НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО

ЦИГАНЕНКО КАТЕРИНА СТЕПАНІВНА

УДК 582.288–11+577.18

О??а ??????? ? ?????? ???і?у ?я?х ??в ???і??в ?? aspergillus mich.

03.00.07 – ???і??ія

А?????

????ії ? ???тя ????о ???я

????а ???і?? ??

КИЇВ – 2005

Д?е??ією є ???с.

Р??а ???? в ?????ї ????х ?????в ???іц?ів І???? ???і??ії і ?????ї ім.
Д.К. З????? НАН У???.

Н???й ????: ??? ???і?? ??, ???? З???о О???? М????ч, І???т ??о???ії і
?????ї ім. Д.К. З????? НАН У???, ???? ?????ї ????х ?????в ???і??в

О???і ????: ??? ???і?? ??, ???? В???? Лю??а Д??і?а, І???т ???і??ії і
?????ї ім. Д.К. З????? НАН У?аї?, ????ч ??і? ??і?ї ?????і?ів

??? ???і?? ?? Б??о Ася С??ї?а, І???т ???? ім. М.Г. Х???? НАН У???, ????
???? ?і??і?? ??і? ????ї

П???а ????: О???й ?????? ?і???? ім. І.І. М????, ???а ???і??ії і ?????ї,
Мі????? ??? і ??и У???

З??т ?????я “19” ??ня 2005 р. о 1000 ??? ? ????і ??і?і???ї ??? ?? Д
26.233.01 ? ???у ?????х ????ій ?и І???? ???і?о?ї і ?????ї ім. Д.К.
З????? НАН Ук?ї? ? ???ю: У???, Д 03680, К?в ДСП, ?л. З?????, 154.

З ????ією ??а ?????? у ??і??і І???? ???і??ії і ?????ї ім. Д.К. З?????
НАН У??? ? ???ю: У???, Д 03680, К?в ДСП, ?л. З?????, 154.

А????? ????ії ????о “ 16 ” ???я 2005 р.

В??й ????

??і?і???ї ??? ??,

???? ???і?? ??,

???й ???? ?і??і??
П?іш Л.М.

А?????ь ??. На ???? ??????і ?????і ??? ??в р. Аspergillus ???і ??? ???
і, ??я? ??й ????і ?????и ??і ???і?о ???і ????, ???и ?????ня в ????ій
?я???і лю??. П?яд з ?м, ??? ????ь ????х ??? ?я??? ????ю ?? ??? і ???, ?
?????? їх ?????у ?????ню. А?, ??я? ??? ???? ??? ????с?й, ?? ????ю? ????и
і??? у ???, ??дячи ?? з ????? їх ?????ня (Т??ьян с ??т., 1985;
“Mycotoxins?, 1984; Pitt, 2000).

І?і ?? ??я? ?? ?с? в ??????ї як ????? ??х ???і?о ???? ???н, як ?????и,
?р??и, ????, ????і ???и ??, я? ?????ую?ся в ??? ??зях ??????і, ???а ????
? ???, ???о? ? ????? ??????, ???? ? ?????ї (Б??, 1961, 1965; К????й с
??т., 1990). Д??ь ???и, ? ?????м ?????м ???? ???и є ?? A. niger (К???ь,
1966).

А?, ?ряд з ?м, ??? з ????х ? ???? ??в р.  Aspergillus ?? ???ю?ся ??
??ою ??? ?? ???ня їх ????і?? ??????, в ?? ??і й ????і ? ???у ???і?о ????
???н. Т?, ?? ? п????? ????х ??і??ь ?? ???і?? ????? ??????в
р. Aspergillus, а ? ??, ? є в ?????, ???? ????о ? ???х ???. Я???м ????м
?????о ????о в ??у ??і ?? є A. parvulus Smith, я?й ?в ??? о???й С??м у
1961 ?? (Б?? с ??т., 1988).

В? ????е ?? ???ює ????і?ь ????ня ????х ??і??ь ?? ???ня ???і?? ?????
???? ??? ?а?в ??? ??в р. Aspergillus ? їх ????ь ?????и ?????, ? ??? ??
????о ????и. В ??й ??? ?? ??і??о 128 ??ів р. Aspergillus, я? ?л??ь ? 18
??в ? 3 ???????. Т?а кі???ь ?‘є?ів ???я? ???? ?? ???? ??і??ня ??о ???я ?
з‘я??ти ???і ??????? ?оя? ???і?? ??????. О???і ?? ?? ?м ??у ????и ??????
?д A. parvulus ?я ????х ??ш ???? ??і??ь.

А????ю є ??ж ???? ???в, я? ????????ь ?я ????я ??? бі??і?о ????о ?????,
???а ? ?????ня ??????? ????? ??????ї з ???и ?????и ??? ? ?ю???, ? ??? ?
????????ь ?я ????я ?????ів ? ???ів з ??т???? ????ів ???і??в.

Зв‘я?к ??? з ????и ?????, ???и, ???. Р??а ???? у ???і??? з ??я?ом
???о-??і?? ??т І???? ???і??ії і ?????ї ім. Д.К. З????? НАН У??? ? ???
???а ???і?у ???і?о ???? ???н з ????і??? ??в ?? Aspergillus ?я ?????
?????о ????а?я” (2004 – 2006 ?., ??. ?є????? № 0104V003298), ??? н??
???і?о ???? ??? ??д ???с???? ??в ???і??в ?я ????? ?????о ?????ня” (2005
– 2009 ?., ??. ?є?р?і?? № 0105V001248) ? ?????я ????о ??у і ??????ня
?‘є?у, ? ????ь ??о??? ???ня – К???ю ?????і?ів І???? ???і??ії і ?????ї
ім. Д.К. З?????” (????а К?і?? Мі???в У??? № 1709 ?д 19.12.2001 р.).

М?а і ??? ??і??ня. М?ою ??ї ??? ?? о??а ??????х ? ?????х ?????? ???
?????о ??і??? ??в р. Aspergillus з ???м ????я ??х ???і?о ???? ?т??і?в,
їх і???і??ї ? ???ня ?я?х ???ів ???і?? ?ї.

Д?я??ня ?????ї ?? ?????о ????я ря? ???ь:

– ???? ???? ??і???? ??ів р. Aspergillus ? ??????? ? ??????? ?????я? ??
???? з??у ??-????ів ? ? ?? ??? ????и н???ш ?????? з ?х для ????? ??????
???ня;

– ??і?? ?????? ???і?ь ????? ??ів ?? ???я ?р‘я?в ? ????? ???;

– ??і?? ?????і ??у ??у-????? ? ????и ??м??і ??и ??????я ?я ????ня ?????
??????? ????у;

– і?лю?? ? о???и ???і?о ???? ????т ? ???? ?? у ??????у ??я?;

– ???и ?я? ???-???і ? ???і?і ??????? ??л??о ?????, а ??ж, ? ?????, п???и
?? і???і??ю;

– ???и ?????у ??? ???у ????? ? ???? у???.

Об‘є?? ??і??ня ?? 128 ??ів ???і??в р. Aspergillus, а ??ж ??р ??-????ів,
???а 3 ??и ?і?????? ??ів, 7 ??ів ???і??? т?т-???р ? 16 ??ів ???х ?????.

П???? ??і??ня ?? ?і?а ??????? ? ?????? ???і?у ??і???? ??ів
р. Aspergillus ?? ??их ??????х ??: ??????? і ???????, в ?? ??і ???????,
??е?й, ?і?????? ??ів, ???х ??р??й ? ???я ???.

М??і?и ? ??? ??і?е?я. Для ????я ?????х ???ь ???????и ряд ???в ??і??ня,
??д я?х ?я ????ня ??????х ? ??????х ?????? ? ?я ?л????ня ?‘є?ів ??і??ня
?????а? ???і??і?і ? ?????і ???, ?я ????я ???і?о ????о ????? – ??і??і
???, ?я ???ня ?????? ????? ??????о ????у – ???і?і ? ???-???і ???. На в?х
??? ??? ??ж ???????и ?????і ??? ?????? ???и ????х ?????в.

Н??? ???а ????х ?????в ?ля?є в ??, ?:

– ??? з ???с??ям ???ї ????і ???? ? ?і??ді??х ??ів ?в ??і??? ?????н? ?
??????й ???і? ??? ??в ???і??в р. Aspergillus;

– ??? ????о ????ь ?? A. parvulus ?????и ???і?о ???у ????, я? ?оя?яє
??????, ?????? ? ??і??і ?????і і ? є ????ю ?я л?????х ???;

– ??????і ????? ??и ????? ??і???? ????,

– ?і??? ????я у ??????у ??я? ? ???? і???і??ю ???і?о ????о ????? з
A. parvulus 3142.

П???? ???ня ????х ?????в. Ви??ня ??????х ? ?????х ?????? ???і??в
р. Aspergillus ???яє ???о ?і?? ???і? ??о ?? в ??і ??? ??д їх ?????в ??х
???і?о ???? ???н, ??????х щ?о ?????о ?????ня в ??? ??зях ж???я???і лю??.

Д?????? в ??й ??? ?д A. parvulus ???? ??о??о ???і ?????, ? ?оя?яю? ??о?
???у ?????? і ?????? ?????і, ??д я?х ???е ??е ??? ?р???а ???і?ь ?? ???я
??ю, ?р?і ? і?? ?р‘я?в. Ці ?????і ??? ?? ??????? ?? ?????о ?????ня ????ї
???и в ????? ??????, ???? і ?????ї. Р????а ??а ????я ??ї ???і?о ????
???? з ??????? ????у A. parvulus 3142 ?? ?? ?????а як ??? у ????х
??ід??ях, ?ря???х ? ????я ? і???ік?ію ??х, ??????х ?я ??? ???й ????о
?????? ? ???? ????тів.

П?яд з ?м, ???? в ?? ??ти ?? ??? ??єво ????и ??а????і ??ня ?? ????ії
??????в р. Aspergillus в ??? ? ?я?х ?? ??в ???а. Р????и ??? ??? ??
?????і у ?????х ? ????? ????? з ????ї ? ??????ї ?я ???х ???ів ??? ??ів.

О???? ??? ????а. Р??а ????а в ?????ї ????х ?????в ???і??в І????
мі??і??ії і ?????ї ім. Д.К. З????? НАН У???. О??? ???а ???????н?о ????у,
?????о в ????ії, ??м?а а??? ???і?о ?д ?????? д.б.н., ??. З???а О.М.
О???а ??? ????? ?ля?? в ????? ??і? д?? ?????, ???? ????? ???ів ?? ????я
?????х ???ь, ?????? ????х ?????в, ?????ій ?ро?і ????о ????у.

А??? ???і?о ????о ???? 128 ??ів р. Aspergillus ? ??????? ? ???????
?????я?; ?????а ?????? ???і?ь A. parvulus 3142 ? 1813 ?? ???я ????? ???
? ?р‘я?в; р????і ????? ??и ?я ????ня ???і?? ????? ??????? ????у
A. parvulus 3142; і????а ? ???а ???і?о ???а ???а ????т АР 3142” ? ???і
її ?????і, а ??ж ????? ?????у ??? ???у ????? ? ?д??и ???и.

П????а ???ь, ?????я ????х ?????в ? ????? ??і??й ? ?????? ??і??ь ?????ь
?і?? з ?у??м ????? д.б.н., ??. З???? О.М.

А???ія ?????в ????ії. Р????и ????і?? ??ти ?? ?????? ? Мі????й
???о-?????й ?????ї ???х ??? ???ь і ?ся??ня у ????і ???м ?????” (м.
Ч???і, 31 ??ня – 1 ????а 2003 р.), ? Д?я?? з`ї?і Т????а ???і??ів У???
(м. О??, 15 – 17 ве??я 2004 р.), ? Т???у В??????у ???? з ???? ????ї (м.
М??а, 24 – 25 ???я 2005 р.), а ??ж ?і? ?????ся ? ?????ях ???х ??? І????
???і??ії і ?????ї ім. Д.К. З????? НАН У??? ???? ???и????? ??т ???х
??і??ів ІМВ НАНУ” (м. К?в, 10 – 12 ??ня 2002 р. ? 25 – 26 л???? 2003 р.)

П????ї. Р?у??? ????і?? ??? ?????? в 6 с??ях, ??????х в ???? ??і??х ж???х
? в 2 ??х, ??????х ? ?????и з`ї?у ? ????.

С???? ? ?сяг ???. Д?????а ??? ????а ? 134 ??і?? ??????о ??? і ???єт?я з
??і?в ???”, ??яд ?????”, ???і?и і ??? ??і??ня”, ???і??н? ? ??????й ???і?
?я?х ??в ???і??в ?? Aspergillus”, ??і??я ? ?я? в????? ???і?о ????о ?????
з A. parvulus 3142”, ??люч?ня”, ?????, ???к ?????? ???”, я?й ???ь 193
????я (з я?х 145 і???? ???в). Р??а ?с?? 23 ???і ? 13 ???ів.

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

О?яд ????? ???є?ся з 2 пі????в, в ???у з я?х ??ля?ю?ся ???я і??ії ????
? ????ї ??????? ???у ????у ??? ????ів ?я ??? ??х ???і?о а???х ???н, ??і?
??и ??о ???у. Д??й ????л ??вя??й ???і?о ???? ????м ???і??в
р. Aspergillus в ???, а ??ж ????му ??ля? ?????? ?????ів, ?????ів ?
?????ів, ?????? я?х ??и ??о ??.

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Об‘є??и ??і??ня ?? 128 ??ів ???і??в р. Aspergillus, я? ???? ? 18 ??в ?
3 ???????, я? ?? в?і?? з 1988 ? 2003 ?? з ґ??ів ??? ???? У???, ???я
??і??, ???ї ????и, а ??ж з ?? ????ня ЧАЕС. В ?? ???я??ня ?? ?? ??ні з
??ю ??і? ????ії і ?????и ???і??в І???? ???і??ії і ?????ї НАН У???, ? ? ?
?? ?я?і.

П?яд з ?м, ?‘є??и ??і??ня як т?т-????и ????и 3 ??и ?і?????? ??ів, ????х
з ??і? ????ії ?????х ?????і?ів І???? ???і??ії і ?????ї НАНУ, 7 ??ів
???і??? ??-???р, з я?х 3 ??и ??????? ???ій, ????х з ??і? ?????ів, ? 4
??и ???????, в ?? ??і ???????, ???ій, ????х з ??і? ??????? ???ій ??о ж
І????, а ??ж 16 ??ів ???х ????? р. Chlorella, ????х з ??і? ????ї І????
???? НАНУ. П?яд з ?м, в ??? ???????и ???я ????? ???, я? ?? ???і??о
????ня, ? ???я ?р‘я?в, я? ???и ?і?у 2002 ??.

М??и ??????я ??ів. Для ??і??ня ??????х, ??????х ? ??????? ??????
???с???? ?????? ????и ???і??в, я? ????? ?и ?????? ?????н? ? ?????? ?????
Ч??а з 20 г/л ?ю?? як ???а ???ю і 1 г/л NaNO3 як ???а ??у. З?ів ????и
????єю ???й (1 ? 108 ?/?) з ??і?к ? ???? ?????? ???. К?????ня ?і?ню?? ?и
26 оС ???? 14 ?б (???ы…”, 1982; ).

П? ??і??? ???? ?????я ???і?о ????о ????? ??ж ???????и ???? ??????я ?
???ій ???і ? ????ю 220 ?/?. К?????ня ?і?ню?? ?и 26 оС, ??и ????и ??і 24
??? ??д?ж 14 ?б. П??у ????ь ??у (?) ??????и ? ???м Іє??????о (1963).

С??і? ??? ??ів р. Aspergillus ? ???і??и ?????я? ?і?ню?? ? ????ю ??? ??к
у ??і, я?й ?я ????ня ??????ї ????? мі?? ???і??і ??-????, ??????? а????і
– ?і?????і ??и, ??????ї ????? – ??? ????і. Фі????? ???і?ь ??????х ????ів
??ів A. parvulus 3142 і 1813 ?? р??н ????и ???м ???? ? ???і ???
(???ы…”, 1982).

М?? ????я ? ???и ???і?о ????о ?????. П?? ????ям ???і?о ????о ????? ??
?? ?????? ??и ???в??ня ??у A. parvulus 3142 ?я пі???ня ????? ?? ???????
???а?. П??? ????? ?????? ? ?і?ом ??? ?????о ? ???? ???ня ? їх ?і?і???ня,
а ??ж ? ???? ???ням ????а ?. П? ????? ?? ??????я A. parvulus 3142 ?????
????? ???? 14 ?б ?и ?з?х ???нях ?????и, в ??? ??? ???ї, ?я??? ? ?????і
????ня, а ??ж в ???? ?и ????? ??????і.

На ??ії ????я ???і?о ????о ????? ??????й ???? A. parvulus 3142 ??ю?? ?д
???? ??? ? ??я???о ??у, я?й ???? ? ???у і ??????и. В ??? ???с????
??????у ????у ??????ю, де ?и ??????? ? ???у ??і як ?р??? ?? ??????и ??
?ю??ю ІІ ?. ????? ? Б???? (“Reanal”, У???а) ? 0,1 н ??? ?ля?ї ???и як
?юе?, а ? ???у ??і – як ????у ?? Toyopearl HW-40 (“Toyo Soda MFG”, Я??я)
? ?????? ?? як ?ю?т (Л??, 1978).

О??? ????ї ???? ?і?ню?? ?я?м ????????ї із ??? ?т?? : н-???. Ч??? ????х
????в ?ло ?????? ??? ?????? ??????ї в ??х ??? ???? ?????в, я? ?і?ню?? ?
????х “Silufol” UV 254 (“Kavalier”, Ч?ія). При ???і??ї ???? ???? ?
????р?і?? ??х ?? ???? ?? ?я?.

М????? ??? ???у ????? бі??і?о ????о ????? з A. parvulus 3142 ?? ????? ?
?і?? ?????в ?????о ? ??н?о ???ня у ????у ????? ? ????ю ??? ???о ?????
?????? (ПФЕ) ???о ?ря?у (Б??? с ??т., 1976).

Бі??і?і ? ???-???і ??? ??і?. Як ????у ??????? ???і?? ????? ? ?ж?й ??ії
??????ня ????и ??м??у ????ю? ?????ію (МПК), я? ??о?? ???м ?????х ????
????ь. Як ??-???? ???????и ????ю (5 ? 106 ?/ ?) Bacillus subtilis 617,
як ??е ???е ????? – ???ля?й ???н.

Т???і?ь ????у з ??????? ????у A. parvulus 3142 ?? ?????? ????и ???м
?і?? ??и ? ???у (??????-????ая…??? ???”, 1987) ? ?и ?????у ?
??????ю???у ???? ??м (???ы…”, 1982).

Е????й ??д, я?й ?лю?в ????ня ??у, ??и ? ????в, ????и ???м ????ня з
??ієм (Ч???, 1960).

Т????? ????я ????ї ?????ої ???? ????и ? К???м ? ??слю?? як ???і ???ня з
5 – 6 ??рюв?ь (Л????? с ??т., 1966).

УФ-???и ? ???и ???? ?і?а ???у ??і????о ????у у ?????ній ?? ?є???? ?
???????? “Specord” (Ні???а).

В? ??і? ?? ???? в 3 – 6 ?????ях, і ?? ?????? як ???і ????и. С????? ???у
?????в ?і?ню?? ? ????ю ????о? ??? Microsoft Excel 2000 ? Sigma Stat 2.0.

РОЗДІЛ 3. АНТИБІОТИЧНИЙ ТА ФІТОТОКСИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕЯКИХ ВИДІВ
МІКРОМІЦЕТІВ РОДУ ASPERGILLUS

Р????и ?р?і?у 128 ??ів р. Aspergillus ? ???????, ??????? ? ???????и
?????я? ?????? в ???і 1.

Як ??о з ????х ??х, ????а ????ь ??і??? ??ів р. Aspergillus ????є ??
??-???р. П? ??у їх ??а ??і?ти ? ???? ??, ???а: ? ??бі???? ?????я? – ??и
з ???м ? ???м ???? ??????ї ?ї; ? ??????? ?????я? – ??и з ???ю ? ???ю
??????ю ???і?ю; ??и, я? ?оя?яю? ??????і ?????і ? ?ак??і ??и.

Т?, ? ???і??в з ???м ??т?м ??????ї ?ї ?? ???і??? ??-???р ??а ???? ??е
?і ??і??і ??и A. ochraceus, A. niger, ????ь ??ів A. terreus, ???? ??і???
??ів A. parvulus ? ????і ??и A. versicolor, A. terreus var. aureus,
A. ustus, A. fumigatus, A. alliaceus, A. clavatus ? A. niveus, я? ?оя?я?
???і?ь ??е ?? ?іх ??і??? ?к????? ??-???р.

В? і?і ??і??і ??и ?? ??к? ??? ??????ї ?ї. Т?, ?я? ??и A. parvulus,
A. ustus, A. alliaceus, A. versicolor, A. flavipes, A. flavus,
A. candidus, A. fruticulosus, A. fischeri, A. terreus ? A. ochraceus
?оя?я? ???і?ь ?ше ?? ??????? ???і??? ??-???р; ??ю?о ?? ?іх ?а?????х
??-???р ?? ????и ? ??? з ??ів A. ustus ? A. flavipes. Дея? ??и з ?єї ??и
?оя?я? ????у ???і?ь ?? ?? ??єї з ???і??? ??-???р, я? з ???м ??? ??
?????і ?и ???? ??х ???к ????ня ???н як і????? ????.

С?д ????и, ? ???? ????ь ??ів A. versicolor, A. terreus var. africanus,
A. ustus, A. flavipes ? A. sydowii ? ?оя?я? ??????ї ????? ?? ???о
??-????у.

Бі???ь ??і??? ?а?в ?оя?я? ????о ???і????у ?ю ?? ??????? ???і???
??-???р. В ?й ? ?с, ?ояв ??????ї ?ї ?в ?????м ?? ??????? ??-???р.

В ???і 1 ???? ??ж ????? ????у ??і???? ???і??в ? ???????и ?????я? ?? ??х
??ів ?і?????? ??ів. О???і ?? ?і??ь, ? ????а ????ь ??ів р. Aspergillus ?
?оя?яє ??????? ?????. Ця ?????ь ?? ????? ?? ????? ??? A. versicolor,
A. ochraceus, A. terreus, A. clavatus, A. fumigatus, A. parvulus,
A. ustus ? A. alliaceus.

Т??ця 1

А??і??? ?т???ь ??????х ????ів ??і????

??ів р. Aspergillus ?? ??? ??-????ів

п/п

В?и, ??????і

Кі???ь

??ід-

??х

??івКі???ь ??ів, ? ?оя?яю? ???і?ь??????,

???у ?ї????????-

????у

 ??????????????1Aspergillus candidus2020102A. clavatus1101013A. deflectu
s1010004A. flavipes10095305A. flavus4041106A. flavus var.
columnaris1010107A. fumigatus5144118A. niger5503009A. ochraceus131219461
0A. parvulus209111010211A. sydowii50203012A. terreus128493413A. terreus
var. africanus30102014A. terreus var.
aureus11010015A. ustus14310010516A. versicolor1911417617Emericella
fruticulosa (A. fruticulosus)10100018E. nidulans
(A. nidulans)20201019Fennellia nivea (A. niveus)11001021Neosartorya
fischeri (A. fischeri)20201020Petromyces alliaceus (A. alliaceus)514022

З ????х у ???і 1 ??х ??а ???, ? ? ?і ??і???і ??и ?оя?яю? ?????? ???і?ь
?? ???х ?????. В??у ??у ???? ??и з ???ю ??????ю ???і?ю, а ??:
A. parvulus, A. terreus, A. ochraceus, A. flavipes, A. fumigatus,
A. niger, A. versicolor, A. terreus var. aureus, A. flavus ?
A. clavatus, я? ?? ????и м?? ?? ?іх ?????? ??-???р.

І?і ??и ?оя?я? ???? ????и?у ???і?ь. С?? ?єї ??и ?ід ???? ??и
A. parvulus, A. versicolor, A. terreus, A. terreus var. africanus,
A. ochraceus, A. ustus, A. flavipes, A. sydowii, A. fumigatus, A. flavus
var. columnaris, A. alliaceus, A. candidus, A. flavus, A. nidulans,
A. niveus ? A. fischeri. А ?я? ????ь ??ів A. versicolor, A. terreus var.
africanus, A. ustus, A. flavipes, A. sydowii, A. flavus, A. niger,
A. alliaceus, A. nidulans, A. candidus, A. deflectus, A. fruticulosus ?
A. fischeri ???і ? ?оя?я? ??????ї ????? ?? ??і??? ?????? ??-???р.

П? ???я?і ??????х ? ???к??? ?????? ??і???? ??ів р. Aspergillus ?ж? ???и
????, ? у бі???і ???ів ???й ??? ??????ї ?ї ? ??? ?????? ???і?ь ????? ???
???. П?яд з ?м, 26 % ??ів ?ю? як ?????? ???і?ь ???? ???у ?ї, ?к й ???
?????? ???і?ь; 10 % ??ів – ?????? ???і?ь ???? ???у ?ї ? ??? ??????
???і?ь; 12 % ??ів – ?????? ???і?ь ???? ???у ?ї ? н??у ?????? ???і?ь; 24
% ??ів – ?з?у як ??????, ?к і ?????? ???і?ь. О?ім ??о, 23 % ???? ??и, що
?оя?я? ?? ?????? ?о ?????ну ???і?ь. 5 % ??і???? ??ів ?я??? ?????и.

На ??? ????х ??х ??а ???и ????, ? ??л ??і??? ??????в р. Aspergillus
???????ся ??? ???м як ??????м, ?к й ??????м ???і??, ? ??? ???ює ???????ь
????ї ??? з ?? ? ???т ?я??ня ??х ???і?о ???? ???н.

О???о ???? ??ю?ся ?м ???ші ??і??ня ??ів A. parvulus, ???? ?й ?д ?? ? б?
?’є?? ??? ???і?о ???? ??в?, ?е, як ?і??ь ???? ?? ??, ??????й ??? ???м
???? ?????й. О?ім ??о, ?й ?д у ??й ??ті ?в ??????й ??і??ю ????ю ??ів
(20), ????х з ??????х ґ??ів ? ???ї ????и ?? ????ня ЧАЕС.

Для ????? ??і??ня ??????х ?????? ?? ???я ??? ? ????и ??и A. parvulus
3142 та 1813, я? ?оя?я? ?????? ???і?ь ?р??о ???у ?ї ? ??? ?????ну ???і?ь
?? ???х ?????. Д?і, ???? у ???і 2, ??і?ую?, ? ???р??? ???? A. parvulus
3142 ??і?ю ????є ?????я ???я ??ю ? п??і?є ?????я ???я ??? ? 27 %. В ?й ?
?с, ?н ?и?і?є ??ж ?????я ???я ?я?х ????? ???, ???а, ???і ? 40 %, ??? ?
25 % ? ?і?ів ? 27 %, в ?й ?с як ??????й ?л??т A. parvulus 1813 ????є
?о???ня ???я ?? ??х ?р’я?в як ??й (? 45 %) ? ??? (? 27 %), ? ???ю? ?и
??у ? ?????я ???я ????? ???.

П?яд з ?м, в ?? ??? ?? з‘я???, ? ?????? ????и, я? ?оя?яю? ?????? ???і?ь
???ю? т?? ? ?????я ? ???? ????ів ? ???ів ???я ??і??? ???. Т?, ??????й
???? A. parvulus 3142 ?ч і ? ?я?в ???? ??? ? ????ь ????? ???я ???, ????и
? ???, ?е ??? ???в ? ?? ????ів ??? ? ???ів ????и і ???, а ??ж ???яв
??є?й ????? ??в ? ?? ???т?в і ???ів ???і, ??? ? ?і?а, ? я?х ?оя?яв
?????? ???і?ь. В ?й ? ?с, ??????й ???? A. parvulus 1813 ??? ???в ? рі?
????ів ???, ????и, ??? і ?і?а ? ???ів ???, ???, ??су і ?і?а, ????ь ?????
???я я?х ? ??? ?м ??и ???и ???? ?? ?я??? ??????ї ????? ? ???я ?х ???, а
??ж ?????в ?? ????ів ???, ? я?ї ?оя?яв ??? ?????? ???іс?.

Т??ця 2

Фі????? ?т???ь A. parvulus 3142 та 1813 ?? ???я ???

К???ьКі???ь ???я (%), ? ???? ??я

???и ??????? ?????иН?і?я ?????у,%A. parvulus 3142A. parvulus 1813Б?’я?
П??10093 ± 1,693 ± 1,2 Щ??я10073 ± 1,299 ± 0,7 М?ій100055 ± 1,3
П???а10080 ± 1,6100 Г????10079 ± 1,9100 З??а10096 ± 1,473 ± 0,8К????
???и К???10081 ± 1,699 ± 1,0 Р??100100100 К????100100100 П??ця10060
± 1,4100 Г??10075 ± 1,0100 О??к10073 ± 1,277 ± 0,8

Вия??ня ??????ї ????? ??????х ????ів у ?? ??ів A. parvulus ?? ???я ???,
???а ?р‘я?в, ?? ?і??и ?о ??????с? ???ня їх ????і?? ?????? з ??ю ????я
??? з ??і??ою ???і?ю, ????о ???? ?я ????? ??????.

РОЗДІЛ 4. ВИДІЛЕННЯ ТА ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ БІОЛОГІЧНО

АКТИВНОГО МЕТАБОЛІТУ З A. PARVULUS 3142

З ??ю ?????я ??ь ?? ????ії A. parvulus 3142 ?ми ?? ????а ??я ??і??ь,
?ря???х ? ?ся??ня ??, ? я?х ???і?ь ??????? ????у A. parvulus 3142 ???? б
??????о ???ня. В я??і ???ів, ???? ?я ????? ???іч? ???? ????, ?? ????і
н???і: ??в ???? ???ів – ????а ? ????о ?????, ??? ?????о ? ???? ???ня і
їх ?і?і???ня; ??в ???? ???ів – ?????и, ????ня, ?? ????? ? ???у ????в?ня.

О???і ?? ?і??ь, ? ??????й ???? A. parvulus 3142 н??? ?????? ???і??
????? ?и ????х ???: ???? ??????я, ?ю?? (30 г/л) і ??? ??ію (1,5 г/л) як
???а ?????о ? ???? ???ня у ?і?і???? 20 : 1, ?????а 26 оС, ? ????о ?р???а
4,8, ????н 0,30 ?2/??д, ?я?і?ь ????ня.

Р????и ???ня ???? ?с? A. parvulus 3142 ? ?????я ????о ????? ?и ??? ????
??????я ???? ? ??н?х 1 і 2.

Б?о з‘яс??о, ? в ??і ?і ?? як ?и ??????, ?к і ?и ????? ??????і ?????є?ся
??? ????й ??і? ???ю, я?й ???в у ????? 0,05 ?/?. С????? ?? ??у ????а ?и
?в????у ??????і (?с. 1) ? 10 – 11 ??, а ?и ????? ??????і (?с. 2) на 7
??. Пі?я ??о ?????ія ???и ????о ?????ь, ? ???о ?в‘я?? з ????и ???? ??я
?????ня ??ел ???ня. П??а ????ь ??у ???? ся?? ??о м?????? ???ня в
???????ій ?? ??у (? 3 ??) як ?и ?????? (м = 0,172 ?д-1), ?к і ?и ?????
(м = 0,272 ?д-1) ??????і. В ????й п?і? ?й ???? ????о ????ся і ???в
?????? ???ня ? ??іях а??і? в ?? ???? ??????я.

Що ????ся ?????я ???і?о ????о ?????, ? ?і???я ?? ???у ?? ?????? ?і???ю
???и у ?? ???? ?л????ня, ?е, як ??о з ??х, ????х ? ?с. 1 і 2, ?і????
???? ?? ??????я. Т?, ?и ?????? ??????і ?????? ??? ?????я ???і?о ????о
????? ??????я ? 7 д?у ? ??я ?????в ???? 27,5 ?/?, а ?и ????? ??? ??????я
– ? 6 ?? і ???? 28,8 ?/мл.

О?ім ?? ???? ????ів, ? в??? ??ж ???? ?і? ????а ? в ????? ?и ?????? ?
????? ??????і, а ??ж ?і? ??х ???н у ?????, я?й ???є?ся з ?? ?????в ???н
????о ????? ? ?? ?????? ?д ?с ??у ??б?і?в. Б?о ????, ? в ???і як ??????,
?к і ????? ??????я ???? ? ?????ся ? ???ь 6,24 і 6,41, ???і?о, ? ?? ?і??и
?о ?я?і?ь ???? ?? у ????х ?????? ?ти?? ????.

Р?? з ?м, ?и ?? ???? ??????я ???????ся ???? ?????і?ь ?і?у у ?????
??????я ??х ???н, ? ???? ??? ?? ??????я ?????ія ??х ???н ????о ????ся.
???а ?и ?????? ??????і ? 5,64 ?/?, а ?и ????? – ? 5,72 ?/?.

М?ою ????? ??у ??? ?? ????я у ??????у ??я? ???іч? ????о ?????
A. parvulus 3142. На 8 ?? ??????я ??і????о ???і?? ???и ?????? ??? ?
?????и ? ????ю ???-???у, ??я ?? ????й ??????й ???? ??????и.

П? ??? ??????? ??????й ???? ?я?м ?а?? ? ????ю ??????і?лю-6000, ?? ?в
?????? ?? ??? ?т??ї р???и, ? ??о ?і??и ?о її ???? ???ля?у ??. З ?ля? ?
?, ??????й ???? A. parvulus 3142 ??ю?? ?д ???? ??? ? ??я???о ??у. О????
??? ???? ? ???у з ??? ?ю??ю і ??????и.

Б?о ?????о, ? ??я ??? ??ії ??????ня ? ???і з ??ом ?ю??ю (?с. 3) ????????
??????? ????у ??і?ш ????и ?? B. subtilis 617 ?я??? ???ї №№ 6 – 9, а ????
?єї ????? ?в ?????м ?я ???ї № 7, я? в ?й ? ?с ?? ?????? і ??и??м ?і?у
??х ???н. І?? ????, ?????й ?я ???ї № 3, ?в ????? ?я?і?ю в ??у ????? ???,
я? ? ?оя?я? ???і?? ?????.

П? ????? МПК ??і?ш ?????? ??в?ї ф??ії, ????ї ??я ??? ??ії ???о???я ??
??-???? ? ??????я п? ????? 1 : 6, ?я я?? ????? ???т??я ??х ???н ????
???ї 2 ?/?, ??о МПК ??і???? ???и ???є 2 ? ??х ???н/?.

На ???у ??і ??????ня ???????? ??????? ????у ? ??н? з Toyopearl HW-40
(?с. 4) ?? ?????о, ? ??іл? ????и ?я??? ???ї №№ 2 – 5 з ????? у ???ї № 2,
??????ї ??ж і ????? ?і?у ??х ??в?. Пі?я ??ю??я ?єї ???ї ?? ?? ???? ????,
я? ?и ????й ???і ?я?м ????????ї із ??? ???л : н-??? ?? ???? у ??я?
?????? ????в ?і????? ???у. В ????? ?я ?єї ???? ? ???о у??у ??у – ????т
АР 3142”.

МПК ??і?ш ???? ???ї, ????ї ??я ???о е?? ??????ня, ???і?? ????ню 1 : 4,
?я я?? ????? ?????ія ????о ????? 0,14 ?/?, ??о МПК ??і????о “????у АР
3142” ?а??? 0,14 ? ???лі?? ????/? і, ??м ??м, ??я ??? ??ії ??????ня ??
?ся??а ?? ???а в 14 ??в.

Ч??? ????х ????в ?? ?????? ??ж ??? ?????? ??????ї в ??х ??? ???? ?????в
(???л, ????й ??ю; ???? ???а : ?? (1 : 1); ??? : ?? (1 : 1)). П? ???і??ї
???? ???? ? ???????? ??х ?ла ???? ?? ?я?.

С?д ????и, ? ?????ня ????е??ї ????? ??????ї з ??а ???и ????и ????а
??-?ю?т ?я ????я ? ???и ??????ї ???? є ??м ????, ???? ??? ?я ?єї ??
??????и ??ю?о ??????у ??????ю з ??і?ою ????ою ??ю ? ???м ????? ?????в як
?ю??в.

На ??? ????х ??? ??х ?? ??????ня ???і?о ????о ?т??і? ??а ?????и ????
?????у ??у ????я ?єї ???? у ??????у ??я? (?с. 5).

Хі??у і???і??ю ??????о ????? АР 3142” ????и ? ?п??ою ?????о ??і?. Б?о
з‘я???, що ця ???? ???є?ся ?? з ???? ?????в ????? ???, ???а ??ецю, ??ю ?
??ю. Д??? ?? ?я??ня і?? ????в, я?, ????? ???? в ??? ????? ???н, ??
?г???й ????т. Т?, я???и ???я? ?? ?????? ?????ь ??у ? сі?и, в ??? ??і????
???? ? б?о ?я??о ??ж ????в ??и ????в.

Б?о з‘я??? ??ж, ? ???ли ????? АР 3142” ?и ????? ???а?? ????я ?и ?????і
52 оС ????ю??? у ?? ????у ????, ?, ??і?ш ????о, ?? ?в‘я?? з їх ?????ією.
П? ??у ???? ? ???? ???і?? ?????. П???е ??і??я ???????? ???ю??ям, я?
??????? ?и ?м???? 273 оС. Т?им ??м, ?????ю ?????ою ?я ?єї ???и ??а ???и
?????у ???? – 273 оС.

О???ня ???о? ????у A. parvulus 3142

(???? ??о-??, 10 ?б)

?

К?????ня ? ???у ?????

(220 ?/?., Т = 26 оС, 8 ?б)

?

В??м-????ія ? ???а

?

В??м-??ю??я

(??????й ????)

?

О???я ?д ????в ? ???т

(????а ??????я ? Al2O3

з ?ю?єю 0,1 н HCl)

?

В??м-??ю??я

(??і?ш ???а ???я)

?

Ф??і???ня

(????а х?????ія ? Toyopearl HW-40

з ?ю?єю H2O ??.)

?

В??м-??ю??я

(???я з ???ою ????ю)

?

П?????і??я

(??ш ???л : н-???)

?

?????? ????т АР 3142”

Р?. 5. З???а ??а ????я ??????о ????у з A. parvulus 3142.

П?яд з ?м, ??із ???а??х ??????к ???о ???у ????? АР 3142” у ???й ? в
???????ій ???ях ???у ??і?? ?я?і?ь ???о ????у в УФ ???і ???у ?и д??? ??і
265 ? (Е = 37800) (?с. 6). П?і?юю? ? ???ня з ????? ???ням ????ів ????ня
???? ??ів ????? ??? в ???і 200 – 800 ? ??а ???и ????ня, ? в ????і ????
??і???? ???и ??? ????ь ?д 3-х ? 6 ?ря??х ??і?? ?’я?ів, ??и ?ду, ??у ?
?????? ??а. О??, ????? ??із ?єї ???? ???в ?????ь в ????і ??ів ??у ?
????в. Т?? ??м, ??а ???и ?с??к, ? ця ???? ?? ?? ?????ю ????ою ???ою, я?
???ь ?????? ??у.

У ???й ???і ???у ?? ? ?? ??і?? ????ів ????ня, ? ?? ???????и ??ж і ?????ь
?????я.

Д????ня ???і?? ?????? ????? ????? АР 3142” ???? ??ть ??? ?????? ???і?ь,
я? ??і?? ???ня ?????ї ????ю?ї ?????ії ?? B. subtilis 617 (0,14 ?/мл), ?
??????ь ??? ????у ?я ?????? ???.

Д????ня ?????х ?????? ????у ???м ?і?? ??и ? ?олях ??і??о ?? ?????ь. В?н?
??? ????? АР 3142” в ???у ???у ? ???няв ??? ????ї.

Пі???е ???ня ??м ??????ї ??? ??ж ? ???я? ?я?ї ?ї. А?, як ?и ????ій, ?к і
?и ??????ю??ій ін‘є?ії ???о ???у ????? АР 3142” у ?? 500 ?/? ? 3 ??
??????я у 50 % ??й в ??ях ???ня з‘я?я?? ???ь ????ї ІІІ ???ю ????м 6 – 7
?, я? ????????ь ?и??ням ???у ???, ??я?м, і??и ??з??. П?яд з ?м, ??і?і ??
? ?р??и ???у ? ?? ????и, а ?е ? 6 ?? ??????я ???ь ????ї ????? ????ю
???ою. З???х ??й в ??і? ? ??. Т?? ??м, ? ??й ??ії ??і??ня ???? ??а ???и
??? ? ????м ?я ??????.

З?????м ??? ??ї ??? ??а ???? ?????? ??? ?о?? ????? ???і?о ????о ????? ?
?і?? ?????в ?????о ? ???? ???ня у ????у ?????. За ???? ???? ?? ?? ??ня?
?? ?????? ???і?о ???ої р???и (?). Пі?я ????ня ??ї ??і?в ? ????ня ???іх
???ь ????о п???? y?., ???я ????ня, я? ?лю?? ????? ?с?? ?я ПФЕ ?? 22, ??
?? ????й ??яд:

№ ??і?х0П?нЗ??і ??уР????их1х2х1х2yu1yu2yu?uyu-?u(yu-?u)2su21

2

3

4+1

+1

+1

+1+1

–1

+1

–1+1

+1

–1

–1+1

–1

–1

+131,25

28,75

28,75

26,2530,00

28,75

30,00

27,5030,63

28,75

29,38

26,8630,78

28,60

29,22

27,04-0,15

0,15

0,16

0,180,023

0,023

0,026

0,032

?=0,1040,7813

0

0,7813

0,7813

?=2,34

Для ????ня ??і?є?ів ?????? ??? ?? ????і ????? ??і?є?ів ??я?я ???ії у
????й ??і, я? ???ю?? b0 = 28,91, b1 = 1,09, b2 = 0,78, b12 = -0,16.
Н???? ??? ?з???ів ?в ?????? ??із ??я?я ???ії, ? ?? ? ?е ???ю?? ???у
??і?, а ??м ???ря? ???і?ь ??і?є?ів ???ії ? ????і?ь ????о ??я?я ???ії.

О???? ???а ??і? ???ю??? 0,0533. Р????и ????, ? ??і?є?и b0, b1 ? b2 є
????и, а ??і?є? ????ї b12 ?я??я ? ????. В ??у ?? ??я?я ?????? ??? ???у
???у ???і?о ???? ???? A. parvulus 3142 ?є ????й ??яд:

y = 28,91 + 1,09 • x1 + 0,78 • x2

Д???а ????і?ь о????о ??я?я ?????? ??? ?? ????и ??р????? ?? як і???ля??у
???у ?я ?????в ??? ????о ????? ?и ??? ?????іях ?????о ? ???? ?????в
????о ?????, я? ???я?ся ?ж ???ми ?? ???м ? ??ім ??я?.

В ???? 70-х ??в ???? ??і?я Ч? П.-Д. з ?і????и ???? ? і???і??? ?а ?????
з A. parvulus, ??к, ?? ?? ???і?? ????? ?х ???н ????. О??? ???и ? ?????и
?? ві???і ? ???н ????ї ??о? і ???? ??у ????? ? ???е?н. ????т АР 3142”, ?
?????? ??х ??і??ь, ? ???? ? ??у ???в, а є ?????м ??є?м і ???ь к?????у
??у. Це ?є ?м ???? ?о?? ???ок, ? ????т АР 3142” є ??? ??м ?????м, я?й
?оя?яє ???й ??? ???і?? ?????й.

ВИСНОВКИ

1. П???? ???? 128 ??ів ???і??в р. Aspergillus, я? ???? ? 18 ??в ? 3
???????, ? ??????? ? ?????н?и ????стя? ?? ???? ??? ??-????ів: ?к??й, в
?? ??і ???????, ?і???ді?? ??ів ? ???х ?????.

2. Вcі ??и ? ??і???и ?????я? ??а ???і?? на 6 ??: 1) ??и з ???м ????
???о??? дії ? ???ю ??????ю а????ю (26 %); 2) ??и з ???м ???? ?????н? ?ї
? ???ю ??????ю ???і?ю (12 %); 3) ??и з ???м ???? ??????ї ?ї ? ???ю
??????ю ???і?ю (10 %); 4) ??и з ???м ???? а??і???ї ?ї ? ???ю ??????ю
???і?ю (24 %); 5) ??и, я? ? ?ю? ?? з ??і???? ?????й (23 %); 6) ? ???і
??и (5 %).

3. В????? ???к??а ???і?ь ?я ?? ??ів A. parvulus (3142 ? 1813) ?? ??х
?р‘я?в, як ??й, ???, ??ця ? ?я?х ????? ??? (???я, ??х, ?і?к).

4. Ві?????і ??м??і ??и ??????я A. parvulus 3142 ? ????? ????о ?????:
???? ??????я, ?ю?? (30 г/л) і ??? ??ію (1,5 г/л) як ???а ?????о ? ????
ж???я, ?????а 26 оС, ? 4,8, ????н 0,30 ?2/??д, ?я?і?ь ???е?я.

5. Р????? ??й ??ід ?? і?ля?ї ? ???и ????о ????? з ??????? ????у
A. parvulus 3142, я?й ??є?ся ? ????е??й ??????ї з ?????ням ??у ?ю??ю ?
Тoyopearl HW-40 як ???? ?? ? 0,1 н ?ля? ???у і ?? як ?ю??.

6. В?і?? в ??????у ??я? ???і?о ???а ???а з A. parvulus 3142, я? ???? ???
??у ????т АР 3142”.

7. П? ??і??? ?я?х ???-???? ? ?????? ??????к ????? АР 3142” ????, ? в ???
????у ???? ??, ??а і ????. ????т АР 3142” ? ?оя?яє ??к ????я і ????є?ся
?и 273 оС з ???ю??ям. Він не ?є ????ня у ???й ???і ???у, а в УФ ???і
(265 ?) ?є ????ня, ? ??? ? ?????ь в ???? ?д 3-х ? 6 ?ря??х ??і?? ?‘я?ів
? ??????ї ??и.

8. В?????, ? ????? ????ю? ?????ія ????? АР 3142” ?? Bacillus subtilis
617 ???є 0,14 ?/?. За ?????? ?і?? ??и ? ??ях, а ??ж ?????у ? ??????ю???у
???? ??м ?н ? ?оя?яє ?????і ?я ??????.

9. П????о ????у ?????у ??? ???у ???т?у ????? АР 3142” ? ???? ???и ?
????о ?????у ???у ????? ??я?я ???ії. Р?????а ???а ??і? ????ь 0,0533.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. З???о А.М., Р??няк И.Г., А???? Е.В., К?з??я О.П., Ц???? Е.С. М?????:
???е, ??оя?е, ???е // Мі??і?. ??. – 2003. – 65, № 1-2. – С. 141 – 148.

2. Ц???? К.С., З???о О.М. А??і??? ?????і ?я?х ??в ?? Aspergillus Mich.
// Мі??і?. ??. – 2004. – 66, № 4. – C. 56 – 61.

3. Ц???? К.С., З???о О.М. А??і??? ? ?????? ?????і ?я?х ??ів Aspergillus
parvulus Smith // Мі??і?. ??. – 2004. – 66, № 5. – С. 62 – 67.

4. Ц???? К.С., З???о О.М. Х??????а ??????х ?????? Aspergillus parvulus
Smith // А???л. ??. – 2004. – № 4. – С. 42 – 45.

5. Ц???? К.С. О??а ??????? ???і?у Aspergillus parvulus Smith // Н???й
??? Ч?????? ?-?. С?. Бі??ія. – 2004. – ?п. 194. – С. 33 – 36.

6. Ц??е?о К.С. В?і??я ? ?я? ?????і ???і?о ????о ????? AP 3142
Aspergillus parvulus Smith // Ві?? О???? ???а??? ?-?. С?. Бі??ія. –
2005. – 10, № 3. – С. 228 – 233.

7. Ц???? К.С. AP 3142 – ??й ???і?о ???? ????т Aspergillus parvulus Smith
// Х з`ї? Т????а ???і??ів У???, 15 – 17 ???я 2004 р., О??, У???. – С.
90.

8. Цы???о Е.С. О????ия ???й ???????я Aspergillus parvulus ?я ?????
?????? ????о ????? // У??и ?????й ????и. Т? V. – III В?????? К???с ?
М????? М????, 24 – 25 ??а 2005 г., М??а, РФ. – С. 234 – 236.

АНОТАЦІЯ

Ц???? К.С. О??а ??????? ? ?????? ???і?у ?я?х ??в ???і??в ?? Aspergillus
Mich. – Р???.

Д????я ? ???тя ????о ???я ????а ???і?? ?? ? ??і??і?ю 03.00.07 –
???і??ія. – І???т мі??і??ії і ?????ї ім. Д.К. З????? НАН У???, К?в,
2005.

Д????ю ??вя?? ???ню ? ?і?і ??????? ? ?????? ???і?у ?я?х ??в ???і??в ??
Aspergillus, я? ???? ? ??і?ш ???сю??? у ???і ??ів ? ????і ?????и ???й
??? ????о ???? ???і?о ???? ???н.

З 128 ??і???? ??ів р. Aspergillus 26 % ???? ??и з ???м ???? ??????ї ?ї ?
???ю ??????ю ???і?ю. Р?? ??ів ?оя?я? ???о ???ю як ??????, ?к й ??????
?????і. 5 % ??ів ?я??ся ?????и. С??і? ??????их ?????? ?? ?і?????? ??ів
?я?в ?? ????і ?оя? ?єї ?????.

У ?? ??ів A. parvulus ??і??а ?????? ???і?ь ?? ???я ???: ?? 3142 ????є
?????я ???я ??ю, ??? ? ???і, ???, ?і?а, а ?? 1813 – ??ю ? ???.

На ??і A. parvulus 3142 ????, ? ??і?ша ???і?а ???і?ь ?? ??????о ????у
?????є?ся ?и ????? ????в??, ? як ???а ?????о ? ???го ???ня ?????ую?ся
?ю?? ? ??ат ??ію, ???і?о, у ?і?і???? 20 : 1, ?и ?????і 26 оС, ? 4,8,
????? з Кv = 0,3 ?2/л?д, ?и ?я??? ????ня.

Р????о ??й ??ід ?? ????я, ??????ня ? ???ня ???і?о ????о ????? з ???????
????у A. parvulus 3142, я?й ??є?ся ? ??????ій ????ій ??????ї. Т?? ??ід
??о?в ??? ???? з A. parvulus ???і?о ???? ????т ? ???????? ?? ? ????ю
???-???? ? ???і?? ???в. О???? ?????? ???? ? мі?? ??у, ??и ? ????в,
?????я ?и 273 оС з ???ю??ям, ?в ???? ????ня в УФ ???і ???у (265 ?), ??
МПК ?? B. subtilis 617 ???? 0,14 ?/? і ? ?в ????м ?я ??????.

Клю?? ??а: ???і??, Aspergillus, ??-????и, ?????? ? ?????? ???і?ь, ???
?ї, ?????я, ????а ??????я, ??и?і?ь.

АННОТАЦИЯ

Ц???? Е.С. О??а ???????? и ?????? ????? ??т?ых ??в ?????? ?? Aspergillus
Mich. – Р???ь.

Д????ия ? ????е ??? ???и ????а ??????х ?? ? ??????и 03.00.07 – ??????я.
– И???т ??????и и ?????и ?. Д.К. З????? НАН У???, К?в, 2005.

Д????ия ??я?? ???ию и ??? ???????? и ?????? ????? н???? ??в ?????? ??
Aspergillus. Г?? эт?о ?? ???? ?к ?? ? ???? ???????? в ???е и ???ю?е
????? ?????ью ??????ь ш??? ??? ?????? ???? ???в – ??????, ????, ????в,
?????? ?с?т, ????в, ???е ????ю?я в ???н? ???ях ?я????и ????.

128 ??????х (???? и ???????х) ???в р. Aspergillus ? ??о???? ????м
???и??? ?и ?????в ??о ????ь ? 6 ??п: ??? с ???м ???? ????и???о ???ия и
???й ???????й ?????ю (26 %); ??? с ??м ???? ????и???о ???ия и ???й
???????й ??в??ью (12 %); ??? с ???м ???? ???????? ???ия и ??? ??т?????
?????ю (10 %); ??? с ??м ??т?м ???????? ???ия и ??? ???????й ?????ю (24
%); ???, ???е ?оя?яют ?? ? ??????х а????? (23 %); ????? ??? (5 %).

С???г ??????? ???в ? ????ю к ??????? ??? ?к?? ????е ??? ?оя??ия э?й
???о?и.

У ?? ???в A. parvulus ?? ???а ???????я ????? ? ????ю к ?????ю ?мян ??я?в
и ?????я????х ??е?й: ??м 3142 ????ю ???ял ?????е ?мян ????а, ? 27 % ???
и ? 40 % ???ы, ? 25 % ???, ? 27 % ???в, а ??м 1813 – ????а ? 45 % и
???????а ? 27 %. Т?? ?????ные ????ы ??х ???в ????и ?????? ?ия?е ? ??а???
и ???? ????? и ???? с?ян ??????х ????.

На ??? A. parvulus 3142 ???ы ????е ???? и ???????? ???????: ?????ая
??????я ??в??ь ??????? ????а э?? ??? ??ю??? п? ????м ???????и, ?е ?к
???и? ???? и ??а ??????? ?ю?? (30 г/л) и ??? ??ия (1,5 г/л) в ?????и 20
: 1, ?и ?????е 26 оС, ? 4,8, ?????е ???й ?т????? (Кv = 0,3 ?2/лч), ?и
???и ????я. И???е ???? ??а A. parvulus 3142 и ????? ????о ????? ????, ?о
?и ????м ???????и ?????ая ?? ??а н???? ? 7 ??и, а ?и п?????ом – ? 10
??и; ????ы ????? ??т???? ????? ?? ???? ? 6 ??и ?и ????м ???????и и ? 7 –
?и ??????м.

Р????н ??й ??? к ????ю, ф???????ю и ???е ?????? ????о ????? из ???????
????а A. parvulus 3142, ????? ? ???????й ????? ??????и с ??????? в ??с?е
?????? ?з ??? ?ю??я и Toyopearl HW-40 и ?к элю??в 0,1 н ?ля?й ???ы и
???????? ??, ???????. Т?? ??? п???л ???е ???? ? A. parvulus ?????? ????
????т и ???????? ?о ?и ??щи ???-????? и ??????х ???в: п????й ???? ? ????
??а, ?? и ????в, ????ся ?и 273 оС с ?????ем, ?? ???? ????ия в УФ ??и
???а (265 ?), МПК к B. subtilis 617 ???ля? 0,14 ?/? и б? ? ????м ?я
??????.

П???? ????ую ??????ую ??? ???? ????? ?????? ????о ?т???а A. parvulus
3142 ? ????ию в ?т???? ??е ?????в ?????о и ???? ???я и ????о ? ??????ую
????у.

Клю??е ??а: ?????ы, Aspergillus, ??-????ы, ???????я и ?т?????ая ?????,
??? ???ия, ?????я, ???ч?я ??????я, ?????ь.

ABSTRACT

Tsyganenko K.S. The evaluation of antibiotic and toxigenic potential of
some species micromycetes of genera Aspergillus Mich. – Manuscript.

Thesis for a candidate‘s degree by a speciality 03.00.07 – microbiology.
– Danilo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of National
Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

The dissertation is devoted to study and estimation of antibiotic and
toxigenic potential of some micromycetes’ species of the Aspergillus
genera, which belong to the fungi, most widespread in a nature, and are
capable to synthesize a wide spectrum of important practically bioactive
substances.

128 strains of Aspergillus genera were investigated. 26 % of strains had
a wide spectrum of antibiotic action and high phytotoxic activity.
Others strains showed in a various degree both antibiotic and phytotoxic
properties. And 5 % of strains were inactive. Screening of antifungal
activity against yeast-like fungi shown only single displays of this
activity.

Two strains of A. parvulus (3142 and 1813) were investigated for
phytotoxic activity against plants seeds.

It was shown, that the highest bioactivity of A. parvulus 3142 cultural
filtrate observed during submerged cultivation. As a source of a carbon
and nitric feed glucose and NaNO3 (in the ratio 20:1, accordingly) were
used. Temperature was 26 oC, pH 4.8, mass transfer with Kv =
0.3 gO2/litre per hour, at the light.

The new approach of allocation, fractionation and clearing of bioactive
metabolite from cultural filtrate of A. parvulus 3142 was developed. The
method is based on two-stage column chromatography. Such approach had
allowed for the first time to extract bioactive metabolite from
A. parvulus and to characterize it with physical-chemical and biological
methods — received crystal preparation did not contain nitrogen, sulfur
and halogens, destroyed at 273 oC, has a maximum of absorption in the UV
part of spectrum (at 256 nm), its minimal suppressing concentration in
relation to B. subtilis 617 was 0.14 mg/ml, and it was not toxic for
animals.

Key words: micromycetes, Aspergillus, test-organisms, antibiotic and
phytotoxic activity, spectrum of action, optimisation, column
chromatography, toxicity.

Похожие записи