Розвиток фондового ринку в Україні

0 Comment on Розвиток фондового ринку в Україні

Реферат на тему: Розвиток фондового ринку в Україні Київ 2016 В Україні, як і в інших країнах СНД за часів Радянського Союзу ринок цінних паперів тлумачився, як система інфраструктурних елементів, який ізолює фінансові ресурси від виробництва з метою привласнення спекулятивного...

Continue Reading

Оптимізація податкових платежів за допомогою офшорів (реферат)

0 Comment on Оптимізація податкових платежів за допомогою офшорів (реферат)

Реферат на тему: Оптимізація податкових платежів за допомогою офшорів Київ 2016 Іноземні офшори. Офшор — це один з найбільш відомих і ефективних методів податкового планування. Основою цього методу є законодавства багатьох країн, частково або повністю звільняють від оподаткування компанії, що...

Continue Reading

Консалтингові ресурси як складник інноваційного потенціалу економіки (реферат)

0 Comment on Консалтингові ресурси як складник інноваційного потенціалу економіки (реферат)

Консалтингові ресурси як складник інноваційного потенціалу економіки Становлення в Україні інноваційної моделі економічного розвитку істотно актуалізує наукові дослідження змісту, чинників, учасників і потенціалу інноваційної діяльності. Визначенню і структуризації інноваційного потенціалу окремих господарюючих суб’єктів і економіки в цілому присвячено праці вітчизняних...

Continue Reading

Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій (реферат)

0 Comment on Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій (реферат)

Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій Унаслідок глобалізації процесів інвестування сьогодні реалізуються фінансово-інвестиційні схеми, в яких задіяні практично всі учасники ринку — фізичні особи, корпорації, уряди, міжнародні організації. В результаті не тільки істотно коригується інвестиційна практика, а й...

Continue Reading

Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва (реферат)

0 Comment on Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва (реферат)

Економетричне прогнозування річних доходів бюджету міста Києва Статистична база річних обсягів доходів бюджету м. Києва є недостатньою для побудови економетричних моделей. Тому для економетричного прогнозування річних обсягів доходів використовуються місячні суми надходжень. Однак ці дані мають високий рівень коливань, що...

Continue Reading

Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень (реферат)

0 Comment on Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень (реферат)

Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень За даними аналітичних оцінок представників Ради Європи, в нашій країні існують чотири основні сфери тіньової «кримінальної активності», які стали джерелом отримання нелегальних прибутків: контрабанда, нелегальне маніпулювання процесом приватизації, ухилення від сплати податків, корупція. За роки...

Continue Reading

Ресурси як складник організаційної спроможності некомерційних недержавних організацій, що сприяють діяльності суб’єктів малого підприємництва (реферат

0 Comment on Ресурси як складник організаційної спроможності некомерційних недержавних організацій, що сприяють діяльності суб’єктів малого підприємництва (реферат

Ресурси як складник організаційної спроможності некомерційних недержавних організацій, що сприяють діяльності суб’єктів малого підприємництва Визначення ефективності організації — складна і багатогранна проблема, що потребує нових рішень і викликає дискусії та розбіжності в її трактуванні. І якщо в комерційних організаціях з...

Continue Reading

Місце та роль кредитних компаній на фінансовому ринку України (реферат)

0 Comment on Місце та роль кредитних компаній на фінансовому ринку України (реферат)

Місце та роль кредитних компаній на фінансовому ринку України Розвиток вітчизняних фінансових посередників визначив пріоритетну на сьогодні роль банків порівняно з іншими фінансовими інститутами. Але протягом останніх років дедалі більше зростає попит на кредитні ресурси з боку не тільки великих...

Continue Reading

Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави (реферат)

0 Comment on Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави (реферат)

Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави Досліджуючи фінансову систему та з’ясовуючи її важливість у соціально-економічному розвитку країни, необхідно підкреслити значущість її основної складової — бюджетної системи. Саме вона визначає ритм функціонування фінансів як кровоносної системи держави, забезпечує цільовий характер використання фінансових...

Continue Reading

Соціально-економічна роль державного бюджету України (реферат)

0 Comment on Соціально-економічна роль державного бюджету України (реферат)

Соціально-економічна роль державного бюджету України З моменту здобуття незалежності в Україні постійно відбуваються радикальні економічні та політичні трансформації, зокрема перетворення моделі управління державними фінансами з авторитарної на демократичну. Конституція України проголосила народ єдиним джерелом влади і значно розширила повноваження представницького...

Continue Reading