Реферат на писаний колективом сайту HYPERLINK
«http://www.ukrreferat.com» www.ukrreferat.com

Реферат

на тему:

Клас Споровики

До класу Споровиків належить близько 3600 видів найпростіших (за новою
класифікацією — це клас типу Апікомплекси), які ведуть паразитичний
спосіб життя. Переважно це внутрішньоклітинні паразити людини й тварин,
що викликають малярію та інші захворювання (токсоплазмоз). У зв’язку з
паразитичним способом життя споровики не мають органел захоплення і
приймання їжі, у них зникли травні й скоротливі вакуолі, а також
органели активного руху (крім джгутиків у чоловічих гамет). Проте
завдяки паразитизму виникли складні життєві цикли.

Споровики — виключно паразитичні форми. Більшість споровиків паразитує
всередині клітин різних тканин безхребетних і хребетних тварин, а також
людини. Характеризуються складним циклом розвитку, чергуванням статевого
і безстатевого розмножень і утворенням у більшості спор, подібних до
цист інших найпростіших. Спори мають густу оболонку і містять один або
кілька дрібних зародків, так званих спорозоїтів. З організму живителя
спори виводяться в зовнішнє середовище і можуть проковтуватися іншим
живителем, який таким шляхом заражається. У деяких споровиків —
малярійних плазмодіїв — усі стадії розвитку проходять в організмі їх
живителів—людини, птахів, комарів. В цих споровиків спорозоїти
розвиваються в тілі комара і передаються птахам або людині з слиною
комара при укусі. У зовнішнє середовище, отже, спорозоїти малярійних
плазмодіїв не попадають, і спори тому не утворюються.)

У ряду споровиків на деяких стадіях розвитку є джгутики, що свідчить про
споріднення споровиків з джгутиковими.

Гемоспоридії (Нaemosporidia). Винятково шкідливу роль відіграють
споровики ряду кров’яних споровиків — гемоспоридій, до якого належать
малярійні плазмодії — збудники малярії — тяжкого трансмісивного
захворювання людини. Найбільш поширені три види малярійних плазмодіїв.
Кожний вид спричинює захворювання певною формою малярії:

Plasmodium vivax — збудник триденної малярії,

Plasmodium malariae — збудник чотириденної малярії,

Plasmodium falciparum — збудник тропічної малярії.

Для збудника малярії (плазмодія) характерна зміна двох хазяїв: людини і
комара, при цьому відбувається чергування статевого і безстатевого
розмноження. Статеве розмноження плазмодіїв відбувається в тілі різних
видів малярійних комарів, безстатеве — в тілі людини.

Спорозоїти малярійного плазмодія, потрапляючи в організм людини разом із
слиною комара, розвиваються спочатку в клітинах печінки в
екзоеритроцитарні шизонти, що дають початок так званій прееритроцитарній
шизогонії. Розпадаючись на велику кількість мерозоїтів,
екзоеритроцитарні шизонти дають початок еритроцитарній стадії паразита.
В еритроцитах вони проходять кілька стадій з утворенням мерозоїтів, які
виходять у плазму крові і знову проникають в еритроцити. У цей час у
людини настають приступи малярії, підвищується до 40—41 °С температура,
її лихоманить. Такі приступи повторюються через кожні 2—3 доби (мал. 1).

Мал. 1. Крива температури тіла хворого на малярію та її зв’язок з
процесом розмноження плазмодія в кров’яному руслі

На певному етапі розвитку мерозоїти більше не діляться, а перетворюються
на мікро і макрогаметоцити, які є джерелом зараження комарів. Під час
укусу хворої людини у шлунок комара потрапляють плазмодії різних стадій
розвитку. Проте тільки гаметоцити зберігають свою життєздатність і
перетворюються на зрілі статеві клітини. Вони копулюють і дають початок
рухливій зиготі, що через низку перетворень дає кілька тисяч
спорозоїтів. Вони проникають у слинні залози комара і під час укусу зі
слиною передаються людині.

Якщо не вживати лікувальних заходів, то з кожним циклом розвитку в крові
людини кількість плазмодіїв зростає, що призводить до руйнування
величезної кількості еритроцитів. У людини розвивається недокрів’я і
може настати смерть.

Малярія — одне з небезпечних і давніх захворювань. У середні віки вона
спустошувала в країнах Європи цілі міста. В нашій країні вона була
однією з найпоширеніших хвороб. Нині малярія зустрічається на всіх
материках у районах із субтропічним і тропічним кліматом. В Україні
малярія практично ліквідована. Це досягнуто в результаті активного
виявлення й лікування усіх хворих, а також знищення комарів —
переносників збудника — в місцях їх масового розмноження.

Похожие записи