.

Флористичне та ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах м. Києва та його охорона (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3020
Скачать документ

ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г.ХОЛОДНОГО

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Ц???а Г?? О????і?а

УДК 581.9:502.7 (477.25)

Ф????? ? ????е ????і?я ???ів Д??а в ??х м. К?? ? ?? ???а

03.00.05 – ????

АВТОРЕФЕРАТ

????ії ? ???тя ????о ??еня

????а ???і?? ??

К?в – 2005

Д????єю є ???с.

Р??а ???? в І???? ???? ім. М. Г. Х???? НАН У???.

Н???й ????:??? ???і?? ??, ????,

А??є?о-М?юк Т?я? Л????а,

І???т ???? ім. М. Г. Х???? НАН У???, ???ю?  ??і??ою ?????ю ?????єю ????
??в ????? с??и НАН У??? ? Мі???? У???

О???і ????:??? ???і?? ??,

М?я?н С??й Л????ч,

І???т ???? ім. М. Г. Х???? НАН У???, ????ч ві?і? ?????и ? ????? ??х
с???х ???

???? ???і?? ??, ???

П???о С??й М????ч

С???й ???? ?і????, ??? к??? ???? ? ????ії ??????????х ???П???а
????:Н?і???? ????? ?д ім. М.М. Гр?? НАН У???, ??іл ????ї ??и

З??т ?????я “6” ??ня 2005 р. о 14 00 ?д.

? ????і ??і?і???ї ??? ?? Д 26.211.01

в І???? ???? ім.М.Г.Х???? НАН У??? ? а??ою:

01601, м. К?в, ?л. Т??????а, 2.

З ????ією ??а ?з????ся в ??і??і І???? ????

ім. М.Г.Х???? НАН У??? (01025, К?в – 25, ?л. В??а Ж?????, 28).

А????? ????? ” 29 ” ?і?я 2005 р.

В??й ????

??і?і???ї ??? ??

??. ??. ??

В??р??а О.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

А?????ь ??. В ?й ?с, як в ?і? ????о ???ю? ??и ?????ї, ?е ??? ????ює?ся
???іс? ????ня ???н?о ????ща, ???? в ???. В???я ????? ?і? ???ів Д??а ?
????х ? ??а н?????? ?ля?к ???и в ??х м. Киє? ????е ?я ????ня ??і???і?я,
? є ??м з ???????х ??? ????ня. З???і ????и ????ї ??і??ня ???аю? ????
???у ?? у ????і ???? к??? ??а, ?????? ???я ??а, а ??ж як ??я ????ї,
???і?? ???. Р?? Д??а, ?і?? ???? ?????, ?????я ?т ??е у ????? ??і, ? ????
??і?ь ????ї ??і??ня.

Е??? ???ів ? ????ї ???и ???я?ся ?д ??і?? ??????м ???, ?? ???? ????и їх в
?й ? і?? ?? ?і??. П?? ??? ?ля?к ??і?є ?ою ???? ??і?ь, ?т ?я?і ?? ??? ?
?????я, ??і?і як ?я ???у, ?к і ?я У??? в ???. С?ци??і?ь ????х ????ів
о???в ????? ?м, ? ця ????я ?????я ? ?? ?? ?н – Лі???у ? ?? ???х ??в ? ?
??у Лі?- ? П?????я. До н?? ??і??ь ??а ? ?????ь ???у ? ?? і???????,
?????ь л?е ?????? ?????і ??і??ня. П???? ?????м ???не ???ня ????о ??у ??и
? ??и???, ????й ???? ????о ???о ?????? ????і?ь ????я ??????о ?????? ??у,
? ?є ?є????ь ?г?????а ?????а ?я???ь із ?е???ям ??і???і?я.

Зв’я?к ??? з ????и ?????, ???и, ???. Р??а ?????? ???і?о ? ????и ???????
???? ????? ??? в У???”, ?????? П????ю В???? Р?и Ук?ї? ?д 22 ???я 1994 р.
№177/94 ? З??у У??? ?? З???????у ???му ????ня ?????? ????і ? 2000-2015
?.” ?д 21 ???я 2000 р. №1989-III. Р??а ?в’я?? із ???ою ????ю І???? ????
ім. М.Г. Х???? НАН У??? ? Мі???? У???, ???а ??? № 287 ???і??я ???и ????й
п???о-?????о ??у У??? в ???і о??? ???і??о ????і?я ? ????і? (?р???????
№0198U003035), №4/1040/26 ????-????е ?????ня ??р?ня ? ?я???і ??????
?????х ??ів У???” (№0304U006748), а ??ж ??ю №333 ?????? ? ????е ????і?я
????-????? ???рій У?????о П?і?я” (№0103U000012).

М?а і ???ня ??і??ня. М?ою ??? ??і??ня є ???ня ??????о ? ?????о ????і?я
????ї, з’я???я ????у ???і? ????? ???у ? ?? ????, ?????а ?і?а ??и ?
?????і ????ї.

Для ?ся??я ?? ????і ?? ???ня:

1. П???і??? ???? ??и ???ів ? ????ї ???и ???и.

2. У????? ві???і ?о ??у ???у, ????? її ???? ??д, ???? ??із ??и, ?я??
????у ? ?????у ?м???и, ???и, ???і з ?єї ????ї.

3. С??? ???і???у ??у р????? ? ?????ю ? ?????ою ????и.

4. В??? ???іл ?????і ? ????ї, ???? ?????і, ??в ?????ї ? ????й ?іт.

5. С???и ?? ??х ????і?? ??ів ?????і ? ?? д?? ????????, ???о-ц????х ? і??
??????к ??в.

6. Д?и ?????у ?і?у ??и ? ?????і ????ї, ???????? ??і?і ?? ??и ? ??і?і
?????я. Р??я?? ?? ????ї в ????і ? ???я ?о ????я ???а??? ?????? ??у
?????? ????.

Об’є? ??і??ь – ????й ??? ?т??в Д??а ? ????х ? ??а ?ля?к ???и в ??х м.
К??.

П??? ??і??ь – ???? ?? ??и ? ?????і ???у ? їх ?????е ???ня.

Для ?ся??ня ?? ?? ?????і ???і ??? ??і??ня (?т??????? із ????ям ????і??
??ів, ???ням ????х ???в, ??ілю??ям, ????ням) ? ????? (??із ????і?? ??ів
? ???? ???і??ї ? ???н?ій ? ?????ій ???).

Н??? ???а ????х ?????в. В??е з’я??н? ??д ??????о ? ?????о ???а??я ????ї
??і??ня. В?????й ??? ??? ??и, ? ????є 717 ??в ??х ???? ???, я? ???? ?
364 ??в, 99 ??н. Ві?і??, що ??а ??? ??і?е ????я ?д ?????-????є?????х ?
?????? ????р???????х ??. В?????, ? 40 % ??в т???ії ??і??ня є ??????и
????и. В?????й ???????? ??д ?????і ???у ? ?мі???ю ???і??єю, ??і??? ???іл
?????і ? ??т?ії. Р????а ???і???а ??а ?????і ? ?????ою ???ою. В???? ???і
??я?и ???? ?????і. В????? р???? ????? ??и ? ?????і. Т???ії ос??ів Д??а ?
???л? ?ля?к ???и в ??х м. К?? ??ля?? в ????і ?????? ????і. З?????? ?
?ґ????е ????я ? ?й ????ї ??????о ?????? ??у.

П???? ?а??я ????х ?????в. До Г???? ?р???я ???ії ? ????х ???ів в м. К??
???? ????ії ?о ????я ??????о ?????? ??у ?????? ???? ? ?? ?? ??і?? ??в
?єї ????ї.

О???? ??? ????а. Р??а є ???і?? ??і??ням ????а, я?м ????о ??я?м 1999-2002
р?ів ???о 40 ????і?? ?ї?ів в ??н ??і?е?. В??о ???? 450 ??? ????і?? ?и?в,
????о 3 ??????? ??і?, ???? ??у ?????і ???а В??? ? ?ляд?у ??у ?????і ???у
??і??ь. Зі??о ???о 600 ????х ???в ??х ???, 100 з я?х ???? ? ???ію ін???у
???? ім. М.Г. Х???? НАН У??? (KW), ???а ??і?і ?? ??и.

А???ія ?????в ????ії. Р????и ? ???і ????я ??ти ?????ся ? ?з???х ????ях
Мі?і??? ?????ї ??р??ії ???? ??в ????? ??? НАН У??? ? Мі???? У??? ?
???д??я і ???рю??ся ? з’ї?і ????? ?????о ????? в м. Б????г (Ні???а),
2004, к????ії ? ????ню ????? ??? Planta Europa в м. В???я (І??ія), 2004,
? ?????ї, ??вя??й 100-??ю з ?я ?р???я Ю.Д. К???а, 2002, ???х ??? Є?????ї
?????? а???ії (В??? (П??а), 2000; Б?і? (С???я), 2000; Б??н (Ні???а),
2001; Д??? (П??а), 2001), ? ?????ях ???х ??? (Ні?н, 1999, С??в, 2000,
З?б-Н?????е, 2001, Я????? НПП, 2003).

П????ї. За ?????и ????ії ?????? 13 ??т, в ?? ??і 4 ??? у ???х ???ях У???
(?і в ??????у ?????у ???і”, ?? у ???і ???і?а ??? в У???”, ?? в ?????
???, ??вя??х 100-??ю з ?я ????ня Ю.Д. К???а), ??іл в ???о-????ій ???і,
??тя в І???т-???і м??і?ів ?????ї ?????ї Planta Europa ? 7 ?з ????й
?????й.

С???? ? ?сяг ????ії. Д????я ???є?ся з ???, ??? ??і?в, ????в, ??? ?????
(192 ???а) і 8 ???ів. Т???а ???а ???є 162 ??ін?. Р??а ілю???? 12 ???я?,
20 ????и і ?????. Д??? ??я? ???? ??и ???? ???, ????? ??? ?????х ??в ??и,
??????і ???і, ????му ??і??я ????-????? ????й, ????? ???????ь ??і?? ??в
???, ??у ?????і о. В???, ??????і ??і?, і???? ???и ?? ???х ?т??в.

О??нА ???а

Р??л 1. П???і ??и ???ів Д??а в ??х м. К??

Р?і? ??і??ня ??ею ???о 6.000 ? ???є?ся із ?в’я? ???х ? ??и ??х ???ів
Д??а, ? ???я?ся в ?ж? м. К?? (?с. 1) ? ????х ? ??а ??????х ?ля?к ???и
Д??а ? ???і ? пі?? ??а. Н????? ??д ???ів (з ???і ? ???ь) є ???и В???
(?с.2), М???ь, Т???в, Д?????, Гі???к, Ж?ів, Ко??й, О??н ? Д??.

В ???і ????і??о ?????я У??? (1977) ????я ??і?? ???ів ???? ? Є?????ї
?????ян?і??ї ???і, С????????ї ??і?ії, К??????? ???, ? К??-М??і??о? ???.
Т???ія ????х ???ів ?л??ь ? Є?????-С?і??? ?????? ???і, ???а С????????ї
??і?ії, Б????-К??????о ???, С?????????? ???.

К???і ???и є ???я? ?л?? ???м, їх ?к ???о 200 ??в. В ??і? п??о ?????і
??є?, ???і?? ??? ? ???в ???и, ?і???і ? ????і?і ?????і ???у ??і??ь ?
?????і ???х ???ів. Ві????, ? ????? є ??в?и ?я ??? ??к, а п???і ??и ???у
– в ??? ?я ????ї ????ї ??ї Д??а. О???і?ю ????ї ??і??ня є її ????я ? ???і
?ж ???ю ? ?????ою ??? та ??? ?????? ?????ня ??з р?????я в ??х ???і.
Г???ий ??єф, ???? ????ня ? ????і ???ня, ??? ????ь ??к, ?? ???люю?
ная?і?ь ??? ???ів, я? в ?ою ??у ???нюю? ????і?і?ь ????х ????ів ? ????ї
??і??ня.

Р??л 2. І??ія ???ня ????? ?і? ???у

Ві???і ?о ????й ?іт ????ї ??і??ня є ??????ми ? ???о ???і??. П??й ??? (з
???? XVIII ?. ? ???у XX ?.) ???????ся, ??і???, ?????ям ?????? ????ів
???м ? К???ій ???ії. Н????д, ??і??ня ?о? ???у ?в’я?? із ??т?? ???к?и
К????о ?і????у ім. св. В????а, ?к?и як В.Г. Б?c? (1822), А.Л. А??????й
(1869), Є.Р. Т????? (1853), А.С. Р??? (1869), І.Ф. Ш????? (1886),
В.В. М???? (1886). Др?? ??? (??є??) ??????я ?я?ю ??? ????? ??і, ??вя?н?
??і о. Т???в (Е.В. Ш???нь, 1914). Як ?і??ь ????и ???ію (KW) ? ???і Д??а
в м. К?? в ?й ??? ??ю?? ??і І???? ???? Ю.М. С????ч, Є.М. К???юк,
С.І. К???в, М.В. Д??? ??.

Р?. 2. К????а ????с? о. В???

У??і ????ня: 1 – ??? ?????я Pineta sylvestris; 2 – ??? ?????я
Populeta nigrae; 3 – ?у? ??в Quercus robur; 4 – ?????і ?????я Saliceta
acutifoliaе; 5 – ??і ?????я Festuceta beckeriі; 6 – ??і ?????я
Corynephoreta canescentis; 7 – ??і ????і.

Р?. 1. К????а ??і??я ???ів Д?п? в ??х м. К??

Т??й ??? (40-? – 90-? ?? ХХ ?.) ???????ся ???ю ??ою ????в ? ?????і ???и,
??ж ????ю?ся ?????і ??і??ня. М.В. К??в (1960) ???? ??і??ня ? ?і????й
???і ? ????ї ??а К??, ??аю? ?і???? ?? ?? Corispermum. Т???в о??в ? ???
???у ??о ??і??? М.І. К?? (1979). З???, ? ??и і???ів ??о ???о ???и ?????
??. Л?и Д??а ???і в ??ях Д.Я. А???є? (1950, 1959, 1966). Д????ня ????ня
Д??а ? ??с??щ, ?? ??а ?????ь Д??а ??іт?? в ??ях К.К. З??а (1949, 1976).
С???й ??? ?????ує?ся ?і???ям ??и ??? ? ??? ???????ї ??и, ???? ??і??ь
ф?????ї ???і??ї ?????і, ??о?????х ???. В???я ??и ???ів ? ???и ????о?
С.Л. М?я??м в ????і ???ня ?????ї ??и ??а (1991, 1992), а ??ж ????і??о
???я? ??? Chenopodiaceae (1988). Т??н?ї ?і? ???? ???н?? в п??х К??,
?????? в ???і, ???ж? Ю.О. К???о (1999). В?? ?????ь ??? Д?????ї ???и
??ля?? в ??? в???я ?????і ??? К?? Л.М. З? (1998). Ч??? ????ї ???и Д??а
?и ??а??і ???і?? ре??в ????ів ????ї ?????і в ???ях м. К?ва ??? В.В. Р?і?
(1999, 2001).

О?е, ??і??ня ??????о ????ї ???ів ? ????ї ???и ?????ь ????? ? ???і Т???в.
В ??ях ????в ? ????о ?????? ?????і ? ????і?і ??і??ня ????ї, ?в’я?? з
???ням ??? ???ів – ???х ???ів, ???х ???й ф??, ??в ?????і ??. Не ?і?ню???
і??????я ?????? ? ????і?их ??х. Ц? ?? ????? ????і?ь ???ня ??????о ?
?????о ????і?я ?єї ????ї.

Р??л 3. С?????ня ???и ? ???х ???

У?????? ??аю? ?е ??? ??я ? Зе?і. До 2025 ??, ????д, ???? ???? ????я Є??и
ся??? ??д 80 %. Т?у ????й? ???? є ????ня ????х ???в в ???, в т.ч. в К??.
Р??я?єт?я ???ня ? ???ї ???х ????ь в ??і. Ві???є?ся, ? ??д їх ??? ??в ??ш
????о з ???іч?ї ??и ?? ? ???о з ???і?ої ???? ?до????и ???? ???, ?ж
??рю?? ???. Н??я?ся ????и ????ня м. К?? в ???я? з ??? в і?? ???х ???
Є??и .

В?????я в ??? ?’є?ів ??? ????й ? ???? ??е ????? ????х ????ях ??о ???н? в
?і?. В ??і? ????ся ???? ????в ??і?ш ???х ????-????? ????й в ??? ???
??и??ів. Ві???є?ся, ? ??о К?в ?є ????? ?я ????я ???і??о ???у, я?й є ???ю
????ня ??і???і?я. В ?о? ????і ????ня і ?????я ??л ? ??? ???х ? ??х ??к у
??і ???? ???? ???у ??. В м. К?? ?, в ??у ??у, ????ня Д??а ? ????х ? ??а
????х ????й.

Р??л 4. М???а ??і??ь

В ??? ??? ????і ????и ????????? ???? ??ід?? 1999-2002 ?. Г?????і ??и,
????ня п???в ? ????ня ?????? ??????ня?? ???? (П??ая ?????а, т.1-4,
Ш???в, 1964). О???і ?? ????и ?лю?ю? 450 ?в?х ????і?? ??ів, ?н??? ?
??’ю???о ??у ??х СУБД Visual Fox Pro 5.0., ?? ???я?ся ? ????ю ????
В.А. О???а (О???о, 2000). К??????а ??а ?????і ??о??а ? ?????й (Р???і?ь
УРСР, т.1-4) ? ?о?с??ій ??в? (С?????ія ?????і У???, 1996). Б?а ??х ??в
??и ???у ? їх ???????? ? ???о-????? ??????к ?? ???на в ???? ACCESS. За
????ю ?єї ???? ???? їх ???а, ?і???й ???????? ? ???о-ц????й ??ізи ??и. П?
????і ???о-????? ?? ????????ь ???ки ??і???і?? ?? (Ді?х, 1994). Ві???ня
??в ? ??и ??і?в ????ся ? В.В. П?????ю (1991) з ??р???ям ?я ?????ї ???ї
р???к, ????х ?я К???? ???ї ?????ї (М?я?н, Я???а, 2002). Т??ни ??ю?ся ?
???ою, ????ю в “Vascular plants of Ukraine” (1999).

Р??л 5. Ф????? ????і?я ???у ??і??ь

5.1. С?????? ??із ??и. Ф?? ???ів ? ????ї ???и ??і?яє?ся ві???м ????? ?
????є 717 ??в ??х ???? ???, я? ???? ? 364 ??в, 99 ??н. О??? ????я ??и
????ь 1:2:7,2, ???й ??і?є? ???ює 1,97. П???? ????ь ??в ?л?аю? ??, я?
????ю? 2-4 ??. А??з ??и ?я?яє як ??, ????? ???м ?я ?? Г????и (???а ?ль
???? Magnoliphyta, ????а ????ь ??в ?????я ? ????? ??н ??), ?к і ??, ?
??ую? ? ????? ???? ?о? ?єї ????ї. Т?, ????ня ????і ??в Asteraceae ?
Cyperaceae (2,58) ????? ????ий ???? ??и ?д ????? ???х ? ??????
???????????? ??. На ??і?? ???? ??и ???ів ? ???и ??? ???? пр?і?? ??н ?
??в. П??н? ?і?і???ня ?????х ? ????? (1:3,2) є ?????м ?я ?? С???? Є?о? ?
??? ??і?яє?ся ?д ????ів ??, ?в’я??х із Д??ім С??????’ям.

5.2. Бі??????? ??із ??и. А??з ??о???і?? ????и ??и ???ів ? ????ї ???и
?і??ь ?о ?????я ???-?????фі?в (402/56%) ? ???? ????ь ?????в, ? ?????о ?я
???? ?? Г????и. П?? ? ???у ??і ? ????ю ???я?ся ???и-???? (162/22%). Це
????? з??ою ??тю ?????? ??? у ??і. Гі??і?, ?ч і ?ю? ??? ????я ? ????ї
??і??ня, ?????? ???? ????ю ????ю ??в. За ??м ???ф у ??і ???о ????ю?
??’я? ???и (629/88%), ??д я?х ??? ???а ???? ? ????і?в (420/59%), х?а ?
???к ???і???ї ?? ? ??????? ?????ня ????а ?с?а ????і?в (209/29%). За ??м
????ї ???и ????ю? ???????і ?? (349/49%). За ??м ????х ???в у ??і ???
????ь ??? з ??н???ю ????ою, ? ??? ? ?я?і?ь ???х ???ів. З і??о ?? ?я?і?ь
??? з ????? ?і??ь ?о ?я?і? ??х. Від??? ???? ????ь ????? ??в, ? є ???і
??к??? ?я ?? ???? ?? Г????и.

5.3. Е???-????? ??із ф??. Р???л ??в ? ???о-????? ??? ???? ?????і ???ів
????х ????м. З 12 ???о-????их ??, ? я? ? ???і?? ??, ?й??? ????ь (19%)
???? ? ???і?о-??у. О???а ????ь (14%) ??в ???? ? ??у ? ??о-???у ??и, ??
т? з ???? ??і?ш ????х г?п ??в є ???и. Це ????? ?????ям ??? ???ів ? ????ї
??і??ня ? ???я? ???м ???м ????? ?к. П?? ??е ??е ???? ?????й ??і (16%), ?
??? ? ??? ?????? ?????ня. Д??ь ???? є ??и ?????-???х ??в (8%) ? ??в ???
? ?ля?н (7%). В?и ?????-??? (6%) ? ??ої (5%) ?уп ?? ????, ???аю? ? ?р?е
????я ???і?? ???ів. І?і ??и ??люю? ??е 5% ??в. Ф?? ????з??а ? ????ню ?
???у ??? (Hd), ??? з ?й??ш ????. Вия??о, ? ??і?ш ????ю є ??а ???-????в
(220 ??в/30%). З????? ? ?? ???????ї ???і?? ??і??. Д?? ? ??є ??я ? ?????ю
???? ???і?? ???, ? ?ю? ????і ?д ????в ????и – ???п? ?????і?в (142/19%) ?
????і?в (128/17%). З??? ??ші?ь ??в ???? ? ??и з ???і? ?????и ????і. Їх
????ь ????о ???є?ся в ?? ?пря?? – ? ????ів ??і??ї ? ????ї ????і.

5.4. А??з ?????? ???ї ??и. С?????й ???т ??и ???є 290 ??в (40% ??и ??о?
??і??ня), ? ?? ???, ?ж ?в?ь ???????ї ??и У?????о П?і?я (38,5%). С??
??і?в, ? ????ю? в ?????ій ??і (151/21 %), ???ю? ????і? (55/36% ??і?в).
І??с ?????ії ??и ???у ???и? 19,4% (139 ??в). Ві?і?? ??? ????ь ????і?в
(48/34% ?????х ??в). За ???? ??????ї ?????і?ю є ??а ??о??в (71/51%), ?
????ням – ??а ??і?о-??????х ??в (34/24%), ? ??м ????я – ??а ?х???в
(53/38%), ?? в ??? ????ю? ??, ???? ??я 15 ??і?я. На ??і? ?д ?????ї ??и
К?? ????а ????ь ??в ??і?? ф??ії ????ї ??і??ня (115/83%) ???? ? ??і???
?????, ???? ?? ?????в ? ??в ?????????о ????ня. В т? ?с, як ??
?????????о, і??-т????? ? ????????о-і??-?????о ????ня є ????о ???????и,
??і?о-а?????і ?? – ?, ??і???, ???фі?. С?? ?я??? ?????х ??? 20 ?????? ??в
? 60 ??в з ???ю і??і?ою ????і?ю. С?????а с???? ?????? ???ї ??и ?є ряд
??і???й ?д ???????. З??? в ?й ?????є?ся ?і???я ?? ??н, ?????х ?я ???х
????й. За ??? ??є?х ?? ???? в?іляє?ся ??? ?????я ????і?в. О???о ???о ??
????ю? ??д ??і?? ???ї (80/58%). А??з ?????????і ???о-????? ?? ???в, ?
????й ???? (??е 20%) ?????? ?дів є в ??о-???ій, ?????-??ій, ??р??о-???й
? ???о-???й ???, ???о ???????? (??е 45%) ???а, ????о-?ч? ? ???і?о-??а
??и. Н???ю? ? ??? ??? у ??і ???у ???р??х ???, їх ???? на?и?є?ся ? ????ів
? і?? ????ях У???, ???а ?я?х ????-?????, і є ?????ням ????ї ????ї
с????і??ї ??и У???.

5.5. Т?и??я ??і??ня як locus classicus ???ів ??и У???. У ??і ???у
??і??ня ?я?а ??а ???, ? ?? ?и?? з ???ів ?о з ??????о ????х ? ?х ????й
???и. Ця ????я є ?я ?х locus classicus – “???? ???????ня”. Т? ??ю?? ?
????и ?? ???и т?і ??? ???ня? ????, як А. Л. А??????й, І. Ф. Ш?????, М.
В. К??в, Є.М. К???юк. З??? ???о 12 ???ів, ????ь з я?х ???? до ???
Chenopodiaceae (7 ???ів). Н?і ??я ???я? ???ів з ??????ї ??и ?? ?я? з ?х
??е?? ? ????в, ?к?? ?я? ??, ???і М.В. К???м, ?и ????і я?х ??р ?????ся
????ї ?????? ??.

Р??л 6. Ц???? ????і?я ???у ??і??ь

6.1. К?????я ?????і ? ?????ю ???ою. Р???і?ь ????ї ??і??ня ??ж?ь до 5 ??в
?????і, 10 ??ів ???ій, 57 ???ій. За ??? ?я? ???і??я, ???? в ??? Д.Я.
А???є?, Г.І. Бі??, Є.М. Б??с, Ф.О. Г?ня (1956), ?????а з ???и ?і?? у 4-х
??ій ????ії ????і?ь УРСР”. В ??? ???і??ї ????і ???о-???і?і ?о???ті
??в-??і???в. Для ??? ? ?????-??? ?????і ?????а ???і??я, ???? Д.В.Д??ою
(1986). К?????я ?д??ся ?я ??’я?ї ?????і ? ??я ???ій, ?я ?????? ? ??в? –
? г?п ??і?ій. На ??? ???х ????і?? ??ів ? ?т????х ??х ?????ся ??а ???і??ї
?????і, ? ?лю?є 5 ???х ???ій, 3 ?????і, 25 ???, 22 ???ії ??? ? 2 б???х
???.

6.2. З???а ??к????а ?????і ? її ??і??я ? ??т?ії ? в ??є?. Р???і?ь ??ї
?ля?и ???и ?є як ??ві і?????? ??, ????? ???м ?я ???, ?к і ?? ??і?і,
?в’я?? з ?????ю ?????ня ? ???і ? з ?????я? ?д?????о ??? ??ї ?ля?и ???и.
Р???л ?????і на ????ї ?????й ??є?м. Н??? ?ля?и ??я? ???? ????? ???і??
?к, ??і? Festuceta beckeriі, Koelerieta glaucae, ??е Corynephoreta
canescentis. О???? ?? ф??ю?ся ? ???і?? ????нях, ?? ?????? ??і??? ?????я?
Poeta angustifoliae ? Agrostideta vinealis. Н?? в ?л?? ?????і ??? ????х
?к. За ???м ????х ????? ?? є ????н?и ?я ?і????ї ???и – ???жаю? ??? ???ій
Festuceta pratensis, Poeta pratensis. Мі?я? ?я?і ??? ???ій Alopecureta
pratensis, Phleeta pratensis. Б???ті ?? ????? ?????? ???? ??а?й Cariceta
acutae, Glicerieta maximae. Лі?? ??? ????л?і ??і??? ?і??и ?????
??л?о-????и ??? ???ій Saliceto (albae) populeta (nigrae) ? Acereto
(negundii) populeta (nigrae). С?? ???ї ?????і ???? ?о? ??аю? ???? ???и
???ії Querceta roboris ? ??о? ?? із ???? ?о ???о-???? ???? з Carex
praecox. Ч????? ??п??ня ?????? ??ю?о, ??і??? ???ія? Saliceta acutifoliae
? Amorpheta fruticosae. Б???? ?? ??аю? ???? ????і ?ля?и ?т??в. В їх
????? ???і ???жаю? ??? ???ій Glycerieta maximae, Phalaroideta
arundinaceae, Cariceta acutae. Б??а, ? ??аю? ???? ?ля?и, ?????? ????
???ії Cariceta аcutiformis. В?? ?????ь ??? ??? ??і ????й ???ів ? Д??а.
Н???ш ???? ??д ???ій ?????? ???н?? є Nuphareta luteae, ?????аю?ї – ???ії
Lemneta minoris, Spirodeleta polyrhizae, Hydrochareta morsus-ranae;
????ї ?????і – Ceratophylleta demersi, Potamogetoneta perfoliati,
Elodeeta canadensis; ?????-??? – ???ії Phragmiteta australis, Typheta
latifoliae, Typheta angustifoliae, Sparganieta emersii.

Р???і?ь ???о ???а ?є ???і?і ??. З??? лі?? ??? ????ю? ? о???х Д?????,
Гі???к, Т???в. На і?? ???? ? ? ????х ? ??а ?ля?? ???и ???є ??а ?????ь.
Ві?і??, ? ??і?? ?????? ?????ня ? ???ах, ? ???? ??? ??и – М???ь, Д?????,
Гі???к, Т???в. О??? о????? ?????і ко??о ?т??, ???? ??? ???? ???ії.

6.3 К?????я ?????і ? ?????ою ???ою. Для ???? ???і??ї ????ї ?????і ?????і
???? як ???ня?х ???в, ?к і ?????. В?і?? 15 ??ів, 24 ?ря?а, 33 ?юзи, 62
??і?ії. Х?а ? ?????ій ?? ??є є??ї ????юю?ї ??і ? ?????ій ???і??й ????ї
?????і У???, і?ую? ?????ня ? ???х ??х та ???і???і ??и, ????? ?я ????х
????ів і?? ???? У??ни. Ві?і??, ? ???? ?????? ??и???ї ?я ?????і ????ї
??і??ня ???нює?ся ?м, ? в ??ях ???ків ??і?ю?ся ??і ???и: ?є ??е ??е
????я ?ся? ?????в, ???ую?ся ??і?і ?????? ??. Ві?і??, ? з??? ?????ь є
???ю ?я ???и Д??а і її ???????? ??д є ???? ? ??д??о ?я ???и К?і???о
????? ?????а ? ?я РЛП ??????і ???”.

6.4 Х??т???? ?????в ?????і, ????х ? ????ч?ю ???і?цією. Лі?? ?????ь ???у
??і??ня ?????? ??? ???и, п’я?? ?ю??. П???ає ?????ь ??у Salicetea
purpureae – ???? ???о-???? ??, ???а ?. Salici-Populetum. Н???ш ??? ???і
?? ???? в ?. Myosotido palustris-Salicetum albae. В її ??????у ???
????ю? ???і?? в?и. З?и ???у ???? Amorpha fruticosa ? л?? ??? ????і ? ?.
Euphorbio virgultosae – Amorphetum fruticosae. Н???ш ???і?і ?????я ??в
із ??о?м ?о ???? з Carex praecox ???? (??і? ?д ???м Pinus sylvestris)
????і ? ?. Galio veri-Aristolochietum clematidis. Лі? ? ???? в ??? ??а є
??о ??? ?????и ? ???аю? ???й а?????? ??. Ц? ?я?ює?ся їх ???і?ь ? ??????
???м ? ??у Robinietea. З???і ???и ????і до ?ю? Alno-Ulmion ??у
Querco-Fagetea. У????ня ???і? ? ????ів із Salix acutifolia ????і ? ?.
Artemisio dniproicae-Salicetum acutifoliae ??у Festucetea vaginatae.

Л?? ?????ь ???а??а 3 ???и, 6 ?ря??и, 8 ?ю?? ? 15 ??і?ія?. На ????, я?
?ю? ????у ???ню, ???ю? ????я ???? ???і?? л?? ?. Centaureo
borysthenicae-Festucetum beckerii ??у Festucetea vaginatae. У????ня ???а
В??? із ?????ям Corynephorus canescens ? ?????я ????ів ? ????в і?? ???ів
????о ? ?ю? Corynephorion canescentis ??у Sedo-Scleranthetea. З??е
??р?ня ? ??т?ії ??і??ня ?ю? ?????я ?ю?в Agrostion vinealis ? Poion
angustifoliae з ??і?ш ???і??о ?ря?у ??у Molinio-Arrhenatheretea. С??
????? ????? ?к, ??????х ???? ?ю? Festucion pratensis, ?. Festucetum
pratensis є ??і?ш ????ю. С?? ????? ????? ?к ??у Phragmiti-Magnocaricetea
??і?? ??і ??? ас. Caricetum gracilis. В?? ?????ь Д??а ? ????іх ??к є
???ю. На ????ї ??і??ня ????є?я ????а ????ь ?????в, ?я??? ?я ??? м. К??
(З?, 1998). В ??і? ???? ???? ??и ?іх ????х ?????в, їх ?????? ?? ? ?????і
??р?ня.

6.5. С??і???ня ?????в ?????ї ? ?????? ???і??й. О?і?? ?я ???? ?????? ?
?????ї ???і??й ?????ую?ся ??і ???ії, ???і?і?ь ???ів ?????? ? ?????ї
???і??й, ????, ? є ???ою. Р??я?ю?ся ???? ?і?і?о??я ?????в, ??і?є?ся, ?
??і?ії ?????? ???и є ??ш ???? ?ді?? і ?’є?ую?, як ???о, ???? ???ій.

Р??л 7. Д??і? ????? ???у Р?і?у д????ь

7.1 П???і ?і? ????? ??и?. До ?х ? ???и? ????ня ??ів і ??? ???и ? ?і? ??д
в ???х ?????ях. З????я ?с?в ???є?ся з ?я? ??????х ???? ??’я?х ???і?в,
??м із ?? з’я?яю?ся ???? Salix acutifolia. Н??і ????о ???і Salix
acutifolia ??ают?я і ??ую?ся ?лю??и із ?????ям ??ів в ??’я?? ???і. П?
????с? ???я ????є ???в ???, ?, ??рюю? ??г, ???ює ??? ?і??ю??? ?? Salix
acutifolia ? ?? ???о я?? ?? ? ?я? ??в ??і?у. Т?? ??м, ???лює?ся ???? ?п
?????і – ???? ??.

В?? ?????ь у ?у?і?іх ???? ???, як ???о, т? ?я?. П? ????? ????іх ???
????о ?????ся ?і???я ??? ????в, ? ????ю?ся ?и ?????і ??ї. У??юю?ся ???і
?????-??? ?????і, я? ??м ?інюю?ся ??о-??т?? ????. П? ?р???і ????ї ??и
Д??а ??і?а ?? ???? ??????? ??ю?? ???ям Potametum perfoliati. І?? ????м
???? є ????а ??? ????і?? ?????? ??в ??? ? ???е?.

7.2. А?????і ?і? ????? ???у. О???? ????и ??????х ?ін ?????і в ???? ??
?????я ??в, ??? ?????я ? ????я ? ??х, ? ????ся ? їх ??і. В ХХ ??і?і
??і?ш ?є?? с?? ?і? ????і??о ??? ? ????ня ????й, ???? ?????? для ???и
?????? ??? (???а Acer negundo ? Amorpha fruticosa). З?аз ??д ?іх ??????х
???ів ??іл? ???? є ??????.

Р??л 8. С???і?а о??а ???ів Д??а в ??х м. К??

8.1. Рі?іс? ?? ??и. На ????ї ??і??ня ?я??о 18 ??і?? ??в (??. 1), ? ????
? ??х ???? ??: 1) ?лю?? ? Є?????? Ч???? ??? (Tragopogon ucrainicus ?
Senecio borysthenicus) 2) Б???? ????ї (Salvinia natans ? Botrychium
multifidum), 3) Ч???ї ??и У??? (Salvinia natans, Dactylorhiza incarnata,
Epipactis heleborine, Сarex buxbaumii, Trapa natans s.l., Aldrovanda
vesiculosa, Juncus bulbosus, Lycopodiella inundata); 4) ?????о-??і?і ??
– ?, ? ???яю?ся ?і?о з ???ям К???? ???ї p?и ???? ????в ?д 2000 р.
(Gentiana pneumonanthe, Nymphaea candida, Nymphaea alba, Viola stagnina,
Convallaria majalis, Iris sibirica, Dianthus pseudosquarosus).

Т??ця 1

П?????і?ь ??в Є???с??о Ч???? ???, Б???? ????ї ? Ч???ї ??и У??? ? ????ї
??і??ня

Н?? ???иП??г. ? ??а ???аО с т р о в иВ?и-?йМ?о-??Т?-

xа-

?вДо-?б.Гі?о-

??Жу-?вБ?і?н.*К?а-?йО?-?нДи-?йВ?и Є?о????о Ч???? ???Senecio
borysthenicus +Tragopogon ucrainicus +В?и Б???? ???іїSalvinia natans
**+++++++++Botrychium multifidum ++В?и Ч???ї ??и У???Dactylorhiza
incarnata +++Epipactis heleborine +Trapa natans s.l.+++++++ Сarex
buxbaumii +Lycopodiella inundata ?Juncus bulbosus+?Aldrovanda
vesiculosa ??+++++* Б?і??? ??ів ?????я ?ж. о. К??? ? О??н

** Salvinia natans є ??ж ??м Ч???ї ??и Ук?ї?

Вия??а ??ж ??а ??в, ? ?ють ????? ????я, ?? ? ?? ??? (Corynephorus
canescens, Thelypteris palustris, Teucrium scordium, Fragaria viridis
??).

8.3. Х??????а і?ую?х ???но-????? ????й. З ??ю ???и ????х ???ів ? ????ї
??і??ня ???? п’я? ????ів ? ?? ?м’я?а ???и ????о ???ня: ???????і?? ????
???? Б???я” (32 ?), ?????й ???? ????ь-Л????? (217 ?), ????а ?м’я?а ???и
“Ві??й ?????? ???ляр ??? ??? ”, ?????й ???? ??ів ??і? (361 ?),
???????і?? ???? ???? О??н ? К???” (470 ?), ?????й ????к ? ??? ??зі
?. К??” (80 ?). З???а ??а ????ів с???? 19 % ????ї ????ня. В ??і? н??е?
їх ???а ??????ка. Ві?і??, ? для ???ї ?????? ???а ???а ??і?ш ??? ?ля?к ?є
?????ь із ????ю ???ою ????м в?єї ????ї.

8.4. О??? ??????і?я. Р?і???? ?????й ?? як ????????а ????-????а ????я.
С???ня ???і?? ??? є ???? ???м з????я ??і???і?я. Т???ія ??і??ня є ???ою
Д?????? ???і??о ?р??у. Я??и ??о ???? є ??м ????х ? п’я? ?????их
????-????? ?’є?ів ???ї ??і, ????о ????????і. Ві?і?? ?????і ????ї ??і?е?я
? її ??е в ???і?ій ???.

П??н??а ?я ???и ????ї ????я р?і???? ?????й ?? (РЛП) і?? в ????-?????у
??і з ???у 90-х ??в і є ???н?і???ою, ???? в ?й ?є?ую?ся ?о?? ???и ?
????я, ????ня і???о-????? ????й ? е????а ???. Об’є?и ?єї ????ї ?ю? ряд
??????: ??рюю?ся ?з ????я ????х ?ля?к у їх ????в, є ?’є??и ? ?????, а
????о ???я?у??я ? ?????ня ??. Для ??я???ня ? ??????ї ?????ня ?????????
????й ???я? їх ????я. Ві??і?і РЛП ???? в Є??і ??? ???аю?ся, ???ю? з ??я
60-х ??в, і ?? ???о ????ую?, ??аю? ??? ??і (24% ????ї Ні???и, 13%
Ф??ії), ? ?і??ь ?о ????і?ь і ?т???ь ?єї ????ї. В ????-?????у ??і ??ї
???и РЛП ???ю? ??є ??е, ??аю? 1% ????ї У???, 18% її ?????о ??у. П??
???і? ???и ?я ????я РЛП ? є ?????.

8.5. Р?????ї ?? ?????ня ????ї ? ???о??? ????я ??????о ?????? ??у ??????
????. В???л?о, ? ????я ??і??ня ???і?є ???м ?я ????я РЛП. З?????? ????є
????я ??о ?????????о ?’є?у. До ???? ?? (20% ??у) ?п?п???о ?лю?? ?і ????ї
????х ????-??ві?? ?’є?ів, ?ля?и ???ів Д????? ? Т???в, ? ?я??і ??ля?ї
Botrychium multifidum, ? ?я? і?і. До ?? ?????? ????ї – ??? ???у ????ї,
5-10% ? ?? ?а????ї ????ї. Б??? ?? б ? ?і???? ????і ???, ?б ???? ??? ??я
????м ?????м в ??і. Г?????а ?? ?? ?лю?? ???у ????я К????? ?ля о. Ж?ів.
В???? ????і ??ди ?я ??я???ня ???х ?ля?к ???ів. Н???ш ??????? ??я??и
?????ня т???ії є ???? ????ї ? ???і?? ???. Пі???е?, ? ????е ??я???ня
??і??о ві????, ???? ??? ???і?? ???, ?????я ?????? ?я???і.

ВИСНОВКИ

1.У ??і ????ї ???ів Д??а ? ????ї ???и ??а? в ??х м. К?? ?я??о 717 ??в
в?? ???? ???, я? ???? ? 364 ?дів, 99 ??н. А??з ??и ?я?яє ??, ? ??ую? ?
її ????? ???? ?д ???х ???л?о-????є?????х ? ?????? ???????????их ??.

2. Бі??????а ????а ??и з ?????ям ???-???????в, ????ю ????ю ?????в, ?????
??в ?? в ??? є ???ю ?я ???у. За ???к ???і???ї ?? ? ??о????о ?????ня
????а ??? ????і?в, ????в ? ???????? ???.

3. А??з ???і?? ?? ? ????ню ? ???у ????і ???в, ? ????ь ??в ???? ? ?? із
???і? ?????и ? ?м ???ом. Н???ш ????? є ???и ???? ???????ї ???і?? ??и.
Е???-????а ????а ????? ?????я ??? ???ів ? ??? ????о ?к, ???? ?и з ??р?х
??і?ш ????х ???о-????? ?? є ???и. Д?? ?с? ???? ?????м ??м, ? ?і??ь ?о
??? ?????? ?????ня.

4. С?????й ???т ??и ???є 290 ??в (40%), з ?х 139 (19,4%) ?????х ??в, 151
(21 %) ??і??. С?? ??і?в ??і?ш ????ю є ??а ????і?в. В ?в???ій ???ї ? ????
?т??і??ї ??? ????ю? ???і?, ? с???м ????я – ????і?. П???а ?? ???ть ??м
??і????????о ????ня ? ??м ????м ??я XV ??і?я. Ві?і?? 20 ?????их ??в ? 60
??в з ???ю і??і?ою ????і?ю. З??а ??? ?????х ? ??і?? ??? у ??і ???у є
ві????ням ????ї ????ї ???????ї ??и У???.

5. Р???і?ь ???у ? ?????ю ???ою ?????? 5-? ???? ???ія?, 3 ??р????, 25
???и, 22 ???ія? ??? ? 2 ???? ???. Лі?? ??? ???жаю? ? ???? Д?????,
Гі???к, Т???в. На і?? ???? ? ? ????х ? ??а ?ля?? ???и ???є ??а ?????ь.

6. К?????я, ????? ? ???м Б??-Б??е, ???є, ? ????е ????іття ???у ????ь 15
??ів, 24 ?ря?а, 33 ?ю?, 62 ??і?ії. Н???ш ???? ??? ??і?ій
Lemno-Spirodeletum polyrhizae, Caricetum gracilis, Centaureо
borystheniсae-Festucetum beckerii, Salіcі-Populetum.

7. П???і ?і? ?????і ?????? ??????? – ????ня ??ів ? ????х ??? ? ?????????
– ?і? ??д в ???х ?????ях. Пі????а ??? ?? ??????х ???ів, ???? ?????о? ?
????а?я ???р в ???? ????? ???у ????ї ??і??ня.

8. В??а ?????а ??і?ь ????ї ?????є?ся ????ям ?т 18 ??і?? ??в. Вия??і 2
??, ?лю?? ? Є?????? Ч???? ???, 2 ?? – ? Б???? ????ї, 8 ??в – ? Ч???ї ??и
У???, ?????о-??і?і ??, а ??ж 5 ?????в ?????і, ?лю??х ? ???? ??и У???”.
Т???ія є ?к? ??ою в ?????у ???і як locus classicus 12-? ???ів.

9. Т???ії ???ів ? ???и в ??х м. К?? ???і як ?я ????ня ??і???і?я ??а,
????я ?? ???і??о ???у, ?к і ?я ????ня Д?????? ???? ????і У??? в ??му.
К?м ??, ? ???і ??я ????ї ? ???і?? ???. В ??? ?ґ????е ??ре?я ??????о
?????го ??у ?????? ????.

СПИСОК о??і???х ??ь ? ??ю ????ії

1. Ц???а Г.О. С???і?а ?р?????а ????? ?і? ???ів Д??а ? ????ї ???и ???и в
??х м. К?? // У?. ??н. ??. – 2003. – Т. 60, № 4. – С. 397403.

2. Ц???а Г.О. Р?і???і ????? (????) ??и в Є??і ? в У??? // З??і?а ??? в
У???. – 2002. – Т. 8, В?. 2. – С. 18-25.

3. Ц???а Г.О. А?????а ??????я ?????і Д?????х о???в в ??х м. К?? // Ю.Д.
К??? і ???а ????а ??а. М??і?и ???, ??вя??х 100-??ю з ?я ????ня Ю.Д.
К???а. – К: Фі??????, 2002. – С. 315- 318.

4. Ц???а Г.О., А??є?о Т.Л., Пря?о О.І. Р???? ??? ???ів Д??а в ??х м. К??
// У?. ??н. ??. – 2002. – Т. 59, №2. – С. 135 – 140.

5. Цу??? Г.О., Пря?о О.І. Д??д ??????ня ??о???х ?????х ??ів (????х,
?????х) в Є??і // Н???-????е ? ?????-?а?? ?????ня ?я???і ?????? л?????
??ів. – К., 2004 – с. 4 – 9.

6. Tsukanova A. Regional landscape parks in Ukraine // Proceeding of the
4-th Conference on Conservation of wild plants.
http://www.plantaeuropa.org.

7. Цу??? Г.О. Фі?????і?я о??вів Д??а М???ь ? Д?????, я? ???я?ся в ??х м.
К?? // А???? ???? ???? ? ???ії. М??і?и ?????ї ???х ???-????в У???. –
К?в, 2000. – С. 63-64.

8. Цу??? Г.О. Фі?????і?я, ???? ??и ? ?ан ???и ?і????х ???ів у м. К?? //
А???? ???? ?т?і? ? ???ії. М??і?и ?????ї ???х ???-????в У???. – Ні?н,
2001. – С. 77.

9. Цу??? Г.О. Рі?і?і ???и ???ів Д??а в ??х м. К?? ? ?? їх ???и /А????
???? ?????, ?????и, ???ії ? ????ня ??????і?я. М??і?и ?????ї ???х
??их-????в У???. – Л?ів, 2002. – С. 239-241.

10. Ц???а Г.О. С?????ія ??? ?????і ???и Д??а в ??х Г??? ?? м.К??//А????е
???? ???? и э???и. М???? ?????и ???х ?ё?х-????в. О??а, 2003. – С. 98-99.

11. Цу??? Г.О. Лі?? ?????ь ???ів ? ???л? ???и Д??а в ??х Г??? ?? К?? //
М???? IV ??????й ?????и ???х ?е?х, ??я??? П.С. Пo??ня?, И?-? М????? ?с.
У?????а ??. – М??а, – 2004. – с. 187-188.

12. Цу??? Г.О. С????? ???и ???ів Д??а ? ????ї ???и в ??х Г??? ?? К?? //
А???? ???ми ???? ? ???ії. В. 9. М?-? ?????ї ???х в??х-????в. 7-10 ???я
2004. К?і??? ????й з??і??. К?ів, У???. – С. 136-138.

13. Tsukanova A. The neophytes of the flood-plain in Kiev //
Botanikertagung 2004. – Braunschweig. – P. 312.

Ц???а Г. О. Ф????не ? ????е ????і?я ???ів Д??а в ??х м. К?? ? ?? ??о?.-
Р???.

Д????я ? ???тя ??о?? ???я ????а ???і?? ?? ? ??і??і?ю 03.00.05 – ????.-
І???т ?т?і? ім. М.Г.Х???? НАН У???, Київ, 2005.

Д????я ??вя?? ???ню ??и ? ?????і, ??????о ???ня ???ів ? ????ї ? ??а Д??а
???и ???и в ??х м. К??. В????? ??и??? ? ????е ????і?я, ????? ??із ??и ?
?я??а ??? ?? ??????ї ?????ції. В????, ? ??а ????є 717 ??в ??х ???? ???,
я? ???? ? 364 ??в, 99 ??н, ? ?є ????? ???? ?ж ???? ?????-с?????????? ?
??????и ??ьо?????????и ???и. П???і??? ?????у ???ю ??и, ?я?е? її ??і???
?д ?????? ??и м. К?? в ???. Н???і ?? ?о ???и, ? ?? ???і з ????ї ??і??ня.
На ?????й ??? ???л?а ???і??я ?????і. В?і?? 5 ???х ???ій, 3 ??????, 25
???, 22 ??а?ї в??х ??? ? 2 ????. Вс????і ???? ???мі?о?і ??і??я ?????і.
Р????а ?????м ?????а ???і??я ?і??ь, ? ????е ????і?я ???у ????ь 15 ??ів,
24 ?ря?и, 33 ?ю?, 62 ??і?ії. П???і??? ????ї ????х ? ??????х ?ін. Вия??о
18 ??і?? ?дів ? 5 ???ій, ?лю??х ? ???? ??и Ук?ї?”. Р??я?? і?ую? ? ????ї
??і??ня ????-??ві?і ????ї ? ??????о ????ня ???и ??і?ш ??? ?ля?к із
???ною ???ою ????м ?ієї ????ї. Н?бі?ш ??ня?ою ?я ??о ???а ????я ??????о
?????? ??у. Р??я?? ????ї ???? ?’є?ів ?єї ??го?ї. Н????о, ? ????ї ?тр?ів
? ???и в ??х м. К?? ???і як ?я ????ня ??і???і?я ??а, ?? ???і??о ???у, ?к
і ?я Д?????? ???? ????і У??? в ???. Р????і ????ії ?? ????я ??????о
л?????о ??у “Д????? ????.

Клю?? ??а: ??і???і?я, К?в, ???и, ????й ???, ???а, ?????? ?????й ??

Tsukanova G.O. Floristic and cenotic diversity of the Dnieper islands
within Kyiv and its protection. – Manuscript.

This thesis is presented for the Phylosophy doctor degree, speciality
03.00.05 – botany. – M.G. Kholodny Institute of Botny of the National
Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

This thesis is devoted to studying the flora and vegetation, sozological
value of the Dnieper islands and bank part of the flood-plain within
Kyiv. Florictic and cenotic diversity is determined, the analysis of
flora is made, the significant influence of the anthropogenic
transformation is noted. It is shown, that flora numbers 717 species of
high vascular palnts, belonging to 364 genera and 99 families, and it
has the transitive character between the nemoral-middleeuropean and
forest-steppe ancient-mediterranian floras. The data about the taxons,
described from the territory of our investigation, is given. The
synanthropic fraction of flora is analized and its difference from the
synanthropic flora of Kyiv in general is shown. The classification of
vegetation on the dominant basis is elaborated. 5 forest formations, 3
bush, 25 meadow, 22 water, 2 swamp formations are distinguished. The
general pecularities of vegetation distribution are described. The
elaborated scheme shows, that cenotic diversity of the region numbers 15
classes, 24 orders, 33 alliances, 62 associations.The tendences of
natural and anthropogenic changes are analized. 18 protected species and
5 formations from the “Green book of Ukraine” are found. Existing
protected areas are described. Combining protection of the most valuable
parts with the general protection of the territory is advised. The most
suitable form is the category of the regional landscape park. The
tendences of the development of such category is considered. It’s
emphasized, that territories of the islands and adjoin part of the
flood-plain are important for both protection of the city biodiversity,
its ecological network, and for Dnieper ecological corridor of the
econetwork of Ukraine. The propositions for creation the regionl
landscape park “Dnieper islands” are elaborated.

Key words: biodiversity, Kyiv, islands, plant cover, protection,
regional landscape park

Ц???а А. А. Ф??????е и ц?????е ?????? ???? Д??а в ???? г. К?? и ?о ???.
– Р???ь.

Д????ия ? ????е ??? ???и ????а ??????х ?? ? ??????и 03.00.05 – ????. –
И???т ???? ?. Н.Г.Х???? НАН У???, К?в, 2005.

Д????ия ??я?? ???ию ??ы и ???????, ???????о ???ия ???ов и ???аю?й к ??у
Дне?а ??и ??ы в ???? г. К??. У????? ??и????е и ?????? ??????, ???? ???
??ы, ???? ?????? ?ия?е ??????й ??????и. П???о, ?о ?о? ?????т 717 ??в ???
????? ????, ???е ??ся?я к 364 ??м, 99 ???т?м, и ??т ????? ???? ??у ???и
?????-????????? и ?????? ???????????и ???и. П???? ??? ?о ???ы, ???е ??
???ы с ????? ?????ия. П???????а ?????ая ???я ??ы, ?я??ы ? ???я ? ??????
??ы г. К?? в ??м. На ?????й ??? ?????а ??????я ???????. В???о 5 ??ых
???ий, 3 ??????х, 25 ???, 22 ??? и 2 ???? ????. У????? ??е ?о???? ????ия
???????. Р?????ая ?????? ??????ая ??????я ???????т о ?м, ч? ??????
?????? ???а ???ля? 15 ???в, 24 ?ря?а, 33 ?ю?, 62 ?????. П???????ы ????и
????х и ??????х ????й. Выя??ы 18 ??? ?д? и 5 ????, ?лю??х в ???ую ??у
У???”. Р????? ????ю?е ? ????? ?????ия ????-????? ????ии и ????? ????я
??? ???? ??? ???? с ??й ???й э???? ?? ?????. Н???е ???я?й ?я э?? я?я?ся
????я ?????? ?????й ??. Р????? ????и ???ия ???? э?й ????и. П?????, ?о
????? ???? и ??ы в ???? г. К?? я?яю?я ???и ?к ?я с????я ???????я ???, ?о
э??г???? ???а, ?к и ?я Д?????о к???а э??? У??? в ??м. Р?????ны ?????я
?????? ???ия ??????о ?????? ??а ?????? ????.

Ключ?? ??а: ???????, К?в, ???а, ?????ый ???, о??а, ?????? ????н? ??

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020