БОТАНІКА – НАУКА ПРО РОСЛИНИ.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РОСЛИНИ.

Ботаніка – наука про рослини, їх будову, життєдіяльність, поширення і
походження. Ботаніка вивчає рослинний покрив земної поверхні. Ботаніка
вивчає рослини на всіх рівнях (молекулярному, клітинному, організмовому,
популяційному).

Розділи ботаніки: систематика рослин, анатомія, морфологія рослин,
генетика рослин, еволюція рослин, геоботаніка, географія рослин,
екологія рослин, ембріологія, фізіологія рослин.

Розділи ботаніки, які вивчають окремі систематичні групи рослин
(мікробіологія – наука про бактерії; альгологія – наука про водорості;
мікологія – наука про гриби, ліхенологія – наука про лишайники.

Рослини є джерелом більш як десяти тисяч біологічно активних речовин,
які діють на організм людини та тварин, зокрема при харчовому вживанні.

Царство рослин налічує понад 500 тисяч видів. Усі рослини поділяються на
2 великі групи:

1).нижчі рослини, або сланюваті (таломні).

2). вищі рослини, або листостеблові.

До нижчих рослин належать водорості, бактерії, слизовики, гриби і
лишайники.

До вищих рослин відносять мохоподібні (мохи і печіночники),
папоротеподібні (псилофіти, псилоти, плауни, хвощі і папороті),
голонасінні і покритонасінні.

Характерні риси нижчих рослин:

— Тіло являє собою одно- або багатоклітинну слань, або талом.

— Тіло не розгалужене, або дихотомічно галузисте, але не розчленоване на
вегетативні органи.

— Тіло позбавлене спеціальної провідної тканини.

Характерні ознаки вищих рослин:

— Наявність більш або менш добре розвинутих вегетативних органів.

— Мають спеціальну систему провідних тканин та механічних елементів.

— Правильне ритмічне чергування поколінь.

— Відсутність додаткових пігментів у клітинах.

— Наявність багатоклітинного жіночого статевого органа (архегонія).

До основних ознак рослини належать:

1.Будова клітини – щільна целюлозна оболонка над клітинною мембраною,
крупні вакуолі з клітинним соком, клітинного центру немає, є пластиди,
запасний вуглевод крохмаль.

2.Стан мінеральних солей у цитоплазмі – можуть знаходитися як в
розчиненому стані, так і у вигляді кристалів.

Похожие записи