Реферат на тему:

Методика роботи з друкованими наочними посібниками на уроках
природознавства. Методика використання екранних посібників, телепередач
і звукозаписів. Малювання і креслення схем. Моделювання

Мета. Познайомити учнів з різними видами (екран) наочних посібників і
методикою їх використання на уроках природознавства.

Виробляти навики у роботі з різними видами наочних посібників,
розвивати творчість. самостійність у підборі посібників. Розкрити
значення використання їх на уроках природознавства.

Обладнання. Підручники «Природознавства» 2 і 3 кл програми середньої
загальноосвітньої школи.

Таблиці природних зон, д/м «Нафта» гербарії рослин, роз даткові картки.

Література. В.П. Городенко «Методика преподавання природознавства» Л.К.
Нарочна «Методика викладання природознавства» ж. «Початкова школа» 80 р.
№40, ст. 42

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

а) 1. Провести аналіз підручника «Природознавство» 2 кл.

2. Провести аналіз підручника «Природознавство» ІІ кл.

3. Методика роботи на уроках природознавства з планом і картою.

4. Використання на уроках природознавства натуральних наочних
посібників.

б) 1. Записати вимоги до уроків.

2. Структура комбінованого уроку.

Фронтально.

Що таке урок? Типи уроків з природознавства.

Методика підведення підсумків спостережень.

Етапи уроку – екскурсії.

Які практичні роботи на місцевості в класі природознавству передбачені
програмами.

Перевірити виконання практичної роботи.

ІІІ. Актуалізація життєвого досвіду.

Які засоби навчання ви знаєте?

Що таке засоби навчання?

ІV. Повідомлення теми і завдань уроку.

V. Сприймання і усвідомлення матеріалу.

План

Друковані наочні посібники, методика роботи з ними; значення їх в
навчальному процесі.

Значення та використання на уроках природознавства екранних наочних
посібників.

Методика демонстрування діафільмів та діапозитивів.

Методика демонстрування кінофільмів.

Методика роботи з кодоскопом, використання звукозаписів та телепередач.

Використання на уроках природознавства моделювання, малюнків, схем на
класній дошці.

VІ. Узагальнення і систематизація матеріалу.

Які методичні прийоми використовуються при роботі з таблицею?

Як потрібно використовувати таблицю на уроках природознавства в
початкових класах?

Яке значення використання екранних посібників в процесі навчання?

Яка методика використання діафільмів?

Як можна демонстрацію кінофільму поєднувати з іншими навчальними
посібниками?

Як краще організувати роботу з телевізійними передачами по
природознавству?

Практична робота. Розробка окремих фрагментів уроку з застосуванням
різноманітних засобів навчання.

VІІ. Підсумок уроку.

VІІІ. Домашнє завдання § 18, 19, 20. Закінчити практичну.

Скласти епіфільм (тема – вільна).

1. Мета використання друкованих посібників: недоступність сприймання
окремих об’єктів в природі, для виправлення уявлень.

Таблиця «Осінь»

«Перелітні птахи» (використання таблиці і чучело).

а) послідовність аналізу (від загального до окремого)

— розгляд картин

— виділення окремих об’єктів

— встановлення взаємозв’язків (мит. і хв.)

— порівняння з іншими об’єктами

— місце в природі (рослини і зміни від скорочення для водойми, сума)
зміни в траваринному світі – залежність від їжі) (рослини світло-)

, b

x

O b

ooooooooooocccccccoccccccc

ooeeeeUeUeNNUeUeA??????Ue

&

&

&

X-x-TH-Jl¦ue< L!Ue* +o+.,„-E-@.°.ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee & дючна вівця – в хвості верблюди – в горбах впадають у сплячку черепахи, ховрашок, ящірки зариваються в пісок. в) поєднання демонстрування таблиці з натуральними об’єктами: таблиця «Рослини пустині» гербарій. Робота з графічними наочними посібниками. 1. Види графічних посібників (Вивчення предметів і явищ, недоступних для безпосереднього сприймання їх у натурі, вчитель використовує картини, таблиці, схеми, кольорові листівки, роз даткові картки). 2. Значення графічних посібників. - коли предмети і явища недоступні для сприймання в натурі; - уявлення з розповіді не закріплено зоровими образами; - допомагають створити образні уявлення. 3. Вимоги до демонстрування стінних картин і таблиць. - великі розміри - ознайомлення з «Методичними вказівками» - робота проводиться на різних етапах уроку - розгляд за допомогою запитань, які відображаються суть (не поверхні розглядається пасивне) - недоцільно відкривати заздалегідь - аналізуються від загального до конкретного Наприклад: Розгляд картини «Осінь» Яка пора року? За якими ознаками вияснили? Звертає увагу на неживу і живу природу. - Який колір неба? Чи застилається небо вдалині? Які зміни відбуваються в житті рослин? Тварин? Куди відлітають журавлі. - Щоб уявлення були більш виразні поєднують з натуральними об’єктами, результатами спостережень. 4. Аналіз ландшафтних таблиць. Таблиця «пустиня» Розкрити причинно-наслідкові зв’язки. Чому в пустині бідна рослинність? Чому немає великих дерев? Докладний аналіз таблиці у поєднанні з використанням таблиць на яких відображені істинні ознаки. Вивчення поєднується з розкриттям причинно-наслідкових зв’язків. Використання таблиць для закріплення. (як пристосовуватись до умов життя в рослини і тварини). Використання таблиць підчас перевірки домашнього завдання. (змушує працювати механічна пам’ять). Таблиці, які використовуються для докладного ознайомлення з окремими об’єктами. Вимоги до показу невеликого розміру. Таблиці на яких зображені маловідомі предмети і явища. (використання проблемних запитань до теми «Шахта») Матеріал розповіді розподілити на частини і запитання. Для чого потрібно будувати глибокі шахти? Яку техніку використовують тепер? Як раніше і тепер доставляють вугілля до ствола шахти? Використання порівняння під час показу картин. (таблиця «Сосна») Рослинний світ тундри і тайги Самостійний розгляд таблиць Поєднання стінних таблиць з іншими видами (роздаткові картки, листівки, кольорові ілюстровані картинки) Значення і методика роботи з роздатковими картками (складається з 15 серій). ІV. Узагальнення і систематизація знань. Які посібники називаються натуральними? (які показники предметі в натуральному вигляді). Як проводиться роботи з натуральними посібниками ІІ класу? ІІІ класу? Складіть набір натуральних посібників для ІІ і ІІІ класів. Складіть завдання по використанню на уроці одного з видів натуральних посібників. Яке значення мають графічні посібники? Які графічні посібники використовуються для вивчення природознавства в початкових класах? Які методичні прийоми використовують під час роботи з таблицею?

Похожие записи