Думки про безсмертя народу та його пiснi Живуть на свiтi люди, життя яких бездоганне, мов куля. Незважа ючи на те, яке суспiльне становище займає людина, кожному властиво робити помилки. Можна бути царем, мати владу i вмерти, не залишив ши згадки...

Подробнее

Засудили Ганну… (за оповiданням Юрiя Мушкетика «Суд») «Основним має бути показ народного життя, — виклав Ю. Мушкетик в одному з iнтерв’ю власне творче кредо. — У творi повинна буди iдея. Не обов’язково iдеологiя, як за радянських часiв, — це може...

Подробнее

Драма втрати iдеалу (за повiстю Iвана Франка «Перехреснi стежки») Свiй твiр «Перехреснi стежки» I. Франко друкував на сторiнках львiвського журналу «Лiтературно-науковий вiсник» упродовж 1900 року. Кiлька рокiв, що передували роботi над ним i дали авторовi матерiал для сюжету повiстi, були...

Подробнее

Iдея безсмертя народу i торжества правди в романi Михайла Стельмаха «Правда i кривда» (I варiант) Роман Михайла Стельмаха — про часи Великої Вiтчизняної вiйни, але не лише про них. Саме у переломнi моменти iсторiї найвиразнiше проявляються духовнi сутностi людей. Цей...

Подробнее

Тема самоосвіти: “ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ, ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ” Останнім часом у практиці і в теорії навчання особливої ваги набула проблема удосконалення уроку як основної форми навчальних занять у ПТО. Значних успіхів...

Подробнее

Моя Україна У 2050-ому Році . Люблю спотерігати або читати у газетах про нові досягнення нашої держави , про її економіку , екологію , мову . Це все радує серце і душу . Адже кожен українець , якщо навіть він...

Подробнее

Символiстична картина свiту в п’єсi Морiса Метерлiнка «Синiй птах» творча людина може передати своє бачення свiту по-рiзному. Може — через детальний опис факту, що чимось вразив. А може й навпаки, бо не кожен здатний за окремим випадком побачити дiю певних...

Подробнее

Чому попри поразки страйку трудовий Борислав все-таки смiється? (за повiстю Iвана Франка «Борислав смiється») Повiсть I. Франка «Борислав смiється» увiйшла в iсторiю української лiтератури як перший твiр про органiзовану боротьбу робiтникiв проти експлуатацiї й визиску. Її темою є зображення життя...

Подробнее

Ув’язнена лiрика поетiв Харкiвщини    Воно жило i в боротьбi,    I в муках рабського терпiння,    Та не зневiрилось в собi —    Моє трагiчне поколiння.    / I. Гнатюк / Донедавна ми бiльше говорили про великий талант великих творцiв — письменникiв-класикiв української лiтератури,...

Подробнее

Художнє втiлення патрiотичної iдеї в драматичнiй поемi Iвана Кочерги «Ярослав Мудрий» Тема патрiотичного минулого завжди приваблювала сучасних письменникiв. I це не випадково, адже не одна чорна вiсть сколихнула нашу рiдну землю, хто тiльки не хотiв загарбати Україну! Скiльки грабiжникiв зазiхало...

Подробнее
Страница 8 из 48« Первая...678910...203040...Последняя »