Обмін речовин і енергії в організмі

Тема: „Обмін речовин і енергії в організмі”.

План

Процес живлення.

Основні поживні речовини.

Перетворення речовин і енергії в організмі.

Основний обмін.

Обмін речовин – загальна властивість. Характерна для всіх живих
організмів. Загальна суть обміну речовин, полягає в тому, що всі живі
організми вилучають з навколишнього середовища різні органічні і
неорганічні сполуки.

В процесі історичного розвитку у кожного виду живих організмів виробився
свій особливий тип обміну речовин за характером живлення і використання
енергії в процесі обміну речовин всі організації поділено на дві групи.

Перша група – автотрофи (гр. autos – сам, trophe – живити) – здатні
синтезувати свої органічні речовини із простих неорганічних сполук. Для
синтезуючих автотрофів належать усі зелені рослини, тобто організми, які
мають хлорофіл.

Друга група – гетеротрофи – для синтезу своїх органічних сполук
використовують інші складні органічні сполуки, які служать джерелом
енергії і будівельним матеріалом. До цих організмів відносяться тварини,
гриби, деякі рослини, бактерії. Вони живляться за рахунок інших.

Для визначення потреб людини в харчових речовинах вивчають його обмін
речовин. для цього потрібно знати скільки жирів, білків і вуглеводів
поступає в організм і скільки їх розходиться , потрібно визначити баланс
надходження і розходження речовин.

Баланс може бути позитивним, від’ємним або знаходитися в стані
рівномірності. Для дорослого потреба в білках становить 1,5 г на 1 кг
ваги тіла, дитини 10 р. – 2,5 г, грудного періоду – 3,0 – 3,5 г.
Вуглеводи потрапляють в організм з рослинною їжею. Жири відіграють
енергетичну і пластичну роль. Він в організмі використовується як
енергетичний матеріал.

Для життєдіяльності клітини, їх функціонування, росту потрібна енергія.
Основним джерелом для отримання енергії є глюкоза. У цьому процесі
складні високомолекулярні органічні сполуки перетворюються на прості
органічні сполуки і неорганічні. Цей процес дуже складний. Перший етап
проходить поза клітиною, складні органічні сполуки перетворюються на
прості. Цей процес супроводжується виділенням тепла. Потім речовини
включаються в подальший процес розщеплення без участі ????????. Він
відбувається на внутрішньоклітинних мембранах. На третьому етапі є
достатнє надходження кисню. Відбувається на мембранах мітохондрії.

В умовах основного обміну енергія лежить розходиться на підтримання
життєдіяльності організму і внутрішніх органів. Основний обмін
порушується при захворюваннях ендокринних залоз. При гіперфункції
щитовидної залози, а також статевих гормонів.

Контрольні питанні:

Що таке обмін речовин?

В чому суть обміну речовин?

Які дві основні групи живлення?

Які основні поживні речовини?

Що є джерелом енергії в клітині?

Де відбувається перший етап енергетичного обміну?

Де відбувається другий і третій?

При яких захворюваннях порушується основний обмін?

Тести:

1. Обмін речовин характерний для…

а) тварин

б) рослин

в) всіх живих організмів

2. Що є джерелом енергії в організмі

а) вуглеводи

б) білки

в) мінеральні солі

г) глюкоза

3. Перший етап енергетичного обміну відбувається

а) в мітохондрію

б) в ядрі

в) в клітині

г) поза клітиною

4. Другий етап відбувається в

а) в мітохондрію

б) внутрішньоклітинних мембранах

в) в клітині

г) поза клітиною

5. Третій етап відбувається

а) в мітохондрію

б) в ядрі

в) поза клітиною

г) в клітині

Використана література: А.О.Слюсарев, О.В.Самсонов, Т.І.Самойленко,
Е.Л.Воробйов, А.В.Губарь.

Похожие записи