Реферат на тему: Інфраструктура фондового ринку Інфраструктуру фондового ринку утворюють інститути, які забезпечують функціонування ринку, створюють необхідні умови для обігу цінних паперів на біржовому чи позабіржовому ринках, сприяють укладанню угод щодо цінних паперів між учасниками ринку. Укладання угоди з цінними...

Подробнее

Реферат на тему: Діяльність страхових компаній в Україні Відповідно до Закону України «Про страхування» страхування є одним із видів цивільно-правових відносин, пов’язаних із захистом майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування...

Подробнее

Реферат на тему: Основні види кредитів Кредити можуть бути класифіковані за різними ознаками. Залежно від терміну погашення кредити поділяють на коротко-, середньо-та довгострокові. Короткостроковими вважаються кредити терміном до одного року, які надаються для фінансування поточних короткострокових потреб у грошових коштах....

Подробнее

Реферат на тему: Основи організації кредитного ринку Кредитний ринок є складовою ринку інструментів позики (див. рис. 2.3). Необхідними умовами функціонування кредитного ринку є наявність кредиторів, що мають тимчасово вільні кошти, позичальників, які можуть вчасно і в повному обсязі виконати зобов’язання...

Подробнее

Реферат на тему: Основи функціонування фондового ринку Фондовий ринок є системою економічних та правових відносин, пов’язаних із випуском та обігом цінних паперів. Суб’єкти підприємницької діяльності виступають на ринку як емітентами цінних паперів, так і інвесторами. Емітуючи цінні папери та залучаючи...

Подробнее

Реферат на тему: Модель оцінки капітальних активів Модель оцінки капітальних активів (МОКА) — capital asset pricing model (CAPM), як і теорія ринку капіталів, є двопараметричною моделлю, оскільки передбачає розгляд взаємозв’язку двох основних характеристик фінансового активу — доходу та ризику. Грунтуючись...

Подробнее

Реферат на тему: Активи комерційного банку Активи комерційного банку поділяють на чотири основні категорії: готівка та прирівняні до неї кошти, цінні папери, кредити, основні засоби та інші активи. Як і структура пасивів, структура активів банку значною мірою обумовлюється економічною ситуацією...

Подробнее

Реферат на тему: Цінні папери Поняття і види цінних паперів Переважна більшість фінансових інструментів підпадає під поняття цінних паперів. Згідно із Законом України «Про цінні папери і фондову біржу» цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння або...

Подробнее

Реферат на тему: Фондовий ринок України На фондовому ринку України мають обіг цінні папери в документарній та бездокументарній формах, іменні та на пред’явника. Для укладення на фондовій біржі чи на організаційно оформленому позабіржовому ринку угод щодо цінних паперів, які випущені...

Подробнее

Реферат на тему: Ф’ючерсні угоди Визначення і види ф’ючерсів Ф’ючерс — це біржовий дериватив, який засвідчує зобов’язання на біржовому ринку купити чи продати базовий актив за стандартизованими вимогами щодо характеристик базового активу, термінів і умов виконання за ціною, зафіксованою на...

Подробнее
Страница 4 из 18« Первая...23456...10...Последняя »