.

Гіпотези виникнення життя (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 11865
Скачать документ

Реферат

на тему:

«Гіпотези виникнення життя»

Теорії, що стосуються виникнення Землі і життів на ній, та і всьому
Всесвіті, різноманітні і далеко не достовірні. Згідно з теорією
стаціонарного стану, Всесвіт існував вічно. Згідно з іншими гіпотезами,
Всесвіт міг виникнути із згустка нейтронів внаслідок «Великого вибуху»,
народився в одній з чорних дір або ж був створений Творцем. Всупереч
існуючим уявленням, наука не може спростувати тезу про божественне
створення Всесвіту, так само як теологічні погляди не обов’язково
відкидають можливість того, що життя в процесі свого розвитку придбало
межі, з’ясовні на основі законів природи.

Серед безлічі теорій виникнення життя на Землі розглянемо основні:

життя було створене надприродною істотою в певний час (креационізм)

життя виникало неодноразово з неживої речовини (мимовільне зародження)

життя існувало завжди (теорія стаціонарного стану)

життя занесене на нашу планету ззовні (панспермія)

життя виникло внаслідок процесів, що підкоряються хімічним і фізичним
законам (біохімічна еволюція)

Розглянемо ці теорії детальніше.

Креаціонізм

Згідно з цією теорією, життя виникло внаслідок якоїсь надприродної події
в минулому; її дотримуються послідовники майже всіх найбільш поширених
релігійних навчань. У 1650 р. архієпіскоп Ашер з м. Арма (Ірландія)
обчислив, що бог створив мир в жовтні 4004 р. до н. э. І закінчив свою
працю 23 жовтня о 9 ранку, створивши людину. Ашер отримав цю дату,
склавши вік всіх людей, що згадуються в біблійній генеалогії від Адама
до Христа («хто кого народив»). З точки зору арифметики це розумне,
однак при цьому виходить, що Адам жив в той час, коли, як показують
археологічні знахідки, на Ближньому Сході існувала добре розвинена
міська цивілізація.

Традиційне іудейсько-християнське уявлення про створення світу,
викладене в Книзі Буття, викликало і продовжує викликати спори. Хоч все
віруючі визнають, Що Біблія – заповіт господа людям, з питання про
довжину «дня», що згадується в Книзі Буття, існують розбіжності. Деякі
вважають, що світ, і все населяючі його організми були створені за шість
днів тривалістю по 24 години. Вони відкидають будь-які інші точки зору і
цілком покладаються на натхнення, споглядання і божественне прозріння.
Інші християни не ставляться до Біблії як до наукової книги і вважають,
що в Книзі Буття викладено в зрозумілій для всіх людей формі теологічне
прозріння про створення всіх живих істот всемогутнім творцем. Для них
опис створення живих істот швидше відноситься до відповіді на питання
«чому?», а не «яким чином?» Якщо наука в пошуках істини широко
використовує спостереження і експеримент, то богослов’я осягає істину
через божественне прозріння і віру. Віра визнає речі, яким немає доказів
в науковому значенні слова, тобто логічно не може бути суперечності між
науковим і богословським поясненням створення світу, оскільки ці дві
сфери мислення взаємно виключають одна іншу.

Процес божественного створення світу вважається таким, що відбувся
однократно і тому недоступний для спостереження; цього досить, щоб
винести всю концепцію божественного створення за рамки наукового
обговорення. Наука займається тільки тими явищами, які піддаються
спостереженню, і тому вона ніколи не зможе ні спростувати, ні довести цю
концепцію.

Теорія спонтанного зародження

Ця теорія була поширена в древньому Китаї, Вавилоні і Єгипті як
альтернатива креаціонізму, з яким вона співіснувала. Аристотель (384 –
322 до якого часто називають засновником біології, дотримувався теорії
спонтанного зародження. На основі власних спостережень він розвивав цю
теорію далі, зв’язуючи всі організми в безперервний ряд – «сходи
природи» (scala naturae).

Цим твердженням Аристотель підтримав більш раннє висловлювання Емпедокла
про органічну еволюцію. Згідно з гіпотезою Арістотеля про спонтанне
зародження, певні «частки» речовини містять деякий «активний початок»,
який при відповідних умовах може створити живий організм. Аристотель був
прав, вважаючи, що цей початок міститься в заплідненому яйці, але
помилково вважав, що воно є в сонячному світлі, твані і гниючому м’ясі.
З поширенням християнства теорія самозародження виявилася не в честі; її
визнавали ті, хто вірив в чаклунство і т. п. Але ця ідея продовжувала
існувати десь на задньому плані протягом ще багатьох віків.

Ван Гельмонт (1577 1644), вельми знаменитий і удачливий вчений, описав
експеримент, в якому він ніби створив за дві тижні мишей. Для цього
потрібні були брудна сорочка, темна шафа і жменя пшениці. Активним
початком він вважав людський піт.

У 1688 р. італійський біолог і лікар Франчесько Реді, що жив у
Флоренції, підійшов до проблеми виникнення життя більш суворо і піддав
сумніву теорію спонтанного зародження. Реді встановив, що білі
черв’ячки, що з’являються на гниючому м’ясі – личинки мух. Провівши ряд
експериментів, він отримав дані, підтверджуючі думку про те, що життя
може виникнути тільки з попереднього життя (концепція біогенеза).

Ці експерименти, однак, не призвели до відмови від ідеї самозародження,
і хоч вона дещо відійшла на задній план, вона продовжувала залишатися
головною теорією в неклерикальному середовищі.

У той час як експерименти Реді, здавалося б, спростували теорію
спонтанного зародження, перші мікроскопічні дослідження Антоні ван
Левенгука посилили цю теорію застосовно до мікроорганізмів. Сам Левенгук
не вступав в спори між прихильниками біогенезу і спонтанного зародження,
однак його спостереження під мікроскопом давали їжу обом теоріям і,
зрештою, спонукали інші вчених поставити експерименти для розв’язання
питання про виникнення життя шляхом спонтанного зародження.

У 1765 р. Ладзаро Спаланцані провів наступний досвід: піддавши м’ясні і
овочеві відвари тривалому кип’ячінню, він відразу ж їх запечатав, а
потім зняв з вогню. Досліджувавши рідини через декілька днів, Спаланцані
не виявив ніяких ознак життя. З цього він зробив висновок, що висока
температура вбила всі форми живих істот, і без них ніщо живе вже не
могло виникнути.

У 1860 р. проблемою походження життя зайнявся Луї Пастер. До цього часу
він вже багато що зробити в мікробіології зумів вирішити проблеми, що
загрожували шовкопрядіння і виноробству. Він показав також, що бактерії
всюдисущі і що неживі матеріалу легко можуть бути заражені ними, якщо їх
належно не простерилізувати.

Внаслідок ряду експериментів, в основі яких лежали методи Спаланцані,
Пастер довів справедливість теорії біогенезу і остаточно спростував
теорію самозародження.

Однак підтвердження теорії біогенезу породило іншу проблему. Якщо для
виникнення живого організму необхідний інший живий організм, то звідки ж
узявся самий перший живий організм? Чи Було це первинним
самозародженням?

Теорія стаціонарного стану

Згідно з цією теорією, Земля ніколи не виникала, а існувала вічно,
вона завжди здатна підтримувати життя, а якщо і змінювалася, то дуже
мало. Види також існували завжди.

Оцінки віку землі сильно варіювали – від приблизно 6000 років по
розрахунках архієпіскопа Ашера до 5000 • 106 років за сучасними
оцінками, заснованими на обліку швидкостей радіоактивного розпаду. Більш
довершені методи датування дають все більш високі оцінки віку Землі, що
дозволяє прихильникам теорії стаціонарного стану вважати, що Земля
існувала вічно. Згідно з цією теорією, види також ніколи не виникали,
вони існували завжди і у кожного вигляду є лише дві альтернативи – або
зміна чисельності, або вимирання.

Прихильники цієї теорії не визнають, що наявність або відсутність певних
викопних залишків може вказувати на час появи або вимирання того або
іншого вигляду, і приводять як приклад представника кістеперих риб –
латимерію. Прихильники теорії стаціонарного стану затверджують, що
тільки вивчаючи нині мешкаючі види і порівнюючи їх з викопними
залишками, можна робити висновок про вимирання, так і в цьому випадку
певно, що він виявиться невірним. Використовуючи палеонтологічні данні
для підтвердження теорії стаціонарного стану, її нечисленні прихильники
інтерпретують появу викопних залишків в екологічному аспекті (збільшення
чисельності, міграції в місця сприятливі для збереження залишків і т.д).
Велика частина доводів на користь цієї теорії пов’язана з такими
неясними аспектами еволюції, як значення розривів в палеонтологічному
літописі, і вона найбільш детально розроблена саме в цьому напрямі.

Теорія панспермії

Ця теорія не пропонує ніякого механізму для пояснення первинного
виникнення життя, а висуває ідею про її неземне походження. Тому її не
можна вважати теорією виникнення життя як такий; вона просто переносить
проблему в якесь інше місце Всесвіту.

Теорія панспермії затверджує, що життя могло виникнути один або декілька
разів в різний час в різних частинах Галактики або Всесвіті. Для
обґрунтування цієї теорії використовуються багаторазові появи НЛО,
наскальний зображення предметів, схожих на ракети і «космонавтів», а
також повідомлення про ніби зустрічі з інопланетянами. Радянські і
американські дослідження в космосі дозволяють вважати, що імовірність
виявлення життя в межах Сонячної системи нікчемна, однак вони не дають
ніяких відомостей про можливе життя поза цією системою. При вивченні
матеріалів метеоритів і комет в них були виявлені багато які
«попередники живого» – такі речовини, як ціаногени, синильна кислота і
органічні сполуки, що можливо зіграли роль «сім’я», що падало на голу
Землю. З’явився ряд повідомлень про знаходження в метеоритах об’єктів,
що нагадують примітивні форми життя, однак доводи на користь їх
біологічної природи поки не здаються вченим переконливими. Також деякі
прихильники теорії панспермії вважають, що життя занесене інопланетянами
заради експерименту. І що зараз іноземні істоти спостерігають за життям
і розвитком людства.

Біохімічна еволюція

Серед астрономів, геологів і біологів прийнято вважати, що вік Землі
становить приблизно 4,5 – 5 млрд. років.

На думку багатьох біологів, в минулому стан нашої планети був малий
схоже на сьогоднішній: ймовірно температура на поверхні була дуже
високою (4000 – 8000С), і по мірі того, як Земля остигала, карбон і
більше за тугоплавкі метали конденсувалися і утворили земну кору;
поверхня планети була, ймовірно, голою і нерівною, оскільки на ній
внаслідок вулканічної активності, переміщень і стиснень кори, викликаної
охолоджуванням, відбувалося утворення складок і розривів.

Вважають, що гравітаційне поле ще недостатньо щільної планети не могло
втримувати легкі гази: водень, кисень, азот, гелій і аргон, і вони йшли
з атмосфери. Але прості з’єднання, що містять серед інших ці елементи
(вода, аміак, CO2 і метан). Доти, поки температура Землі не впала нижче
за 100(C, вся вода знаходилася в пароподібному стані. Атмосфера була, по
видимому, «відновною», про що свідчить наявність в самих древніх породах
металів у відновленій формі (наприклад, двовалентне залізо). Більш
молоді породи містять метали в окисленій формі (Fe3+). Відсутність
кисню, ймовірно, була необхідною умовою для виникнення життя; як
показують лабораторні досліди, органічні речовини (основа життя)
набагато легше утворяться в атмосфері бідній киснем.

У 1923р. А.І Опарін, виходячи з теоретичних міркувань, запропонував
думку, що органічні речовини можливо вуглеводи, могли створюватися в
океані з більш простих сполук. Енергію для цих процесів постачала
інтенсивна сонячна радіація, головним чином ультрафіолетове
випромінювання, що падало на Землю до того, як утворилася куля озону,
який став затримувати велику її частину. На думку Опаріна,
різноманітність простих сполук, що знаходилися в океанах, площа
поверхні Землі, доступність енергії і масштаби часу дозволяють
передбачити, що в океанах поступово нагромадилися органічні речовини і
утворився «первісний бульйон», в якому могло виникнути життя.

У 1953 р. Стенлі Мілер у ряді експериментів моделював умови, що
приблизно існували на первісній Землі. У створеній ним установці йому
вдалося синтезувати багато які речовини, що мають важливе біологічне
значення, в тому числі ряд амінокислот, аденін і простий цукор, такий як
рибоза. Після цього Орджел в Інституті Солка в схожому експерименті
синтезував нуклеотидні ланцюга довжиною в шість мономірних одиниць
(прості нуклеїнові кислоти).

Пізніше виникло припущення, що в первинній атмосфері у відносно високої
концентрації містився двоокис вуглеводу. Нещодавні експерименти,
проведені з використанням установки Мілера, в яку вмістили суміш CO2 і
H2O, і тільки слідові кількості інших газів, дали такі ж результати, які
отримав Мілер. Теорія Опаріна завоювала широке визнання, але вона не
вирішує проблеми, пов’язані з переходом від складних органічних речовин
до простих живих організмів. Саме в цьому аспекті теорія біохімічної
еволюції представляє загальну схему, прийнятну для більшості біологів.

Опарін вважав, що вирішальна роль в перетворенні неживого в живе
належала білкам. Завдяки амфотерності білків вони здібні до утворення
колоїдних гідрофільних комплексів – притягають до себе молекули води, що
створюють навколо них оболонку. Ці комплекси можуть відособлятися від
водної фази, в якій вони суспендировані, і утворювати свого роду
емульсію. Злиття таких комплексів один з одним призводить до відділення
колоїдів від середовища – процес, званий коацервацією. Багаті колоїдами
коацервати, можливо, були здатні обмінюватися з навколишнім середовищем
речовинами і виборче нагромаджувати різні сполуки, особливо кристалоїди.
Колоїдний склад даного коацервату, очевидно, залежав від складу
середовища. Різноманітність складу «бульйону» в різних місцях вела до
відмінностей в складі коацерватів і постачала таким чином сировину для
«біохімічного природного відбору».

Передбачається, що в самих коацерватах вхідні в їх склад речовини
вступали в подальші хімічні реакції; при цьому відбувалося поглинання
коацерватами іонів металів і утворення ферментів. На межі між
коацерватами і середовищем шикувалися молекули ліпідів, що призводило до
утворення примітивної клітинної мембрани, що забезпечувала коацерватам
стабільність. Внаслідок включення в коацерват передіснуючої молекули,
здатної до самовоспроизведению і внутрішньої перебудови покритого
липидной оболонкою коацервата, могла виникнути первинна клітка.
Збільшення розмірів коацерватів і їх фрагментація, можливо, вели до
утворення ідентичних коацерватів, які могли поглинати більше компонентів
середовища, так, що цей процес міг продовжуватися. Така гадана
послідовність подій повинна була призвести до появи примітивного
самовідтворюваного гетеротрофного організму, що харчувався органічними
речовинами первинного бульйону.

Хоч цю гіпотезу походження життя визнають дуже багато які вчені, у
деяких вона викликає сумніви через велику кількість допущень і
припущень. Астроном Фред Хойл недавно висловив думку, що думка про
виникнення життя внаслідок описаних вище випадкових взаємодій молекул
«так же безглузда і неправдоподібна, як твердження, що ураган, що
пронісся над сміттєвим звалищем, може привести до збирання Боїнга-747».

Саме важке для цієї теорії пояснити поява здатності живих систем до
самовідтворення. Гіпотези з цього питання поки малопереконливі.

Багато які з цих «теорій» і пояснення існуючої різноманітності видів, що
пропонуються ними використовують одні і ті ж дані, але роблять упор на
різні їх аспекти. Наукові теорії можуть бути фантастичними одного боку,
і скептичними – з іншою. Теологічні міркування також можуть знайти собі
місце в цих рамках в залежності від релігійних поглядів їх авторів.
Одним з головних пунктів розбіжностей, навіть ще в додарвінські часи,
було питання про співвідношення між науковими і теологічними поглядами
на історію життя.

PAGE

PAGE 9

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020