Збірка творів для 8 класу

0 Comment on Збірка творів для 8 класу

Уславлення в народному епосi iсторичного минулого українського народу (iсторичнi пiснi та думи) Кожен народ iз давнiх-давен прагнув до поетичного осмислення власної iсторiї — минулого i сучасного, зазирнути у майбутнє. Це осмислення i вiдтворила усна народна творчiсть, що зберегла для нащадкiв...

Continue Reading

Проблема деградацiї особистостi в оповiданнях Антона Чехова

0 Comment on Проблема деградацiї особистостi в оповiданнях Антона Чехова

Проблема деградацiї особистостi в оповiданнях Антона Чехова Головна тема творiв видатного росiйського письменника i драматурга А.  П.  Чехова — це життя звичайних людей, його сучасникiв, яке автор змальовує iз спiвчуттям до них i з обуренням проти умов, за яких вони...

Continue Reading

Лiтература Слобожанщини

0 Comment on Лiтература Слобожанщини

Лiтература Слобожанщини Мила моя Слобожанщино! Жодного сумнiву не маю у тому, що ти — один з мальовничiших куточкiв України, де повiтря напоєне вишневим та медовим ароматом, яблуневим нектаром, заколисане тихими ясними зорями. Так, Харкiвщина — то моя рiдна земля, квiтуча...

Continue Reading

Що таке людянiсть

0 Comment on Що таке людянiсть

Що таке людянiсть    Ти знаєш, що ти — людина?    Ти знаєш про це, чи нi?    Усмiшка твоя-єдина,    Мука твоя — єдина,    очi твої — однi.    / В. Симоненко, /    «Ти знаєш, що ти — людина?»    Людина, людство, людянiсть! Скiльки в...

Continue Reading

Романтичне осмислення дiйсностi в романi Вiктора Гюго «Собор Паризької Богоматерi»

0 Comment on Романтичне осмислення дiйсностi в романi Вiктора Гюго «Собор Паризької Богоматерi»

Романтичне осмислення дiйсностi в романi Вiктора Гюго «Собор Паризької Богоматерi» Славетний представник французького романтизму, поет, драматург, романiст Вiктор Марi Гюго (1802-1885) написав багато чудових творiв. Сам Гюго стверджував, що людство пройшло три етапи розвитку. Перший — первiсний, коли людина милується...

Continue Reading

Учiтесь, читайте, I чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь (за творами Тараса Шевченка)

0 Comment on Учiтесь, читайте, I чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь (за творами Тараса Шевченка)

Учiтесь, читайте, I чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь (за творами Тараса Шевченка) Крiпак за походженням, Шевченко все життя прагне до знань. Рiзних вчителiв посилала йому доля на життєвих шляхах (вiд школи п’янички-дяка до Академiї Мистецтв). Ще в дитинствi, ледве...

Continue Reading

В нас єдина мета — Україна свята

0 Comment on В нас єдина мета — Україна свята

В нас єдина мета — Україна свята Навiть коли стало ясно, що незалежнiсть України — реальнiсть, ще знаходяться люди з високою формальною освiтою, якi заперечують давню iсторiю української мови, державностi, культури. Жаль, звiсно, що для цих людей полiтика важливiша за...

Continue Reading

Твiр-опис картини Iллi Рєпiна. «Запорожцi пишуть листа турецькому султановi»

0 Comment on Твiр-опис картини Iллi Рєпiна. «Запорожцi пишуть листа турецькому султановi»

Твiр-опис картини Iллi Рєпiна. «Запорожцi пишуть листа турецькому султановi» Гордiстю Слобожанщини є художник I.  Ю. Рєпiн, наш славетний земляк. Центральне мiсце в зiбраннi Харкiвського художнього музею посiдає його картина «Запорожцi пишуть листа турецькому султановi» (1889-1896). Це полотно належить до перiоду...

Continue Reading

Традицiї та новаторство драматургiї Марка Кропивницького (за п’єсами «Дай серцю волю, заведе в неволю», «Доки сонце зiйде, роса очi виїсть», «Глитай,

0 Comment on Традицiї та новаторство драматургiї Марка Кропивницького (за п’єсами «Дай серцю волю, заведе в неволю», «Доки сонце зiйде, роса очi виїсть», «Глитай,

Традицiї та новаторство драматургiї Марка Кропивницького (за п’єсами «Дай серцю волю, заведе в неволю», «Доки сонце зiйде, роса очi виїсть», «Глитай, або ж Павук») Марко Кропивницький увiйшов в iсторiю українського мистецтва як великий актор i талановитий режисер, драматург, автор популярних...

Continue Reading

Образ України у творчостi Миколи Гоголя

0 Comment on Образ України у творчостi Миколи Гоголя

Образ України у творчостi Миколи Гоголя Микола Гоголь — генiальний росiйський письменник. Але витоки його творчостi — в українськiй культурi. Українець за походженням, вiн з дитинства добре знав українськi казки, пiснi, бувальщини. Саме вони насичували його уяву, що створила прекраснi...

Continue Reading