.

Центральний Банк: кредитно-грошова політика (реферат)

Центральний банк – це орган державного грошово-кредитного регулювання економіки, що наділений монопольним правом емісії банкнот та здійснює керівництво грошово-кредитною системою країни.

(далее…)

Засади здійснення депозитних операцій (реферат)

 

Депозитні операції – це операції із залучення або розміщення коштів на депозит.

Залучення депозитів (вкладів) юридичних і фізичних осіб оформляється банком шляхом відкриття строкового депозитного рахунка з укладенням договору банківського вкладу (видачею ощадної книжки) або видачі ощадного (депозитного) сертифіката. За договором банківського депозиту КБ, який прийняв кошти від вкладника, зобов’язується виплатити вкладникові суму депозиту та нараховані відсотки на умовах та у порядку, що передбачені договором. (далее…)

Поняття банківської конкуренції на Україні (реферат)

Банківська конкуренція володіє цілим рядом специфічних рис, що відрізняють її від конкуренції в промисловості чи в інших галузях національної економіки і заслуговують окремого узагальнення

(далее…)

Правове регулювання статусу біженців. Міграція в Україні (реферат)

Для багатьох країн, у тому числі і для України стає дедалі актуальнішою проблема біженців. Це пов’язано з існуванням у ряді держав “гарячих точок”, воєнними діями, нестабільністю політичних режимів, голодом, стихійним лихом тощо

(далее…)

Сутність, особливості та здійснення митної справи. Перспективи розвитку митної справи України (реферат)

Митна справа є складовою зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності держави

Зі становленням України як суверенної, незалежної держави особливого значення набуло забезпечення її економічної самостійності, невід’ємним елементом якої є митна справа. (далее…)

Звернення громадян: поняття, процедура та правові аспекти регулювання (реферат)

Право на звернення забезпечує громадянам можливість обстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення, участі в управлінні державними і громадськими справами та впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій

(далее…)

Міжнародне приватне право, як галузь права: поняття, предмет і система (реферат)

Міжнародне приватне право остаточно сформувалось як незалежна галузь права в XIX ст.

Раніше воно розглядалось як частина інших галузей права, оскільки під впливом вчення італійських статутистів вважалося, що сама природа національних та іноземних норм права визначала сферу застосування цих норм (так званий “односторонній” підхід чи “юнілітаризм”). (далее…)

Імунітет держави у міжнародному праві: поняття та види (реферат)

У міжнародному приватному праві під імунітетом розуміють непідлеглість однієї держави законодавству та юрисдикції іншої

Термін “імунітет” у перекладі з латинської мови означає звільнення від чогось. Імунітет держави у широкому застосуванні – це принцип, згідно з яким до держави або її органів і представників не може бути заявлений позов в іноземному суді без її згоди. (далее…)

Быстрый поиск документов
Новые документы
Самое популярное
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020