Реферат на тему:

Молюски родини затулкових (gastropoda: pectinibranchia: valvatidae) та
їх роль у життєвих циклах трематод (trematoda)

Затулкові (Valvatidae) – звичайна складова донних біоценозів України.
Попри незначні розміри тіла (висота черепашки у найкрупніших їх
представників сягає заледве 4,5–5, а у найдрібніших – 1,2 мм) вони
відіграють чималу роль у колообігу речовин і енергії у біоценозах,
оскільки часто утворюють чималі скупчення. Так, у річках Рата (Рава
Львівської обл.), Верещиця (Любінь Великий) і Західний Буг (Кам’янка
Бузька тієї ж області) щільність поселення Valvata piscinalis становить,
за нашими підрахунками, близько 100 екз./м2. У Верещиці (Городок
Львівської обл.) і Солокії (Добрячин тієї ж області) цей показник сягає
значення 65 екз./м2. У річках Прикарпаття популяції V. рiscinalis менш
густонаселені. У Бистриці Надвірнянській (Івано-Франківськ) і у притоці
Пруту річці Млинівці (Коломия Івано-Франківської обл.) щільність
поселення цього виду становить 20 екз./м2.

Позитивна роль Valvatidae полягає іще у тому, що вони, будучи
фільтраторами, відіграють важливу роль у очищенні природних вод від
зависей мінерального і органічного походження, підвищуючи тим самим
рівень прозорості води і проникненість у її товщу сонячної радіації, а
також у зменшенні ступеня її сапробності. У тих водоймах, до яких
приурочені густонаселені популяції затулкових, вони становлять собою
суттєву частину кормової бази придонних бентосоїдних риб і водоплавних,
болотяних і навколоводяних птахів.

h?

h?

# h?

h?

# h?

?????????o?або штучними водоймами.

Одні з найперших відомостей щодо трематодофауни затулкових України
належать В.І. Здуну [1], котрий описав від них партеніти і личинки
чотирьох видів трематод – Cercaria abyssicola Wes.–Lund, C.
transversalis Zdun, C. longiremis Wes.–Lund, C. gibba Wes.–Lund. Пізніше
відомості подібного плану з’явилися у роботах інших дослідників [2, 3].
Усі вони, одначе, у переважній більшості випадків стосувалися одного
хазяїна – V. рiscinalis. Набагато рідше роль його відводилась іншій
затулці – V. pulchella. Значення інших Valvatidae у життєвих циклах
трематод лишається нез’ясованою, за виключенням V. klinensis, яку вперше
зареєстровано нами як додаткового хазяїна трематоди Echinostoma
revolutum (Froehl.) (З.Буг, Кам’янка Бузька Львівської обл.).

Затулкові України як проміжні і додаткові хазяї трематод (власні дані)

У подальшому виникає потреба у з’ясуванні ролі інших затулкових у
життєвих циклах цих гельмінтів. Адже в Україні кількість видів цих
молюсків обраховується не менше, ніж 17–22 видами [4], а склад
трематодофауни поки що з’ясований (та і то не повністю) тільки для трьох
з них.

Література:

Здун В.І. Личинки трематод в прісноводних молюсках України. – К.: Вид-во
АНУРСР, 1961. – 141 с.

Черногоренко М. И. Личинки трематод в моллюсках Днепра и его
водохранилищ. – К.: Наук, думка, 1983, – 210 с.

Стенько Р.П. Личиночные формы трематод пресноводных моллюсков Крыма:
Автореф. дис. … канд. наук. – Симферополь, 1977. – 25 с.

Анистратенко В.В., Анистратенко О.Ю. Класс Панцирные или Хитоны, Класс
Брюхоногие – Cyclobranchia, Scutibranchia і Pectinibranchia (часть)
(Фауна Украины. Т. 29, вып. 1, кн. 1). – К.: Велес, 2001. – 240 с.

Похожие записи