.

Історія Криворізького авіаційного коледжу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2293
Скачать документ

На тему : Історія Криворізького авіаційного коледжу

КРАТК ЦА з повним правом вважається одним із найстаріших
навчальних закладів з підготовки кадрів для цивільної авіації не тільки
України, але і для всього колишнього СРСР.

У 1951 році на базі двох навчальних закладів Криворізького льотного
училища і Арзамаської школи авіаційних радистів наказом начальника ГУ
ГВФ від 12.06.51р. № 0202 було оголошено постанову Ради Міністрів СРСР
від 11.01.1951р. № 99-40с про створення Криворізького авіаційного
училища спецслужб цивільного повітряного флоту (КРАУСС ГВФ)

Не зважаючи на те, що матеріально-технічна база нового училища являла
собою малопристосований комплекс для навчального процесу та проживання
працівників, першому начальнику училища, талановитому організатору і
спеціалісту Овсієнку Миколі Андрійовичу вдалося знайти і згуртувати
колектив виключно із професійно підготовлених, ініціативних, відданих
справі людей.

01.09.1951 року проведено перший набір – 122 курсанти за двома
спеціальностями:

– Технічна експлуатація електросвітло радіообладнання літаків.

– Технічна експлуатація авіаприладів літаків.

За цими двома спеціальностями було відкрито також заочне відділення.

З 1 жовтня 1952 року організовані курси вдосконалення інженерного складу
Аерофлоту (КУІНЖ).

В цей же час були обладнані перші лабораторії: пілотажно-навігаційних
приладів, приладів контролю роботи авіадвигунів, гіроприладів,
електрообладнання, радіообладнання.

Основою вивчення техніки було спец-обладнання поршневих літаків: ЛІ-2,
ІЛ-12, ІЛ-14.

Починаючи з 1956 року, в зв’язку з появою пасажирських літаків ТУ-104,
ІЛ-18, в училищі розгортається робота щодо розширення
будівництва і благоустрою навчально-матеріальної бази.

У 1956 році училище очолив Савченков Степан Максимович. 18 років він
був на цій посаді. За цей період в училищі були створені Сприятливі
умови для ціле напрямленої діяльності, що позитивно вплинуло на
подальше вдосконалення матеріально-технічної бази і згуртування
педагогічного колективу.

У 1958 році вперше збільшився набір курсантів до 150 чоловік.

У 1960 році вводиться в експлуатацію новий 4-х поверховий навчальний
корпус, котельня, житловий будинок.

10.01.1960 року, в училищі – розпочалась перепідготовка авіа
спеціалістів із країн народної демократії. Першими були спеціалісти з
НРБ та НДР.

З вересня 1961 року набір курсантів збільшився до 320 чоловік. В цьому ж
році побудовано лабораторний корпус і їдальню.

У 1964 році вводиться в експлуатацію зимовий клуб на 570 місць.
У 1966 році –
молодіжний зал відпочинку, в 1967 році – 5-ти поверховий гуртожиток для
курсантів і санчастина з лікувальними кабінетами. Все це дозволило
збільшити набір до 500 чоловік.

У 1967-1968 роках було побудовано перший лабораторний корпус на
навчальній авіа технічній базі (НАТЕ).

Для практичної підготовки навчальна авіа технічна база поповнилась
такими літаками: ІЛ-12 (3), ІЛ-14, АН-2 (3), ТУ-104(3), ІЛ-14, МІ-4,
МІ-8, ІЛ-18, АН-10, АН-24 та інші.

У цей період сформувався якісно новий педагогічний колектив. У
педколектив влилися молоді здібні викладачі та перспективні керівники:
Яцків Н.А. (згодом став професором); Савченко В.Я. (згодом кандидат
наук, доцент); Хольний В.Я., нині заслужений вчитель; Дорошенко І.М. –
заслужений працівник освіти України; Плоткін С.І. — викладач-новатор,
відмічений грамотою Президії Верховної Ради України; Аненков Н.М. –
ведучий спеціаліст в Ульяновському центрі.

У 70-80 роки ІІАТБ училища поповнилася новою авіаційною технікою:
Як-40, АН-24; ТУ-134, гелікоптерами різної модифікації. В цей час вийшли
на трасу літаки ТУ-154, ЯК-40. У зв’язку з цим виросло замовлення на всі
ці типи літаків. Чисельність курсантів директивне була збільшена до 600
чоловік.

У 1973 році училище очолив Голяк Анатолій Миколайович, випускник
училища 1957 року. Його діяльність широко підтримували викладачі,
Інженерно-технічні працівники, наземні служби, курсанти. В період його
діяльності масовим тиражем випускались методичні розробки
редакційно-видавничою групою училища, писались підручники, широко
впроваджувались на циклових комісіях технічні засоби навчання,
обладнувались класи програмованого навчання.

Наказом міністра цивільної авіації СРСР № 165 від 16 серпня 1974 року
Криворізьке авіаційне училище спецслужб цивільної авіації перейменовано
в Криворізьке авіа технічне училище цивільної авіації (КРАТУ ГА).

За цей період головним чином методом “народного будівництва”, тобто
викладачами і курсантами, було проведено реконструкцію їдальні,
котельні, стадіону; побудовано оранжерею, оздоровчий комплекс, відкрито
музей, клуб; побудовано житлові будинки і курсантські гуртожитки.

Навчальний аеродром поповнився авіаційною технікою: Ж-40(2),
АН-24, ТУ-114, АН-12(2).

З травня 1979 року училище очолив Шачков Вадим Олексійович. На той час
нагальними були такі проблеми:

– продовжувалось подальше вдосконалення підбору і
професійної підготовки керівного, викладацького і
інженерно-технічного складу;

– переводились навчальні плани і програми на сучасну техніку:
ТУ-154, ЯК-42, ІЛ-76, ТУ-134;

– обладнувались навчальні класи, лабораторії, оновлювались
методики, поповнювався бібліотечний фонд підручниками, посібниками з
нової техніки. У навчальний процес впроваджувалась комп’ютерна техніка.

На початку 80-х років була розроблена концепція розвитку і вдосконалення
навчального закладу.

Відповідно до цієї програми було побудовано навчальний корпус на 1200
місць, два гуртожитки на 800 місць, корпус навчально-виробничої бази,
житловий будинок на 72 квартири, дитячий садок, спортзал; проведено
реконструкцію котельні. Практично подвоїлись навчальні і виробничі
площі. Придбані нові літаки ТУ-154, ЯК-42, ТУ-134 та комп’ютерна
техніка.

З метою підготовки авіаційних спеціалістів з підвищеним рівнем
кваліфікації у 1991 році авіа училищу присвоєно статус коледжу (наказ
МЦА

СРСР №18 від 19.01.1991р.).

Якісний склад викладачів володів і володіє обсягом спеціальних знань,
накопичених за 50 років роботи училища. Із 80 викладачів 37 мають вищу
кваліфікаційну категорію, 70% мають допуск на літаки ТУ-154, ТУ-134,
ЯК-42.

Налагоджено зв’язок з виробництвами діючої авіаційної техніки.

За великий вклад у справу вдосконалення навчального процесу і
створення матеріально-технічної бази Хольному В.Я. присвоєно почесне
звання “Заслужений вчитель України”, Плоткіна С.І. нагороджено “Почесною
грамотою” Президії Верховної Ради України, в 1999 році йому присвоєно
звання “Відмінник народної освіти України”. Шульга М.П. нагороджений
орденом “Трудового Червоного Прапора”. Дорошенку І.М. присвоєно почесне
звання “Заслужений працівник освіти України”. Суздалєв В.С., Узінгер
В.І. нагороджені орденом “Трудової Слави 3-го ступеня”.

Багато працівників нагороджені медалями, нагрудними знаками “Відмінник
Аерофлоту”. Шачков В.О. нагороджений орденом “Дружби народів”.

Закон України про освіту створив умови для підготовки спеціалістів у
навчальних закладах України в умовах ринкових відносин.

Таким чином була відкрита нова сторінка в житті нашого навчального
закладу.

Згідно з рішенням Міжгалузевої акредитаційної комісії від 15.09.1993р.,
протокол № 6/3, рішенням Колегії Міносвіти України від 29.09.93р.,
протокол № 16/5 Криворізькому авіа технічному коледжу цивільної авіації
надана ліцензія на право проведення освітньої діяльності за другим
рівнем акредитації .

Сьогодні коледж має необхідне оснащення для поглибленого засвоєння
курсантами обладнання сучасних літаків та вивчення мікро-ЕОМ.

У коледжі відкрита військова кафедра з підготовки офіцерів для ВПС
України.

Зараз у коледжі ведеться підготовка за слідуючими
освітньо-кваліфікаційними рівнями і спеціальностями:

1. БАКАЛАВР

Термін навчання 4 роки

Денна форма навчання

Радіотехніка

Комп’ютерна інженерія Електромеханіка Авіація та космонавтика

2.МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Термін навчання 3 роки

Денна та заочна форма навчання

Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден.

Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення
польотів. Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж
(тільки денна).

Обслуговування комп’ютерних систем і мережу банківській та фінансовій
справі. Обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів. Обслуговування
авіаційних електрифікованих комплексів. Технічне обслуговування
повітряних суден та двигунів. Організація авіаційних перевезень (тільки
денна).

Випускники коледжу можуть продовжити навчання в Київському
Національному університеті ЦА або Харківському технічному університеті
радіоелектроніки.

З 2000 р. коледж також розпочав готувати спеціалістів на нові українські
літаки АН-70 та АН-140.

Викладачі коледжу пройшли підготовку в АНТК ім. Антонова і отримали
сертифікат на право викладання предметів з спеціального обладнання
сучасних літаків.

Коледж також готує фахівців для галузей радіоелектроніки та
телекомунікацій. Вони можуть легко адаптуватися в суміжних областях
діяльності, як банківська та офісна справа.

Випускники коледжу працюють на різноманітних авіапідприємствах та
ремонтних заводах. Це інженери, організатори підприємства, першокласні
авіатехніки.

За 50 років свого існування навчальний заклад підготував для
авіаційної галузі понад 20 тис. спеціалістів та майже 3 тис.
спеціалістів для країн Північної Африки, Латинської Америки,
Південно-Східної Азії, Індії та арабських країн. Саме наші випускники,
їх компетентність, професіоналізм, грамотність в експлуатації авіаційної
техніки і визначили авторитет Криворізького авіа технічного училища по
всій території СРСР та за кордоном. Випускники нашого навчального
закладу працюють більш як в 45 країнах світу.

У грудні 1999 року вперше в історії навчального закладу був оголошений
відкритий конкурс на заміщення вакантної посади начальника коледжу в
зв’язку з виходом на пенсію Шачкова В.О.

На основі конкурсного відбору та за результатами таємного голосування
більшістю голосів начальником коледжу було обрано Андрусевича Анатолія
Олександровича.

Нова адміністрація проводить роботу щодо вдосконалення фінансове –
економічної діяльності, розвитку матеріально-технічної бази коледжу,
впровадження нових форм і методів навчання, заключення договорів про
співпрацю з вищими навчальними закладами м. Києва, Харкова, Запоріжжя,
Дніпропетровська.

У травні 2000 року Державною комісією МОіН України була проведена
атестаційна експертиза коледжу. Комісія підтвердила, що діяльність
коледжу здійснюється відповідно до вимог сучасних документ; МОіН
України.

Натхненні доброю оцінкою роботи, адміністрація та викладачі коледжу
продовжують працювати над вдосконаленням навчально-виховного процесу.

Сьогодні, всупереч всім негараздам, колектив коледжу схиляється до
оптимістичного бачення його майбутнього – як передового навчального
закладу незалежної України в підготовці висококваліфікованих
спеціалістів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020