Академічна риторика: загальна характеристика (реферат)

0 Comment on Академічна риторика: загальна характеристика (реферат)

Реферат на тему: Академічна риторика: загальна характеристика Київ 2016 Риторика тісно пов’язана з іншими науками. Мовознавство озброює її знанням законів, за якими формується й розвивається людське мовлення Усе, що постає у людській свідомості, набуває форми слова. Система знаків, яку іменовано...

Continue Reading

Риторика: загальне поняття, зв’язок з іншими науками (реферат)

0 Comment on Риторика: загальне поняття, зв’язок з іншими науками (реферат)

Реферат на тему: Риторика: загальне поняття, зв’язок з іншими науками Київ 2016 Загальне поняття риторики. Зв’язок риторики з іншими науками Загальне поняття риторики Риторика (красномовність), або ораторське мистецтво – це наука про способи переконання і ефективні форми впливу на аудиторію...

Continue Reading

Мовний етикет: поняття та практична сторона (реферат)

0 Comment on Мовний етикет: поняття та практична сторона (реферат)

Реферат на тему: Мовний етикет: поняття та практична сторона Київ 2016 Поняття про мову, культуру мовлення. Мовний етикет – важлива складова культури мовлення. Практична сторона дотримання мовного етикету Від найдавніших часів мова супроводжує людину на всіх етапах її життя. Власне...

Continue Reading

Ораторське мистецтво: дискусія і суперечка (реферат)

0 Comment on Ораторське мистецтво: дискусія і суперечка (реферат)

Реферат на тему: Ораторське мистецтво: дискусія і суперечка Київ 2016 Вирішення багатьох проблем сучасності можливе тільки на шляхах відкритого обміну думками, широкого суспільного діалогу, громадської згоди Загальним для всіх значень слова спір є наявністю розбіжностей у поглядах, відсутність єдиної думки....

Continue Reading

Ораторське мистецтво: словесна наочність (реферат)

0 Comment on Ораторське мистецтво: словесна наочність (реферат)

Реферат на тему: Ораторське мистецтво: словесна наочність Київ 2016 Словесна наочність широко використовується в ораторському мистецтві Повтор — повторення того самого слова чи виразу з метою виділити, підкреслити істотне у мовленні, підкреслити ті чи інші деталі в описах, посилити експресивно-зображувальні властивості...

Continue Reading

Савкова З.В. — Искусство оратора (книга)

0 Comment on Савкова З.В. — Искусство оратора (книга)

Савкова З.В. — Искусство оратора Содержание Введение 3 Удивительный дар природы (Оратор и его голос) 11 Что ни звук, то и подарок (Дикция оратора) 37 По-русски ли мы говорим? (Литературное произношение) 52 Косноязычна риторика без грамматики (Языковая культура) 67 Мое...

Continue Reading

Сергеич П. 1988 — Искусство речи на суде (книга)

0 Comment on Сергеич П. 1988 — Искусство речи на суде (книга)

Сергеич П. 1988 — Искусство речи на суде ПРЕДИСЛОВИЕ Восемьдесят лет назад, в 1908 году, в С.-Петербурге вышла книга опытного и известного судебного деятеля П. С. Пороховщикова (П. Сергеича) (в 1913 году она была переиздана). . Для понимания самой сути...

Continue Reading

Алексеев, Макарова 1985 — Ораторское искусство в суде (книга)

0 Comment on Алексеев, Макарова 1985 — Ораторское искусство в суде (книга)

Алексеев, Макарова 1985 — Ораторское искусство в суде Глава первая КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА Уже в Древнем Египте, Ассиро-Вавилонии, Индии. Китае было известно ораторское искусство, но подлинной его роди- ной является Древняя Греция, где публичное слово имело большое общественное...

Continue Reading

Мацько Л.І., Мацько О.М. 2003 — Риторика (книга)

0 Comment on Мацько Л.І., Мацько О.М. 2003 — Риторика (книга)

Мацько Л.І., Мацько О.М. 2003 — Риторика ВСТУП Риторика як наука і навчальна дисципліна З демократизацією суспільного життя і гуманізацією освітньої системи в Україні посилюється інтерес до такої призабутої за тоталітарних часів класичної науки, як риторика. У багатьох вищих навчальних...

Continue Reading

Лавриненко В.Н. 1997 — Психология и этика делового общения (книга)

0 Comment on Лавриненко В.Н. 1997 — Психология и этика делового общения (книга)

Лавриненко В.Н. 1997 — Психология и этика делового общения ВВЕДЕНИЕ Н

Continue Reading