Реферат на тему: Специфіка протосоціології Григорія Сковороди План Самобутня соціальна філософія Григорія Сковороди – основні риси Протосоціологічні погляди Григорія Сковороди 1. Найвідомішим і найоригінальнішим за стилем життя з українських філософів-просвітників є Григорій Савович Сковорода (1722 – 1794 роки). Блискучий випускник...

Подробнее

Реферат на тему: Соціетальна проблематика і протосоціологія козацької доби План 1. Причини виникнення козацтва, аспекти цього феномену. 2. Соціальна специфіка козацтва. 3. Козацтво як захисник православ’я. 4. Братства як специфічний соціальний інститут. 5. Значення Києво-Могилянської академії для розвитку вітчизняної протосоціології....

Подробнее

Українські соціологічні пошуки у еміґрації План 1. Загальний стан української соціології у еміґрації. 2. Наукова діяльність видатних українських соціологів за кордоном. 1. Як зазначено у попередніх темах, на початку ХХ сторіччя у країнах західної Європи і США авторитет вітчизняних науковців...

Подробнее

Реферат на тему: Українська академічна соціологія кінця ХІХ – початку ХХ ст. План 1. Початки українського позитивізму. 2. Соціологічні пошуки “громадівців”, науковий доробок “Женевського” гуртка. 3. Фігура М.Драгоманова у вітчизняній соціології. 4. Соціологічні пошуки І.Франка, М.Туган-Барановського, Б.Кістяківського, М.С.Грушевського. 1. До...

Подробнее

Реферат на тему: Суспільне перетворення сучасної соціологічної тематики План 1. Стислий огляд початку трансформації радянського суспільства. 2. Пошук нових адекватних наукових термінів, впровадження нових понять. 1. У переважній більшості вітчизняних соціологічних досліджень останніх десятиліть прямо чи побічно вказується, що аналізовані...

Подробнее

Реферат на тему: Соціальні факти і протосоціологічні ідеї часів Київської Русі План 1. Київська Русь на європейському тлі, загальні особливості слов’янського етногенезу. 2. Основні заняття і суспільні відносини населення, релігійні вірування. 3. Елементи протосоціологічного знання. 1. У соціологічному плані аналіз...

Подробнее

Реферат на тему: Вітчизняні соціологічні рефлексії початку – середини ХІХ ст. План 1. Вплив соціально-політичного середовища на формування специфіки вітчизняної гуманітарної науки. 2. Феномен Кирило-Мефодіївського Товариства. 3. Протоетносоціологічні мотиви в українській гуманітарній науці. 1. Розвиток української суспільно-наукової думки з кінця...

Подробнее

Шпаргалка ТЕМА№1. Вступ до соціології. 1.1 Предмет та об`єкт вивчення соціології. Наукові дискусії навколо предмету соціології. Поняття «соціологія» походить від лат. societas (суспільство) і грецького logos (слово, вчення) й означає вчення про суспільство. Уперше понятгя «соціологія» було введене в обіг...

Подробнее

Шпаргалка 1.4. Методи соціології. Своєрідність методу соціології полягає, по-перше, у тому, що цей метод не можна правильно зрозуміти без визнання методологічної ролі соціальної філософії відносно соціології та інших суспільних наук. І в цьому плані метод соціології— це перш за все...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості державного контролю в громадянському суспільстві Соціальна трансформація сучасного українського суспільства спрямована на формування правової та соціальної держави, а також громадянського суспільства. Нові соціальні реалії актуалізують пошук нових форм соціального контролю. Соціальний контроль в вітчизняній літературі тлумачиться:...

Подробнее
Страница 5 из 64« Первая...34567...102030...Последняя »