.

Фізіотерапевтичні методи корекції адаптаційних процесів у студентів, що прибувають на навчання в Криму (автореферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4433
Скачать документ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ

НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ

ТА МЕДИЧНОЇ КЛІМАТОЛОГІЇ ім. СЄЧЕНОВА

ЯЩЕНКО СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА

УДК 615.847.8+615.835:616-003.96-057.875(477.75)

Фізіотерапевтичні методи корекції адаптаційних процесів у студентів, що
прибувають на навчання в Криму

14.01.33 – курортологія і фізіотерапія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуттяя наукового ступеня

кандидата медичних наук

Ялта – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному медичному університеті ім.. С.І.
Георгієвського МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Єжов Володимир Володимирович,

Кримський державний медичний
університет

ім.. С.І. Георгієвського МОЗ України,
кафедра фізіотерапії і

курортології, професор

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор,

Тондій Леонід Дмитрович,

Харківська медична академія
післядипломної освіти

МОЗ України, кафедра фізіотерапії і
курортології,

завідувач кафедри

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти

Ім.. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра
медичної реабілітації

Фізіотерапії та курортології, м Київ.

Захист відбудеться 7 квітня 2004 р. о 14.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 53.610.01 при Кримському республіканському
науково – дослідному інституті фізичних методів лікування і медичної
кліматології ім. І.М. Сєченова (98603, україна, Крим, м. Ялта, вул.
Мухіна, 8).

З дисертацією можня ознайомитися в бібліотеці Кримського
республіканського науково – дослідного інституту фізичних методів
лікування і медичної кліматології ім. І.М.Сєченова (98603, україна,
Крим, м. Ялта, вул. Мухіна, 8).

Автореферат розісланий 5 березня 2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради
А.Ф. П’янков

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ tc “ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ”

Актуальність теми: Реакції організму на зміни навколишнього середовища
якісно різні і можуть коливатися від фізіологічно оптимальних до
патологічних. Важливою задачею в оптимізації перебігу адаптаційних
процесів є розробка й застосування методів і засобів підвищення
неспецифічної й специфічної резистентності організму, його адаптаційних
можливостей. З цією метою використовуються методи електро- і
світлолікування (Шмакова І.П., 1996; Самосюк І.З., 1999; Сокрут В.Н.,
2000; Богданов Н.Н., 2003), різні медикаментозні й рослинні засоби –
адаптогени, (Граєвська Н.Д., 1993; Шилова С.В., 1995; Пастушенков Л.В.,
Лесіовська Е.Е., 1995; Солдатченко С.С., 2001). tc “Актуальність теми\:
Реакції організму на зміни навколишнього середовища якісно різні і
можуть коливатися від фізіологічно оптимальних до патологічних. Важливою
задачею в оптимізації перебігу адаптаційних процесів є розробка й
застосування методів і засобів підвищення неспецифічної й специфічної
резистентності організму, його адаптаційних можливостей. З цією метою
використовуються методи електро- і світлолікування (Шмакова І.П., 1996;
Самосюк І.З., 1999; Сокрут В.Н., 2000; Богданов Н.Н., 2003), різні
медикаментозні й рослинні засоби – адаптогени, (Граєвська Н.Д., 1993;
Шилова С.В., 1995; Пастушенков Л.В., Лесіовська Е.Е., 1995; Солдатченко
С.С., 2001).”

На думку провідних фахівців, що займаються проблемами медичної
реабілітації (Лисенюк В.П. 2000; Тондій Л.Д., 2000; Бабов К.Д., Лобода
М.В., 2002) більшість фізичних факторів впливають на центральну
гемодинаміку, периферичний судинний тонус, вегетативну регуляцію, а
також на ендокринні механізми, що відіграють важливу роль у розвитку
адаптаційних, пристосувально–захисних реакцій організму. tc “На думку
провідних фахівців, що займаються проблемами медичної реабілітації
(Лисенюк В.П. 2000; Тондій Л.Д., 2000; Бабов К.Д., Лобода М.В., 2002)
більшість фізичних факторів впливають на центральну гемодинаміку,
периферичний судинний тонус, вегетативну регуляцію, а також на
ендокринні механізми, що відіграють важливу роль у розвитку
адаптаційних, пристосувально–захисних реакцій організму. ”

Гомеостаз і адаптація – взаємозалежні процеси, які доповнюють один
одного. Тому актуально вивчення адаптаційних реакцій, які розвиваються у
пацієнтів, що одержують санаторно – курортне лікування. Скорочення
термінів цих реакцій для досягнення максимального ефекту терапії в
умовах курорту є дуже перспективним (Золотарьова Т.А., 2000; Торохтин
О.М., 2002; Шувалова І.Н., 2002; Ярош А.М., 2002). tc “Гомеостаз і
адаптація – взаємозалежні процеси, які доповнюють один одного. Тому
актуально вивчення адаптаційних реакцій, які розвиваються у пацієнтів,
що одержують санаторно – курортне лікування. Скорочення термінів цих
реакцій для досягнення максимального ефекту терапії в умовах курорту є
дуже перспективним (Золотарьова Т.А., 2000; Торохтин О.М., 2002;
Шувалова І.Н., 2002; Ярош А.М., 2002).”

В іноземних студентів, які вступили до вузів України на навчання,
існують особливості адаптаційних процесів, пов’язані із зміною
клімато-географічних умов. Відомо, що вже при переміщенні на 100 по
географічній широті потрібно пристосування організму до нового теплового
й ультрафіолетового режиму, при переміщенні по довготі порушується
звичайний добовий біологічний ритм (Бокша В.Г.. Богуцький Б.В., 1980;
Матюхін В.О., Разумов О.М. 1999). Чим більш виражена контрастність між
кліматичними умовами місця постійного й тимчасового мешкання, тим більше
навантаження падає на фізіологічні системи (Magnusson A., Axelsson
I.,1993; Федорова О.И., Северін А.Е.,1997). tc “В іноземних студентів,
які вступили до вузів України на навчання, існують особливості
адаптаційних процесів, пов’язані із зміною клімато-географічних умов.
Відомо, що вже при переміщенні на 100 по географічній широті потрібно
пристосування організму до нового теплового й ультрафіолетового режиму,
при переміщенні по довготі порушується звичайний добовий біологічний
ритм (Бокша В.Г.. Богуцький Б.В., 1980; Матюхін В.О., Разумов О.М.
1999). Чим більш виражена контрастність між кліматичними умовами місця
постійного й тимчасового мешкання, тим більше навантаження падає на
фізіологічні системи (Magnusson A., Axelsson I.,1993; Федорова О.И.,
Северін А.Е.,1997). ”

Адаптаційні реакції в іноземних студентів, які викликані переміщенням у
новий для них клімато-географічний регіон, із зміною соціальних і
психофізіологічних умов, рядом дослідників виділяється в самостійну
проблему (Пономарєва В.В., 1990; Грініна О.В., Кіча Д.І., 1995; Єрмакова
Н.В., 1997). Головною особливістю цієї проблеми варто вважати те, що
іноземним студентам доводиться пристосовуватися до більшого числа нових
умов життя, зміни кліматичного пояса, змін характеру харчування,
сольового складу води, мікрофлори, соціально – психологічних факторів.
Розумові і психофізичні навантаження, пов’язані з навчанням у вузі,
викликають напругу адаптаційних механізмів, що позначаеться в підвищенні
захворюваності зазначених студентів і, у решті решт, може негативно
позначитись на якості навчання. tc “Адаптаційні реакції в іноземних
студентів, які викликані переміщенням у новий для них
клімато-географічний регіон, із зміною соціальних і психофізіологічних
умов, рядом дослідників виділяється в самостійну проблему (Пономарєва
В.В., 1990; Грініна О.В., Кіча Д.І., 1995; Єрмакова Н.В., 1997).
Головною особливістю цієї проблеми варто вважати те, що іноземним
студентам доводиться пристосовуватися до більшого числа нових умов
життя, зміни кліматичного пояса, змін характеру харчування, сольового
складу води, мікрофлори, соціально – психологічних факторів. Розумові і
психофізичні навантаження, пов’язані з навчанням у вузі, викликають
напругу адаптаційних механізмів, що позначаеться в підвищенні
захворюваності зазначених студентів і, у решті решт, може негативно
позначитись на якості навчання.”

В оптимізації адаптаційних процесів в іноземних студентів обґрунтоване
використання фізіотерапії, що має низку переваг у порівнянні з
медикаментозними засобами: мінімальна можливість розвитку побічних явищ,
передбачуваність впливу, відсутність звикання. Крім того, комплексний
вплив фізіотерапевтичних методів має високу біотропність і м’яку
адаптаційну дію. tc “В оптимізації адаптаційних процесів в іноземних
студентів обґрунтоване використання фізіотерапії, що має низку переваг у
порівнянні з медикаментозними засобами\: мінімальна можливість розвитку
побічних явищ, передбачуваність впливу, відсутність звикання. Крім того,
комплексний вплив фізіотерапевтичних методів має високу біотропність і
м’яку адаптаційну дію.”

Актуальність теми дослідження обумовлена перерахованими вище фактами і
незначним числом робіт, присвячених застосуванню методів фізіотерапії,
спрямованих на корекцію адаптаційних процесів в іноземних студентів. tc
“Актуальність теми дослідження обумовлена перерахованими вище фактами і
незначним числом робіт, присвячених застосуванню методів фізіотерапії,
спрямованих на корекцію адаптаційних процесів в іноземних студентів.”

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана
в рамках тем науково – дослідницьких робіт кафедри фізіотерапії
факультету післядипломної освіти Кримського державного медичного
університету ім. С.І. Георгієвського “Природні біорегулятори і методи
апаратної фізіотерапії у відновлювальному лікуванні хворих з
кардіореспіраторною і нейроортопедичною патологією” (№ 0102U000327,
2002-2006 рр.), і кафедри загальної гігієни КДМУ “Вплив екологічної
ситуації на стан здоров’я населення ряду регіонів Криму” (№0101U005294,
2001-2006 рр.). tc “Зв’язок роботи з науковими програмами, планами,
темами. Робота виконана в рамках тем науково – дослідницьких робіт
кафедри фізіотерапії факультету післядипломної освіти Кримського
державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського
Природнібіорегуляториіметодиапаратноїфізіотерапіїувідновлювальномулікува
нніхворихзкардіореспіраторноюінейроортопедичноюпатологією (№
0102U000327, 2002-2006 рр.), і кафедри загальної гігієни КДМУ
Впливекологічноїситуаціїнастанздоров’янаселеннярядурегіонівКриму
(№0101U005294, 2001-2006 рр.).”

Мета і задачі дослідження. Дослідження адаптаційних процесів у
іноземних студентів, що прибули для навчання, при зміні кліматичних
факторів, умов життєдіяльності для обґрунтування комплексу
фізіотерапевтичних методів, спрямованих на зменшення негативного впливу
цих факторів на здоров’я даних студентів. tc “Мета і задачі
дослідження. Дослідження адаптаційних процесів у іноземних студентів,
що прибули для навчання, при зміні кліматичних факторів, умов
життєдіяльності для обґрунтування комплексу фізіотерапевтичних методів,
спрямованих на зменшення негативного впливу цих факторів на здоров’я
даних студентів. ”

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні задачі: tc “Для
досягнення зазначеної мети були поставлені наступні задачі\: ”

1. Вивчити вплив нових кліматичних факторів і умов життєдіяльності на
стан адаптації іноземних студентів за показниками серцево-судинної
системи та проаналізувати вплив фізіотерапевтичних методів на ці
показники. tc “1. Вивчити вплив нових кліматичних факторів і умов
життєдіяльності на стан адаптації іноземних студентів за показниками
серцево-судинної системи та проаналізувати вплив фізіотерапевтичних
методів на ці показники.”

2. Дослідити основні параметри перекисного окислення ліпідів та
антиокислювальної системи з визначенням змін після застосування корекції
адаптаційних процесів. tc “2. Дослідити основні параметри перекисного
окислення ліпідів та антиокислювальної системи з визначенням змін після
застосування корекції адаптаційних процесів.”

3. Визначити рівень адаптаційних процесів, викликаних новими умовами, за
допомогою лейкоцитарної формули та простежити зміну рівня під впливом
обраних фізіотерапевтичних методів. tc “3. Визначити рівень адаптаційних
процесів, викликаних новими умовами, за допомогою лейкоцитарної формули
та простежити зміну рівня під впливом обраних фізіотерапевтичних
методів.”

4. Виявити закономірності зміни психофізіологічних функцій в іноземних
студентів після прибуття на навчання, дослідити динаміку показників при
застосуванні корекції адаптаційних процесів. tc “4. Виявити
закономірності зміни психофізіологічних функцій в іноземних студентів
після прибуття на навчання, дослідити динаміку показників при
застосуванні корекції адаптаційних процесів.”

5. На підставі проведених досліджень розробити комплекс методів для
оптимізації адаптаційних процесів та умови його застосування у
закордонних студентів. tc “5. На підставі проведених досліджень
розробити комплекс методів для оптимізації адаптаційних процесів та
умови його застосування у закордонних студентів. ”

Об’єктом дослідження був перебіг адаптаційних процесів в іноземних
студентів, які прибули на навчання в Крим. tc “Об’єктом дослідження був
перебіг адаптаційних процесів в іноземних студентів, які прибули на
навчання в Крим.”

Предметом дослідження був вплив ароматерапії, магнітотерапії у
сполученні з лікувальною фізкультурою та загартуванням на адаптаційні
процеси в 131 іноземного студента. tc “Предметом дослідження був вплив
ароматерапії, магнітотерапії у сполученні з лікувальною фізкультурою та
загартуванням на адаптаційні процеси в 131 іноземного студента.”

Методи дослідження. Використовували психофізіологічні, фізіометричні,
біохімічні методи визначення стану адаптаційних процесів і впливу на них
фізіотерапевтичних факторів із проведенням двохфакторного дисперсійного
й кореляційно-регресивного аналізу. tc “Методи дослідження.
Використовували психофізіологічні, фізіометричні, біохімічні методи
визначення стану адаптаційних процесів і впливу на них
фізіотерапевтичних факторів із проведенням двохфакторного дисперсійного
й кореляційно-регресивного аналізу.”

Наукова новизна отриманих результатів. У ході виконання роботи вперше
виявлений вплив кліматичних особливостей Криму на процеси адаптації
іноземних студентів, визначені патологічні стани, що характеризують
несприятливий перебіг адаптації. tc “Наукова новизна отриманих
результатів. У ході виконання роботи вперше виявлений вплив кліматичних
особливостей Криму на процеси адаптації іноземних студентів, визначені
патологічні стани, що характеризують несприятливий перебіг адаптації. ”

Визначені основні показники адаптаційного потенціалу серцево – судинної
системи для характеристики перебігу адаптаційних процесів в іноземних
студентів, показана його висока інформативність в оцінці стану
адаптації. tc “Визначені основні показники адаптаційного потенціалу
серцево – судинної системи для характеристики перебігу адаптаційних
процесів в іноземних студентів, показана його висока інформативність в
оцінці стану адаптації. ”

Уперше у іноземних студентів застосована методика оцінки ступеня
адаптованості організму до впливу зовнішніх факторів, що грунтується на
аналізі лейкоцитарної формули і дозволяє прогнозувати перебіг
адаптаційних процесів. tc “Уперше у іноземних студентів застосована
методика оцінки ступеня адаптованості організму до впливу зовнішніх
факторів, що грунтується на аналізі лейкоцитарної формули і дозволяє
прогнозувати перебіг адаптаційних процесів. ”

Установлена невідома раніше закономірність перебігу функціональних,
психофізіологічних процесів і зміна основних ланок системи ПОЛ – АОС в
іноземних студентів при зміні кліматичних зон. tc “Установлена невідома
раніше закономірність перебігу функціональних, психофізіологічних
процесів і зміна основних ланок системи ПОЛ – АОС в іноземних студентів
при зміні кліматичних зон.”

Виявлена залежність психофізіологічних показників, фізіологічних функцій
серцево-судинної системи в іноземних студентів від змін зовнішніх умов.
tc “Виявлена залежність психофізіологічних показників, фізіологічних
функцій серцево-судинної системи в іноземних студентів від змін
зовнішніх умов.”

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено методики
застосування магнітотерапії, ароматерапії, лікувальної фізкультури і
процедур, що загартовують, для скорочення термінів адаптації і
профілактики захворювань в іноземних студентів із контролем рівня
адаптаційних процесів. Розроблено практичні рекомендації з оптимальних
термінів приїзду на навчання і виїзду на канікули іноземних студентів
для мінімалізації акліматизаційного навантаження. tc “Практичне значення
отриманих результатів. Розроблено методики застосування магнітотерапії,
ароматерапії, лікувальної фізкультури і процедур, що загартовують, для
скорочення термінів адаптації і профілактики захворювань в іноземних
студентів із контролем рівня адаптаційних процесів. Розроблено практичні
рекомендації з оптимальних термінів приїзду на навчання і виїзду на
канікули іноземних студентів для мінімалізації акліматизаційного
навантаження.”

Показана ефективність застосування оздоровчого комплексу в сполученні з
ароматерапією та магніотрапією для корекції адаптаційних процесів у
даних студентів. tc “Показана ефективність застосування оздоровчого
комплексу в сполученні з ароматерапією та магніотрапією для корекції
адаптаційних процесів у даних студентів.”

Експериментальні дані і їхнє теоретичне трактування були впроваджені в
навчальний процес на кафедрі загальної гігієни Кримського державного
медичного університету ім. С.И. Георгієвського. tc “Експериментальні
дані і їхнє теоретичне трактування були впроваджені в навчальний процес
на кафедрі загальної гігієни Кримського державного медичного
університету ім. С.И. Георгієвського. ”

Результати досліджень впроваджені в роботу поліклініки й профілакторію,
що обслуговують іноземних студентів у Кримському державному медичному
університеті ім. С.І. Георгієвського. tc “Результати досліджень
впроваджені в роботу поліклініки й профілакторію, що обслуговують
іноземних студентів у Кримському державному медичному університеті ім.
С.І. Георгієвського.”

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно здійснив
інформаційно-патентний пошук, аналіз наукової літератури по проблемі.
Разом із науковим керівником розроблений план досліджень. Автор особисто
організував і провів дослідження адаптаційних процесів в іноземних
студентів, розробив експериментальну програму, провів аналіз і
узагальнення одержаних результатів, їх остаточне оформлення,
обґрунтування висновків та основних положень роботи, що виносяться на
офіційний захист. tc “Особистий внесок здобувача. Автор самостійно
здійснив інформаційно-патентний пошук, аналіз наукової літератури по
проблемі. Разом із науковим керівником розроблений план досліджень.
Автор особисто організував і провів дослідження адаптаційних процесів в
іноземних студентів, розробив експериментальну програму, провів аналіз і
узагальнення одержаних результатів, їх остаточне оформлення,
обґрунтування висновків та основних положень роботи, що виносяться на
офіційний захист.”

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи були
повідомлені на I-му Республіканському конгресі фізіотерапевтів і
курортологів Криму “Актуальні питання фізіотерапії і курортології”, (м.
Євпаторія, 2001р.), I-му Національному конгресі з біоетикі (м.Київ, 2001
р.), II-му Республіканському конгресі фізіотерапевтів і курортологів
Криму “Актуальні питання фізіотерапії і курортології” (м. Євпаторія,
2002 р.), спільному засіданні кафедр загальної гігієни з екологією,
фізіотерапії і курортології дитячого віку ФПО і фізіотерапії ФПО
Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського,
III-му Республіканському конгресі фізіотерапевтів і курортологів Криму
“Актуальні питання фізіотерапії і курортології” (м. Євпаторія, 2003 р.),
Науково – практичній конференції, присвяченій 105 – річчю з дня
народження С.І.Георгієвського (м. Сімферополь, 2003 р.). tc ” Апробація
результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи були повідомлені
на I-му Республіканському конгресі фізіотерапевтів і курортологів Криму
Актуальніпитанняфізіотерапіїікурортології, (м. Євпаторія, 2001р.), I-му
Національному конгресі з біоетикі (м.Київ, 2001 р.), II-му
Республіканському конгресі фізіотерапевтів і курортологів Криму
Актуальніпитанняфізіотерапіїікурортології (м. Євпаторія, 2002 р.),
спільному засіданні кафедр загальної гігієни з екологією, фізіотерапії і
курортології дитячого віку ФПО і фізіотерапії ФПО Кримського державного
медичного університету ім. С.І. Георгієвського, III-му Республіканському
конгресі фізіотерапевтів і курортологів Криму
Актуальніпитанняфізіотерапіїікурортології (м. Євпаторія, 2003 р.),
Науково – практичній конференції, присвяченій 105 – річчю з дня
народження С.І.Георгієвського (м. Сімферополь, 2003 р.). ”

Публікації. Результати дисертаційної роботи знайшли відображення в 14
друкованих працях, із них 8 у профільних наукових виданнях. tc
“Публікації. Результати дисертаційної роботи знайшли відображення в 14
друкованих працях, із них 8 у профільних наукових виданнях.”

Обсяг і структура дисертації. Структура дисертаційної роботи відповідає
традиційній формі і складається з вступу і чотирьох розділів: огляду
літератури, матеріалів і методів дослідження, результатів власних
спостережень, обговорення, а також – висновків і практичних
рекомендацій. Дисертація викладена на 142 сторінках машинописного
тексту, включає 14 таблиць і 12 рисунків. Список використаної літератури
містить 214 джерел, із яких 148 опубліковано в країнах СНД і 66 – у
закордонних джерелах. tc “Обсяг і структура дисертації. Структура
дисертаційної роботи відповідає традиційній формі і складається з вступу
і чотирьох розділів\: огляду літератури, матеріалів і методів
дослідження, результатів власних спостережень, обговорення, а також –
висновків і практичних рекомендацій. Дисертація викладена на 142
сторінках машинописного тексту, включає 14 таблиць і 12 рисунків. Список
використаної літератури містить 214 джерел, із яких 148 опубліковано в
країнах СНД і 66 – у закордонних джерелах.”

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ tc “ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ”

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи,
формулюється мета й задачі дослідження, викладається зв’язок із
науковими темами й програмами, що мають шифр державної реєстрації,
розкривається наукова новизна, теоретичне й практичне значення роботи,
оцінюється особистий внесок здобувача, надається інформація про
апробацію результатів досліджень і публікації по темі дисертації. tc “У
вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи,
формулюється мета й задачі дослідження, викладається зв’язок із
науковими темами й програмами, що мають шифр державної реєстрації,
розкривається наукова новизна, теоретичне й практичне значення роботи,
оцінюється особистий внесок здобувача, надається інформація про
апробацію результатів досліджень і публікації по темі дисертації.”

Огляд літератури. У цьому розділі представлений аналіз даних літератури
про адаптацію до нових умов життя й навчання, її закономірності та
механізми. Розглянуто сучасні погляди на використання фізіотерапевтичних
методів у корекції адаптаційних процесів, вплив фізіотерапевтичних
методів на перебіг адаптаційних процесів. tc “Огляд літератури. У цьому
розділі представлений аналіз даних літератури про адаптацію до нових
умов життя й навчання, її закономірності та механізми. Розглянуто
сучасні погляди на використання фізіотерапевтичних методів у корекції
адаптаційних процесів, вплив фізіотерапевтичних методів на перебіг
адаптаційних процесів. ”

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводилися на базі
Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, де
в динаміці спостережень протягом 1999-2002 років досліджувалися
адаптаційні процеси в 131 студента чоловічої статі віком від 19 до 25
років. tc “Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводилися на
базі Кримського державного медичного університету ім. С.І.
Георгієвського, де в динаміці спостережень протягом 1999-2002 років
досліджувалися адаптаційні процеси в 131 студента чоловічої статі віком
від 19 до 25 років. ”

У процесі виконання дисертаційної роботи вивчався вплив
фізіотерапевтичних засобів корекції на стан адаптації студентів у різні
терміни. Адаптаційні процеси було досліджено в динаміці: безпосередньо
після прибуття в Крим і після застосування корекції. З метою визначення
рівня адаптаційних процесів студенти були розподілені на три групи: 1–
група студентів першого року навчання – 34 студента; 2 – група студентів
четвертого року навчання зі сформованою довгостроковою адаптацією, що
виїжджали під час зимових канікул на батьківщіну – 32 студента; 3 –
група студентів першого року навчання, що одержувала тільки комплекс
процедур, що загартовують, і дозоване фізичне навантаження – 33
студента. tc “У процесі виконання дисертаційної роботи вивчався вплив
фізіотерапевтичних засобів корекції на стан адаптації студентів у різні
терміни. Адаптаційні процеси було досліджено в динаміці\: безпосередньо
після прибуття в Крим і після застосування корекції. З метою визначення
рівня адаптаційних процесів студенти були розподілені на три групи\: 1–
група студентів першого року навчання – 34 студента; 2 – група студентів
четвертого року навчання зі сформованою довгостроковою адаптацією, що
виїжджали під час зимових канікул на батьківщіну – 32 студента; 3 –
група студентів першого року навчання, що одержувала тільки комплекс
процедур, що загартовують, і дозоване фізичне навантаження – 33
студента. ”

Крім цього була виділена контрольна група студентів четвертого року
навчання із сформованою довгостроковою адаптацією, підібрана методом
типологічної вибірки, шляхом випадкового добору – 32 студента. tc “Крім
цього була виділена контрольна група студентів четвертого року навчання
із сформованою довгостроковою адаптацією, підібрана методом типологічної
вибірки, шляхом випадкового добору – 32 студента. ”

Досліджувані показники визначали в динаміці: 1-е обстеження –
безпосереднє після прибуття; 2-е обстеження – після застосування
фізіотерапевтичних методів (магнітотерапія та ароматерапія); 3-е
обстеження проводилося на 4-5-му місяці перебування, на момент
формування термінової адаптації. Дані про обсяг і методи проведених
досліджень приведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Загальна характеристика досліджень tc “Загальна характеристика
досліджень”

Студенти одержували процедури, що загартовують, (повітряні ванни,
контрастні місцеві ножні ванни) у сполученні з дозованим фізичним
навантаженням у вигляді комплексу лікувальної фізкультури. Цей комплекс
визначався як базовий і застосовувався у всіх обстежених студентів –
іноземців. tc “Студенти одержували процедури, що загартовують,
(повітряні ванни, контрастні місцеві ножні ванни) у сполученні з
дозованим фізичним навантаженням у вигляді комплексу лікувальної
фізкультури. Цей комплекс визначався як базовий і застосовувався у всіх
обстежених студентів – іноземців.”

Для скорочення термінів адаптації використовували магнітотерапію
імпульсним магнітним полем. З цією метою застосовували набір індукторів
– соленоїдів діаметром 105 мм апарата “Алімп – 1”, розташовуючи їх
повздовжньо, послідовно, з орієнтацією геометричних центрів в області
попереково–крижового (L5 – S1), грудо–поперекового (Th12 – L1) і
шийно–грудного (C7 – Th1) відділів, бігучого магнітного поля, яке
переміщується уздовж сегментарних зон хребта. Використовували другий
ступінь інтенсивності, максимальна амплітуда магнітної індукції, при
цьому складала 5 мТл, частота зміни магнітного поля – 12 Гц. tc “Для
скорочення термінів адаптації використовували магнітотерапію імпульсним
магнітним полем. З цією метою застосовували набір індукторів –
соленоїдів діаметром 105 мм апарата Алімп–1, розташовуючи їх
повздовжньо, послідовно, з орієнтацією геометричних центрів в області
попереково–крижового (L5 – S1), грудо–поперекового (Th12 – L1) і
шийно–грудного (C7 – Th1) відділів, бігучого магнітного поля, яке
переміщується уздовж сегментарних зон хребта. Використовували другий
ступінь інтенсивності, максимальна амплітуда магнітної індукції, при
цьому складала 5 мТл, частота зміни магнітного поля – 12 Гц. ”

Для ароматерапії ми використали ароматерапевтичний засіб “Поліол”
(патент України № 41560), до складу якого входить суміш 100% ефірних
олій троянди, коріандру, лаванди й шавлії, створюючи терапевтичні
концентрації в аудиторіях, де навчалися іноземні студенти одноразово, у
ранковий час, із розрахунку – 0,4-0,5 мг/м3. tc “Для ароматерапії ми
використали ароматерапевтичний засіб Поліол (патент України № 41560), до
складу якого входить суміш 100% ефірних олій троянди, коріандру, лаванди
й шавлії, створюючи терапевтичні концентрації в аудиторіях, де навчалися
іноземні студенти одноразово, у ранковий час, із розрахунку – 0,4-0,5
мг/м3. ”

Для виявлення кліматичного навантаження був зроблений порівняльний
аналіз кліматичних характеристик Криму і Південно – Східної Азії (тому
що основна частина іноземних студентів прибуває на навчання саме з цього
регіону) у різні періоди року. За літературними даним були порівняні
показники світлового режиму, а також використана стандартизована різниця
середньомісячних метеопоказників у зазначених регіонах. tc “Для
виявлення кліматичного навантаження був зроблений порівняльний аналіз
кліматичних характеристик Криму і Південно – Східної Азії (тому що
основна частина іноземних студентів прибуває на навчання саме з цього
регіону) у різні періоди року. За літературними даним були порівняні
показники світлового режиму, а також використана стандартизована різниця
середньомісячних метеопоказників у зазначених регіонах.”

Для одержання більш повної картини впливу процесів адаптації здійснений
аналіз захворюваності студентів Кримського державного медичного
університету ім. С.І. Георгієвського. З цією метою використовувалися
дані профілактичних оглядів на базі студентської поліклініки КДМУ,
вивчення статистичних талонів і по частоті звернень. tc “Для одержання
більш повної картини впливу процесів адаптації здійснений аналіз
захворюваності студентів Кримського державного медичного університету
ім. С.І. Георгієвського. З цією метою використовувалися дані
профілактичних оглядів на базі студентської поліклініки КДМУ, вивчення
статистичних талонів і по частоті звернень. ”

Результати досліджень та їх обговорення. Іноземні студенти, що
прибувають на навчання на Україну з країн Південно-Східної Азії
випробують дію низки нових факторів (кліматичні умови, раціон
харчування, сольовий склад води, посилення розумового навантаження,
викликане початком навчання). Ряд діючих факторів, крім кліматичних умов
можливо скорегувати. Тому зростає значення
пристосувально-акліматизаційних реакцій. При вивченні механізмів
адаптації, також важливо враховувати особливості фотоперіодизму.
Проведено порівняльне дослідження кліматичних факторів Криму і країн, з
яких прибувають іноземні студенти, були порівняні показники світлового
режиму в Криму й Індії (Індія, узята як приклад клімату Південно-Східної
Азії). tc “Результати досліджень та їх обговорення. Іноземні студенти,
що прибувають на навчання на Україну з країн Південно-Східної Азії
випробують дію низки нових факторів (кліматичні умови, раціон
харчування, сольовий склад води, посилення розумового навантаження,
викликане початком навчання). Ряд діючих факторів, крім кліматичних умов
можливо скорегувати. Тому зростає значення
пристосувально-акліматизаційних реакцій. При вивченні механізмів
адаптації, також важливо враховувати особливості фотоперіодизму.
Проведено порівняльне дослідження кліматичних факторів Криму і країн, з
яких прибувають іноземні студенти, були порівняні показники світлового
режиму в Криму й Індії (Індія, узята як приклад клімату Південно-Східної
Азії). ”

Аналіз цих даних показує принципове розходження досліджуваної структури
світлового дня в даних регіонах у ту саму пору року. Найменше
розходження спостерігається в літню пору, отже акліматизаційне
навантаження в цей період буде мінімальним. Зі збільшенням різниці
напруженість адаптаційних процесів буде більш виражена. Володіючи даними
фактами можна планувати міжрегіональні переміщення за критерієм мінімуму
акліматизаційного навантаження. Крім того, вивчення процесів адаптації у
студентів – іноземців до нових клімато-метеорологічних факторів визначає
необхідність досліджень по розробці комплексних заходів, спрямованих на
корекцію дезадаптаційних розладів. З цією метою були використані
ароматерапія, магнітотерапія в сполученні з процедурами, що
загартовують, і дозованим фізичним навантаженням. tc “Аналіз цих даних
показує принципове розходження досліджуваної структури світлового дня в
даних регіонах у ту саму пору року. Найменше розходження спостерігається
в літню пору, отже акліматизаційне навантаження в цей період буде
мінімальним. Зі збільшенням різниці напруженість адаптаційних процесів
буде більш виражена. Володіючи даними фактами можна планувати
міжрегіональні переміщення за критерієм мінімуму акліматизаційного
навантаження. Крім того, вивчення процесів адаптації у студентів –
іноземців до нових клімато-метеорологічних факторів визначає
необхідність досліджень по розробці комплексних заходів, спрямованих на
корекцію дезадаптаційних розладів. З цією метою були використані
ароматерапія, магнітотерапія в сполученні з процедурами, що
загартовують, і дозованим фізичним навантаженням.”

Для одержання об’єктивних даних про ефективність дії використаних
методів, студенти досліджуваних і контрольних груп обстежилися по єдиній
програмі. tc “Для одержання об’єктивних даних про ефективність дії
використаних методів, студенти досліджуваних і контрольних груп
обстежилися по єдиній програмі.”

Проведені дослідження стану здоров’я студентів, що навчаються в
Кримському державному медичному університеті показали, що, кількість
українських студентів, які жодного разу не хворіли за весь час навчання
в КДМУ складає 16 %, у той час як серед іноземних студентів таких значно
менше – 3 %. Найвищу захворюваність, що сумарно веде до найбільшої
кількості днів непрацездатності в іноземних студентів, дають хвороби
органів дихання, нервової системи й органів чуттів. Серед захворювань
органів дихання превалюють гострі респіраторні вірусні інфекції (76%),
серед патології нервової системи – вегето-судинна дистонія (37%).
Студенти з Південно-Східної Азії частіше піддані гострим респіраторним
вірусним інфекціям (71%) у порівнянні зі студентами України (53%).
Захворюваність в іноземних студентів досягає максимуму на 2-му році
навчання. Надалі вона знижується і до закінчення навчання приблизно
дорівнює захворюваності українських студентів. Така закономірність
спостерігається протягом усіх років дослідження і не залежить від
метеорологічних умов того чи іншого року, і характеризується тим, що до
закінчення навчання формується довгострокова адаптація. tc “Проведені
дослідження стану здоров’я студентів, що навчаються в Кримському
державному медичному університеті показали, що, кількість українських
студентів, які жодного разу не хворіли за весь час навчання в КДМУ
складає 16 %, у той час як серед іноземних студентів таких значно менше
– 3 %. Найвищу захворюваність, що сумарно веде до найбільшої кількості
днів непрацездатності в іноземних студентів, дають хвороби органів
дихання, нервової системи й органів чуттів. Серед захворювань органів
дихання превалюють гострі респіраторні вірусні інфекції (76%), серед
патології нервової системи – вегето-судинна дистонія (37%). Студенти з
Південно-Східної Азії частіше піддані гострим респіраторним вірусним
інфекціям (71%) у порівнянні зі студентами України (53%). Захворюваність
в іноземних студентів досягає максимуму на 2-му році навчання. Надалі
вона знижується і до закінчення навчання приблизно дорівнює
захворюваності українських студентів. Така закономірність
спостерігається протягом усіх років дослідження і не залежить від
метеорологічних умов того чи іншого року, і характеризується тим, що до
закінчення навчання формується довгострокова адаптація.”

Адаптаційні можливості серцево–судинної системи іноземних студентів на
різних термінах адаптації оцінювали за адаптаційним потенціалом (АП).
Для порівняння отриманих результатів АП був визначений у контрольній
групі студентів із сформованою довгостроковою адаптацією. tc
“Адаптаційні можливості серцево–судинної системи іноземних студентів на
різних термінах адаптації оцінювали за адаптаційним потенціалом (АП).
Для порівняння отриманих результатів АП був визначений у контрольній
групі студентів із сформованою довгостроковою адаптацією.”

Дані про розподіл студентів у залежності від рівня адаптаційних процесів
приведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Розподіл студентів в середині груп в залежності від рівня адаптації tc
“Розподіл студентів в середині груп в залежності від рівня адаптації”

Примітка: А – задовільна адаптація; Б – напруга адаптаційних процесів

tc “Дані про розподіл студентів у залежності від рівня адаптаційних
процесів приведені в таблиці 2.”

На момент першого обстеження в трьох групах у 58,82%, 46,87% і 57,58%
студентів відповідно, виявлена функціональна напруга механізмів
регуляції. У групі контролю таких не виявлено. tc “На момент першого
обстеження в трьох групах у 58,82%, 46,87% і 57,58% студентів
відповідно, виявлена функціональна напруга механізмів регуляції. У групі
контролю таких не виявлено. ”

Після застосування комплексу профілактичних заходів, спрямованих на
корекцію адаптаційних процесів, це співвідношення змінилося в такий
спосіб: 1-а група – 38,24 %, 2-а – 21,88%, 3 – я – 63,64%. tc “Після
застосування комплексу профілактичних заходів, спрямованих на корекцію
адаптаційних процесів, це співвідношення змінилося в такий спосіб\: 1-а
група – 38,24 %, 2-а – 21,88%, 3 – я – 63,64%. ”

Це дозволяє припустити достатню ефективність обраних методів корекції
адаптаційних процесів. Слід також зазначити, що менша кількість
студентів, із виявленою функціональною напругою регуляторних процесів у
другій групі, може свідчити про формування в них структурного сліду
адаптації. Більша кількість студентів з виявленою напружністю процесів
регуляції у 3-ій групі дозволяє зробити висновок про пролонгування
адаптаційних процесів. tc “Це дозволяє припустити достатню ефективність
обраних методів корекції адаптаційних процесів. Слід також зазначити, що
менша кількість студентів, із виявленою функціональною напругою
регуляторних процесів у другій групі, може свідчити про формування в них
структурного сліду адаптації. Більша кількість студентів з виявленою
напружністю процесів регуляції у 3-ій групі дозволяє зробити висновок
про пролонгування адаптаційних процесів. ”

В міру формування термінової адаптації кількість студентів із виявленою
функціональною напружністю механізмів регуляції зменшилося в 1-й групі
до 14,71%, у 2-й – до рівня групи контролю, тоді як у третій групі ця
кількість склала 54,55%. tc “В міру формування термінової адаптації
кількість студентів із виявленою функціональною напружністю механізмів
регуляції зменшилося в 1-й групі до 14,71%, у 2-й – до рівня групи
контролю, тоді як у третій групі ця кількість склала 54,55%. ”

При проведенні дослідження типів адаптаційних реакцій в іноземних
студентів, враховувалося, що реакції тренування й активації, що не мають
елементів напруги, є найбільш сприятливими для перебігу адаптації. tc
“При проведенні дослідження типів адаптаційних реакцій в іноземних
студентів, враховувалося, що реакції тренування й активації, що не мають
елементів напруги, є найбільш сприятливими для перебігу адаптації.”

У досліджуваних групах при першому дослідженні подібні реакції
відзначалися: у 1-ій групі – 9,09%, у 2- ій – 32%, у 3- ій – 13,04%,
тоді як у контрольній у стані нормальної адаптації знаходилося більше
половини студентів – 59,38%. tc ” У досліджуваних групах при першому
дослідженні подібні реакції відзначалися\: у 1-ій групі – 9,09%, у 2- ій
– 32%, у 3- ій – 13,04%, тоді як у контрольній у стані нормальної
адаптації знаходилося більше половини студентів – 59,38%.”

Підвищення активної резистентності зберігається, набуває стійкості,
стабільності у стадії підвищеної активації (СПА). Студенти, що мають
такі адаптаційні реакції, швидко пристосовуються до нових клімато –
географічних умов середовища. Збільшення кількості іноземних студентів
із сприятливими реакціями активації й тренування високих рівнів
реактивності, що знаходяться в другій групі, у порівнянні з 1-й і 3-й
групами, ймовірно говорить про сформований структурний адаптаційний
слід, що підтверджується даними літератури (Меерсон Ф.З., 1993). tc
“Підвищення активної резистентності зберігається, набуває стійкості,
стабільності у стадії підвищеної активації (СПА). Студенти, що мають
такі адаптаційні реакції, швидко пристосовуються до нових клімато –
географічних умов середовища. Збільшення кількості іноземних студентів
із сприятливими реакціями активації й тренування високих рівнів
реактивності, що знаходяться в другій групі, у порівнянні з 1-й і 3-й
групами, ймовірно говорить про сформований структурний адаптаційний
слід, що підтверджується даними літератури (Меерсон Ф.З., 1993). ”

Після застосування фізіотерапевтичних методів оптимізації адаптаційних
процесів картина значно змінилася. Найбільш оптимальні реакції
тренування й активації високих рівнів ми спостерігали: в 1-й групі в
59,09% студентів – іноземців, у 2-й- 64 %, у 3-й-21,74 %, у контрольній
групі – 65,65%. У перших двох групах, що пройшли курс магнітотерапії в
сполученні з ароматерапією ці показники наблизилися до значення в
контрольній групі, причому в 2-ій групі більш інтенсивно, тоді як у 3-ій
групі подібна динаміка менш помітна. Ці факти свідчать про швидкий
розвиток термінової адаптації й реадаптації у перших двох групах, що
більш сприятливо у плані прогнозу, і підтверджують зроблений раніш
висновок про дію фізіотерапевтичного комплексу, заснований на показниках
адаптації серцево–судинної системи у іноземних студентів. tc “Після
застосування фізіотерапевтичних методів оптимізації адаптаційних
процесів картина значно змінилася. Найбільш оптимальні реакції
тренування й активації високих рівнів ми спостерігали\: в 1-й групі в
59,09% студентів – іноземців, у 2-й- 64 %, у 3-й-21,74 %, у контрольній
групі – 65,65%. У перших двох групах, що пройшли курс магнітотерапії в
сполученні з ароматерапією ці показники наблизилися до значення в
контрольній групі, причому в 2-ій групі більш інтенсивно, тоді як у 3-ій
групі подібна динаміка менш помітна. Ці факти свідчать про швидкий
розвиток термінової адаптації й реадаптації у перших двох групах, що
більш сприятливо у плані прогнозу, і підтверджують зроблений раніш
висновок про дію фізіотерапевтичного комплексу, заснований на показниках
адаптації серцево–судинної системи у іноземних студентів. ”

Обґрунтовуючи призначення ароматерапії, враховували різницю в
кліматичних характеристиках Криму і місць постійного мешкання іноземних
студентів. Останні, фактично, є зоною тропіків і субтропіків із багатою
рослинністю. У корінних жителів цих зон як у процесі філогенезу, так і
генетично, виробилося звикання до високої концентрації природних
фітонцидів. І природно, що при переміщенні в іншу, більш “бідну”
фітостимуляторами зону, організм буде відчувати недолік у них. Крім
цього, ароматерапія володіє більш м’якою дією, ніж інші методи впливу.
tc “Обґрунтовуючи призначення ароматерапії, враховували різницю в
кліматичних характеристиках Криму і місць постійного мешкання іноземних
студентів. Останні, фактично, є зоною тропіків і субтропіків із багатою
рослинністю. У корінних жителів цих зон як у процесі філогенезу, так і
генетично, виробилося звикання до високої концентрації природних
фітонцидів. І природно, що при переміщенні в іншу, більш бідну
фітостимуляторами зону, організм буде відчувати недолік у них. Крім
цього, ароматерапія володіє більш м’якою дією, ніж інші методи впливу.”

?

?

A

Ae

v

¦

?

?

¬

Ae

??????? ?????$?Ae

AE

o

3/4 ”

¤

dh`„Ae

?

uo?YYYYYuuuuuuuuuuuK

O

?tc “Аналізуючи склад ефірних олій Поліола, слід зазначити, що ефірна
олія коріандру перешкоджає нагромадженню продуктів перекісного окислення
ліпідів, зменшує активацію еластолітичних ферментів у крові і
бронхіальному секреті. До основних властивостей ефірної олії лаванди
відносять спазмолітичну, антисептичну дію. Рожева ефірна олія широко
використовується в практичній медицині при захворюваннях дихальної
системи, при гострих респіраторних вірусних інфекціях, ангінах. Шавлієва
ефірна олія застосовується як антисептичний, протизапальний,
спазмолітичний засіб (Солдатченко С.С., Білоусов Е.В., Підаєв А.В.
2001).”

При формуванні досліджуваних груп ми зіштовхнулися з різним рівнем
реакції на магнітотерапію. У частини студентів реакція на вступну
процедуру (суб’єктивні відчуття поколювання) була більш слабко виражена.
При вимірі артеріального тиску ми одержали наступну картину: цілком
обґрунтованого зниження покажчиків тиску в частині студентів практично
не спостерігалося, на відміну від пацієнтів, у яких були виражені
суб’єктивні відчуття й рівень кров’яного тиску знизився в середньому на
10-20 мм. рт. ст. Це дозволило нам зробити висновок щодо різної
магніточутливості у пацієнтів. Даний факт дав нам можливість,
орієнтуючись на зміни артеріального тиску, скорегувати разові та курсові
дози наступних процедур, користуючись запропонованими Л.Х.Гаркаві (1990)
коефіцієнтами для досягнення переходу з реакції підвищеної активації у
реакцію тренування, що дозволило нам досягти необхідної у даному випадку
відповіді на проведену терапію. tc “При формуванні досліджуваних груп ми
зіштовхнулися з різним рівнем реакції на магнітотерапію. У частини
студентів реакція на вступну процедуру (суб’єктивні відчуття
поколювання) була більш слабко виражена. При вимірі артеріального тиску
ми одержали наступну картину\: цілком обґрунтованого зниження покажчиків
тиску в частині студентів практично не спостерігалося, на відміну від
пацієнтів, у яких були виражені суб’єктивні відчуття й рівень кров’яного
тиску знизився в середньому на 10-20 мм. рт. ст. Це дозволило нам
зробити висновок щодо різної магніточутливості у пацієнтів. Даний факт
дав нам можливість, орієнтуючись на зміни артеріального тиску,
скорегувати разові та курсові дози наступних процедур, користуючись
запропонованими Л.Х.Гаркаві (1990) коефіцієнтами для досягнення переходу
з реакції підвищеної активації у реакцію тренування, що дозволило нам
досягти необхідної у даному випадку відповіді на проведену терапію.”

Дослідження стану системи ПОЛ – АОС у закордонних студентів, що
одержували розроблений нами фізіотерапевтичний комплекс також відбивало
його ефективність у корекції адаптаційних процесів. tc “Дослідження
стану системи ПОЛ – АОС у закордонних студентів, що одержували
розроблений нами фізіотерапевтичний комплекс також відбивало його
ефективність у корекції адаптаційних процесів. ”

В усіх групах при першому дослідженні відзначалося достовірне підвищення
рівня продуктів ПОЛ реагуючих з 2-тіобарбітуровою кислотою
(ТБК-активних) у порівняльному аспекті з контрольною групою. tc “В усіх
групах при першому дослідженні відзначалося достовірне підвищення рівня
продуктів ПОЛ реагуючих з 2-тіобарбітуровою кислотою (ТБК-активних) у
порівняльному аспекті з контрольною групою.”

До моменту другого дослідження в 1-й і 2-й досліджуваних групах, де
проводилася корекція адаптаційних процесів, концентрація вторинних
продуктів ПОЛ в експериментальних субстратах значно знизилась (на 31,58
% і 43,68% відповідно), причому в 2 – і групі це зниження було більш
значним, що може пояснюватись реадаптаційними процесами. tc “До моменту
другого дослідження в 1-й і 2-й досліджуваних групах, де проводилася
корекція адаптаційних процесів, концентрація вторинних продуктів ПОЛ в
експериментальних субстратах значно знизилась (на 31,58 % і 43,68%
відповідно), причому в 2 – і групі це зниження було більш значним, що
може пояснюватись реадаптаційними процесами.”

Дані, що свідчать про динаміку ТБК- активних продуктів приведені в
таблиці 3. tc “Дані, що свідчать про динаміку ТБК- активних продуктів
приведені в таблиці 3.”

Таблиця 3

Динаміка ТБК – активних продуктів в іноземних студентів в залежності від
терміну адаптації tc “Динаміка ТБК – активних продуктів в іноземних
студентів

в залежності від терміну адаптації” tc “”

tc “”

tc “”

У 3-й групі, де корекція не проводилася, динаміка концентрації ТБК-
активних продуктів була іншою: зниження на 8,31% до другого дослідження,
і 36,65% до третього (у порівнянні з вихідними даними), що може вплинути
на тривалість адаптаційного періоду. tc “У 3-й групі, де корекція не
проводилася, динаміка концентрації ТБК- активних продуктів була іншою\:
зниження на 8,31% до другого дослідження, і 36,65% до третього (у
порівнянні з вихідними даними), що може вплинути на тривалість
адаптаційного періоду. ”

До моменту формування довгострокової адаптації (4-5 місяць перебування)
у перших двох групах відзначене зниження рівня ТБК – активних продуктів,
до рівня групи контролю, що свідчить про нормалізацію оксидантно –
антиоксидантної рівноваги, у той час як у 3–й групі – це зниження менш
виражене. Це можна розцінювати як імовірне виснаження антиокислювальних
механізмів, можливу вторинну активацію ПОЛ, що у свою чергу є
несприятливим прогностичним фактором, тому що виснаження антиоксидантних
резервів може привести до виникнення “адаптаційних хвороб”, що
обговорювалося вище. Деяке збільшення рівня вторинних продуктів
пероксидації ліпідів у різний термін перебування в нових умовах,
активізує ферменти антирадикального захисту, окремо супероксиддисмутазу
(СОД). У 1-й і 2-й групах відзначається підвищення активності СОД (на
33,11 % і 46,47 % відповідно) на момент другого обстеження. Більш висока
інтенсивність цього процесу у 2-ій групі, ймовірно, є результатом
слідової реакції реадаптації. Динаміка активності СОД наведена на
рисунку 3. При визначенні рівня адаптованості в більш пізній термін (4-5
місяць перебування), у перших двох групах показники активності СОД
наблизилися до таких у контрольній групі і практично зрівнялися з нею. У
3-й групі, на тлі підвищених показників вторинних продуктів ПОЛ
відзначена недостатня активність СОД, що говорить про більш низький
антирадикальный захист. Подібний дисбаланс може, у кінцевому рахунку,
привести до зриву адаптації і її переходу з фізіологічної області в
патологічну.

Рис. 3. Динаміка активності СОД у різний tc ” Рис. 3. Динаміка
активності СОД у різний”

термін спостереження tc ” термін
спостереження ” tc “До моменту формування довгострокової адаптації
(4-5 місяць перебування) у перших двох групах відзначене зниження рівня
ТБК – активних продуктів, до рівня групи контролю, що свідчить про
нормалізацію оксидантно – антиоксидантної рівноваги, у той час як у 3–й
групі – це зниження менш виражене. Це можна розцінювати як імовірне
виснаження антиокислювальних механізмів, можливу вторинну активацію ПОЛ,
що у свою чергу є несприятливим прогностичним фактором, тому що
виснаження антиоксидантних резервів може привести до виникнення
адаптаційниххвороб, що обговорювалося вище. Деяке збільшення рівня
вторинних продуктів пероксидації ліпідів у різний термін перебування в
нових умовах, активізує ферменти антирадикального захисту, окремо
супероксиддисмутазу (СОД). У 1-й і 2-й групах відзначається підвищення
активності СОД (на 33,11 % і 46,47 % відповідно) на момент другого
обстеження. Більш висока інтенсивність цього процесу у 2-ій групі,
ймовірно, є результатом слідової реакції реадаптації. Динаміка
активності СОД наведена на рисунку 3. При визначенні рівня адаптованості
в більш пізній термін (4-5 місяць перебування), у перших двох групах
показники активності СОД наблизилися до таких у контрольній групі і
практично зрівнялися з нею. У 3-й групі, на тлі підвищених показників
вторинних продуктів ПОЛ відзначена недостатня активність СОД, що
говорить про більш низький антирадикальный захист. Подібний дисбаланс
може, у кінцевому рахунку, привести до зриву адаптації і її переходу з
фізіологічної області в патологічну. ”

Виснаження антиоксидантної системи може служити несприятливою
прогностичною ознакою в плані ймовірності виникнення “адаптаційних
хвороб”, підтвердження чому ми знаходимо в більш високій захворюваності
іноземних студентів, особливо на молодших курсах, у порівнянні з
українськими студентами. tc “Виснаження антиоксидантної системи може
служити несприятливою прогностичною ознакою в плані ймовірності
виникнення адаптаційниххвороб, підтвердження чому ми знаходимо в більш
високій захворюваності іноземних студентів, особливо на молодших курсах,
у порівнянні з українськими студентами. ”

Аналіз змін мнестичної функції на різних етапах формування нового
функціонального стереотипу дає можливість розкрити внутрішні
закономірності процесу адаптації. Вивчали зміни психофізіологічних
показників: у випробуваних усіх груп досліджувалися функції пам’яті й
уваги, як базового механізму навчання й адаптації. tc “Аналіз змін
мнестичної функції на різних етапах формування нового функціонального
стереотипу дає можливість розкрити внутрішні закономірності процесу
адаптації. Вивчали зміни психофізіологічних показників\: у випробуваних
усіх груп досліджувалися функції пам’яті й уваги, як базового механізму
навчання й адаптації. ”

Вивчення функції пам’яті робили методом запам’ятовування чисел. Метод
спрямований на дослідження індивідуальних особливостей у
запам’ятовуванні цифрового матеріалу. При аналізі результатів
враховували загальну кількість чисел, що правильно запам’яталися. Ці
дані приведені в таблиці 4.

Таблиця 4

Дослідження пам’яті методом запам’ятовування чисел tc “Дослідження
пам’яті методом запам’ятовування чисел”

tc “Вивчення функції пам’яті робили методом запам’ятовування чисел.
Метод спрямований на дослідження індивідуальних особливостей у
запам’ятовуванні цифрового матеріалу. При аналізі результатів
враховували загальну кількість чисел, що правильно запам’яталися. Ці
дані приведені в таблиці 4.”

Піддавши аналізу отримані дані, можна сказати, що обсяг пам’яті
вірогідно був знижений у всіх студентів у досліджуваних групах на момент
першого дослідження: у 1-й групі на 75,1% (р<0,001), у 2 -й на 33,7% (р<0,01) і в 3-й групі – на 63,1% (р<0,001), у порівнянні з групою контролю. Узагальнення індивідуальних особливостей запам’ятовування цифрового матеріалу свідчать про недостатній обсяг пам’яті на цей момент у 1-й і 3-й групах. Це може бути розцінене як вплив об’єктивних умов нового навколишнього середовища, так і вплив суб’єктивних факторів: актуального психофізіологічного стану, особливостей сприйняття можливо надмірних зовнішніх впливів, викликаних новими умовами життя після переміщення. tc "Піддавши аналізу отримані дані, можна сказати, що обсяг пам’яті вірогідно був знижений у всіх студентів у досліджуваних групах на момент першого дослідження\: у 1-й групі на 75,1% (р<0,001), у 2 -й на 33,7% (р<0,01) і в 3-й групі – на 63,1% (р<0,001), у порівнянні з групою контролю. Узагальнення індивідуальних особливостей запам’ятовування цифрового матеріалу свідчать про недостатній обсяг пам’яті на цей момент у 1-й і 3-й групах. Це може бути розцінене як вплив об’єктивних умов нового навколишнього середовища, так і вплив суб’єктивних факторів\: актуального психофізіологічного стану, особливостей сприйняття можливо надмірних зовнішніх впливів, викликаних новими умовами життя після переміщення."Аналіз даних, отриманих на момент останнього дослідження виявив наявність достовірної різниці в 3-й групі (р<0,01), у порівнянні з показниками контрольної групи. tc "Аналіз даних, отриманих на момент останнього дослідження виявив наявність достовірної різниці в 3-й групі (р<0,01), у порівнянні з показниками контрольної групи. "Таким чином, прослідковуються зрушення відтворення нейтральної (цифрової) інформації на початку адаптаційної перебудови, причому ці зміни носили більш інтенсивний характер у студентів першого року навчання. У більш пізній строк виявлена нормалізація мнестичних функцій у студентів у групах, де проводилася физіопрофілактика. Позитивні зрушення відтворення інформації у третій групі носили менш виражений характер. Подібна динаміка простежувалась і при вивченні уваги в іноземних студентів. tc "Таким чином, прослідковуються зрушення відтворення нейтральної (цифрової) інформації на початку адаптаційної перебудови, причому ці зміни носили більш інтенсивний характер у студентів першого року навчання. У більш пізній строк виявлена нормалізація мнестичних функцій у студентів у групах, де проводилася физіопрофілактика. Позитивні зрушення відтворення інформації у третій групі носили менш виражений характер. Подібна динаміка простежувалась і при вивченні уваги в іноземних студентів."Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про ефективність використання ароматерапії у сполученні з магнітотерапією для оптимізації адаптаційних процесів в іноземних студентів, що прибувають на навчання в Крим. tc "Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про ефективність використання ароматерапії у сполученні з магнітотерапією для оптимізації адаптаційних процесів в іноземних студентів, що прибувають на навчання в Крим."ВИСНОВКИ tc "ВИСНОВКИ"1. В роботі досліджено особливості адаптаційних процесів в іноземних студентів до нових кліматичних факторів та умов життєдіяльності, які проявляються у зниженні психофізіологічних функцій, порушенні адаптації серцево-судинної системи, стимуляції процесів перекисного окислення, на підставі чого науково обґрунтовано застосування комплексу заходів (низькочастотної магнітотерапії, ароматерапії, лікувальної фізичної культури та загартування), спрямованих на зменшення негативного впливу нових умов на здоров’я студентів. tc "1. В роботі досліджено особливості адаптаційних процесів в іноземних студентів до нових кліматичних факторів та умов життєдіяльності, які проявляються у зниженні психофізіологічних функцій, порушенні адаптації серцево-судинної системи, стимуляції процесів перекисного окислення, на підставі чого науково обґрунтовано застосування комплексу заходів (низькочастотної магнітотерапії, ароматерапії, лікувальної фізичної культури та загартування), спрямованих на зменшення негативного впливу нових умов на здоров’я студентів."2. Вивчення реакції серцево-судинної системи на нові умови шляхом визначення адаптаційного потенціалу показало, що серед усіх досліджених студентів у 46,9 – 58,8% випадків виявлена функціональна напруженість механізмів регуляції. Використання низькочастотної магнітотерапії у сполученні з ароматерапією, лікувальною фізкультурою й загартуванням, викликало позитивну динаміку досліджуваних показників: тільки у 21,88 - 38,24 % студентів напруження зосталось, тоді як при застосуванні лише лікувальної фізичної культури та загартування такий стан, був у 63,64% обстежених. tc "2. Вивчення реакції серцево-судинної системи на нові умови шляхом визначення адаптаційного потенціалу показало, що серед усіх досліджених студентів у 46,9 – 58,8% випадків виявлена функціональна напруженість механізмів регуляції. Використання низькочастотної магнітотерапії у сполученні з ароматерапією, лікувальною фізкультурою й загартуванням, викликало позитивну динаміку досліджуваних показників\: тільки у 21,88 - 38,24 % студентів напруження зосталось, тоді як при застосуванні лише лікувальної фізичної культури та загартування такий стан, був у 63,64% обстежених. "3. При дослідженні прооксидантно – антиоксидантного статусу у студентів – іноземців - у 91,51% обстежених виявився підвищений зміст вторинних продуктів у різний термін адаптації, у той час як при проведенні корекції адаптаційних процесів такі показники були характерні для початкового періоду адаптації. Концентрація вторинних продуктів перекисного окислення ліпідів зв’язана зворотнім кореляційним зв’язком з адаптаційним потенціалом (r =-0,640; р < 0,05). tc "3. При дослідженні прооксидантно – антиоксидантного статусу у студентів – іноземців - у 91,51% обстежених виявився підвищений зміст вторинних продуктів у різний термін адаптації, у той час як при проведенні корекції адаптаційних процесів такі показники були характерні для початкового періоду адаптації. Концентрація вторинних продуктів перекисного окислення ліпідів зв’язана зворотнім кореляційним зв’язком з адаптаційним потенціалом (r =-0,640; р < 0,05). "4. Виявлено зростання активності ферментів антирадикального захисту, зокрема, супероксиддисмутази, на 33,11 - 46,47 % на дію зовнішніх факторів. Активність супероксиддисмутази зв’язана прямим кореляційним зв’язком з адаптаційним потенціалом (r = 0,739; р < 0,05) tc "4. Виявлено зростання активності ферментів антирадикального захисту, зокрема, супероксиддисмутази, на 33,11 - 46,47 % на дію зовнішніх факторів. Активність супероксиддисмутази зв’язана прямим кореляційним зв’язком з адаптаційним потенціалом (r = 0,739; р < 0,05) "5. У студентів, при визначенні рівню адаптації до нових умов за допомогою аналізу лейкоцитарної формули, тільки в 32% випадків були відзначені найбільш сприятливі реакції тренування та активації. Після проведених заходів у 85,11% студентів реєструвалися реакції активації, 14,89% - реакції тренування, стресових станів виявлено не було. tc "5. У студентів, при визначенні рівню адаптації до нових умов за допомогою аналізу лейкоцитарної формули, тільки в 32% випадків були відзначені найбільш сприятливі реакції тренування та активації. Після проведених заходів у 85,11% студентів реєструвалися реакції активації, 14,89% - реакції тренування, стресових станів виявлено не було. "6. Проведені психофізіологічні дослідження виявили зниження рівня уваги на момент першого обстеження у всіх досліджуваних на 19,51 - 25,69 %. Після застосування корекції адаптаційних процесів: розходження оставалися достовірними (23,99%, у порівнянні з групою контролю) лише в групі, де магнітотерапія в сполученні з ароматерапією не проводились. tc "6. Проведені психофізіологічні дослідження виявили зниження рівня уваги на момент першого обстеження у всіх досліджуваних на 19,51 - 25,69 %. Після застосування корекції адаптаційних процесів\: розходження оставалися достовірними (23,99%, у порівнянні з групою контролю) лише в групі, де магнітотерапія в сполученні з ароматерапією не проводились. "7. Результати проведених досліджень свідчать про те, що основним напрямком оптимізації адаптації студентів є проведення корекції адаптаційних процесів у найближчий термін після прибуття на навчання з використанням ароматерапії у сполученні з магнітотерапією, загартуванням та лікувальною фізичною культурою з урахуванням стану серцево–судинної системи та психофізіологічних показників. tc "7. Результати проведених досліджень свідчать про те, що основним напрямком оптимізації адаптації студентів є проведення корекції адаптаційних процесів у найближчий термін після прибуття на навчання з використанням ароматерапії у сполученні з магнітотерапією, загартуванням та лікувальною фізичною культурою з урахуванням стану серцево–судинної системи та психофізіологічних показників. "Практичні рекомендації tc " Практичні рекомендації"1. Своєчасне визначення характеру адаптаційних процесів в іноземних студентів, що прибувають на навчання в Крим із використанням адаптаційного потенціалу у сполученні з аналізом лейкоцитарної формули дозволяє на ранніх стадіях виявити патологічний перебіг адаптації. tc "1. Своєчасне визначення характеру адаптаційних процесів в іноземних студентів, що прибувають на навчання в Крим із використанням адаптаційного потенціалу у сполученні з аналізом лейкоцитарної формули дозволяє на ранніх стадіях виявити патологічний перебіг адаптації."2. Застосування засобу “Поліол” з метою корекції адаптаційних процесів в іноземних студентів, у сполученні з магнітотерапією низькочастотним магнітним полем, що біжить, дозволяє запобігти патологічному перебігу адаптації. tc "2. Застосування засобу Поліол з метою корекції адаптаційних процесів в іноземних студентів, у сполученні з магнітотерапією низькочастотним магнітним полем, що біжить, дозволяє запобігти патологічному перебігу адаптації. "3. Застосування ароматерапії засобом “Поліол” для корекції адаптаційних процесів в іноземних студентів може поєднуватися із застосуванням низькочастотного магнітного полю і повинне проводитись безпосередньо після зміни кліматичних зон (у перший місяць). tc "3. Застосування ароматерапії засобом Поліол для корекції адаптаційних процесів в іноземних студентів може поєднуватися із застосуванням низькочастотного магнітного полю і повинне проводитись безпосередньо після зміни кліматичних зон (у перший місяць)."4. Ароматерапія засобом “Поліол” і магнітотерапія можуть сполучатися з такими факторами як загартовування (загальні повітряні й місцеві контрастні водяні ванни) і лікувальна фізична культура. tc "4. Ароматерапія засобом Поліол і магнітотерапія можуть сполучатися з такими факторами як загартовування (загальні повітряні й місцеві контрастні водяні ванни) і лікувальна фізична культура."5. Прибуття іноземних студентів на навчання й повернення після канікул оптимально в теплий час року; використовувати зимові канікули для виїзду іноземних студентів на батьківщину недоцільно через зростання акліматизаційного навантаження. tc "5. Прибуття іноземних студентів на навчання й повернення після канікул оптимально в теплий час року; використовувати зимові канікули для виїзду іноземних студентів на батьківщину недоцільно через зростання акліматизаційного навантаження."Список опублікованих працьза темою дисертації tc "Список опублікованих працьза темою дисертації"1. Горлов А.А., Чирский Н.В., Ященко С.Г. Экологические аспекты ультрафиолетовой радиции солнца и ее влияние на адаптационные реакции // Таврический медико- биологический вестник.- 2001. Т.IV.- №4.-С. 135-137. tc "1. Горлов А.А., Чирский Н.В., Ященко С.Г. Экологические аспекты ультрафиолетовой радиции солнца и ее влияние на адаптационные реакции // Таврический медико- биологический вестник.- 2001. Т.IV.- №4.-С. 135-137."2. Ященко С.Г. Влияние процессов адаптации на состояние здоровья иностранных студентов - медиков // Сб. трудов Крымского республиканского НИИ ФМЛ И МК им. И.М. Сеченова. - 2000. - Т. XI.- С. 170 - 177. tc "2. Ященко С.Г. Влияние процессов адаптации на состояние здоровья иностранных студентов - медиков // Сб. трудов Крымского республиканского НИИ ФМЛ И МК им. И.М. Сеченова. - 2000. - Т. XI.- С. 170 - 177."3. Ященко С.Г. Обоснование применения низкочастотной магнитотерапии в коррекции адаптационных процессов у иностранных студентов - медиков // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2002. - № 3.- С. 69 - 71. tc "3. Ященко С.Г. Обоснование применения низкочастотной магнитотерапии в коррекции адаптационных процессов у иностранных студентов - медиков // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2002. - № 3.- С. 69 - 71."4. Ященко С.Г. Активация перекисного окисления липидов и увеличение длительности адаптационных процессов у иностранных студентов // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2002. - № 4.- С. 43 - 45. tc "4. Ященко С.Г. Активация перекисного окисления липидов и увеличение длительности адаптационных процессов у иностранных студентов // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2002. - № 4.- С. 43 - 45."5. Ященко С.Г Значимость влияния климатических условий на течение адаптационных процессов // Таврический медико - биологический вестник.-2002.- Т. V. - № 4. - С 96-98. tc "5. Ященко С.Г Значимость влияния климатических условий на течение адаптационных процессов // Таврический медико - биологический вестник.-2002.- Т. V. - № 4. - С 96-98."6. Ященко С.Г. Анализ лейкоцитарной формулы для определения типов адаптационных реакций у иностранных студентов // Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. - Симферополь, 2002. - Т. 138. - Ч. 1. - С. 247 - 248. tc "6. Ященко С.Г. Анализ лейкоцитарной формулы для определения типов адаптационных реакций у иностранных студентов // Труды Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. - Симферополь, 2002. - Т. 138. - Ч. 1. - С. 247 - 248."7. Ященко С.Г. Изменения адаптационного потенциала у иностранных тудентов, обучающихся в КГМУ // Таврический медико - биологический вестник.-2003.- Т. VI. - № 1. С. 145-148. tc "7. Ященко С.Г. Изменения адаптационного потенциала у иностранных тудентов, обучающихся в КГМУ // Таврический медико - биологический вестник.-2003.- Т. VI. - № 1. С. 145-148."8. Шибанов С.Э., Ященко С.Г. Эффективность комплексной физиопрофилактики дизадаптационных состояний у студентов // Вестник физиотерапии и курортологии.- 2003. - №4.- С. 37-39. tc "8. Шибанов С.Э., Ященко С.Г. Эффективность комплексной физиопрофилактики дизадаптационных состояний у студентов // Вестник физиотерапии и курортологии.- 2003. - №4.- С. 37-39."9. Ященко С.Г. Влияние процессов адаптации на состояние здоровья студентов - медиков // Материалы I республиканского конгресса физиотерапевтов и курортологов Крыма - Евпатория - 2001. - С. 54. tc "9. Ященко С.Г. Влияние процессов адаптации на состояние здоровья студентов - медиков // Материалы I республиканского конгресса физиотерапевтов и курортологов Крыма - Евпатория - 2001. - С. 54."10. Ященко С.Г. Влияние климатических условий на адаптационные процессы // Материалы II республиканского конгресса физиотерапевтов и курортологов Крыма - Евпатория - 2002. - С. 46. tc "10. Ященко С.Г. Влияние климатических условий на адаптационные процессы // Материалы II республиканского конгресса физиотерапевтов и курортологов Крыма - Евпатория - 2002. - С. 46."11. Ященко С.Г. Применение некоторых физиотерапевтических методов в коррекции адаптационных процессов у студентов - иностранцев, обучающихся в КГМУ с учетом биоэтических аспектов // Материалы межвузовской научно - практической конференции молодых ученых. -Симферополь. - 2003. - С.42 - 47. tc "11. Ященко С.Г. Применение некоторых физиотерапевтических методов в коррекции адаптационных процессов у студентов - иностранцев, обучающихся в КГМУ с учетом биоэтических аспектов // Материалы межвузовской научно - практической конференции молодых ученых. -Симферополь. - 2003. - С.42 - 47."12. Ященко С.Г. Применение физиотерапевтических методов в коррекции адаптационных процессов у иностранных студентов // Материалы III конгресса физиотерапевтов и курортологов Автономной республики Крым - Евпатория - 2003. - С.70. tc "12. Ященко С.Г. Применение физиотерапевтических методов в коррекции адаптационных процессов у иностранных студентов // Материалы III конгресса физиотерапевтов и курортологов Автономной республики Крым - Евпатория - 2003. - С.70."13. Ященко С.Г. Пути оптимизации адаптационных процессов // Материалы научно – практической конференции “Актуальные вопросы реабилитации детей из регионов антропогенного загрязнения”. Евпатория. 2003.- С.29-30. tc "13. Ященко С.Г. Пути оптимизации адаптационных процессов // Материалы научно – практической конференции Актуальныевопросыреабилитациидетейизрегионовантропогенногозагрязнения. Евпатория. 2003.- С.29-30. "14. Ященко С.Г. Особенности использования физиотерапевтических методов в оптимизации адаптационных процессов у иностранных студентов // Тезисы докладов научно – практической конференции, посвященной 105 – летию со дня рождения С.И. Георгиевского. Симферополь. 2003.- С. 48 – 49. tc "14. Ященко С.Г. Особенности использования физиотерапевтических методов в оптимизации адаптационных процессов у иностранных студентов // Тезисы докладов научно – практической конференции, посвященной 105 – летию со дня рождения С.И. Георгиевского. Симферополь. 2003.- С. 48 – 49. "АНОТАЦІЯ tc "АНОТАЦІЯ"Ященко С.Г. Фізіотерапевтичні методи корекції адаптаційних процесів у студентів, що прибувають на навчання в Крим. – Рукопис. tc "Ященко С.Г. Фізіотерапевтичні методи корекції адаптаційних процесів у студентів, що прибувають на навчання в Крим. – Рукопис."Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.33. – курортологія і фізіотерапія. – Кримський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М.Сєченова. tc "Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.33. – курортологія і фізіотерапія. – Кримський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М.Сєченова."Дисертація присвячена вивченню можливостей застосування ароматерапии засобом “Поліол” у поєднанні з магнітотерапією, з метою корекції адаптаційних процесів в іноземних студентів, що прибувають на навчання в Крим. tc "Дисертація присвячена вивченню можливостей застосування ароматерапии засобом Поліол у поєднанні з магнітотерапією, з метою корекції адаптаційних процесів в іноземних студентів, що прибувають на навчання в Крим."Проведено порівняльну оцінку адаптаційних процесів у студентів – іноземців із застосуванням ароматерапії і магнітотерапії в поєднанні з загартуванням і лікувальною фізичною культурою. tc "Проведено порівняльну оцінку адаптаційних процесів у студентів – іноземців із застосуванням ароматерапії і магнітотерапії в поєднанні з загартуванням і лікувальною фізичною культурою."Обрані методи корекції активно впливають на перебіг адаптаційних процесів, що підтверджується визначенням адаптаційного потенціалу серцево–судинної системи й аналізом лейкоцитарної формули, а також в нормалізації прооксидантно – антиоксидантної рівноваги. tc "Обрані методи корекції активно впливають на перебіг адаптаційних процесів, що підтверджується визначенням адаптаційного потенціалу серцево–судинної системи й аналізом лейкоцитарної формули, а також в нормалізації прооксидантно – антиоксидантної рівноваги."Сукупність отриманих результатів є підставою для використання ароматерапії препаратом “Поліол” у поєднанні з магнітотерапією низькочастотним магнітним полем, що біжить, для корекції адаптаційних процесів в іноземних студентів в умовах поліклініки чи санаторію - профілакторію. tc "Сукупність отриманих результатів є підставою для використання ароматерапії препаратом Поліол у поєднанні з магнітотерапією низькочастотним магнітним полем, що біжить, для корекції адаптаційних процесів в іноземних студентів в умовах поліклініки чи санаторію - профілакторію."Ключові слова: магнітотерапія, ароматерапія, іноземні студенти, клімат, адаптація. tc "Ключові слова\: магнітотерапія, ароматерапія, іноземні студенти, клімат, адаптація."АННОТАЦИЯ tc "АННОТАЦИЯ"Ященко С.Г. Физиотерапевтические методы коррекции адаптационных процессов у студентов, прибывающих на обучение в Крым. – Рукопись. tc "Ященко С.Г. Физиотерапевтические методы коррекции адаптационных процессов у студентов, прибывающих на обучение в Крым. – Рукопись."Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.33. – курортология и физиотерапия. – Крымский НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им.И.М.Сеченова. tc "Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.33. – курортология и физиотерапия. – Крымский НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им.И.М.Сеченова."Диссертация посвящена изучению возможностей применения ароматерапии препаратом “Полиол” в сочетании с магнитотерапией, с целью коррекции адаптационных процессов у иностранных студентов, прибывающих на обучение в Крым. tc "Диссертация посвящена изучению возможностей применения ароматерапии препаратом Полиол в сочетании с магнитотерапией, с целью коррекции адаптационных процессов у иностранных студентов, прибывающих на обучение в Крым."На клиническом материале (результаты изучения адаптационных процессов у 131 студента) проведенна сравнительная оценка адаптационных процессов у студентов – иностранцев с применением ароматерапии и магнитотерапии в сочетании с закаливанием и лечебной физической культурой. Для получения объективных данных об эффективности действия использованных методов, студенты исследуемых и контрольных групп обследовались по единой программе. Проведено сравнительное исследование климатических факторов Крыма и стран, откуда прибывают иностранные студенты. Анализ этих данных показывает принципиальное различие исследуемой структуры светового дня в данных регионах в одно и то же время года. Меньше всего расхождение наблюдается летом, акклиматизационная нагрузка в этот период минимальна. С увеличением разности напряженность адаптационных процессов будет более выражена. Обосновывая назначения ароматерапии учтена разность в медицинских климатических характеристиках Крыма и мест постоянного проживания иностранных студентов . tc "На клиническом материале (результаты изучения адаптационных процессов у 131 студента) проведенна сравнительная оценка адаптационных процессов у студентов – иностранцев с применением ароматерапии и магнитотерапии в сочетании с закаливанием и лечебной физической культурой. Для получения объективных данных об эффективности действия использованных методов, студенты исследуемых и контрольных групп обследовались по единой программе. Проведено сравнительное исследование климатических факторов Крыма и стран, откуда прибывают иностранные студенты. Анализ этих данных показывает принципиальное различие исследуемой структуры светового дня в данных регионах в одно и то же время года. Меньше всего расхождение наблюдается летом, акклиматизационная нагрузка в этот период минимальна. С увеличением разности напряженность адаптационных процессов будет более выражена. Обосновывая назначения ароматерапии учтена разность в медицинских климатических характеристиках Крыма и мест постоянного проживания иностранных студентов . "Проведенные исследования состояния здоровья студентов, которые обучаются в Крымском государственном медицинском университете (по обращаемости, статистическим талонам) показали, что. количество украинских студентов, ни разу не болевших за все время обучения в КГМУ составляет 16 %, в то время как среди иностранных студентов таковых значительно меньшее – 3%. tc "Проведенные исследования состояния здоровья студентов, которые обучаются в Крымском государственном медицинском университете (по обращаемости, статистическим талонам) показали, что. количество украинских студентов, ни разу не болевших за все время обучения в КГМУ составляет 16 %, в то время как среди иностранных студентов таковых значительно меньшее – 3%. "Адаптационные возможности сердечно – сосудистой системы у иностранных студентов на разных сроках адаптации оценивали по адаптационному потенциалу (АП). Для сравнения полученных результатов АП был определен в контрольной группе студентов с сформированной долгосрочной адаптацией. На момент первого обследования в трех группах у 58,82%, 46,87% и 57,58% студентов соответственно, выявленно функциональное напряжение механизмов регуляции, в группе контроля таких не выявлено. После применения комплекса профилактических мероприятий, направленных на коррекцию адаптационных процессов, это соотношение изменилось таким образом: 1-ая группа – 38,24 %, 2-ая – 21,88%, 3 - я – 63,64%, что позволяет предположить достаточную эффективность избранных методов коррекции адаптационных процессов. tc "Адаптационные возможности сердечно – сосудистой системы у иностранных студентов на разных сроках адаптации оценивали по адаптационному потенциалу (АП). Для сравнения полученных результатов АП был определен в контрольной группе студентов с сформированной долгосрочной адаптацией. На момент первого обследования в трех группах у 58,82%, 46,87% и 57,58% студентов соответственно, выявленно функциональное напряжение механизмов регуляции, в группе контроля таких не выявлено. После применения комплекса профилактических мероприятий, направленных на коррекцию адаптационных процессов, это соотношение изменилось таким образом\: 1-ая группа – 38,24 %, 2-ая – 21,88%, 3 - я – 63,64%, что позволяет предположить достаточную эффективность избранных методов коррекции адаптационных процессов. "При проведении исследования типов адаптационных реакций у иностранных студентов, учитывалось, что реакции тренировки и активации, которые не имеют элементов напряжения, являются наиболее благоприятными для протекания адаптации. В первых двух группах эти показатели приблизились к значению в контрольной группе, причем в 2-ой группе более интенсивно, тогда как в 3-ей группе подобная динамика была менее заметна. Эти факты свидетельствуют о быстром развитии срочной адаптации и реадаптации у обследованных первых двух групп, что прогностически более благоприятно, и подтверждает эффективность действия физиотерапевтического комплекса, основанную на показателях адаптации сердечно – сосудистой системы у иностранных студентов. tc "При проведении исследования типов адаптационных реакций у иностранных студентов, учитывалось, что реакции тренировки и активации, которые не имеют элементов напряжения, являются наиболее благоприятными для протекания адаптации. В первых двух группах эти показатели приблизились к значению в контрольной группе, причем в 2-ой группе более интенсивно, тогда как в 3-ей группе подобная динамика была менее заметна. Эти факты свидетельствуют о быстром развитии срочной адаптации и реадаптации у обследованных первых двух групп, что прогностически более благоприятно, и подтверждает эффективность действия физиотерапевтического комплекса, основанную на показателях адаптации сердечно – сосудистой системы у иностранных студентов. "Исследование состояния системы ПОЛ – АОС у зарубежных студентов, которые получали разработанный нами физиотерапевтический комплекс также отразило его эффективность в коррекции адаптационных процессов. У обследованных всех групп при первом исследовании отмечалось достоверное повышение уровня ТБК – активных продуктов в сравнительном аспекте с контрольной группой. К моменту формирования долгосрочной адаптации (4-5 месяц пребывания) в первых двух группах отмеченно снижение уровня ТБК – активных продуктов, в сравнении с уровнем в группе контроля, что свидетельствует о нормализации прооксидантно – антиоксидантного равновесия, в то время как в 3 – ей группе это снижение менее выраженно. Увеличение уровня вторичных продуктов пероксидации липидов в разный срок пребывания в новых условиях, активизирует ферменты антирадикальной защиты, в частности - супероксиддисмутазу (СОД). tc "Исследование состояния системы ПОЛ – АОС у зарубежных студентов, которые получали разработанный нами физиотерапевтический комплекс также отразило его эффективность в коррекции адаптационных процессов. У обследованных всех групп при первом исследовании отмечалось достоверное повышение уровня ТБК – активных продуктов в сравнительном аспекте с контрольной группой. К моменту формирования долгосрочной адаптации (4-5 месяц пребывания) в первых двух группах отмеченно снижение уровня ТБК – активных продуктов, в сравнении с уровнем в группе контроля, что свидетельствует о нормализации прооксидантно – антиоксидантного равновесия, в то время как в 3 – ей группе это снижение менее выраженно. Увеличение уровня вторичных продуктов пероксидации липидов в разный срок пребывания в новых условиях, активизирует ферменты антирадикальной защиты, в частности - супероксиддисмутазу (СОД). "Проанализировав данные, полученные при изучении психофизиологических показателей, можно сказать, что объем памяти достоверно был снижен у студентов во всех изучаемых группах на момент первого исследования. Обобщение индивидуальных особенностей запоминания цифрового материала свидетельствуют о недостаточном объеме памяти на этот момент в 1-ой и 3-ой группах: изменения воспроизведения нейтральной (цифровой) информации в начале адаптационной перестройки носили более интенсивный характер у студентов первого года обучения. В более поздний срок выявленна нормализация исследуемых функций в группах, где проводилась физиопрофилактика. Положительные сдвиги воспроизведения информации в третьей группе носили менее выраженный характер. Аналогичные данные полученны и при изучении внимания у иностранных студентов. tc "Проанализировав данные, полученные при изучении психофизиологических показателей, можно сказать, что объем памяти достоверно был снижен у студентов во всех изучаемых группах на момент первого исследования. Обобщение индивидуальных особенностей запоминания цифрового материала свидетельствуют о недостаточном объеме памяти на этот момент в 1-ой и 3-ой группах\: изменения воспроизведения нейтральной (цифровой) информации в начале адаптационной перестройки носили более интенсивный характер у студентов первого года обучения. В более поздний срок выявленна нормализация исследуемых функций в группах, где проводилась физиопрофилактика. Положительные сдвиги воспроизведения информации в третьей группе носили менее выраженный характер. Аналогичные данные полученны и при изучении внимания у иностранных студентов."Совокупность полученных результатов является основанием для использования ароматерапии препаратом “Полиол” в сочетании с магнитотерапией низкочастотным бегущим магнитным полем с целью коррекции адаптационных процессов у иностранных студентов в условии поликлиники или санатория – профилактория. tc "Совокупность полученных результатов является основанием для использования ароматерапии препаратом Полиол в сочетании с магнитотерапией низкочастотным бегущим магнитным полем с целью коррекции адаптационных процессов у иностранных студентов в условии поликлиники или санатория – профилактория."Ключевые слова: магнитотерапия, ароматерапия, иностранные студенты, климат, адаптация. tc "Ключевые слова\: магнитотерапия, ароматерапия, иностранные студенты, климат, адаптация."SUMMARY tc "SUMMARY"Yashchenko S.G. Physiotheraputic measures of adaptation processes metods in students coming to study to the Crimea. – Manuscript. tc "Yashchenko S.G. Physiotheraputic measures of adaptation processes metods in students coming to study to the Crimea. – Manuscript."The thesis for the defending of scientific degree of candidate of medical sciences in speciality 14.01.33. – Resorts and Physiotherapy. The Crimea scientific research institute of medical methods and medical climatology named after I.M.Sechenov. tc " The thesis for the defending of scientific degree of candidate of medical sciences in speciality 14.01.33. – Resorts and Physiotherapy. The Crimea scientific research institute of medical methods and medical climatology named after I.M.Sechenov."The thesis is connected with the study of aromatherapy usasge with the preparation “Polyol” in combination with magnettherapy for the correction of adaptative processes in foreign students who came to study at the Crimea. tc "The thesis is connected with the study of aromatherapy usasge with the preparation Polyol in combination with magnettherapy for the correction of adaptative processes in foreign students who came to study at the Crimea."The comparative evaluation of adaptation processes in foreign students was performed with aromatherapy and magnettherapy in combination with strengthening of health and medical physical exercises. tc "The comparative evaluation of adaptation processes in foreign students was performed with aromatherapy and magnettherapy in combination with strengthening of health and medical physical exercises."The chosen metods of correction influence actively on the course of adaptation processes, that were confirmed by the evaluation of the adaptation potential of the cardio – vascular system and analysis of leucocytic index and are reflected in normalization of prooxidant – antyoxidant balance. tc "The chosen metods of correction influence actively on the course of adaptation processes, that were confirmed by the evaluation of the adaptation potential of the cardio – vascular system and analysis of leucocytic index and are reflected in normalization of prooxidant – antyoxidant balance."The recived results are the basis for use of aromatherapy with the preparation “Polyol” in combination with magnettherapy of low-frequency running magnetic field with the purpose of adaptation processes correction in foreign students on the basis of polyclinic, resort centres and prophilactic centres. tc "The recived results are the basis for use of aromatherapy with the preparation Polyol in combination with magnettherapy of low-frequency running magnetic field with the purpose of adaptation processes correction in foreign students on the basis of polyclinic, resort centres and prophilactic centres."Key words: magnettherapy, aromatherapy, foreign students, climate, adaptation. tc " Key words\: magnettherapy, aromatherapy, foreign students, climate, adaptation."tc ""tc ""tc ""tc ""tc ""tc ""tc ""tc ""tc ""tc ""tc ""tc ""

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019