Реферат на тему: Регістри Регістр — це цифровий вузол, який призначений для запису та зберігання коду. Крім зберігання, деякі види регістрів можуть перетворювати інформацію, наприклад, з послідовної в часі форми подання в паралельну, зсувати записану інформацію на один або декілька розрядів...

Подробнее

Реферат на тему: Вольтамперна характеристика pn переходу. При розрахунку статичної вольтамперної характеристики pn переходу приймемо ряд припущень. Будемо вважати: концентрації носіїв заряду та значення електричних полів в будь-якому перерізі взірця постійні, тобто можливий одновимірний розгляд задачі; вся прикладена до pn...

Подробнее

Реферат на тему: Інтерфейси АЦП. АЦП із послідовним інтерфейсом вихідних даних. АЦП із паралельним інтерфейсом вихідних даних Важливу частину аналого-цифрового перетворювача складає цифровий інтерфейс, тобто схеми, що забезпечують зв’язок АЦП із приймачами цифрових сигналів. Структура цифрового інтерфейсу визначає спосіб підключення...

Подробнее

Реферат на тему: Мультиплексори Мультиплексор (комутатор) призначений для комутації одного з m входів (каналів) на вихід. Входи мультиплексора, m інформаційних та k керуючих, знаходяться в наступному співвідношенні: m=2k. Вихід переважно один, він може бути як прямим, так і інверсним. Але...

Подробнее

Реферат на тему: Увімкнення діода Перехідними процесами називають процеси, що передують процесам встановлення стаціонарного стану, який відповідає новим умовам. Увімкненням діода називают його перехід в стан з низьким опором, який відповідає напрузі, що прикладена в прямому напрямку. Вимкненням діода називають...

Подробнее

Реферат на тему: Мікросхеми та вузли комбінаційного типу Логічні інтегральні мікросхеми В схемах комбінаційного типу сигнал на виході залежить тільки від вхідних сигналів. До цього класу функціональних вузлів відносяться логічні ІМС, шифратори, дешифратори, кодоперетворювачі, пристрої порівняння, суматори, мультиплексори. Ці вузли...

Подробнее

Реферат на тему: Автоматична корекція нуля. Перетворення біполярних вхідних сигналів. Сігма-дельта АЦП Як випливає з (10), статична точність АЦП багатотактного інтегрування визначається тільки точністю джерела опорної напруги та зсувом нуля інтегратора та компаратора, які сумуються з опорною апругою. Зсув нуля...

Подробнее

Реферат на тему: Робота транзистора в імпульсному режимі. Режим перемикання. В режимі перемикання транзистор працює як електронний ключ: він або закритий і володіє високим опором, або увімкнений і його опір малий. В ключовому режимі транзистор вмикається послідовно з навантаженням і,...

Подробнее

Реферат на тему: Польові транзистори з ізольованим затвором (МДН). Властивості МДН структури. В основі роботи польових транзисторів з ізольованим затвором лежать властивості МДН структури (рис.81). Рис.81. Приклад МДН структури По суті ця структура є плоским конденсатором однією з обкладок якого...

Подробнее

Реферат на тему: Електрони і дірки. Відомо, що первиннми та єдиними носіями заряду є електрони та протони. У вакуумі та газах електрони і протони можуть бути вільними, в твердих тілах та рідинах електрони і протони зв’язані з атомами і їх...

Подробнее
Страница 25 из 164« Первая...1020...2324252627...304050...Последняя »