Твiр-вiдгук. А мак цвiте! (за легендою Михайла Стельмаха) Поезiя М. Стельмаха «Мак цвiте» — це хвилююча розповiдь про легендарний вчинок козака Мака, який загинув у боротьбi з турецько -татарськими ординцями. У XV-XVI ст. український народ зазнав тяжкого лиха вiд турецько...

Подробнее

Фiлософськi роздуми Григорiя Сковороди про людське щастя (I варiант)    Благословеннi ви, слiди,    Не змитi вiчностi дощами,    мандрiвника Сковороди    з припорошiлими саквами,    Що до цiлющої води    Прямує, занедбавши храми.    / М. Рильський / Давньогрецький фiлософ Дiоген шукав вдень з лiхтарем людину,...

Подробнее

У чому суть трагедiї Анни Каренiної (за романом Льва Толстого «Анна Каренiна») «Анна Каренiна» — одна з трьох чудових вершин у творчостi Льва Толстого. Роман цей є природним переходом вiд «Вiйни i миру» до «Воскресiння». Толстого дуже хвилювали питання сучасної...

Подробнее

Мово моя українська!    Мова — то душа народна!    Ти постаєш в яснiй обновi,    Як пiсня линеш, рiдне слово,    ти наше диво калинове,    кохана, материнська мова!    / Д. Бiлоус / Рiдна мова… Вона така неповторна, мелодiйна i спiвуча, бо ввiбрала в...

Подробнее

Заглянь у природу Кожного ранку я вибiгаю до сусiднього парку на ранкову розминку. Здається, я знаю тут кожний куточок, кожне деревце й кущик, та щодня природа вiдкриває i дарує менi щось нове, прекрасне й незнане до цього. Бiльш за все...

Подробнее

Про перехреснi стежки iнтелiгенцiї (повiсть Iвана Франка «Перехреснi стежки») 1900 року I.  Франко опублiкував повiсть «Перехреснi стежки». Саме в цi роки вiн розгорнув боротьбу за реалiстичну i народну лiтературу, за реалiзацiю її мети — служiння iнтересам народу. Лiтература повинна порвати...

Подробнее

Нев’януча природнiсть iнтимної лiрики Iвана Франка    Вона так гарно, сяє так    Святою, чистою красою,    I на лицi ярiє знак    Любовi, щиростi, спокою.    / I. Франко / Iван Франко належить до найвидатнiших українських письменникiв дожовтневого перiоду. Iсторiя лiтератури знає небагато письменникiв,...

Подробнее

Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського «Тiнi забутих предкiв» (I варiант) Пiснею, думою, легендою, чарiвною казкою називають цю повiсть, бо джерела її — iз гуцульського життя, з глибин народної пiснi, легенди, казки. Iз перших сторiнок ми поринаємо у свiт народних переказiв...

Подробнее

Особистi мiркування. Актуальнiсть творiв Iвана Карпенка-Карого нинi Здавалось би, що вiд часу написання Карпенком-Карим знаменитих п’єс нас вiддiляють десятилiття, але й сьогоднi п’єси залишаються актуальними. I причина цьому — процес реформування економiки на ринковiй основi. От тiльки бiда, що сьогоднi...

Подробнее

Нацiональнi мотиви i особливостi їхнього художнього втiлення у драматичнiй поемi Лесi Українки «Бояриня» Леся Українка. Леся… Це тепле сонячне iм’я менi знайоме з дитячих рокiв. Вiдоме воно всiм прогресивним людям, i в першу чергу, українцям, бо Леся Українка у недовгiм...

Подробнее
Страница 15 из 48« Первая...10...1314151617...203040...Последняя »