.

Міжетнічна взаємодія в умовах великого міста (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2670
Скачать документ

7

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЦИМБАЛ ДАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

УДК: 316.334.56

Мі??і?а ????я в ??? ???? ??а

С????і?ь 22.00.04 – ??і??і ? ???? ????ії

А?????

????ії ? ???тя ????о ???я

????а ????і?? ??

К?в 2005

Д????єю є ???с

Р??а ???? ? ???і ????ї ????ії

????? ????ії ? ???о?ї

К????о ??????о ?і????у і?? Т??а Ш???а.

Н???й ????:

??? і????х ??, ????,

??-?р. НАН У???

ЄВТУХ В???? Бо???ч,

????ч ???и ????ї ????ії,

??н ????? ????ії ? ????ії

К????о ??????о ?і????у

і?? Т??а Ш???а

О???і ????:

??? і????х ??, ????

ТРОЩИНСЬКИЙ В???? П???ч,

????ч ???и ????ої ? ?????? ????,

??н ????? ??х ???? ??ів

Н?і???? ???ії ????? ???і?я ?и П?????і У??? (м.К?в)

???? ????і?? ??,

ШАЛАЄВА К???а В????і?а,

???я ? ??? з ?я??? та ??я??? ?????я?

П??????а П???и ???? ООН в У??? (м.К?в)

П???а ????:

Х????? ?????? ?і???? і?? В.Н.К??і?

З??т ?????я 30 ??я 2006 р. о 1600 ??? ?

????і ??і?і???ї ??? ?? в К????у ??????у ?і????і

і?? Т??а Ш???а ? ???ю: 01033, м. К?в, ?л. В??????, 60, ?д. 314.

З ????ією ??а ?????ся у На??ій ??і??і

і?? М.М????? К????о ??????о ?і????у

і?? Т??а Ш???а ? ???ю: м. К?в, ?л. В??????, 58.

А????? ????? 23 ??ня 2005 р.

В??й ????

??і?і???ї ??? ??,

???? ????і?? ??, ??? ТАРАБУКІН Ю.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

А?????ь ??. В ??ах ???ів ??????ї ??і???, я? і???????ся з ???у ???тя
У???ю ??????, ????? ???ня у її р???у ???є ???? ???. Ная?і?ь у ??? ????я
У??? ??????в ??д 100 ???в є ?і??ням її ????чн??. Б????о, ? ????й ????
???? ??? ? її ??і??? ????і ?з ????ня ??ій ??????? ???ів, ????у, ?????? ?
????й ??и?у ???в ? ???в, ? ??ляю? ??т?ію У???.

До ?????ня ?????ті У??? ???я ?о ???і?і?ь ??? її ????я ??????я, а ??і?
????ся ?д?ою ??ю ?о ?????ь ??і????о ?т?ня” (?? з ?????? ?дя???о ???у –
?????я ?ня? ??і????” ? ??і??”). З ?????ням н?????і як ??ї??? ??с, ?к і
?????? ???? ??? ? і?? ?????х е???ів, ? ??рюю? ???????у ????у ??ї???о
??і??? ???? ???і?ь ??????ся, ????и ?ою ????, ???ії, ???.

І???і?із?ія, ?????я ? ????я ??? ЗМІ ? ???і???ь ??ів ??і??? ? ?? ? ?????
?? ????? в ??і??х ????, а, ???и, ???? ????я лю?й ? ????ня ?ні?? і?????і.
В ??? ?????ї ?? ????о ??ика в ??і??? ??і ???? ??? ???я ?о ???у, я? ??
?????и в ?? ???і?е ?і???ня. В?о ?? в ?? ????й ???і?, ?е ?и ??у ? ?? ??
????і??м.

З???і ???и ???і?? ????ї ??????? ????ми ???и. Їх ??і?и ???? ?д ?????????
??? ???? ?????, ???і?? і ????? у?в, а ??ж ?д ?й і??і???? ???в у ?я?х
???іях. О?і?? ??з ?і ???и ????я У??? ??? у ??ах, а ??ж ??з ?, ? в ????
????? ??і?ш ??о ??? ?я ???а ????? ???м і ???іч, ????ляє?ся ????м ???и
?’є?? ??? ??і??ня ???е ??о. Мі?о ???? ? ??? як ????? ?????, ? і?? ??і???
? ????я, ?е як ??и ??є?я???і, я? ????? під ???м ?б’є?ів ???? ????? і я?
????о ???ю? ? ??дян.

Т?? ??м ??? ???а ????: ?я?і ????і?і ??ня ?я?яю?ся ?????? ?я ????я ??у
??і???, я? ??я ??а? СРСР і ????я ??х ????? ??? ???? ??і?у ?д ?????ї ???у
????, а ?????я ? ????? ?іє??” ???? ?о ?, ? ??і???е ???я ????”, ???і???
???я ?о ???у ??????ь і ??? ? ?не з ?р????? ???ь ??і??? ???? ???о
?і????ня ??????в ??? ???????й ? ???в як у ???і ???м, ?к як і ? ???х ??о
????? ????ях ???а. Ная?іс? ? ????й ????ї ??? ???р, ??? ?і??я?в, ???
??я?в ? ??я ? ????і?ь і ?????ь їх ????ї у ??я???? ??і ??я? ????м ???ня
??і??ня ???і?? ??о?н з ??ю ?????я ????ня ?????ій, ????я? ? ????ів.

М?ою ??і??ня є ???е ?ґр????я ???и ?????? ???у ???і?? ????ї в ??? ????
??а ? ?????ня ? ?й ?? ???й ???і?? ????ї, я? б ???рю?? ??і?ь ? ???і
?????и ???? ??о ????о й ???????? ???у.

Для ?ся??ня ?????ї ?? н??і?о ??’я?? ряд ????х ???? з???:

???и ??? ???і?? ????ї ? ???в, я? ??? у ??у ???;

??????? ???? ???і?? ????ї, я? ??рюю? її ????у;

?ґ????и ???у ???н?і?ь як ?????? ???п ?і??тя у ?????? ???, її ??в ? ????
???і?? ????;

?я?? ?? ??? ????? ???ії ? ?? ???і?? ????ї, ???і?ь ??????в ???х ???в ???и
і?у ?? ? ??і?? ??ну;

??????и ??ля??і ??? ???і?? ????ї в ??????у ??і.

Об’є? ??і??ня – ??? ?????е ??о.

П???? ????і??о ??і??ня є ???і?а ????я в ??? ???? ??а, її ?????і ?
з???і???.

О???? ???? ??і??ня є ????й ??із, ??и?? і ?????і??? ??ід ? ??і??а?ї ????,
????о-і????й ??д, ??д ??і? ? ???у, ??із ????ів ? ????? ????? (???? ??
????іч?х, і????х ???), ?з???ів ????? ??і??ь ???ня?х ? ????? ?ці??ів.

Т????-???????и ???? д????ня ? ????????і??у ??і ??і? ??і??? ???аю?
??????о-????? ???и ??????і?? ? ??????і?? ??і??ь, ????і в ??ях
В.Л.А?є??ї, Ю.В.А?тюня?, Ю.В.Б??ея, Л.М.Д????ї, В.Б.Є??а, М.І.Пі?н,
Т.М.Р????ї, А.А.С????а, Г.У.С????ї, Т.Г.С????о, М.О.Ш??и. Пі???и ??ії
???, ? я?й ????ся ???ші ????? ???? у ??і ???? ????, ?? ????і ? ?дя???и
е????? С.О.А?тю??м, Ю.В.Б???м, а у ????? ????? В.І.К???м, П.І..П???м,
???а, у ??і??нях ???м ???? ???ів, я? ???аю?ся у ?і??? ??я?м її і???ня,
О.Г.З??????м, я?й ?й??? ??и ??іляв ????? і, ???а, ???і??. Рі?і ???и
???і?? (???і????) ???? (у ?????й ????? – ???х) ??і???и Р.Б??н, С.Д???н,
В.К??р, П.Р?з (??????ня ?? ? б?і ???? ??-???, ? ?? ???о ?я ???ня ????ї
?ж ?і????), Е.С?т (????ня ?ня? ??я, ??с, ??о???).

П???а ???ня ???і?? ????ї ? ?? ?я ???ня?ї ??????ії. П? ???? ??о ???я ??а
?? ?????а ? ?????х ???? ???і?? ????ї (В.С.А?єв, Л.М.Д????, В.Б.Є?ух,
А.А.С????). Д????ня ???і?? ????ї ????? ??о ????? і ?????й ?ня??о-???????
???. В ?????ій ???ії з ??о ?т?ня ???у ??? ??? Л.О.А?, В.Л.А?є??,
С.А.А?тю?в, Б.Є.Ві?р, П.І.Г???о, А.Г.З?????в, І.Ф.К???, М.О.М???нян,
Н.О.П?є?, С.Є.Р???, Т.М.Р????, М.В.С??, Ю.І.С???, Н.Г.С???в, А.А.С????,
В.О.Ті??, Ж.Т.Т???, М.О.Ш??а.

С?і??і ??????? ???? ??, їх ????е в ????і ??і???, я? в??аю?, а і?? і
???аю? ???? ????ї, ??і?ую? у ??х ???х Ю.В.А?тюнян, Л.М.Д????, І.Ф.К???,
І.М.К???в, О.М.К?, Т.М.Р????, С.С.С???л. П???и ???? ???і???і, ????
і?????і, і????ї ?м’я?, ???? ?????в, ???? ??????і ???о ???ляю?ся
В.С.А?є?м, М.Г.Г????ою, В.Г.Г??я???, Л.Г???м, Н.М.Л??є?ю, Н.П.М????о,
В.М.О??к?, В.Н.П???о, В.Н.П?і?ю, С.В.Р??ою З.В.Сі??ч, В.Ю.Х???ь,
М.О.Ш?ь?ю.

О????? ???? ? ????ї ???в?? ???? У??? ???м ? К?? ???а, ?? ?? як ????о
???а, і???ю? ?? ?? у ??і???, ???и та ???и ????ня і ???? ??о??? ??и ????м
??і? в ??ях Л.О.А?, Л.Т.М???, М.М.Г???, Г.М.З????.

Т?? ??м, ??а ???и ????, що є ???й ???? ??ід у ??і??? ??? ???і?? ????ї як
? ??е???у, ?к і ? ?????у ??ях. П??, ????ь з ?х ???я?ся ? п????ї, ????ї,
і??ії, ?????? і п?і?я? ?? ??ь, я? б ??????и та ????? ????і?? ??ід ?
???ня ? ??’я??я ???? ???.

Н??? ???а ??? ?ля?є у ?????? ? ??????ї ???й ???і?? ????ї в ??? ???? ??а;
???????? ?? ?????і м????і, я? ?є ??ляд ???і?? ????ї ??з ?????ня ????ї
???????о ????. С???ь ? ??і? ??з? ??? ????? ??а ?????и у ??х ????ях:

У???о, ????о і ???????о ?о???і ??? ????і??о ???ня ???і?? ????ї. З ?ля? ?
???ій ?? ??ь у ?й ??і ?’є?? ??і??ня ??? ?????е ??о, я? ?? ????о ? ????я
як ???р ???і?? ????ї (с.25-29).

В???? ????? ????и ???і?? ????ї, ?????і її ??і??ї ? ?лі у ????? ????, я?
?ю? ??е у ????у ??і???. П? ??у ?????о, ? ??т??г ???у ????ї ?д ?????ня
????х ?????х ???тів ? ????ня ????ї ???и ???і?их ?’я?ів ? ???? (???? в
??? ????? ???і???і ? ???????) ????ь ?????? ї?ій ??, з ??ю ?????го ?
?????о ????ня ? ?????я ? ??????я, я? ???ю? у ???і ????ї, і ????я ?? ?я
ї??ї ?????ї (с.50-53).

Д???о ?????у ?? ???? ??????і у ???і ???і?? ????ї, а ??, і ???а ???є п???
і ????і?ь її ??????я і ?????я. Вия??о, ? ??? ??????і ???? ?і? ????????
???ії у ??і???, а ?? і ???і?ь ????і??? ?і?с???я ? ??о ????ій ????ї
???а??ів ??? ???в. При ??у ?????о, ? ??? ????тям ????на ??????ь ???а, а
?я?м ???а, я? ?є ??? ?????й ?я ?????ня ????в ? ?’я?ів і ???яє ???? ?о
?????и ???і?? і????ї (с.74-79).

З’я??? ??в ????ої ???ії у ???? ??і, як ????ї ???і?ої ????ї, ? ?і?
????????о ??и?у ??і??? і ?я??о, ? ??????ня ?єї ? і?? ?? ???лює?ся ? ??
???ою ???ією, ?е і ?ією ??п??ю ?????? і????? ?свіду (path dependency),
???? ????м ????о-???і?? та ????? ???ів ? ????і?? ??? лю?? в ????ій ???ії
????ї (с.84-88).

З?????? ??? ???і?? ????ї, я? ??люю? ???? ??? ???у ????ї і ???яю? ????и
????і??й ?п ???????о ???? ??????о мі?а (с.125-127, 143-145, 158-161).

П???? ???ня ??? ????? ??ю ???і?? ???? у ????у ??ї???у ??і??? ?????о ??.

Р????и ??? ?с???ня ??ують ?? ?я ????х ??і??ь в і?? ????; ???ую? ????? ?я
?????ння ????? ???м з ????ії, ???? ???ів, ????? ????х і ??і??? ??ів у
??х ????? ???? ??ти, ???а ????і?о?я”. П???? ???ня ?ля?є у ????? ?????ня
????х ?????в і ????в у ?ял??? ?????-????? ?????й ?и ????і ???, я?
??ую?ся ???і???? ????, а ??ж ?и ?ґ????? і ???? ????ї ??по???.

А???ія ?????в ????ії. О??? ????я ????ії ?????ся ? ???о-????? ?????ях:
????и ?????і в ??і: ????? ? ?????и ??і??? (К?в, ???? 2002 р.), ???ій
?????ї з ??? Д?в ????? ????ії та ????ії К????о ??????о ?і???е? і?? Т??а
Ш???а (К?в, ?і?? 2003 р.), ?????ї ??і??ія: ???, ????ня, ????” (Л?ів,
???? 2003 р.), ?????ї ?а?і??і ????і?і ???я” (Х??в, ?ст?? 2004 р., ????
2005 р.) ? ????х: ?????й ??н и ?????? ??р???? в ??оэ???м ?????м ????”
(С?????, ???ь 2003 р.), ??????ь и ??????ь в ??оэ???м ?????м ????” (А??а,
???ь 2004 р.), ????ы ????ия ??оэ???? ?????? в ???ях ???????? и ???????х
???? (А??а, ???ь 2005 р.,). О??? ????? ????ії ??лю??і в ??х ?????
??і??ях ????м ?ся?м 1,5 ??. ?к.

С???? ????ії ????а ??ю і ???ня? ??і??ня. Д????я ???є?ся ? ???, ??х
??і?в, ????в, ??? ?????? ?т???и (18 ??і?к, 183 ?????ня). З???? ?сяг
????ії 170 ??і?к.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У ??? ?ґ?????ся ??р ?? ??і??ня, її ????і?ь, ???аю?ся ?? і ???ня
??і??ня, ?? ?’є?, ???т, ??ую?ся ??????і й ????? ???, ??? ??і??ня,
????ю?ся ???а ???а, п???? ???ня ???, ?ю?ся ????і про ????ю ??? ? її
?р???.

У ???у ??і? “Т????-??????і ???и ? ??і??ня ???і?? ????ї” ??????? я??
???і?? в?є??ї, ?і??? ?ляд ???? ????й ???і?? ????ї в ????????у ????
с????в, ??? ?????я ???их ??і?в ? ?ня?, я? ????ю? ??і?ь ???? ???і??
????ї.

Мі??і?а ????я, ?і?о з ????ням ??ї??? ??????ів, – ? ??? ????ї ??????в
???о ??ч?? ????ня, я? ???аю? в ??х ??? ???????о ????у (???и), як?
?????ся ??з ?????? ? ???е???і ???? ? і??і????у ? ????у ??ях у ?іх ???
??і??? ??я, у ????? я?х ?і?нює?ся ??н ???ою і????єю й ?д ???м ??? ????ся
уя??ня ?? ?о ??? (???і ?????), ???ю?ся уя??ня п? ??х ?? (???і ???????) й
ф??є?ся ???і?а ??????а ???ія в ???. У ???і?ій ????ї, в ??? ??і???й,
????х ????ї у ?????? ??і???х, ??? ??? як ???м ?а ?б‘є?и – ???, ???і ???и
? ????і ї?і ??????.

Мі??і?а ????я ?є ?ою ??о в???? ????у, ? ?лю?є ?? ????ти, як ???і?і ????,
???і?е ?і???ня, ???і?і ?’я?и, ???і?і ????и. Дія ??????х ?????в ?я?яє?ся
? ?? ??ях: і??і????у ? ????у. В?є??я ?????ся у ??я??: а) ?ж ?????ю і
???я???ою ????и ?у?? ????я; б) ?ж ?ед???к?и ??? ???? ??, я? ????ю? у
???і ???я????.

Мі??і?і ????и – ? ????и ?ж ?б’є??и – ????и ???и, ???ми, ???и, як
і??і????и ???б’є??и, а ??ж в ???? ??? ???, ? ????аю? ????о-і???? ??и
і?у??я ? ???? ??? ???, ?? ???? ???, ??и, ???ії, ?і???и ? ????, ? і????
???ся.

З???ую? ????? ???? ???і?? ????ї, ?????, ? ???і?е ?і??а?я ???аю? як ??у і
??іб ??і??ї ???і?? ???? і ??м з ?м ?? з ???? ?? ???? ???? і????ї.
Мі??і?е ?і???ня ? ???? ???ю? ??? ???і?? ?’я?ів.

Т????ня ???і?? ????ї ??????о ?в’я?? з і?ую?? в ????ії ??????
????о-???????и ?іє??іями ???????о ?ря?у, я? ???люю? ??і ??????і ??и
?я??ня ??і??ї ??є?я???і – ?б’є???ї” (?’є??і???ї), з ??? ??, і ??’є???ї”
(?б’єк?????ї), з і??о. П?? ??є?ся ? уя??нях ?о ????у ?д ?б’є?а ?’є???
???у ????? і ??ля?є ? ?і????? ??і??? ????? ???? і і????в; ??а ??є?ся
????м ???????о і??і??і?у, ??ля?ю? ?б’є? як ??дну ??у ????іч?? ???ня і
??іляю? ???? ??у ????ю ????? ?ї. С?? ?????і?х ???н в я??і ??’є???ї”
????ії ??а ????? ???і?? і?????і? ? ??ії ??????о ???.

Мі??і?а ????я ??і?єт?я у ????і ???? ???ів – ??є?х ?ін у ?? і????? ???у
???х е?і?? ????в, ??? ???в і ???в у ???, а ??ж ????ня ??х ???? ?і??т.
Е?і?і ???и ??ляю?ся ? ????ю??і ? ?????????і. Е???люці?і – ? ?і? ???в,
?и я?х ?ни ??і?ю?ся як ??. Ці ???и ???ю?ся у ??х ?і?х ???, я?, ?оя?яюч?ь
у ??? ?? ?????х, ??к ? тя??ь ??????о ? ??ю ?і? ??ч?ї ???і???і. О???м
?’є???м ?і?? ??х ???ів є ?і? ????? ???і? ???? ?і??т. Е???????і?і – ?
???и, я? ???аю? як ?і? ???? ????в, ? ??? ? ?і? ???? ?????; їх ?????? ???
є ?і? ???? ???і???і, ??о ?х ???? ??к, ? ????ую? ???о іс?ю? ?’я?и ?ж
??????? ???.

У ???у ??і? “Мі??і?а ????я ? ???? ??????о ??а” ??ля?є?ся я?? ??????і як
????о ???? ?і??тя у ??????у ???і ? ??в і ?а??я ??? ???ії ? ???? і ??
???і?? ????ї в ??????у ??і.

О?? із ???? ???ь ?и ???ні ???і?? ???ів, ? ???аю?ся у ???????у ??і???, я?
??яю? ?о ?????ю? ?????й ???і?ій ???дії, є ????я їх ????о-????і?? ???и.
Це ????о, ?б ???і?и ? ???я, у ?? ???а ????я ???и??і, і ? є ?ях ????я ?о
?м’я??ня ??????х ???іч з ??ю ????ня ?????о ??????о ???ня, ? доз?ляє
????и ?іє??и ????о??ї ????ї ????.

О?ією з ??????х ?? ???? ?д ??і??в ????о ?? (???і?о-????, ?????? і т.п.)
? ????? ???а???о ??і??? є ???д ?д і?ля??іс??? ????в (???????, ?????,
?????) ??????ня ????? ???и ? ????в ?????і ? ?і??і???а. У ????і ??і?
????? ???? ??іл??а ???, ???а й ?????а ????ні?ь ?? ??ля??ся ? ?? як ???і?
пі???и ?? ? ??ою в ???, а й як ???? ???я ??в??і ???ї ?і???і ????я ?
???т?? ? ?і??і???а ? ?і??м ?і?????? ? ??? ???????? ??????х ????в.

Е?і?а ??????ь ???є?ся ?? як ?д??і?ь ?????о ????я ? і?? ???? ????, а ??і?
– ная?і?ь ?????о ??? і?? ???? ?и ????? ?????о ???я?я ??ї ?а??. Це ???ь,
? ???а ??????ь ? є ??і?? ??іля?ї як ???и ?д ???ї ку???, а є ???е???ою
???і?? і????ї, ?я я?ї ?р???о ???я?я” ?о ????е ????я до ??ї ???? ????, а
??ж ? ???? ???р ??, з я?? ?? ??а ???є в ???т. Т?е ????я ???т??і ????о
???я?я ??є?ся ? ????і ??і?? ???? ???? к??? і ?????і в ??у ??і ???? ??єї
???? ??д і?ою. Під ?м ??м ?? я?? ???? і??????? (?о ??????? ????о ???я?я)
я?яє ??ю ????о ????е ??йняття і?? ???? ???? ?и ??????? ???я?і ???ї.

Р????и ?????у ?я?яю? ????ю ????я як і?????? ????а ????ь?? ????ю??я, ?к і
?????? ??л?ня У??? ????о ?д ?іх ??????т?, ?люч?? ? ????, ? я?м ?????я
????ня. За ?ня?? ??ян, ??ї?ів і ????в, ????о ?і ??????? ?і???і” ???ю
?і???ю ? ?і?у 5 ??в – ????і з ???”. З??є?ся і ????????ь: ????я ????ї
?о??о о???х ???????й, я? ???аю? в У??? (????ї ??ї – у???ів і ?????і?х
??? – ??ян і ????в).

С??? ?інює?ся ???а ????? ?ж? ???іх ???ян У??? ? ???є?ся ??? лю?й, я?
???и ??? ??? ??с???ів ????і?? (????о в?х) ???????й як ???ян У???, і
???і?о ?і??є?ся ???? ?х, ?о в??? ? ??? ? їх ? ???.

П? ???? ??? ???ії її ??слюю? як ???і?ь ?іх ?в, ??????? і ????? ??е?ів,
??????? ??ів ??, я? ?????ую?ся в ??? (у ??? ???у ??і) ?я ?????ня ?????ї
? ?іх ??і??х ??ях.

Я?о ? ??ій ????ї ???? ?і ?о ??? ?в, ?я ??і??ня ??? ???ії ???о ????и ??і?
??р??? ??? ??, а ??ж ї?і ?іню??? ???????. І?ую? ?а ???? ??з?? ????? ?в:
????і?? ? ???к???й. П??й з ?х ?????ся ? ????ю ??їв ?єї ? і?? ??
(????ую?? ?д ????ї ????і ?се??я ? ??і???ій ????ї), а для ??????? ???о
???ою є ????ь ??????? ??, я? ????? ??а ??.

Н?і?ю ??у ???ію У??? ???м і ???х ?? ???а, ?????? ???? ?ж ??а ??? –
??ї??ою ? ?сі??ою. О???і?ю ???? ??? ???ії у ???? ??і є ?, ? ?і?і???ня
??ї?????ї ? ???????ї ??? ????я ? ???і?є ?і?і???ню ??ї?ів і ??ян ? ????ій
???рії.

З ???? 60-х ??в ХХ ?. ??і ????юю? ???е ?????я як ????й ??? ??????????
???ів в ????????? ???х. З??о ???і??ї В.Б.Є??а, У??? ? ???? ???м ????я є
?????ою, ???? ?т ???т ?????? ??? ????є 10%. А???ючи ???????у ????у У???,
?н ????є, ? ?і ???і і ?????і ???и ???я?ся у ??ії ?????я, я? ?є ??у ?? ?
??і ??і?и, ? ?оя?яю?ся як в ???? ??ї ?і???і, ?к і у ????ї ?х ???. П??м
??м ?ни ???ю? ? ???? ??ї. В ???і ????о ???ж?ня У??? ??? ????и ?і ????ї:
????я ???? ?????? ???и ? ????????у ????і?ь ???? ??в ? ??і??ю ?? ???. А?
????? ?? у ????ї ?? т???ій ???аю? ????и ?????ня ???? о?? ?????? ???и. За
??х ?? б?и ???? ????? ??????о ?????я ??ї?ів: ?д ?????ня ??ї??? ?ні??
???і? в я??і ????ї ? ?р???я ?і?? ???і?мо?і і ??????і ? є??ї ?і???, а ??ж
????ня ???о ?ля, я? ??о ?????? ???? ???о ???? ???и. С????ою ???ю ? ???и
????я ? ????? ???і?? ??, а ??ж ? ???? ?? ????ї ??ї ? ??яли і????ї ??????
?в в ????? ???р У???.

У ???? ??і? “М??і ???і?? ???дії в ??????у ??і в ??? ???о? ????у ? ??у
?????ї” ???у ??у ?????о ? ?????? ??ля??? ???й ???і?? ????ї в ??? ??????о
??а.

В ??? ????я ??я ???????і ?????ня ???о ?і??тя ? ??о ????? ????ях ??????в
??? ??сів ??????? ????ся ??м з ??????х ???ь ??і???. Р????ня ?ст ?? ????и
? ????? ??? ???лю ?д ???? ?? ????и, ? в ?ою ??у ?? ????? ????ня ??????
?ж ??????? ??? ??сів. Як ???о, ???? у ????ій ????і ??яю?ся ? ??ї?х ??,
я? й ????изую?ся ???м ??? ??і??? ????ня ??????. А я?о до ?єї ???ї ??і???
????ня ??? ? й ???????ь ????о-???і?? с???ї (і?ля?я, ???і?я, ???ня
?????о??? ????я, ????я ?н, ?????ь ж?ла ??), ? ? ?? ????и ? ?????я
??????, ????ня ?о??оя? і ?????я ????ів.

П???а ?????я, ?????? ?ж ??????? ??? ???? ?? ??? ?я ???? ??????о ??а ???
???. О???е ? ?я?яє?ся ?м, ? ж??і ? ??є???і ? ?і??, ???ря?в?у ??? із
????я ????и ???і??о ????я і ???и.

Д??ь ?????? ?? ?я ???? ???і?? ???? ???аю? ??? ???ї і????ї. В???ю? їх
?????ь ?я бі???і ????я, ?? б ?? ????и ???? ???і??о ?і???ня, ???? у ???х
???, ???? ?? ???н??о ????я ?? ? ???, ?????и і?ї і????ї, ???і??ї ?
?’є??ня. П??, ?с ?д ?? з’я?яю?ся ??? у п?? ? ???? ? ?????і, я? ???ую? і
??рюю? ??лю?о ????? ????, ??і ??? ????и ? ????ня ????? ???? ???м, а у
???? і ? ???у.

П?і?? ??і??о ?????я”, ?к ?? як і ???а ?????? ?е???ій, ???ю? ??у ?? ??ів
? ????ня ??і???і. П???і ????і ????ії ????о ????я в ??????? ???ію, ?з я?ї
??і?а ???я ? ????? ???? ?? ???????ся ??? в ?і?? ?????? ???н, а п?ім у
????ію.

Н?????й і ???і??? ???? ?й ???? ??????в ???? ??? ?? ?????я їх ??????? як
?яв їх?? ??????і. На ??, ??о ???, ?б ??-я? ???? у ??і, ???? ?? ????? і ?
??і???, і ? ??? ??у, ??? ????и ? ??? ??в??ь у ?????? ?і. К?м ??, з
????ням ??? ? ??? ?і???ь ??к? ???в ???? ???ів, ???і ?? ??рюю? ????у ????
?д ??? в ?? ?????? ???у ????ї ????????і ? ????о-????і???х ?? ????? ????и
і ?????ї ??? ???? в ??і ???і?? ????.

В?????я ??ня?? ??к ?я ????ї ????ї ????і і ??й ? ???????, ?е ??? ?????
?нг???? ???х ????й, ???? ?д ??и ?????, ???но ????ї ????, ?, ? ?????ю?
????у ??у лю?й ? ????ня ??ї ?????? ??????, ????о ???ю?? б ї?ю ???і?у
і????ю ? ?????е і???ня у ???ю?? ?????.

Для ??????о ???у, я?й ??рює ?е ????я ??????о ??а, ?? ?ж??м і ? ?? ???? є
????ня ??, ???????я, ???? ??я ????н??, ??? ? і?? ???в і ???р, ???????а і
???? у ???? ???ї ????, ??, ???ій.

Мі??і???а ??і???ь є ??????м ?????м ?????? ???и. У ?й ? ?с у ??-я??
??????у с????? ??? ???о ????? ??? мі??і?? і????ї, у я?й ?і ???і ??и ?? ?
??і ????? ?я ??і??ї ??х ?? і ? ????и с?ю ????і?ь ?д ?????? ??я. Р?ом ?
??? ???і??и ????? ????ні ??? в У??? ??аю? у ???і???? ????х ????и: ????
??, ??ти, ?е?????а в ???х ???і?я.

І????і ???ії, я? ?ю? ??е у ?і? ???дя? ? ??, ? ???? ???? ????я у ???х
???, ? ???о ??е ??, ? ????і? і???р???. А? ?и ??у ?е ??? ????в ???? ????
????і ?’я?и з ?????ою, ? ??ю? і?????ся в ???? ??ї ??? ????ня, ? і ?р??є
????і?ь у ????? з ???? ????ям, а, з і??о ??, ???? ???і?ь ????-?????ів.
К?м ??, в ??? ???і???і со???о-???і?? ???ії, ? ?? ?????и ????я н?????і і
???ня?я ??????в і?? ???????й з ?? ????о ????я, ? ?? ???? ? ?????ій,
????я?, ????х ?оя?в ?????у.

С?е ??й ??ід ? ??ні??ї ?і??тя ????я ??????о ??а ??а ???и ?????м і ??м, ?
??????е і ??????е ?????я ??? і ??г ?іх і ???о. Б??ня у ???у ???? ?? ? ?е
???я?? ???и? ???и ??? ?? ? ?????я і ?і???. Р??? ????я ??и ? ???у ??????ь
і ????е ??р???я ???? ?????в у ???і ????ї – ???? ???о ?і??тя, ?????ня
????? ????ї, ?я?в ???????ня ? ???????и.

С??? ?? у ???? ???і?? ???? ?я?м ????у ???? ?? ?????, ??і??, ????й ????,
?в’я??й з і?????ю ????ою ???х ?с лю?й, ?’є??? я?ю? ?і??ю і?єю, ??ою,
??ю. В??е, в ??у ???у ?я ?я??ня ??і?о ??ча? ????у ????ію, ?? ???я ?е ?д
люд? ? ???у, я? ???я?ся ?д ??ою ??ій.

К???і?а ??? ?? ????? ????? ???м ?ж ???ня?ям ?? і ????й ???ю?ї ???? і
????ю ???шою ?????ією і ??іля?єю, ? є ?????и і ?????? ????? ???у і????ї.
З ??? ?? ???яє?ся іс???я у ??х ??ї ????, ? ???ю? ??? і ??і??? ?? ?????,
в я? ???ляю?, а з і??о – ??м ??м ???ює?ся і ?????ся ???а?я ? ??ї ????,
я? ????? ????я і ??? ? ?іх і ???о.

За ??х ?? ???є ????і?ь ???? ? ???і?і ????и ?я?м ???а?я ???ї ????? ????
????я, ????я в ???о ???я?? ????? ? ????н?ів і?? ???в і ??? ? ї??ї ????,
?????? ??? і ???ій ???, а ??ж ???ій, я? ?іє?ую? ? ????я ??????у, ????я
???? і ????лю??? ????й.

У ????х c?????? ???і ????я, ? ???аю? ?і? ????і?? ??? ? ??яю? ??’я??ю
???? ????, я? ?ля?є у ??????і ????і?? ??ь ?о ?????і ?????ї ?і??тя
??????в ??? ???в в ??? ??????? ?????.

Мі?а, ???? ???, ? ??і? ?д ????х ????о ?????? ????, ?????ую?ся, як ???о,
????ою ?????і?ю, я? ?????ся ? ?ій ???? і ??? ???х ???в. З????, ? в ??х
??? ???ю? ???? ???? ????ї ??????в ??? ?ці?????й, ? ???аю? у ??і. П???ня
???і?? ????ї ?? ??? ??????ю ??ю ????? ??у ???? у?????о ??????о ??і???.
П?? ця ????я ? ??? ????? ?? ??? ?оя??ся ??? ??????. В?а ?? ????и ??єю з
?’є???х ???????й ?і???я і?????? ???ів, ??я? ????ню ???я???о ??і???, а ??
?я??ся ???? ?????я ??????? ??????й.

У ????? ??і??ня ?? ??????, ? ???і?а ????я в ??? ???? ??а – ? ????я ?ж
??????? ???в, я? ?????ся ? і??і????у ? ????у ??і. В?а ?є ?ою ??о ????у
????у, ? ?лю?є ?? ?????, як ???і?і ????, ???і?е ?і???ня, мі??іч? ?’я?и,
???і?і ????и. Дія ???х??? ?????в ?????ся у ??я??: а) ?ж ?????ю і
???я???ою ????и ???и ????я; б) ?ж ??????? ??? ???? ??, я? ????ю? у с???
???я????. В??во, ? мі??і?а ????я ?????ся у ??о ?????у ????, я?й ???аю?
?? ??а.

Н?і?ю ??у ???ію ???? ??а ???? ??ї??о-????а ?????ь. К?м ??, ??єю з ??????
є ?, ? ??л ????я ? ??ою ???ю ????ь ????і ??ї???о ???.

Для ??????о ????? ???? ?с?о ??? ???я ?о ??????ь, ?о ???і?ь, ????я і
????ь ? ?????ня і ????и ??? ?і??? з лю??, я? ??? ??і?яю?ся ?д ?????
??ш?? ?о ? ???ую?ся ??????ня?х ??к. Т????і?ь ???є?ся у ????і ?ся?и
???????я і ???? ??і ???, ???ії, і???и, ??я? ?з ?????ня т??, а ???и ??з
?я??ня, ????я. Д????я ???? ????н?? ??є ???і?ь ?і???о ???у ? ????м ??-??,
???юю? ??у ?ї ? ??ц?? ?-і”. Це ?????є?ся ?? ? ?е ?м, ? у ??ін ?і??аю?
і???и, ????, і??и і ?я?? ??ід ?і???.

Б??о ??н ?и ??? ??? ?ж???? ????ї ??няю?ся ? і????ї. В?а ????? ????я”
??????в ??? в ???? ????? ? ????о ??? і ? ?????я ?и ??у ???? ???ї. Т??
????я ?с, ?????ей, ???ій, ???в, ??, ??? ??ї ку??? і ????е ????ня і ????
???ї. С?е ????я ???? ????? ??? ????ь ??е ?? ?о??? і ???о ???? ???. П?
??у ??-я? ??? з ?? ???у, ? ? ?????? ???, ??о ?х ????ч з ?? ????в ??з у
їх ????і і?????ся ? ????є ?????о ?? з ?? ???? ???в, ??лю?о ??і???і.
О?і?? ????й ??с ? с?? ?? ? ????є ???? ??????ої ?????? і ? ???? ??-я?
?оя? ???? ??????і ?іх ???в.

Т?? ??? і????ї ????? ????? ?і????ня в ??ій лю?? ?? к???: ????? ??? – з
??? ??, і ???? – з і??о. Н????, ??е, ??і?е ??я ???? ????ня ??, ??д я?х
????и ???аю? ?ом?я??а є?і?ь, ???? ???? і????ї ??? в ?????у, ????у, ????у
а???х, а ??ж ????я ?і?? ????? ? ?????о ???у. З?дя? ??у ?ж? ???а ??а ???е
?ою ????, ?? і ???ії, ? ??м з ?м ??и? ?ій ??? в і????ю ??і??? ???м.

Мі??і?а ????я ? ??? ?????ся ?я?м і????ї. Як ???, ???і?і ???? у ???? ????
?і? ???ля? ? ? ??і??й ??????н? ???, а ???і?і ????и, я? ?н?аю? ? ??у
ґ??і, ?ю?, як п???, ?тя??, ???? ?? ???й ????. К??і?и ?ж ??я? ??? ?????
???ю? ????ї ????, я?о ?? ?тя?? ???и ???и ?????о ????я?я в ??? ???і??
??и. Це ???? ??д?ім ???? ?л??, ? ???ю? ?ж ??ю у ????ю. Він ?? ?? як
????, ?к і ????у ??у, ???о ?д ???я ???іч?ї ?????ї ??? ???в. Мі??і??
к??і? у ????й ??і ? ???є ? ??? ??і, а ?є в ??й ??ві ??, ?ся???я ? ???
??і?я ?????ї ???ії у ?????у ?гля?. С?е ????? ???ю??я у ?й с?? ? ?е ???
???і ???ії ??оля? ????и ????? ???і? у ???в? ??о і ????і ? ??іх ??іях
??’я?? пи??я, я? ???? ????. А?е як ??? ???? як ??й ?? в ?? ??і?у ?? і
??ше ??и, ?іж ???і.

Для ??????о ???у, я?м є і ????я ??????о ??а, ?? ???? і ? ?? ???? є
????ня ??, ???????я, в??? ??? ??????і, ??? ? і?? ???в і ???р, ???????а і
???? у ?з??у ???ї ????, ??, ???ій ??. С?е ??й ??ід ? ?????ї ?і??тя ????я
??????о ??а м?? ???и ?????м. К???і?а ?д?ь ???яє ??ій лю?? ??и ????ю
????? ???, ?? і?? і ?? ?????. П? ??у ???’я??е ????я ???? ????? (?я
??????в ???) ? ????? (?я ??????в ?????) е??у. Н??і?а ??? ??? ?
іно?????о, ?? ????о – ????а. Т?? ???я у ???у ???о, ??? ??? як і я, ????
у ??-я?й ???. З ??? ?? ???яє?ся і???ня у ??х ??ї ????, ? ???ю? ??? і
??і??? ?? ?????, в я? ???ляю?, а з і??о – ??м ??м ???ює?ся і ?????ся
????ня ? ??ї ????, я? ????? ????я і ??? ? ?іх і ???о. К???і?а ??? ???яє
???? ?о с?????ня ?? ? ??? ???р ?ряд, ? ??рюю? ???м ?? ?я ??ї, ? ????ю?
і???ня і??, ??ігаю? ?ою ??? ???? ? ? ????ж?и ???? і??, а ???и, ?іля?
?рия? ???у ї??? ????.

О??? ????я ? ???? ????ії ????о у ??і??ях:

Ц??л Д.В. С????і ?????і ???і?? ????ї в ??????у ???і // М????ія, ??ія ?
???? ????і??о ??і? ????о ??і???: З??? ???? ??ь. – Х??в, 2004. –
С.281-284.

Ц??л Д.В. Е?і?і?ь у ?????й в?є??ї // Ві?? К????о ???а??? ?і????у і??
Т??а Ш???а. С?ія „С?і??ія. П????я. П???і?”. – В?.22. – К?в, 2005. –
С.7-10.

Ц??л Д.В. Мі??і?а ????я у ?с?: ???? ???? // М????ія, ??ія ? ????
????і??о ??і? ????о ??і???: З??? ???? ??ь. – Х??в, 2005. – С.329-335.

П????ї, я? ????о ????аю? ????? ??і??ня:

Ц??л Д. Мі??і?а ??????ь в ??????у ???і: ????ня ? ф??і???ня // К????й ??н
и ?????? ????н?? в ??оэ???м ?????м ????. М???? ???? 17 июня 2003 г.,
г.С????? / Гл. ?д Т.А.С?ю??а, С.М.П??. – С?????, 2003. – С.126-128.

Ц??л Д. Т????і?ь у ??????у ??і??? // Р??ия и ?????е ????: ? ?ти к ?????у
э??: М??и?ы III-?о ??????? ???? 20-24 ?тя?я 2003 г., г. Я?а / П? ?д.
Т.А.С?ю???. – С?????, 2004. – С. 178-180.

Ц??л Д. Е???? ??ії ??????о ??а // С?і??ія: ???, ????ня, ???нє: М??і?и
В???ї??? ???? ?????о-??????ї ?????ї (6-7 ????а 2003 р., м. Л?ів). –
Л?ів, 2003. – С. 155-156.

Ц??л Д. Б????і?е ??і???: ??к і?????і // И?????ь и ??????ь в ??оэ???м
?????м ????: М???? III-?о ??????? ???? 11-14 ?я 2004 г., г. А??а / П?
?д. Т.А.С?ю???. – С??р??ь, 2004. – С. 251-253.

АНОТАЦІЯ

Ц??л Д.В. Мі??і?а ????я в ??? ???? ??а. – Р???.

Д????я ? ???тя ????о ???я к???? ????і?? ?? ? ??і??і?ю 22.00.04 – ??і??і
? ???? ????ії. – К???? ?????? ?ів???т і?? Т??а Ш???а. – К?в, 2005.

Д????я ??вя?? ??і??ню ???у ???і?? ????ї в ??? ???? ??а. Д???о ??ля??
???я ???іч?ї ????ї ? її ????х: ???і?? ????, ???і?? ?’я?ів, ???і??о
с????ня ? ???і?? ????в. Н??? ???? ???? ??рюю? ????у ???і?ої ????ї.

На ??? ????? ??х ??і?є?ся ??в ??? ???ії ??а ? ?? ???і?? ????ї. О??у ??у
??іл?о ??ю ??????і ? її ???ню у ??????у ?????.

В ????ії ???о ??? ???і?? ????ї в ??? ???? ??а: і??р???й ??? як і????у
???? мі??і?? ????ї; ?????й ??? як н????у ???? ? ????і?і? ??? як ??й, я?
б ?? ????ня? ?і с??? ???у ????ї.

Клю?? ??а: ???і?а ????я, ?ж???і ?’я?и, ??????ь, і????я, ???і?? ????,
?????е ??і???.

АННОТАЦИЯ

Ц??л Д.В. М?э???к? ??????? в ???ях ???? ???. – Р???ь.

Д????ия ? ????е ??? ???и ????а ???????х ?? ? ??????и 22.00.04 – ???л??
и ????? ?ц???и. – К???й ?????? ?????т ??и Т??а Ш???о. – К?в, 2005.

Д????ия ??я??ся ?????ию ???? ?жэ????? ??????ия в ???ях б???о ???. Д???о
???????я ??? ?жэ????? в??????я и ?о ???ляю?х: ?жэ????х ????й, ?жэ????х
?я?й, ?жэ????? ???я и ?жэ????х ????в. П?????? ???ляю?е э???ы ???ют ????у
?жэ????? ??????ия.

На ??? э?????х ??? ??????я ?ия?е я???й ???? ??? ? ??оя?е ?жэ?????
??????ия. С????о ???????я ???ь ??????и и ?о ???? в ??э????й ??е.

В ?????и ???ы ??? ?жэ????? ??????ия в ???ях ???? ??да: ??????й ?к ?????
???? ?жэ????? ??????ия; ?????й ??ли ?к ??????? ???? и ??????о? ??? ?к
???й, ???я ??? ?? ? ?????я? ?е ???ы ???? ??????ия.

Клю??е ??а: ?жэ?и??? ???????, ?жэ????е ?я?, ??????ь, ??г??я, ?жэ????й
????, ??э????е ????.

SUMMARY

Tsymbal Dariya V. Interethnic Communication in Big Сity Environment. –
Manuscript.

Dissertation for a Candidate of Sociology Science Degree. Specialised
field 22.00.04 – Special and branch sociologies. – Kyiv National Taras
Shevchenko University. – Kyiv, 2005.

The dissertation studies the process of interethnic communication in big
urban environments. The primary attention is given to the phenomenon of
interethnic communication: in particular, major conceptions of
interethnic communication in the ethnonational development of societies
are reviewed and treatment of fundamental terms and concepts which help
to uncover the essence of the phenomenon of interethnic communication is
provided. Among the concepts treated there are interethnic relations,
interethnic connections, interethnic intercourse, and interethnic
contacts. Taken together, these components constitute the structure of
interethnic communication.

On the basis of empirical data the author analyses the influence of
enthnolingual conditions in urban areas on the state of interethnic
communication. Insofar as language is the major determining factor of
ethnic self-identification, it is the ethnolingual conditions that
reflect the latent processes of being of a nation with its values and
substantial features, which make up the structure of subject-to-subject
interaction. The present enthnolingual conditions satisfy the lingual
demands of both title ethnos and ethnic minorities that is an effective
means of preventing interethnic conflicts.

At the same time Ukrainian-Russian bilingualism is a characteristic
feature of the lingual conditions in big urban environments. Moreover,
Ukrainian-Russian lingual communication leaves a specific mark on
mastery of both Ukrainian and Russian languages as far as there is
insufficient mastery of either of them.

Special attention is given to the issue of interethnic tolerance as one
of indispensable ways of achieving acceptable and proper interethnic
communication. The social, economic, and political conditions of the
society have remarkable influence on the level of interethnic tolerance.

The dissertation deals with models of interethnic communication. Since
the major outcome of the interethnic communication is a set of
conditions which might be favorable either for integration or conflict,
two models were elaborated: that of integration and that of conflict.
Furthermore, the author developed a “compromising” model, which enables
a non-conflict type of ethnosocial development of polyethnic city.

Key words: interethnic communication, interethnic connections,
tolerance, integration, interethnic conflict, polyethnic community.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020