонів ссавців, багато
в чому дискусійні.

3. Розвиток життя на землі. Система тваринного світу

Поділ історії Землі на ери і періоди. В історії Землі виділяють п’ять ер
(табл. 4); тривалість кожної з них — десятки і навіть сотні мільйонів
років. Ери поділяють на періоди. Вік і тривалість ер і періодів
визначені за допомогою “уранового годинника”, тобто за розпадом
радіоактивних елементів у пробах гірських порід. Цей процес відбувається
зі сталою швидкістю, незалежно від жодних умов. Встановлено, що через
кожні 100 млн років з 1 кг урану залишається 985 г й утворюється 13 г
свинцю і 2 г гелію. За співвідношенням мас цих елементів можна визначити
вік гірської породи.

Походження життя на Землі. Найбільш аргументована теорія походження
життя на Землі розроблена російським ученим О. І. Опаріним та
англійським — Д. Холдейном. Вона грунтується на тому, що до складу
первинної атмосфери входили Н2О, СО2, CO, H2S, NH3, CH4 та інші речовини
і температура її була високою. Коли температура поверхні Землі стала
нижчою за 100 °С, пішли зливи. Вода заповнювала западини поверхні землі,
утворювались моря й океани, в яких розчинялися різні речовини атмосфери.
Досить висока температура води первісного океану і значна концентрація
перелічених вище сполук були сприятливими для синтезу складних
високомолекулярних органічних речовин. У синтезі цих речовин важливу
роль відігравали енергія електричних розрядів, ультрафіолетове
випромінювання та розпечені вулканічні викиди.

Таблиця 1. Геохронологічна історія Землі

Первісний океан поступово наповнювався все складнішими і складнішими
органічними полімерними сполуками — вуглеводами, амінокислотами,
азотистими основами тощо. Із них абіогенним шляхом формувались первинні
білки, нуклеїнові кислоти.

Правомірність абіогенного синтезу органічних сполук підтверджена
численними експериментами. Абіогенним шляхом синтезовано аденін,
піримідин, рибозу, дезоксирибозу, АДФ, полісахариди і полінуклеотиди.

Таким був перший етап виникнення життя на Землі. Другим етапом став
процес концентрування органічних речовин у “поживному бульйоні”, що
супроводжувався утворенням коацерватних краплин, а далі —
багатомолекулярних систем найпростішої організації — “пробіонтів”, до
складу яких входили поліпептидноліпоїднополінуклеотидні комплекси.
Коацерватні краплини були здатні вибірково адсорбувати речовини з
навколишнього середовища і за рахунок цього “рости”, подрібнюватися й
утворювати “””дочірні” краплини. На думку О. І. Опаріна і Д. Холдейна,
між коацерватними краплинами йшов добіологічний природний “добір”, який
був спрямований на вдосконалення молекул білків і нуклеїнових кислот,
виникнення процесів матричного синтезу. В результаті такого добору
утворювалися білковонуклеїноволіпоїдні системи, які характеризувалися
упорядкованим обміном речовин і самовідтворенням. Тривала еволюція
хімічних процесів, яку вчені розглядали як третій етап виникнення життя
на Землі, спричинила перетворення окремих коацерватних краплин на перші
примітивні живі істоти, які вступили в біологічний природний добір і
започаткували органічний світ Землі (мал. 1).

Мал. 1. Гіпотетична схема основних етапів еволюції еукаріотних
організмів на основі симбіогенезу:

/ — гіпотетичний прокаріотний організм типу мікоплазми; II —
гіпотетичний прокаріотний амебоподібний організм з мітохондріями; III —
гіпотетичний найпростіший еукаріотний організм; IV — еукаріотний
організм з пластидами; V — тварини; VI — рослини; а — аеробні бактерії;
б — спірохети або інші бактерії; в — синьозелені водорості; / —
виникнення мітохондрій; 2 — виникнення ядра і джгутиків; 3 — утворення
хлоропластів

Серед гіпотез біогенетичного виникнення життя (біогенезу) слід назвати
гіпотезу панспермії, яку сформулював шведський фізик С. Арреніус, а
розвинув український учений В. І. Вернадський. Суть цієї гіпотези
грунтується на припущенні, що організми позаземного походження занесені
на Землю з космосу з метеоритами та космічним пилом. На сьогодні немає
достовірних підтверджень позаземного виникнення мікроорганізмів, хоча їх
і знайшли на метеоритах, тобто вони мають значну стійкість до космічного
випромінювання.

Таблиця 2. Геохронологічна таблиця (за Ю. І. Полянським)

Ера Період та його три валість, млн років Тваринний і рослинний світ

Назва і тривалість, млн років Вік,

млн років

Кайнозойська (ера нового життя), 67

67

Антропоген, 1,5

Неоген, 23,5

Палеоген, 42

Поява і розвиток людини. Тваринний і рослинний світ набуває сучасного
вигляду Панування ссавців і птахів Поява хвостатих лемурів, довгоп’ятів,
згодом — парапітеків, дріопітеків. Бурхливий розвиток комах. Триває
вимирання великих плазунів. Зникає багато груп головоногих молюсків
Панування покритонасінних

Мезозойська (ера середнього життя), 163

230

Крейдовий, 70

Юрський, 58

Тріасовий, 35

Поява вищих ссавців і справжніх птахів, хоча зубаті птахи ще поширені.
Переважання костистих риб. Різке скорочення чисельності папоротей і
голонасінних. Поява і поширення покритонасінних Панування плазунів.
Поява археоптерикса. Розквіт головоногих мочюсків. Панування
голонасінних Початок розквіту плазунів. Поява перших ссавців, справжніх
костистих риб

Палеозойська (ера давнього життя), 340

Можливо 570

Пермський, 55

Кам’яновугільний, 65—75

Девонський, 60

Силурійський, 30

Швидкий розвиток плазунів. Виникнення звірозубих плазунів. Вимирання
трилобітів. Зникнення кам’яновугільних лісів. Розвиток І поширення
голонасінних Розквіт земноводних Виникнення перших плазунів. Поява
літаючих комах, павуків, скорпіонів. Помітне зменшення чисельності
трилобітів. Розквіт папоротеподібних. Поява насінних папоротей Розквіт
щиткових. Поява кистеперих риб. Поява стегоцефалів Поширення на суходолі
вищих спорових Бурхливий розвиток коралів, трилобітів. Поява безщелепних
хребетних — щиткових. Вихід рослин на суходіл (псилофіти). Значне
поширення водоростей

Ордовицький, 60 Кембрійський, 70 Розквіт морських безхребетних. Велике
поширення трилобітів, водоростей

Протерозойська (ера раннього життя), 2030 Архейська (найдавніша ера в
історії земної кори), 900 2700

Можливо 3500

Органічних решток мало, але вони належать усім типам безхребетних.
Поява первинних хордових — підтипу безчерепних Сліди життя незначні.
Породи органічного походження свідчать про існування бактерій і
водоростей

4. Найпростіші: загальна характеристика, анатомія тіла.

Класифікація

Загальна характеристика. Найпростіші тварини поширені по всій земній
кулі — в морях, океанах, прісних водоймах, ґрунті або в організмах
тварин, рослин і людини. Нині відомо приблизно 25 тис. видів
одноклітинних організмів. Маючи морфологічну подібність у будові клітин
з багатоклітинними організмами, найпростіші відрізняються від них у
функціональному плані. Якщо клітини багатоклітинної тварини виконують
спеціалізовані функції, то клітина найпростіших універсальна. Вона є
самостійним організмом, якому властиві обмін речовин, подразливість, рух
і розмноження.

Найпростіші — це організми на клітинному рівні організації. В
морфологічному відношенні одноклітинний організм рівноцінний клітині, а
в фізіологічному — є цілісним самостійним організмом. Переважна
більшість їх має мікроскопічне малі розміри (від 2 до 150 мкм). Проте
деякі з них досягають 1 см, а раковини викопних корененіжок мають
діаметр до 5—6 см.

Будова найпростіших надзвичайно різноманітна, однак УСІМ їм властиві
ознаки, характерні для організації та Функцій клітини. Як і в інших
клітинах, основними компонентами клітини найпростішого є цитоплазма і
ядро. Цитоплазма обмежена зовнішньою мембраною, яка регулює надходження
речовин у клітину; у багатьох видів вона ускладнюється додатковими
структурами, що збільшують товщину й механічну міцність зовнішнього
шару. Таким чином виникають утвори типу пелікули і оболонки, які будуть
розглянуті далі.

Цитоплазма найпростіших, як правило, складається з двох шарів —
зовнішнього, світлішого й щільнішого — ектоплазми — і внутрішнього, в
якому розміщені органели і включення клітини, — ендоплазми. Крім
загальноклітинних органел у цитоплазмі найпростіших можуть бути
різноманітні спеціальні органели. Особливо представлені тут різні
фібрилярні утвори — опорні й скоротливі волоконця, скоротливі вакуолі,
травні вакуолі тощо. У найпростіших є одне або кілька типових клітинних
ядер. Ядро найпростіших має типову двошарову ядерну оболонку. В ядрі
містяться розсіяний хроматиновий матеріал і ядерця. Ядра найпростіших
характеризуються винятковою морфологічною різноманітністю за розмірами,
числом ядерець, кількістю ядерного соку тощо.

На відміну від соматичних клітин багатоклітинних найпростіші
характеризуються наявністю життєвого циклу. Він складається з ряду
послідовних стадій, які в існуванні кожного виду повторюються з певною
закономірністю. Найчастіше цикл розпочинається стадією зиготи, що
відповідає заплідненій яйцеклітині багатоклітинних. За цією стадією іде
одноразове чи багаторазово повторюване безстатеве розмноження, яке
здійснюється шляхом клітинного поділу. Потім утворюються статеві клітини
(гамети), попарне злиття яких знову дає зиготу.

Важливою біологічною особливістю багатьох найпростіших є здатність до
інцистування. При цьому тварини заокруглюються, скидають або втягують
органели руху, виділяють на свою поверхню щільну оболонку і переходять у
стан спокою. В стані цисти найпростіші можуть витримувати різкі
коливання умов зовнішнього середовища, зберігаючи життєздатність. З
настанням сприятливих для життя умов цисти розкриваються і найпростіші
виходять з них у вигляді активних, рухливих особин.

Найпростіші досить поширені. Багато з них живе в морі, деякі в прісних
водоймах. Існують види, які живуть у вологому ґрунті. Значного поширення
набули паразитичні форми найпростіших. Багато з них спричинюють тяжкі
хвороби людини, домашніх і промислових тварин, рослин.

За будовою органел руху і особливостями розмноження тип Найпростіші
поділяють на 6 класів. Нижче будуть розглянуті представники 4 класів:
Саркодові, Джгутикові, Споровики та Інфузорії. Разом з тим варто
звернути увагу на те, що питання класифікації найпростіших ще не
завершене. Нині існує кілька класифікаційних систем найпростіших: деякі
учені традиційно розглядають їх як тип, інші (їх більшість) — як
підцарство, що охоплює різне число типів — 5, 7 або 9. Відповідно
підпорядковані таксони отримують в різних системах не одні й ті самі
ранги і часто не збігаються за обсягом. Міжнародний комітет по
систематиці найпростіших у 1980 р. виділив 7 типів: Саркомастикофори
(Саркоджгутиконосці), Лабіринтули, Апікомплекси, Мікроспоридії,
Асцетоспорові, Міксоспоридії, Інфузорії (Війчасті). Ця класифікація є
найбільш загальноприйнятою, вона поступово витісняє стару.

5. Живлення, дихання, розмноження найпростіших

Пересуваючись, амеба наштовхується на різні дрібні об’єкти: одноклітинні
водорості, бактерії, дрібніші найЯкщо об’єкт малий, амеба обтікає його з
усіх боків і він разом з невеликою кількістю води виявляється всередині
цитоплазми. Таким чином в ендоплазмі утворюються травні вакуолі,
всередину яких із ендоплазми надходять травні ферменти, і відбувається
внутрішньоклітинне травлення. Рідкі продукти травлення всмоктуються в
ендоплазму, вакуоля з неперетравленими рештками їжі підходить до
поверхні тіла, і вони викидаються назовні (екзоцитоз).

Розмножуються амеби поділом. При цьому спочатку ядро, а потім цитоплазма
поділяються надвоє. Нові, дочірні особини починають рухатись, живитись і
швидко досягають розмірів материнської амеби.

Джгутикові розмножуються в основному безстатевим шляхом. Статевий процес
спостерігається лише у колоніальних форм (родина вольвоксових).
Безстатеве розмноження починається мітотичним поділом ядра. Потім
відбувається поздовжній поділ організму.

Джгутикові частіше живуть у прісних водоймах, однак трапляються і в
морях. Багато видів є паразитами людини і тварин (лямблії).

У цитоплазмі евглени містяться овальні хлоропласти, які надають їй
зеленого забарвлення. Завдяки наявності в хлоропластах хлорофілу евглена
на світлі, подібно до рослин, здатна до фотосинтезуВ темряві хлорофіл у
евглени зникає, фотосинтез припиняється, і вона може живитися осмотичним
шляхом. Ця особливість живлення свідчить про спорідненість між
рослинними й тваринними організмами.

Дихання і виділення у євглени здійснюються подібно до амеби. Пульсівна,
або скоротлива, вакуоля розміщена на передньому кінці тіла, періодично
видаляє з організму не лише надлишок води, а й продукти обміну.

Вольвокс належить до колоніальних форм і входить до складу планктону
ставків і озер. Колонії вольвоксу можуть сягати 2 мм у діаметрі. .
Клітини, що складають колонію, неоднорідні. Більшість із них не здатна
до подальшого розмноження (вегетативні клітини). Ці клітини мають два
джгутики, один хроматофор, ядро та дві скоротливі вакуолі.

Нестатеве розмноження відбувається за рахунок більших клітин, які
проникають всередину колонії і в результаті поділу дають початок новим
колоніям. Після загибелі материнського організму вони переходять до
самостійного способу життя.

Вольвокс здатний і до статевого розмноження. Всередині окремих клітин
формуються чоловічі та жіночі гамети, які попарно зливаються (зигота) і
дають початок новій; колонії.

До класу Споровиків належить близько 3600 видів найпростіших (за новою
класифікацією — це клас типу Апікомплекси), які ведуть паразитичний
спосіб життя.

Органелами живлення у інфузоріїтуфельки є: передротова заглибина,
клітинний рот і клітинна глотка. Бактерії та інші поживні речовини разом
з водою заганяються навколоротовими війками через рот у глотку і
потрапляють у травну вакуолю. Досягнувши певного розміру, вакуоля
відривається від глотки і захоплюється коловим рухом цитоплазми. При
цьому їжа в ній перетравлюється нід дією ферментів і всмоктується в
ендоплазму. Потім травна вакуоля наближається до порошиці і
неперетравлені рештки їжі викидаються назовні. Інфузорії припиняють
живлення лише в період розмноження.

Розмножується туфелька поперечним поділом, під час якого спочатку
відбувається поділ ядер. Макронуклеус ділиться амітотично, а
мікронуклеус — мітотичне. Час від часу у інфузорій відбувається статевий
процес, або кон’югація. При цьому дві особини прикладаються одна до
одної ротовими боками. За кімнатної температури в такому вигляді вони
плавають близько 12 годин. Великі ядра руйнуються і розчиняються в
цитоплазмі. В результаті мейотичного поділу з малих ядер формуються
мандрівне і стаціонарне ядра. В кожному з них міститься гаплоїдний набір
хромосом. Мандрівне ядро активно переміщується через цитоплазматичний
місток з однієї особини в іншу і зливається з її стаціонарним ядром,
тобто відбувається процес запліднення. На цій стадії у кожної особини
утворюється одне складне ядро (синкаріон), яке має диплоїдний набір
хромосом і дає початок новому ядерному апарату інфузорій після
кон’югації. Потім інфузорії розходяться, у них знову відновлюється
нормальний ядерний апарат, і вони інтенсивно розмножуються шляхом
поділу.

Розмноження найпростіших

6. Саркодові. Основні представники.

Особливості будови і функції органів

Саркодові налічують близько 10 тис. видів найпростіших
(Саркоджгутиконосців за новою класифікацією), 80 % яких живе в морях.
Деякі пристосувались до життя в прісних водоймах, грунті й мохах, на
троф’яних болотах і в лісах. До паразитичного способу життя
пристосувались приблизно 1,3 % видів цього класу. Тіло саркодових
складається з цитоплазми, вкритої однією тонкою мембраною. В дорослому
стані саркодові пересуваються завдяки несправжнім ніжкам (псевдоніжкам),
або псевдоподіям.

Амеба звичайна (мал. 2) — живе в прісній воді канав, невеликих ставків і
боліт. Може жити в акваріумі. КульТУРУ амеби звичайної можна легко
розводити в лабораторних умовах. Це найбільша з вільноіснуючих амеб, що
досягає 50 мкм у діаметрі і видима неозброєним оком.

Під мікроскопом видно, що амеба звичайна утворює псевдоніжки. В момент
утворення псевдоніжки в неї прямує Цитоплазма, яка на периферичних
ділянках ущільнюється і перетворюється на ектоплазму. У цей час у
протилежній частині тіла ектоплазма частково перетворюється на
ендоплазму. Таким чином, в основі утворення псевдоніжок лежить зворотне
явище перетворення ектоплазми на ендоплазму і навпаки.

Пересуваючись, амеба наштовхується на різні дрібні об’єкти: одноклітинні
водорості, бактерії, дрібніші.

Якщо об’єкт малий, амеба обтікає його з усіх боків і він разом з
невеликою кількістю води виявляється всередині цитоплазми. Таким чином в
ендоплазмі утворюються травні вакуолі, всередину яких із ендоплазми
надходять травні ферменти, і відбувається внутрішньоклітинне травлення.
Рідкі продукти травлення всмоктуються в ендоплазму, вакуоля з
неперетравленими рештками їжі підходить до поверхні тіла, і вони
викидаються назовні (екзоцитоз).

Мал. 2. Амеба:

а — схема будови: 1 — ендоплазма; 2 — ектоплазма; 3 — псевдоподіі, що
охоплюють поживу; 4 — травна вакуоля; 5 — пульсівна вакуоля; Є — ядро; 7
— псевдоподіі; б — захоплення (фагоцитоз) харчових часточок: 8—11 —
амеба поглинає цисту; 12—14 — амеба поглинає нитчасту водорість простіші
і т. п.

Крім травних вакуолей в тілі амеби міститься і так звана скоротлива, або
пульсівна, вакуоля. Це — міхурець водянистої рідини, який збільшується в
міру надходження в нього продуктів обміну й води і, досягнувши певного
розміру, виштовхує свій вміст назовні. Основна функція скоротливої
вакуолі — регуляція осмотичного тиску всередині тіла. В зв’язку з тим що
концентрація речовин у цитоплазмі амеби вища, ніж у прісній воді,
створюється різниця осмотичних тисків всередині і зовні тіла
найпростішого. Внаслідок цього прісна вода проникає в організм амеби,
але її кількість залишається в фізіологічних межах, оскільки пульсівна
вакуоля “відкачує” надлишок води з тіла. Це підтверджується тим, що
пульсівні вакуолі є лише у прісноводних найпростіших. У морських вона
або відсутня, або скорочується дуже рідко.

Скоротлива вакуоля крім осморегуляційної функції частково виконує і
видільну функцію, виводячи разом з водою в навколишнє середовище
продукти обміну речовин. Проте основна функція виділення здійснюється
безпосередньо через зовнішню мембрану. Певну роль відіграє, імовірно,
скоротлива вакуоля і в процесі дихання, оскільки вода, що надходить у
клітину осмотичним шляхом, містить кисень, а з вмістом пульсівної
вакуолі виводиться вуглекислий газ.

У амеби звичайної є велике ядро, розміщене приблизно в центрі тіла
тварини. Воно містить ядерний сік, хроматин і вкрите оболонкою з
численними порами. Вільноживучі амеби за несприятливих умов, вкриваючись
подвійною оболонкою білкової природи, утворюють цисту.

Розмножуються амеби поділом. При цьому спочатку ядро, а потім цитоплазма
поділяються надвоє. Нові, дочірні особини починають рухатись, живитись і
швидко досягають розмірів материнської амеби.

PAGE

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020