Лозовой В.О. 2005 — Естетика (форматування) ЕСТЕТИКА Навчальний посібник За редакцією В. О. Лозового Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ Юрінком Інтер 2005 Передмова Навчальний посібник є спробою у стислій і доступній формі викласти сучасний рівень наукових уявлень про...

Подробнее

Бризгалов І.В. 2003 – Юридична деонтологія МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАУП І. В. Бризгалов ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ Короткий курс лекцій 3-тє видання, стереотипне Київ 2003 ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ Поняття юридичної деонтології. Юридична наука, її основні характеристики. Основні характеристики юридичної...

Подробнее

Кобликов А.С. 1999 — Юридическая этика (форматування) В книге содержатся сведения об основных понятиях и категориях юридической этики как вида профессиональной этики. Характеризуются нравственные основы законодательства о правоохранительной деятельности и его применения, этические правила предварительного расследования и осуществления правосудия, а...

Подробнее

Скакун О.Ф., Овчаренко Н.И. 1998 — Юридическая деонтология Изложен оптимальный свод правил, которыми должен овладеть и руководствоваться юрист, кодекс его профессионального поведения как специалиста. Раскрываются требования к культуре работника юридического труда в области: психологии, права, политики, эстетики и этики. Дается...

Подробнее

Балашов Л.Е. 2003 — Этика (форматування) Л. Е. Балашов ЭТИКА Учебное пособие ОГЛАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО ЭТИКА — УЧЕНИЕ О НРАВСТВЕННОСТИ О ЖИЗНИ, СМЫСЛЕ И ЦЕЛИ ЖИЗНИ Что такое жизнь? О смысле жизни Цель жизни 4. ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ПОВЕДЕНИЯ Немного...

Подробнее

Цирфа Г.О. 2005 — Юридична деонтологія ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ “УКРАЇНА” Г.О. ЦИРФА ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ Навчальний посібник для дистанційного навчання Передрук і посилання без дозволу Університету “Україна” забороняються. Всі права застережені Київ Університет “Україна” 2005 ВСТУП Відповідно до освітньо-професійної...

Подробнее

Сливка С.С. 2003 — Юридична деонтологія Степан Сливка ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ Видання 2-е, перероблене і доповнене Рокомендовано Міністерством освіти і науки України Правнича етика Професійна культура Київ Атіка 2003 Професорові Володимиру Гавриловичу Сокуренку, якому автор завдячує обраним шляхом у науці, ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ...

Подробнее

Похожие записи Участь іноземних розвідувальних відомств у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю і тероризмом (реферат) 1. Поняття, види та форми зайнятості населення. 2. Фотографія робочого часу. Призначення та види (контрольна) Экология (вопросы и ответы) НАТО. Що таке НАТО (реферат) Julia...

Подробнее

Автор невідомий — Юридична деонтологія ЗМІСТ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ 1. Методологія юридичної деонтології 1.1. Культура особи у контексті філософського аналізу 1.2. Правова соціалізація особи юриста 1.3. Методологічні засади культурології права Розділ 2. Предмет юридичної деонтології 2.1. Поняття юридичної деонтології 2.2....

Подробнее

Автор невідомий — Правова деонтологія Людина. Громадянин. Фахівець «Право — це те, що корисне всім або більшості» Дігести Юстініана Україна — це милозвучне слово, назва великої держави, народ якої 1 грудня 1991 р. схвалив всенародним голосуванням Акт проголошення незалежності України...

Подробнее
Страница 1 из 212