Обряд як фактор людської екзистенції та консолідації соціальних груп (реферат)

0 Comment on Обряд як фактор людської екзистенції та консолідації соціальних груп (реферат)

Реферат на тему: Обряд як фактор людської екзистенції та консолідації соціальних груп Ще від 1-ої третини ХІХ ст. традиції та обряди як  універсалії культуротворчих процесів були й залишаються сталим предметом уваги: від простої зацікавленості до ретельних студій, від напівобдуманого відкидання...

Continue Reading

Відображення в українській історіографії ролі Київської Русі у становленні державності ХХ ст. (реферат)

0 Comment on Відображення в українській історіографії ролі Київської Русі у становленні державності ХХ ст. (реферат)

Реферат на тему: Відображення в українській історіографії ролі Київської Русі у становленні державності ХХ ст. Київська Русь (882–1132 рр.) – перша держава, яку створили українці в ІХ ст. Одна з наймогутніших імперій ранньофеодальної Європи, що відігравала велику роль як в...

Continue Reading

Сміливість подесятеряє сили (М.І.Кибальчич) (реферат)

0 Comment on Сміливість подесятеряє сили (М.І.Кибальчич) (реферат)

Реферат на тему: Сміливість подесятеряє сили (М.І.Кибальчич) Вдивляючись у темне Зоряне Небо, Микола мріяв-фантазував: от якби зробити таку ракетну установку, яку зарядити послідовно кількома зарядами, придумати пристрій, який підпалював би другий заряд, коли згоряє перший, а третій – від другого,...

Continue Reading

Феноменологія духу українства в козацтві: пройдешнє, сучасне та прийдешнє (світоглядно-праксеологічний, філософсько-понятійно-категоріальний і соціаль

0 Comment on Феноменологія духу українства в козацтві: пройдешнє, сучасне та прийдешнє (світоглядно-праксеологічний, філософсько-понятійно-категоріальний і соціаль

Реферат на тему: Феноменологія духу українства в козацтві: пройдешнє, сучасне та прийдешнє (світоглядно-праксеологічний, філософсько-понятійно-категоріальний і соціально-психологічний  аналіз) Публікація присвячена генерал-отаманові українського козацтва, директору Науково-дослідного інституту українознавства МОН  України,  відомому вченому-академікові, лауреату Міжнародної премії імені Й.Г.Гердера,  докторові філологічних наук, професорові Кононенку Петру...

Continue Reading

Доля містобудівної та архітектурної спадщини доби Гетьманщини в розвиткові архітектури України ХІХ–ХХ століть (реферат)

0 Comment on Доля містобудівної та архітектурної спадщини доби Гетьманщини в розвиткові архітектури України ХІХ–ХХ століть (реферат)

Реферат на тему: Доля містобудівної та архітектурної спадщини доби Гетьманщини в розвиткові архітектури України ХІХ–ХХ століть В історії української архітектури останнього тисячоліття виділяється доба з 1648 р. по 1781 р., яку нами прийнято називати Гетьманщиною. Вона визначена часом існування Української...

Continue Reading

“Микола Лисенко у спогадах сучасників” у двох томах (реферат)

0 Comment on “Микола Лисенко у спогадах сучасників” у двох томах (реферат)

Реферат на тему: “Микола Лисенко у спогадах сучасників” у двох томах На полицях книгарень з’явився перший том двотомного зібрання Спогадів про М. В. Лисенка – видання, підготовленого в наш час, у державній Україні, здійсненого поза цензурними обмеженнями. Вітаємо давно очікувану...

Continue Reading

Неовізантизм та ідеї сакралізації життя у творчості Михайла Бойчука (реферат)

0 Comment on Неовізантизм та ідеї сакралізації життя у творчості Михайла Бойчука (реферат)

Реферат на тему: Неовізантизм та ідеї сакралізації життя у творчості Михайла Бойчука Творча програма Михайла Бойчука формувалася в період, коли на зламі віків і мистецьких парадигм, серед кризи позитивістської свідомості, після краху блискучого проекту Modern Time, народжувалося нове світовідчування. Тоді,...

Continue Reading

Ранньосередньовічні слов’янські поселення біля с. Рашкова на середньому Дністрі (реферат)

0 Comment on Ранньосередньовічні слов’янські поселення біля с. Рашкова на середньому Дністрі (реферат)

Реферат на тему: Ранньосередньовічні слов’янські поселення біля с. Рашкова на середньому Дністрі Українська слов’янська археологія у 2-й половині XX ст. збагатила давню історію України новими відкриттями і дослідженнями ранньосередньовічних поселень склавинів та антів – безпосередніх предків українського народу. У запропонованій...

Continue Reading

Етимологічні методи та матеріали в культурологічних дослідженнях (реферат)

0 Comment on Етимологічні методи та матеріали в культурологічних дослідженнях (реферат)

Реферат на тему: Етимологічні методи та матеріали в культурологічних дослідженнях Звернення до етимологічних прийомів дослідження набуло значного поширення в мистецтвознавчих працях, передусім у музикознавстві. Чи не найвиразніше така орієнтація дослідницьких методів задекларована в І. О. Барсової, чия стаття під промовистою...

Continue Reading

До питання атрибуції Бушанського наскельного рельєфу (реферат)

0 Comment on До питання атрибуції Бушанського наскельного рельєфу (реферат)

Реферат на тему: До питання атрибуції Бушанського наскельного рельєфу (аналіз обрамленої таблиці з написом) Дотеперішні зусилля дослідників, у тому числі й автора цієї статті, при дослідженні проблематики відомого монументального рельєфу, що оздоблює найбільше приміщення культового скельного комплексу в с. Буші...

Continue Reading