Право людини на працю згідно з законодавством України (курсова робота)

0 Comment on Право людини на працю згідно з законодавством України (курсова робота)

Курсова робота Право людини на працю згідно з законодавством України ПЛАН Вступ…………………………………………………………. ……………………………с. 3 Право людини на працю: поняття, зміст, міжнародні стандарти……………………………………………………… ………………………..с. 6 Соціально-економічна сутність права на працю…………………………………………………………. …………………………..с. 8 Державні гарантії трудових прав за законодавством України……………………………………………………….. ……………………….с. 14...

Continue Reading

Охорона праці жінок (курсова робота)

0 Comment on Охорона праці жінок (курсова робота)

Курсова робота Охорона праці жінок Зміст Вступ Розділ 1. Поняття, загальна характеристика охорони праці Гарантії прав працівникам на охорону праці Громадський контроль за додержанням охорони здоров’я на виробництві. Розділ 2. Охорона праці жінок – важливий інститут трудового права. Конституційні засади...

Continue Reading

Дитяча праця в сучасному світі та Україні (реферат)

0 Comment on Дитяча праця в сучасному світі та Україні (реферат)

Реферат на тему: Дитяча праця в сучасному світі та Україні Зміст Дитяча праця в сучасному світі та Україні: природа та масштаби. МОП: спроби правового врегулювання проблеми Альтернативи праці дітей Висновки: Вступ “Праця дітей – це не дитяча праця. Це не...

Continue Reading

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці (реферат)

0 Comment on Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці (реферат)

Реферат на тему: Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Відповідно до ст. 49 Закону України „Про охорону праці» за порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною...

Continue Reading

Охорона праці та її організація на підприємстві, в установі, організації (курсова робота)

0 Comment on Охорона праці та її організація на підприємстві, в установі, організації (курсова робота)

Курсова робота на тему: Охорона праці та її організація на підприємстві, в установі, організації Зміст ВСТУП………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1.Правове забезпечення охорони праці. 1.1.Поняття охорони праці……………………………………….5 1.2.Охорона раці жінок……………………………………………9 1.3.Охорона праці неповнолітніх та осіб зі зниженою працездатністю……………………………………………………13 РОЗДІЛ 2.Гарантії права працівників на...

Continue Reading

Поняття і сфери регулювання оплати праці (курсова робота)

0 Comment on Поняття і сфери регулювання оплати праці (курсова робота)

Курсова робота На тему: Поняття і сфери регулювання оплати праці Зміст Вступ…………………………………………………с.3. I.Загальне поняття заробітної плати. 1.1.Поняття оплати праці………………………………………….с.6. 1.2.Структура і функції заробітної плати…………………………с.9. 1.3.Методи правового регулювання оплати праці………………с.16. II.Договірне регулювання оплати праці. 2.1.Організація оплати праці на підприємствах…………………с.18. 2.2.Нормавоння оплати...

Continue Reading

Підстави виникнення трудових правовідносин (курсова робота)

0 Comment on Підстави виникнення трудових правовідносин (курсова робота)

КУРСОВА РОБОТА на тему: Підстави виникнення трудових правовідносин Зміст Вступ Розділ 1 Загальне розуміння трудових правовідносин 1.1 Поняття та види трудових правовідносин 1.2 Характеристика учасників трудових правовідносин 1.3 Зміст трудових правовідносин. Розділ 2 Умови і підстави виникнення трудових правовідносин 2.1...

Continue Reading

Джерела пенсійного права (реферат)

0 Comment on Джерела пенсійного права (реферат)

Реферат на тему:: Джерела пенсійного права. План Поняття та особливості джерел пенсійного права. Основні види джерел пенсійного права та їх характеристика. 1. Поняття “джерел пенсійного права” пов’язані зі з’ясуванням форм вираження нормативності державної волі, спрямованої на регулювання різких за характером...

Continue Reading

Пенсія за вислугу років (реферат)

0 Comment on Пенсія за вислугу років (реферат)

Реферат на тему: Пенсія за вислугу років. План 1. Пенсії за вислугу років працівникам цивільної авіації та льотно-випробувальното складу. 2. Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам прокуратури і митних органів. 2. Пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників...

Continue Reading

Пенсії за віком (реферат)

0 Comment on Пенсії за віком (реферат)

Реферат на тему: Пенсії за віком. План 1. Поняття: Види пенсій за віком. 2. Основні умови пенсійного забезпечення за віком. 3. Особливості пільгового пенсійного забезпечення за віком окремих категорій працівників. 4. Поняття і умови призначення пенсії за вислугу років. 5....

Continue Reading