Соціально-діагностичні методи в соціальній роботі (реферат)

0 Comment on Соціально-діагностичні методи в соціальній роботі (реферат)

Реферат на тему: Соціально-діагностичні методи в соціальній роботі ПЛАН 1. Вимоги, що ставляться до застосування методів діагностики. 2. Характеристика методів діагностики. 1. Вимоги, що ставляться до застосування методів діагностики. Серед загальних вимог, яким повинні відповідати методи соціальної діагностики, слід назвати...

Continue Reading

Методика і технологія соціально-педагогічної роботи з сім’єю (реферат)

0 Comment on Методика і технологія соціально-педагогічної роботи з сім’єю (реферат)

Реферат на тему: Методика і технологія соціально-педагогічної роботи з сім’єю ПЛАН 1. Особливості соціального діагнозу сім’ї. 2. Методика діагностики сім’ї. 3. Діагностування сім’ї на рівні її підсистем. 4. Документування результатів соціального діагнозу сім’ї. 1. Особливості соціального діагнозу сім’ї. Сім’я —...

Continue Reading

Соціальна діагностика як навчальна дисципліна (реферат)

0 Comment on Соціальна діагностика як навчальна дисципліна (реферат)

Реферат на тему: Соціальна діагностика як навчальна дисципліна ПЛАН Мета, завдання соціальної діагностики як науки, навчальної дисципліни і технології соціально-педагогічної роботи. Принципи соціальної діагностики. Місце, роль і значення соціальної діагностики. Вимоги до професійного рівня соціального діагноста. 1. Мета, завдання соціальної...

Continue Reading

Система соціальної профілактики в практичній діяльності соціальних служб (реферат)

0 Comment on Система соціальної профілактики в практичній діяльності соціальних служб (реферат)

Реферат на тему: Система соціальної профілактики в практичній діяльності соціальних служб ПЛАН 1. Проблеми й недоліки профілактичної роботи соціальних служб на сучасному етапі. 2. Особливості профілактичної роботи у діяльності соціальних служб. 3. Взаємодія соціальних служб з питань профілактики з організаціями-партнерами....

Continue Reading

Методика діагностики підліткових і юнацьких груп (реферат)

0 Comment on Методика діагностики підліткових і юнацьких груп (реферат)

Реферат на тему: Методика діагностики підліткових і юнацьких груп ПЛАН 1. Загальна характеристика соціального діагнозу об’єднань неповнолітніх. 2. Соціальний діагноз в роботі соціального педагога з групами неповнолітніх різної спрямованості. 3. Соціальний діагноp неформальних об’єднань. 1. Загальна характеристика соціального діагнозу об’єднань...

Continue Reading

Рівні соціальної діагностики (реферат)

0 Comment on Рівні соціальної діагностики (реферат)

Реферат на тему: Рівні соціальної діагностики ПЛАН 1. Класифікація рівнів соціального діагнозу. 2. Соціальний діагноз на загальнодержавному рівні. 3. Специфіка соціального діагнозу на регіональному рівні та у закладах соціального обслуговування населення. 1. Класифікація рівнів соціального діагнозу. Рівні соціальної діагностики можна...

Continue Reading

Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки (реферат)

0 Comment on Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки (реферат)

Реферат на тему: Проблеми віктимології та суїцидальної поведінки ПЛАН 1. Поняття і система віктимологічної профілактики. 2. Форми та методи віктимологічної профілактики. 3. Особа потерпілого та її правовий захист. 4. Класифікація жертв злочинів. 5. Механізм суїцидальної поведінки. 1. Поняття і система...

Continue Reading

Духовні цінності в системі профілактики негативних явищ у суспільстві (реферат)

0 Comment on Духовні цінності в системі профілактики негативних явищ у суспільстві (реферат)

Реферат на тему: Духовні цінності в системі профілактики негативних явищ у суспільстві ПЛАН 1. Теоретичні основи необхідності духовного розвитку людини як складової профілактики негативних явищ в суспільстві. 2. Самовиховання в системі розвитку людини. 3. Від самопізнання до духовного розвитку особистості....

Continue Reading

Соціальна педагогіка як наука і мистецтво. Предмет і завдання соціальної педагогіки. Її структура і функції. Загальні категорії і специфічні поняття.

0 Comment on Соціальна педагогіка як наука і мистецтво. Предмет і завдання соціальної педагогіки. Її структура і функції. Загальні категорії і специфічні поняття.

Реферат на тему: Соціальна педагогіка як наука і мистецтво. Предмет і завдання соціальної педагогіки. Її структура і функції. Загальні категорії і специфічні поняття. Соціальна педагогіка як професія ПЛАН Місце соціальної педагогіки в системі наук про людину. Завдання і функції соціальної...

Continue Reading

Методи та форми соціально-профілактичної роботи (реферат)

0 Comment on Методи та форми соціально-профілактичної роботи (реферат)

Реферат на тему: Методи та форми соціально-профілактичної роботи ПЛАН 1. Завдання профілактичної роботи системи служб соціальної роботи. 2. Методика соціально-профілактичної роботи. 3. Форми роботи з профілактики негативних явищ. 1. Завдання профілактичної роботи системи служб соціальної роботи. Передбачається вирішення конкретних завдань:...

Continue Reading