Реферат на тему:

Лисиця звичайна

Зміст

1 Загальна характеристика

2 Розповсюдження

3 Екологія

4 Харчування

5 Спосіб життя

6 Розмноження

7 Поведінка

8 Господарське значення

9 Джерела

Загальна характеристика

Лисиця руда (Vulpes vulpes)

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96
%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B
0%D1%86%D1%96%D1%8F» \o «Біологічна класифікація» Біологічна
класифікація

Царство:

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
» \o «Тварини» Тварини (Animalia)

Тип:

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96
» \o «Хордові» Хордові (Chordata)

Клас:

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96» \o
«Ссавці» Ссавці (Mammalia)

Ряд:

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81_%D0%
A5%D0%B8%D0%B6%D1%96&action=edit» \o «Клас Хижі» Хижі (Carnivora)

Родина:

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B
D%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%96&action=edit» \o «Родина
Собачі» Coбaчi (Canidae)

Рід:

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B
8%D1%86%D1%8F» \o «Рід Лисиця» Лисиця (Vulpes)

Вид:

Лисиця руда (Vulpes vulpes)

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%B
D%D0%BD%D0%B5%D0%B9» \o «Карл Лінней» Linnaeus , 1758

Руда (або звичайна) лисиця – найбільш розповсюджений та широко відомий
HYPERLINK «http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4» \o «Вид»
вид HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B
8%D1%86%D1%8F» \o «Рід Лисиця» роду лисиць . Вона також є найбільшим
видом роду: довжина тіла 60-90 см, хвоста – 40-60 см, маса 6-11
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0
%D0%BC» \o «Кілограм» кг . У більшості випадків забарвлення спини
яскраво–руде, часто з неясним темним визерунком, черево біле, іноді
чорне. Забарвлення у тварин з південних районів HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB» \o «Ареал»
ареалу більш тьмяне. Поряд з типово забарвленими «вогнівками»
зустрічаються особини з більш темним хутром: сиводушки, хрестовки,
чорно-бурі. Зрідка в природі зустрічаються HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%96
%D0%B7%D0%BC» \o «Альбінізм» альбіноси .

Розповсюдження

Звичайна лисиця розповсюджена вельми широко: в HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0» \o
«Європа» Європі по всій території, північній HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0» \o
«Африка» Африці ( HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82» \o
«Єгипет» Єгипет та HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80» \o «Алжир»
Алжир , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
» \o «Марокко» Марокко , північний HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81» \o «Туніс»
Туніс ), більшій частині HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F» \o «Азія» Азії
(аж до північної HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F» \o «Індія»
Індії , південного HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9» \o «Китай»
Китаю та Індокитаю), в HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD
%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0» \o «Північна Америка»
Північній Америці від арктичної зони до північного узберіжжя
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0» \o
«Мексиканська затока» Мексиканської затоки . В HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB
%D1%96%D1%8F» \o «Австралія» Австралії лисиця була HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F» \o «Акліматизація» акліматизована
і розповсюдилась по всьому континенту, за винятком деяких північних
районів з вологим субекваторіальним кліматом. В HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
» \o «Україна» Україні руда лисиця зустрічається по всій території.

Раніше вважалось, що в Америці живе окремий вид лисиць, але останнім
часом його розглядають як підвид рудої лисиці.

Розповсюдження рудої лисиці

Екологія

Забарвлення та розміри лисиць відрізняються великою географічною
мінливістю; всього нараховують 40-50 HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4» \o
«Підвид» підвидів , не беручі до уваги більш дрібних форм. Загалом, при
просуванні на північ лисиці стають крупнішими та яскравішими, на південь
– дрібнішими та більш тьмяно забарвленими. В північних районах та в
горах також частіше зустрічаються чорно-бурі та інші HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7
%D0%BC» \o «Меланізм» меланістичні форми забарвлення лисиць.

Описане різноманіття забарвлення та величини лисиці пов’язане з широтою
її HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB» \o «Ареал»
ареалу та великим різноманіттям умов існування в окремих його
частинах. Достатньо сказати, що лисиці заселяють, хоч і з різною
щільністю, всі ландшафтно-географічні зони, починаючи з HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0» \o
«Тундра» тундри та субарктичних лісів аж до HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF» \o «Степ» степу
та HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
» \o «Пустеля» пустель , включаючи HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8» \o «Гори»
гірські масиви в усіх кліматичних зонах. При цьому лисиця водиться не
тільки в дикій природі, але й в культурних ландшафтах, а також на
околицях міст, в тому числі великих (таких як HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2» \o «Київ» Київ
та HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
» \o «Варшава» Варшава ; в HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD» \o
«Лондон» Лондоні лисиці є вельми звичайними на околицях, а іноді
з’являються і в центральній частині міста). Більш того, часом в
урбанізованій місцевості лисиця знаходить особливо сприятливе для себе
середовище.

В усіх частинах свого ареалу лисиця віддає перевагу відкритій
місцевості, а також районам, де наявні окремі гаї, переліски, а такох
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%8
0%D0%B1&action=edit» \o «Пагорб» пагорби та HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80» \o «Яр» яри , особливо якщо
взимку сніговий покрив в них є не занадто глибоким та пухким. Тому з
усіх кліматичних зон більше всього лисиць живе в степовій та HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%8
1%D1%82%D0%B5%D0%BF&action=edit» \o «Лісостеп» лісостеповій , а не в
лісовій.

Лисиця є звіром достатньо оседлим. У більшості районів їй невластиві
регулярні міграції. Вони відомі лише в тундрі, пустелях та горах.
Наприклад, одна з помічених в Малоземельській тундрі ( HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B
D%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%
B0%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit» \o «Архангельська область»
Архангельська область HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F» \o «Росія»
Росії )лисиця була потім вбита за 600 кілометрів на південний захід.
Молоді звірі, що розселяються з батьківського лігва, звичайно
трапляються на відстані від 2-5 до 15-30 км від нього; рекорд на
території України – добича лисиці за 120 км від місця кільцювання.

Чисельність лисиць помітно коливається по роках. На її стан впливають
такі фактори як кількість HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8
3%D0%BD%D0%B8&action=edit» \o «Гризуни» гризунів , метеорологічні
умови, наявність в популяції інфекціїних захворювань. В голодні роки не
тільки падає плодючість самок та виживає менша кількість цуценят, але й
виникають умови, сприятливі для поширення HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%82
%D1%96%D1%8F» \o «Епізоотія» епізоотій , які інколи охоплюють великі
території. Характерні для лисиць епізоотії – HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7» \o «Сказ» сказ
, чума хижаків, HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B
5%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0&action=edit» \o
«Зуднева короста» зуднева короста .

Лисиця із впольованим гризуном

Харчування

Лисиця, хоч і належить до типових хижаків, харчується дуже
різноманітними кормами. Серед їжі, що вона вживає, виявлено більше 400
видів одних тільки HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8
» \o «Тварини» тварин , не рахуючи кількох десятків видів HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
» \o «Рослини» рослин . Повсюдно основу її харчування складають дрібні
гризуни, головним чином HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B
E%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit» \o «Польовка» польовки . Можна
сказати, що від їхнього достатку та досяжності в значній мірі залежить
стан популяції цього хижака. Більш крупні HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96» \o
«Ссавці» ссавці , зокрема HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%94%D1%86%D1%8
C&action=edit» \o «Заєць» зайці , відіграють в харчуванні набагато
меншу роль, хоча в деяких випадках лисиці їх цілеспрямовано ловлять,
особливо зайчат, а під час заячого мору можуть поїдати трупи. Іноді
великі лисиці можуть нападати на телят HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B
B%D1%8F&action=edit» \o «Косуля» косулі . HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8» \o «Птахи»
Птахи в харчуванні лисиці не такі важливі, як гризуни, хоча цей хижак
ніколи не впустить випадку піймати птаха, що опинився на землі
(починаючи від самих дрібних і до найбільш крупних, наприклад гусей та
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B
0%D1%80&action=edit» \o «Глухар» глухарів ), а також знищити кладку
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5
_%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B5» \o «Пташине яйце» яєць або нелітаючих
пташенят. Ткакож лисиця може красти свійських птахів, але, згідно до
спостережень зоологів, робить це набагато рідше, ніж прийнято вважати.

В пустелях та HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%83
%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F» \o «Напівпустеля» напівпустелях лисиці
часто добувають плазунів. В HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0» \o
«Канада» Канаді та північно-східній Євразії лисиці, що живуть вздовж
великих річок, сезонно харчуються майже на 100% лососевою рибою, що
загинула після нересту. Майже повсюди влітку лисиці поїдають масу
HYPERLINK «http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%B8» \o
«Жуки» жуків та інших HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8» \o
«Комахи» комах . Нарешті, вони охоче використовують для харчування
усіляке падло, особливо в голодні періоди.

Рослинні корми – HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%B4&acti
on=edit» \o «Плід» плоди , фрукти, HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B
0&action=edit» \o «Ягода» ягоди , рідше вегетативні частини рослин –
входять до складу харчування лисиць майже всюди, але найбільше на півдні
ареалу; втім, ніде вони не відіграють основної ролі в харчуванні виду.

Спосіб життя

Лисиця, що спить на снігу

Індивідуальна ділянка, яку займає пара або сім’я лисиць, має
забезпечувати їх не тільки достатньою кількстю корма, але й придатними
для влаштування нор місцями. Лисиці риють їх самі, або (що трапляється
часто) займають нори HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BA» \o
«Борсук» борсуків , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B
A&action=edit» \o «Сурок» сурків , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%8
6%D1%8C&action=edit» \o «Песець» песців та інших риючих тварин,
пристосовуючи їх до своїх потреб.

Найчастіше лисиці оселяються на схилах ярів та пагорбів, вибираючи
ділянки з добре дренованим піщаним HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82» \o «Грунт»
грунтом , захищені від залиття дощовими, грунтовими та талими
HYPERLINK «http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0» \o
«Вода» водами . Навіть якщо нора викопана самостійно, не кажучі вже про
барсучі, песцові і т. ін., вона звичайно має кілька вхідних отворів, що
ведуть через більш або менш довгі тунелі в гніздову камеру. Інколи
лисиці використовіють природні сховища – печери, розщілини скель, дупла
в товстих деревах, що впали. У більшості випадків (але не завжди) житло
буває добре вкрите в густих заростях. Але його демаскують довгі стежки,
а поблизу – великі викиди грунту біля входів, численні залишки їжі,
екскременти і т. ін. Нерідко на «містечках» лис розвивається пишна сорна
рослинність.

Як правило, лисиці використовують постійні сховища лише в період
виховання молодих, а на протязі решти року, зокрема взимку, відпочивають
у відкритих лігвах в снігу або траві. Але, рятуючись від переслідування,
лисиці у будь-яку пору року можуть переховуватись у першій-ліпшій норі,
яка зустрінеться в місцях їхнього життя.

[ HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8
6%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&sec
tion=6» \o «Edit section: Розмноження» ред. ]

Розмноження

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5
%D0%BD%D0%BD%D1%8F:Vul????????????????????????•?????????????????????????
?????????????????????????????

Лисеня на камені

Подібно до HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA» \o «Вовк» вовка
, лисиця належить до HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC
%D1%96%D1%8F» \o «Моногамія» моногамних тварин, що розмножуються
тільки один раз на рік. Тічка (на території HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
» \o «Україна» України ) в неї проходить з грудня до лютого, і
продовжується у кожної самки лише кілька днів. Час гону та його
ефективність залежать від погоди та вгодованості звірів. Бувають роки,
коли до 60% самок лишаються без потомства.

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%8
2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit» \o «Вагітність» Вагітність
у лисиць продовжується 49-58 діб. У виводку налічується від 4-6 до
12-13 цуценят, вкритих темно-бурою шерстю. У двотижневому віці вони
починають бачити, чути, в них прорізаються перші зуби. Півтора місяці
мати годує лисенят молоком, окрім того, батьки поступово привчають їх до
звичайної їжі, а також до її добичі. Загалом, з часу гону до остаточного
виходу лисенят з нори проходить близько 6-ти місяців. У їх вихованні
беруть участь обидва батьки. Підростаючі цуценята рано починають
відлучатись від «дому» і часто зустрічаються далеко від нього, будучи ще
зовсім невеликими. До осені вони цілком виростають і можуть жити
самостійно. Деякі самки вже наступного року починають розмножуватись, у
всякому разі, досягають статевої зрілості у дворічному віці. В неволі
лисиці живуть 20-25 років, але в природі лише кілька років.

Поведінка

Лисиця, що спокійно пересувається, іде по прямій лінії, лишаючи за собою
чіткий ланцюг слідів. Налякана тварина може бігти дуже швидко, галопом
або буквально розпласуючись над землею, далеко витягнувши хвіст. З
органів чуття у лисиці найбільш розвиненими є нюх та слух; зір
розвинений набагато менше, тому, наприклад, лисиця може дуже близько
підійти до непорушно сидячої або стоячої людини з навітреного боку.

Лисиця сріблясто-чорної породи на хутровій фермі

Під час гону та просто у стані збудження лисиця видає відривистий
голосний гавкіт; самці, що б’ються, пронизливо верещать.

Полює лисиця в різні періоди доби і там, де її не переслідують,
зустрічається вдень, причому не виявляючи занепокоєння при зустрічі з
людиною. В протилежному випадку лисиця вирізняється крайньою обережністю
та дивовижною здатністю переховуватись та збивати зі сліду погоню; саме
тому у фольклорі багатьох народів лисиця є втіленням хитрощів та
спритності.

Господарське значення

Лисиця має велике господарське значення як цінний хутровий звір, а також
регулятор чисельності гризунів та комах. При цьому збиток, який
наноситься лисицями промисловій дичині та свійським птахам, є набагато
меншим за користь, яку лисиця приносить, знищуючи гризунів – споживачів
зерна.

Окрім добичі хутра в природі, лисицю на хутро розводять і в неволі.
Наприкінці ХІХ сторіччя було штучно виведено породу сріблясто-чорних
(чорнобурих) лисиць. Потім, завдяки HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96
%D1%8F» \o «Селекція» селекції , у цієї породи було значно покращена
(порівняльно з диким типом) якість хутра, а також на її основі виведено
ряд інших хутрових порід: платинова, бакуріанська, дакотська і т. ін.

Джерела

«Жизнь Животных», т.7; Москва, «Просвещение», 1989.

«Grzimek’s Animal Life Encyclopedia», 2nd Edition, Vol. 14, 2003.

Похожие записи