Ляпунов А.Я., Шипилов А.И. 2000 — Конфликтология Оглавление Предисловие Раздел I. Введение в конфликтологию 9 Глава 1. Предпосылки формирования конфликтологических идей 10 1.1. Эволюция научных воззрений на конфликт 10 1.2 Проблема насилия в религиозных учениях 15 1.3. Отражение конфликтов в...

Подробнее

Ерік Берн. Игры, в которые играют люди (психология человеческих взаимоотношений) Введение ПРОЦЕСС ОБЩЕНИЯ Процесс общения между людьми мы предлагаем очень кратко рассмотреть в следующем направлении. Известно, что младенцы, лишенные в течение длительного времени физического контакта с людьми, деградируют и в...

Подробнее

2006 — Методика соціологічних досліджень права ПЕРЕДМОВА Зміни, що відбуваються у суспільстві, та розвиток останнього потребують найширшого використання конкретних соціологічних досліджень для розробки наукових методів керування суспільством. Соціологічні дослідження в юридичній практиці проводяться на межі соціології та права і тому...

Подробнее

Городяненко В.Г. 2003 — Соціологія Зміст 1. Соціологія як наука 1.1. Предмет, об’єкт, закони і категорії соціології HYPERLINK «http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko_sotsiologiya/part1/1101.h tm» Предмет і об’єкт соціології HYPERLINK «http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko_sotsiologiya/part1/1102.h tm» Закони і категорії соціології HYPERLINK «http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko_sotsiologiya/part1/1103.h tm» Місце соціології в системі суспільствознавства, її...

Подробнее

В.Хмельник Соціологія-1. Лекції 1997 ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ДУМКА, СОЦІАЛЬНІ НАУКИ ТА СОЦІОЛОГІЯ 1. Соціальна думка та соціальні науки Як кажуть суспільствознавці, люди за своєю природою — істоти соціальні. Що позначається терміном “соціальні”? Перш за все, те, що люди від народження...

Подробнее

В. Полтавець Соціальна робота в Україні — перші кроки 2000 ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА Володимир Полтавець \ 4 Шуламіт Рамон Західна і Східна Європа: соціальна робота і соціальна політика 7 Джо Лукас, Ольга Васильченко Етичні принципи та цінності соціальної роботи 29 Володимир...

Подробнее

Щёкин Г.В. 1996 — Теория социального управления ПРЕДИСЛОВИЕ В настоящей монографии предпринята попытка комплексного освещения проблем социального управления с философских, социологических и психологических позиций, т.е. в русле основных социальных наук, исследующих общество как биосоциальный феномен. Современную науку управления принято разделять...

Подробнее

Н.Паніна Українське суспільство 1994-2005 рр.- соціологічний моніторинг Зміст ВСТУП 15 Принципи побудови системи показників соціальних змін 16 Вибірка 18 Фінансування проекту 19 Презентація результатів 19 Економічна ситуація 20 а1. Як Ви оцінюєте нинішню економічну ситуацію в Україні? 20 а2. Як...

Подробнее

С.Макеєв. Соціологія 1999 ПЕРЕДМОВА Відтоді, як французький математик і філософ Огюст Конт запропонував поняття «соціологія» для позначення науки про суспільство, минуло близько двох століть. Проте ще до нього, тобто до першої третини XIX ст., історія пізнання налічувала вже не одне...

Подробнее

В.Андрущенко. Організоване суспільство 2006 Вступ HYPERLINK «http://www.nbuv.gov.ua/books/2006/06vaos/01.htm» Розділ 1 HYPERLINK «http://www.nbuv.gov.ua/books/2006/06vaos/01.htm» Як народжуються і чому помирають імперії? о Що таке імперія? о Народження імперії о Засади життєдіяльності імперії о Чому розпадаються (гинуть) імперії? о Римська імперія (30 або 27р. до...

Подробнее
Страница 1 из 3123