РЕФЕРАТ

на тему:

Планета Земля

ПЛАН

Загальні відомості

Геологічна будова

Атмосфера Землі

Історія утворення планети

1. Загальні відомості

Земля — це третя від Сонця планета Сонячної системи. Вона обертається
навколо зірки по еліптичній HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%B0» \o
«Орбіта» орбіті (дуже близької до кругової) із середньою швидкістю
29.765 км/с на середній відстані 149.6 млн. км за період рівний 365.24
доби. Земля має супутник — HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C_%28%D
1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29» \o «Місяць
(супутник)» Місяць , що обертається навколо Землі на середній відстані
384400 км. Нахил земної осі до площини екліптики складає 66033`22«.
Період обертання планети навколо своєї осі 23 год 56 хв 4.1 сек.
Обертання навколо своєї осі викликає зміну дня і ночі, а нахил осі і
обертання навколо Сонця — зміну пір року.

Форма Землі — геоїд, приблизно — тривісний еліпсоїд, сфероїд. Середній
радіус Землі складає 6371.032 км, екваторіальний — 6378.16 км, полярний
— 6356.777 км. Площа поверхні земної кулі 510 млн. км2, об’єм — 1.083 *
1012 км2, середня щільність 5518 кг/м3. Маса Землі складає 5976 * 1021
кг. Земля володіє магнітним і тісно зв’язаним з ним електричним полями.
Гравітаційне поле Землі зумовлює її сферичну форму й існування
атмосфери.

За сучасними космогонічними представленнями, Земля утворилася приблизно
4.7 млрд. років тому з розсіяного в протосонячній системі газової
речовини. У результаті диференціації речовини Землі, під дією свого
гравітаційного поля, в умовах розігріву земних надр виникли і розвилися
різні за хімічним складом, агрегатним станом і фізичними властивостями
оболонки — геосфери: ядро (у центрі), мантія, земна кора, гідросфера,
атмосфера, магнітосфера. У складі Землі переважає HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE» \o
«Залізо» залізо (34.6%), HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C» \o
«Кисень» кисень (29.5%), HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96%D0%B9
» \o «Кремній» кремній (15.2%), HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B9» \o
«Магній» магній (12.7%). Земна кора, мантія і внутрішня частина ядра
тверді (зовнішня частина ядра вважається рідкою). Від поверхні Землі до
центру зростають тиск, щільність і температура. Тиск у центрі планети
3.6 * 1011 Па, щільність близько 12.5 * 103 кг/м3, температура
коливається від 5000 до 6000 0С. Основні типи земної кори — материковий
і океанічний, у перехідній зоні від материка до океану розвинута кора
проміжної будови.

Велика частина Землі зайнята HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8
%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD» \o «Світовий океан» Світовим
океаном (361.1 млн. км2; 70.8%), суходіл складає 149.1 млн.км2 (29.2%),
і утворює шістьох материків і острови. Він підіймається над рівнем
світового океану в середньому на 875 м (найбільша висота 8848 м — гора
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%83
%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B0» \o «Джомолунгма» Джомолунгма ), гори займають
понад 1/3 поверхні суходолу. HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
» \o «Пустеля» Пустелі покривають приблизно 20% поверхні суходолу,
ліси — близько 30%, льодовики — понад 10%. Середня глибина світового
океану близько 3800 м (найбільша глибина 11020 м — HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B
0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1&act
ion=edit» \o «Маріанський жолоб» Маріанський жолоб (западина) у
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B
A%D0%B5%D0%B0%D0%BD» \o «Тихий океан» Тихому океані ). Обсяг води на
планеті складає 1370 млн. км3, середня солоність 35 г/л.

2. Геологічна будова

Внутрішнє ядро, за припущенням, має діаметр 2600 км і складається з
чистого заліза чи нікелю, зовнішнє ядро товщиною 2250 км із
розплавленого заліза або нікелю, мантія близько 2900 км товщиною
складається переважно з твердих гірських порід, відділена від земної
кори поверхнею Мохоровичича. Кора і самий верхній шар мантії утворюють
12 основних рухомих плато, деякі з них несуть континенти. Плато постійно
повільно рухаються, цей рух називається тектонічним дрейфом;

3. Атмосфера Землі

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5
%D1%80%D0%B0» \o «Атмосфера» Атмосфера Землі, загальна маса якої 5.15
* 1015 т, складається з HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
» \o «Повітря» повітря — суміші в основному HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%8
3&action=edit» \o «Азоту» азоту (78.08%) і HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8
E&action=edit» \o «Кисню» кисню (20.95%), 0,93% аргону, 0,03%
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8
%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7» \o «Вуглекислий газ»
вуглекислого газу , інше — це водяна пара, а також інертні та інші гази.
Максимальна HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0» \o «Температура» температура поверхні
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB
» \o «Суходіл» суходолу 57-580 С (у тропічних пустелях HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0» \o
«Африка» Африки і HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD
%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0» \o «Північна Америка»
Північної Америки ), мінімальна — біля -900 С (у центральних районах
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82
%D0%B8%D0%B4%D0%B0» \o «Антарктида» Антарктиди ).

Атмосфера Землі захищає все живе на від згубного впливу космічного
випромінювання.

Хімічний склад атмосфери Землі: 78,1 відсотка — HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82» \o «Азот» азот
, 20 — HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C» \o
«Кисень» кисень , 0,9 — HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD» \o «Аргон»
аргон , решта — HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8
%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7» \o «Вуглекислий газ»
вуглекислий газ , водяна пара, HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C» \o
«Водень» водень , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9» \o «Гелій»
гелій , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD» \o «Неон» неон
.

Атмосфера Землі включає:

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%84
%D0%B5%D1%80%D0%B0» \o «Тропосфера» тропосферу (до 15 км)

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81
%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0» \o «Стратосфера» стратосферу (15—100 км)

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5
%D1%80%D0%B0» \o «Іоносфера» іоносферу (100 — 500 км).

Між тропосферою і стратосферою розміщується перехідний шар — тропопауза.
У глибинах стратосфери під впливом сонячного світла створюється озоновий
екран, який захищає живі організми від космічного випромінювання. Вище —
мезо-, термо- й екзосфери. Значного впливу науково-технічного прогресу
зазнає атмосфера Землі. Близько 300 млн. автомобілів щорічно викидають в
атмосферу 400 млн. т оксидів вуглецю, понад 100 млн. т вуглеводів, сотні
тисяч тонн свинцю. Найпотужніші виробники викидів в атмосферу: ТЕС,
металургійна, хімічна, нафтохімічна, целюлозна та інші галузі
промисловості, автотранспорт.

Систематичне вдихання забрудненого HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
» \o «Повітря» повітря помітно погіршує здоров’я людей. Газоподібні і
пилові домішки можуть надавати повітрю неприємного запаху, подразнювати
слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів і тим самим знижувати
їхні захисні функції, бути причиною хронічних бронхітів та захворювань
легенів. Численні дослідження показали, що на фоні патологічних
відхилень в організмі (захворювання легенів, серця, печінки, нирок та
інших органів) шкідлива дія атмосферного забруднення проявляється
сильніше. Важливою екологічною проблемою стало випадання кислотних
дощів. Щорічно при спалюванні палива в атмосферу надходить до 15 млн. т
двоокису сірки, який, сполучаючись з водою, утворює слабкий розчин
сірчаної кислоти, що разом з дощем випадає на землю. Кислотні дощі
негативно впливають на людей, врожай, споруди і т. ін.

Забруднення атмосферного повітря може також опосередковано впливати на
здоров’я і санітарні умови життя людей.

Накопичення в атмосфері вуглекислого газу може викликати потепління
клімату в результаті парникового ефекту. Суть його полягає в тому, що
шар двоокису вуглекислого газу, який вільно пропускає сонячну радіацію
до Землі, буде затримувати повернення у верхні шари атмосфери теплового
забруднення. У зв’язку з цим у нижніх шарах атмосфери підвищуватиметься
температура, що, у свою чергу, призведе до танення льодовиків, снігів,
підйому рівня океанів і морів, затоплення значної частини суші.

4. Історія утворення планети

Утворення Землі і початковий етап її розвитку (продовжуваністю приблизно
1,2 млрд. років) відносяться до догеологічної історії. Абсолютний вік
найбільш древніх гірських порід складає понад 3.5 млрд. років і
починаючи з цього моменту відліковується геологічна історія Землі, яка
поділяється на два нерівних етапи: HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B
C%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%B9&action=edit» \o «Докембрій» докембрій , що
займає приблизно 5/6 усього геологічного літочислення (близько 3 млрд.
років), і HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%8
0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9&action=edit» \o «Фанерозой» фанерозой , що
охоплює останні 570 млн. років. Близько 3-3.5 млрд. років тому в
результаті закономірної еволюції матерії на Землі виникло життя, почався
розвиток HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80
%D0%B0» \o «Біосфера» біосфери — сукупності усіх живих організмів (так
звана жива речовина Землі), яка суттєво вплинула на розвиток HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5
%D1%80%D0%B0» \o «Атмосфера» атмосфери , HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84
%D0%B5%D1%80%D0%B0» \o «Гідросфера» гідросфери й HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80
%D0%B0» \o «Геосфера» геосфери (принаймні в частині осадової
оболонки).

Новий фактор, що робить могутній вплив на біосферу та навіть геосферу —
діяльність HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%8
2%D0%B2%D0%BE&action=edit» \o «Людство» людства , що з’явилося на Землі
після появи (в результаті HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96
%D1%8F» \o «Еволюція» еволюції ) HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%B
D%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0&action=edit» \o
«Людина розумна» людини менш 3 млн. років тому (єдності щодо датування
не досягнуто і деякі дослідники вважають — 7 млн. років тому).
Відповідно у процесі розвитку біосфери виділяють утворення і подальший
розвиток HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80
%D0%B0» \o «Ноосфера» ноосфери .

Високий темп росту населення Землі (275 млн. чол. у 1000 році, 1.6 млрд.
чол. у 1900 році і приблизно 6.3 млрд. чол. у 1995 році) і посилення
впливу людського суспільства на природне середовище висунули проблеми
раціонального використання всіх природних ресурсів і HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8» \o «Охорона природи»
охорони природи .

Фізичні характеристики

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
» \o «Екватор» Екваторіальний HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%83%D1%81» \o
«Радіус» радіус 6378,14 км

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8
0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit» \o «Полярний» Полярний радіус 6356,78
км

Середній HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8
3%D1%81_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96&action=edit» \o «Радіус Землі»
радіус 6371,3 км

Довжина Екватора 40 075 км

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BC&a
ction=edit» \o «Об’єм» Об’єм 1,0832*1012 км3

HYPERLINK «http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0» \o
«Маса» Маса 5,9737*1024 кг

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
» \o «Густина» Густина 5,515 HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B
C&action=edit» \o «Грамм» г / HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%96%D1%8
7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%
80&action=edit» \o «Кубічний сантиметр» см3

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0» \o «Площа»
Площа поверхні 510 065 700 км2

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
%D1%86%D1%96%D1%8F» \o «Гравітація» Гравітація в зоні Екватора 9,766
HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F» \o «Прискорення» м/с2 , або 1 HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=G&action=edit» \o «G» g

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D0%B
E%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%
96%D1%81%D1%82%D1%8C» \o «Друга космічна швидкість» Друга космічна
швидкість 11 180 м/с

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8
0%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit» \o
«Сидеричний день» Сидеричний період обертання 23,934 годин

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B
B_%D0%B4%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%96&action=edit» \o «Нахил до осі»
Екваторіальний нахил до орбіти HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B
2%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81&action=edit» \o
«Кутовий градус» 23,45°

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0» \o «Температура» Температура поверхні мін.

середн.

макс.

185 K

287 K

331 K

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5
%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA» \o «Атмосферний тиск»
Атмосферний тиск біля поверхні 1 HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80_%28%D0%BE%
D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%29&action=edit» \o «Бар (одиниця)»
бар

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%B0» \o
«Орбіта» Орбітальні характеристики

Середня віддаль від HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5» \o «Сонце»
Сонця 149 597 890 км (1,0 HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE
%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8
F» \o «Астрономічна одиниця» а. о. )

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B
3%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9&action=edit» \o «Перигелій» Перигелій 147
100 000 км

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9» \o
«Афелій» Афелій 152 100 000 км

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8
0%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%96%D0%BA&action=edit» \o
«Сидеричний рік» Сидеричний орбітальный період 365,24 земних дня

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B
4%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%
B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit»
\o «Середня орбітальна швидкіс Середня орбітальна швидкість 29 785,9
м/с

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82» \o «Ексцентриситет»
Ексцентриситет орбіти 0,01671022

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B
B_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%B8&action=edit» \o «Нахил орбіти»
Нахил орбіти до площиги екліптики 0,00005°

Довжина орбіти 924 375 700 км

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B
E%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%
BA&action=edit» \o «Природний супутник» Супутники 1 ( HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C_%28%D
1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29» \o «Місяць
(супутник)» Місяць )

Є HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B
E%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%
BA&action=edit» \o «Природний супутник» супутником HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5» \o «Сонце»
Сонця

Склад атмосфери

HYPERLINK «http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82» \o
«Азот» Азот 77%

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C» \o
«Кисень» Кисень 21%

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD» \o «Аргон»
Аргон 1%

HYPERLINK
«http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E» \o «Діоксид вуглецю»
Діоксид вуглецю

HYPERLINK «http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0» \o
«Вода» водяний пар сліди

Похожие записи

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

1.Будова. Численні фотографії Землі, зроблені з борту

космічних апаратів, дають змогу побачити три основні оболонки земної
кулі: а т м о с ф е р у та її хмари, г і д р о с ф е р у і л і т о с ф
е р у з її природним покривом. Відповідні цим оболонкам три агрегатні
стани речовини – газоподібний, рідкий і твердий – звичні для нас,
жителів Землі. Атмосфера має більшість планет Сонячної системи, тверда
оболонка характерна для планет земної групи, супутників планет та
астероїдів. Гідросфера Землі – унікальне явище в Сонячній системі, жодна
інша з відомих планет її не має. Адже для того, щоб вода була в рідкому
стані, потрібні певні умови температури й тиску. Вода – досить поширена
хімічна сполука у Всесвіті, але на інших небесних тілах вона перебуває
переважно в твердій фазі, відомій і на Землі у вигляді снігу, інею,
льоду.

Процеси, що відбуваються в літосфері, хімічний склад її речовни несуть
на собі сліди тих змін, які сталися протягом мільярдів років. За рахунок
енергії, що віділяється при розпаді радіоактивних елементів, відбувалися
розплавлення і диференціація речовини. Внаслідок цього легкі сполуки, в
основному силікати, опинилися зверху в к о р і, а важчі утворили
центральну частину – я д р о. Товщина кори дуже невелика: від 10км під
океаном до 80км під гірськими хребтами. Радіус ядра удвічі менший від
радіуса планети, а між ядром і корою міститься проміжний шар – мантія
Землі, що складається з речовини більшої, ніж кора, густини.

2.Атмосфера. Газова оболонка – атмосфера, що оточує Землю, містить 78%
азоту, 21% кисню і мізерну кількість інших газів.

Нижній шар атмосфери називається т р о п о с ф е р о ю, яка досягає
висоти 10-12км (у середніх широтах)

У ній із збільшенням висоти температура спадає; вище починається с т р а
т о с ф е р а – шар постійної температури близько – 40С. З висоти
близько 25км температура земної атмомфери повільно зростає внаслідок
поглинання ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Густина атмосфери теж зменшується з висотою. Так, на висоті близько 6км
вона в 2 раза менша, ніж біля поверхні Землі, а на висоті в сотні
кілометрів у мільйони разів менша. На висоті кількох радіусів Землі, є
здебільшого водень з концентрацією частинок порядку тисяч атомів в 1
см3.

У верхніх шарах земної атмофери сонячне випромінювання спричиняє сильну
іонізацію. Іонізовані шари атмосфери називаються і о н о с ф е р о ю.

За сучасним уявленням, тільки завдяки існуванню гідросфери та атмосфери
на Землі змоголо зародитися життя. Тому проблеми екології, охорони
природи нашої унікальної планети набувають особливого значення.

Атмосфера відіграє найважливішу роль у тепловому балансі Землі. Видиме
сонячне випроміню-

вання може проходити крізь неї не послаблюючись. Його поглинає земна
поверхня, яка нагрівається.

3. Магнітне поле. Магнітне поле Землі досить велике. З віддаленням від
Землі індукція магнітного поля слабшає.

Дослідження навколоземного простору космічними апаратами показало, що
наша планета оточена потужним радіаційним поясом, який складається із
заряджених елементарних частинок – протонів і електронів, які швидко
рухаються. Його називають також поясом частинок високих енергій .

gdzso Внутрішня частина поясу простягається приблизно на 500 –5000км
від поверхні Землі. Зовнішня частина радіаційного поясу знаходиться на
висоті від одного до п`яти радіусів Землі і складається переважно з
електронів, що мають енергію десятки тисяч електон-вольтів – у 10 раз
меншу за енергію частинок внутрішнього часу.

Частинки, які утворюють радіаційний пояс, напевно, захоплює земне
магнітне поле з тих частинок що безперервно викидає Сонце.Такий
посилений корпускулярний потік збурює магнітне поле, що називається
магнітнею бурею. Стрілка компаса коливається. Виникає збурення
іоносфери, яке порушує рідіозв`язок, відбуваються полярні сяйва. Полярні
сяйва мають електричну природу. Кольорові відтінки полярного сяйва
зумовлені світінням різних газів атмосфери.

Отже, ми з`ясували, що на Землі і в її атмосфері відбувається
різноманітні процеси, багато з яких пов`язані із Сонцем, віддаленим від
нас на 150млн. км тобто Земля не ізольована від космосу.

4. Міжнародне співробітництво у мирному освоєнні космічного простору.
Великі успіхи, досягнуті у вивченні планет та інших тіл Сонячної
системи, сприяти посиленню зв`язку астрономії з такими науками про
Землю, як геофізика і геологія. Вчені цих спеціальностей, які вивчают
результати топографічних, раіофізичних та інших досліджень Меркурія,
Венери, Марса, Місяця й інших супутників користуються методом
порівняльної геології. Це дає змогу глибше зрозуміти стародавню історію
розвитку нашої планети, закономірності формування родовищ корисних
копалин і успішніше вести їх розвітку на Землі.

Космічну техніку застосовують і в інших, найрізноманітніших галузях
науки, техніки й народного господарства. Для забезпечення безперебій-

ного радіотелефонного зв`язку з віддаленими і важкодоступними районами,
а також для передавання

інформації за допомогою телебачення використовують

супутники зв`язку. Деякі з них виводяться на стаціонарні орбіти і
забезпечують приймання телевезійних передач на колективні антени у
невеликих населених пунктах.

За останні десятиріччя створено космічну мете-

орологічну систему, головною перевагою якої є оперативність і
глобальність одержуваної інформації.

Метеосупутники типу “Метеор” дають змогу детально

Вивчати розподіл хмарного покриву над нашою планетою, впевнено визначити
стан і напрям руху циклонів і атмосферних фронтів, стежити за льодовою

обстановкою на морях і океанах.

Миролюбна зовнішня політика яскраво виявляється в цій галузі
науково-технічного прогресу.

На орбіті у складі екіпажів працювали космонавти дослідники багатьох
країн світу. Вчені багатьох держав брали участь у створенні наукової
апаратури, яку встановлювали на борту пілотованих і автоматич-

них станцій, у вивченні зразків місячного грунту, доставлених на Землю.
Здобуту під час космічних польотів інформацію обробляють спеціалісти.
Одержані результати використовують у наукових дослідженнях і народному
господарстві.

Космічна інформація забезпечує постійне спостереження за станом лісів і
посіві сільськогоспо-

дарських культур. Ця інформація дасть змогу визначити ефективність усіх
земельних ресурсів, своєчасно виявляти осередки захворювання рослин,
прогнозувати врожаї різних культур у масштабах країни.

Це дає значний економічний ефект і забезпечує можливість проведення
різних видів робіт, які важко чи навіть неможливо виконати іншими
методами. Роль космонавтики в житті людства і її вклад у
науково-технічний прогрес постійно зростають.

Похожие записи