Для кого в свiтi живемо?

0 Comment on Для кого в свiтi живемо?

Для кого в свiтi живемо? Україна… Моя батькiвщина, той найрiднiший у свiтi куточок, де я народилася, де стоїть наш будинок, де могили рiдних менi людей, де моя школа, учителi, коханi, дiти. Навколо усе таке звичне, дороге, але справжню цiну усьому...

Continue Reading

Збірка творів для 7 класу

0 Comment on Збірка творів для 7 класу

Усна народна творчiсть як основа розвитку української лiтератури    Наша дума, наша пiсня    Не вмре, не загине…    От де, люде, наша слава    Слава України!    /Т. Шевченко/ Усна народна творчiсть — це основа нашої безмежно багатої культури. Це наш дух, наша душа,...

Continue Reading

Протиставлення дiйсностi та iдеалу в поезiї Шарля Бодлера

0 Comment on Протиставлення дiйсностi та iдеалу в поезiї Шарля Бодлера

Протиставлення дiйсностi та iдеалу в поезiї Шарля Бодлера Французький поет Шарль Бодлер збирав пiзнi квiти романтизму… Бунтiвничий дух властивий не тiльки його поезiї, Бодлера можна вважати романтиком життя. Тогочасна Францiя здавалась йому нудним порожнiм царством буржуа. Це поняття означало для...

Continue Reading

Роль мiфа в новелi Томаса Манна «Смерть у Венецiї»

0 Comment on Роль мiфа в новелi Томаса Манна «Смерть у Венецiї»

Роль мiфа в новелi Томаса Манна «Смерть у Венецiї» Новела Томаса Манна «Смерть у Венецiї» — складний твiр, сповнений глибокого символiчного й алегоричного змiсту. Кожен образ нiби має подвiйну природу: його можна сприймати реалiстично, а можна спробувати зрозумiти символи i...

Continue Reading

Контраст шкiльної iлюзiї та воєнної дiйсностi (за оповiданням Генрiха Белля «Подорожнiй, коли ти прийдеш у Спа…»)

0 Comment on Контраст шкiльної iлюзiї та воєнної дiйсностi (за оповiданням Генрiха Белля «Подорожнiй, коли ти прийдеш у Спа…»)

Контраст шкiльної iлюзiї та воєнної дiйсностi (за оповiданням Генрiха Белля «Подорожнiй, коли ти прийдеш у Спа…») Жодна вiйна в iсторiї людства не зачiпала стiлькох людей, не зламувала стiлькох долей, як Друга свiтова. На її рахунку мiльйони загиблих, мiльйони сирiт, бездомних,...

Continue Reading

Спадщина

0 Comment on Спадщина

Спадщина    За тобою завше будуть мандрувати    Очi материнськi i бiлява хата.    / В. Симоненко / Ми — молоде поколiння нової держави України, якiй виповнюється десять рокiв. Вона ще така молода! А її iсторiя? Її досвiд? Що залишили нам попереднi поколiння,...

Continue Reading

Аналiтична композицiя в п’єсi Генрiха Iбсена «Ляльковий дiм»

0 Comment on Аналiтична композицiя в п’єсi Генрiха Iбсена «Ляльковий дiм»

Аналiтична композицiя в п’єсi Генрiха Iбсена «Ляльковий дiм» Iбсена ще за життя називали творцем аналiтичної драми XIX столiття, що вiдроджувала традицiї античої драматургiї. Автор використовує аналiтичну композицiю, щоб показати невiдповiднiсть мiж зовнiшнiми проявами життя з його справжньою сутнiстю. Вiн добре...

Continue Reading

«Хотiв би жити знов у горах…» (за поезiєю Джорджа Байрона)

0 Comment on «Хотiв би жити знов у горах…» (за поезiєю Джорджа Байрона)

«Хотiв би жити знов у горах…» (за поезiєю Джорджа Байрона) Так написав великий англiйський поет Джордж Байрон. Аристок рат за походженням, успадкував титул лорда. Закiнчив аристократич ну школу, Кембриджський унiверситет. Це був великий трудiвник духу, знав безлiч мов, залишив велику...

Continue Reading

«Крик болю i туги за рiдною Україною» у поезiї Павла Грабовського

0 Comment on «Крик болю i туги за рiдною Україною» у поезiї Павла Грабовського

«Крик болю i туги за рiдною Україною» у поезiї Павла Грабовського Сутнiсть лiрики талановитого українського поета Павла Грабовського, iм’ям якого пишається наша вiтчизняна лiтература, Iван Франко влучно передав словами: «Крик болю i туги за рiдною Україною». I, дiйсно, коли читаєш...

Continue Reading

Образ Євгенiя Рафаловича — представника покривджених у повiстi Iвана Франка «Перехреснi стежки»

0 Comment on Образ Євгенiя Рафаловича — представника покривджених у повiстi Iвана Франка «Перехреснi стежки»

Образ Євгенiя Рафаловича — представника покривджених у повiстi Iвана Франка «Перехреснi стежки» Iван Франко у своїй творчостi часто звертався до зображення селян i робiтникiв, якi через об’єктивнi i суб’єктивнi причини ставали провiдниками народних заворушень. У повiстi «Перехреснi стежки» письменник виписав...

Continue Reading