Образ Орфея як персонiфiкацiя сили мистецтва, що приборкує природу i одухотворяє свiт (за поезiєю Райнера Марiї Рiльке «Орфей, Еврiдiка, Гермес») У поезiї двадцятого столiття творчiсть видатного австрiйського поета Райнера Марiї Рiльке посiдає особливе мiсце: вона нiби синтезувала в собi рiзноманiтнi...

Подробнее

Перемога людського розуму та цiнностi людської гiдностi у новелi Томаса Манна «Марiо i чарiвник» Характерними ознаками творчого стилю видатного письменника Томаса Манна була неквапнiсть розповiдi та дуже детальний опис власне процесу осягнення розумом дiйсностi, що сполучалися з аналiтичним пiдходом, елементами...

Подробнее

Моя країна Менi дуже подобається визначення поняття «матерiя» з пiдручника фiзики: «Матерiя — поняття, стан простору, речовина, яка iснує незалежно вiд нашого знання про нього». Те ж саме можна сказати про нашу країну. Вона iснує незалежно вiд того, бажають iншi...

Подробнее

Твiр-роздум. Чому я хочу стати адвокатом Вибiр професiї — так важливо. Адже це твоя майбутня робота, щоденна праця. I якою вона буде (не лише в матерiальному планi), залежить вiд того, правильно ти обереш свою стежину чи нi. Я хочу стати...

Подробнее

Соцiальнi й моральнi проблеми «смутного» часу (за оповiданням Володимира Винниченка «Суд») Володимир Винниченко увiйшов в iсторiю України як активний полi-тичний дiяч i письменник свiтового рiвня, що силою художнього слова вiдбив соцiальнi струси початку XX столiття. Стихiя бунтiв i зворушень, зiткнення...

Подробнее

Про почуття, i не тiльки про це (за творами Йоганна Вольфганга Гете «Фауст» i Тараса Шевченка «Катерина») Вiчнi теми кохання i зради знайшли своє втiлення в багатьох творах свiтової лiтератури, бо таким є життя у його найрiзноманiтнiших проявах. Бо Добро...

Подробнее

Роман Iвана Багряного «Сад Гетсиманський» — возвеличення вiдважних i чесних Коли з тривогою i захопленням читаєш сторiнки бiографiї Iвана Багряного i тихою нечутною ходою бредеш вулицями Харкова повз «фабрику-кухню» — в’язницю по вулицi Чернишевськiй, а потiм уява переносить нас у...

Подробнее

«Осучаснення» античного мiфа в п’єсi Бернарда Шоу «Пiгмалiон» Видатний англiйський драматург Джордж Бернард Шоу захоплювався творчiстю Iбсена, i це привело його до реформи англiйського театру. Вiн обстоює принципово нову структуру драми — проблемну п’єсу-симпозiум. Як драматург вiн тяжiє до гумору...

Подробнее

Голодомор 1932-33 рр. у романi «Марiя» Уласа Самчука 1933 року свiтову громадськiсть приголомшило нечуване в iсторiї лихолiття, яке спало на голову українського народу — органiзований сталiнсько-бiльшовицькою системою СРСР голодомор, що призвiв до зменшення українцiв на одну п’яту, — сучаснi дослiдники...

Подробнее

Трагедiя закоханого серця в лiричнiй драмi Iвана Франка «Зiв’яле листя» (I варiант)    Любов до Вiтчизни своєї    У ньому, як радiсна даль,    I огнена мука Мойсея,    Й «Зiв’ялого листя» печаль.    / В. Сосюра / «Зiв’яле листя», — так говорить М. Мочульський...

Подробнее
Страница 14 из 48« Первая...1213141516...203040...Последняя »